of 60715 LinkedIn

Overheid krijgt meer tijd voor naleving Wet banenafspraak

BDO Accountants & Adviseurs Reageer

De sector overheid krijgt van het kabinet één jaar extra de tijd om het afgesproken aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van overheidswerkgevers die aangeven meer tijd nodig te hebben om de achterstand in te halen. Dat betekent dat de quotumheffing, 5.000 euro voor elke niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar in de sector overheid wordt uitgesteld tot het jaar 2020.

Sociaal Akkoord

In 2013 hebben werkgevers en werknemers in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er extra banen moeten komen voor mensen met een ziekte of handicap. Om de doelstelling te ondersteunen, is op 1 april 2015 de Wet banenafspraak ingegaan. Volgens de wet moeten werkgevers zowel in de sector markt als overheid meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Voldoen werkgevers daar niet aan, dan hangt hen vanaf 2019 een quotumheffing boven het hoofd. In juni 2017 heeft een meting plaatsgevonden om na te gaan of de sectoren voldoen aan de banenafspraak. Daaruit blijkt dat sector overheid de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet heeft gehaald.


Aanvullende maatregelen banenafspraak

Naast het feit dat het kabinet de overheidswerkgevers extra tijd geeft, zijn er ook andere aanvullende maatregelen. Meer lezen over deze maatregelen en welke acties u kunt ondernemen? Download de update of neem direct contact op met één van onze specialisten op het gebied van loon- en premieheffing via (070) 338 07 22 of alp@bdo.nl.

 


Contactpersonen:
Frans AppelhofBelastingadviseur
BDO Breda

Jeroen CremersPartner Belastingadvies
BDO Publieke Sector
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Privacy en Security verbinden

WEBINAR

Dinsdag 8 september

10:00 - 11:00 uur

 

10:00 start webinar (ontvangst)
10:05 Introductie
10:10 inhoudelijke toelichting ISO 27701
10:30 Toepassing Privacy Informatie Management Systeem binnen de publieke sector
10:50 Vragenronde

 

Aanmelden

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.