of 59345 LinkedIn

Onder druk wordt alles… slim en slagvaardig

Dieger ten Berge Reageer

Van mensen is bekend dat ze terugvallen in natuurlijk gedrag als ze onder druk staan. Nu de budgetten in het sociaal domein voor veel gemeenten te kort lijken te schieten, wat gaan raadsleden, wethouders en ambtenaren nu doen? Vallen zij terug in het natuurlijk gedrag van de afgelopen jaren? In de wil om te controleren en grip te houden? Dit is niet de weg.

Maar hoe dan wel? Het begint bij het besef dat sturen op tarieven, wachtlijsten, eigen bijdragen en andere beheersmatige maatregelen – die achter een bureau bedacht kunnen worden – niet toereikend is. Focus niet op de beheersing van de kosten. Focus op de kosten leidt zelfs af van het slim en slagvaardig oplossen van lokale opgaven.

 

Baseer het werken daarom op onderzoek van de omgeving, met data, en op kleinschalig handelen. Op experimenteren, leren en dan pas opschalen. Niet alles meteen perfect willen hebben, maar durven te werken met het principe uit de Sociocracy: “good enough for now, safe enough to try”

 

Het Raadslid heeft de uitgelezen mogelijkheid om de focus van het College te beïnvloeden. Bevraag het College op de lokale opgave, op de aanpak hiervan en leer zelf mee in het proces. Beoordeel niet alleen het functioneren van het College op het budgettair perspectief en/of klanttevredenheidsonderzoeken. Geef het College waarden mee voor de uitvoering en bevraag het College op deze waarden. Minder grip, meer begrip.

 

Als iemand lokaal het verschil kan maken, dan is het wel de wethouder. De wethouder verbindt, geeft richting aan de uitvoering en kan inspirerend zijn. Een betrokken wethouder met een missie maakt een verschil. Straal vertrouwen uit, ook naar de ambtelijke organisatie. Take the lead, zonder te domineren. Stuur minder op beleid, maar bevraag de ambtelijke organisatie op de capaciteit om te kunnen leren van data, casuïstiek en nieuwe werkwijzen.   Organiseer een continu en kort-cyclisch proces waarin inwoners, professionals in de gemeenschap (wijkteams, gebiedsteam, loket) en andere partijen uitdagende ideeën kunnen aandragen.

 

Dan komt het aan op het goed organiseren van het portfolio van ideeën, het wegen van de ideeën en het maken van keuzes waarmee wordt geëxperimenteerd, hoe wordt geleerd en wanneer wordt opgeschaald. Ondersneeuwen in initiatieven is een groot risico, met een eigen vergadercircuit als gevolg. Voorkom dit met heldere kaders en een gedisciplineerde wijze van vernieuwen en verbeteren.

 

Zo werken maakt van de gemeente een aanjager van het lokaal probleemoplossend vermogen, slim en slagvaardig. 

 

Dieger ten Berge, adviseur jb Lorenz 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.