Advertentie
sociaal / Nieuws

Delfland doof voor protest gemeenten over kwijtschelding

Hoogheemraadschap Delfland heeft besloten de kwijtschelding van zuiveringsrechten voor minima af te schaffen. Den haag onderzoekt daarom om waterzuivering bij een andere partij onder te brengen.

20 november 2015

Het hoogheemraadschap Delfland heeft, ondanks veel protest, besloten de kwijtschelding voor de zuiveringsrechten voor minima af te schaffen. Duizenden mensen in de bijstand zullen daarom tot bijna 300 euro per jaar extra kwijt zijn. De gemeente Den Haag laat het er niet bij zitten en gaat onderzoeken of het wellicht mogelijk is waterzuivering bij een andere partij onder kunnen brengen.

Niet om de tafel
‘Asociaal’, noemt de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Sociale Zaken) de beslissing van Delfland. Het hij voelt zich geschoffeerd en niet serieus genomen. Het steekt hem vooral dat het hoogheemraadschap niet met de betrokken gemeenten om tafel is gaan zitten om samen tot een oplossing te komen. ‘Het Hoogheemraadschap heeft dit gewoon aan ons opgelegd. Zo ga je als overheden niet met elkaar om. 100 duizend mensen worden hier de dupe van en dat is ontzettend jammer.’

 
Half in 2016

Delfland wil met het afschaffen van de kwijtschelding zorgen voor solidariteit, zei hoogheemraad Han van Olphen hier eerder over in Binnenlands Bestuur. Als de minima niet betalen, moeten anderen immers meer betalen. Gemeenten, kerkelijke instellingen, studentenverenigingen, vakbonden en inwoners uit de regio hebben zich de afgelopen maanden uitgesproken tegen het plan. Maar het college heeft het plan toch aangenomen. Dat betekent dat in 2016 de kwijtschelding voor de helft afgeschaft wordt. Een jaar later wordt ook de tweede helft afgeschaft.

 
Bijzondere bijstand

De afschaffing is niet noodzakelijk, vinden betrokken gemeenten. Zo zou de bezuiniging gering zijn en levert het een kleine heffingsdaling op voor mensen die dat niet eens echt zullen merken. Dit ten koste van de minima. De gemeenten zien de bui al hangen en vrezen een toename van het beroep op de bijzondere bijstand.

Waterwet evaluatie
Baldewsingh wil zich de komende tijd, samen met de andere gemeenten beraden op vervolgstappen. Eén van de dingen die hij overweegt, heeft hij tijdens de inspraakronde bij de vergadering van het Hoogheemraadschap al aan de orde gesteld. Als de Waterwet in 2017 geëvalueerd wordt, wil hij laten onderzoeken of de taken rond waterzuivering wellicht beter belegd kunnen worden bij instanties die ‘wél met beide benen in de maatschappij staan en die de echte wereld niet vanuit een tunnelvisie bekijken en beinvloeden.’ De gemeenten dus.

Kabinet
‘Het kabinet is met een decentraliseringsslag bezig en draagt steeds meer taken over aan de eerste overheid’, verklaart Baldewsingh. ‘Die verantwoordelijkheid nemen we graag en goed op ons. Tot 2017 is de waterzuivering bij het Hoogheemraadschap belegd, maar ik pleit ervoor te onderzoeken of dat ook op een andere manier kan. Ik ga daar natuurlijk niet over, want dan had ik het wel geweten. Maar ik vind dat het kabinet serieus moet onderzoeken of de waterzuivering, net als de drinkwaterproductie en de riolering elders ondergebracht kan worden.’  

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Op zichzelf heeft HR Delfland natuurlijk groot gelijk. Het is te gek voor woorden dat minima door dit soort instellingen wordt 'gesponsord' en daardoor indirect dus door de overige klanten. Bijstandsuitkeringen behoren een zodanig niveau te hebben dat bijstandsgenieten dergelijke kosten zelf kunnen betalen. Het wordt tijd dat wethouders eens leren om commercieel te denken. Het is in dat geval juister om deze bedragen via de gemeentelijke bijstand te vergoeden en bij het Rijk terug te declareren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ton
De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Dat heeft besloten de kwijtschelding voor minima af te schaffen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut is bij de aftrap van de actie aanwezig.

Delfland de pot op

Door dit besluit moeten gezinnen die op of onder het bijstandsniveau zitten 285 euro per jaar betalen voor de zuivering van rioolwater. Veel mensen die het al niet breed hebben komen hierdoor nog verder in de financiële problemen. Via de website www.delflanddepotop.nl kan men tegen de afschaffing en de sowieso al veel te hoge belasting online bezwaar maken.Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het zuiveren van het rioolwater. Dit zuiveren kost geld. De belasting van het hoogheemraadschap Delfland is met 283 euro per jaar ruim 120 euro duurder dan het landelijk gemiddelde. Ook ná afschaffing van de kwijtschelding zal het tarief verder blijven stijgen naar bijna 290 euro in 2019.Arnout Hoekstra, SP-wethouder in Vlaardingen: “Wij hebben geprobeerd dit besluit tegen te houden door in te spreken en zienswijzen in te dienen. Nu blijkt dat zij zich daar niets van aantrekken wordt het tijd dat de bevolking zelf van zich laat horen.” Het comité ‘Delfland de pot op’ zal de ondertekende bezwaren later dit jaar aanbieden aan de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap. “Wij vestigen onze hoop op de volksvertegenwoordigers van het hoogheemraadschap. Hen staat immers niets in de weg om te besluiten de kwijtschelding per 2017 weer in ere te herstellen.” aldus Hoekstra.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Wat zijn nu eigenlijk de argumenten van deze wethouder? Waarom vindt hij het niet asociaal dat anderen 'dan maar betalen'?

Hij is trouwens een hele slechte verliezer door dan maar het hele Waterschap te willen omzeilen, een wethouder onwaardig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter Vonk / bestuurder AWP
De wethouder heeft meer mogelijkheden dan hij denkt:

Hij kan aan Delfland aanbieden voor alle inwoners van zijn gemeente de zuiveringsheffing in een keer te betalen. Hij kan dit dat op eigen wijze omslaan en via het rioolrecht bij de burgers in rekening brengen.

Hij kan ook aanbieden de rioolzuiveringsinstallatie van Delfland over te nemen. Net zoals een bedrijf zijn eigen afvalwater mag reinigen kan de gemeente dat vast ook. Als dat wettelijk niet zou kunnen kan hij op zijn minst het gesprek aan gaan. Dan kan hij vervolgens de kosten op eigen wijze via het rioolrecht bij de burgers in rekening brengen en een lozingsvergunning volgens de wet verontreiniging oppervlaktewater bij Delfland aan vragen.

Beetje creatief wethouder!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Krelis
Wat let deze wethouder om de Haagse minima 300 euro per jaar te geven als compensatie voor de zuiveringsheffing ? Nou dat is niet zo moeilijk, hij krijgt dat er namelijk niet door bij zijn college.Stoere praat richting Hoogheemraadschap, dat is dan wat er over blijft. Ook lekker makkelijk om over de rug van een ander bestuursorgaan je zgn. sociale hart laten spreken. De PvdA-er op zijn 'best'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Charité W.F. / geen
Ik lees de reactie's die jullie geplaatst hebben maar als eerste ik ben al vanaf 2011 bezig het hoogheemraadschap duidelijk te maken dat ik een faillissementsschuld van ongeveer 17.500 heb maar hun willen daar geen controle naar hoewel alleen maar contact hoeven op te nemen met BKR Tiel of het deurwaarders kantoor welk adres ik gegeven heb of de gegevens van de sociale dienst in Den Haag maar nee daar voelen zij zich te goed voor en blijven zeggen dat ik dat geld te goed heb van de bank terwijl dit anders om is.en ook is het landelijke regeling die de kwijtscheldingen waar normen en regels voor zijn die zij verplicht zijn te volgen en dus zo als ik het ervaar zijn ze gewoon bezig de mensen hun rechten te ontzeggen.en Krelis 20 waarom moet de gemeente weer op draaien voor de verplichtingen van het hoogheemraadschap.vergeet niet dat uit de gemeente belastingen moet komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie