of 58952 LinkedIn

Bart Verhagen

Directeur RadarVertige

Op mijn pad als teamcoach van sociale teams

RadarVertige traint en vormt steeds vaker ook sociale teams. Om onze leer- en ontwikkelingstrajecten goed aan te laten sluiten op de praktijk, loop ik af en toe mee op de werkvloer en sluit me aan bij huisbezoeken. In dit blog doe ik verslag van mijn ervaringen en verwondering. De gebeurtenissen zijn echt, de namen van de cliënten en de professionals heb ik vanwege de privacy natuurlijk veranderd.

 • Hoe kinderen leren in de wasserette en wat u daarvan kunt leren.

  Hoe kinderen leren in de wasserette en wat u daarvan kunt leren

  Reageer

  Veel Amerikaanse gezinnen zijn van de laundromat afhankelijk voor schone kleding en beddengoed. Wij kennen de laundromat vooral als decor voor Amerikaanse films. In Nederland zijn er wel wasserettes, maar als we die films mogen geloven spelen ze in Amerika een veel grotere rol dan hier. Maar voor de goede orde: de laundromats zijn echt. Vooral voor de lagere klassen zijn ze onmisbaar. Meer dan 35 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens.

 • Sociale teams kunnen nog wat leren van politie

  3 reacties

  Ik heb het bij een vorige gelegenheid al gehad over de échte professional, en dat het om als team te groeien en optimaal te presteren zo belangrijk is dat collega’s elkaar aanspreken op elkaars gedrag. Want hoewel de meeste teams de allerbeste bedoelingen hebben is het de vraag of alle teamleden wel hard en effectief genoeg werken. En voordat iedereen nou meteen boven in de gordijnen zit, mijn observatie is gebaseerd op verschillende situaties die ik in de praktijk ben tegengekomen. Het is absoluut niet mijn bedoeling om te generaliseren en ik wil mijn ervaringen alleen maar gebruiken om te waarschuwen voor gemakzucht.

 • Uitstekende teamleden maken nog geen optimaal team

  3 reacties

  Ik zie om me heen allemaal sociale teams ontstaan waar de teamleden inmiddels hebben leren werken als generalist. En laten we voorop stellen, dat zijn vrijwel zonder uitzondering sensitieve, bevlogen mensen die het allerbeste voor hebben met hun klanten. Maar betekent dat nou automatisch ook dat ze samen een goed draaiend team vormen? Want je moet elkaar wel durven aanspreken als dat nodig is, en niet om de hete brei heen blijven draaien tijdens teambesprekingen.

 • Brandjes blussen of netwerk uitbreiden?

  Reageer

  Het is een lastig uit te roeien verschijnsel onder generalisten, die neiging om bewoners problemen uit handen te nemen. Logisch, voorheen waren zij specialisten op een bepaald vakgebied. Hun hele ziel en zaligheid was erop gericht om problemen op te lossen. Dat staat nogal haaks op hun nieuwe taak, namelijk cliënten helpen om zélf de problemen weg te werken en de regie over hun eigen leven weer terug te krijgen. En daarbij kan de cliënt zijn eigen netwerk én dat van de wijk donders goed gebruiken. Hoe kan het dan toch dat die ene vraag nog steeds niet centraal staat: "Wie zou jou bij deze problemen kunnen helpen?"

 • Hoezo eigenwijs?

  1 reactie

  Hoe was het ook alweer? De zorg in Nederland moest beter. En goedkoper. Hulpverlening en ondersteuning ging over te veel schijven, en dat maakte de zorg stroperig en dus kostbaar. Wijkteams, dat was het toverwoord voor een efficiëntere werkwijze. Daarmee zouden de kosten ook binnen de perken blijven. We zijn inmiddels bijna een jaar verder en 80% van alle Nederlandse gemeenten beschikt over wijkteams. En? Is de zorg nu beter? Zijn de kosten al gedaald? Het begint er hier en daar voorzichtig op te lijken. Maar het kan nog veel beter, denk ik. Te beginnen met de werkwijze van de nieuwe generalisten. Want die zijn me toch vaak een potje eigenwijs!

 • "Een asielzoeker heeft het hier beter voor elkaar"

  3 reacties

  Vandaag loop ik een dag mee met Marieke. Onze eerste afspraak is met Ferry. Marieke schuifelt onrustig heen en weer in het buurtcentrum. ‘Ferry is een beetje tegendraads’, zegt ze. ‘Hij is een half jaar in detentie geweest en heeft flinke schulden opgebouwd. Hij is bij Werk en Inkomen langs geweest voor een uitkering. En W&I heeft hem een plan van aanpak meegegeven. Hij heeft drie maanden om met behulp van het buurtteam aan zijn plan van aanpak te werken. Maar de motivatie bij Ferry is ver te zoeken.’  Er komen veel cliënten zoals Ferry langs bij het buurtteam. Ze willen graag in de schuldsanering. De gemeente wil dan eerst een bewijs van goed gedrag zien. De administratie moet op orde zijn, toeslagen aangevraagd, etc. De generalisten van het buurtteam mogen daarbij ondersteunen. Gesneden koek dus voor Marieke. Dus waar zit haar onrust nou precies?

 • Hoe krijg ik die vrouw in beweging?

  1 reactie

  Makkelijk gezegd: mensen in eigen kracht zetten en burgers stimuleren hun problemen zelf op te lossen. Of sterker nog, burgers zelf de oplossingen laten bedenken. Tijdens een teamtraining kwam ik een mooie casus tegen, die aftrapte met een paar veelbelovende eerste stappen. Maar toen het op doorpakken aankwam ontstond er bij de buurtmedewerker frustratie en bij de klant weerstand. Uiteindelijk bleek een relatief oude techniek de sleutel tot succes. Ook goed voor uw liefdesrelatie, trouwens.

 • Wijkgericht werken: waar halen we de tijd vandaan?

  2 reacties

  Transformatie, oké. Gebruikmaken van het netwerk in de wijk, prima. Zelfregie van de burger bevorderen, goed idee. Een beroep doen op wederkerigheid, hard nodig! Maar wie geeft er nu eens concreet antwoord op de vraag HOE dat moet?

  En dan nog 'ns wat, waar halen we de tijd vandaan om de nieuwe werkwijze te oefenen en in te bedden in de organisatie? De klanten staan namelijk elke dag weer om kwart voor negen voor de deur. Die caseload is overloaded.

 • Generalisten moeten anders leren werken

  1 reactie

  Buurteams, wijkteams, sociale teams. De haarlemmerolie van elke gemeente om de decentralisaties handen en voeten te geven. Inzet van generalisten, volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur moet leiden tot effectievere en efficiëntere hulpverlening en dus tot bezuiniging. Die generalisten moeten anders leren werken en dat kost tijd. Maar hoeveel tijd wordt hen gegund?

 • Sociale teams en hun regelruimte

  Reageer

  Sociale teams zijn bedoeld om mensen tijdelijk net dat beetje ondersteuning te geven dat ze zaken op Eigen Kracht kunnen doen. Tenminste, als je de stukken van de beleidsmakers leest. Dat is nog niet overal in de praktijk doorgedrongen.

 • Sociale teams: meer handelingsvrijheid voor professionals?

  Reageer

  AfbeeldingSociale teams zijn bedoeld om professionals meer handelingsvrijheid te geven. Tenminste, als je de stukken van beleidsmakers leest. In hoeverre dat ook in de praktijk het geval is, vraag ik me af wanneer ik een dagje meeloop bij een sociaal team in een grote gemeente.

 • Nieuw voor oud

  1 reactie

  AfbeeldingSociale teams moeten mensen ondersteunen om meer op Eigen Kracht te doen. Tenminste, als je de stukken van de beleidsmakers leest. De praktijk is echter veelkleuriger. Na een dagje meelopen met een team van 25 werkers in een voormalige Vogelaarwijk vraag ik me af op welke coördinaten ze daar koersen.

 

Afbeelding

Contactgegevens

AfbeeldingRadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Bloggers

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers