sociaal / Partnerbijdrage

Datageletterdheid & datagedreven werken

Datageletterdheid & datagedreven werken. Vloeiend de taal van data kunnen spreken.

25 mei 2021
Van-Dam---Oosterbaan.png

Vloeiend de taal van data kunnen spreken.

In deze whitepaper staat het begrip datageletterdheid centraal binnen het proces van datagedreven werken. Er wordt uitleg gegeven aan wat datageletterdheid is, dat het een belangrijk onderdeel is en steeds belangrijker wordt binnen de hedendaagse set aan kennis en vaardigheden en hoe dit effect heeft op jou als eindgebruiker in de digitale wereld en binnen het proces van datagedreven werken.

Met name omdat datageletterdheid een relatief nieuw begrip is, wordt het onderwerp op hoofdlijnen beschreven zonder specifiek op onderdelen de diepte in te gaan. Tegelijkertijd wordt stil gestaan bij wat datagedreven werken is en hoe datageletterdheid en datagedreven werken met elkaar samenwerken. Deze whitepaper is geschreven voor niettechnische mensen, de grootste groepen medewerkers binnen een organisatie die niet werkzaam zijn op de IT-afdeling, informatievoorziening of soortgelijk maar zich herkennen in één van de volgende groepen: de handen aan het bed, de voeten in de klei, de

uitvoerders, de administratieve medewerkers, de kwaliteitsmedewerkers, de beleidsmakers, de beslissingnemers, het management of het bestuur.

 

Sinds 2013 ondersteun ik organisaties met vraagstukken op het gebied van data, monitoring, dashboarding en datagedreven werken. Wat ik onder andere heb geleerd is dat de grootste factor die het verschil kan maken om een data-pilot, een dashboard of een nieuw registratiesysteem duurzaam succesvol te maken is de mate van datageletterdheid van de medewerkers binnen een organisatie. Je kunt als organisatie de mooiste dashboards hebben vol met allemaal kleurtjes en wijzertjes of alle bronnen gekoppeld hebben in een datawarehouse in de cloud of dikke boekwerken hebben met data-visies, missies en strategieën… als de eindgebruiker niet in staat is om effectief te werken met data,
systemen en dashboards, dan is het zonde van de investering in middelen.


Organisaties hebben er baat bij als medewerkers in staat zijn om goed met data om te kunnen gaan oftewel: datageletterd zijn. Wat het betekent om goed om te kunnen gaan met data en wat datageletterdheid precies inhoudt en weerhoudt tot een datagedreven organisatie beschrijf ik in deze whitepaper op een zo laagdrempelig en niet-technische manier.

 

Door mijn studie bedrijfseconomie, mijn ervaringen, opgebouwde expertise en kennis op het gebied van data gecombineerd met het bestuderen van onderzoeken en literatuur van onder andere Gartner, University MIT en McKinsey heb ik deze whitepaper opgesteld.

 

Peter Frans Oosterbaan
Academy@vandamoosterbaan.nl
085-1124371

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.