sociaal / Blog

Maatwerk evalueren? Zo doet u dat!

Niet wat u gedaan heeft staat centraal, maar wat het opgeleverd heeft.

18 januari 2022

We willen in het sociaal domein steeds vaker niet meer het rechtmatig inzetten van ondersteuning centraal stellen, maar het doen wat nodig is. Daarbij komt de vraag naar boven wanneer we dat dan goed doen. Dat vraagt om een andere manier van evalueren: niet wat u gedaan heeft staat centraal, maar wat het opgeleverd heeft.

Maatwerk in optima forma

AfbeeldingKort geleden had ik een gesprek over zorgmijders met een ambtenaar van een ministerie. Die zei het volgende: “Wat nou als het probleem niet is dat iemand hulp weigert, maar dat het probleem is dat we de verkeerde hulp aanbieden?”. Dat is een andere invalshoek met een andere oplossingsrichting. Als aanbieder van de hulp is het niet meer de uitdaging hoe je de ander zover krijgt de hulp aan te nemen. Nee, u moet zelf in actie komen om uw hulp zo in te richten dat de ander die aanvaardt. Dat is maatwerk in optima forma: niet kijken naar welke oplossing op onze menukaart het beste past maar steeds nadenken hoe we die oplossing tailormade vormgeven.

 Effectief maatwerkbeleid

Gemeenten willen steeds vaker serieus werk maken van integraal maatwerk. En gelukkig maar, want het leven van mensen speelt zich niet af op de wijze waarop wij in Nederland wet- en regelgeving hebben georganiseerd. Veel gemeenten zetten de klant centraal, willen een inclusieve samenleving en hanteren, in trek sinds de toeslagenaffaire, de menselijke maat.

Om te bepalen of dit maatwerk in uw gemeente lukt, kunt u niet alleen maar tellen hoe vaak u een bepaalde voorziening hebt ingezet. Dan zult u ook moeten kijken of die inzet effect heeft gehad. In het webinar kwalitatief evalueren van beleid op woensdag 2 februari wil ik met u een manier van evalueren bespreken waarbij u kunt zien of de inzet effect heeft gehad. Evalueren wordt dan ingezet als motor voor het leren. U krijgt zicht op waar u als gemeente staan in uw leerproces en u kunt daarop bijsturen.

 Praktische handvatten evalueren maatwerk

Tijdens het webinar bespreek ik praktische handvatten die u kunt gebruiken om de effectiviteit van uw maatwerkbeleid te evalueren. Denk hierbij aan:

  1. Bij wie haal ik informatie?
  2. Welke informatie wil ik hebben van het bestuur, van de uitvoering en van de maatschappelijke partners? en
  3. Hoe krijg ik de verschillende soorten informatie tot één logisch geheel?

Ik kijk ernaar uit om u op woensdag 2 februari online te ontmoeten. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Dus meldt u snel aan voor het webinar kwalitatief evalueren van beleid.

Door Gerrit van Romunde

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.