of 59250 LinkedIn

Met ‘smart ambitions’ wordt Nederland echt slimmer

Janne Verstappen, Wouter Rijsman en Lennart Graaf Reageer

Nederland staat met technologische innovaties voor grote uitdagingen. De btw is pas in 2015 voor digitale kranten gelijkgesteld aan de papieren versie. Elektrische tankstations als Fastned mogen geen aparte winkel openen en hebben daardoor geen gelijke kansen. Nieuwe ontwikkelingen als Uber worden al snel als onbeheersbaar en dus ongewenst gezien. Overheden weten simpelweg niet hoe ze met deze nieuwe initiatieven om moeten gaan. 

Tegelijkertijd wordt veel publiek geld uitgegeven aan innovatietrajecten, die vaak worden aan- en uitbesteed. Daarbij worden de gewenste kwaliteit en deadlines niet gehaald omdat overheden te weinig kennis hebben om goed opdrachtgever te zijn. Maar wat dan? Hoe kan de overheid de transitie naar een meer data-gedreven samenleving omarmen? Er is veel winst te behalen door een ‘kleinere’ aanpak: testen, experimenteren en analyseren. Een voorbeeld: het is druk in de Amsterdamse binnenstad. Te druk, de toeristenstromen groeien en groeien. Om ervoor te zorgen dat het gezellig blijft zijn maatregelen nodig die de positieve economische en maatschappelijke effecten van toerisme en recreatie vergroten, terwijl de stad leefbaar en beleefbaar blijft.

 

Voor gedragsverandering van bezoekers wordt vaak gebruik gemaakt van de ‘preek’ of de ‘stok’. Bezoekers krijgen brochures (de preek), of de Kalverstraat wordt op te drukke zaterdagen gesloten (de stok). Het kan gekker: de burgemeester van Barcelona kondigde deze week zelfs aan een toeristenstop in te willen stellen. Smart cities zouden veel beter de ‘wortel’ kunnen toepassen. Bijvoorbeeld door real-time kortingen te geven tijdens daluren van musea, of door alternatieve routes aan te bieden via interactieve verlichting en geluid. Nieuwe stimuli voor toeristen én bewoners, direct inspelend op actuele bezoekersstromen. Digitaal, maar soms ook gewoon 1.0: in New York worden slimme stadsoplossingen getest met een lik groene verf op straat. Er bestaan al talloze city labs, maar het is tijd om van de stad zelf een laboratorium te maken!


Nog een voorbeeld: mensen verhuizen massaal naar de stad. Hierdoor zijn woningen nodig, terwijl er weinig ruimte is om dat met kwaliteit te doen. De stad Utrecht ligt ingebed in een prachtig buitengebied. De woningvraag neemt de komende decennia sterk toe. Utrecht staat daarmee voor een enorme verdichtingsopgave die moeilijk is op te lossen op een manier waar huidige en toekomstige bewoners bij gebaat zijn.

 

Datagebruik kan inzichtelijk maken waar op gebied van wonen en vrije tijd interesses liggen. In het Duitse Bonn zijn experimenten met buurtbudgetten gedaan rond de vraag hoe je bij de transformatie van gebieden rekening houdt met huidige inwoners. En onlangs verscheen op Hemnet, de Zweedse Funda, een impressie van The House of Clicks. Met het klik- en zoekgedrag van twee miljoen bezoekers van de site werd een lijst kenmerken geconstrueerd van het meest gewenste huis. Dit is vervolgens vertaald in een allerminst doorsnee ontwerp. Met dit soort experimenten kan klantgerichter worden gebouwd. Data kunnen beter worden benut om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten.

  

Onbekende vraagstukken worden door overheden nog teveel beantwoord met onnodige tijd- en geldverslindende grote gebaren. Voor je het weet hebben we naast een deltaplan ook nog een dataplan. Daarmee maken we Nederland niet toekomstbestendig. Het is vooral de kunst de analyse van deze data en gerichte aanvullende testen in te zetten voor actuele en urgente opgaven, want dat gaat niet vanzelf. Niet alleen voor de hier geschetste opgaven, maar ook bijvoorbeeld voor het oplossen van verkeerscongestie, waterveiligheidsvraagstukken en onveilige wijken. Ons advies aan een overheid met smart ambitions: analyseer en experimenteer met een focus op échte, actuele en urgente opgaven. Zo wordt Nederland echt slimmer.

Janne Verstappen, Wouter Rijsman en Lennart Graaf zijn adviseur en partner bij Bloc 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.