of 60941 LinkedIn

Participatiewet van kracht sinds 2015; wat zijn de ervaringen tot dusver?

Participatiewet van kracht sinds 2015; wat zijn de ervaringen tot dusver?
BDO Accountants & Adviseurs 1 reactie

In de afgelopen jaren is veel veranderd voor gemeenten en sociale werkvoorzieningsbedrijven. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en de toegang tot de regeling sociale werkvoorziening afgesloten.

In diverse gemeenten en regio’s is nagedacht over de uitvoering van de Participatiewet en hoe de begeleiding en arbeidstoeleiding van de mensen met een arbeidsbeperking daarin een plek krijgt.

 

Dit heeft geleid tot diverse uitvoeringsmodellen. Ook in het huidig tijdsgewricht zien wij dat gemeenten en regio’s hun afwegingen maken over een optimale uitvoering van de Participatiewet. Voor de komende periode verwachten wij ook dat uitvoeringsmodellen opnieuw bekeken worden naar doeltreffendheid en doelmatigheid, mede in het licht van krapper wordende budgetten. Veel sociale werkvoorzieningsbedrijven zijn getransformeerd naar leerwerkbedrijven. Sommige zijn daarbij gefuseerd met de (regionale) sociale diensten, anderen zijn ontmanteld. Wat zijn nu de lessen die we kunnen leren uit de afgelopen periode?


Analyse om een optimale uitvoering Participatie te bereiken

Om die vraag te beantwoorden heeft BDO een analyse gemaakt van verschillende soorten modellen en ervaringen in het land. Daarvoor zijn gesprekken met derden gevoerd en hebben wij geput uit onze eigen ervaringen op diverse plaatsen in het land. Tevens hebben wij diverse documenten bestudeerd, zowel ten aanzien van het voornemen van de gemeenten als wel landelijke documenten zoals rapporten en Kamerbrieven. Wij besluiten deze rapportage met leermomenten en een SWOT om bouwstenen aan te leveren voor de discussie over de uitvoering van de Participatiewet. Wij denken dat deze publicatie bijdraagt aan een verdere discussie over een optimale uitvoering van de Participatiewet waarbij zorgvuldig wordt gehandeld in het belang van de kwetsbare doelgroep waar de Participatiewet ook voor bedoeld is.


Bekijk onderzoeksrapport

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk het onderzoeksrapport.


BEKIJK RAPPORT


Anton Revenboer

Partner BDO Advisory - branchegroep Lokale overheid


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.