of 64740 LinkedIn

Financiële verhaal inburgeraars begint nu pas echt

Nu de vluchtelingenstroom zo goed als is opgedroogd, opvanglocaties sluiten en de huisvesting van inburgeraars steeds meer is geborgd, verdwijnt de landelijke urgentie van deze problematiek. Maar als we niet oppassen, ontstaan er lokaal veel problemen en krijgen gemeenten de rekening snel gepresenteerd, letterlijk en figuurlijk. 

Financiële compensatie blijft uit

Bijna alle statushouders van de afgelopen drie jaar zijn in de bijstand beland. Die blijven daar nog jaren in zitten als we niet uitkijken. Voor de mensen zelf uiteraard ongewenst en voor de gemeenten een zware financiële last voor de komende jaren. In een aantal kleinere gemeenten vormen inburgeraars ondertussen zo’n kwart tot een derde van de bijstandscliënten. En de problemen groeien ook de grotere gemeente boven het hoofd. Na de kortstondige ondersteuning blijft financiële compensatie vanuit het Rijk uit. Toch staat het niet op de lokale politieke agenda.

 

Regionale aanpak

Het is voor gemeenten nu zaak de regie te pakken en samen met werkgevers, ROC’s, taalaanbieders, COA en VluchtelingenWerk de problemen op te lossen. Samen met andere gemeenten, in een regionale aanpak. Concreet betekent dit bijvoorbeeld krachtig inzetten op regionale afspraken met werkgevers en vacatures ophalen in snelgroeiende branches. Innovatieve aanpakken om matching te versnellen. Duale trajecten zijn daarbij essentieel: scholen en werken tegelijkertijd. Niet eerst wachten totdat iemand de taal honderd procent machtig is, dat duurt veel te lang. Juist taalonderwijs op de werkplek motiveert, zo blijkt uit de praktijk.

Dat vraagt om een daadkrachtige aanpak, met een strakke regie door de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen. Waarom gebeurt dit nog niet, vraagt u zich af. Omdat dit probleem sluipenderwijs op het bordje van de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen is terechtgekomen. En als we niet uitkijken, komen daar nog problemen bij over onderwijs en inburgering. In de uitvoering neemt de zwaarte van de caseload ondertussen wel toe. Waar een professional normaal tien mensen kon helpen, zijn dat er nu drie.  Inburgeraars vragen nou eenmaal – begrijpelijkerwijs - veel meer aandacht en begeleiding.

 

Doemscenario

Wie denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen met die (financiële) last, wijs ik graag op de groep Somaliërs, die hier in de jaren ’90 is gearriveerd. Van die eerste generatie leeft momenteel zeventig procent nog in de bijstand, zo geeft recent onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aan.

Kijk in de achteruitkijkspiegel en dan zie je het doemscenario voor je. Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk dit thema met stip op de (lokale) politieke agenda te zetten. Steun in de rug zou zijn dat de wettelijke inburgeringsplicht teruggaat naar de gemeente. Maar dat betekent een langdurig wetgevingstraject en daar kunnen én hoeven we niet op wachten. Acties zijn nu al mogelijk. Pak als gemeente eigenaarschap, zet een strakke regionale regie neer en werk aan concrete acties met werkgevers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door apotheker uit Aleppo (/netto-belastingbetaler/) op
--"Bijna alle statushouders van de afgelopen drie jaar zijn in de bijstand beland"??
Maar het waren toch bijna allemaal apothekers, artsen, astronauten en accountants?
Door Ferdi van den Bergh op
Het belang dat we structureel kansen bieden voor vluchtelingen is zeer actueel. Kinderen die hier 'ontheemd' moeten wortelen, doen dit beter als thuis situatie stabiel is.
Door Ruud Merks (Maatschappelijk begeleider nieuwkomers) op
Er zijn gelukkig gemeenten die de regie neme en investeren in nieuwkomers. Helaas teveel gemeenten die niet beseffen welke rol ze kunnen spelen in toeleiding naar de arbeidsmarkt, lees verder https://ruudmerks2016.wordpress.com
Door bregstein (jurist) op
"Wie denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen met die (financiële) last, wijs ik graag op de groep Somaliërs, die hier in de jaren ’90 is gearriveerd. Van die eerste generatie leeft momenteel zeventig procent nog in de bijstand, zo geeft recent onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aan." Bestuurlijke creativiteit is daarom gevraagd opdat deze uitdaging zich niet in de volgende generatie voortzet.
Door p op
Totdat de mensen naar huis kunnen, is het wel logisch dat ze een bijdrage gaan leveren aan de maatschappij.
En ja de kost gaat voor de baat uit

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.