sociaal / Partnerbijdrage

Blockchain binnen het sociaal domein

Blockchain binnen het sociaal domein. Hoe kan blockchain-technologie een handreiking bieden aan een aantal belangrijke knelpunten binnen dit domein.

18 februari 2019
1-Stipter.jpg

Blockchain wordt door velen gezien als de grootste technologische ontwikkeling sinds het internet. Binnen de financiële sector heeft het zichzelf al bewezen als (technisch) betrouwbaar platform. Maar is het ook toe te passen in bijvoorbeeld de zorg en dan specifiek het sociaal domein? Binnen het sociaal domein spelen een aantal vraagstukken omtrent de administratieve last die zich, met name in de Wmo en Jeugdwet, voordoet. Dit artikel beschrijft hoe blockchain-technologie een handreiking biedt aan een aantal belangrijke knelpunten binnen dit domein.

Knelpunten

Administratieve processen in het sociaal domein, met name in de Wmo en Jeugdwet, worden door aanbieders en gemeenten als negatief beoordeeld. Grootse pijnpunt van dit proces is het gebrek aan uniformering in communicatie van aanbesteding tot en met verantwoording van geleverde zorg. Dit resulteert in een aantal knelpunten die door minister de Jonge (VWS) met een hoge prioritering zijn ingeschaald:

  • Te veel ruimte in definities van (berichten)standaarden, dat leidt tot interpretatieverschillen;
  • Administratieve protocollen worden niet consequent toegepast. Dit leidt tot verschillende inkoopprotocollen, óók binnen regio’s en/of samenwerkingsverbanden;
  • Geen optimale ondersteuning van het berichtenverkeer (IWmo en IJw) bij zowel aanbieders als gemeenten;
  • De huidige controleaanpak sluit niet aan op het gecombineerde pakket van wensen en eisen van aanbieders en gemeenten.

Deze knelpunten zijn o.a. oorzaak van grote tekorten binnen de jeugdzorg en het aandeel dat administratieve processen binnen de zorgkosten hebben.

Meer lezen? Klik hier!

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.