of 59212 LinkedIn

Anton Revenboer

Senior Manager - branchegroep Lokale overheid

 • Hogere zorgkosten wijkteams?

  Reageer

  Analyseer de situatie in uw gemeente integraal en snel!

  Wijkteams zorgen niet voor lagere maar juist hogere zorgkosten, stelt het Centraal Planbureau. Achter deze constatering steekt een gecompliceerde werkelijkheid die voor elke gemeente anders is. Maak daarom voor je eigen gemeente een snelle én integrale analyse!

 • Goede lokale uitvoering Participatiewet: niet sexy, wel keihard nodig

  Reageer

  Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk. Het wordt steeds moeilijker om deze groep vanuit de bijstand te bemiddelen naar werk. Alles moet op alles worden gezet om deze mensen aan het werk te helpen. Juist in deze hoogconjunctuur. Want als het nu niet lukt, wanneer dan wel?

 • Uitvoering Participatiewet: niet veranderen is geen optie

  1 reactie

  De meeste sociale diensten en leerwerkbedrijven hebben moeite met veranderen. We zijn ruim drie jaar op weg met de Participatiewet en gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties hebben nog een lange weg te gaan. Decentralisaties, verschuivingen van verantwoordelijkheden, budgetten en opgaven, transities en transformaties volgden elkaar in hoog tempo op. En het einde is niet in zicht. Het gaat niet alleen om aanpassen aan nieuwe wet- en regelgeving, maar vooral ook om adequate sturing om de achterliggende doelen te bereiken. Een lastige opgave, voor zowel de medewerkers, het management als het bestuur. Veranderen is nu eenmaal niet de sterkste eigenschap. Maar níet veranderen is geen optie.

   

  Afbeelding

 • Uitvoering Participatiewet: samen kom je verder

  Reageer

  AfbeeldingWe zijn uit de crisis! De positieve berichten over economie volgen elkaar in rap tempo op. En de economische rugwind lijkt bestendig. Maar de teruggang in de bijstandsbestanden blijft achter. Er is een duidelijke mismatch op delen van de arbeidsmarkt. Er zijn, zoals dat vaak wordt gezegd, veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of, zoals anderen het liever uitdrukken: de arbeidsmarkt heeft een steeds grotere afstand tot de mensen.

 • Financiële verhaal inburgeraars begint nu pas echt

  5 reacties

  Nu de vluchtelingenstroom zo goed als is opgedroogd, opvanglocaties sluiten en de huisvesting van inburgeraars steeds meer is geborgd, verdwijnt de landelijke urgentie van deze problematiek. Maar als we niet oppassen, ontstaan er lokaal veel problemen en krijgen gemeenten de rekening snel gepresenteerd, letterlijk en figuurlijk. 

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.