Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten willen boter bij de vis van kabinet

Gemeenten wil van het kabinet een structurele oplossing van de tekorten in het sociaal domein. In het voorjaar willen ze boter bij de vis, waaronder verhoging van het macrobudget jeugd.

30 november 2018
financien---berg-geld.jpg

Gemeenten zijn nog lang niet klaar met het kabinet als het gaat over een structurele oplossing van de tekorten in het sociaal domein. In het voorjaar willen ze boter bij de vis, waaronder verhoging van het macrobudget jeugd.

Voorziening tekorten

Ook moet er een, door het kabinet gefinancierde, voorziening komen om de gemeentelijke tekorten op de jeugdhulp over 2018, 2019 en 2020 op te vangen. Een motie van die strekking is vrijdag, tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, door 99,7 procent van de gemeenten aangenomen.

Onderzoek

Het door minister De Jonge (VWS) toegezegde onderzoek naar de volumegroei in de jeugdzorg moet uiterlijk in februari klaar zijn, zo vinden de gemeenten. Als daaruit blijkt, en daarvan zijn gemeenten overtuigd, dat er sprake is van volumegroei, moet het kabinet in zijn voorjaarsnota geld vrijmaken voor de verhoging van het macrobudget jeugdhulp.

Onvrede

Een herhaling van het Fonds tekortgemeenten willen gemeenten niet, zo benadrukte VNG-voorzitter Jan van Zanen tijdens de BALV. Daarover is veel onvrede. Gemeenten betaalden voor de helft mee aan die ‘stroppenpot’ van 200 miljoen euro voor tekorten over de jeugdzorg over 2016 en 2017. 77 gemeenten krijgen geld uit die stroppenpot. Het totale tekort van die gemeenten bedroeg 489 miljoen euro. De onvrede zit hem in het feit dat bijna alle gemeenten tekorten op de jeugdhulp hebben, geen cent uit die stroppenpot kregen, maar ondanks een tekort daar wel aan moesten bijdragen.

Wmo-abonnementstarief

Ook de gevolgen van de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2019 moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden, zo besloten de gemeenten vrijdag. Gemeenten vrezen een aanzuigende werken en mede daardoor gebrek aan sturingsmogelijkheden om de uitgaven binnen de perken te houden. Voor juni moet hiertoe een onderzoeksvoorstel van kabinet en VNG liggen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

WvD / SW
Dus je maakt eerst nieuw beleid met een taakstellende bezuiniging, dan constateer je dat het scenario niet helemaal uit komt en compenseer je beperkt iets op basis van een halve sigaar (50%) uit eigen doos en daarna moet er corrigerend beleid komen omdat het hele plaatje financieel niet klopt. En dat in nog geen 3 jaar tijd. Is dit nu het effect van een gebrek aan visie achter systeemwijzigingen? Ben bang dat het de komende 3 jaar blijft rommelen en jojoën. Ten koste van het brede sociale domein op gemeentelijk niveau.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het lijkt dringend noodzakelijk om een compleet nieuw verdeelmodel voor het Sociaal Domein (incl. jeugd) te maken, waarbij ook rekening wordt gehouden met volumegroei (zo nodig met verrekening achteraf). Daarnaast zou moeten worden onderzocht of de drempels in (sommige) gemeenten niet moeten worden aangepast.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie