of 63908 LinkedIn

Structureel tekort dreigt bij invoering Wet inburgering op 1 januari 2022

Structureel tekort dreigt bij invoering Wet inburgering op 1 januari 2022
BDO Accountants & Adviseurs 1 reactie

De langverwachte invoering van de Wet inburgering is inmiddels vastgesteld op 1 januari 2022. De brief van de minister daarover is onlangs aan de Tweede Kamer gestuurd. Dat geeft gemeenten duidelijkheid in de voorbereiding. Bedoeling van de Wet inburgering is dat statushouders sneller deel gaan uitmaken van de maatschappij door de taal te leren en aan de slag te gaan, het liefst via (betaald) werk en in combinatie, dat maakt het leren van de taal (ook) eenvoudiger.

Meer incidenteel budget

De minister meldt in zijn brief dat er meer budget beschikbaar is voor de implementatie, ‘incidenteel geld’, dat gemeenten kunnen inzetten in de voorbereiding naar 1 januari 2022. Ook de zogeheten ‘ondertussen-groep’, de groep die tot en met 31-12 a.s. inburgeringsplichtig wordt, heeft extra financiering voor begeleiding gekregen. Dat is niet alleen goed bij wijze van overbrugging. Ook een deel van de uitgangspunten van de nieuwe wet kunnen daarmee vóór 1 januari 2022 worden doorgevoerd. Kostbare tijd kan op die manier al goed worden gebruikt.  


Toch te weinig structureel geld

BDO werkt met veel gemeenten, regionale sociale diensten en leerwerkbedrijven aan talloze projecten en vraagstukken, waaronder de invoering van de Wet inburgering. Wij voorzien dat het structurele budget dat gemeenten nu voor de uitvoering én de bekostiging van de leerroutes ontvangen, te laag is. De eerste hobbels dienen zich al aan. Zo gaat de uitvoeringsorganisatie meer geld kosten dan door het Rijk geraamd. Het Rijk heeft toch nog onderschat hoeveel menskracht daarvoor nodig is, hoeveel inspanningen geleverd moet worden en wat de daadwerkelijke kosten van de leerroutes zijn. Het is voor een organisatie pijnlijk en frustrerend om met een té smalle uitvoeringsbasis te moeten beginnen. Dat komt de inburgering en uitstroom naar betaald werk niet ten goede.


Taalonderwijs niet op orde

Daarnaast is de taalcomponent lastig. Het doel van de Wet inburgering is om statushouders aan een baan te helpen waarmee (ook) de integratie wordt bevordert. Nederlands leren is daarbij elementair. Inmiddels blijkt uit de eerste rondes van aanbestedingen dat taalscholen en onderwijsinstellingen hogere kosten voorzien dan was begroot. Dat is weer een extra kostenpost, die niet vroeg genoeg kan worden onderkend. Het is niet de eerste keer dat gemeenten worden geconfronteerd met extra taken zonder de vereiste middelen, zoals bij de Jeugdzorg. Juist omdat de taal zo belangrijk is, moet er een oplossing komen voor dit probleem. ROC’s zouden meedoen met het taalonderwijs, zo was de planning, maar in sommige regio’s zijn die al afgehaakt. Het is voor hen (en andere taalaanbieders) financieel niet haalbaar om een adequaat aanbod op te stellen en mee te doen.


Oplossingen

Het zijn urgente problemen die wethouders en het verantwoordelijk management niet vroeg genoeg kunnen aanpakken. Wacht niet langer, begin nu en maak gebruik van de expertise die ondertussen in regio’s wordt opgebouwd. is ons dringend advies. Er is gelukkig een ondersteuningsstructuur van uit SZW, VNG en Divosa maar we merken dat in de uitvoeringspraktijk echt nog de nodige stappen gezet moeten worden. Daarbij ziet BDO het aanspreken van het participatiebudget als mogelijke budgettaire oplossing. Dat is een oplossingsrichting voor alle gemeenten maar vooral voor kleinere en middelgrote gemeenten, waar soms de helft van de uitkeringsgerechtigden statushouders zijn. Juist daar moet de slag naar werk gemaakt worden. Dat vraagt extra inspanning waarbij de ‘cost voor de baet’ uitgaat. Daarom adviseren wij ook om business cases te maken, zodat helder wordt welke inspanningen geleverd moeten om mensen mee te laten doen in de samenleving én ze aan betaald werk te helpen. Maar: het aanspreken van het participatiebudget voor de bekostiging van het taalonderwijs is een principiële keuze. Gemeenten of uitvoeringsorganisaties lossen daarmee het knelpunt van de financiering op terwijl dit op landelijk niveau opgelost moet worden. Bovendien: er is al enorm bezuinigd op het Participatiebudget voor de begeleiding van mensen in de bijstand, met alle gevolgen van dien.

 

Daarnaast moet ook de informatievoorziening niet onderschat worden. Tussen ketenpartners is dit straks geregeld, maar hoe monitort de gemeente de voortgang van het taalonderwijs? Om daar in de toekomst budgettair niet op leeg te lopen moet dat goed gevolgd kunnen worden. Dit vraagt om strak contractmanagement en regelmatige voortgangsgesprekken en evaluaties met cursisten én taalaanbieders.  

 

Wij raden gemeenten daarnaast aan volop in te zetten op de duale leerroutes: werken én leren. De ervaring leert dat dit effectief is en een versnelling geeft voor de inburgering. Ook het inzetten van sleutelfunctionarissen is van belang: voormalige statushouders die ervaringsdeskundig zijn én kennis van zaken hebben. Het zijn maar enkele voorbeelden van onze integrale aanpak voor de uitvoering van de nieuwe wet.


Onze ervaren adviseurs helpen u graag

Wij hebben ervaring op dit vlak. In diverse gemeenten en regio’s werken we aan de voorbereiding, onder andere door een praktische leerweg te combineren met het opdoen van werkervaring. Die twee elementen versterken elkaar en juist daar is het in de Wet inburgering om te doen. Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Bekijk onze specifieke dienstverlening rondom inburgering.


Meer informatie en tips in ons whitepaper

Bent u op zoek naar meer tips en aandachtsgebieden om te komen tot een optimale voorbereiding? Download ons whitepaper ‘Veranderopgave Inburgering’ of neem contact op met een van onze adviseurs.

 

DOWNLOAD WHITEPAPER


Zwanet van Kooten 

Senior manager BDO Advisory | branchegroep Lokale Overheid
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Sanne op
En weer krijgt de gemeente een takenpakket op haar bordje, waarbij er te weinig geld 'mee komt' vanuit het ministerie. Wanneer worden er nu 'lessen' geleerd uit de eerdere drama's, genaamd Wmo, Jeugdzorg?

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.