sociaal / Partnerbijdrage

Leeratelier inburgering

Wet inburgering: regierol voor gemeenten. Aan de slag met Leeratelier inburgering

17 september 2020
Leeratelier.png

Vanaf 1 juli 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet inburgering met als belangrijkste pijlers taal, inburgeren en werken. Hiermee wil de overheid bevorderen dat nieuwkomers meedoen in de Nederlandse maatschappij, dat zij goed integreren in de Nederlandse samenleving en aan de slag gaan op de arbeidsmarkt. Gemeenten hebben een bepalende rol in het verwezenlijken van die ambitie.

Regierol voor gemeenten
Sterker nog, gemeenten krijgen de regie, vanuit de gedachte dat inburgeren complex is en gemeenten al verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun inwoners én in de wetenschap dat zij reeds concrete taken vervullen op het vlak van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. Wanneer de Wet inburgering hierop aansluit, moet het gemeenten lukken ‘integraal’ en ‘op maat’ te werken.
Deze verandering is niet niks. U heeft daarom ook voorbereidingstijd nodig om van de uitvoering een succes te maken. Maar hoe pakt u dat aan, met welke tijdspaden krijgt u te maken, welke obstakels komt u tegen en wie zijn uw stakeholders?

Zelf aan de slag met een casus; kom tot een optimale voorbereiding!
In dit leeratelier inburgering nemen diverse experts - een deel van hen schreef het Model Plan van Aanpak voor Divosa - u mee in de laatste stand van zaken ten aanzien van de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering, van beleid tot uitvoering. Onderwerpen als de actuele stand van zaken van de lagere regelgeving, ICT en werkprocessen, begroting, (uitvoerings-)kosten en monitoring passeren de revue. Tevens vertellen Petra Verwaaij (gemeente Vijfheerenlanden) en Wendy Springer (gemeente Gorinchem) over de succesvolle pilot ‘de Taalsnelweg naar werk’ die in oktober 2019 is gestart in hun eigen gemeenten en u gaat aan de hand van een casus zelf aan de slag om tot een optimale voorbereiding te komen.


Meer informatie

Doelgroep
Het leeratelier is bedoeld voor beleidsmedewerkers, -adviseurs, projectleiders, inkopers en financials.

Kosten
Voor deelname aan het leeratelier zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 395,00 excl. btw.
Het is mogelijk om een vervanger af te vaardigen mocht u onverhoopt verhinderd zijn.
Het maximaal aantal deelnemers voor het leeratelier is 20 personen.

We houden bij de organisatie rekening met de getroffen maatregelen in verband met het Covid-19 virus. Mochten er wijzigingen komen (vanuit het RIVM of vanuit de overheid) in het beleid met betrekking tot bijeenkomsten, dan kan dit betekenen dat de bijeenkomst omgezet moet worden naar een online bijeenkomst.

 

AANMELDEN

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.