sociaal / Partnerbijdrage

De beoordeling van de eigen kracht bij een aanvraag jeugdhulp

De beoordeling van de eigen kracht bij een aanvraag jeugdhulp.

09 maart 2021
Charlotte.jpg

Stimulansz ontvangt via de helpdesk Inzicht Jeugd regelmatig vragen over het beslissen op aanvragen voor een jeugdhulpvoorziening en de eigen kracht.

Jeugdhulpplicht

Gemeenten hebben op basis van de Jeugdwet een jeugdhulpplicht. Dit houdt in dat een gemeente een voorziening treft op het gebied van jeugdhulp wanneer een jeugdige of zijn ouders deze nodig hebben in verband met het gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Ouders zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. Lukt het de ouders niet (alleen) dan heeft de gemeente een rol. Die rol heeft de gemeente alleen wanneer de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders en het sociale netwerk ontoereikend zijn. Dit wordt ook wel de ‘eigen kracht’ genoemd.


Actuele jurisprudentie

Stimulansz ontvangt via de helpdesk Inzicht Jeugd regelmatig vragen over het beslissen op aanvragen voor een jeugdhulpvoorziening en de eigen kracht. Er zijn inmiddels verschillende rechterlijke uitspraken gedaan die richting geven aan de beoordeling van de eigen kracht. In deze whitepaper gaat mr. Charlotte Vanderhilt in op wat daarover bekend is vanuit jurisprudentie.


Meer weten over de Jeugdwet?

De Module Jeugd biedt u inzicht in alle onderwerpen rond de uitvoering van de Jeugdwet. U vindt hier onder meer informatie over de begrippen en actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie. Deze module is onderdeel van de online kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Interesse? Lees meer over onze kennisbank.

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.