Advertentie
sociaal / Nieuws

SP stapt uit college Kampen vanwege huishoudelijke hulp

Bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering gaf de partij al aan dat het schrappen van de huishoudelijke hulp een breekpunt was. Wethouder Sybren Gerlofsma, ook SP, meldde eerder al geen toezeggingen te doen dat de huishoudelijke hulp zou blijven.

12 december 2014

De SP is uit de coalitie van de gemeente Kampen gestapt. De partij besloot daartoe omdat de gemeenteraad donderdagavond bij meerderheid een voorstel de huishoudelijke zorg te schrappen aannam.

Breekpunt
Bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering gaf de partij al aan dat het schrappen van de huishoudelijke hulp een breekpunt was. Wethouder Sybren Gerlofsma, ook SP, meldde eerder al geen toezeggingen te doen dat de huishoudelijke hulp zou blijven.

2 miljoen euro

Het huidige college van de gemeente Kampen bestaat uit de partijen ChristenUnie, VVD, SP en CDA. Het behouden van een vergoeding voor huishoudelijke werkzaamheden (huishoudelijke zorg 1) zou in Kampen zorgen voor een gat van 2 miljoen euro. Geen van de andere partijen wilde dit risico lopen.


Triest
De overige coalitiepartijen reageerden vol ongeloof over de stap van de SP. 'Buitengewoon triest', vond Hilde Palland, fractievoorzitter van CDA Kampen. 'Onverantwoord ook: in plaats van het vormgeven van de zorg moeten we ons nu bezighouden met de vorming van een nieuwe coalitie.' De SP-fractie was niet meer bereikbaar voor commentaar. (ANP)

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk
Ook het CDA heeft vuile handen. Het huidige a sociale beleid is al ingang gezet ten tijde van Balkenende en de regent en potentaat Donner (de man die begon met de aow af te breken).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. de Jong
Jongens, het geld is op. We moeten werken tot we doodgaan, geen aow, geen sociaal vangnet, alles voor de graaiers en bedrijven die de touwtjes in handen hebben. Daarom moeten de belastingen omlaag voor de bedrijven, die de winsten niet terugpompen in ons landje, nee, dat geld gaat naar Bermuda. En de bonussen voor de directeur op zijn bootje in St Tropez of villa in Zwitserland. Dat krijg je met dat rechtse afbraakbeleid van de afgelopen twintig jaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anna Edom ten Hoor / vrijwilliger
Waar mensen werken worden fouten gemaakt.Ten tijde van economische crises worden er veel meer fouten gemaakt door allerlei oorzaken zoals ziekteverzuim,diploma-inflatie,krimp,enz.,waardoor de capaciteit van allerlei (semi)publieke instellingen teugloopt.Ze moeten dan onderscheid gaan maken. Zaken worden te snel afgehandeld waardoor er steken gaan vallen die niet te herstellen zijn.Woon je net in een gemeente waar de bijstandsuitkeringen ook nog eens het meest van de provincie worden gekort, de politie selectief is in het oplossen van misdaad,waar kinderen uit die gemeente het meest van 3 provincies in opvangvoorzieningen zaten zonder dat de gemeente daarvoor een oorzaak kon aanwijzen,waar de school voor VO van RTL een 5,4 krijgt,waar 18-24 jarigen in de laagste landelijke klasse van doorstroom naar het HBO zitten,waar in die provincie kinderen de laagste schooladviezen krijgen die niet in overeenstemming zijn met hun cito-scores nl. meer dan de landelijke 10%,waar in de nacht van Benedictus een pilot over uitgeroepen is, ja, dan tref je het niet als alleenstaande bijstandsmoeder met kinderen van gemengde cultuur.Na een aangespannen juridische strijd tegen de school en een jaartje op het speciaal onderwijs voor zieke en gehandicapte kinderen en een geweigerde nieuwe aanmelding door allerlei aantijgingen,waarvan ik later de ergste heb kunnen opruimen,zitten je kinderen met een achterstand en jij met een boete van de rechtbank omdat je kind door die aantijgingen tijdelijk nergens geplaatst werden.Reiskosten en staatsexamens kosten duizenden euro's.Ik heb dus in feite nog heel wat tegoed van de samenwerking tussen LPA,school en politie die je schriftelijk meedeelt dat je je niet kunt laten bijstaan door een advocaat tijdens het opmaken van het proces-verbaal.Dus hang je wat affiches op.Je spijkert zelf een noodslot over je deur omdat er zomaar dieven in je huis kunnen komen als jij niet thuisbent,de woningstichting komt met wat aantijgingen en daarna met nog meer valse aantijgingen,zoals:U bent met fakkels bezig geweest en dat vinden wij zeer ernstig.Je hangt nog wat meer affiches op en voor je het weet zit je in een inrichting op advies van de woningstichting in samenwerking met ketenpartners,die dat later in een rechtszaak echter keihard ontkent.De politie weet zgn. van niets en speelt stommerdje.De ggz komt met indoctrinatie dat je met (kapotte) aanstekers,(kapotte)fakkels en brandbare gassen uit een leeg mini-spuitbusje deodorant een flinke fik achter je huis had gestookt.Zonder met enig bewijs aan te komen,dat er ook niet kan zijn want het is onmogelijk.Als je niet toegeeft bedreigen ze je met hun Zyprexa en een dwangbehandeling.Na 6 weken word je vrijgesproken van alle vorderingen,waar trouwens ook niets concreets bijstond.Er is niets bewezen van al hun aantijgingen,maar door al die corrupte toestanden hebben ze je wel van bijna je hele bezit afgeholpen met een waarde van duizenden euro's.Inclusief foto's en andere dierbare persoonlijke dingen zoals kindertekeningen en mijn eigen tekeningen.Dat is geld onttrekken aan de economie want het is niet erg aannemelijk dat waardevolle spullen in de milieustraat worden gegooid.En bovendien nooit te vergeven.Vertrouwen gaat te paard en komt terug te voet.Bij een natuurramp kun je zoiets accepteren; dit niet.Nu ben ik verschillende keren verkracht in die provincie,maar die psychiaters van de ggz zijn nog erger dan verkrachters.Als je dit allemaal in Nederland kan overkomen,dan is er toch iets mis met de regelgeving van dat land.Je kunt zo'n samenwerkingsverband in ons land niet gezamenlijk aanklagen,dat zou dan toch ook moeten kunnen.Dit is geen democratische rechtsstaat meer.Het lijkt er dus sterk op dat door toedoen van de overheid mensen buiten de maatschappij worden geclasseerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine van Bergen / Lid Provinciale Staten Gelderland
De SP- fractie in deze gemeente is de enige fractie die recht van spreken heeft. Het zomaar afschaffen van huishoudelijke hulp is illegaal. Dat heeft de rechtbank in Groningen onlangs uitgesproken en bevestigt zelfs staatssecretaris van Rijn. Van het standpunt van de verantwoordelijke SP- wethouder die zich toch aan de wet zou moeten houden snap ik dan ook niets. Ook de overige collegeschragende fracties Christenunie, VVD en CDA en hun wethouders gaan hier zwaar de fout in. Kampenaren die hun huishoudelijke hulp kwijtraken doen er goed aan om naar de rechter te stappen. Voor tips zie www.iederin.nl en www.blogspot.com
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans wieser / senior project/programmamanager
Kan iemand mij uitleggen of het besluit van de gemeente Kampen stand houdt gelet op de uitspraak van de rechter in Groningen? Het Rijk heeft taken gedecentraliseerd naar de gemeenten, maar daar toch ook (wat) geld bijgedaan.

Graag in heldere korte bewoordingen en geen ellenlange verhalen zoals die van Anne, want dat slaat nergens op!!

Bedankt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
De burgemeester zou het besluit voor vernietiging moeten voordragen indien sprake is van strijd met de wet. Kent de burgemeester zijn bevoegdheden wel?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
De SP is de enige fatsoenlijke partij die tegen dit afbraakbeleid is en, zoals in dit geval, ook de consequenties trekt. Hulde! Op mijn stem kan de SP rekenen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Iedere gemeente is gehouden om de nieuwe wetgeving in het Sociaal Domein binnen de gestelde randvoorwaarden uit te voeren. Het volledig schrappen van huishoudelijke zorg is m.i. dan ook niet mogelijk. Mensen die qua omstandigheid recht hebben op noodzakelijke huishoudelijke hulp moeten die dan ook krijgen. Wel kan/moet uiteraard in de besluitvorming van de gemeente rekening worden gehouden met de bezuiniging die het Rijk ter zake zelf aan de gemeenten oplegt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anne Zwolle
Als 1% van de armsten in Nederland de armsten van Europa zijn en 25% van het nationale vermogen zit bij de 1 % rijksten van Nederland en naar nu bekend is geworden dat Nederland de hoogste stijging in zelfmoorden heeft na Griekenland sinds de economische crisis en onze premier blijft volhouden met juridisch gezwam dat er geen armoede is in NL door toedoen van de overheid,dan klopt er toch iets niet met de regelgeving in dit welvarende land.Het aantal zelfmoorden rijmt namelijk niet met de plaats die Nederland internationaal inneemt op de welvaartsladder.Het zijn heus niet allemaal illegalen die zelfmoord plegen. Ik heb helaas op TV ook nog geen discussie gezien over dit onderwerp.Het wordt toch wel tijd om hier eens over na te denken , de samenleving geeft wel uit (plaatsvervangende) schaamte ruimhartig voedsel voor de miniminima aan de voedselbank.We willen toch niet op de eerste plaats eindigen op de scorelijst van zelfmoorden binnen de EU ?? De overheid zorgt door regelgeving duidelijk voor een maatschappelijke teloorgang van veel mensen.Een samenleving is nog altijd een optelsom van alle individuele belangen.@Herman(zorgbehoevende)Mijn verhaal is helaas de trieste waarheid,dat het je niet interesseert is aan jou,daar lig ik niet zo wakker van.Maar het kost de samenleving wel veel geld.Mijn naam en adres zijn bij de gemeente Zwolle bekend.De leugens van deze woningbouwvereniging waren in de openbare rechtsstukken al tot uiting gekomen,maar daar is geen publiciteit aan gegeven omdat regionale bladen deze zaak blijkbaar niet hadden opgemerkt.Vandaar dat ik er nu zelf over schrijf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fritz
Het is best moeilijk; verantwoordelijkheid moeten dragen en dan ook nog geconfronteerd worden met een klaarblijkelijk met democratische meerderheid genomen besluit. Dan ren je als SP natuurlijk voor je verantwoordelijkheden weg. Een moeilijke boodschap verkopen ligt de schreeuwers van de SP meestal niet zo.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rommel
Verantwoordelijkheid nemen is te veel gevraagd voor de tomatengooiers van Marijnissen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anne Zwolle
Vinden jullie ook niet dat onze premier nu eigenlijk wel finaal door de kra(a)kijslaag is gezakt die onder bepaalde mensen heeft verstevigd??En zijn meepraatmaatje had enkele jaren geleden toen ze deze slogans hadden verzonnen nog geen boze bijstandmoeders gezien.Nu is bekend geworden dat NL na Grl de hoogste stijging in zelfmoord heeft na de ec.crisis. 1% van de armsten in NL zijn de armsten van Europa. 1% van de rijksten heeft 25% van het nat.vermogen. En dat in een welvarend land.Wat dacht u eigenlijk van deze participatiemaatschappij om in een gelijke tred te komen met opkomende landen.Wat een prachtig land voor een kleine groep mensen,niet???
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Eindelijk een partij en mensen die voor hun zaak staan en niet blind meewerken en meeheulen. Van die laatste groep zijn er inmiddels teveel in dit land. Vaak over de rug van anderen en ter eigen eer en glorie wordt alles afgebroken onder leiding van VVD en PvdA. De volgende verkiezingen zullen dit laten zien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anne Zwolle
Mark Rutte zou eigenlijk zijn excuses nog moeten aanbieden aan Roemer.Op de tweede dag van de Alg.Beschouwingen heeft hij gezegd dat armoede in NL alleen voorkwam bij mensen die geen toegang hadden tot de regels van een laag inkomen.Het kon volgens hem in NL NOOIT voorkomen dat mensen door toedoen van de overheid in armoede moesten leven.Dat is dus beslist een leugen want in Friesland liet een gemeente mensen in het jaar van de huishoudtoets 2012, langdurig onder het sociale minimum leven.Dat ging op soortgelijke wijze als nu de gemeente Dantumadeel bij de bejaarden deed totdat de rechter er een stokje voor stak.Dus Mark Rutte???
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie