of 63966 LinkedIn

Gemeente, u gaat in 2019 toeleggen op sociale werkvoorziening: begroot op tijd!

AfbeeldingOp basis van onderzoek dat in opdracht van het ministerie SZW is uitgevoerd en afgelopen week naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat gemeenten de komende jaren fors moeten bijleggen op de sociale werkvoorziening.

De Staatssecretaris geeft in haar brief aan de Kamer aan dat gemeenten in 2018 zo’n € 190 miljoen moeten bijleggen. Uit de cijfers blijkt ook dat de (fictieve[1]) Rijkssubsidie in 2019 verder daalt. Daar moeten gemeenten in hun begroting voor 2019 rekening mee houden en uiteraard dekking voor vinden.

Veel gemeenten zijn hun uitvoering Participatiewet -inclusief sociale werkvoorziening- anders aan het inrichten. Bestaande sw-bedrijven worden ontmanteld of er wordt gereorganiseerd. Dat brengt ook de nodige kosten én risico’s met zich mee. Een adequate begroting die vanuit verschillende onderdelen moet worden opgebouwd, is geen eenvoudige opgave.

 

Van groot belang is dat gemeenten zich niet laten verrassen door de bijdrage in 2019 aan de sociale werkvoorziening. Bereid met kennis van zaken een financieel houdbare uitvoering van de Participatiewet / sociale werkvoorziening voor. Start het begrotingsproces op tijd zodat iedereen -ambtelijk én bestuurlijk- voldoende betrokken is. Juist in deze periode waarin veel gemeenten met nieuwe uitvoeringspartijen gaan werken, is dat essentieel. De nieuwe wethouder zal immers ‘not amused’ zijn om straks aan de Raad tegenvallers te moeten melden die te voorzien waren geweest.

Bovenstaande vraagt om kennis van zaken én ervaring in zowel de inhoudelijke vraagstukken áls kennis van het opstellen van een adequate begroting. Dat vraagt om een mix van inhoudsdeskundigheid en financieel specialisten.

 

Download whitepaper

Meer weten over een succesvolle uitvoering van de Participatiewet? Download de whitepaper met daarin zes bouwstenen voor een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet (inclusief sociale werkvoorziening).

 

DOWNLOAD WHITEPAPER

 

[1] Fictief omdat er niet meer een aparte Rijkssubsidie is maar onderdeel uitmaakt van het budget dat gemeenten voor het sociale domein krijgen. Ook SZW hanteert deze terminologie voor de duidelijkheid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.