sociaal / Partnerbijdrage

Verwijsindex Risicojongeren: ‘Je weet niet, wat je niet weet’

Verwijsindex Risicojongeren: ‘Je weet niet, wat je niet weet’

25 april 2019
Kinderen.jpg

De uitvoering van de Verwijsindex verschilt per regio. In regio’s waar de Verwijsindex onderdeel is van het werkproces wordt vroegtijdiger samengewerkt en wordt de Verwijsindex als hulpmiddel voor afstemming gebruikt. In dit artikel worden diverse factoren benoemd die van invloed zijn op het gebruik. Kortom, de brandende vraag is: hoe kunnen gemeenten het integratieproces zo positief mogelijk beïnvloeden en hun professionals zo gemotiveerd mogelijk laten signaleren in de Verwijsindex?

Wat is de Verwijsindex nu eigenlijk?

De regeling van de Verwijsindex Risicojongeren (verder Verwijsindex) is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet. Hierin staat dat gemeenten verplicht zijn om aan te sluiten op de landelijke Verwijsindex. Deze aansluiting wordt gerealiseerd via het faciliteren van de regionale Verwijsindex.

Elke regio betaalt hier een fors bedrag voor, maar de invulling in de praktijk is per regio verschillend. Het signaleren zelf is namelijk geen verplichting, maar een recht. Je bent als professional wel verplicht om de afweging te maken om te signaleren.

De Verwijsindex is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken. Het is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar het wordt duidelijk  welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van deze jongere bezig houdt.

Het geeft hulpverleners binnen verschillende organisaties snel inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere. Het gebruik van de Verwijsindex draagt bij aan effectiever en vroegtijdig samenwerken van hulpverleners en gemeenten. Hierbij wordt 1 gezin, 1 plan als leidraad genomen.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de Verwijsindex?

Uit onderzoek van Thorax, waarover we binnenkort op deze plek een whitepaper publiceren, blijken de volgende voordelen uit het gebruiken van de Verwijsindex:

  • Ontstaan van (vroegtijdige) samenwerking tussen betrokken professionals. Naast de samenwerking op verschillende domeinen zoals onderwijs en jeugdhulp, vindt er ook samenwerking plaats met organisaties uit andere regio’s. Hierbij valt te denken aan verhuizing of situaties waarin gezinnen gaan ‘shoppen’ naar de geschikte jeugdhulp.
  • Tijdwinst in het contact en coördinatie van hulpverlening. Doordat professionals in één oogopslag overzicht hebben van de betrokkenen, bespaart hen dit een hoop onderzoek. De hulpverlening wordt hierdoor sneller en beter op elkaar afgestemd.
  • Integraal beeld over situatie van jeugdige. Dankzij de matches kom je in contact met andere professionals en kun je het beeld van de jeugdige en zijn/haar netwerk compleet maken. De informatie kan hier gebundeld worden, waardoor een zo volledig mogelijk hulpverleningsplan opgezet kan worden.
  • Laagdrempelig afstemmen. Het sparren met andere betrokkenen wordt als prettig ervaren. Hierdoor kan er naar één gezamenlijk plan (1 gezin - 1 plan) gewerkt worden, waarbij de verantwoording gezamenlijk gedragen wordt.
  • Privacy-by-design. Het systeem heeft namelijk geen inhoud. Het gaat alleen om wie, maar je ziet geen verdere gegevens over de inhoudelijke hulpverlening.

Het is belangrijk om in de regio bovenstaande voordelen duidelijk te blijven presenteren en te versterken, waardoor de noodzaak van werken met de Verwijsindex zichtbaar blijft.

Hoe zou je in jouw gemeente en regio de Verwijsindex vooruit kunnen helpen?

Op basis van het genoemde onderzoek is gebleken dat er meerdere factoren zijn die meespelen bij het integratieproces van de Verwijsindex. Als er in de regio meer focus op deze factoren wordt gelegd, kan het gebruik van de Verwijsindex flink gestimuleerd worden, met de bovenstaande voordelen tot gevolg.

Onderwijs en communicatie

De professionals moeten goed geïnformeerd worden over de functies van de Verwijsindex. Die informatie is nodig om een beter beeld te krijgen van het systeem en welke functionaliteiten en werkzame gevolgen kunnen ontstaan. Hierdoor begrijpen zij de Verwijsindex beter en zal het signaleren hen sneller en makkelijker afgaan. Deze informatie kan gedeeld worden tijdens trainingen, waarin de technische kant besproken wordt. Maar het herhaaldelijk discussiëren en bespreken van situaties tijdens regiobijeenkomsten of casuïstiek-overleg is ook van belang. Dit zal hen helpen zelfverzekerder te worden, waardoor ze eerder beslissingen durven te nemen. Ook valt te denken aan de mogelijkheid om kennis over de Verwijsindex en bijbehorende dilemma’s uitgebreider aan bod te laten komen binnen de opleiding tot hulpverlener. Op deze manier zijn professionals beter voorbereid op het werkveld.

Concreet:

 - 

Faciliteren van trainingen voor gehele gemeente/regio.

 - 

Actief regiobeheer, ondersteund door kennis van zaken/ advies (zoals Thorax kan bieden) en ondersteunende software (zoals MO-Platform van Stipter).

 - 

Het is belangrijk dat de professionals zien dat de Verwijsindex van bovenaf belangrijk gevonden wordt. Wanneer er geen tijd en ruimte vrijgemaakt wordt, zullen professionals zich niet focussen op het gebruik. Door het regelmatig bespreekbaar te maken zullen professionals er vaker mee bezig zijn en zelf ook het belang in gaan zien.

 

Betrokkenheid

De professionals willen graag betrokken worden bij het proces waarin de Verwijsindex wordt gefaciliteerd. Hierbij valt te denken aan het invullen van een organisatieprofiel, waarin o.a. de signaleringscriteria worden omschreven. Overige afspraken zoals uitzonderingen op de regel of het gebruik van bepaalde functies zijn hier ook onderdeel van. Een voorbeeld van zo’n functie is het aanstellen van een aandachtsfunctionaris die ervoor zorgt dat de Verwijsindex op agenda staat en blijft. Daarbij moet er ruimte gecreëerd worden voor de ervaringen van de professional.

Concreet:

 - 

Bijeenkomsten inplannen waarin de Verwijsindex op de agenda staat en professionals hun woord kunnen doen en waar gezamenlijk kritisch naar criteria gekeken kan worden.

 - 

Als gemeente kun je de professionals ondersteunen in hun handelingsverlegenheid. Trainingen en cursussen zorgen voor meer zelfvertrouwen in hun handelen en signaleren. Daarnaast is het vaststellen van signaleringscriteria ook een hulpmiddel om meer duidelijkheid te creëren.

   

Faciliteren en ondersteunen

Een goede helpdesk en/of beheerder kan een grote rol spelen in het faciliteren van de Verwijsindex. Wanneer professionals problemen ondervinden met het signaleren, moeten zij deze kunnen neerleggen bij één of meerdere verantwoordelijke personen. Deze personen ondersteunen hen in het proces en zorgen ervoor dat de professionals zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de Verwijsindex. Voorbeelden kunnen heel praktisch zijn als het verzorgen van accountgegevens en/of toewijzen van bepaalde rechten. Het is de bedoeling dat de professionals hierin zo min mogelijk tijd en energie moeten steken, om zoveel mogelijk hun werk te richten op de cliënt. Hierbij kun je ook denken aan een koppeling met het eigen bekende registratiesysteem, zodat een nieuw systeem niet noodzakelijk is.

Concreet:

 - 

Zorgen dat de aansluiting en samenwerking met de regionale Verwijsindex optimaal is.

 

(Intrinsieke) motivatie bevorderen

In veel situaties moeten professionals wennen aan het nieuwe proces. De Verwijsindex is landelijk verplicht gesteld en zou in sommige situaties dwangmatig opgelegd kunnen worden. Het belang en de mening van de medewerker tellen dan minder zwaar dan de noodzaak van de Verwijsindex. Uiteindelijk is het de bedoeling om de professionals zelf de noodzaak in te laten zien en dat dwang dan overbodig is. De extrinsieke motivatie moet plaatsmaken voor intrinsieke motivatie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de modellen van Prochaska en Kotter & Schlesinger.

Concreet:

 - 

Positief benaderen van het systeem en professionals zelf de voordelen laten ervaren.

Download hier het Onderzoeksrapport 'Je weet niet, wat je niet weet'

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.