Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten in de fout met persoonsgegevens

Nijmegen en Zaanstad zijn in de fout gegaan met het gebruik van persoonsgegevens voor het opmaken van zelfredzaamheidsmatrixen, constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

15 februari 2018

Nijmegen en Zaanstad zijn in de fout gegaan met het gebruik van persoonsgegevens voor het opmaken van zelfredzaamheidsmatrixen, constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Beide gemeenten hebben inmiddels verbeteringen doorgevoerd.

Niet relevant voor hulpvraag

Nijmegen en Zaanstad verzamelden gegevens van inwoners waarvoor in het kader van de Jeugdwet en de Wmo zelfredzaamheidsmatrixen moesten worden opgesteld. Door middel van die matrix wordt de ondersteuningsbehoefte van een cliënt in kaart gebracht. Daarbij maakten de gemeenten echter ook gebruik van gegevens die niet relevant zijn voor de hulpvraag. De AP oordeelde dat Nijmegen en Zaanstad daarmee in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Goede zorg

Nijmegen en Zaanstad verzamelden en registreerden onder meer medische en strafrechtelijke gegevens zonder dat deze ter zake deden voor de hulpvraag van de desbetreffende cliënten. Persvoorlichter Sandra Loois van de AP: ‘Het is natuurlijk van belang dat wijkteams cliënten breed uitvragen, maar het is ook van wezenlijk belang voor goede zorg dat gemeenten in de registratie van privacygevoelige gegevens zorgvuldig zijn en zich aan de wet houden.’

Steekproef

In 2016 deed de AP onderzoek naar de manier waarop 41 gemeenten in Nederland omgaan met de registratie van persoonsgegevens in het sociaal domein. Daaruit bleek dat vaak niet duidelijk was waarvoor gemeenten bepaalde persoonsgegevens registreerden, en op welke grondslag. Daarop werd besloten steekproeven uit te voeren in Nijmegen en Zaanstad. AP-voorzitter Aleid Wolfsen hoopt dat ook andere gemeenten nu tegen het licht gaan houden hoe zij omgaan met het opvragen en registreren van persoonsgegevens in het sociaal domein.

Integrale benadering

In de onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens staat dat beide gemeenten inmiddels aanpassingen hebben gemaakt in hun registratiesystemen en instructies voor werknemers over de registratie van persoonsgegevens. De Zaanse wethouder Jeroen Olthof (jeugd en zorg, PvdA) en de Nijmeegse wethouder Bert Frings (zorg en welzijn, GroenLinks) onderstrepen in een gezamenlijk persbericht de noodzaak van uitgebreide registratie van gegevens voor een samenhangende werkwijze in het sociaal domein. ‘Beide gemeenten vinden dat de leefwereld van mensen en gezinnen leidend moet zijn en er daarom een basis moet komen in de verschillende wetten om de integrale benadering en de daarvoor noodzakelijke verwerking van gegevens mogelijk te maken.’  

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan
Daar maakt bijna iedere gemeente zich schuldig aan door het bemoeizuchtig zonder toestemming opmaken van matrixladders en privecontacten naspeuren want ze hebben zoveel tijd over. Zijn er ook criminaliteits ladders voor de gemeente ? Nee he ? Die zijn ze vergeten te fabriceren. Natuurlijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Richard Michielsen.
Wat hebben die gemeente toch mooie praatjes........tegen de autoriteit persoonsgegevens .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost
Alle burgergegevens moeten zo spoedig mogelijk weer weg bij de gemeenten en die rare wijkteams ze schrijven ,netwerken en liegen alles bij elkaar en de burger wordt niet eens op de hoogte gesteld dit zou automatisch zo moeten zijn. die wet moet er verplicht komen die wijkteams hebben veel te veel vrijheid en verklaren mensen wel erg snel voor gestoord, niet zelfredzaam of eenzaam en geisoleerd voor dit soort beweringen moet er persoonlijk contact geweest zijn zij doen veel op afstand daarom lijken de problemen zo ernstig terwijl ze dit absoluut niet zijn half nedeland is echt niet van de ene op de andere dag ziek geworden dit speelt zich alleen af in de fantasie rapportages van de wijkteampjes die onvrijwilig mogen handelen. .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Toen ik dit artikel las en voor de zekerheid na las, bekroop mij het gevoel dat ik weer terug was in de 50-er jaren vorige eeuw. In bijstandsdossiers trof ik nl. medio 80-er jaren rapportages aan van ouderwetse maatschappelijk werkenden die gewend waren op gezinnen stempels te drukken. Dat was zeker niet fraai maar gezien de stand van de maatschappij kort na Wo2 een begrijpelijke voortzetting van de oude stempel gebaseerd op o.a. de dwingelandij van het geloof.

In het huidige knip- en plak tijdperk herken ik een hang naar dit onfrisse verleden. Respect staat bijv. op het shirt van de voetballer gevolgd door de schop van achteren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marc
De overheid moet zelf de kar weer gaan trekken inzicht krijgen en de gemeenten de decentralisatie afnemen we hebben nog nooit zoiets onmenselijks en gemeens gezien je krijgt er echt de grootste toestanden zo niet opstanden van op den duur . Wie laat di egemeenten nou vrij hun gang gaan met privegegevens ? Dossiers ?

Netwerken participeren en roddelen in de wijk met leugens ? We zijn geschrokken van de agressieve koelheid van de teams personen die zelf niet goed inhunvel steken. We zijn echt diep geschokt door het gemak waarmee ze anderen achterbaks openbaar pijn doen .En het wordt nageaapt natuurlijk: als de hulpverlening dit doet dan mogen wij dat ook. Die eenwording in de samenleving is wel eenheel erg naief sprookje.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
De nadruk (en enorme machine; accountants, AP, etc.) op rechtmatigheid verknalt permanent alle doelstellingen op doeltreffendheid en doelmatigheid.De overheid is kansloos tegenover zichzelf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie