of 59199 LinkedIn

Sjoerd Willen

Sjoerd Willen is redacteur bij Binnenlands Bestuur

Contactgegevens

E-mailadres:
swillen@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 573 3618
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Sjoerd Willen

Recente Artikelen

 • Rotterdam gaat zelf zogeheten schrapsessies organiseren om de administratiedruk op zorgmedewerkers in te perken. De bedoeling is dat medewerkers van wijkteams, jeugdzorg en Wmo-zorg eind dit jaar al minder regeldruk ervaren.

  Rotterdam verlaagt administratieve last zorg

  Reageer

  Rotterdam gaat zelf zogeheten schrapsessies organiseren om de administratiedruk op zorgmedewerkers in te perken. De bedoeling is dat medewerkers van wijkteams, jeugdzorg en Wmo-zorg eind dit jaar al minder regeldruk ervaren.

 • Jongvolwassenen zonder startkwalificatie vinden nog altijd niet genoeg aansluiting bij de arbeidsmarkt. Het Toezicht Sociaal Domein concludeert dat bij de begeleiding door onder meer gemeenten niet genoeg rekening wordt gehouden met het niveau en de behoeftes van de doelgroep.

  Meer jongeren zonder startkwalificatie tussen wal en schip

  Reageer

  Jongvolwassenen zonder startkwalificatie vinden nog altijd niet genoeg aansluiting bij de arbeidsmarkt. Het Toezicht Sociaal Domein concludeert dat bij de begeleiding door onder meer gemeenten niet genoeg rekening wordt gehouden met het niveau en de behoeftes van de doelgroep.

 • Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) heeft meer tijd nodig om zijn wetsvoorstel voor het nieuwe inburgeringsstelsel voor te bereiden. Hij meldt aan de Tweede Kamer dat die het definitieve voorstel pas in het eerste kwartaal van 2020 tegemoet kan zien.

  Half jaar uitstel voor nieuwe inburgeringswet

  1 reactie

  Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) heeft meer tijd nodig om zijn wetsvoorstel voor het nieuwe inburgeringsstelsel voor te bereiden. Hij meldt aan de Tweede Kamer dat die het definitieve voorstel pas in het eerste kwartaal van 2020 tegemoet kan zien.

 • De individuele toeslag voor studenten met een beperking wordt landelijk op gelijke hoogte gesteld. De Tweede Kamer stemde afgelopen week unaniem voor een motie die voorschrijft dat alle studenten uit de doelgroep recht krijgen op een toeslag van 300 euro per maand.

  Studietoeslag binnenkort overal 300 euro per maand

  1 reactie

  De individuele toeslag voor studenten met een beperking wordt landelijk op gelijke hoogte gesteld. De Tweede Kamer stemde afgelopen week unaniem voor een motie die voorschrijft dat alle studenten uit de doelgroep recht krijgen op een toeslag van 300 euro per maand.

 • Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) bereidt een wetswijziging voor waardoor gemeenten toestemming krijgen om informatie van woningcorporaties te ontvangen waardoor huurachterstanden sneller gedetecteerd kunnen worden.

  Wetswijziging voor informatie delen met corporaties

  2 reacties

  Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) bereidt een wetswijziging voor waardoor gemeenten toestemming krijgen om informatie van woningcorporaties te ontvangen waardoor huurachterstanden sneller gedetecteerd kunnen worden.

 • Probeer niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden, koester de dingen die werken, en besteed vooral aandacht aan de uitvoering en niet aan het stelsel. Dat drukte Aart van der Gaag, commissaris van het 100.000-banenplan van de werkgeversorganisaties zijn publiek op het hart bij de zevende Cedris-lezing.

  ‘Meer aandacht voor uitvoering nodig bij banenafspraak’

  1 reactie

  Probeer niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden, koester de dingen die werken, en besteed vooral aandacht aan de uitvoering en niet aan het stelsel. Dat drukte Aart van der Gaag, commissaris van het 100.000-banenplan van de werkgeversorganisaties zijn publiek op het hart bij de zevende Cedris-lezing.

 • Burgers die er naast het intensieve zorgen voor een naaste een baan op nahouden, hebben een lagere kwaliteit van leven, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het gaat daarbij om ongeveer 400.000 Nederlanders.

  Intensieve mantelzorgers met baan onder druk

  Reageer

  Burgers die er naast het intensieve zorgen voor een naaste een baan op nahouden, hebben een lagere kwaliteit van leven, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het gaat daarbij om ongeveer 400.000 Nederlanders.

 • Gemeenten staan nog altijd in de top 5 van meest figurerende partijen in schuldendossiers, laat de NVVK weten in reactie op het behoorlijkheidskader dat de Nationale Ombudsman voor invordering door overheden publiceerde.

  ‘Gemeenten nog altijd stugge schuldeisers’

  2 reacties

  Gemeenten staan nog altijd in de top 5 van meest figurerende partijen in schuldendossiers, laat de NVVK weten in reactie op het behoorlijkheidskader dat de Nationale Ombudsman voor invordering door overheden publiceerde.

 • Burgers hebben meer draagkracht dan drie jaar geleden. Tegelijkertijd hebben zij minder tegenslag te verduren in de verschillende levensgebieden. Dat concluderen de Universiteit Twente en adviesbureau BMC uit onderzoek in zes gemeenten.

  Participatie geeft burger draagkracht

  3 reacties

  Burgers hebben meer draagkracht dan drie jaar geleden. Tegelijkertijd hebben zij minder tegenslag te verduren in de verschillende levensgebieden. Dat concluderen de Universiteit Twente en adviesbureau BMC uit onderzoek in zes gemeenten. De onderzoekers wilden weten hoe de draagkracht en de draaglast van burgers zich afgelopen jaren heeft ontwikkeld te midden van de overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. 

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt tot en met 2021 jaarlijks een miljoen euro uit om te verzekeren dat het bibliothekennetwerk voldoende dekkend blijft, dat meldt minister Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

  OCW trekt 3 miljoen uit voor bibliotheken

  Reageer

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt tot en met 2021 jaarlijks een miljoen euro uit om te verzekeren dat het bibliothekennetwerk voldoende dekkend blijft, dat meldt minister Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

 • Veel bijstandsgerechtigden kampen met betalingsproblemen doordat de vaste lasten in de laatste of de eerste week van de maand worden afgeschreven terwijl de bijstandsuitkering pas in de tweede week van de maand wordt overgemaakt. De gemeente Kampen gaat de uitkeringen daarom naar voren halen.

  Kampen keert bijstand voortaan eerder uit

  1 reactie

  Veel bijstandsgerechtigden kampen met betalingsproblemen doordat de vaste lasten in de laatste of de eerste week van de maand worden afgeschreven terwijl de bijstandsuitkering pas in de tweede week van de maand wordt overgemaakt. De gemeente Kampen gaat de uitkeringen daarom naar voren halen.

 • Gemeenten pakken polarisatie in wijken vaak pas gericht aan in een laat stadium. Het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) stelt daarom een handreiking beschikbaar aan gemeenten met nuttige tips om polarisatie in de kiem te smoren.

  ‘Polarisatie hoeft geen veiligheidsprobleem te worden’

  Reageer

  Gemeenten pakken polarisatie in wijken vaak pas gericht aan in een laat stadium. Het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) stelt daarom een handreiking beschikbaar aan gemeenten met nuttige tips om polarisatie in de kiem te smoren.

 • Het Tilburgse gemeentebestuur wil alle 800 bijstandsgerechtigden die mogelijk aan chroom-6 zijn blootgesteld bij het re-integratietraject tROM een tegemoetkoming van 7000 euro aanbieden. Voor alle componenten van de regeling samen hebben de gemeente, NS-Nedtrain en het Spoorwegmuseum tien miljoen euro vrijgemaakt.

  'Tilburgse chroom-6 slachtoffers krijgen 7000 euro'

  6 reacties

  Het Tilburgse gemeentebestuur wil alle 800 bijstandsgerechtigden die mogelijk aan chroom-6 zijn blootgesteld bij het re-integratietraject tROM een tegemoetkoming van 7000 euro aanbieden. Voor alle componenten van de regeling samen hebben de gemeente, NS-Nedtrain en het Spoorwegmuseum tien miljoen euro vrijgemaakt.

 • Alle gemeenteambtenaren mogen gebruik gaan maken van de app Meld een Vermoeden, dat is tenminste wat het college van de gemeente Rheden wil. De gemeenteraad legde het gebruik van de app in 2017 juist nog aan banden en wordt nu opnieuw om een zienswijze gevraagd.

  Rheden wil al haar ambtenaren aan ondermijningsapp

  4 reacties

  Alle gemeenteambtenaren mogen gebruik gaan maken van de app Meld een Vermoeden, dat is tenminste wat het college van de gemeente Rheden wil. De gemeenteraad legde het gebruik van de app in 2017 juist nog aan banden en wordt nu opnieuw om een zienswijze gevraagd.

 • Voormalige Sw-bedrijven die gebruikmaken van moderne technologische snufjes voor de begeleiding van arbeidsgehandicapten, kunnen daardoor meer persoonlijke aandacht geven aan de persoonlijke ontwikkeling van de doelgroep. Ook geeft het arbeidsgehandicapten meer perspectief op een baan bij een reguliere werkgever.

  Gedigitaliseerde begeleiding werkbedrijven geeft lucht

  Reageer

  Voormalige Sw-bedrijven die gebruikmaken van moderne technologische snufjes voor de begeleiding van hun doelgroep, kunnen daardoor meer aandacht geven aan de persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers. Ook geeft het de doelgroep meer perspectief op een baan bij een reguliere werkgever.

 • Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht, stelt een re-integratieofficier aan die gedetineerden voor en na hun vrijlating gaat begeleiden zodat zij niet terugvallen in crimineel gedrag. Daarmee moet het aantal zogeheten high-impact crimes worden teruggedrongen.

  Re-integratieofficier begeleidt Dordtse ex-bajesklanten

  2 reacties

  Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht, stelt een re-integratieofficier aan die gedetineerden voor en na hun vrijlating gaat begeleiden zodat zij niet terugvallen in crimineel gedrag. Daarmee moet het aantal zogeheten high-impact crimes worden teruggedrongen.

 • Wie weinig te besteden heeft of in de schulden zit, gaat door schaamte gedrag vertonen waardoor de armoede in stand blijft en zelfs erger wordt. Dat concludeert sociaal psycholoog Arnoud Plantinga (Universiteit Tilburg) in zijn dissertatie.

  Schaamte maakt vicieuze cirkel van armoede en schulden

  2 reacties

  Wie weinig te besteden heeft of in de schulden zit, gaat door schaamte gedrag vertonen waardoor de armoede in stand blijft en zelfs erger wordt. Dat concludeert sociaal psycholoog Arnoud Plantinga (Universiteit Tilburg) in zijn dissertatie.

 • De Tweede Kamer reageert met ontsteltenis op de conclusies in rapport van de Onderzoekscommissie chroom-6 Tilburg. Inmiddels is er een debat met staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aangevraagd. Ook wil de Tweede Kamer dat Van Ark per brief uitgebreid ingaat op de bevindingen van de commissie.

  Kamer wil debat over Tilburgs chroom-6-schandaal

  1 reactie

  De Tweede Kamer reageert met ontsteltenis op de conclusies in rapport van de Onderzoekscommissie chroom-6 Tilburg. Inmiddels is er een debat met staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aangevraagd. Ook wil de Tweede Kamer dat Van Ark per brief uitgebreid ingaat op de bevindingen van de commissie.

 • Alle samenwerkingspartners en de hele controle- en inspectieketen hebben gefaald in het Tilburgse chroom-6-dossier, concludeert de onafhankelijke onderzoekscommissie. Voorzitter Peter van der Velden vindt dat andere gemeenten daarvan moeten leren.

  ‘Tilburgs dossier chroom-6 reden tot reflectie gemeenten’

  Reageer

  Alle samenwerkingspartners en de hele controle- en inspectieketen hebben gefaald in het Tilburgse chroom-6-dossier, concludeerde de onafhankelijke onderzoekscommissie. Voorzitter Peter van der Velden vindt dat andere gemeenten daarvan moeten leren.

 • De gemeente Tilburg, NS-Nedtrain en het Spoorwegmuseum hadden moeten voorkomen dat bijstandsgerechtigden in een re-integratietraject aan de kankerverwekkende stof chroom-6 werden blootgesteld, concludeert een onafhankelijke onderzoeks- en adviescommissie.

  Tilburg had chroom-6-drama moeten voorkomen

  1 reactie

  De gemeente Tilburg, NS-Nedtrain en het Spoorwegmuseum hadden moeten voorkomen dat bijstandsgerechtigden in een re-integratietraject aan de kankerverwekkende stof chroom-6 werden blootgesteld, concludeert een onafhankelijke onderzoeks- en adviescommissie in haar rapport.

 • De gemeente Amsterdam laat weten dat zij 90 miljoen euro aan terugvorderingen van bijstand heeft uitstaan. De helft van de Amsterdammers die bijstand moeten terugbetalen aan de gemeente moet dat omdat zij onopzettelijk in de fout zijn gegaan met de inlichtingenplicht.

  Helft fouten Amsterdammers in bijstand onopzettelijk

  Reageer

  De gemeente Amsterdam laat weten dat zij 90 miljoen euro aan terugvorderingen van bijstand heeft uitstaan. De helft van de Amsterdammers die bijstand moeten terugbetalen aan de gemeente moet dat omdat zij onopzettelijk in de fout zijn gegaan met de inlichtingenplicht. 

 • Driekwart van de gemeenteraden die onlangs een verruiming van het kinderpardon bespraken, stemde daar in een meerderheid voor. In bijna 60 procent van de raden stond een ruimer kinderpardon recentelijk op de agenda, meldt weblog Sargasso.

  Veel draagvlak bij gemeenten voor ruimer kinderpardon

  2 reacties

  Driekwart van de gemeenteraden die onlangs een verruiming van het kinderpardon bespraken, stemde daar in een meerderheid voor. In bijna 60 procent van de raden stond een ruimer kinderpardon recentelijk op de agenda, meldt weblog Sargasso.

 • 821 sociale huurwoningen zijn afgelopen jaar in Amsterdam vrijgekomen doordat wooncorporaties en de gemeente onderzoek deden naar woonfraude. Illegale onderhuur is volgens de corporaties de meest voorkomende vorm, meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

  Woonfraude A’dam vooral illegale onderhuur

  1 reactie

  821 sociale huurwoningen zijn afgelopen jaar in Amsterdam vrijgekomen doordat wooncorporaties en de gemeente onderzoek deden naar woonfraude. Illegale onderhuur is volgens de corporaties de meest voorkomende vorm, meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

 • Meerdere leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn niet te spreken over het feit dat gemeenten bijna anderhalf miljard euro aan bijstandsterugvorderingen hebben openstaan, waarvan een groot deel te voorkomen was. Die conclusies werden eind vorige week getrokken door Divosa.

  Commissieleden SZW kritisch over terugvorderingen

  Reageer

  Meerdere leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn niet te spreken over het feit dat gemeenten bijna anderhalf miljard euro aan bijstandsterugvorderingen hebben openstaan, waarvan een groot deel te voorkomen was. Die conclusies werden eind vorige week getrokken door Divosa.

 • Ongeveer de helft van de gemeenten geeft geen antwoord als gerechtsdeurwaarders vragen of een iemand met schulden zich heeft aangemeld bij de schuldhulpverlening, zegt Wilbert van de Donk (voorzitter van beroepsvereniging KBvG) in het FD. De gerechtsdeurwaarders willen dat alle gemeenten inzage geven in de zogeheten Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH).

  Helft gemeenten helpt schuldenaars van regen in de drup

  Reageer

  Ongeveer de helft van de gemeenten geeft geen antwoord als gerechtsdeurwaarders vragen of een iemand met schulden zich heeft aangemeld bij de schuldhulpverlening, zegt Wilbert van de Donk (voorzitter van beroepsvereniging KBvG) in het FD. De gerechtsdeurwaarders willen dat alle gemeenten inzage geven in de zogeheten Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH).

 • De in totaal bijna half miljoen vorderingen ontstaan doordat er door de gemeente te veel is uitgekeerd of te weinig werd verrekend. Het totale bedrag aan uitstaande vorderingen bij bijstandsgerechtigden groeit volgens de auteurs van het Divosa-rapport jaarlijks gemiddeld met 21 miljoen euro. Meer dan de helft van die vorderingen (54 procent) ontstaat doordat uitkeringsadministraties niet op tijd worden bijgewerkt.

  Terugvorderen bijstand vaak te voorkomen

  Reageer

  Gemeenten hadden eind 2017 voor anderhalf miljard euro uitstaan aan terugvorderingen van bijstand. Betere informatie-uitwisseling met de uitkeringsgerechtigde kan dat vaak voorkomen, leert onderzoek van Divosa op basis van CBS-gegevens.

 • Veel grote gemeenten verlenen geen schuldhulp aan zelfstandigen, blijkt uit een inventarisatie door de Volkskrant en de Groene Amsterdammer. Zelfstandigen worden bij 24 van de 44 onder de loep genomen gemeenten geweigerd bij het loket schuldhulpverlening.

  Schuldhulpverlening voor zzp’ers schiet tekort

  Reageer

  Veel grote gemeenten verlenen geen schuldhulp aan zelfstandigen, blijkt uit een inventarisatie door de Volkskrant en de Groene Amsterdammer. Zelfstandigen worden bij 24 van de 44 onder de loep genomen gemeenten geweigerd bij het loket schuldhulpverlening.

 • De Eerste Kamer stemt in met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) dat hem in staat stelt gemeenten en zorgaanbieders te dwingen om gebruik te maken van gestandaardiseerd berichtenverkeer voor facturen en financiële verantwoording.

  Informatiestandaarden I-Sociaal Domein voortaan verplicht

  Reageer

  De Eerste Kamer stemt in met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) dat hem in staat stelt gemeenten en zorgaanbieders te dwingen om gebruik te maken van gestandaardiseerd berichtenverkeer voor facturen en financiële verantwoording.

 • De VNG reageert kritisch op de Kamerbrief waarin staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aankondigt te zullen optreden tegen gemeenten die volgens haar te weinig doen met de taaleis en de tegenprestatie in de bijstand. Volgens de VNG is het de keuze van colleges en gemeenteraden hoe zij met bijstandsgerechtigden omgaan.

  VNG: ‘Beleidsvrijheid binnen Participatiewet centraal’

  1 reactie

  De VNG reageert kritisch op de Kamerbrief waarin staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aankondigt te zullen optreden tegen gemeenten die volgens haar te weinig doen met de taaleis en de tegenprestatie in de bijstand. Volgens de VNG is het de keuze van colleges en gemeenteraden hoe zij met bijstandsgerechtigden omgaan.

 • De GroenLinks-fractie in de gemeente Haarlemmermeer wil van het college weten of, en hoe het bevoegd is om op te treden tegen wifitracking die in een Hoofddorps winkelcentrum zou plaatsvinden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelde eind november dat wifitracking door bedrijven slechts ‘bij hoge uitzondering’ mag.

  ‘College moet duidelijkheid geven over wifitracking’

  Reageer

  De GroenLinks-fractie in de gemeente Haarlemmermeer wil van het college weten of, en hoe het bevoegd is om op te treden tegen wifitracking die in een Hoofddorps winkelcentrum zou plaatsvinden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelde eind november dat wifitracking door bedrijven slechts ‘bij hoge uitzondering’ mag.

 • Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft geen goed woord over voor de brief waarin staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aankondigt dat zij gaat optreden tegen gemeenten die de tegenprestatie en de taaleis in de bijstand niet handhaven. ‘Misplaatst en onnodig’, vindt Raemakers het dreigement.

  Brief Van Ark schiet D66 in verkeerde keelgat

  6 reacties

  Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft geen goed woord over voor de brief waarin staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aankondigt dat zij gaat optreden tegen gemeenten die de tegenprestatie en de taaleis in de bijstand niet handhaven. ‘Misplaatst en onnodig’, vindt Raemakers het dreigement.

 • Zes Utrechtse gemeenten hebben hun overgebleven Wsw’ers sinds dit jaar zelf in dienst, meldt een van die zes, de gemeente Nieuwegein. Voorheen waren de Wsw’ers in dienst bij PAUW Bedrijven, het werkbedrijf van die gemeenten. Dat werkbedrijf stopt nu als gevolg van de gestokte instroom sinds de invoering van de Participatiewet in 2015.

  Utrechtse gemeenten nemen Wsw’ers zelf in dienst

  Reageer

  Zes Utrechtse gemeenten hebben hun overgebleven Wsw’ers sinds dit jaar zelf in dienst, meldt een van die zes, de gemeente Nieuwegein. Voorheen waren de Wsw’ers in dienst bij PAUW Bedrijven, het werkbedrijf van die gemeenten. Dat werkbedrijf stopt nu als gevolg van de gestokte instroom sinds de invoering van de Participatiewet in 2015.

 • Onderzoekers hebben in andere Europese landen vijf verbeterpunten gevonden voor het rijksincassostelsel, dat meldt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.

  Vijf Europese voorbeelden voor betere incasso

  1 reactie

  Onderzoekers hebben in andere Europese landen vijf verbeterpunten gevonden voor het rijksincassostelsel, dat meldt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.

 • Steeds minder mensen staan geregistreerd als wanbetaler van zorgverzekeringspremies, meldt de Zorgverzekeringslijn op basis van cijfers van het CBS. Die daling mag volgens de Zorgverzekeringslijn mede op het conto van gemeenten worden bijgeschreven. ‘Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ervoor gezorgd dat mensen die een betalingsregeling met hun zorgverzekeraar treffen, worden afgemeld als wanbetaler waardoor zij geen bestuursrechtelijke hogere premie meer betalen’, legt Michiel Blom van de Zorgverzekeringslijn uit.

  Veel minder wanbetalers zorgpremies

  8 reacties

  Steeds minder mensen staan geregistreerd als wanbetaler van zorgverzekeringspremies, meldt de Zorgverzekeringslijn op basis van cijfers van het CBS. Die daling mag volgens de Zorgverzekeringslijn mede op het conto van gemeenten worden bijgeschreven. ‘Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ervoor gezorgd dat mensen die een betalingsregeling met hun zorgverzekeraar treffen, worden afgemeld als wanbetaler waardoor zij geen bestuursrechtelijke hogere premie meer betalen’, legt Michiel Blom van de Zorgverzekeringslijn uit.

 • Tekortgemeenten kunnen niet tot 2021 wachten op een nieuw verdeelmodel voor het sociaal domein in het gemeentefonds, schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur. Anderzijds is die tijd wel nodig om tot een toekomstbestendige financiering te komen. De belangrijkste problemen die tot tekorten leiden moeten, daarom direct worden aangepakt.

  ROB: blus acuut ergste brandhaarden sociaal domein

  Reageer

  Tekortgemeenten kunnen niet tot 2021 wachten op een nieuw verdeelmodel voor het sociaal domein in het gemeentefonds, schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Anderzijds is die tijd wel nodig om tot een toekomstbestendige financiering te komen. De belangrijkste problemen die tot tekorten leiden moeten, daarom direct worden aangepakt.

 • Zorginkoop door middel van een persoonsgebonden budget (pgb) vond in 2017 het meeste plaats in Groningse en Limburgse gemeenten. In Noord-Holland maakten de laagste percentages inwoners gebruik van pgb’s.

  Pgb’s populairst in krimpregio’s

  1 reactie

  Zorginkoop door middel van een persoonsgebonden budget (pgb) vond in 2017 het meeste plaats in Groningse en Limburgse gemeenten. In Noord-Holland maakten de laagste percentages inwoners gebruik van pgb’s.

 • Gemeenten hebben afgelopen jaar 3.000 statushouders minder gehuisvest dan de taakstelling. In 2017 wisten de gemeenten juist nog 2.000 statushouders bovenop de taakstelling vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te huisvesten.

  Gemeenten doen voorsprong huisvesting statushouders teniet

  1 reactie

  Gemeenten hebben afgelopen jaar 3.000 statushouders minder gehuisvest dan de taakstelling. In 2017 wisten de gemeenten juist nog 2.000 statushouders bovenop de taakstelling vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te huisvesten.

 • Uitgaven in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) door gemeenten, zijn maatschappelijk rendabel als daarmee startende ondernemers worden ondersteund. Het maatschappelijk rendement is negatief bij gevestigde ondernemers en oudere ondernemers, concludeert SEO uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bijstand zelfstandigen loont bij startende ondernemers

  2 reacties

  Uitgaven in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) door gemeenten, zijn maatschappelijk rendabel als daarmee startende ondernemers worden ondersteund. Het maatschappelijk rendement is negatief bij gevestigde ondernemers en oudere ondernemers, concludeert SEO uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Bij de belastingdienst en het UWV is veel te lichtvaardig omgegaan met de inmiddels uitgestelde implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, impliceren CDA-Tweede Kamerleden René Peters en Pieter Omtzigt. Zij willen weten waarom de alarmerende resultaten van een uitvoeringstoets door de Belastingdienst van afgelopen juni niet met de Kamer zijn gedeeld.

  Uiterst kritische vragen uitstel beslagvrije voet

  6 reacties

  Bij de belastingdienst en het UWV is veel te lichtvaardig omgegaan met de inmiddels uitgestelde implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, impliceren CDA-Tweede Kamerleden René Peters en Pieter Omtzigt. Zij willen weten waarom de alarmerende resultaten van een uitvoeringstoets door de Belastingdienst van afgelopen juni niet met de Kamer zijn gedeeld.

 • Het Amsterdamse college wil burgers meer inspraak geven door de drempels voor het houden van een referendum te verlagen. In een discussienotitie die het hoofdstedelijk gemeentebestuur aan de raad heeft verzonden, wordt een vuurwerkverbod genoemd als mogelijk eerste thema voor een volksraadpleging.

  Amsterdam wil mogelijkheden referendum verruimen

  2 reacties

  Het Amsterdamse college wil burgers meer inspraak geven door de drempels voor het houden van een referendum te verlagen. In een discussienotitie die het hoofdstedelijk gemeentebestuur aan de raad heeft verzonden, wordt een vuurwerkverbod genoemd als mogelijk eerste thema voor een volksraadpleging.

 • Oud-minister Rita Verdonk en oud-wethouder Martijn Leisink beginnen maandag als speciaal adviseurs in het actieplan Ontregel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG en zorgkoepels. ‘Het uitgangspunt is niet géén regels, maar noodzakelijke regels’, benadrukt Verdonk.

  Verdonk ‘aan de slag met beleving zorgprofessionals’

  4 reacties

  Oud-minister Rita Verdonk en oud-wethouder Martijn Leisink beginnen maandag als speciaal adviseurs in het actieplan Ontregel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG en zorgkoepels. ‘Het uitgangspunt is niet géén regels, maar noodzákelijke regels’, benadrukt Verdonk.

 • Overheden hoeven onder de aankomende Wet open overheid (Woo) geen registers op te gaan tuigen met alle ingekomen en uitgaande stukken. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) is het daarover eens geworden initiatiefnemers D66 en GroenLinks. De Woo moet op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.

  Water bij de wijn bij Wet open overheid

  1 reactie

  Overheden hoeven onder de aankomende Wet open overheid (Woo) geen registers op te gaan tuigen met alle ingekomen en uitgaande stukken. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) is het daarover eens geworden initiatiefnemers D66 en GroenLinks. De Woo moet op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.

 • Uitkeringsgerechtigden in de gemeente Den Helder kunnen aan de slag met zogeheten combinatiebanen. Door een samenwerking tussen de gemeente, een schoonmaakbedrijf en een postbedrijf uit de regio ontstaan fulltimebanen uit beschikbaar parttimewerk. Dat maakt het voor uitkeringsgerechtigden meer de moeite waard om aan het werk te gaan.

  Combinatiebanen voor Helderse werklozen

  1 reactie

  Uitkeringsgerechtigden in de gemeente Den Helder kunnen aan de slag met zogeheten combinatiebanen. Door een samenwerking tussen de gemeente, een schoonmaakbedrijf en een postbedrijf uit de regio ontstaan fulltimebanen uit beschikbaar parttimewerk. Dat maakt het voor uitkeringsgerechtigden meer de moeite waard om aan het werk te gaan.

 • De situatie van bijstandsgerechtigden met schulden is tussen 2010 en 2015 nauwelijks veranderd, concludeert Panteia naar aanleiding van onderzoek. Uit de studie blijkt ook dat bijstandsontvangers juist een verhoogd risico lopen op het maken van schulden. Bij gemeenten zitten nog de nodige knelpunten in de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met schulden. 

  Schuldbeleid gemeenten te versnipperd

  4 reacties

  De situatie van bijstandsgerechtigden met schulden is tussen 2010 en 2015 nauwelijks veranderd, concludeert Panteia naar aanleiding van onderzoek. Uit de studie blijkt ook dat bijstandsontvangers juist een verhoogd risico lopen op het maken van schulden. Bij gemeenten zitten nog de nodige knelpunten in de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met schulden. 

 • De meeste vertrouwensexperimenten met de bijstand zijn nu één jaar onderweg. Wat is er tot nu toe opgestoken van de andere benaderingen van de Participatiewet? Een ding is zeker: ‘De stress die door armoede wordt veroorzaakt, zorgt voor een vicieuze cirkel.’

  Vertrouwen sleutel tot succes

  Reageer

  De meeste vertrouwensexperimenten met de bijstand zijn nu één jaar onderweg. Wat is er tot nu toe opgestoken van de andere benaderingen van de Participatiewet? Een ding is zeker: ‘De stress die door armoede wordt veroorzaakt, zorgt voor een vicieuze cirkel.’

 • Overheden gebruiken de algoritmesoftware SyRI (Systeem Risico Indicatie) niet om preventief frauderisicoprofielen van uitkeringsgerechtigden op te stellen, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer. Vakbond FNV Uitkeringsgerechtigden, die zich in juli achter een gerechtelijke procedure stegen de staat schaarde, is niet overtuigd.

  Van Ark: 'algoritmen niet gebruikt voor profileren'

  1 reactie

  Overheden gebruiken de algoritmesoftware SyRI (Systeem Risico Indicatie)niet om preventief frauderisicoprofielen van uitkeringsgerechtigden op te stellen, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer. Vakbond FNV Uitkeringsgerechtigden, die zich in juli achter een gerechtelijke procedure stegen de staat schaarde, is niet overtuigd.

 • Rotterdam gaat de komende jaren versneld 18.000 huizen bouwen. De gemeente heeft daarover een akkoord gesloten met projectontwikkelaars, bouwbedrijven en corporaties. Daarin is afgesproken dat bureaucratische hobbels zo veel mogelijk worden beperkt en dat de gemeente het bouwbeleid versoepelt.

  R'dam versoepelt beleid voor snellere bouw 18.000 huizen

  Reageer

  Rotterdam gaat de komende jaren versneld 18.000 huizen bouwen. De gemeente heeft daarover een akkoord gesloten met projectontwikkelaars, bouwbedrijven en corporaties. Daarin is afgesproken dat bureaucratische hobbels zo veel mogelijk worden beperkt en dat de gemeente het bouwbeleid versoepelt.

 • De criteria voor het in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag en de hoogte ervan moeten weer centraal worden geregeld in plaats van per gemeente afzonderlijk. De Inspectie SZW meldt in haar evaluatierapport dat dit een van veel gehoorde suggestie is ter verbetering van de regeling voor jongeren met een arbeidsbeperking.

  ‘Centraliseer individuele studietoeslag arbeidsbeperkten’

  3 reacties

  De criteria voor het in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag en de hoogte ervan moeten weer centraal worden geregeld in plaats van per gemeente afzonderlijk. De Inspectie SZW meldt in haar evaluatierapport dat dit een veel gehoorde suggestie is ter verbetering van de regeling voor jongeren met een arbeidsbeperking.

 • De meeste daklozen tussen 2009 en 2016 zijn op straat beland nadat zij een tijd in de uitkering hebben gezeten, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Meeste daklozen komen uit uitkeringssituatie

  1 reactie

  De meeste daklozen tussen 2009 en 2016 zijn op straat beland nadat zij een tijd in de uitkering hebben gezeten, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 • Het Smart City Starterpack dat de gemeente Eindhoven met twee ict-bedrijven heeft ontwikkeld, is in de prijzen gevallen. Volgens de jury van de Strategic Sourcing Awards worden concepten en technologieën als Internet of Things (IoT) en open data succesvol en innovatief toegepast in de starterpack.

  Smart city starterpack Eindhoven ‘best practice’

  Reageer

  Het Smart City Starterpack dat de gemeente Eindhoven met twee ict-bedrijven heeft ontwikkeld, is in de prijzen gevallen. Volgens de jury van de Strategic Sourcing Awards worden concepten en technologieën als Internet of Things (IoT) en open data succesvol en innovatief toegepast in de starterpack.

 • De gemeente Utrecht wil de specialistische jeugdhulp naar de buurtteams halen door middel van een aanbesteding. Hoewel het voornemen om de specialistische jeugdhulp naar voren te halen er in meerdere gemeenten is, is de keuze om dat met een aanbesteding te doen radicaal volgens Rutger Hageraats, directeur transformatie bij het Nederlands Jeugdinstituut.

  'Radicale' aanbesteding specialistische jeugdhulp

  Reageer

  De gemeente Utrecht wil de specialistische jeugdhulp naar de buurt halen door middel van een aanbesteding. Hoewel het voornemen om de specialistische jeugdhulp naar voren te halen er in meerdere gemeenten is, is de keuze om dat met een aanbesteding te doen radicaal volgens Rutger Hageraats, directeur transformatie bij het Nederlands Jeugdinstituut.

 • De toegankelijkheid van de daklozenopvang is ten opzichte van 2017 iets verbeterd, blijkt uit onderzoek door het Trimbos Instituut. 57 procent van de 215 aanvragen door mystery guests, vijf per centrumgemeente, werd ingewilligd. Vorig jaar was dat nog 51 procent. Federatie Opvang wil dat staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) handhavend optreedt tegen gemeenten die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen.

  Regiobinding blijft beletsel opvang daklozen

  Reageer

  De toegankelijkheid van de daklozenopvang is ten opzichte van 2017 iets verbeterd, blijkt uit onderzoek door het Trimbos Instituut. 57 procent van de 215 aanvragen door mystery guests, vijf per centrumgemeente, werd ingewilligd. Vorig jaar was dat nog 51 procent. Federatie Opvang wil dat staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) handhavend optreedt tegen gemeenten die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen.

 • De heronderhandelingen voor de cao van de sociale werkvoorziening (sw) die per 2019 afloopt, zijn begonnen. Inzet voor de FNV is duidelijkheid over de loonontwikkeling komende jaren en een maximale duur van vijf jaar.

  FNV wil maximale duur cao sociale werkvoorziening

  6 reacties

  De heronderhandelingen voor de cao van de sociale werkvoorziening (sw) die per 2019 afloopt, zijn begonnen. Inzet voor de FNV is duidelijkheid over de loonontwikkeling komende jaren en een maximale duur van vijf jaar.

 • Heb je net een verblijfsvergunning in Nederland, schulden en ben je onder de 21 jaar? Dan heb je dikke pech: terwijl een alleenstaande bijstandsgerechtigde boven de 21 maar 50 euro per maand hoeft af te lossen, is dat voor deze groep maar liefst 725 euro. Jonge statushouders met schulden dreigen dus van de regen in de drup te vallen.

  Jonge statushouders met schulden kansloos

  1 reactie

  Heb je net een verblijfsvergunning in Nederland, schulden en ben je onder de 21 jaar? Dan heb je dikke pech: terwijl een alleenstaande bijstandsgerechtigde boven de 21 maar 50 euro per maand hoeft af te lossen, is dat voor deze groep maar liefst 725 euro. Jonge statushouders met schulden dreigen dus van de regen in de drup te vallen.

 • Minder huishoudens staan rood of hebben moeite met rondkomen, meldt het Nibud. Het aantal huishoudens met betalingsproblemen stijgt echter. Van die groep krijgt maar liefst 34 procent geen hulp. Het Nibud vindt dat gemeenten die groep vaker actief moeten benaderen.

  'Mooiste bloemen groeien aan de rand van de wet'

  3 reacties

  Minder huishoudens staan rood of hebben moeite met rondkomen, meldt het Nibud. Het aantal huishoudens met betalingsproblemen stijgt echter. Van die groep krijgt maar liefst 34 procent geen hulp. Het Nibud vindt dat gemeenten die groep vaker actief moeten benaderen.

 • Jongeren met een complexe problematiek zijn meer gebaat bij begeleiding door een mentorfiguur uit het eigen sociaal netwerk dan bij lange en dure residentiële jeugdzorgtrajecten, concludeert Levi van Dam in zijn promotieonderzoek naar de door hem ontwikkelde JIM-aanpak (Jongere Ingebrachte Mentor).

  Informele mentor beter en goedkoper

  1 reactie

  Jongeren met een complexe problematiek zijn meer gebaat bij begeleiding door een mentorfiguur uit het eigen sociaal netwerk dan bij lange en dure residentiële jeugdzorgtrajecten, concludeert Levi van Dam in zijn promotieonderzoek naar de door hem ontwikkelde JIM-aanpak (Jongere Ingebrachte Mentor).

 • Zorgaanbieders en gemeenten die gebruik maken van de VNG Berichtenapp voor facturen en declaraties, moeten voor het gebruik van die app gaan betalen vanaf mei 2019, meldt de VNG op haar website.

  VNG Berichtenapp wordt betaaldienst

  Reageer

  Zorgaanbieders en gemeenten die gebruik maken van de VNG Berichtenapp voor facturen en declaraties, moeten voor het gebruik van die app gaan betalen vanaf mei 2019, meldt de VNG op haar website.

 • De gemeente Groningen heeft BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de werksfeer bij de dienst inkomensverlening. De precieze aard van de meldingen die aanleiding zijn voor de onderzoeksopdracht, worden door de gemeente vooralsnog in nevelen gehuld.

  Onderzoek naar verziekte werksfeer inkomensdienst Groningen

  Reageer

  De gemeente Groningen heeft BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de werksfeer bij de dienst inkomensverlening. De precieze aard van de meldingen die aanleiding zijn voor de onderzoeksopdracht, worden door de gemeente vooralsnog in nevelen gehuld.

 • De aantrekkende economie heeft zijn weerslag op de gemeentelijke cliëntenbestanden in de Participatiewet; in 2017 hadden minder mensen last van financiële problemen of arbeidsproblematiek dan in 2015, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de derde Overall rapportage sociaal domein.

  Minder lage inkomens onder Participatiewetters

  2 reacties

  De aantrekkende economie heeft zijn weerslag op de gemeentelijke cliëntenbestanden in de Participatiewet; in 2017 hadden minder mensen last van financiële problemen of arbeidsproblematiek dan in 2015, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de derde Overall rapportage sociaal domein.

 • Maar liefst één op de vijf mantelzorgers heeft moeite met het dragen van de kosten van het mantelzorgen, blijkt uit enquêteonderzoek onder 3000 mantelzorgers in het kader van het project Mijn kwaliteit van leven. Belangenvereniging Mezzo vindt dat veel gemeenten mantelzorgers nog niet behulpzaam genoeg terzijde staan.

  Financiën mantelzorgers vergen urgentiebesef gemeenten

  1 reactie

  Maar liefst één op de vijf mantelzorgers heeft moeite met het dragen van de kosten van het mantelzorgen, blijkt uit enquêteonderzoek onder 3000 mantelzorgers in het kader van het project Mijn kwaliteit van leven. Belangenvereniging Mezzo vindt dat veel gemeenten mantelzorgers nog niet behulpzaam genoeg terzijde staan bij aanvragen.

 • Atea, het voormalig Sw-bedrijf van Breda, wordt integraal onderdeel van de gemeentelijke organisatie als wethouder Boaz Adank (werk, VVD) zijn zin krijgt. Daarmee moet een financieel tekort worden weggewerkt én de dienstverlening worden verbeterd.

  Breda integreert werkbedrijf in gemeentelijke organisatie

  Reageer

  Atea, het voormalig Sw-bedrijf van Breda, wordt integraal onderdeel van de gemeentelijke organisatie als wethouder Boaz Adank (werk, VVD) zijn zin krijgt. Daarmee moet een financieel tekort worden weggewerkt én de dienstverlening worden verbeterd.

 • De economische crisis mag dan lang en breed achter ons liggen; van de Crisis- en Herstelwet (Chw) wordt nog volop gebruik gemaakt. De Rijksoverheid maakt bekend dat er met een nieuwe serie Chw-projecten in 20 gebieden zo’n 10.000 woningen kunnen worden bijgebouwd.

  Sneller extra woningen en energietransitie door crisiswet

  2 reacties

  De economische crisis mag dan lang en breed achter ons liggen; van de Crisis- en Herstelwet (Chw) wordt nog volop gebruik gemaakt. De Rijksoverheid maakt bekend dat er met een nieuwe serie Chw-projecten in 20 gebieden zo’n 10.000 woningen kunnen worden bijgebouwd.

   

 • Een pgb-houder uit de gemeente Leudal ontvangt een nabetaling van zijn gemeente . Die had hem ten onrechte een lager pgb-tarief beschikbaar gesteld voor de zorg die door zijn moeder werd geleverd. Omdat niet de raad maar het college dat lagere tarief voor familieleden heeft vastgesteld, is het volgens de Rechtbank Limburg niet rechtsgeldig.

  Raad, niet college, moet pgb-tarieven vaststellen

  Reageer

  Een pgb-houder uit de gemeente Leudal ontvangt een nabetaling van zijn gemeente . Die had hem ten onrechte een lager pgb-tarief beschikbaar gesteld voor de zorg die door zijn moeder werd geleverd. Omdat niet de raad maar het college dat lagere tarief voor familieleden heeft vastgesteld, is het volgens de Rechtbank Limburg niet rechtsgeldig.

 • Integrale begeleiding voor licht verstandelijk beperkten (lvb’ers) die een gevangenisstraf uitzitten tijdens en na hun detentie levert zowel (ex)gedetineerden, gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J) veel geld op, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Elke geïnvesteerde euro levert 3,20 euro aan baten op.

  Bakken geld bespaard met begeleiding lvb-gedetineerden

  4 reacties

  Integrale begeleiding voor licht verstandelijk beperkten (lvb’ers) die een gevangenisstraf uitzitten tijdens en na hun detentie levert zowel (ex)gedetineerden, gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J) veel geld op, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Elke geïnvesteerde euro levert 3,20 euro aan baten op.

 • Gemeenten kunnen kritische cliëntenraden te gemakkelijk laten ontbinden door individuele leden te ontslaan, vinden de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en FNV Uitkeringsgerechtigden. De organisaties pleiten er daarom bij staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) voor om de onafhankelijke positie van cliëntenraden beter te laten verankeren in de Participatiewet.

  LCR: ‘Bescherm cliëntenraden tegen vijandige colleges’

  Reageer

  Gemeenten kunnen kritische cliëntenraden te gemakkelijk laten ontbinden door individuele leden te ontslaan, vinden de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en FNV Uitkeringsgerechtigden. De organisaties pleiten er daarom bij staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) voor om de onafhankelijke positie van cliëntenraden beter te laten verankeren in de Participatiewet.

 • Vanaf 2020 moeten gemeenten statushouders sneller begeleiden naar werk. Mede met behulp van Persoonlijke Inburgeringsplannen (PIP’s), die gemeenten samen met de nieuwkomers gaan opstellen. Ér is meer diversiteit en maatwerk nodig, stelt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66).

  Koolmees: lat bij inburgering gaat omhoog

  4 reacties

  Vanaf 2020 moeten gemeenten statushouders sneller begeleiden naar werk. Mede met behulp van Persoonlijke Inburgeringsplannen (PIP’s), die gemeenten samen met de nieuwkomers gaan opstellen. Ér is meer diversiteit en maatwerk nodig, stelt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66).

 • Wat is de overeenkomst tussen een uitkeringsgerechtigde en de groene Dreamworks-lobbes Shrek? In Uden weten ze het antwoord. Een coöperatie moet er lokale uitkeringsgerechtigden gaan activeren, met de filmheld als voorbeeld.

  Groene reus als inspirator voor Uden

  Reageer

  Wat is de overeenkomst tussen een uitkeringsgerechtigde en de groene Dreamworks-lobbes Shrek? In Uden weten ze het antwoord. Een coöperatie moet er lokale uitkeringsgerechtigden gaan activeren, met de filmheld als voorbeeld.

 • Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD) kent een vangnetuitkering toe aan 207 gemeenten in verband met tekorten op de BUIG-gelden over 2017. In totaal ontvangen deze gemeenten 108 miljoen euro.

  Vangnetuitkering BUIG over 2017 voor 207 gemeenten

  1 reactie

  Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD) kent een vangnetuitkering toe aan 207 gemeenten in verband met tekorten op de BUIG-gelden over 2017. In totaal ontvangen deze gemeenten 108 miljoen euro.

 • De Gecertificeerde Instellingen (GI) die jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren, komen volgend jaar naar schatting 39 miljoen euro tekort. Dat komt volgens onderzoek door Bureau Berenschot in opdracht van de jeugdzorgsector doordat gemeenten tarieven betalen die maar liefst 14 procent onder de norm liggen.

  Gemeenten betalen te weinig voor jeugdbescherming

  Reageer

  De Gecertificeerde Instellingen (GI) die jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren, komen volgend jaar naar schatting 39 miljoen euro tekort. Dat komt volgens onderzoek door Bureau Berenschot in opdracht van de jeugdzorgsector doordat gemeenten tarieven betalen die maar liefst 14 procent onder de norm liggen.

 • De Veldhovense wethouder Mariënne van Dongen (Wmo, jeugd en welzijn, Gemeentebelangen) is fel gekant tegen het budgetplafond. Volgens haar gaat de maatregel recht tegen de gemeentelijke zorgplicht in als het gevolg is dat benodigde zorg niet meer kan worden geleverd.

  Lager budget zorg in regio Eindhoven

  1 reactie

  De invoering van een budgetplafond voor zorgaanbieders in de gemeente Eindhoven per 2019 leidt tot discussie in de regio. Het budgetplafond, dat tot kostenbeheersing moet leiden, is ook van toepassing op de zorg aan cliënten beschermd wonen uit de veertien omliggende gemeenten.

 • Werkgevers hebben sinds 2015 inmiddels 43.662 banen gecreëerd voor de doelgroep van de banenafspraak. Daarmee is de doelstelling van 43.500 banen voor eind 2018 al ruimschoots gehaald. Beschut werk komt nog altijd onvoldoende van de grond.

  Gemeenten nog altijd niet op schema met beschut werk

  Reageer

  Werkgevers hebben sinds 2015 inmiddels 43.662 banen gecreëerd voor de doelgroep van de banenafspraak. Daarmee is de doelstelling van 43.500 banen voor eind 2018 al ruimschoots gehaald. Beschut werk komt nog altijd onvoldoende van de grond.

 • BBS, de regionale sociale dienst van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest, lijdt onder een ongezonde interne cultuur. ‘Naar binnen gekeerd, meer dan gemiddeld gelijkhebberig en weinig in het bedrijfsbelang geïnteresseerd’ luiden de kwalificaties uit het onderzoeksrapport van Rijnconsult. Het bestuur en de ondernemingsraad hebben besloten dat het zo niet langer kan.

  ‘Cultuurverandering sociale dienst BBS duurt 4 à 5 jaar’

  Reageer

  BBS, de regionale sociale dienst van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest, lijdt onder een ongezonde interne cultuur. ‘Naar binnen gekeerd, meer dan gemiddeld gelijkhebberig en weinig in het bedrijfsbelang geïnteresseerd’ luiden de kwalificaties uit het onderzoeksrapport van Rijnconsult. Het bestuur en de ondernemingsraad hebben besloten dat het zo niet langer kan.

 • Loonkostensubsidie in de Participatiewet en loondispensatie in de Wajong zijn effectieve instrumenten om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen en te houden. Dat blijkt uit onderzoek door APE Public Economics in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Loonkostensubsidie en loondispensatie effectief

  3 reacties

  Loonkostensubsidie in de Participatiewet en loondispensatie in de Wajong zijn effectieve instrumenten om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen en te houden. Dat blijkt uit onderzoek door APE Public Economics in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • De Haagse raadsleden Judith Oudshoorn en Jan Pronk (beiden VVD) vinden dat de gemeente Den Haag bijstandsgerechtigden niet in het Turks en Arabisch moet informeren over de taaleis in de bijstand. ‘Er zijn wel meer groepen die moeite hebben met overheidscommunicatie. Waarom zou je dan deze twee groepen een voorkeursbehandeling geven?’

  Haagse VVD wil info taaleis in ‘lekker normaal Nederlands’

  3 reacties

  De Haagse raadsleden Judith Oudshoorn en Jan Pronk (beiden VVD) vinden dat de gemeente Den Haag bijstandsgerechtigden niet in het Turks en Arabisch moet informeren over de taaleis in de bijstand. ‘Er zijn wel meer groepen die moeite hebben met overheidscommunicatie. Waarom zou je dan deze twee groepen een voorkeursbehandeling geven?’

 • De Schiedammer wethouder financiën Catelijne de Groot (Algemeen Ouderenverbond Schiedam) is opgestapt vanwege de nasleep van fouten die zij maakte als consulent schuldhulpverlening bij de gemeente Delft, meldt Omroep West. De gemeente Schiedam houdt het erop dat De Groot aftreedt om privéredenen.

  Vertrek wethouder Schiedam 'ongebruikelijk maar wijs'

  3 reacties

  De Schiedammer wethouder financiën Catelijne de Groot (Algemeen Ouderenverbond Schiedam) is opgestapt vanwege de nasleep van fouten die zij maakte als consulent schuldhulpverlening bij de gemeente Delft, meldt Omroep West. De gemeente Schiedam houdt het erop dat De Groot aftreedt om privéredenen. 

Recente Achtergrond Artikelen

 • Schouders Eronder is ruim een jaar onderweg. Wat levert het programma ter bevordering van kennis over schuldhulpverlening gemeenten daadwerkelijk op? Programmamanager Christophe Geuskens en gemeentelijke gangmakers blikken terug. ‘We draaien allemaal aan verschillende knoppen.’

  Schouders onder de schuldhulp

  Reageer

  Schouders Eronder is ruim een jaar onderweg. Wat levert het programma ter bevordering van kennis over schuldhulpverlening gemeenten daadwerkelijk op? Programmamanager Christophe Geuskens en gemeentelijke gangmakers blikken terug. ‘We draaien allemaal aan verschillende knoppen.’

 • Ook na vier jaar Participatiewet is de individuele studietoeslag in sommige gemeenten nog steeds een fractie van het bedrag in andere steden. Studenten met een arbeidsbeperking in de Parkstadregio lopen daardoor tot 10.000 euro mis in vergelijking tot hun Amsterdamse lotgenoten.

  Ratjetoe aan individuele studietoeslagen

  Reageer

  Ook na vier jaar Participatiewet is de individuele studietoeslag in sommige gemeenten nog steeds een fractie van het bedrag in andere steden. Studenten met een arbeidsbeperking in de Parkstadregio lopen daardoor tot 10.000 euro mis in vergelijking tot hun Amsterdamse lotgenoten.

 • Een toneelstuk dat niet in schouwburgen is te zien, maar alleen in gemeentehuizen. Met reden: ‘Niemand wacht op je’ houdt burgers en politici een spiegel voor. ‘Missie maakt blind en doof en snoert anderen de mond.’

  ‘Onfeilbare politici moet je vrezen’

  Reageer

  Een toneelstuk dat niet in schouwburgen is te zien, maar alleen in gemeentehuizen. Met reden: ‘Niemand wacht op je’ houdt burgers en politici een spiegel voor. ‘Missie maakt blind en doof en snoert anderen de mond.’

 • Prikkelwerking lijkt het nieuwe mantra van de sociale zekerheid te zijn. Werk moet aantrekkelijk zijn, een uitkering het tegendeel. Met het korten van uitkeringsgerechtigden die hun verplichtingen niet minutieus nakomen, is echter niemand geholpen.

  Verenigd Koninkrijk: gevolgen korten uitkering ‘rampzalig’

  Reageer

  Prikkelwerking lijkt het nieuwe mantra van de sociale zekerheid te zijn. Werk moet aantrekkelijk zijn, een uitkering het tegendeel. Met het korten van uitkeringsgerechtigden die hun verplichtingen niet minutieus nakomen, is echter niemand geholpen.

 • Hoe bereik je als gemeente jongeren met armoede- en schuldenproblematiek? In Noord-Holland en zuid-Limburg wordt Speaking Minds toegepast. Vmbo- en mbo-leerlingen geven advies aan het gemeentebestuur en blijven daarna bij het beleid betrokken. ‘Jongeren kunnen veel makkelijker hun leeftijdsgenoten benaderen dan onze ambtenaren.’

  Jongere helpt jongere

  Reageer

  Hoe bereik je als gemeente jongeren met armoede- en schuldenproblematiek? In Noord-Holland en zuid-Limburg wordt Speaking Minds toegepast. Vmbo- en mbo-leerlingen geven advies aan het gemeentebestuur en blijven daarna bij het beleid betrokken. ‘Jongeren kunnen veel makkelijker hun leeftijdsgenoten benaderen dan onze ambtenaren.’

 • Tilburg pioniert met haar schuldhulp. Het credo is niet af te wachten tot schuldenaars zich melden, maar ze in een eerder stadium zelf op te zoeken. Het aantal aanvragen voor beschermingsbewind is in de eerste maand meteen gehalveerd, vertelt schuldhulpmanager Joke de Kock.

  Gemeente als sociaal regisseur

  Reageer

  Tilburg pioniert met haar schuldhulp. Het credo is niet af te wachten tot schuldenaars zich melden, maar ze in een eerder stadium zelf op te zoeken. Het aantal aanvragen voor beschermingsbewind is in de eerste maand meteen gehalveerd, vertelt schuldhulpmanager Joke de Kock.

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloot vorig jaar gemeenten te dwingen om beschutte werkplekken in te richten, omdat ze flink achter liepen op het schema. Tweeëntwintig gemeenten moeten eind dit jaar één beschutte werkplek hebben ingericht. Dat lijkt niet mee te vallen.

  Eén beschutte werkplek, maar voor wie?

  Reageer

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloot vorig jaar gemeenten te dwingen om beschutte werkplekken in te richten, omdat ze flink achter liepen op het schema. Tweeëntwintig gemeenten moeten eind dit jaar één beschutte werkplek hebben ingericht. Dat lijkt niet mee te vallen.

 • Beweging is goed voor re-integratie, gezondheid, participatie en sociale cohesie. Fysieke activiteit tegen eenzaamheid, en zelfs radicalisering. Sport was altijd een bescheiden bovenwettelijk onderdeel van de activiteiten van gemeenten maar lijkt nu, in de vitaliteitsgedachte, steeds meer een duizenddingendoekje te zijn geworden. Werkt het ook?

  Beweging in sociaal domein

  Reageer

  Beweging is goed voor re-integratie, gezondheid, participatie en sociale cohesie. Fysieke activiteit tegen eenzaamheid, en zelfs radicalisering. Sport was altijd een bescheiden bovenwettelijk onderdeel van de activiteiten van gemeenten maar lijkt nu, in de vitaliteitsgedachte, steeds meer een duizenddingendoekje te zijn geworden. Werkt het ook?

 • Jaarlijks komen bij de gemeente Rotterdam zo’n tweehonderd klachten over woningvervuiling binnen. Vaak symptoom van een complexe achterliggende problematiek. Een gespecialiseerd GGD-team grijpt in, desnoods met een gedwongen schoonmaak. Niet het vuil en de woning staan centraal, maar de cliënten en hun problemen.

  Eerst het hulpplan, dan pas poetsen

  Reageer

  Jaarlijks komen bij de gemeente Rotterdam zo’n tweehonderd klachten over woningvervuiling binnen. Vaak symptoom van een complexe achterliggende problematiek. Een gespecialiseerd GGD-team grijpt in, desnoods met een gedwongen schoonmaak. Niet het vuil en de woning staan centraal, maar de cliënten en hun problemen.

 • De eerste bijstandsexperimenten in de gemeenten Groningen, Tilburg Utrecht en Wageningen zijn begonnen. Maar in hoeverre kan er écht worden geëxperimenteerd? Onderzoekers en projectleiders zijn kritisch over de kaders. Met name de onderzoeksperiode is te kort.

  Probeersels met de bijstand

  Reageer

  De eerste bijstandsexperimenten in de gemeenten Groningen, Tilburg Utrecht en Wageningen zijn begonnen. Maar in hoeverre kan er écht worden geëxperimenteerd? Onderzoekers en projectleiders zijn kritisch over de kaders. Met name de onderzoeksperiode is te kort.

 • Als minima de weg naar de gemeente niet kunnen vinden, moet je als gemeente zelf die minima zoeken. Zo kun je ze wijzen op onbenutte sociale voorzieningen. Het Flying Squad van de gemeente Amsterdam doet dat in diverse achterstandswijken. ‘Wie heeft er een stadspas?’

  Op zoek naar onnodige armoe

  Reageer

  Als minima de weg naar de gemeente niet kunnen vinden, moet je als gemeente zelf die minima zoeken. Zo kun je ze wijzen op onbenutte sociale voorzieningen. Het Flying Squad van de gemeente Amsterdam doet dat in diverse achterstandswijken. ‘Wie heeft er een stadspas?’

 • Een gezellige activiteit met een biertje in een prachtdecor of het liederlijkste toonbeeld van ‘kwaliteitsarm’ toerisme? Vanaf november is de bierfiets niet langer welkom in het Amsterdamse centrum. Als het aan de gemeenteraad ligt, wordt de fiets binnenkort verbannen uit de hele stad.

  Strijd tegen ‘rijdende kroeg’ lijkt beslist

  Reageer

  Een gezellige activiteit met een biertje in een prachtdecor of het liederlijkste toonbeeld van ‘kwaliteitsarm’ toerisme? Vanaf november is de bierfiets niet langer welkom in het Amsterdamse centrum. Als het aan de gemeenteraad ligt, wordt de fiets binnenkort verbannen uit de hele stad.

 • Faillissementen, fraude, mismanagement. Allemaal potentiële aanleidingen voor het wegvallen van een gecontracteerde zorgaanbieder. Utrecht en Nijmegen kregen ermee te maken. Hoe voorkom je dat hulpbehoevende jongeren opeens zonder woning of begeleiding zitten?

  Als de zorgaanbieder omvalt

  Reageer

  Faillissementen, fraude, mismanagement. Allemaal potentiële aanleidingen voor het wegvallen van een gecontracteerde zorgaanbieder. Utrecht en Nijmegen kregen ermee te maken. Hoe voorkom je dat hulpbehoevende jongeren opeens zonder woning of begeleiding zitten?