of 64277 LinkedIn

Frank van der Lee

Partner Advisory, BDO Publieke Sector

(030) 284 99 81 / (06) 11 00 31 17


Frank van der Lee geeft als partner leiding aan de publieke sectorpraktijk van BDO Advisory. Hij beschikt over ruime ervaring met advisering aan (inter)nationale ondernemingen, stichtingen en verenigingen, zowel in de profit, als in de non-profitsector. Voorheen heeft Frank als partner accountancy de zorgpraktijk van Deloitte geleid en was hij onder andere betrokken bij de controle en advisering van vele zorginstellingen in zowel de cure als caresector. Adviestrajecten die hij dagelijks leidt in de publieke sector liggen onder andere op de gebieden van kostprijsonderzoeken, organisatieveranderingen, governance, treasury, reorganisaties, vastgoed en fusies/overnames.

Naast zijn werk voor BDO is Frank lid van de raden van toezicht van twee zorginstellingen (vvt en ggz), schrijft hij artikelen voor diverse magazines in het publieke domein en geeft hij regelmatig externe presentaties.


 • Gemeente, hoe krijgt u grip op het sociaal domein?

  Reageer

  Nederlandse gemeenten boeken massaal tekorten op het sociaal domein. Maatregelen zijn geboden, maar in het lokale politieke spel ontbreekt vaak de nuchtere analyse. Een pleidooi voor meer transparantie over de cijfers en zodoende meer ‘eenheid van debat’.

   

  Afbeelding

 • Gemeenten en zorgaanbieders: pak aanbesteding Wmo en jeugdhulp dit keer anders aan!

  Reageer

  Uiteindelijk wil iedere gemeente hetzelfde. Dat inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben, direct en zonder omwegen. Geen ingewikkelde procedures, processen of verschillende hulpverleners maar een eenduidige en eenvoudige, georganiseerde toegang tot zorg en ondersteuning. Dat is helaas niet de realiteit. Gemeenten én zorgaanbieders hebben te maken met een aantal problemen en knelpunten die een hindernis vormen op de weg naar goede en betaalbare zorg. Het realiseren hiervan vraagt om een radicaal andere aanpak. Met de inkoop en contractering van de Wmo en Jeugdhulp per 2019 ligt deze kans voor het grijpen. Maar dan is bestuurlijke actie nú wel nodig. 

 • Gemeente moet regie pakken

  1 reactie

  In plannen van bestuurlijke partijen lees ik altijd dat de klant centraal staat. Of het nu gaat om een zorgvrager, huurder of burger. Maar in de praktijk schiet juist het centraal stellen van die ‘klant’ er de laatste jaren bij in. Hoe is dat mogelijk? Wat moet er gebeuren om dat samenspel te verbeteren?

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Webinars

21 & 28 oktober      

Actualiteitensessies Overheid

 • Integrated Reporting en duurzaamheid 
 • IT (informatiebeveiliging blijft actueel) 
 • Audit actualia (Tozo, rechtmatigheidsverantwoording, Horizontaal toezicht, fraude, data analyse sociaal domein)

 

REGISTREREN

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.