sociaal / Partnerbijdrage

Zorgvuldig onderzoek in een dynamische context

Zorgvuldig onderzoek in een dynamische context. Actief werken vanuit rechtmatigheid

09 juli 2020
Zorgvuldig-onderzoek.png

Consulenten in de Wmo of Jeugdwet hebben een grote verantwoordelijkheid en vervullen een sleutelrol in de toegang tot specialistische voorzieningen. Consulenten dienen goed onderzoek te doen binnen de gestelde termijnen, waarbij een aantal uitdagingen zitten in de wettelijke en praktische context. Actief werken vanuit rechtmatigheid kan een krachtige ingang bieden om onderstaande uitdagingen effectief aan te pakken.

Doorlooptijden

Allereerst moet een consulent na een melding het onderzoek wettelijk gezien binnen een aantal weken afronden, ook als het niet lukt om binnen dit termijn alle informatie te verzamelen. Vaak moet een consulent zelfs binnen één contact tot zwaarwegende conclusies komen.

Goed onderzoek

Daarnaast valt het niet mee om binnen deze wettelijke termijnen goed onderzoek te doen. Volgens uitspraken van de Centrale Raad van Beroep dient een goed onderzoek na een melding (minimaal) te leiden tot:

  • Een helder inzicht in de hulpvraag;
  • De beperkingen in zelfredzaamheid en participatie of in gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen;
  • De bruto behoefte aan ondersteuning;
  • De bijdrage die eigen kracht, sociaal netwerk of voorliggende voorzieningen kunnen leveren;
  • Of het wel of niet noodzakelijk is om een specialistische voorziening in te zetten.

Als de inzet van een specialistische voorziening noodzakelijk lijkt, dient daarna het volgende bepaald te worden:

  • Welke doelen met die voorziening te behalen zijn;
  • Of die voorziening in voldoende mate effectief, doelmatig, veilig en clientgericht te achten is;
  • Of die voorziening een relevante bijdrage kan leveren aan de doelen van de Wmo of Jeugdwet.

Glazen bol

Tot slot hebben consulenten vaak te maken met een dynamische situatie, waarin zij op basis van een momentopname (en zonder glazen bol) zwaarwegende beslissingen moeten nemen. Het is een utopie om te denken dat een consulent tijdens het eerste gesprek alle informatie kan verzamelen die nodig is om een goed onderbouwde inschatting te maken van de cliënt, de ondersteuning die nodig is en de kwaliteitsuitkomsten die te verwachten zijn. Feitelijk moet de consulent vaak ‘beslissen in onzekerheid’. Actief werken vanuit rechtmatigheid kan een krachtige ingang bieden om uitdagingen in de wettelijk en praktisch context effectief aan te pakken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Brainstormt u graag eens met een Zorg-Lokaal expert op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan. Of wilt u meer informatie over trainingen rondom rechtmatigheid? Klik dan hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar aanbieders’, klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar cliënten’ en hier voor de training ‘C-DATE’. Onze expertpartner Triple A Academy biedt deze trainingen aan.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.