of 65378 LinkedIn

Anton Revenboer

Senior Manager - branchegroep Lokale overheid


 

 • Uitvoering Participatiewet: stel werkprocessen centraal!

  4 reacties

  Onlangs publiceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de laatste cijfers omtrent de uitvoering van de Participatiewet. Enerzijds zijn deze bemoedigend, anderzijds geven ze ook aan dat de doelgroep steeds complexer wordt. Het komt in de uitvoeringspraktijk van gemeenten en leer-werkbedrijven nu dan ook écht aan op de kwaliteit van de dienstverlening. Dat vraagt om procesgericht werken.

 • Een blijvend financieel gezond leer-werkbedrijf vraagt om transparantie

  Reageer

  Hoe voorkomt u dat gemeenten met hun tekorten op het sociaal domein hun oog laten vallen op de inkomsten van de leer-werkbedrijven? Deze vraag stond centraal tijdens een BDO bijeenkomst waar twaalf financieel directeuren van leer-werkbedrijven discussieerden over de veranderende rol van hun organisatie en die van henzelf. “Hoe kunnen we een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet waarborgen”? Het toverwoord: transparantie!

 • Hogere zorgkosten wijkteams?

  Reageer

  Analyseer de situatie in uw gemeente integraal en snel!

  Wijkteams zorgen niet voor lagere maar juist hogere zorgkosten, stelt het Centraal Planbureau. Achter deze constatering steekt een gecompliceerde werkelijkheid die voor elke gemeente anders is. Maak daarom voor je eigen gemeente een snelle én integrale analyse!

 • Goede lokale uitvoering Participatiewet: niet sexy, wel keihard nodig

  Reageer

  Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk. Het wordt steeds moeilijker om deze groep vanuit de bijstand te bemiddelen naar werk. Alles moet op alles worden gezet om deze mensen aan het werk te helpen. Juist in deze hoogconjunctuur. Want als het nu niet lukt, wanneer dan wel?

 • Uitvoering Participatiewet: niet veranderen is geen optie

  1 reactie

  De meeste sociale diensten en leerwerkbedrijven hebben moeite met veranderen. We zijn ruim drie jaar op weg met de Participatiewet en gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties hebben nog een lange weg te gaan. Decentralisaties, verschuivingen van verantwoordelijkheden, budgetten en opgaven, transities en transformaties volgden elkaar in hoog tempo op. En het einde is niet in zicht. Het gaat niet alleen om aanpassen aan nieuwe wet- en regelgeving, maar vooral ook om adequate sturing om de achterliggende doelen te bereiken. Een lastige opgave, voor zowel de medewerkers, het management als het bestuur. Veranderen is nu eenmaal niet de sterkste eigenschap. Maar níet veranderen is geen optie.

   

  Afbeelding

 • Uitvoering Participatiewet: samen kom je verder

  Reageer

  AfbeeldingWe zijn uit de crisis! De positieve berichten over economie volgen elkaar in rap tempo op. En de economische rugwind lijkt bestendig. Maar de teruggang in de bijstandsbestanden blijft achter. Er is een duidelijke mismatch op delen van de arbeidsmarkt. Er zijn, zoals dat vaak wordt gezegd, veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of, zoals anderen het liever uitdrukken: de arbeidsmarkt heeft een steeds grotere afstand tot de mensen.

 • Financiële verhaal inburgeraars begint nu pas echt

  5 reacties

  Nu de vluchtelingenstroom zo goed als is opgedroogd, opvanglocaties sluiten en de huisvesting van inburgeraars steeds meer is geborgd, verdwijnt de landelijke urgentie van deze problematiek. Maar als we niet oppassen, ontstaan er lokaal veel problemen en krijgen gemeenten de rekening snel gepresenteerd, letterlijk en figuurlijk. 

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Afbeelding

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

 

Afbeelding   Afbeelding 

Inburgering

   Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet
   Inburgering.


   Lees meer

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.