of 64621 LinkedIn

Opgavegericht werken: wat, waarom en waartoe?

RadarAdvies 1 reactie

Opgavegericht werken past bij wat de samenleving nu van gemeenten vraagt bij complexe opgaven: werk samen met inwoners, ondernemers, publieke organisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties. De gemeente als verbinder en regisseur. Wij weten wat we moeten doen om alle betrokkenen mee te krijgen in een opgavegericht proces dat leidt tot de duurzaamste oplossing. 

U werkt aan een complexe opgave. Misschien zelfs domeinoverstijgend. Bovendien heeft u te maken met inwoners en belangenbehartigers die steeds kritischer van zich laten horen vanuit een toenemende mate van betrokkenheid. Daarbij is voor uw opgave minder, of zelfs onvoldoende, geld beschikbaar. Dit alles vraagt om een andere manier van werken. Opgavegericht werken biedt uitkomst: het zet verandering duurzaam in gang.

 

Wat is opgavegericht werken?

Opgavegericht werken is een principe om samen met inwoners, aanbieders en ondernemers te werken aan maatschappelijke en organisatie-overstijgende opgaven. De opgave komt centraal te staan, waardoor ruimte wordt gecreëerd om krachten te bundelen en samen te komen tot de kern van een vraagstuk en een gemeenschappelijke werkwijze.

 

Hoe begint u met opgavegericht werken?

Start niet meteen met het formuleren van een doel. Leer eerst kijken naar de burger als partner en bron van inspiratie. Praten mét inwoners is essentieel bij het maken, evalueren en verbeteren van beleid. Zo zorgt u voor een democratisch samenspel met uw inwoners. Betrek daarna alle stakeholders. Via deze weg komt u tot de beste formulering van de opgave waar u samen voor staat.

 

Wat betekent opgavegericht werken voor uw gemeente?

Door opgavegericht te werken verandert uw gemeente van positie: van een autoriteitspositie naar een positie middenin de samenleving. Uw rol verandert van probleemoplosser naar procesregisseur, waarin u wendbaar stuurt op de grote lijn en het langetermijnperspectief.

 

Wat levert opgavegericht werken op?

Co-creatie: betrokken partijen werken niet langer afzonderlijk aan bijvoorbeeld zorgverlening in regio’s en gemeenten, maar maken gezamenlijk een plan van aanpak, verdelen taken en verdelen met elkaar het beschikbare budget. Opgavegericht werken zorgt voor:

 

 • burgerparticipatie
 • krachtenbundeling
 • draagvlak en cohesie
 • domeinoverstijgende en gedeelde oplossingen
 • een gemeenschappelijke werkwijze


Ons gereedschap voor uw gemeente

Wij werken veel samen met gemeenten aan complexe opgaven door deze opgavegericht aan te pakken. Maar effectief samenwerken gaat niet zomaar. Wij helpen. Dit doen wij onder andere door het:

 

 • mobiliseren van bewoners en stakeholders
 • in positie brengen van alle betrokkenen
 • coachen van beleidsmedewerkers bij het innemen van een nieuwe rol als procesregisseur
 • helpen ontwikkelen van een handelingsrepertoire
 • realiseren van innovaties in beleid en uitvoering
 • geven van trainingen en workshops op maat


Opgavegericht werken in Zutphen

Een voorbeeld van opgavegericht werken in de praktijk: in de gemeente Zutphen hebben we mét inwoners gekeken naar welke opgaven er spelen. Rond deze opgaven hebben we thematafels georganiseerd. Een voorbeeld: het realiseren van een dementievriendelijke gemeente. Lees het hele verhaal: In dialoog maatschappelijke opgaven realiseren heeft de toekomst.

 

App, bel of mail ons. We denken graag mee!

Neem gerust contact op met Jordy Krasenberg: tel: 06 - 21598630 of j.krasenberg@radaradvies.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door JvV (adviseur) op
Wat een ongelofelijke kletskoek. De terminologie van een kleuter. Maar gelukkig weer een 'innovatie' waaraan flink valt te verdienen.

Contactgegevens

AfbeeldingRadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meer nieuws

Bloggers

 

Afbeelding

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep