of 59854 LinkedIn

Leerplichtambtenaar, bent u klaar voor de MAS?

Leerplichtambtenaar, bent u klaar voor de MAS? Hoe ondersteunt de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) u bij uw taak in het stimuleren van schoolgang en bestrijden schoolverzuim?
Bestuursacademie Nederland Reageer

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is vanaf 2017 in gebruik genomen. Een integrale en effectieve aanpak van schoolverzuim, ontwikkeld door Ingrado, de Raad voor de Kinderbescherming, Halt en het Openbaar Ministerie. Hoe de MAS u ondersteunt bij uw taak in het stimuleren van schoolgang en bestrijden schoolverzuim, leest u hier.

Waarom de MAS?

De MAS is de opvolger van de SAS (Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim). Vanuit de ketenpartners ontstond de behoefte aan een gezamenlijke visie op ongeoorloofd schoolverzuim, waarbij preventie en vrijwillige (jeugd)hulp centraal staan. De aanpak beschrijft vier routes, licht waar het kan en zwaar waar nodig, met als doel het verzuim te stoppen.


Visie en kenmerken MAS

De MAS is gestoeld op een gedeelde visie van de ketenpartners. Deze gezamenlijke visie laat zich vangen in een passend onderwijsprogramma, vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp, ketensamenwerking en maatwerk. Afhankelijk van de achterliggende redenen en het type verzuim, kunnen verschillende routes worden gevolgd. De MAS kenmerkt zich door de beschrijving van de volgende vier routes:

 

- Route 1: Vrijwillige (jeugd)hulp
- Route 2: Halt-aanpak schoolverzuim
- Route 3: Jeugdhulp in verplicht kader
- Route 4: Aanpak via strafrecht


Rol van de leerplichtambtenaar

Maar voordat een ‘verzuimer’ überhaupt een specifieke route bewandelt, start u als  leerplichtambtenaar een onderzoek naar aanleiding van het gemelde verzuim. En neemt u het initiatief voor een adequaat vervolg op verzuimmeldingen. Dit alles gebeurt in overleg met de ketenpartners. U vervult een belangrijke schakelrol bij de gecoördineerde en optimale inzet van alle betrokken ketenpartners.


Waar helpt de MAS de leerplichtambtenaar?

De MAS bevat een signaleringsinstrument. Het is een hulpmiddel waarbij u aan de hand van een aantal indicatoren, zoals bijvoorbeeld het soort verzuim, kunt bepalen welke route bij het behandelen van het verzuim het meest succesvol is. Let op: dit is geen afvinklijst. Het helpt u bij het maken van een bepaalde afweging op het juiste moment. Het is aan u een afweging te maken en een aanpak te kiezen. Wat goed aansluit bij het motto van de MAS: pas toe of leg uit waarom u het niet toepast.


En, bent u klaar voor de MAS?

De MAS vraagt van de keten, en dus ook van u als leerplichtambtenaar, een andere aanpak. Een aanpak die zich eerder vertaalt in zorg dan in handhaving. Gevoed door de gedachte dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs.
 
Wilt u zich ook graag blijven ontwikkelen als leerplichtambtenaar? Bekijk dan het aanbod in leerplicht (vak)opleidingen van Bestuursacademie Nederland.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Meer weten over onze trainingen en opleidingen?

Kijk op onze website www.bestuursacademie.nl.

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding of training het best bij u past? Vraag dan een persoonlijk studieadvies aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Heeft u vragen dan kunt u ons ook bereiken via info@bestuursacademie.nl of 035 – 760 48 50.

Bloggers

Whitepapers

In één dag weer helemaal op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle relevante wijzigingen en ontwikkelingen in uw vakgebied? Kom naar een van de actualiteitendagen. In één dag bent u weer helemaal bij en weet u wat die ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse praktijk. 

Meer nieuws

Maatwerk

De Bestuursacademie Nederland organiseert opleidingen en trainingen op maat. Op basis van uw wensen en de leerdoelen in uw organisatie stellen we scherpe opleidings- en trainingsprogramma’s samen. We voeren deze trajecten uit waar en wanneer u dat wenst.

 

Laat uw opleidings- of trainingswensen bij ons achter en we nemen snel contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Veranderende rol van de overheid

Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving.’ In de nieuwe situatie maakt de overheid een bewuste keuze welke rol zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan.

 

Wij helpen overheidsorganisaties om te gaan met de veranderende rol van de overheid.