of 62812 LinkedIn

Opgavegericht werken: wat, waarom en waartoe?

Opgavegericht werken: wat heeft uw gemeente eraan?
RadarAdvies 1 reactie

Veelzijdige en domein overstijgende opgaven vragen een andere opstelling van gemeenten. Veel gemeenten zoeken naar een goede manier om hiermee om te gaan in samenwerking met de samenleving. Opgavegericht werken past bij wat de huidige samenleving van gemeenten vraagt.

Wat is opgavegericht werken?

De opgave die leeft onder inwoners staat centraal. Bij opgavegericht werken gaat het om:

  • De wijze waarop gemeenten sámen met inwoners, ondernemers, betaalde en onbetaalde professionals het verschil maken.
  • Denken in kansen en niet in problemen.
  • Handelen vanuit mogelijkheden en niet vanuit regels.

 

Waarom opgavegericht werken?

We bevinden ons in een netwerksamenleving. Bedrijven, organisaties en inwoners nemen vaker zelf het heft in handen; individueel en met elkaar, in kleine en grote sociale verbanden, offline en online. De rol van de gemeenteambtenaar verandert daarmee van ‘probleemoplosser’ naar ‘procesregisseur’ waarin hij of zij wendbaar en met langetermijnperspectief stuurt.

 

Waartoe opgavegericht werken?
Iedere gemeente werkt opgavegericht op zijn eigen manier. Zo heeft de gemeente Amsterdam haar subsidiebeleid volgens gebieds- en opgavegerichte principes herzien. Binnen de stadsdelen is bekeken welke opgaven spelen in de verschillende gebieden en welke resultaten gewenst zijn. Deze analyse is de basis bij de toekenning van subsidies. Subsidies zijn hiermee een middel om gebiedsspecifieke opgaven te realiseren.

 

Ook binnen de gemeente Zutphen wordt opgavegericht gewerkt. Binnen Zutphen zijn diverse partijen bij elkaar gebracht in thematafels om samen oplossing voor opgaven in de gemeente te bedenken. Partijen rondom dementie werden samengebracht om het verloop van het ziekteproces in kaart te brengen en de aanpak daarvan te bedenken binnen het budgettair kader. Dat vraagt een andere opstelling van ambtenaren en partijen in het veld: een blik naar buiten in plaats van naar binnen, de opgave centraal in plaats van het systeem.

 

Nu is het uw beurt!
Om met de veranderende rollen te oefenen heeft RadarAdvies een spel ontwikkeld. Zo kan opgavegericht werken laagdrempelig in de praktijk worden gebracht. Met uw casus beweegt u in het speelveld. U bepaalt de opgaven, vormt dreamteams en routes naar de realisatie van uw opgaven. Tijdens dit spel ervaart u kansen en uitdagingen die opgavegericht werken bieden.

 

Wilt u zelf opgavegericht werken ervaren? Kom dan naar onze workshop op 28 november: Aan de slag met opgavegericht werken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door H. Westera op
De 'inwoners, ondernemers, betaalde en onbetaalde professionals' die doorgaans in beeld zijn voor samenwerking vormen doorgaans een slechte representatie van de bevolking. Gemeenten moeten de verantwoordelijkheid die ze hebben voor degenen met wie ze niet samenwerken niet uit het oog verliezen.

Contactgegevens

AfbeeldingRadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meer nieuws

Bloggers

 

Afbeelding

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep