Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeente aansprakelijk gesteld voor dood meisje

Voor het eerst sinds de decentralisatie jeugdzorg wordt een gemeente voor de rechter gedaagd. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft in de begeleiding van het 8-jarig meisje Sharleyne gefaald, maar de ‘gemeente Hoogeveen wordt – als eindverantwoordelijke − aansprakelijk gesteld’, laat advocate Liesbeth Poortman desgevraagd weten.

17 februari 2016

Voor het eerst sinds de decentralisatie jeugdzorg wordt een gemeente voor de rechter gedaagd. Het gaat om de gemeente Hoogeveen. Deze wordt civiel aansprakelijk gesteld voor het overlijden van het 8-jarige meisje Sharleyne.

Gefaald

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft in de begeleiding van het kind gefaald, maar de ‘gemeente Hoogeveen wordt – als eindverantwoordelijke − aansprakelijk gesteld’, laat advocate Liesbeth Poortman desgevraagd weten. De brief waarin de gemeente nalatigheid wordt verweten, gaat ‘de komende weken’ de deur uit, aldus Poortman.


Signalen

Gemeente en CJG hadden moeten handelen, maar hebben dat nagelaten, verduidelijkt Poortman. Volgens de advocate waren er diverse signalen dat het meisje werd verwaarloosd. ‘Het CJG had bijvoorbeeld een melding moeten doen bij de Raad voor de Kinderbescherming of wellicht een uithuisplaatsing in gang moeten zetten. Dat is nooit gebeurd. Het is altijd binnen het zogeheten vrijwillig kader gebleven. De moeder is begeleid, heeft tips gekregen, maar als zij die aan de laars lapt, moet er iets gebeuren’, aldus Poortman die de zaak namens de vader aanhangig maakt. Dat is niet gebeurd, met de dood van het meisje tot gevolg. Sharleyne werd vorig jaar juni dood gevonden onderaan een flat in Hoogeveen. Ze woonde met haar moeder op de tiende verdieping. Het is niet duidelijk of het meisje van de flat is gevallen, gesprongen of geduwd. Het gezin was al jaren in beeld bij jeugdzorg.


Schadevergoeding

Over ongeveer een jaar zal duidelijk zijn of de gemeente inderdaad aansprakelijk is en een schadevergoeding aan de vader moet betalen, stelt Poortman. Alleen als de gemeente de aansprakelijkheid niet betwist, kan de zaak zonder tussenkomst van de rechter worden afgedaan. De brief van de advocate zal in eerste instantie door de gemeente naar de verzekeraar worden gestuurd, schetst Poortman de procedure. Binnen twee weken moet er worden gereageerd. Als de gedaagden nalatigheid erkennen, kan meteen tot schadeloosstelling worden overgegaan. Als de gemeente de aansprakelijkheid betwist, zal Poortman de gemeente dagvaarden. Dan gaat de rechtbank in Assen (Noord-Nederland) zich over de zaak buigen.

Geen reactie

De gemeente Hoogeveen wil nog niet reageren, laat een woordvoerder van gemeente weten. Dat doet zij pas na de uitzending van het programma Zembla, dat vanavond vanaf 21.15 uur uitgebreid aandacht aan de zaak Sharleyne besteedt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Hoogeveen niet reageren omdat er nog een inspectie-onderzoek naar de dood van het meisje loopt, meldt het ANP. 

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Clara
Welja, daag de gemeente maar voor de rechter. Toen het arme kind van de flat viel (of werd gegooid ?), was de gemeente nog geen half jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Maar het gezin was al wel jaren in beeld bij Centrum voor Jeugd en Gezin. Waarom dan ook niet de provincie gedaagd. En staatssecretaris van Rijn ? Die hebben minstens evenveel schuld, zo niet heel veel meer.
Ronald Schilperoort / Coordinator OGGz
Laat dit incident alsjeblieft niet leiden tot een regelreflax, vanuit de (ooveriigens terechte) behoefte dat dit nooit meer mag gebeuren. Kijk in plaats daarvan naar de situatie in de eigen omgeving: wat zijn de factoren die het risico op een dergelijk incident verkleinen, waarover zijn er zorgen, wat kan er beter?

Niet wijzen dus en schande roepen, maar met verstand aan het werk!
Sjaak Leijser / Systeemtherapeut
Een menselijk proces vraagt een andere aanpak. We zijn allemaal mensen. Dát is de belangrijkste insteek om deze situaties te stoppen en baby's, peuters en kleuters werkelijk veiligheid te bieden.

Zie: www.jacobusverhalen.wordpress.com

"Een menselijk proces en een andere aanpak
W.F.Willems / pensionado
In die jeugdbranche lopen veel te veel Sjakies rond zoals in de fam.Flodder, die kon ook zulke leuke keukentafelgesprekken houden, zonder enig resultaat overigens. Psychologisch heet dit: een gebrek aan afweermechanismen.
hans wieser / senior project/programmamanager
De gemiddelde beoordelaar is van goedwillend mbo-nivo, terwijl het echte beoordelen en in kaart brengen van de situatie inclusief vervolgtraject hbo/wo-nivo vereist. Echter daarvoor is geen geld beschikbaar. Logisch dat er grote fouten worden gemaakt als daar niets aan verandert. Dit is nog maar topje van de ijsberg, want op alle terreinen van zorg en toezicht is er door deze regering bezuinigd en gedecentraliseerd. Van Rijn en co wassen hun handen in onschuld. Eigenlijk zijn zij de hoofdschuldigen. Gemeenten i.c. VNG sleep de Haagse verantwoordelijken voor de rechter voordat jullie om beurten daar moeten verschijnen!
Bart Bartels / Ervaringsdeskundige
Ik vind eerlijk gezegd, de toonzetting nogal arrogant over komen.

Want in de BV. Nederland zijn het wel de MBO geschoolde mensen, die in de praktijk de kar trekken, voor de uitvoering zorgen en het geld verdienen. Dat een HBO opleiding tot betere beoordelingen en rapportages zal leiden, durf ik ten zeerste te betwijfelen. Want, ik heb dit jaren lang aan de praktijk kunnen toetsen als pleegouder.

Als ervaringsdeskundige, kan ik er wel een boek over schrijven, waaraan het in deze organisaties allemaal schort.

In mijn hele werkzame leven, heb ik nog nooit zulke slechte rapporten gelezen, als door deze beroepsgroep geproduceerd wordt. Het gaat vaak niet om de hoogte van de opleiding, maar over de motivatie van de persoon in kwestie. Want in jeugdhulpverleningsland wordt in teamverband gerapporteerd. Waarbij de gedragswetenschapper het hoogst op de opleidingsladder staat, maar het minst zichtbaar is, want bij elke rapport ontbreekt zijn/haar naam en handtekening, maar wel menig rapport door zijn/haar toedoen verminkt is. (vaak tot ongenoegen van de GZV) Dit is zeer vreemd, want volgens hun eigen gedragscode moet er een behandelaar - cliënt relatie zijn. En die is er niet, want ze zijn voor de cliënt volkomen onbekend en onzichtbaar. Ook is het grote verloop van gedragswetenschappers zorgelijk te noemen.

Het systeem in de jeugdhulpverlening is volkomen rot. Enige vorm van kwaliteitszorg is er niet aanwezig en de laagste in de rangorde van het team, de gezinsvoogd, is de kop van jut. Die mag alle klappen opvangen.

Daarom is het verloop in de afgelopen jaren gigantisch geweest, tot wel 60 procent per jaar.

En door dit enorme verloop, is de gemiddelde gezinsvoogd (GZV) onervaren, want een gemiddeld dienstverband van iets meer dan 5 jaar, kan er niet voor zorgen, dat de jeugd die deze bescherming nodig heeft, ook daadwerkelijk krijgt. Van enig vakmanschap op dit gebied maar te zwijgen.

Daar helpen zakken met geld helemaal niet bij. Er moet eindelijk eens grote schoonmaak gehouden gaan worden bij de jeugdhulpverlening, zodat medewerkers het naar hun zin gaan krijgen en het verloop drastisch ingedamd gaat worden. Pas dan kan er ervaring worden opgebouwd.

De jeugdhulpverleners zullen administratief meer en beter ondersteund moeten worden, door een secretariële afdeling, die ook beter in de gaten houdt of termijnen en processen binnen de wettelijke normen verlopen. Want juist aan deze ondersteuning bij de rapportages mankeert het nog al eens.

Helaas zijn deze meeste MBO baantjes wegbezuinigd, maar het is toch te gek voor woorden, dat een HBO of WO geschoolde medewerker allerlei gegevens bij elkaar moet sprokkelen om rapporten samen te kunnen stellen?

Of dat kinderen vogelvrij worden omdat termijnen van OTS en UHP verlopen door nalatigheid. En daardoor kinderen weer in gevaar worden gebracht.

Op alle computers van de hulpverleners moeten de functies copy en paste uitgeschakeld worden, zodat er “frisse rapportages” geproduceerd worden en de oude “meuk”van jaren terug, niet elke keer weer terugkeert en het actuele beeld vertroebelt.

Want niemand lees die oude meuk, en worden de essentiële zaken over het hoofd gezien.

En de jeugdhulpverleners, die weigeren hun dossiers behoorlijk te lezen, zouden allen moeten worden ontslagen. De kreet: “Ik begin liever met een schone lei” mag nooit meer gehoord worden.

Bert
Door Hubert (Bestuurder): "De gemiddelde beoordelaar is van goedwillend mbo-nivo".Dit is onmogelijk, je kunt niet geregistreerd zijn met MBO niveau.

Registratie en werken werken in de jeugdzorg is alleen mogelijk als je HBO/WO hebt, zie www.skjeugd.nl

De gemeente kan ook niet aansprakelijk gesteld worden.

De jeugdzorgprofessional is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen, een gemeente kan en mag geen beslissing nemen, omdat deze niet geregistreerd zijn en dat ook niet kunnen zijn.

Gemeenten moeten wel de voorwaarden scheppen om de jeugdprofessional goed zijn/haar werk te kunnen doen.
frank stadhouders / beleidsmedewerker Welzijn
Ik heb gisterenavond de uitzending van Zembla gezien. Als het dossier van Zembla klopt, kan ik me voorstellen dat deze gemeente voor deze casus voor de rechter wordt gedaagd. Zoveel signalen en zoveel waarschuwingen en zo weinig maatregelen; dit moest welhaast fout aflopen. Ik ben benieuwd hoe de rechter en de gemeente hierop reageren.
Wim de Oude / financieel beleidsmedewerker AO/IC
Hoe kun je een kind zo aan haar lot overlaten?

Waarom niet direct de maatregel om het kind direct in een liefdevol pleeggezin te plaatsen bij een waarneembare ernstige normoverschrijding en dan achteraf je buigen over de juridische bureaucratische

(on)mogelijkheid?
Rik / journalist
Ik heb Zembla gezien. Schokkend. Alle hulpverleners stonden erbij en keken er naar hoe een kind van 7, 8 jaar oud verwaarloosd werd in een milieu en omstandigheden, waar je als volwassene nog niet in wil verkeren. Is dit ook de gedecentraliseerde sociaal domein portefeuille van PvdA staatssecretaris Van Rijn? Parlement, hallo, is daar iemand?
H. Karelsen / belastingdeurwaarder
Schokkende reportage. Alles en iedereen keek een andere kant op. En dan valt een kind van 8 jaar van 10-hoog naar beneden. De moeder kijkt vanaf boven toe en weet van niets?

Hulpverlening en justitie, WAKKER WORDEN !!
K. de Beer / adviseur
Een verschrikkelijk voorval maar de omstandigheden zijn wel van dien aard dat je het rijksbeleid dat iedereen het zoveel mogelijk zelf thuis maar moet uitzoeken, moet heroverwegen. Soms moet een overheid gewoon ingrijpen, zelfs een verstokte liberaal of lid van een geloofspartij moet dat snappen. Dus: meer overheidsbevoegdheid waar het gaat om (kennelijke) verwaarlozing.
Mr R.M. Dalmijn
Intens verdrietig!

Ik zal zo graag eens de Nederlandse jeugdzorg gespiegeld zien aan bijvoorbeeld de Duitse, Deense, Belgische en Italiaanse .

Het lijkt mij soms de svb ; het totale aanbod stroomt ze over de schoenen en dat met een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel .

Ook heftig voor hen!Dubbel triest de omstandigheid dat er zo weer een calamiteit kan ontstaan. Een op zeven van de werkers in zorg is functioneel dyslectisch. Zie u het volgen van overdrachten , verslaglegging en pillen delen.

Opvallend dat de politiek in dit dossier , als ook de svb , duikt!!
Advertentie