Advertentie
sociaal / Nieuws

Inkoop jeugdzorg Haaglanden op de schop

De inkoop van jeugdzorg in de regio Haaglanden is dit jaar op een andere leest geschoeid. Voor 2016 vormen lokale plannen de basis. Wel is regionaal ingekocht.

12 september 2015

Mopperende gemeenteraden over het ontbreken van zeggenschap bij de inkoop jeugdzorg. Dat wilden de wethouders in de regio Haaglanden niet nog een keer meemaken. Voor 2016 vormen daarom lokale plannen de basis. Wel is regionaal ingekocht.

Onbevredigend

Net zoals in bijna alle gemeenten en jeugdzorgregio’s werd het inkoopproces in de regio Haaglanden vorig jaar gedomineerd door twee aspecten: de wettelijke verplichting tot zorgcontinuïteit en het ontbreken van harde gegevens. Het was een onbevredigende situatie voor de ambtenaren, directies, verantwoordelijk wethouders, aanbieders en gemeenteraden.

Betrokkenheid raden

‘De gemeenteraden hebben duidelijk aangegeven meer betrokken te willen worden om een afgewogen keuze te kunnen maken. Dan is open communicatie en laten zien waar je mee bezig bent, ook in de uitvoering, belangrijk’, verduidelijkt Saskia Bruines, D66-wethouder Jeugd van Leidschendam-Voorburg. In Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) is dit jaar daarom gekozen voor een andere aanpak. Besloten werd voor 2016 geen Regionaal Uitvoeringsprogramma meer op te stellen, maar lokale inkoopplannen. Op basis van die lokale plannen wordt de jeugdhulp wel weer gezamenlijk ingekocht.

Wezenlijke veranderingen

In die regionale kaders is ten opzichte van vorig jaar een aantal wezenlijke veranderingen doorgevoerd. Zo werd voor de inkoop voor 2016 het beschikbare budget van alle gemeenten tezamen als uitgangspunt genomen en niet de door het rijk opgelegde budgetkorting (4 procent in 2015, 10 procent in 2016 en 15 procent in 2017). Een andere wezenlijke verandering is dat in 2016 wordt afgestapt van de budgetgaranties voor jeugdhulpaanbieders. Ambulante jeugdhulp wordt vergoed op basis van prestatiebekostiging (P x Q: het aantal behandelde cliënten tegen een vooraf vastgestelde prijs). Een nog nader te bepalen deel van het specialistisch aanbod willen de gemeenten in de toekomst financieren op basis van functie- of populatiebekostiging. Verder wordt begonnen met het harmoniseren van tarieven, waarbij voor hetzelfde product eenzelfde tarief wordt betaald.

Eigen accenten

Nadat de tien gemeenteraden eind mei hadden ingestemd met deze regionale kaders, konden de lokale plannen worden vormgegeven. Elke gemeente legt daarin haar eigen accenten. Op basis van de door de gemeenteraden goedgekeurde lokale plannen heeft het gemeenschappelijk Inkoopbureau H10 tot medio juli verdiepende gesprekken gevoerd met afzonderlijke gemeenten. Met de eisen en wensen van de tien gemeenten op zak, is de inkooporganisatie vervolgens de boer op gegaan. Vorige maand zijn de gesprekken over offertes gestart. Die moeten tot december in contracten worden omgezet.

 

Kaderstellende taak

Met de nieuwe aanpak is getracht de gemeenteraden meer in positie te brengen voor hun kaderstellende taak en straks voor hun controlerende taak. Klaar zijn ze nog niet in Haaglanden. Er wordt nu gewerkt aan een sturings- en bekostigingsmodel waarvan ook afgesproken prestaties onderdeel gaan uitmaken. Daarnaast zal dit jaar in kaart worden gebracht welke bekostigingssystematiek het beste bij de te onderscheiden zorgvormen. Dat zal in het ene geval nog steeds prestatiebekostiging zijn, terwijl bij andere typen zorg een vorm van populatiebekostiging beter past.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 18 van deze week (11 september).

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk
De zorg wordt alleen nog bekeken vanuit koele, kille cijfers en rekentrucs.

Bah , wat een maatschappij en wat een laag nivo
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hatte van der Woude / Gemeenteraadslid Delft
Beste Yolanda,

Als raadslid in Delft heb ik een heel andere beleving gehad als het gaat om het recente proces van inkoop van zorg.. Met mij waren veel raadsleden, in heel Haaglanden en van verschillende politieke kleur, van mening te laat en te weinig te zijn betrokken. Wellicht geen kwaadwil, maar een democratisch manco hebben we hier wel te pakken. Zo hebben wij in grote getale 4 amendementen ingediend op het regionale kader (ook jij spreekt van regionale kaders in meervoud: hoe kun je meerdere regionale kaders hebben?) waarvan de status vervolgens onduidelijk was. Een uitgebreide reactie, met daarin de gang van zaken vanuit ons perspectief zit inmiddels in jullie inbox. Ik hoop op een spoedige reactie.

Met vriendelijke groet

Hatte van der Woude

Gemeenteraadslid Delft
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie