of 61043 LinkedIn

Uitdagingen en oplossingsrichtingen Participatiewet voor 2019 en verder

BDO Accountants & Adviseurs 4 reacties

De Participatiewet is nog alles behalve ‘going concern’. Het behalen van doelstellingen blijft achter. Daarnaast wordt het re-integratiedeel van het budget soms gebruikt voor de tekorten op Jeugdhulp of Wmo. Door het ongedeelde budget in het sociaal domein, moeten gemeenten meer dan voorheen zélf sturen. Als partner van het Congres sociaal domein van Binnenlands Bestuur op 8 november staat BDO tijdens een deelsessie stil bij de uitdagingen én oplossingsrichtingen voor 2019 en verder.

Uitstroom bijstand

StroomOpwaarts, die voor Vlaardingen, Maassluis en Schiedam de Participatiewet integraal uitvoert, heeft een grote uitstroom uit de bijstand bereikt. Optimale sturing is mogelijk, doordat de uitvoering van de Participatiewet in één hand ligt. Ook worden werkgevers vraaggericht en vanuit één, brede doelgroep bediend. Tijdens de deelsessie van BDO vertelt directeur Desiree Curfs van StroomOpwaarts hoe ze de doelstellingen heeft bereikt en hoe ze zich voorbereidt op de komende jaren.

 

Contact

Anton RevenboerSenior Manager BDO Advisory - branchegroep Lokale overheid
Frank van der LeePartner Advisory, BDO Publieke Sector
(030) 284 97 94 / frank.van.der.lee@bdo.nl
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door H.B. Sodenkamp op
Dus nu moet zelfs 'de schijn van controle' op de landelijk ingevoerde Participatiezwendel worden opgeheven en wordt onderzoek hoe een en ander pleegt te worden geboekt helemaal aan elk zicht onttrokken.

De Rekenkamer(commissie) er dan maar op los laten?

https://whitepapers.binnenlandsbestuur.nl/rechtm …
Door nvt op
'@ H. B. Sodenkamp: hulde voor Uw reactie.

01-03-2020: Mevr. Curfs verdient 190.000 Euro, excl vier nevenfuncties:
https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/sp …

'Vindt de wethouder het ook een slecht signaal dat mevrouw Curfs blijkbaar tijd genoeg heeft om functies te stapelen, terwijl veel gewone werknemers van Stroomopwaarts op omvallen staan of ziek thuiszitten vanwege de hoge werkdruk? '

' Zijn er eerder gesprekken geweest over of is er eerder onderzoek gedaan naar de kwalificatie van het personeel, de formatie per afdeling en prestatiesturing? Zo ja, wanneer en wat waren de conclusies en gemaakte afspraken? Zo nee, waarom niet?'

'Slecht klantcontact, hoog ziekteverzuim en ontbrekende cijfers


etc etc Bij ons SW-bedrijf identieke problemen.


Door H.B. Sodenkamp op
Correctie:
Moet zijn art. 7 en 79 Participatiewet.
Door H.B. Sodenkamp op
Hetgeen mw. Curfs hier heeft verklaard wat betreft de uitstroom is niet waar en inmiddels ook nog zo na te trekken.

Gewone werklozen worden op een grote hoop gegooid met geestelijk- en/of lichamelijk gehandicapte mensen en weloverwogen boekhoudkundig aan het zicht onttrokken. Daartoe wordt de gewone werkloze middels 'assessment' in eigen huis voor in ieder geval 30% 'arbeidsgehandicapt' verklaard teneinde re-integratie/participatie te rechtvaardigen, dat dus gewoon staat voor bij art. 4 EVRM verboden slavernij, dwangarbeid en dienstbaarheid waartoe deze regionale 'werkgever' aan de keukentafel overeenkomsten afperst en waartoe de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing is verklaard (art. 7 en 70 Pw) nu participatiezwendel bij beschikking moeilijk in stand gelaten zou kunnen worden en bij overeenkomst aan de keukentafel dus wel...

Online is een gesprekverslag te vinden waarin mw. Curfs de niet-uitstroom rechtvaardigt door te stellen dat har bedrijf de inkomsten uit dus dwangarbeid niet kan missen nu daarmee kosten worden gecompenseerd.

Er speelt nu een kat en muisspel tussen enige raadsleden van de in Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS deelnemende wethouders over hoe een en ander wordt geboekt bij Stroomopwaarts MVS. Duidelijk is dat de wethouders geen transparantie kunnen gebruiken bij het verdienmodel dat structureel is gebaseerd op schending van het verbod van art. 4 EVRM.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.