sociaal / Partnerbijdrage

Geïntegreerde front- en backofficeoplossing Sociaal Domein

Maatwerkoplossingen Wmo en Jeugd digitaal administreren.

18 mei 2022
Wizter logo

Bij de uitvoering van de Wmo leidt de landelijke roep om meer maatwerk tot groeiende frictie tussen front- en backoffice. Want hoe kan de backoffice al die maatwerkoplossingen digitaal administreren? ‘Het kan. Met Wizter,’ stellen Rik Koornstra en Ingrid Dudink. Koornstra is directeur van Solviteers Softwareontwikkeling en Dudink is directeur van Stipter. En Wizter is een nieuw gemeenschappelijk product van deze twee softwarespecialisten. Beide hebben al jaren ervaring in gemeenteland én in het sociaal domein en blijken elkaar prima aan te vullen.

‘Wat is het voornaamste punt? Aan de voorkant hebben gemeenten ruimte voor lokaal beleid, kunnen medewerkers flexibeler omgaan met regelgeving en moet maatwerk worden geleverd aan inwoners volgens het “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur-principe”,’ vertelt Rik Koornstra. ‘Voor de burger zijn dat belangrijke ontwikkelingen, maar in de backoffice draait het toch vaak om het automatiseren van generieke interne processen. Dus dat wringt. Je hebt voor het ondersteunen van inwoners vanuit de frontoffice echt andere software-ondersteuning nodig dan voor de financiële processen in de backoffice.’ En veel gemeenten hanteren nu weliswaar integrale systemen, maar die zijn vaak ontworpen als backofficeoplossing waar vervolgens een regiesysteem bovenop is gebouwd. ‘Of andersom. Hoe dan ook werkt dat uiteindelijk niet goed. Dat komt onder meer doordat de leveranciers iets hebben gemaakt voor processen die deels buiten hun expertisegebied vallen. Ook gaat de wens om te standaardiseren in de backoffice vrijwel altijd ten koste van flexibiliteit die nodig is in de frontoffice.’ Kortom, er is veel vraag naar een totaalpakket dat zowel front- als backoffice goed bedient. ‘Dat pakket is er nu en we noemen het Wizter.’

Wizter combineert het regiesysteem WIZportaal van Solviteers met het administratieve MO-Platform van Stipter. Die twee softwarepakketten zijn zodanig in elkaar gevlochten dat het geheel meer is dan de som van de samenstellende delen. Er is nu één pakket ontstaan dat alle typen gebruikers maximaal ondersteund.

Ingrid Dudink: ‘Dat hebben we kunnen doen omdat we ieder specialist zijn op ons eigen vakgebied. Van daaruit werken we samen, al jaren.’

In 2021 heeft die samenwerking een boost gekregen door de gunning van de aanbesteding in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. ‘Daar hebben we in één opdracht onze gezamenlijke software geïmplementeerd. Het grote voordeel? Alle gebruikersgroepen beschikken over een softwareoplossing die echt ondersteunend is aan het werkproces. Niemand hoeft concessies te doen. Bovendien hoeven zij hun data maar één keer in te voeren, dankzij de gestroomlijnde informatieoverdracht tussen front- en backoffice.

Uit de brand

Dat die samenwerking zo soepel verloopt heeft ook alles te maken met de klik tussen de twee softwarespecialisten. Ingrid Dudink: ‘Solviteers en Stipter zitten qua innovatie en denkrichting op hetzelfde niveau. Daardoor kom je snel tot synergie. “Het kan niet” hoor je niet zo snel uit onze mond. Hoe taai een uitdaging ook is, we bijten ons erin vast, net zo lang tot we de oplossing vinden die de klant echt uit de brand helpt.’

Rik Koornstra: ‘Bij het vormgeven van de decentralisaties zijn gemeenten eerst bezig geweest om de basale processen op orde te krijgen. Nu volgen er optimalisatieslagen, waarbij wij de ruimte krijgen om samen met gemeenten te innoveren en door te ontwikkelen. En let wel: achter de tekentafel kun je van alles bedenken, maar in de praktijk merk je pas hoe het uitpakt. Op basis daarvan voeren we verbeteringen door.’

Ingrid Dudink: ‘Het sociaal domein is sowieso een boeiend speelveld. Enerzijds is er behoefte aan kleinere leveranciers die hooggespecialiseerde diensten bieden, anderzijds krijgt de roep om eenvoud de boventoon. Gemeenten willen geen wildgroei aan leveranciers, maar één goed bereikbaar aanspreekpunt. Bovendien willen ze niet het gevaar lopen dat verschillende systemen in de praktijk niet goed op elkaar aansluiten.’

Vruchten plukken

Nog een kwestie waar veel gemeenten mee worstelen is deze: hoe maak je je verzamelde data bruikbaar voor de juiste actuele management- en stuurinformatie? Ingrid Dudink: ‘Dat heeft alles te maken met de hardnekkige tekorten in het sociaal domein. Veel gemeenten zetten nu alles op alles om de kosten van bijvoorbeeld jeugdzorg te beteugelen. Dus willen ze continu monitoren of de uitgaven daarvoor inderdaad dalen en hoe zich dat verhoudt tot de kwaliteit van geleverde zorg. Ook hier gaan we intensief op inzetten.’

Voeg daarbij nog de trend naar datagedreven werken, zegt Rik Koornstra: ‘Daar is onze integrale propositie ook erg relevant, omdat wij vanuit een datawarehouse alle front- en backofficedata gecombineerd kunnen aanbieden. En hoe beter je vooraf nadenkt over hoe je die data kunt interpreteren, hoe bruikbaarder de rapporten en dashboards die je vervolgens opstelt. Zo willen we bijdragen aan een doeltreffend en efficiënt sociaal domein. Gemeenten en burgers plukken daar de vruchten van.’

Beter en concreter

De samenwerking tussen Solviteers en Stipter betaalt zich niet alleen uit in goede software maar ook in eenduidige dienstverlening, stelt Rik Koornstra. ‘De klant ervaart ons als één partij wat betreft contractmanagement en implementatie. Dat maakt het zakendoen met twee specialistische softwareleveranciers tot een voordeel, in plaats van tot een last. Dat geldt ook voor onze service. Natuurlijk hebben we allebei een eigen helpdesk, maar als wij bij Solviteers een melding krijgen over de backoffice, zal onze helpdesk nooit zeggen: bel Stipter maar. Wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het snel en doeltreffend verhelpen van issues die spelen.’  

Vooralsnog is Wizter inzetbaar rond Wmo en Jeugd, maar meer mogelijkheden dienen zich aan. Ingrid Dudink: ‘Denk aan participatie, inburgering en schuldhulpverlening. Ook daar is behoefte aan specialistische ondersteuning en daar spelen we graag op in. Want wat ons onderscheidt van andere softwarebedrijven is onze gedegen kennis van het sociaal domein. Veel leveranciers weten weliswaar alles van automatisering, maar kennen niet de eigenaardigheden van deze sector. Wij wél, en daardoor kunnen we prima meedenken met die bevlogen bestuurder, met innovatieve beleidsmakers, managers of uitvoerenden. Dat maakt het gesprek concreter en de oplossing beter.’

Lees meer over Wizter op: www.wizter.nl

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
De beste impuls om het woningbouwprobleem op te lossen is dor het beperken van de immigratie. De bevolking van Nederland groeit op dit moment met ongeveer een half procent per jaar. Historisch gezien zit Nederland in een groeistuip. Daarnaast versterkt het type immigratie de gevolgen van de vergrijzing. De vergrijzing komt daardoor straks dubbel zo hard aan. Veel arbeidsmigranten, bijvoorbeeld, komen pas naar Nederland als zij wat ouder zijn. Een belangrijk deel van deze immigranten zal zich definitief in Nederland vestigen. Een Bulgaar van 45 kan in Nederland komen werken en krijgt na 5 jaar een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Geen AOW opgebouwd, geen of onvoldoende pensioen opgebouwd. De kosten zijn straks voor de gemeenschap in een tijd dat we veel jonge mensen nodig hebben. De enige manier om de vergrijzing te bestrijden is zelf veel kinderen krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.