of 63966 LinkedIn

Hogere zorgkosten wijkteams?

Analyseer de situatie in uw gemeente integraal en snel!

Wijkteams zorgen niet voor lagere maar juist hogere zorgkosten, stelt het Centraal Planbureau. Achter deze constatering steekt een gecompliceerde werkelijkheid die voor elke gemeente anders is. Maak daarom voor je eigen gemeente een snelle én integrale analyse!

Afbeelding


Situatie per gemeente verschillend

Het onderzoek De wijkteambenadering nader bekeken kreeg veel aandacht in de media en leidde her en der al tot raadsvragen. Volgens het CPB zijn de gemeentelijke zorgkosten tussen 2015 en 2017 aanzienlijk toegenomen. Vooral in gemeenten met wijkteams waar 14 procent extra werd doorverwezen naar professionele zorg.

 

Geen leuke boodschap maar wel eentje die nuancering verdient. Divosa-voorzitter Erik Dannenberg omschrijft het CPB-onderzoek in Binnenlans Bestuur als een ‘foto in een snel bewegende film van veranderingen.’ Hiermee slaat hij in mijn ogen de spijker op de kop. Het zou onjuist zijn om nu al vergaande conclusies te trekken, want daarvoor is de werkelijkheid achter het cijferwerk te gecompliceerd. De situatie verschilt per gemeente.

 

Dat de gemeentelijke kosten in het sociaal domein alsmaar stijgen, is overigens geen nieuwtje. Zie bijvoorbeeld de analyse door Divosa van de jaarrekeningen 2017 van gemeenten, waaruit blijkt dat zij 724 miljoen meer hebben uitgegeven dan begroot. Vooral de uitgaven voor jeugdzorg nemen toe. Ik verwacht op basis van onze contacten met gemeenten dat er in 2018 ook weer forse overschrijdingen zijn geweest. 


Goede aanzet voor nadere analyse

Ik zie het CPB-onderzoek als een goede aanzet voor een nadere analyse. Sociaal Werk Nederland merkt terecht op dat er meerjarig kwalitatief onderzoek nodig is. Maar gemeenten kunnen gezien de financiële problematiek daar niet op wachten. Er is nu actie nodig! Start daarom met een analyse van de situatie in de eigen gemeente. En heel belangrijk, kijk hier integraal naar.

 

De kernvraag is: is de oorspronkelijke visie van “één gezin, één plan en één regisseur” binnen de gemeente op de diverse opgaven in het sociaal domein goed genoeg doorvertaald naar de uitvoering? Het gaat erom of integraliteit voldoende uit de verf komt bij aanbestedingen en contractmanagement. En of processen op orde zijn, de informatievoorziening op orde is en de kwaliteit wordt gecontroleerd. Niet te vergeten: zijn medewerkers van wijkteams voldoende opgeleid en toegerust voor een adequate triage? Kortom, bekijk het totaalbeeld.


Nog veel winst te behalen

In de praktijk is vaak nog veel winst te behalen, dat is zeker. Ik ben er geen voorstander van om wijkteams en dus de toegang tot professionele hulp volledig bij externe partijen te beleggen. Dat het verstandig is om hierop zelf grip te houden, wordt onderbouwd door het CPB-onderzoek. En integraliteit werkt het beste - zowel voor inwoners als gemeente - als er ook samenhang is tussen Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. 


Hoe zorgt u voor een integrale aanpak binnen uw gemeente? 

Benieuwd naar hoe u jeugdhulp binnen uw gemeente integraal kunt aanpakken? Bezoek dan het event ‘Samen slim in het sociaal domein’ van GemeentenNL. Namens BDO geef ik hier een presentatie en leid ik een interactieve sessie. Ik hoop u in Utrecht te ontmoeten op 11 april as.

 

AANMELDEN

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.