of 64231 LinkedIn

Vijf barrières voor omscholing in de regio

CrossOver Reageer

De uitdaging.

Gemeenten en provincies staan voor een grote uitdaging: Hoe houden we iedereen duurzaam en goed aan het werk tijdens en na afloop van de coronacrisis? En hoe zorgen we dat iedereen die zijn baan verliest een nieuwe baan kan krijgen, ook al bevindt deze baan zich in een andere sector?

De corona pandemie zorgt aan de ene kant voor een versterkte krimp en aan de andere kant juist voor groei van arbeidsmarktsectoren. Ook verandert ons huidige werk, bijvoorbeeld op het gebied van thuiswerken. Sommige sectoren zullen dus sneller krimpen en sommige beroepen zullen sneller uitsterven dan voorheen. Denk aan de detailhandel, delen van de evenementenindustrie en administratie. Andere sectoren zullen juist sneller groeien, bijvoorbeeld de woningbouw (om al dat thuiswerken mogelijk te maken). Daarnaast zal ook de techniek een grote groei doormaken vanwege de energietransitie. Kortom: we zullen structureel anders gaan werken en er zal structureel werk op andere plekken beschikbaar zijn.

 

Veel werknemers zullen als gevolg van deze veranderingen een baan in een andere sector moeten gaan vinden, zoals in sectoren waar ook na de coronacrisis veel werk zal zijn, bijvoorbeeld in de zorg, de logistiek en de techniek.

 

De urgentie van omscholen

Gemeenten en provincies hebben een belangrijke rol in het bijdragen aan het “Van (Geen) Werk naar Werk” vraagstuk. Als veel mensen aan het werk zijn in de regio en er lagere werkloosheid is, heeft dit vanzelfsprekend een zeer positief effect op allerlei factoren die de welzijn in de regio positief beïnvloeden, zoals meer sociale cohesie en een hoger welbevinden van mensen. Als deze opgave rond “Van (Geen) Werk naar Werk” niet slaagt kan een groot percentage WW- en bijstandsgerechtigden voor financiële en sociaal-economische uitdagingen in de regio zorgen. Daarbovenop komt dat een tekort aan technici ervoor kan zorgen dat gemeentelijke en regionale doelstellingen op het gebied van de bouwopgave en energietransitie niet gehaald worden. Daar is immer human capital voor nodig, dat ontsloten kan worden door effectief omscholingsbeleid.

 

Het omscholen naar een andere sector gaat helaas niet vanzelf. Daarom worden er op dit moment veel goede initiatieven opgezet via verschillende arbeidsmarktregio’s. We zien bijvoorbeeld al vruchtbare resultaten bij House of Skills in Amsterdam. Toch lopen ook die omscholingsinitiatieven niet altijd even crescendo. We zien dat er veel budget wordt vrijgemaakt, maar dat dit nog tot onvoldoende resultaat leidt in de regio. Er zijn nog teveel mensen die werk zoeken en tegelijkertijd nog teveel open vacatures in de zorg, techniek en logistiek en te weinig mensen die daadwerkelijk omgeschoold worden. Hoe kunnen we zorgen dat “Van (Geen) Werk naar Werk” in de regio niet alleen een papieren exercitie is, maar daadwerkelijk bijdraagt aan dynamiek op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we zorgen dat er meer resultaat wordt geboekt?

 

De 5 barrières

Wie deze vraag wil beantwoorden doet er goed aan structurele barrières te bestuderen. Deze barrières verhinderen de creatie van echte dynamiek op de arbeidsmarkt. In een dynamische arbeidsmarkt bestaan er soepele arbeidsmarkttransities tussen sectoren in de regio. Gevolg: inwoners komen zo kort mogelijk in de WW en/of bijstand. Vijf belangrijke barrières:

 

  1. Bedrijven uit tekortsectoren zoals de techniek en de zorg worden onvoldoende betrokken bij het opstellen van de regionale omscholingstrategie. Het gaat dan onder andere om de voorkeuren en voorwaarden die deze bedrijven hebben om mee te werken aan omscholingstrajecten. Een voorbeeld: cruciaal is de hoeveelheid beschikbare opleidingsplekken bij bedrijven in de regio om in een leer-werkconstructie te werken aan omscholing. Als deze niet in kaart worden gebracht, kan per bedrijf of sector het omscholingspotentieel niet worden berekend. Anders gezegd: regionale begeleidingsplekken zijn een van de bottlenecks voor succesvolle omscholing. Als bedrijven geen begeleidingscapaciteit hebben voor omscholing, zullen andere inspanningen niet kunnen slagen. Bij het Leerwerkakkoord Rotterdam zijn bedrijven bijvoorbeeld onvoldoende betrokken.
  2. De belangrijkste belemmeringen voor werknemers om zich om te scholen naar een andere sector zijn niet altijd geïdentificeerd. Dit kunnen financiële belemmeringen zijn maar ook kennis, en reputatie van werkgevers met veel vraag in de regio. Hierdoor is het moeilijk om in te spelen op regiospecifieke kansen en belemmeringen. 
  3. Er is nog relatief weinig aandacht voor de zogenaamd “skillsgerichte aanpak” in tegenstelling tot “certificaat of diplomagerichte” aanpak. De skillsgerichte aanpak heeft de potentie om mensen efficiënt te kunnen matchen, blijkt uit onderzoek. Op basis van skills kunnen werknemers potentieel veel sneller omgeschoold worden, omdat sommige langdurige opleidingstrajecten worden vermeden.  
  4. Best practices tussen regio’s worden nog onvoldoende gedeeld. Het risico bestaat dat elke arbeidsmarktregio, gemeente en provincie het wiel zelf gaat uitvinden. De beste elementen zouden gedestilleerd kunnen worden uit de verschillende aanpakken van verschillende regio’s als de resultaten gemeten zouden kunnen worden en publiek beschikbaar zouden zijn. Er zijn namelijk geen driehonderd verschillende beste manieren om arbeidsmarkttransities vorm te geven.
  5. Omscholingstrajecten zijn op dit moment onvoldoende revolverend, terwijl er wel degelijk partijen zijn die de vruchten plukken van dergelijke trajecten, zoals werkgevers uit tekortsectoren en uitzendbureaus. Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in systemen waarbij toekomstige werkgevers in revolvering bijdragen aan geslaagde matching waardoor een publieke euro geïnvesteerd in omscholing meerdere keren gebruikt kan worden.

 

Deze barrières zijn geïdentificeerd in het onderzoek van CrossOver en door middel van het concreet ontwerp van omscholingstrajecten in de regio Amsterdam. We werken daarbij samen met onze partners zoals House of Skills Amsterdam en Tilburg University. Als barrières op het gebied van kennis, netwerk en duurzame financiering worden weggenomen dan zijn wij er van overtuigd dat er een duurzame, veerkrachtige en effectieve arbeidsmarkt in de toekomst voor ons ligt. In andere artikelen zullen wij mogelijke oplossingen uitlichten om deze barrières te verminderen. We nodigen u uit hierover mee te denken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.