of 65101 LinkedIn

Ondersteuning van gemeenten bij aanpak vluchtelingenstroom

De acute vluchtelingenstroom stelt veel gemeenten voor vraagstukken. KplusV ondersteunt gemeenten op het gebied van Analyse, strategiebepaling, beleidsvorming en procesbegeleiding.
1 reactie

Analyse, strategiebepaling, beleidsvorming en procesbegeleiding.

KplusV ondersteunt gemeenten bij de beantwoording van deze vragen en het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het opvangen van extra vluchtelingen. Gemeenten die de verantwoordelijkheid willen nemen voor de opvang van extra vluchtelingen, maar dit wel vanuit zorgvuldigheid willen doen. Deze verantwoordelijkheid wordt uit het hart gevoeld en met verstand uitgedragen. Er wordt gezocht naar effectieve strategische oplossingen die de emoties recht doen en waar ze op verder kunnen bouwen: nu, maar ook in de toekomst.

 

Grote toestroom met grote uitdagingen
Gemeenten hebben de taak vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) een nieuw thuis te geven. Diverse partijen, waaronder woningbouwvereniging, vluchtelingenwerk en het welzijnswerk, doen daarin belangrijk werk en helpen deze mensen op weg. De afgelopen periode is het aantal vluchtelingen dat een beroep doet op Europese en dus ook Nederlandse opvang sterk toegenomen. Op het ogenblik vragen dagelijks honderden mensen asiel aan in de daartoe bestemde aanmeldcentra in ons land. De bestaande centra kunnen deze toestroom niet meer aan. Gemeenten zijn gevraagd om hulp te bieden bij de opvang.

 

Kwaliteit boven kwantiteit stellen
Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de keuze van kwaliteit boven kwantiteit. Met een dergelijk grootschalige vluchtelingenstroom en acute hulpvraag waar we ons nu voor geplaatst zien zit het gevaar erin dat de kwaliteit naar de achtergrond wordt geschoven en men kiest voor opschalen en dus kwantiteit. Toch is dit niet verstandig. Adviseur Geert van Dijk legt uit waarom: “Dergelijke grootschalige en ingrijpende problematiek kun je vergelijken met het blussen van een brand. Je kunt ongericht beginnen met blussen van alle kanten, niet wetende welk effect dit sorteert op de brand. Men kan ad hoc maatregelen nemen en vooral aan symptoombestrijding doen, maar net als met blussen moet er eerst een infrastructuur worden opgezet om de operatie succesvol te laten slagen. Anders heeft men wel water op het vuur gekregen, maar zit men daarna met de nevenschade die het water heeft aangericht.”

 

Infrastructuur aanleggen
Zo gaat het ook met het opstellen van een plan van aanpak voor de opvang van de vluchtelingen. Eerst zal geanalyseerd en geïnventariseerd moeten worden wat er al is, welke opvanglocaties zijn al beschikbaar, welke infrastructuur is al aanwezig. Op welke wijze kunnen we deze met elkaar verbinden en het vermogen uitbreiden en welke partners hebben we hierbij nodig? Pas wanneer er geïnventariseerd is kan de strategie worden bepaald en het plan van aanpak worden uitgerold.

 

Maatschappelijke consequenties
Naast de vragen wat er nodig is moet ook het aspect wat is wenselijk worden meegenomen. Wat voor soort opvang is passend voor zowel de vluchtelingen als de gemeente? Wat zijn de maatschappelijke consequenties die de opvang van vluchtelingen met zich meebrengt? Wat zijn de zorgen van inwoners en hoe ga je daar als gemeente mee om? Blijf met iedereen in gesprek en zorg ervoor dat hulp bieden geen tweedeling veroorzaakt.

 

Hulp bieden is niet tijdelijk
Zoek naar een strategische oplossing, hulp bieden is niet iets tijdelijks. Denk goed na wat uw gemeente na de eerst acute vorm van hulp (bijv. opvang) voor de vluchtelingen kan betekenen. Op welke wijze zorg je ervoor dat deze mensen langdurig in de gemeenschap worden opgenomen en worden ondersteunt in hun integratietraject. Hoe zorg je ervoor dat je kwaliteit kan blijven bieden? Wij helpen u daar graag bij. KplusV ondersteunt bij het analyseren, strategiebepaling, beleidsvorming en procesbegeleiding van dit ingewikkelde vraagstuk. We combineren kennis van inhoud met onderzoek en beleidsvorming. Voorop staat een concreet plan van aanpak dat realiseerbaar is en waar draagvlak voor is om het uit te voeren.

 

Wilt u meer weten?
Wilt u weten wat KplusV voor u kan betekenen in de ondersteuning van dit vraagstuk op het gebied van analyse, strategiebepaling, beleidsvorming en procesbegeleiding neem dan contact op met Janine Steenbergen of Geert van Dijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door LeeuwenLeegstand op
Gemeenten kunnen woonruimte vanuit de leegstandwet voor een periode van 10 jaar verhuren. LeeuwenLeegstand ziet mogelijkheden gemeenten hierbij te helpen, zonder dat dit voor de gemeenten tot extra kosten leidt.

Afbeelding

KplusV

Westervoortsedijk 73,

6827 AV Arnhem

Postbus 60055,

6800 JB Arnhem

026-355 13 55

info@kplusv.nl

                      

Science Park 402, 1098 XH Amsterdam

Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam

020-669 90 66 

info@kplusv.nl

 

www.kplusv.nl

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Afbeelding

 

Wil je op basis van je persoonlijke voorkeur onze nieuwste artikelen maandelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Whitepapers