sociaal / Partnerbijdrage

Banenafspraak halen? Werk samen aan publiek-private detacheringsfaciliteit

Banenafspraak halen? Werk samen aan publiek-private detacheringsfaciliteit. Jenny den Hertog over andere route naar inclusieve arbeidsmarkt.

31 maart 2016

Jenny den Hertog over andere route naar inclusieve arbeidsmarkt

In het sociaal akkoord uit 2013 spraken sociale partners af binnen tien jaar 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. “Een mooie ambitie waaraan gelukkig ook veel werkgevers willen bijdragen”, aldus adviseur Jenny den Hertog. “Wel zie ik steeds vaker dat een flexibele schil de voorkeur krijgt boven een vast dienstverband. Willen we een inclusieve arbeidsmarkt, dan moeten we werkgeverschap dus anders durven te organiseren.”

Uit de nulmeting voor de banenafspraak eind 2012 blijkt dat de helft van de banen wordt ingevuld via detachering. Dit strookt met het beeld dat sociale werkbedrijven schetsen: van de SW-medewerkers die bij reguliere bedrijven werken, is het gros gedetacheerd. De eerste tussentijdse meting – medio 2015 – laat zelfs zien dat van de ruim 10.000 nieuwe banen er bijna 7.000 op inleenbasis zijn. “Oftewel: de praktijk wijst uit dat detacheren de kansrijkere route is naar een arbeidsmarkt waaraan zo veel mogelijk mensen meedoen”, concludeert Jenny.

Buiten gebaande paden
“Het lijkt eenvoudig om er op deze manier mee aan de slag te gaan, maar ik zie dat gemeenten en regionale werkbedrijven ermee worstelen. Vanuit de politiek is de boodschap vaak: ‘werkgevers hebben die banen nu eenmaal beloofd; zij moeten de mensen dus ook op hun payroll zetten.’ Een begrijpelijk standpunt. Maar wat als een kleine werkgever graag een geschikte werkplek aanbiedt, maar iemand niet in dienst wil nemen? Laten we deze werknemer dan met een uitkering op de bank zitten? Of gaan we een andere weg bewandelen?

Ik ben voorstander van die laatste optie. Dan rijst wel de vraag: wat is die andere weg? De Participatiewet die sinds 2015 een feit is, maakt overheden en bedrijven samen verantwoordelijk voor een inclusieve arbeidsmarkt. Daarom adviseer ik een publiek-private detacheringsfaciliteit op te zetten. Hiermee doe je niet alleen recht aan die gedeelde verantwoordelijkheid en werk je aan een succesvolle uitvoering van de Participatiewet, maar speel je ook in op het moderne werkgeverschap van vandaag de dag. Met als resultaat: meer mensen met een beperking aan het werk, meer sociaal ondernemerschap en minder risico’s voor werkgevers.”

Regionaal werkbedrijf in de lead
“Hoe zo’n detacheringsfaciliteit van de grond komt? De eerste stap hiernaartoe zet het regionaal werkbedrijf, dat het gesprek aangaat met relevante werkgevers. Het bedrijf bijvoorbeeld, dat een grote groepsdetachering van SW-medewerkers heeft. Voor dit bedrijf is het belangrijk om straks mensen uit de Participatiewet op eenzelfde manier te laten instromen. Betrek daarnaast de uitzendbureaus die zich nog niet wagen aan het uitzenden van arbeidsbeperkten, omdat begeleidingsexpertise ontbreekt. Raadpleeg tot slot de sociale werkbedrijven. Zij hebben tenslotte jarenlange ervaring met het succesvol detacheren van mensen uit de sociale werkvoorziening.”

Support van KplusV
KplusV is goed in het verbinden van mensen en mogelijkheden. Daarom helpen we je graag een publiek-private detacheringsfaciliteit in te richten. We starten altijd met het organiseren van draagvlak en een kort plan van aanpak. Dit toetsen we samen bij mogelijke participanten. In een proeftuin doen we vervolgens de eerste ervaringen op, waarna we de échte oplossing voor jouw regio neerzetten.

Hiermee voortvarend aan de gang gaan? Wissel dan eens van gedachten met onze adviseurs Jenny den Hertog en Geert van Dijk.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.