Advertentie
sociaal / Nieuws

Bijverdienpremie verhoogt uitstroom naar werk

Wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks): ‘Dit is echt een mooi resultaat. We zien nu al dat mensen als ze mogen bijverdienen, vaker aan het werk gaan.'

28 mei 2020
stopera-amsterdam.jpg

Een bijverdienpremie in de bijstand heeft een positief effect op de uitstroom naar werk van Amsterdamse bijstandsgerechtigden. Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie van het Amsterdamse bijstandsexperiment die donderdag verscheen.

Kosten gecompenseerd
In Amsterdam wordt sinds 2018 geëxperimenteerd met de mogelijkheid bij te verdienen in de bijstand. Deelnemers in de experimenteergroep blijken nu ruim twee keer vaker dan de controlegroep uit te stromen naar werk. Dat lukte bij 18 procent van de deelnemers, tegenover 8 procent bij de referentiegroep. Daarnaast starten deelnemers aan het experiment vaker (27 procent van de deelnemers) met parttime werk naast de uitkering.

De lagere bijstandslasten blijken de kosten van de premie ruimschoots te compenseren. De bijverdienpremie in het experiment bedraagt 50 procent van het inkomen dat bijstandsgerechtigden bijverdienen, tot maximaal 200 euro per maand.

Aanpassing Participatiewet
Wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks): ‘Dit is echt een mooi resultaat. We zien nu al dat mensen als ze mogen bijverdienen, vaker aan het werk gaan. Vooral de groep deelnemers boven de 50 jaar die al langer dan twee jaar een uitkering heeft: een groep die vaak meer moeite heeft om weer aan het werk te komen. Het experiment loopt nog een jaar, maar we kunnen gerust concluderen dat dit pleit voor een aanpassing van de Participatiewet.’

Andere experimenten
Het experiment lijkt qua opzet enigszins op de bijstandsexperimenten in zes gemeenten waarvan de resultaten begin deze maand bekendgemaakt werden. Daaruit bleek dat de mogelijkheid om meer bij te verdienen in Utrecht en Groningen ook tot verhoogde arbeidsparticipatie leidde. In Wageningen gold dat alleen voor parttimebanen. Een aantal betrokken wethouders zag dat, net als Groot Wassink, als een reden om meer lokale beleidsruimte in te bouwen in de Participatiewet.

Uit een experiment met de bijverdienpremie in Den Bosch kwamen vorige maand nog andere resultaten naar buiten: de premie zou daar helemaal niet geleid hebben tot meer arbeidsparticipatie. Het kwam het college op kritiek te staan met betrekking tot de opzet van het experiment. Raadsleden van de PvdA en de SP hadden het vermoeden dat het experiment te weinig onder de aandacht van bijstandsgerechtigden was gebracht.

Nog een jaar
Het Amsterdamse experiment loopt van 1 februari 2018 tot 1 maart 2021. Ruim 5.000 mensen hebben zich aangemeld voor de bijverdienpremie. Circa 750 daarvan doen mee met een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van begeleiding. Het kwantitatief onderzoek naar de bijverdienpremie wordt uitgevoerd door OIS, het onafhankelijk onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam. Het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de begeleiding wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en begeleid door de Universiteit van Amsterdam.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Een sanctie op de bijstandsuitkering (korting) bij onvoldoende inzet richting arbeid gaat dus ook werken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie