Advertentie
sociaal / Nieuws

Kamervragen over voortgang decentralisatie jeugdzorg

De voortgang bij de decentralisatie jeudgzorg baart de Tweede Kamer grote zorgen. Het CDA heeft Kamervragen gesteld en een Algemeen Overleg aangevraagd. D66 wil een plenair debat.

07 maart 2013

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de decentralisatie jeugdzorg. Het CDA-Kamerlid Mona Keijzer heeft via schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan de staatssecretarissen van VWS en Justitie.

Plenair debat

D66 heeft een debat aangevraagd en kreeg daarvoor steun van de SP, ChristenUnie en GroenLinks. Op initiatief van Keijzer komt er ook een Algemeen Overleg (AO), omdat dit sneller kan worden ingepland en er een diepgaander debat kan worden gevoerd. Keijzer vindt dat de Kamer ‘echt snel’ over de voortgang van de decentralisatie jeugdzorg moet spreken. De SP wil zowel een plenair debat als een AO.

Kritisch rapport

Aanleiding voor de Kamervragen van Keijzer is een artikel in Binnenlands Bestuur over de eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). Die concludeert dat de afgelopen twee jaar onvoldoende voortgang is geboekt bij de decentralisatie jeugdzorg. De meeste gemeenten zitten nog in de fase van visieontwikkeling, de kaderstelling vanuit het rijk laat te lang op zich wachten en de continuïteit van zorg is niet afdoende geregeld, constateert de commissie in haar kritische rapport.

Continuïteit van zorg

Keijzer wil onder meer toezeggingen van de staatssecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (Veiligheid en Justitie) dat de continuïteit van zorg bij de overheveling van alle jeugdzorgtaken naar gemeenten niet in het geding komt. Daarnaast wil ze een overzicht van concrete afspraken die met veldpartijen zijn gemaakt over hun inbreng en verantwoordelijkheid in het decentralisatieproces. Ook wil ze van de bewindslieden weten of er afspraken zijn gemaakt met Zorgverzekeraars Nederland en de koepelorganisaties van jeugdzorgaanbieders over de realisatie van een zorgvuldige en effectieve overdracht. Volgens Keijzer gaat de uitvoering van de decentralisatie op de manier zoals het nu gaat, niet goed.

Prangende vragen en zorgen

Vera Bergkamp (D66) wil een debat omdat er veel ‘prangende vragen en zorgen’ zijn over de voortgang van de decentralisatie die op 1 januari 2015 moet zijn gerealiseerd. De brief van Van Rijn aan de Kamer heeft die zorgen niet weggenomen, stelt Bergkamp. In die brief – een reactie op de bevindingen van TSJ − erkent Van Rijn dat er een stevige ambitie ligt, maar stelt er vertrouwen in te hebben dat gemeenten tijdig uitvoering kunnen geven aan de (boven)lokale jeugdhulp.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jozef Langezwaal / jurist
Het zou goed zijn (eindelijk) aandacht te besteden aan reeds lang bekende knelpunten:(Bron: http://www.stichtingkog.info)KOG is van mening, dat de volgende punten veel narigheid veroorzaken in Jeugdzorg / RvdK:1) De houding: wij redden kinderen en laten ons daar niet van weerhouden door juristerij.

Je hebt tenslotte je eigen verantwoordelijkheid. In Den Haag weet men niet zo goed wat er allemaal speelt in gezinnen. Desnoods liegen wij voor dit goede doel, ook tegen de rechter.(Door deze houding is het ook niet heel belangrijk of de wet wordt aangepast: men houdt zich immers niet aan de wet.)2) Enerzijds dus te weinig vertrouwen van Jeugdzorg en RvdK in anderen, in de wetgever en ook in de rechter: dik maar aan wat je mening ondersteunt en laat maar weg wat die mening niet ondersteunt, ga maar alvast op de stoel van de rechter zitten; anderzijds te veel vertrouwen, namelijk van de rechter in de rapporten van jeugdzorg en RvdK: dat zijn de feiten. Als anderen, met name ouders, iets anders beweren, zitten zij ernaast.Rechters doen soms dus niet wat zij moeten doen: feiten onderzoeken en rechtspreken.

Deze twee punten maken dat het heel moeilijk zal zijn Jeugdzorg te verbeteren: hoe verbeter je een mentaliteit? Misschien moeten we terug naar de oude situatie: de kinderrechter heeft de leiding over de ondertoezichtstelling.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
s. van buuren / burger
Dag mevr. Keijzer,

Ook ik maak mij zorgen over de transitie van de jeugdzorg. Als een roepende in de woestijn reageer ik daarom op uw artikel. Als burger heb ik een goed concept bedacht wat gebruikt kan worden bij de transitie van jeugdzorg en andere voorzieningen.

Bij dit concept is indiceren eenvoudig, wordt de cliënt daadwerkelijk centraal gesteld, wordt ontkokerd, blijft de gemeente regie houden en zijn financiën en resultaten inzichtelijk.Ik beschik niet over de juiste relaties om mijn concept voor het voetlicht te krijgen. Misschien dat u mij wilt horen.Met vriendelijke groet,

Suze van Buuren

06 429 18 118Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie