of 63966 LinkedIn

Grip op het sociaal domein

Grip op het sociaal domein. Er is winst te halen in de eigen organisatie
BDO Accountants & Adviseurs 1 reactie

De gemeentelijke begrotingen zijn binnen twee jaar op ongekende wijze uit het lood geslagen en het sociaal domein is daarbij het grote hoofdpijndossier. Er is winst te halen in de eigen organisatie, zegt Anton Revenboer, partner van BDO Advisory.

Het is nog maar kort geleden – in 2018 - dat de gedachte heerste: "We kunnen nog wel wat klappen opvangen." Nog geen jaar later bleken de schulden bij gemeenten op te lopen en inmiddels spreekt Anton Revenboer, partner bij BDO Advisory, van een ‘financiele veenbrand’. De prognose in de jongste benchmark van BDO luidt dat eind dit jaar de solvabiliteit van gemeenten zal zijn gedaald naar nog maar 31 procent. De gemeenten voorzien voor 2020 een gezamenlijk tekort van één miljard. Het sociaal domein is daarbij het grootste zorgenkindje. Uiteraard is door de Corona-steunmaatregelen een extra gat geslagen in de begrotingen, maar de tekorten in het sociaal domein lopen al langer op. Revenboer: "De landelijke budgetten zijn niet goed te beinvloeden en dat maakt het extra lastig voor gemeenten om grip te krijgen op het sociaal domein."

 

Toch is er wel degelijk winst te halen in de eigen organisatie, zegt Revenboer. "Wij vinden echt dat je daar naar moet kijken." Zelf heeft hij het vizier op vier thema’s, die ook worden behandeld in de leergang ‘Van visie naar praktijk’ die BDO verzorgt voor het VNG-Kennisnetwerk Grip op sociaal domein’: Gemeentebreed, normalisering, procesgericht en datagebruik.

 

"Bij het thema gemeentebreed denk ik aan een goed samenspel tussen financien en het sociaal domein. De afdeling financien zou meer moeten weten van het sociaal domein en de medewerkers in het sociaal domein moeten kostenbewuster gaan werken."

 

Het thema ‘normalisering’ begint bij de gemeenteraad, volgens Revenboer: "De raad moet een debat voeren over de vraag wat nog een taak is voor de overheid. Ouders die hun kind laten coachen voor een betere Cito-score, moet de overheid dat betalen? Wij kennen gemeenten waar dat wordt betaald uit de jeugdhulp. De raad moet leidende principes bepalen voor het sociaal domein. Die kunnen dan worden doorvertaald naar de gemeenteljike organisatie."

 

En natuurlijk moet de klant centraal staan. "Een open deur," weet Revenboer. "Maar de gemeente moet echt toe naar een procesgerichte organisatie, die uitgaat van de klantvraag en de klantreis. Dit vraagt om een bepaald volwassenheidsniveau bij uitvoeringsteams."

 

Last but not least een oproep over datagebruik: "Weet wat er in je gemeente speelt, zorg dat de informatievoorziening op orde is. Daarmee kun je goed inzetten op casusregie. Informatie uit verschillende wetten, zoals de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet, wordt nu nog te vaak niet gedeeld en niet gekoppeld. Hierdoor weet men niet van elkaar dat op één adres vijftien instellingen over de vloer komen en dat dat tonnen extra kost."

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door J. Verhoeven (Alround Wmo adviseur/kwaliteitsmedewerk Wmo) op
Graag zou ik u willen wijzen op de wijze waarop in de Oude IJssel streek naar de transformatie van de Wmo wordt gekeken.
Verder hebben wij bij sZpecialist een ander zienswijze op de huishoudelijke ondersteuning ontwikkeld. In deze zienswijze blijft de inwoner centraal staan. Er wordt middels een gesprek gekeken in welke taken inwoner gecompenseerd moet worden. Hierbij worden de eigen mogelijkheden en de sterkontwikkelde techniek mee genomen.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.