of 63946 LinkedIn

Gemeente moet regie pakken

In plannen van bestuurlijke partijen lees ik altijd dat de klant centraal staat. Of het nu gaat om een zorgvrager, huurder of burger. Maar in de praktijk schiet juist het centraal stellen van die ‘klant’ er de laatste jaren bij in. Hoe is dat mogelijk? Wat moet er gebeuren om dat samenspel te verbeteren?

In 2015 is de transitie in het sociaal domein ingezet. Dit vergt veel van de regionale samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties. Die transitie is bij gemeenten en zorginstellingen vooral gepaard gegaan met veel extra administratieve lasten en extra regels. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Het nieuwe speelveld zorgt ook voor patstellingen. Ik denk dan meteen aan een instelling voor beschermd wonen in een grote stad, waar cliënten van de gemeente sneller moesten uitstromen. Sociale huurwoningen waren alleen niet beschikbaar. Dat is tot daaraan toe, maar wanneer je als woningcorporatie vervolgens niet mag bouwen van diezelfde gemeente, ontstaat er dus een probleem. 

Als spin in het web zijn gemeenten de aangewezen partij om het voortouw te nemen in de transitiedriehoek. Jammer dat ze die rol zo laat hebben opgepakt, maar het is nog niet te laat. Langzamerhand zien we ook wel signalen van verbetering, maar het gaat wel erg langzaam. 

Waar gaat het goed? Bij gemeenten die al vroeg in het traject hebben ingezien dat er een belangrijk traject gaande is en daarbij de lead hebben genomen. Die zijn duidelijk succesvoller dan gemeenten die eerst de zaken intern voor elkaar wilden krijgen. Kanttekening is wel dat met name grotere gemeenten verschillende modellen hanteren, bijvoorbeeld als het gaat om de bekostiging van zorg. Dat maakt het voor woningcorporaties en zorginstellingen natuurlijk lastig werken en we moeten oppassen dat er geen nieuwe, onbedoelde transitie wordt ingeluid. 

Mijn oproep aan gemeenten die de regie nog niet hebben gepakt, is dat alsnog te doen. Zorg zo snel mogelijk voor rust in ‘de driehoek’. Haal de partijen bij elkaar en zorg dat de onderlinge relatie niet enkel een pure zakelijke inkooprelatie is. Creëer draagvlak bij je afnemers. Je kunt namelijk van alles verzinnen qua kostenstructuur en tariefstelling, maar als die tientallen zorginstellingen het niet zien zitten, dan wordt de samenwerking geen succes.

Wat alle betrokken partijen wel voor ogen moeten houden, is dat de zorgcliënt, de burger of huurder feitelijk altijd dezelfde persoon is. Die persoon is wat alle partijen verbindt. Dat besef is nodig om te zorgen dat de inwoner een sociale huurwoning kan vinden en de juiste zorg krijgt, want daar gaat het uiteindelijk om.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Jaap van Velzen (adviseur, o.a. voorzieningen) op
..leg dan svp ook even uit wat die regie inhoudt. En stop svp met het opvoeren van de zogenaamde entiteit 'het sociale domein'.. Want dat is nu juist de grote hinderpaal op weg naar integraal beleid.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.