of 64120 LinkedIn

Integrale aanpak integratie statushouders

1 reactie

De complexe vluchtelingenproblematiek kent globaal gezien drie aandachtsgebieden: wonen, integratie en leefbaarheid. Voor elk aspect is met enige zorgvuldigheid een werkbare oplossing te ontwikkelen. Maar in haar rapport Geen tijd te verliezen over huisvesting, taalverwerving, opleiding, integratie en participatie van asielmigranten concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat er zo snel mogelijk een integrale aanpak moet komen. Vluchtelingenwerk concludeert hetzelfde in haar manifest Samen maken we het verschil. Zo’n integrale aanpak vergroot de kans op een breed gedragen, duurzame oplossing.

Van wil naar beleid

Gemeenten zijn doordrongen van de urgentie en hebben in de praktijk vooral kunnen zien en ervaren hoe ze het niet moeten aanpakken. Maar als alle adviezen dezelfde kant op wijzen, waarom kiezen gemeenten dan (nog) niet massaal voor een integrale aanpak. Welke struikelblokken zorgen voor stagnatie? Het blijkt met name te gaan om een gebrek aan kennis, tijd en menskracht. De wil is er wel, maar het is vooral moeilijk om die te vertalen naar daadwerkelijk beleid. Moeilijk om vanuit een plan van aanpak de juiste accenten te zetten en daadwerkelijke samenwerking tot stand te brengen tussen betrokken partijen. Moeilijk om door kordate sturing alle elementen soepel in elkaar te laten passen. Want pas dan ontstaat er een werkelijk integrale aanpak.

 

Kennis

Het afgelopen jaar heeft wel aangetoond dat de introductie van de opvang van vluchtelingen en statushouders in een gemeente een uiterst delicaat traject is. Zoals gezegd, we zijn er met z’n allen door schade en schande achter gekomen hoe het niet moet. Maar welke ingrediënten zorgen dan wél voor succes? Daarvoor is brede kennis van de materie nodig, die gefundeerde afwegingen mogelijk maakt. Ook kunnen gerichte evaluatieonderzoeken en koppelingen van relevante databestanden veel inzichten verschaffen.

 

Tijd en menskracht

De adviesrapporten hameren erop: benut de periode in de opvangcentra, bespoedig het huisvestingsproces van statushouders, kies voor een parallelle aanpak. Gemeenten willen dat best ter harte nemen, maar het is natuurlijk wel een ingewikkeld en intensief traject. Er moet veel tegelijk gebeuren, er zijn allerlei partijen bij betrokken, er zijn uiteenlopende geldstromen beschikbaar ter ondersteuning. Dat vraagt nogal wat personele inzet en trekt zodoende een zware wissel op de gemeentelijke organisatie.

 

WIL-concept

Kortom, de opvang en integratie van statushouders is een ingewikkeld en tijdrovend proces, waarvoor we niet zomaar een laatje met pasklare oplossingen opentrekken. Om bij deze onzekere zoektocht voor enig houvast te zorgen heeft Radar in nauwe samenwerking met Facilicom en Incluzio het integrale WIL-concept (Wonen, Integratie, Leefbaarheid ontwikkeld. Daarmee ondersteunen én ontzorgen wij gemeentelijke organisaties. Onder meer door vastgoed te zoeken, businesscases door te rekenen, met betrokkenen om de tafel te gaan, de communicatie met de buurt over huisvesting te verzorgen, de statushoudersprogramma’s te monitoren en evalueren en te zorgen dat statushouders zich via eigen kracht ontwikkelen tot bewoners met perspectief.

 

AfbeeldingMeer weten?

Wilt u meer weten over onze integrale aanpak of vrijblijvend van gedachten wisselen over het hele integratietraject of onderdelen daarvan? Neem contact op met Caroline Lindner, c.lindner@radaradvies.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door johan visser (ex-beleidsadviseur ) op
een integrale aanpak met jullie WIL-concept klinkt altijd goed. Maar als integraal betekent om werk over te nemen, te verzorgen wordt geschreven, van afdelingen, organisaties die dit werk als gebruikelijke taak/opdracht dienen uit te voeren, is deze 'apartstelling' onjuist. Principieel horen deze taken ín de lijn' te worden belegd én uitgevoerd. Anders wordt er nooit 'geïntegreerd' en blijft het aanmodderen en tijdelijke aandacht, die na afloop van het project weer als 'sneeuw voor de zon' verdwijnt.

Contactgegevens

AfbeeldingRadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meer nieuws

Bloggers

 

Afbeelding

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep