Advertentie
sociaal / Nieuws

Nog veel onduidelijkheid over inrichten beschut werk

Daar waar al wel duidelijk is wat gemeenten willen, blijkt dat 29 procent beschut werk organiseert in samenhang met arbeidsmatige dagbesteding. 2 procent richt geen beschut werk in.

27 november 2014

De helft van de sociale diensten heeft een duidelijk beeld hoe beschut werk er vanaf januari uit gaat zien. De andere helft weet dat nog niet, gemeenten hebben nog  geen besluit genomen over de toekomst van beschut werk. Dat blijkt uit een enquête van Divosa.

Arbeidsmatige dagbesteding
Daar waar al wel duidelijk is wat gemeenten willen als straks de Participatiewet in werking treedt en gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering ervan, blijkt dat 29 procent beschut werk organiseert in samenhang met arbeidsmatige dagbesteding. 13 procent wil beschutte werkplekken maken die veel weg hebben van de huidige beschutte Wsw-banen. In 2 procent van de gevallen gaan gemeenten - ondanks afspraken in het sociaal en regeerakkoord - geen beschutte werkplekken creëren. Die gemeenten kunnen op 'een telefoontje' rekenen, zei verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma onlangs.


Duur instrument
Gemeenten zoeken naar nieuwe vormen en nemen de tijd om te kijken hoe ze beschut werk gaan inrichten, concludeert Divosa uit de enquête. De krappere budgetten en het feit dat toekenning van beschut werk onomkeerbaar is, verklaren de terughoudendheid van gemeenten. ‘Beschut werk is een duur instrument voor een relatief kleine groep mensen. Als je met beperkte middelen nog veel meer mensen perspectief wil bieden, dan wil je daar nog een nachtje over slapen’, verklaart Divosa-voorzitter René Paas de voorzichtigheid.

Tijdelijke contracten
Voor wat betreft de tijdelijke contracten, heeft een kwart van de gemeenten ervoor gekozen tijdelijke dienstverbanden om te zetten in vaste dienstverbanden. 18 procent kiest ervoor dit juist niet te doen. 16 procent zal een tijdelijk contract laten opvolgen door een nieuw tijdelijk contract. Ruim een derde van de sociale diensten is nog niet bekend wat met de huidige tijdelijke contracten in de Sw gaat gebeuren.


Tegenprestatie
90 procent van de sociale diensten geeft aan dat er specifieke groepen vrijgesteld worden van de plicht een tegenperstatie te leveren voor de bijstand. Vaak gaat het om mensen die bijvoorbeeld mantelzorg (55 procent) of vrijwilligerswerk (45 procent) doen of deelnemen aan re-integratie- of participatietrajecten (45 procent). Bijstandsgerechtigden die parttime werken hoeven bij 35 procent van de sociale diensten geen tegenprestatie te leveren.


Vrijstellingen
Meer dan de helft van de sociale diensten beschouwen het opleggen van een tegenprestatie als maatwerk. 80 procent luistert naar de bijstandsgerechtigde als het gaat om zaken die geaccepteerd worden als tegenprestatie. Vrijwilligerswerk bij maatschappelijke- en zorginstellingen worden vaak als tegenprestatie gezien (79 procent). Werkzaamheden bij groenvoorziening en onderhoud van openbare ruimte komt in 46 procent van de sociale diensten voor.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie