sociaal / Partnerbijdrage

De gemeente Papendrecht wil mensen in armoede helpen

BDO helpt daarbij.

24 februari 2022
Papendrecht

In de afgelopen jaren wordt armoede steeds meer als een maatschappelijk probleem erkend. Meerdere studies tonen aan dat een omvangrijke groep mensen op of rond de armoedegrens leeft, met alle impact van dien. Deze groep bevat uitkeringsgerechtigden, zzp-ers en mensen in reguliere loondienst. De gemeente Papendrecht wil mensen in armoede zo goed mogelijk helpen. Daartoe heeft de gemeente de ‘actieagenda Armoede’ opgesteld. Deze actieagenda is erop gericht om armoede en problematische schulden op lokaal niveau tegen te gaan. Toen de actieagenda Armoede op zijn eind liep, is de gemeente opzoek gegaan naar nieuwe initiatieven.

Veel data voorhanden

Mensen die het financieel moeilijk hebben, vinden het vaak lastig om over hun situatie te praten. Schaamte speelt hierin veelal een niet te onderschatten rol. Uit onderzoek blijkt dat stress daarbij mentale en/of fysieke problemen veroorzaakt. Bij het bepalen van de nieuwe actieagenda is het dus de uitdaging om zoveel mogelijk rekening te houden met deze factoren, om zodoende te weten te komen hoe je deze mensen in armoede dáar kunt helpen waar het noodzakelijk en effectief is.

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor armoede. Het heeft een plek gekregen op de politieke agenda en onder andere het CBS, het SCP en de VNG onderzoeken de verschillende maatregelen tegen armoede. Ook loopt er een groot onderzoekstraject dat vanuit het ministerie van SZW wordt bekostigd en waarin via ZonMW onder andere de UvA en HvA deelnemen. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis door de werkgroep Sociale Impact coronacrisis. Dankzij al deze landelijke en lokale aandacht en alle onderzoeken is er veel data voorhanden.

Met behulp van deze data hebben wij uitgezocht welke doelgroepen het hardst getroffen worden. Uit de data-analyses blijkt bijvoorbeeld dat er meer éénoudergezinnen zijn in Papendrecht dan in vergelijkbare gemeenten. Zij hebben een hoger risico om in armoede te belanden. Daarnaast blijkt dat het aantal lopende schuldhulpverleningstrajecten de afgelopen jaren is gestegen. Ook is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen, terwijl die bij vergelijkbare gemeenten gelijk zijn gebleven. Tevens is gekeken naar de effectiviteit van de huidige Actieagenda.

De cijfers tot leven brengen 

Cijfers zijn nog geen acties. Om te komen tot een actieagenda moet de vertaalslag worden gemaakt naar de mens-kant. Want uiteindelijk moeten de acties worden uitgevoerd dóór mensen, vóór mensen. Samen met de werkgroep Armoede waarin diverse stakeholders zitten zoals kerken, scholen, welzijnsinstellingen, sportverenigingen en de gemeente Papendrecht hebben wij tijdens een creatieve actiebijeenkomst alle gegevens geanalyseerd en besproken. Opvallend was dat het in beeld krijgen van de ‘vindplaatsen’ een van de grootste uitdagingen blijkt te zijn. Tevens bespraken we hoe Papendrecht versterkt kan inzetten op armoedebestrijding én de voorkoming ervan.

Prioriteiten stellen 

Verantwoordelijk wethouder Armoede Cees de Ruijter: “De gemeente Papendrecht wil mensen in armoede graag zo goed mogelijk helpen. Dat doen we samen met professionals en vrijwilligers. BDO heeft ons met hun onderzoek naar armoede in Papendrecht geholpen om hierin prioriteiten te stellen. Daarnaast begeleidde BDO een geslaagde bijeenkomst met partners uit de gemeente. Het hele traject was een mix van inzichten uit onderzoek en creatieve ideeën. Voor ons heel nuttig, want armoede los je alleen op door woorden om te zetten in daden.”

Aan de slag!

De werkgroep ‘Armoede’ in Papendrecht - bestaande uit professionals en vrijwilligers - gaat met de ideeën aan de slag. In februari organiseren wij een vervolgbijeenkomst om de actieagenda definitief te maken en met elkaar aan de slag te gaan om te zorgen dat we met deze acties ook écht gezinnen en kinderen in armoede kunnen bereiken  en helpen.

Als u vragen heeft over data-analyse, evaluatieonderzoek naar effectiviteit van armoedebeleid en het in beeld krijgen van vindplaatsen kunt u terecht bij de specialisten van BDO. Wij denken graag met u mee over de aanpak en wat eventuele AVG-beperkingen zijn. Daarbij kunnen wij ook direct op basis van bestaande maar veelal verstopte data een factsheet maken als basis voor uw beleid en ook de actiegerichte aanpak kunnen wij met stakeholders voor u begeleiden en inhoudelijk op adviseren.

Contact
Charlotte Schreuder, Adviseur Publieke Sector
Zwanet van Kooten, Senior manager BDO Advisory | branchegroep Lokale Overheid
Anton Revenboer, Partner BDO Advisory - branchegroep Lokale overheid

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
We hebben 700.000 arbeidsmigranten uit Oost Europa geïmporteerd waardoor de lonen worden gedrukt. Een derde van de werknemers krijgt nog maar een vast contract. Door het immigratiebeleid importeren we kanslozen. En we hebben al jarenlang VVD kabinetten die ervoor zorgen dat sommige personen schathooghemelrijk worden. Particuliere woningeigenaren, bijvoorbeeld. Armoede aanpakken moeten we integraal en landelijk doen. De werkgroep zal niet veel kunnen bereiken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.