Advertentie
sociaal / Nieuws

Andere maatstaven nodig bij verdeling jeugdbudget

Het kabinet moet bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp meer rekening houden met de sociaaleconomische samenstelling van gemeenten. Dat vindt het college van Zutphen.

14 mei 2019

Bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp moet het kabinet meer rekening houden met de sociaaleconomische samenstelling van gemeenten. Daarvoor pleit het college van Zutphen, die met deze boodschap bij het rijk aan de bel trekt.

Brandbrief

Ook diverse andere gemeenten luiden, los van de VNG, de noodklok over de oplopende tekorten op het jeugdhulpbudget, waaronder Wageningen. Deze gemeente heeft een brandbrief naar minister De Jonge (VWS) gestuurd waarin ze om extra geld vraagt.

 

33 procent

De sociaaleconomische samenstelling van Zutphen is volgens wethouder Annelies de Jonge (jeugd, PvdA) de belangrijkste reden van het tekort op de jeugdhulp. Over 2018 bedroeg dat tekort voor Zutphen ruim 5 miljoen euro. De gemeente ontving van het rijk een krappe 15 miljoen euro, maar gaf 20,4 miljoen euro uit. Het tekort ten opzichte van het rijksbudget bedraagt daarmee ruim 33 procent. Ruim 1.500 kinderen en jongeren kregen zorg in natura of een pgb.

 

Compensatie rijk

‘Ik durf de voorzichtige conclusie te trekken dat bij het ministerie parameters ontbreken voor steden als Zutphen als het gaat om de huidige verdeling van de rijksmiddelen voor jeugdhulp’, aldus De Jonge. Zutphen heeft een centrumfunctie en relatief veel sociale woningen en zorginstellingen. ‘Zutphen lijkt aantrekkingskracht te hebben op kwetsbare doelgroepen en aanbod voor deze doelgroepen. Worden hier naar het lijkt met IUJeugd (Integratie Uitkering Jeugd, red) onvoldoende voor gecompenseerd’, zo werd ook in de benchmark uitgaven jeugdhulp, uitgevoerd onder 26 gemeenten in opdracht van het ministerie van VWS, geconcludeerd. Zutphen is niet de enige stad met dergelijke problematiek, stelt de wethouder. ‘Dit geldt ook voor verschillende andere middelgrote steden buiten de Randstad. Hiervoor moeten we worden gecompenseerd door het rijk.’

 

Motie

Wageningen heeft een brandbrief naar minister De Jonge gestuurd; daartoe had de gemeenteraad via een motie opgeroepen. De gemeente roept de minister hierin met klem op extra geld voor de jeugdhulp beschikbaar te stellen. Over 2018 noteerde Wageningen een tekort van zo’n 2,4 miljoen euro; 2,5 procent van de totale gemeentelijke begroting. Al jaren ontvangt Wageningen te weinig rijksbudget voor de uitvoering van de Jeugdwet.  

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Luc Volders / raadslid
Hou toch op met die genuanceerde berichten......"andere verdeling?" Er moet gewoon vet geld bij...anders is het niet op te lossen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JaapvV / adviseur
Meer geld - steeds meer geld - kan nooit een oplossing zijn voor... ja voor wat? Minder jeugdhulp? beter? anders? korter? intensiever? preventief?Zelfs het benchmarkrapport geeft aan dat er geen model (lees: niemand weet het) bestaat voor 'passende zorg'. Verder is er geen eenduidige omschrijving voor resultaatgericht werken, schieten administraties tekort en is er weinig inzicht in wat aanbieders voor wat voor vergoeding eigenlijk doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
GJ
Vrijwel iedere gemeente in Nederland heeft tekorten op de jeugdzorg. Het is meer een probleem van een te laag macrobudget dan van een verkeerde verdeling, laten we dat scherp houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie