of 63966 LinkedIn

Dossier: Huishoudelijke hulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp (hh1), onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Van het budget dat het rijk hiervoor aan gemeenten beschikbaar stelt, is sinds januari 2015 gemiddeld 40 procent afgegaan. Onder meer om deze bezuinigingen op te vangen, hebben veel gemeenten hun beleid aangepast. Gemeenten zijn er mee gestopt, hebben geschrapt in het aantal uren of hebben het beleid op een andere leest geschoeid ('schoon en veilig' huis). Binnenlands Bestuur volgt de ontwikkelingen en de gevolgen van de gemeentelijke beleidskeuzes. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp (hh1), onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Van het budget dat het rijk hiervoor aan gemeenten beschikbaar stelt, is sinds januari 2015 gemiddeld 40 procent afgegaan. Onder meer om deze bezuinigingen op te vangen, hebben veel gemeenten hun beleid aangepast. Gemeenten zijn er mee gestopt, hebben geschrapt in het aantal uren of hebben het beleid op een andere leest geschoeid ('schoon en veilig' huis). Binnenlands Bestuur volgt de ontwikkelingen en de gevolgen van de gemeentelijke beleidskeuzes. 

  Nieuws  Nieuws

  • Dat blijkt uit onderzoek van de Utrechtse rekenkamer. In het deze week verschenen rapport ‘Hulp bij maatwerk’ wordt duidelijk dat een aanzienlijk deel van de klanten een groot – 19 procent – dan wel een beetje – 22 procent – een probleem heeft met de hoogte van de eigen bijdrage. Voor 53 procent vormt die eigen bijdrage geen probleem.

   Eigen bijdrage poetshulp fiks probleem

   De eigen bijdrage die moet worden betaald voor de huishoudelijke hulp is voor één op de vijf afnemers in de gemeente Utrecht een groot probleem. Dat geldt voor minima als ook voor huishoudens met een netto-inkomen tot 2000 euro.

  • Het aantal uren huishoudelijke hulp voor Utrechters wordt verruimd van 78 uur naar 105 uur per jaar. Vanaf begin volgend jaar krijgt iedereen die opnieuw moet wordt geïndiceerd of een aanvraag doet voor huishoudelijke hulp een huisbezoek. Dat heeft het college van Utrecht dinsdag bekend gemaakt.

   Meer uren thuiszorg en maatwerk in Utrecht

   Het aantal uren huishoudelijke hulp voor Utrechters wordt per 10 oktober verruimd naar 105 uur per jaar. Dat komt neer op 2 in plaats van 1,5 uur per week. Vanaf begin volgend jaar krijgt iedereen die opnieuw moet wordt geïndiceerd of een aanvraag doet voor huishoudelijke hulp een huisbezoek.

  • Ongeveer 50 procent van de Utrechters die huishoudelijke hulp nodig hebben, lukt het niet om met de toegewezen uren hulp het huis voldoende schoon en leefbaar te houden. Dat stelt de Rekenkamer Utrecht in het vandaag (dinsdag) verschenen rapport Hulp bij maatwerk.

   Helft Wmo’ers Utrecht redt het niet met toegekende uren

   Ongeveer de helft van de Utrechters die huishoudelijke hulp nodig hebben, lukt het niet om met de toegewezen uren hulp het huis voldoende schoon en leefbaar te houden. De gemeente Utrecht kijkt bij de toewijzing van huishoudelijke hulp niet goed naar de daadwerkelijke behoefte van mensen en de mogelijkheid die zij al dan niet hebben om een beroep te doen op een sociaal netwerk. 

  • Gemeenten kunnen met extra geld van het Rijk inwoners extra huishoudelijke hulp aanbieden tegen een gering tarief. Hoe gemeenten dat doen, is één grote warboel. Bovendien is de informatie hierover moeilijk te vinden. Dit meldt de consumentenbond.

   Gemeenten maken rommeltje van huishoudelijke hulptoelage

   Gemeenten kunnen met extra geld van het Rijk inwoners extra huishoudelijke hulp aanbieden tegen een gering tarief. Hoe gemeenten dat doen, is één grote warboel. Bovendien is de informatie hierover moeilijk te vinden. Dit meldt de consumentenbond.

  • Het is nog afwachten of staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) gaat ingrijpen in Katwijk. De Adviesraad Sociaal Domein Katwijk heeft het bijltje erbij neergegooid, omdat de gemeente zijn Wmo-beleid niet in lijn wil brengen met de Wmo 2015.

   Wmo-beleid Katwijk onder de Haagse loep

   Het is nog onduidelijk of staatssecretaris Martin van Rijn (Wmo, PvdA) gaat ingrijpen in Katwijk. De Adviesraad Sociaal Domein Katwijk heeft het bijltje erbij neergegooid, omdat de gemeente zijn Wmo-beleid niet in lijn wil brengen met de Wmo 2015. Het ministerie weet ervan en heeft inmiddels zijn oor bij de gemeente te luister gelegd.

  • Gemeenten zijn schuldig aan de faillissementsgolf in de thuiszorg, stelt de FNV. De bond heeft de noodklok geluid, nadat opnieuw twee thuiszorginstellingen failliet zijn geklaard. Gemeentekoepel VNG verwerpt de beschuldigingen.

   Wmo-beleid gemeenten onder vuur

   Gemeenten krijgen over hun gevoerde Wmo-beleid de volle laag van de FNV. ‘Gemeenten moeten ophouden met de doorgeslagen bezuinigingen, zodat nóg meer faillissementen voorkomen kunnen worden’, stelt de bond. Hij heeft de noodklok geluid, nadat opnieuw twee thuiszorginstellingen failliet zijn verklaard. Geld is er wel, meent de FNV, gezien de overschotten die gemeenten op hun Wmo-budget hebben. Gemeentekoepel VNG verwerpt de beschuldigingen.

  • De gemeente Losser voelt zich niet verantwoordelijk voor het faillisement van thusizorgorganisatie Solace. Door mee te doen aan de aanbesteding, wist het bedrijf waar het aan begon. ‘Dat is het ondernemersrisico’, stelt een woordvoerder namens de gemeente.

   Losser legt verwijt failliet Solace naast zich neer

   Het verwijt van de failliete thuiszorgorganisatie Solace aan de Twentse gemeenten dat zij in de problemen is gekomen door te forse bezuinigingen van gemeenten op de huishoudelijke hulp, legt Losser naast zich neer. ‘Dat is het ondernemersrisico’, stelt een woordvoerder namens de gemeente.

  • Gemeenten worstelen nog steeds met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de huishoudelijke hulp. Veel gemeenten moeten en gaan hun beleid aanpassen, maar breken nog het hoofd over de precieze invulling van dat hernieuwde beleid.

   Aanpassen huishoudelijke hulp kost gemeenten tijd

   Gemeenten worstelen nog steeds met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de huishoudelijke hulp. Veel gemeenten weten dat ze hun beleid moeten aanpassen en gaan dat ook doen, maar puzzelen over de precieze invulling van dat hernieuwde beleid. Sommige gemeenten nemen er ruim de tijd voor.

  • De Maastrichtse wethouder Jack Gerats (Wmo) is laaiend over de brief waarin staatssecretaris Van Rijn gemeenten de les leest over de noodzakelijke aanpassingen van de gemeentelijke beleidsplannen huishoudelijke hulp. ‘In plaats van ons de les te lezen, zou hij eerder zijn excuses moeten aanbieden. Hij heeft zelf de verwarring gesticht met een onduidelijke wet.’

   Brief Van Rijn schiet wethouder in verkeerde keelgat

   De Maastrichtse Wmo-wethouder Jack Gerats is laaiend over de brief waarin staatssecretaris Van Rijn gemeenten oproept snel de gemeentelijke beleidsplannen huishoudelijke hulp in lijn te brengen met de Wmo 2015. ‘In plaats van ons de les te lezen, zou hij eerder zijn excuses moeten aanbieden. Hij heeft zelf de verwarring gesticht met een onduidelijke wet.’

  • Gemeenten moeten alle inwoners direct van de benodigde hulp voorzien, als zij daar recht op hebben. Het gaat daarbij niet alleen om hulpbehoevenden die bezwaar hebben aangetekend, maar ook inwoners die dat niet hebben gedaan. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (Wmo, PvdA) in een brief aan alle wethouders, naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de huishoudelijke hulp.

   Van Rijn maant wethouders tot snelle actie huishoudelijke hulp

   Gemeenten moeten niet alleen zo snel mogelijk hun huishoudelijke hulpbeleid in lijn brengen met de Wmo 2015, maar ook, eventueel vooruitlopend op dat nieuwe beleid, alle inwoners direct van de benodigde hulp voorzien, als zij daar recht op hebben. Het gaat daarbij niet alleen om hulpbehoevenden die bezwaar hebben aangetekend, maar ook inwoners die dat niet hebben gedaan.

  • De uitspraak is klip en klaar, stellen Wmo-juristen Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf advocaten) en Bernard de Leest (Zumpolle advocaten). ‘De huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, normtijden moeten worden vastgesteld na deugdelijk en gevalideerd onderzoek, het resultaat ‘schoon en leefbaar’ moet nader en concreet worden omschreven en ‘oude rechten’ blijven gelden tot na er een deugdelijk onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van een inwoner is gedaan’, vat Vermaat de belangrijkste onderdelen van de uitspraak van de hoogste rechter samen.

   Poetsdoeken moeten uit de kast

   Gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geschrapt, generiek hebben versoberd of op een andere leest hebben geschoeid, moeten aan de bak. En de geldbuidel trekken. Want huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, zo heeft de hoogste rechter bepaald.

  • Ook gemeenteraden zijn aan zet na de uitspraak van de hoogste rechter over de huishoudelijke hulp. Om toekomstig gerechtelijke gedoe te voorkomen, moet er een landelijk vastgesteld objectief normenkader komen, waarin wordt vastgelegd hoeveel uur nodig is om een huis schoon te houden. Dat stellen respectievelijk Wmo-juristen Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf advocaten) en Bernard de Leest (Zumpolle advocaten).

   Raden moeten Wmo-verordeningen onder de loep nemen

   Niet alleen beleidsmakers en bestuurders, maar ook gemeenteraden zijn aan zet na de uitspraak van de hoogste rechter over de huishoudelijke hulp. Om toekomstig gerechtelijke gedoe te voorkomen, moet er een landelijk vastgesteld objectief normenkader komen, waarin wordt vastgelegd hoeveel uur nodig is om een huis schoon te houden.

  • Enschede hoeft de huishoudelijke hulp niet opnieuw aan te besteden. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld in het kort geding dat BTN en twee zorgaanbieders tegen de gemeente Enschede hadden aangespannen.

   Rechter: Enschede niet de mist in met aanbesteding Buurtzorg

   Enschede hoeft de huishoudelijke hulp niet opnieuw aan te besteden. De overname van de hulp door de Stichting Familiehulp (Buurtzorg), na het faillissement van TSN, is toelaatbaar. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld in het kort geding dat tegen de gemeente Enschede was aangespannen

  • Lang niet alle gemeenten zijn er al uit of en wat ze in hun huishoudelijke hulp-beleid moeten veranderen, na de uitspraak van de hoogste rechter. Sommige gemeenten hebben al wel direct maatregelen genomen, vooruitlopend op noodzakelijke beleidswijzigingen.

   Gemeenten aan de bak met uitspraak hoogste rechter

   Gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geschrapt, generiek hebben versoberd of op een andere leest hebben geschoeid, moeten aan de bak. En de geldbuidel trekken. Dat is het gevolg van de uitspraak van de hoogste rechter. Lang niet alle gemeenten zijn er al uit of en wat ze in hun beleid moeten veranderen. Sommige gemeenten hebben al wel direct maatregelen genomen, vooruitlopend op noodzakelijke beleidswijzigingen.

  • Hollands Kroon en Schagen passen hun huishoudelijke hulpbeleid aan. Als de gemeenteraden met het collegevoorstel instemmen, wordt de eenvoudige huishoudelijke hulp per terugwerkende kracht vanaf 1 mei weer als maatwerkvoorziening aangeboden. Aanleiding is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van vorige week.

   Hollands Kroon en Schagen hervatten thuishulp

   De gemeenten Hollands Kroon en Schagen passen hun huishoudelijke hulpbeleid aan. Als de gemeenteraden met het collegevoorstel instemmen, wordt de eenvoudige huishoudelijke hulp per terugwerkende kracht vanaf 1 mei weer als maatwerkvoorziening aangeboden. Aanleiding is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van vorige week.

  • Als gemeenten hun huishoudelijke hulpbeleid niet in lijn brengen met de Wmo 2015 gaat staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) ingrijpen. Dat heeft de staatssecretaris gisteren toegezegd tijdens een debat met de Tweede Kamer.

   Van Rijn gaat ingrijpen bij 'foute' gemeenten

   Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) gaat ingrijpen bij gemeenten die hun huishoudelijke hulpbeleid niet in lijn brengen met de Wmo 2015. Dat heeft de staatssecretaris gisteren toegezegd tijdens een debat met de Tweede Kamer.

  • Huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) woensdag geoordeeld.

   Hoogste rechter: ’poetshulp’ valt onder Wmo 2015

   Huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015. Gemeenten mogen eenvoudige schoonmaakhulp als algemene voorziening aanbieden, maar de kosten ervan niet alleen voor rekening van inwoners laten komen. Ook moet indien nodig een aanvullende maatwerkvoorziening worden verstrekt. Toegekende hulp onder de ‘oude Wmo’ mag niet zonder meer worden stopgezet. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) woensdag geoordeeld.

  • Utrechters die huishoudelijke hulp nodig hebben, krijgen vanaf oktober niet meer standaard 78 uur, maar 104 uur hulp per jaar. Dit heeft het college van Utrecht dinsdag bekend gemaakt tijdens de presentatie van de voorjaarsnota.

   Extra ‘poetshulp’ voor Utrechters

   De gemeente Utrecht past haar huishoudelijke hulpbeleid aan. Iedere Utrechter die nu huishoudelijke hulp krijgt, krijgt er vanaf oktober standaard een half uur hulp per week erbij. Het gaat om zo’n 5.000 mensen. Het kost de gemeente vanaf volgend jaar 1,9 miljoen euro extra. Met een overschot van 3,8 miljoen euro op het Wmo-budget van 194 miljoen euro over 2015, kan de stad het ‘lijden’.  

  • De herziene (concept) Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) inkoop maatschappelijke ondersteuning gaat gemeenten geld kosten en is mogelijk in strijd met de nieuwe aanbestedingsregels. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie op de herziene AMvB.

   Ook nieuwe afspraken Wmo liggen zwaar op maag

   De nieuwe (concept) Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) inkoop maatschappelijke ondersteuning gaat gemeenten geld kosten en is mogelijk in strijd met de nieuwe aanbestedingsregels. Dat stelt gemeentekoepel VNG in een reactie op de herziene AMvB. De VNG benadrukt nogmaals deze overbodig te vinden.

  • Amsterdam gaat haar beleid rondom toekenning van huishoudelijke hulp nog niet aanpassen. Wethouder Van der Burg (Wmo, VVD) vindt het nog te vroeg om maatregelen te nemen.

   Amsterdam negeert uitspraak rechter thuiszorg

   Amsterdam gaat haar beleid rondom toekenning van huishoudelijke hulp vooralsnog niet aanpassen. De gemeente is weliswaar in een eerste proefproces door de rechter op haar vingers getikt, maar wethouder Van der Burg (Wmo, VVD) vindt het nog te vroeg om maatregelen te nemen.

  • Er is geen sprake van verboden staatssteun of van het overtreden van de Aanbestedingswet 2012 bij het contracteren door gemeenten van andere thuiszorgaanbieders vanwege het faillissement van TSN Thuiszorg. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in antwoord op vragen van VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn.

   Geen sprake van verboden staatssteun bij ‘Buurtzorg-deals’

   Bij het contracteren door gemeenten van andere thuiszorgaanbieders vanwege het faillissement van TSN Thuiszorg, is geen sprake van verboden staatssteun of van het overtreden van de Aanbestedingswet 2012. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in antwoord op vragen van VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn. Alle gemeenten hebben inmiddels afspraken gemaakt met andere aanbieders, zodat de ondersteuning van inwoners die voorheen door TSN werd geleverd, wordt gecontinueerd. De FNV maakt zich grote zorgen over een deel van de gemaakte afspraken en stapt naar de rechter.

  • Het is nog niet duidelijk of alle gemeenten tijdig nieuwe aanbieders hebben gecontracteerd die de ondersteuning aan cliënten overnemen zodra de UWV de betaling aan oud-TSN-medewerkers stopzet. Enschede en Den Haag hangt een rechtszaak boven het hoofd.

   Onrust over overname zorg failliete TSN houdt aan

   De onrust rondom contractering van huishoudelijke hulp na het faillissement van Thuiszorg TSN houdt aan. Het is nog niet duidelijk of alle gemeenten tijdig nieuwe aanbieders hebben gecontracteerd die de ondersteuning aan cliënten overnemen zodra de UWV de betaling aan oud-TSN-medewerkers stopzet. Enschede en Den Haag hangt een rechtszaak boven het hoofd.

  • De Centrale Raad van Beroep (CRvB) doet op de 18 mei uitspraak over de principiële vraag of huishoudelijke hulp (hh) onder de Wmo 2015 valt. De rechters blijken moeite te hebben met het totaal schrappen van de hulp én met de normstelling door gemeenten voor het te bereiken resultaat ‘schoon en leefbaar’.

   Uitspraak over 'poetshulp' hoogste rechter op 18 mei

   De Centrale Raad van Beroep (CRvB) doet op de 18 mei uitspraak over de principiële vraag of huishoudelijke hulp (hh) onder de Wmo 2015 valt. Hoe deze gaat uitpakken, is op basis van drie woensdag behandelde zaken door de hoogste rechter niet te zeggen. De rechters blijken wel moeite te hebben met het totaal schrappen van de hulp én met de normstelling door gemeenten voor het te bereiken resultaat ‘schoon en leefbaar’.

  • Gemeenten die de curator van het failliete TSN Thuiszorg nog niet hebben benaderd om zorgbehoevenden onder te brengen bij andere aanbieders, moeten dit alsnog zo snel mogelijk doen. Die oproep doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag.

   VNG: gemeenten moeten curator snel benaderen

   Reageer

   Gemeenten die de curator van het failliete TSN Thuiszorg nog niet hebben benaderd om zorgbehoevenden onder te brengen bij andere aanbieders, moeten dit alsnog zo snel mogelijk doen. Die oproep doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag.

  • Het nieuwe Wmo-beleid van gemeenten heeft vorig jaar tot 2.200 rechtszaken geleid. De hoogste rechter buigt zich volgende maand over de vraag of huishoudelijke hulp nu wel of niet onder de Wmo 2015 valt. Juristen menen van wel.

   Juristen: ‘poetshulp’ valt onder de Wmo 2015

   Het nieuwe Wmo-beleid van gemeenten heeft vorig jaar tot 2.200 rechtszaken geleid; een verdubbeling ten opzichte van 2014. Het gros van de rechtszaken ging over het schrappen of versoberen van de huishoudelijke hulp. De hoogste rechter buigt zich volgende maand over de vraag of huishoudelijke hulp nu wel of niet onder de Wmo 2015 valt. Juristen menen van wel.

  • Veel gemeenten hebben het aanbod van Buurtzorg afgeslagen om de huishoudelijke hulp van het noodlijdende TSN over te nemen. Zij beoordelen de ‘Buurtzorgdeal’ als juridisch risicovol.

   Gemeenten laten Buurtzorg links liggen

   Veel gemeenten gaan niet in zee met Buurtzorg. Zij beoordelen de ‘Buurtzorgdeal’ als juridisch risicovol. Enkele gemeenten die de huishoudelijke hulp voortaan wel door de Stichting Familiehulp (Buurtzorg) willen laten uitvoeren, zijn niet bereid de transitievergoeding te betalen die Buurtzorg van elke gemeente wil hebben.

  • Amsterdammers die het niet eens zijn met het aantal uur huishoudelijke hulp, kunnen daartegen geen bezwaar indienen bij de gemeente. Dat is in strijd met de Wmo 2015, stelt Cliëntenbelang Amsterdam. De gemeente meent van niet. Dinsdag wordt tegen het Amsterdamse beleid een proefproces gevoerd.

   Proefproces huishoudelijke hulp tegen Amsterdam

   Inwoners van Amsterdam die het niet eens zijn met het aantal uur huishoudelijke hulp, kunnen daartegen geen bezwaar indienen bij de gemeente. Zij worden naar de zorgaanbieder doorgestuurd. Dat is in strijd met de Wmo 2015, stelt Cliëntenbelang Amsterdam. De gemeente meent van niet. Dinsdag wordt tegen het Amsterdamse beleid een proefproces gevoerd.

  • Gemeentekoepel VNG hamert er bij de gemeenten op dat, als zij een contract gaan sluiten met Stichting Familiehulp, moeten zorgen voor een gelijk speelveld voor alle aanbieders van huishoudelijke hulp. Het aanbod van de Stichting Familiehulp (Buurtzorg) om de huishoudelijke hulp van TSN Thuiszorg over te nemen, geldt voor 139 van de ruim 300 gemeenten waar TSN nu actief is.

   VNG waarschuwt: ‘Pas op voor staatssteun’

   Het aanbod van de Stichting Familiehulp (Buurtzorg) om de huishoudelijke hulp van TSN Thuiszorg over te nemen, geldt voor 139 van de ruim 300 gemeenten waar TSN nu actief is. Deze gemeenten moeten een beroep doen op financiële potjes van het rijk. Stichting Familiehulp stelt dit als voorwaarde voor haar aanbod.

  • FNV Zorg & Welzijn is 'geschokt' door de ontslagronde bij de Gelderse thuiszorgorganisatie Vérian. 'Ruim vijfhonderd mensen verliezen hun baan, duizenden mensen verliezen hun zorg en dit terwijl er extra geld is voor zorg en behoud van werkgelegenheid vanuit het onlangs afgesloten zorgakkoord', aldus Marian Beldsnijder, bestuurder bij de vakbond.

   Opnieuw thuiszorgorganisatie in problemen

   5 reacties

   FNV Zorg & Welzijn is 'geschokt' door de ontslagronde bij de Gelderse thuiszorgorganisatie Vérian. 'Bizar. Ruim vijfhonderd mensen verliezen hun baan, duizenden mensen verliezen hun zorg en dit terwijl er extra geld is voor zorg en behoud van werkgelegenheid vanuit het onlangs afgesloten zorgakkoord', zegt Marian Beldsnijder, bestuurder bij de vakbond.

  • De Centrale Raad van Beroep (CRvB) buigt zich op 23 maart voor het eerst over het beleid dat gemeenten voeren rondom de huishoudelijke hulp, sinds de invoering van de Wmo 2015. Normaliter volgt na zes weken een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), maar de kans is groot dat de rechter voor deze principiële uitspraak meer tijd neemt.

   Hoogste rechter buigt zich in maart over 'poetshulp'

   De hoogste rechter buigt zich op 23 maart voor het eerst over het beleid dat gemeenten voeren rondom de huishoudelijke hulp, sinds de invoering van de Wmo 2015. Normaliter volgt na zes weken een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), maar de kans is groot dat de rechter voor deze principiële uitspraak meer tijd neemt.

  • Het is onduidelijk of gemeenten nu wel of niet huishoudelijke hulp mogen weigeren. Twee recente uitspraken van twee verschillende rechtbanken lopen totaal uiteen.

   Totale verwarring rondom Wmo-uitspraken rechters

   Het is volstrekt onduidelijk of gemeenten nu wel of niet huishoudelijke hulp mogen weigeren. Twee recente uitspraken van twee verschillende rechtbanken lopen totaal uiteen. De ene rechtbank zegt dat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) gemeenten niet verplicht schoonmaakhulp aan hulpbehoevenden te verzorgen en te betalen, terwijl een andere rechtbank juist stelt dat dit wel moet.

  • Kritiek op het begrip onduidelijkheid over het begrip 'schoon huis' en te grote kortingen op het aantal uren poetshulp.

   Kritisch rapport over huishoudelijke hulp Enschede

   Laat het begrip ‘schoon huis’ los en ga gewoon terug naar het rekenen met uren huishoudelijke hulp. Het is één van de 18 adviezen die de klachtencommissaris van de gemeente Enschede geeft in een rapport over de huishoudelijke hulp. Wethouder Jurgen van Houdt (ChristenUnie) is blij met het kritische rapport en de adviezen, maar terug naar het rekenen in uren gaat Enschede niet ‘daar komen we net vandaan.’

  • Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in januari dit jaar worden gemeenten vaker voor de rechter gesleept vanwege een conflict. Dit meldt de nieuwssite Nu.nl op basis van cijfers van de Raad voor de Rechtspraak.

   Gemeenten vaker voor de rechter om Wmo

   Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in januari dit jaar worden gemeenten vaker voor de rechter gesleept vanwege een conflict. Dit meldt de nieuwssite Nu.nl op basis van cijfers van de Raad voor de Rechtspraak.

  • 'De kwaliteit van het aanbod moeten leidend zijn in de aanbesteding', zei ANBO-directeur Liane den Haan.

   Ouderenbond: gemeenten nu aan zet

   Reageer

   Nu staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) met gemeenten en vakbonden afspraken heeft gemaakt over de thuiszorg, ligt de sleutel bij gemeenten. Zij zullen realistische tarieven moeten bieden voor huishoudelijke hulp, aldus seniorenorganisatie ANBO.

  • Daarom trekt hij 300 miljoen euro uit.

   300 miljoen voor banen Alfahulpen

   4 reacties

   Er komt een verbod op het 'oneigenlijk gebruik van alfahulpconstructies' in de thuiszorg. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gezegd. Hij wil regelen dat er 'fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden' voor thuiszorgers komen. Voor deze en andere maatregelen is ongeveer 300 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dat komt voor een deel uit andere potjes.

  • Directe aanleiding voor de brief is het dreigende massaontslag bij TSN Thuiszorg. Zorgaanbieder Cordaan noemt het een ‘historische vergissing’ dat de overheid op de huishoudelijke zorg bezuinigt, terwijl ouderen van de regering langer thuis moeten blijven wonen.

   Brandbrief over thuiszorgtarieven

   6 reacties

   Een vijftigtal organisaties uit de zorgsector, brancheorganisaties BTN en Actiz en ouderenbond ANBO hebben een brandbrief aan de Nederlandse gemeenten gestuurd waarin zij hun zorgen uiten over de tarieven die gemeentes voor huishoudelijke hulp willen betalen. Dit heeft ouderenbond ANBO dinsdagavond bevestigd na berichtgeving van de NOS.

  • Het gros van de 871 bezwaarschriften die in Utrecht zijn ingediend tegen versobering van de huishoudelijke hulp zijn ongegrond (41 procent) of niet-ontvankelijk (18 procent) verklaard. In ieder geval twee rechtszaken liggen nu bij de Centrale Raad van Beroep. Ook zaken uit andere gemeenten liggen inmiddels bij deze hoogste beroepsinstantie.

   Meeste bezwaarschriften ‘poetshulp’ niet gehonoreerd

   Het gros van de 871 bezwaarschriften die in Utrecht zijn ingediend tegen versobering van de huishoudelijke hulp zijn ongegrond (41 procent) of niet-ontvankelijk (18 procent) verklaard. 318 bezwaarschriften (37 procent) zijn gedeeltelijk gegrond verklaard. De meeste daarvan resulteerden in meer uren hulp. In ieder geval twee rechtszaken liggen nu bij de Centrale Raad van Beroep. Ook zaken uit andere gemeenten liggen inmiddels bij deze hoogste beroepsinstantie.

  • Naast inwoners en ambtenaren hebben ook wethouders moeite met (nieuwe) bezuinigingen op onder meer zorg en jeugd. De grenzen zijn bereikt. Wethouders zien zich door het rijk voor een ‘schier onmogelijke opdracht’ gesteld en stellen meer tijd nodig te hebben.

   Bezuinigingen te snel en te veel

   Niet alleen inwoners en ambtenaren, maar ook wethouders hebben moeite met (nieuwe) bezuinigingen op onder meer zorg en jeugd. De grenzen zijn bereikt. Wethouders zien zich door het rijk voor een ‘schier onmogelijke opdracht’ gesteld en stellen meer tijd nodig te hebben.

  • Gemeenten die recent door de rechter in het ongelijk zijn gesteld in zaken tegen versobering of stopzetting van de huishoudelijke hulp, hebben vrijwel allemaal alsnog extra uren hulp toegekend. Oosterhout heeft bij de rechter een verzoek ingediend om tachtig zaken tijdelijk aan te houden.

   Op last rechter kennen gemeenten extra 'poetshulp' toe

   Gemeenten die de afgelopen weken door de rechter in het ongelijk zijn gesteld in zaken tegen versobering of stopzetting van de huishoudelijke hulp, hebben vrijwel allemaal alsnog extra uren hulp toegekend. Oosterhout heeft bij de rechter een verzoek ingediend om tachtig zaken tijdelijk aan te houden.

  • Weer is een aantal gemeenten door de rechter gedwongen de eerder geschrapte huishoudelijke hulp alsnog toe te kennen. Dit is recent gebeurd in Ede, Huizen, Lochem, Oosterhout en Veghel. Dat blijkt uit een selectie door Binnenlands Bestuur van een aantal recent gepubliceerde uitspraken.

   Rechter pikt schrappen huishoudelijke hulp niet

   Opnieuw is een aantal gemeenten door de rechter gedwongen de eerder geschrapte huishoudelijke hulp alsnog toe te kennen. Dit is recent gebeurd in Ede, Huizen, Lochem, Oosterhout en Veghel. De redenen om gemeenten terug te fluiten lopen uiteen.

  • Het aantal rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in de eerste helft van dit jaar flink toegenomen. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak woensdagmiddag laten weten.

   Flink meer rechtszaken over Wmo

   1 reactie

   Het aantal rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in de eerste helft van dit jaar flink toegenomen. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak woensdagmiddag laten weten.

  • Rechters en gemeenten worstelen met de reikwijdte van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De wetgeving is niet scherp genoeg, stellen advocaten van Nysingh. Door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep verder zal uitkristalliseren. De eerste uitspraken van de Centrale Raad van Beroep laten nog zeker een half jaar op zich wachten.

   Vage Wmo leidt tot veel claims

   Na de decentralisaties zorg, jeugd en werk hangen gemeenten dwangsommen en schadeclaims boven het hoofd. Toch liggen gemeenten daar niet wakker van. Wél als ze hun beleid moeten aanpassen. Door de vage wetgeving is die kans groot, stellen advocaten.

  • Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil nog niet ingrijpen bij gemeenten die de huishoudelijke hulp in strijd met de wet stopzetten of versoberen. Hij is daartoe pas bereid als gemeenten uitspraken van de rechter aan de laars lappen en hun beleid niet aanpassen. Met name het CDA, GroenLinks en PVV vinden dat Van Rijn het niet zo ver moeten laten komen.

   Van Rijn laat rechter zijn werk doen en grijpt niet in

   Tot onvrede van de Kamer gaat staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) nog niet ingrijpen bij gemeenten die de huishoudelijke hulp in strijd met de wet stopzetten of versoberen. Hij is daartoe pas bereid als gemeenten uitspraken van de rechter aan de laars lappen en hun beleid niet aanpassen. Met name het CDA, GroenLinks, SP en PVV vinden dat Van Rijn het niet zo ver moeten laten komen.

    

  • Bij geschillen in het sociaal domein moet de bevoegdheid van bestuursrechters worden uitgebreid. Dat heeft hoogleraar bestuurskunde Bert Marseille aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dinsdag betoogd in een dubbeloratie. Ook hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter stelde in deze dubbeloratie dat ‘steeds explicieter wordt geprobeerd de burger af te houden van aanspraken en rechten’.

   Meer macht bestuursrechter nodig in sociaal domein

   De bevoegdheid van bestuursrechters bij geschillen in het sociaal domein moet worden uitgebreid. De bestuursrechter moet niet alleen over besluiten kunnen oordelen (versoberen huishoudelijke hulp), maar ook over geschillen over uitvoeringshandelen. Oftewel: over de uitvoering van het collegebesluit door een zorginstelling.

  • Gemeenten die door de rechter worden teruggefloten omdat ze zonder zorgvuldig onderzoek morrelen aan de huishoudelijke hulp, krijgen geen cent van de staatssecretaris. Dat schrijft staatssecretaris Martin Van Rijn in een brief aan de Kamer, naar aanleiding van berichtgeving van Binnenlands Bestuur.

   'Foute' gemeenten krijgen geen Wmo-cent extra

   De Wmo 2015 is duidelijk genoeg. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) is niet van plan om de wet aan te passen. Gemeenten die door de rechter worden teruggefloten omdat ze zonder zorgvuldig onderzoek morrelen aan de huishoudelijke hulp, krijgen geen cent van de staatssecretaris.

  • De gemeentelijke uurtarieven waarvoor inwoners extra huishoudelijke hulp kunnen inkopen, via de Huishoudelijke Hulp Toelage, lopen sterk uiteen. Ook de voorwaarden waarop inwoners een beroep kunnen doen op de regeling, is verschillend. Dat blijkt uit onderzoek door Binnenlands Bestuur.

   Grote verschillen in uurtarieven ‘huishoudelijke hulp toelage’

   De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) werkt in sommige gemeenten licht dempend op het aantal bezwaarschriften dat tegen stopzetting of versobering van de huishoudelijke hulp is ingediend. Inwoners kunnen via de ‘HHT-regeling’ voor een gereduceerd tarief huishoudelijke hulp inhuren. De uurtarieven in gemeenten lopen sterk uiteen. Ook de voorwaarden waarop inwoners een beroep kunnen doen op de regeling, is verschillend.

  • Gemeenten vrezen dat de hoogste rechter een streep zet door het nieuw ingezette beleid rondom de huishoudelijke hulp. Punt van discussie is nu of gemeenten de eenvoudige schoonmaakhulp (hh1) van de rechter wel mogen versoberen of schrappen.

   Wmo-beleid op losse schroeven

   Gemeenten vrezen dat de hoogste rechter een streep zet door het nieuw ingezette beleid rondom de huishoudelijke hulp. Punt van discussie is nu of gemeenten de eenvoudige schoonmaakhulp (hh1) van de rechter wel mogen versoberen of schrappen.

  • Het is voor gemeenten momenteel onduidelijk of zij met hun nieuwe beleid rondom huishoudelijke hulp aan hun zorgplicht voldoen. Gemeentekoepel VNG kijkt daarom, evenals veel andere gemeente, reikhalzend uit naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CrvB). Dat stelt de VNG in reactie op onderzoek van Binnenlands Bestuur.

   Onduidelijkheid over reikwijdte zorgplicht nekt gemeenten

   Voor gemeenten is het momenteel onduidelijk of zij met hun nieuwe beleid rondom huishoudelijke hulp wel aan hun zorgplicht voldoen. Gemeentekoepel VNG kijkt daarom, evenals veel andere gemeenten, reikhalzend uit naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). ‘Dat zal meer duidelijkheid scheppen over de vraag tot hoever de eigen verantwoordelijkheid van burgers gaat', aldus de VNG.

  • Bezwaarschriftencommissies en ambtenaren maken overuren om de vele bezwaarschriften tegen stopzetting of versobering van de huishoudelijke hulp tijdig af te handelen. In Oosterhout moeten de leden zelfs op zaterdag aan de bak. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

   Bezwaarschriften leiden tot overuren

   In veel gemeenten draaien commissies voor bezwaarschriften overuren. In een aantal gemeenten zijn extra zittingen gepland om de bezwaarschriften tegen stopzetting of versobering van de huishoudelijke hulp tijdig af te handelen. In Oosterhout moeten de leden zelfs op zaterdag aan de bak. Ook worden extra ambtenaren ingeschakeld.

  • Besluiten over het intrekken of verminderen van het aantal uren eenvoudige huishoudelijke hulp (hh1) worden in diverse gemeenten nog steeds zonder een (gedegen) onderzoek genomen. Dit is in strijd met de Wmo 2015. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

   Gemeenten lappen verplichtingen Wmo aan de laars

   Nog steeds slaan gemeenten de wettelijke plicht om een keukentafelgesprek te voeren met hulpbehoevende burgers in de wind. Besluiten over het intrekken of verminderen van het aantal uren eenvoudige huishoudelijke hulp (hh1) worden in diverse gemeenten zonder een (gedegen) onderzoek genomen. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  • Een deel van de Kamer wil nog voor de zomer een Kamerdebat over de duizenden bezwaarschriften tegen stopzetting of versobering van huishoudelijke hulp die tot nu toe bij gemeenten zijn ingediend. Aanleiding is het onderzoek van Binnenlands Bestuur hierover. CDA en PVV hebben een debat aangevraagd, dat door in ieder geval door D66 en GroenLinks wordt ondersteund.

   Kamer wil debat over hausse bezwaarschriften poetshulp

   Een aantal Kamerfracties wil nog voor de zomer een Kamerdebat over de duizenden bezwaarschriften tegen stopzetting of versobering van huishoudelijke hulp die tot nu toe bij gemeenten zijn ingediend. CDA en PVV hebben een debat aangevraagd, dat in ieder geval door D66, SP en GroenLinks wordt ondersteund. GroenLinks en SP vinden dat een deel van de rijksmeevaller van vijf miljard moet worden gebruikt om de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp terug te draaien.

  • Gemeenten vrezen dat de hoogste rechter een streep zet door het nieuw ingezette beleid rondom de huishoudelijke hulp. Daarmee gaat de essentie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) onderuit en zien gemeenten zich met financiële tekorten geconfronteerd. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

   Beleid huishoudelijke hulp op losse schroeven

   Gemeenten vrezen dat de hoogste rechter een streep zet door het nieuw ingezette beleid rondom de huishoudelijke hulp. Grootste punt van discussie is nu vooral of gemeenten de eenvoudige schoonmaakhulp (hh1) wel mogen versoberen of schrappen. ‘Als dat niet mag, hebben we een groot probleem en met ons een kwart van alle gemeenten. Bovendien gaat dan de essentie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) onderuit.’

  • Een hausse aan bezwaarschriften tegen het stopzetten of versoberen van de huishoudelijke hulp (hh1) is de afgelopen maanden bij gemeenten ingediend en het einde is nog niet in zicht. Dat blijkt uit onderzoek door Binnenlands Bestuur.

   Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp

   Een stortvloed aan bezwaarschriften tegen het stopzetten of versoberen van de huishoudelijke hulp is de afgelopen maanden bij gemeenten ingediend. Het einde is nog niet in zicht. In diverse gemeenten is de ambtelijke capaciteit uitgebreid om de bezwaarschriften tijdig te kunnen afhandelen en/of houden de bezwaarschriftencommissies meer zittingen.

  Achtergrond  Achtergrond

  • De uitspraak is klip en klaar, stellen Wmo-juristen Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf advocaten) en Bernard de Leest (Zumpolle advocaten). ‘De huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, normtijden moeten worden vastgesteld na deugdelijk en gevalideerd onderzoek, het resultaat ‘schoon en leefbaar’ moet nader en concreet worden omschreven en ‘oude rechten’ blijven gelden tot na er een deugdelijk onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van een inwoner is gedaan’, vat Vermaat de belangrijkste onderdelen van de uitspraak van de hoogste rechter samen.

   Poetsdoeken moeten uit de kast

   Gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geschrapt, generiek hebben versoberd of op een andere leest hebben geschoeid, moeten aan de bak. En de geldbuidel trekken. Want huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, zo heeft de hoogste rechter bepaald.

  • De bestuursrechters hebben het steeds drukker met de rechtszaken die door burgers worden aangespannen tegen het stopzetten of versoberen van de huishoudelijke hulp bij hun gemeente. De verwachting van advocaten is dat dit alleen nog maar gaat toenemen.

   Vage wet, veel claims

   Na de decentralisaties zorg, jeugd en werk hangen gemeenten dwangsommen en schadeclaims boven het hoofd. Ook vrezen ze hun beleid op last van de rechter te moeten aanpassen. ‘Ingeboekte bezuinigingen kunnen alsnog verdampen.’

  • Met regelmaat vechten burgers en private partijen beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen.

   Overwerken, zelfs op zaterdag

   Duizenden bezwaarschriften rondom de huishoudelijke hulp zijn de afgelopen maanden bij gemeenten ingediend. Om ze tijdig te kunnen afhandelen is de ambtelijke capaciteit uitgebreid of houden de bezwaarschriftencommissies meer zittingen.

  • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen.

   Liever instemmen dan procederen

   De decentralisaties hebben nauwelijks geleid tot rechtszaken over aanbestedingen. Stilte voor de storm. Vanaf volgend jaar zullen buiten de boot gevallen zorgaanbieders alsnog hun recht willen halen. 

  • Burgerparticipatie: dit is de laatste aflevering in een serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aand e participatiesamenleving en hun directe omgeving.

   Staat overvraagt de samenleving

   Terwijl inwoners van dorpen, wijken en steden participeren en initiatieven nemen, toont de overheid zich van een steeds onredelijker kant. Ze voert de boekhouding van de samenleving en schuift andere verantwoordelijkheden af. Maar niet alleen de burger, ook de overheid heeft een maatschappelijke rol te spelen. Een essay.

  • Binnenlands Bestuur inventariseerde de stand van zaken rondom de huishoudelijke hulp in 148 gemeenten.

   Bezem door huishoudelijke hulp

   Het gros van de gemeenten houdt per januari grote schoonmaak wat betreft de huishoudelijke hulp. Bijna een kwart van de gemeenten stopt er simpelweg mee, een groot aantal schrapt in het aantal uren of gaat de eenvoudige schoonmaakhulp anders inrichten. In bijna één op de vier gemeenten verandert er komend jaar niets, althans voor bestaande cliënten. Binnenlands Bestuur inventariseerde de stand van zaken in 148 gemeenten.

  • Hoogleraar Gijsbert Vonk is kritisch over de drie decentralisaties in het sociaal domein, de zogeheten 3D’s. De hoogleraar sociale­zekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen voegt er zelf nog drie andere D’s aan toe. Hij noemt ze de drie zuilen van de tempel van de lokale verzorgingsstaat: decentralisatie, discretionariteit en disciplinering.

   Rechter aan de keukentafel

   Gemeentelijke vrijheid bij het vormgeven van de decentralisaties zorg, jeugd en werk leidt tot verschillen in dienstverlening aan burgers. Volgens hoogleraar Gijsbert Vonk kunnen gerechtelijke procedures gemeenten goudgeld gaan kosten.

  • Sommige ingrediënten in de wijze waarop gemeenten de korting op de huishoudelijke hulp verwerken, keren bijna overal terug. Zo wordt volop ingezet op eigen verantwoordelijkheid en het aanboren van hulp van familie en vrienden. Ook verwachten gemeenten veel van de wijkteams, zeker bij het zoeken van alternatieven voor professionele hulp.

   Slim schrappen

   De budgetten voor huishoudelijke hulp worden in 2015 met 40 procent gekort. Eindhoven kiest voor een zachte landing, waar Haarlem in uren snijdt. ‘We krijgen nog geen klachten.’

  • Staatssecretaris Van Rijn (Volks­gezondheid, Welzijn & Sport, PvdA) schreef de Tweede Kamer dat de Deventer aanpak nadrukkelijk niet in overeenstemming is met de manier waarop de langdurige zorg volgens hem moet worden hervormd.

   Werkloze doet de steunkousen

   Professionals in de thuiszorg vervangen door mensen zonder werk. Het Deventer voorstel mondde onlangs uit in een storm van protest. Bij andere gemeenten wordt er echter al mee geoefend. ‘Ik ben enorm enthousiast, de deelnemers ook.’ 

  Opinie  Opinie

  • Lef tonen loont!

   De gemeente Enschede had de huishoudelijke hulpverlening ondergebracht bij, onder meer, TSN Thuiszorg. Toen dit bedrijf in maart 2016 failliet ging, besloot de gemeente in zee te gaan met stichting Familiehulp, onderdeel van zorgorganisatie Buurtzorg. Dat was tegen het zere been van diverse andere door de gemeente gecontracteerde thuiszorgorganisaties die samen met Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) een kort geding aanspanden. Ik heb de gemeente in het voortraject geadviseerd en verdedigd in de kort gedingen.

  • Rotzooi in huishouden

   Het blijft rommelen in de wereld van de huishoudelijke hulp. Tegenstrijdige gerechtelijke uitspraken, vermeende concurrentievervalsing en omvallende thuiszorgorganisaties. Of huishoudelijke hulp nu wel of geen wettelijke verplichting voor gemeenten is, blijft nog zeker maanden onduidelijk.

  Partnernieuws  Partnernieuws