of 59082 LinkedIn

Achtergrond

 • Centrale aanpak werkloosheid

  Reageer

  De arbeidsbemiddeling werd in de Tweede Wereldoorlog naar Duits voorbeeld gereorganiseerd. Dit met het oog op de uitzending van werkloze arbeiders naar Duitsland. Achteraf gaat voor de werkloosheidsbestrijding hetzelfde op als voor andere beleidsterreinen: de bezetting leidde hier tot centralisatie en planmatige aansturing binnen het openbaar bestuur.

 • Niet te pruimen maatwerk

  Reageer

  De Participatiewet laat gemeenten de ruimte om zelf invulling te geven aan (delen van) hun bijstandsbeleid. Maar een overzicht van de verschillen is ver te zoeken. Uit gesprekken met bijstandsgerechtigden blijkt veel ongenoegen over de verschillen. Een deel van de oplossing is wat Melissa Sebrechts en Thomas Kampen betreft een meer transparante totstandkoming van verschillen.

 • Honger lang met succes bestreden

  Reageer

  Vooroorlogse voorbereidingen en een goed distributieapparaat zorgden ervoor dat Nederland in de oorlog snel de omslag kon maken naar agrarische zelfvoorziening. Rantsoenen voor de burgerbevolking bleven op peil. Zo wisten Nederlandse voedselambtenaren tot aan de herfst van 1944 een voedselcrisis te voorkomen.

 • Ontslagrecht dankzij de nazi’s

  Reageer

  Voor de Tweede Wereldoorlog konden werkgevers hun personeel zonder enige reden ontslaan. De Duitse bezetter maakte daar een eind aan: een ambtenaar moest vooraf eerst toestemming geven voor ontslag. Tot op de dag van vandaag geldt het toen ingestelde staatstoezicht op ontslag nog steeds.

 • © Shutterstock

  Oma blijft in eigen buurt

  Een nieuwe Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende twee jaar gemeenten ondersteunen bij de woon- en zorgbehoeften van ouderen. De inzet is dat senioren zoveel mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. De Zorgcoöperatie Hoogeloon is al vijftien jaar met die opgave bezig.

 • De leerplichtverlenging van 1942

  Reageer

  De Duitse bezetter bepaalde dat Nederlandse kinderen tot en met het veertiende levensjaar onderwijs moesten volgen. Eigenlijk was die verlenging van de leerplicht een lang gekoesterde wens van velen. Maar ja, dat nu net de vijand die maatregel invoerde ...

 • Op allerlei manieren proberen gemeenten de oplopende kosten voor zorg en ondersteuning te beteugelen. Onder andere via een moreel appèl op zorggebruikers. Assen weigerde het verplichte Wmo-tarief voor schoonmaak in te voeren, maar werd door minister De Jonge overruled.

  Appèl op berekenende inwoners

  Op allerlei manieren proberen gemeenten de oplopende kosten voor zorg en ondersteuning te beteugelen. Onder andere via een moreel appèl op zorggebruikers. Assen weigerde het verplichte Wmo-tarief voor schoonmaak in te voeren, maar werd door minister De Jonge overruled.

 • De inkoopmethode open house is niet de heilige graal voor het sociaal domein, maar het is onzin om haar bij het oud vuil te zetten. Er zitten mitsen en maren aan, maar ook veel voordelen. Bovendien kan worden bijgeschaafd, waarmee de vermeende nadelen kunnen worden ingeperkt.

  Naar believen kunnen kiezen

  De inkoopmethode open house is niet de heilige graal voor het sociaal domein, maar het is onzin om haar bij het oud vuil te zetten. Er zitten mitsen en maren aan, maar ook veel voordelen. Bovendien kan worden bijgeschaafd, waarmee de vermeende nadelen kunnen worden ingeperkt.

 • Gemeenten zijn afgestapt van het ‘Awbz’tje spelen’. In meer open inkoopmodellen voor de Wmo is de tevredenheid van cliënten over de geboden ondersteuning groter. Er is geen relatie tussen de mate van tevredenheid en de toename van de zelfredzaamheid. Dat geeft te denken.

  Staar je niet blind op klanttevredenheid

  Gemeenten zijn afgestapt van het ‘Awbz’tje spelen’. In meer open inkoopmodellen voor de Wmo is de tevredenheid van cliënten over de geboden ondersteuning groter. Er is geen relatie tussen de mate van tevredenheid en de toename van de zelfredzaamheid. Dat geeft te denken.

 • Het Hardenbergse CDA-raadslid Rick Brink is sinds begin deze zomer minister van gehandicaptenzaken. In een jaar tijd wil Brink Nederland overtuigen van nut en noodzaak van zo’n minister. ‘Dan kan hij er bij de volgende formatie gewoon komen.’

  ‘Minister’ met een missie

  Het Hardenbergse CDA-raadslid Rick Brink is sinds begin deze zomer minister van gehandicaptenzaken. In een jaar tijd wil Brink Nederland overtuigen van nut en noodzaak van zo’n minister. ‘Dan kan hij er bij de volgende formatie gewoon komen.’