of 59250 LinkedIn

Sjoerd Willen

Sjoerd Willen is redacteur bij Binnenlands Bestuur

Contactgegevens

E-mailadres:
swillen@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 573 3618
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Sjoerd Willen

Recente Artikelen

 • Gemeenten moeten dit jaar als gevolg van rijksbezuinigingen op de sw-bedrijven naar verwachting 190 miljoen euro ophoesten, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.

  Gemeenten 190 miljoen euro kwijt aan werkbedrijven

  6 reacties

  Gemeenten moeten dit jaar als gevolg van rijksbezuinigingen op de sw-bedrijven naar verwachting 190 miljoen euro ophoesten, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.

 • Volgens Divosa-voorzitter Erik Dannenberg is het beeld dat de Volkskrant zaterdag van fraudeonderzoek in de bijstand schetste eenzijdig. De voorbeelden in het artikel, waarbij fraudeverdachten werden gestalkt met behulp van verborgen camera’s en gps-trackers en zelfs werden geïntimideerd, zijn volgens hem incidenten.

  Dannenberg: 'Beeld fraudeonderzoek eenzijdig'

  3 reacties

  Volgens Divosa-voorzitter Erik Dannenberg is het beeld dat de Volkskrant zaterdag van fraudeonderzoek in de bijstand schetste eenzijdig. De voorbeelden in het artikel, waarbij fraudeverdachten werden gestalkt met behulp van verborgen camera’s en gps-trackers en zelfs werden geïntimideerd, zijn volgens hem incidenten.

 • De Wet aanpak woonoverlast (Waw), die burgemeesters bevoegdheden geeft om overlastgevers een bestuursmaatregel op te leggen, is in juli één jaar in werking. Gemeenten maken echter nog maar weinig gebruik van de ‘aso-wet’, zeggen ingewijden.

  ‘Aso-wet’ in eerste jaar nog weinig gebruikt

  Reageer

  De Wet aanpak woonoverlast (Waw), die burgemeesters bevoegdheden geeft om overlastgevers een bestuursmaatregel op te leggen, is in juli één jaar in werking. Gemeenten maken echter nog maar weinig gebruik van de ‘aso-wet’, zeggen ingewijden.

 • De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) van de Bollenstreek gaat weer over 40 uren per week loonkostensubsidie betalen aan werkgevers van arbeidsgehandicapten. Een plan om maximaal maar 25,5 uur uit te betalen en niet-uitkeringsgerechtigden uit te sluiten, strookt niet met de Participatiewet.

  Bollenstreek draait bezuiniging terug na terechtwijzing

  Reageer

  De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) van de Bollenstreek gaat weer over 40 uren per week loonkostensubsidie betalen aan werkgevers van arbeidsgehandicapten. Een plan om maximaal maar 25,5 uur uit te betalen en niet-uitkeringsgerechtigden uit te sluiten, strookt niet met de Participatiewet.

 • Een aantal Tweede Kamerleden wil dat er actie wordt ondernomen tegen gemeentelijke kredietbanken die hoge rentes rekenen, bleek gisteren uit het algemeen overleg van de Commissie SZW over schulden. Hoe realistisch is dat?

  ’Hoge rentes kredietbanken voor kostendekking’

  Reageer

  Een aantal Tweede Kamerleden wil dat er actie wordt ondernomen tegen gemeentelijke kredietbanken die hoge rentes rekenen, bleek gisteren uit het algemeen overleg van de Commissie SZW over schulden. Hoe realistisch is dat? NVVK-voorzitter Marco Florijn legt uit hoe rentes van kredietbanken tot stand komen en waarom commerciële banken geen oplossing bieden.  

 • Vijfenvijftig procent van de Nederlanders met een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning ervaart eenzaamheid, blijkt uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ongeveer een vijfde van de Wmo-melders geeft zelfs aan zeer eenzaam te zijn. Slechts tien procent voert eenzaamheid op als reden voor een ondersteuningsaanvraag.

  Meer dan helft Wmo-melders eenzaam

  Reageer

  Vijfenvijftig procent van de Nederlanders met een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning ervaart eenzaamheid, blijkt uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ongeveer een vijfde van de Wmo-melders geeft zelfs aan zeer eenzaam te zijn. Slechts tien procent voert eenzaamheid op als reden voor een ondersteuningsaanvraag.

 • De VNG, Divosa, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Landelijke Cliëntenraad vinden dat er sneller werk moet worden gemaakt van de door staatssecretaris Van Ark aangekondigde brede schuldenaanpak.

  Brede aanpak schulden moet sneller en aandachtiger

  1 reactie

  De VNG, Divosa, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Landelijke Cliëntenraad vinden dat er sneller werk moet worden gemaakt van de door staatssecretaris Van Ark aangekondigde brede schuldenaanpak. De vijf organisaties dringen daarop per brief aan bij de Kamercommissie SZW.

 • Wie solliciteert naar een baan bij de gemeente Zwolle moet daarbij binnenkort weer zijn of haar naam, leeftijd en geslacht vermelden. Volgens het college vragen de veranderde omstandigheden op de arbeidsmarkt daar om.

  Solliciteren Zwolle niet meer anoniem

  4 reacties

  Wie solliciteert naar een baan bij de gemeente Zwolle moet daarbij binnenkort weer zijn of haar naam, leeftijd en geslacht vermelden. Volgens het college vragen de veranderde omstandigheden op de arbeidsmarkt daar om.

 • Het college in het Zeeuwse Kapelle is gevallen doordat de SGP er de stekker uit heeft getrokken. Dat deden de mannenbroeders nadat coalitiepartner VVD instemde met een oppositievoorstel om de winkels op zondag vaker open te stellen. Kapelle is daarmee de eerste gemeente waar sinds de raadsverkiezingen in maart een college ten val komt.

  Eerste collegeval: zondagssoap kost coalitie Kapelle de kop

  5 reacties

  Het college in het Zeeuwse Kapelle is gevallen doordat de SGP er de stekker uit heeft getrokken. Dat deden de mannenbroeders nadat coalitiepartner VVD instemde met een oppositievoorstel om de winkels op zondag vaker open te stellen. Kapelle is daarmee de eerste gemeente waar sinds de raadsverkiezingen in maart een college ten val komt.

 • Gemeenten die fraude laten opsporen met behulp van algoritmes mogen die algoritmes geheim houden in het belang van effectieve uitkeringsfraudebestrijding.

  Geheime algoritmes mogen

  2 reacties

  Gemeenten die fraude laten opsporen met behulp van algoritmes mogen die algoritmes geheim houden in het belang van effectieve uitkeringsfraudebestrijding. Dat zegt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een reactie op Kamervragen naar aanleiding van een publicatie door NRC Handelsblad

 • Een emotionele brandbrief van een hoge Bossche uitvoeringsambtenaar sociaal domein heeft stof doen opwaaien. De ambtenaar maakt onder meer gewag van ellenlange wachtlijsten en forse stijging in de werkdruk van Wmo-consulenten.

  Bossche zorgambtenaar slaakt hartenkreet

  1 reactie

  Een emotionele brandbrief van een hoge Bossche uitvoeringsambtenaar sociaal domein heeft stof doen opwaaien. De ambtenaar maakt onder meer gewag van ellenlange wachtlijsten en forse stijging in de werkdruk van Wmo-consulenten.

 • De gemeente Maastricht wil een aanpak ontwikkelen voor vijftig arme gezinnen die met meervoudige problematiek kampen, dat staat in het concept-bestuursakkoord. Daarmee wil de gemeente het probleem van overerfbare armoede in de stad het hoofd bieden.

  Maastricht beoogt gezinsaanpak multiproblematiek

  Reageer

  De gemeente Maastricht wil een aanpak ontwikkelen voor vijftig arme gezinnen die met meervoudige problematiek kampen, dat staat in het concept-bestuursakkoord. Daarmee wil de gemeente het probleem van overerfbare armoede in de stad het hoofd bieden.

 • De gemeente Utrecht maakte geen ongeoorloofd onderscheid qua afkomst tussen burgers door vermogensonderzoek in het buitenland te verrichten naar bijstandsgerechtigden, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

  Utrechts vermogensonderzoek niet discriminerend

  Reageer

  De gemeente Utrecht maakte geen ongeoorloofd onderscheid qua afkomst tussen burgers door vermogensonderzoek in het buitenland te verrichten naar bijstandsgerechtigden. Dat oordeelt de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) in een vijftal zaken.

 • Het rijk stelt gemeenten het geld voor de bijstandsuitkeringen van statushouders dit jaar direct beschikbaar in plaats van achteraf, blijkt uit de voorjaarsnota die minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  118 miljoen direct beschikbaar voor bijstand statushouders

  Reageer

  Het rijk stelt gemeenten het geld voor de bijstandsuitkeringen van statushouders dit jaar direct beschikbaar in plaats van achteraf, blijkt uit de voorjaarsnota die minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Jaarlijks komen bij de gemeente Rotterdam zo’n tweehonderd klachten over woningvervuiling binnen. Vaak symptoom van een complexe achterliggende problematiek. Een gespecialiseerd GGD-team grijpt in, desnoods met een gedwongen schoonmaak. Niet het vuil en de woning staan centraal, maar de cliënten en hun problemen.

  Eerst het hulpplan, dan pas poetsen

  Reageer

  Jaarlijks komen bij de gemeente Rotterdam zo’n tweehonderd klachten over woningvervuiling binnen. Vaak symptoom van een complexe achterliggende problematiek. Een gespecialiseerd GGD-team grijpt in, desnoods met een gedwongen schoonmaak. Niet het vuil en de woning staan centraal, maar de cliënten en hun problemen.

 • De eerste bijstandsexperimenten in de gemeenten Groningen, Tilburg Utrecht en Wageningen zijn begonnen. Maar in hoeverre kan er écht worden geëxperimenteerd? Onderzoekers en projectleiders zijn kritisch over de kaders. Met name de onderzoeksperiode is te kort.

  Probeersels met de bijstand

  Reageer

  De eerste bijstandsexperimenten in de gemeenten Groningen, Tilburg Utrecht en Wageningen zijn begonnen. Maar in hoeverre kan er écht worden geëxperimenteerd? Onderzoekers en projectleiders zijn kritisch over de kaders. Met name de onderzoeksperiode is te kort.

 • Als minima de weg naar de gemeente niet kunnen vinden, moet je als gemeente zelf die minima zoeken. Zo kun je ze wijzen op onbenutte sociale voorzieningen. Het Flying Squad van de gemeente Amsterdam doet dat in diverse achterstandswijken. ‘Wie heeft er een stadspas?’

  Op zoek naar onnodige armoe

  Reageer

  Als minima de weg naar de gemeente niet kunnen vinden, moet je als gemeente zelf die minima zoeken. Zo kun je ze wijzen op onbenutte sociale voorzieningen. Het Flying Squad van de gemeente Amsterdam doet dat in diverse achterstandswijken. ‘Wie heeft er een stadspas?’

 • Een gezellige activiteit met een biertje in een prachtdecor of het liederlijkste toonbeeld van ‘kwaliteitsarm’ toerisme? Vanaf november is de bierfiets niet langer welkom in het Amsterdamse centrum. Als het aan de gemeenteraad ligt, wordt de fiets binnenkort verbannen uit de hele stad.

  Strijd tegen ‘rijdende kroeg’ lijkt beslist

  Reageer

  Een gezellige activiteit met een biertje in een prachtdecor of het liederlijkste toonbeeld van ‘kwaliteitsarm’ toerisme? Vanaf november is de bierfiets niet langer welkom in het Amsterdamse centrum. Als het aan de gemeenteraad ligt, wordt de fiets binnenkort verbannen uit de hele stad.

 • Faillissementen, fraude, mismanagement. Allemaal potentiële aanleidingen voor het wegvallen van een gecontracteerde zorgaanbieder. Utrecht en Nijmegen kregen ermee te maken. Hoe voorkom je dat hulpbehoevende jongeren opeens zonder woning of begeleiding zitten?

  Als de zorgaanbieder omvalt

  Reageer

  Faillissementen, fraude, mismanagement. Allemaal potentiële aanleidingen voor het wegvallen van een gecontracteerde zorgaanbieder. Utrecht en Nijmegen kregen ermee te maken. Hoe voorkom je dat hulpbehoevende jongeren opeens zonder woning of begeleiding zitten?