Advertentie
sociaal / Nieuws

Vlaggen gaan niet uit na handreiking kabinet

Scepsis en vraagtekens over handreiking kabinet bij landelijke en lokale politiek. Tweede Kamer wil van VNG weten of uitvoering nu wel verantwoord is en of er draagvlak onder gemeenten is.

31 januari 2014

De Tweede Kamer wil van gemeentekoepel VNG weten of gemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met de handreiking van het kabinet nu wel verantwoord kunnen uitvoeren. Ook naar het draagvlak onder gemeenten voor de aanvullende toezeggingen van het kabinet is de Kamer benieuwd.

Vaststellen draagvlak

De Kamer wil tevens weten hoe het VNG-bestuur dit draagvlak in gemeenteland gaat vaststellen. Dit gezien het feit dat tweederde van de gemeenten het onderhandelingsresultaat dat VNG-bestuur en het kabinet in december bereikten onlangs naar de prullenbak verwees, verduidelijkt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Een brief met onder meer deze vragen is op haar initiatief namens de vaste Kamercommissie VWS naar de VNG gestuurd.


Teleurstelling over magere reactie

Diverse lokale bestuurders, (kandidaat) raadsleden en ambtenaren hebben donderdag via Twitter hun teleurstelling geuit over de reactie van het kabinet op de noodkreet van gemeenten. De handreiking is mager en de financiële zorgen blijven, zo is de rode draad in de tweets. Uit de reactie van de VNG wordt duidelijk dat het de komende tijde de pijlen gaat richten op de Haagse politiek.


Overgangsjaar

Van Rijn en Plasterk stuurden woensdag een brief aan de VNG waarin zij schrijven tegemoet te komen aan de zorgen en grieven van gemeenten over de slechte voorwaarden waaronder zij de Wmo moeten gaan uitvoeren. Een van die tegemoetkomingen is het wettelijk borgen van de taken van de wijkverpleegkundige en de vereiste samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars in de sociale wijkteams. Met het instellen van een brede regietafel decentralisaties komt het kabinet in zijn ogen tegemoet aan de wens van gemeenten om als kabinet meer regie op de decentralisaties Wmo, Jeugdwet en Participatiewet te voeren. Er komt geen extra geld voor het overgangsjaar 2015, maar als er financiële knelpunten worden deze wel besproken.


Weinig concreet

Het is niet duidelijk of het kabinet in de buidel gaat tasten als gemeenten door de instroom van Awbz-cliënten die per 2015 onder de Wmo komen te vallen terwijl er gelijktijdig fors moeten worden bezuinigd, door dit zogeheten overgangsrecht in financiële problemen komen. Daarover gaat Bergkamp opheldering bij Van Rijn vragen, tijdens het debat dat op verzoek van CDA-Kamerlid Mona Keijzer waarschijnlijk komende week plaatsvindt. Keijzer vraagt zich af of de toezeggingen van het kabinet gemeenten wel gaan helpen. ‘Er moet veel worden vergaderd en gepraat, maar lost dit de problemen op?’ Daarbij doelt ze op de regietafels en de samenwerkingsagenda die Van Rijn samen met gemeenten en zorgverzekeraars gaat opstellen. Volgens haar is snel duidelijkheid nodig over concrete zaken zoals gegevensoverdracht van toekomstige Wmo-cliënten en de financiën. Ook Bergkamp typeert de brief als procedureel en weinig concreet.


Niet opjagen

De inspanningen van het kabinet zijn gericht op publicatie van het wetsvoorstel in het Staatsblad in juli; Tweede en Eerste Kamer moeten dan met de wet hebben ingestemd. Bergkamp laat zich hierdoor niet opjagen. ‘De verantwoordelijkheid ligt wat dit betreft bij het kabinet; dat heeft het wetsvoorstel erg laat naar de Kamer gestuurd. Ik zit niet op een uitstelscenario, maar wil wel een goed, inhoudelijk debat voeren en er zijn nog veel vragen.’ Deze datum bevreemdt Keijzer, daarbij refererend naar de brief die Van Rijn eerder deze week naar de senaat stuurde. Daarin stelde Van Rijn dat de Jeugdwet uiterlijk 19 maart in de Eerste Kamer behandeld moet worden, omdat gemeenten een jaar voorbereidingstijd moeten krijgen tussen de afronding van de wetgeving en de inwerkingtreding daarvan. 'Geldt dat dan niet voor de Wmo?' Een aantal Kamerfracties (SP, GroenLinks) wil uitstel van de wet.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie