of 59345 LinkedIn

Dossiers

 • Bijgewerkt op:

  3D: verdeling budget

  Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De budgetten voor deze drie taken binnen het sociaal domein zijn bekend. Het gaat om miljarden euro's. Binnenlands Bestuur analyseerde de verdeling per gemeente en per decentralisatie.    

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Huishoudelijke hulp

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp (hh1), onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Van het budget dat het rijk hiervoor aan gemeenten beschikbaar stelt, is sinds januari 2015 gemiddeld 40 procent afgegaan. Onder meer om deze bezuinigingen op te vangen, hebben veel gemeenten hun beleid aangepast. Gemeenten zijn er mee gestopt, hebben geschrapt in het aantal uren of hebben het beleid op een andere leest geschoeid ('schoon en veilig' huis). Binnenlands Bestuur volgt de ontwikkelingen en de gevolgen van de gemeentelijke beleidskeuzes. 

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Vluchtelingen

  De toegenomen stroom vluchtelingen stelt gemeenten voor een onverwacht grote opgave. Van het organiseren van noodopvang en het huisvesten van statushouders tot het verzorgen van onderwijs, (vrijwilligers-)werk en integratie voor vluchtelingen die tijdelijk of permanent in Nederland blijven. Draagvlak in de samenleving is daarbij onmisbaar, maar vaak lastig te verkrijgen. In dit dossier is alle berichtgeving over vluchtelingen gebundeld.