of 64277 LinkedIn

Kasper Kuiper

Adviseur publieke sector

MSc

 

Kasper is sinds 2016 in dienst bij BDO Advisory. Hij is bedrijfskundige en heeft zich in zijn master gespecialiseerd in de (financiële) sturing van organisaties. Hij is afgestudeerd op intergemeentelijke samenwerking/ shared service centers en de kostenverdelingsvraagstukken die een dergelijke samenwerking met zich meebrengt. 

Kasper heeft een goed gevoel voor verhoudingen. Door zijn financiële achtergrond en scherpe analytische blik is hij in staat snel een probleem te doorgronden. Zijn bedrijfskundige basis zorgt ervoor dat hij de relatie tussen verschillende organisatieonderdelen en –uitdagingen kan leggen en ziet een bedrijf niet als losstaande elementen, afdelingen, maar als een netwerk van communicerende onderdelen. Hij heeft een goed ontwikkeld empathisch vermogen en heeft leiding gegeven aan diverse samenstellingen van projectteams. Hierdoor kan hij zich goed inleven in de dynamiek binnen organisaties en de meespelende politiek-bestuurlijke componenten. Hij komt graag tot een integraal advies, waarin alle van belang zijnde factoren meegenomen zijn. Ook doet hij graag de implementatie, om zodoende zoveel mogelijk impact te hebben en waarde toe te voegen.

Verder is hij is goed in het oplossingsgericht denken. Hij kijkt hoe iets ‘wel’ kan en komt hierbij met creatieve oplossingen. In het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden en het samenbrengen van partijen (publiek-privaat, en publiek-publiek) zal hij altijd zoeken naar de win-win.

Kasper heeft ervaring als adviseur en projectleider binnen de publieke en semipublieke sector. Hij is gespecialiseerd in financiële en organisatorische vraagstukken.

 

BDO Utrecht

(06) 48 83 18 20 / Kasper.kuiper@bdo.nl


  • BUIG-budget niet toereikend? Tekort is buigbaar!

    Reageer

    Ziet u de tekorten op de BUIG-budgetten alleen maar toenemen? Dan bent u niet de enige. In 2016 kampten 8 op de 10 gemeenten met tekorten op het BUIG-budget en 6 op de 10 zelfs met een tekort van meer dan 5%. Duidelijk is dat de vangnetregeling leidt tot een neerwaartse spiraal en langzame verwurging van de BUIG-budgetten. Maar er zijn absoluut instrumenten beschikbaar om het tij in 2018 te keren en weer vrij te kunnen ademen.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Webinars

21 & 28 oktober      

Actualiteitensessies Overheid

  • Integrated Reporting en duurzaamheid 
  • IT (informatiebeveiliging blijft actueel) 
  • Audit actualia (Tozo, rechtmatigheidsverantwoording, Horizontaal toezicht, fraude, data analyse sociaal domein)

 

REGISTREREN

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.