of 65101 LinkedIn

Yvonne van de Meent

Recente Artikelen

 • De lat voor inburgeraars gaat per 1 januari omhoog. Nu doet bijna iedereen taalexamen op niveau A2, als de nieuwe inburgeringswet is ingevoerd moet dat B1 worden. Gemeenten gaan de taalcursussen weer inkopen, maar kunnen de taalbureaus de ambities waarmaken?

  Zorgen over kwaliteit taalonderwijs aan inburgeraars

  2 reacties

  De lat voor inburgeraars gaat per 1 januari omhoog. Nu doet bijna iedereen taalexamen op niveau A2, als de nieuwe inburgeringswet is ingevoerd moet dat B1 worden. Gemeenten gaan de taalcursussen weer inkopen, maar kunnen de taalbureaus de ambities waarmaken?   

 • Vier gemeenten in de Brabantse Kempen proberen de IJslandse aanpak van probleemdrinkers te vertalen naar de Nederlandse situatie.

  ‘IJslands’ alternatief voor zuipende jeugd

  2 reacties

  Twintig jaar geleden waren IJslandse jongeren de zuipschuiten van Europa. Nu drinken zij het minst. Vier gemeenten in de Brabantse Kempen proberen de IJslandse aanpak te vertalen naar de Nederlandse situatie.

 • Één op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan psychische ziekte. Dat heeft voor hen later desastreuze gevolgen. Gemeenten hebben deze onopvallende kinderen met een onzichtbaar probleem niet goed in beeld.

  Hulp kinderen met probleemouders noodzakelijk

  1 reactie

  Één op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan psychische ziekte. Dat heeft voor hen later desastreuze gevolgen. Gemeenten hebben deze onopvallende kinderen met een onzichtbaar probleem niet goed in beeld.

 • Ontwikkelingsachterstanden moeten zo vroeg mogelijk worden aangepakt, want kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen, raken daarna alleen maar verder achterop, blijkt uit onderzoek. Daarom krijgen gemeenten een budget om risicokinderen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te bieden. De afgelopen jaren is al 100 miljoen euro per jaar extra geïnvesteerd. Die ‘kwaliteitsimpuls’ ging naar de 37 grootste gemeenten.

  Voorschool mist 20 tot 25 procent van doelgroep

  Reageer

  Rotterdam loopt voorop bij het in elkaar schuiven van gesubsidieerde peuterspeelzalen en commerciële kinderopvang. Maar dat beleid pakt averechts uit. In de moeilijkste wijken van de stad loopt het aantal aanmeldingen voor de voorschool terug.

 • De grote steden vreesden een miljoenenverlies, maar Rotterdam en Den Haag gaan er door de herverdeling van gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen juist een beetje op vooruit. Slechts 38 gemeenten moeten budget inleveren. Utrecht is de grootste verliezer.

  Meer geld gemeenten voor aanpak onderwijsachterstand

  Reageer

  De grote steden vreesden een miljoenenverlies, maar Rotterdam en Den Haag gaan er door de herverdeling van gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen juist een beetje op vooruit. Slechts 38 gemeenten moeten budget inleveren. Utrecht is de grootste verliezer.

 • Sinds 2013 worden vluchtelingen en migranten niet meer door de gemeente waar ze wonen naar een taalcursus gestuurd, maar moeten ze op eigen initiatief en eigen kosten inburgeren. Maar zelf de taal leren en zelf meedoen in de Nederlandse samenleving, lijkt op een fiasco uit te lopen. Het lukt maar één op de drie inburgeraars om binnen de drie jaar die ervoor staat het verplichte examen te halen, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Alle verantwoordelijkheid bij de inburgeraar leggen, is te hoog gegrepen, is de conclusie.

  Gemeenten willen einde aan chaos bij inburgering

  4 reacties

  Nieuwkomers moeten zelf de taal leren en zelf meedoen in Nederland. Maar het lukt de meerderheid niet een passende inburgeringscursus te vinden op de ondoorzichtige markt. Via omwegen en achterdeurtjes proberen gemeenten weer grip te krijgen op de inburgering.

 • Sinds 2013 worden nieuwkomers niet meer door de gemeente waar ze wonen naar een inburgeringscursus gestuurd, maar moeten ze zelf een cursus inkopen bij een commerciële taalaanbieder. Daarvoor kunnen ze lenen bij de Dienst Onderwijs Uitvoering (DUO), waar studenten ook hun studielening afsluiten.

  Zelf taal leren en integreren mislukt

  12 reacties

  Het lukt nog niet de helft van alle nieuwkomers om in de drie jaar die ervoor staat het verplichte inburgeringsexamen te halen. Inburgeraars worden te veel aan hun lot overgelaten.

 • De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over niet goed geventileerde klaslokalen, asbest in scholen, gemeenten die hun onderwijshuisvestingsbudget niet volledig inzetten, ontoereikende bouwbudgetten en leegstand in krimpgebieden. Reden voor de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen naar het functioneren van het onderwijshuisvestingsysteem.

  Achterstallig onderhoud scholen splijtzwam

  2 reacties

  Dalende aantallen leerlingen en verouderde schoolgebouwen zorgen voor spanningen tussen school- en gemeentebesturen. Renovatie dreigt volgens onderzoek van de Algemene Rekenkamer een splijtzwam te worden.

 • Vooral kinderen in grote steden profiteren van educatieve programma’s in het onderwijs. Vaak gaat het ook nog eens om de kansrijkere kinderen.Van het landelijke budget slorpen Amsterdam en Rotterdam zo samen al 30 procent op.

  Rijk trekt stadspeuter voor

  5 reacties

  Vooral kinderen in grote steden profiteren van educatieve programma’s in het onderwijs. Vaak gaat het ook nog eens om de kansrijkere kinderen.

 • Na de drama’s met Amarantis en Inholland kunnen gemeenten zich teweer stellen tegen de fusiedrang van onderwijsinstellingen. Maar de toets waarin die rol is vastgelegd is ‘duur en bureaucratisch’. Blijft er voor ouders en leerlingen daardoor wel voldoende te kiezen?

  Rem op fusies in onderwijs

  Reageer

  Gemeenten kunnen zich via de fusietoets teweer stellen tegen de fusiedrang van onderwijsinstellingen. Als het om bijzondere scholen gaat, blijken veel gemeentelijke adviezen echter aan de magere kant. Sinds 2011adviseert de onafhankelijke Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) de minister van Onderwijs over voorgenomen fusies in het po, vo en mbo. Inmiddels heeft de commissie 135 keer geadviseerd. In 90 procent van de gevallen was het oordeel positief. Dit najaar evalueert de Tweede Kamer de fusietoets.

 • Den Haag miljoenen investeert miljoenen in dependances van de Leidse universiteit, maar is veel minder scheutig met de financiering van de scholenbouw in het basis- en voort­gezet onderwijs. Die kritiek komt van de vicevoorzitter van de VO-raad Hein van Asseldonk, tevens collegelid van het Lucasonderwijs in Den Haag. Uit het landelijke databestand van de PO-raad blijkt dat Den Haag jaar in jaar uit maar driekwart van het huisvestingsbudget opmaakt.

  'Scholenbouw wordt stilgelegd'

  8 reacties

  Den Haag miljoenen investeert miljoenen in dependances van de Leidse universiteit, maar is veel minder scheutig met de financiering van de scholenbouw in het basis- en voort­gezet onderwijs. Bij schoolbesturen groeit de onrust, ook buiten Den Haag.

 • Basisschool Roemte in Loppersum

  Herhuisvesting krimpscholen onbetaalbaar

  Reageer

  Kleine basisscholen krijgen vanaf 2016 een bonus als ze fuseren. Maar voor de gemeenten die de samengevoegde scholen onderdak moeten bieden, is geen extra budget beschikbaar.

 • De bouw van en het onderhoud aan schoolgebouwen komt volledig stil te liggen. Gemeenten hebben er geen geld meer voor.

  Scholenbouw komt volledig stil te liggen

  5 reacties

  Gemeenten kregen al niet genoeg geld om alle afgeschreven schoolgebouwen te vervangen of op te knappen. Maar als de korting van 256 miljoen euro op het onderwijshuisvestingbudget doorgaat, hebben ze straks helemaal geen geld meer voor scholenbouw.

 • Gemeenten hebben het openbaar onderwijs volledig losgelaten en dat komt ze duur te staan. Het gemeentebestuur in Enschede moet 4,8 miljoen euro bijpassen om het Stedelijk Lyceum van de ondergang te redden.

  Gemeenten verwaarlozen toezicht op openbare scholen

  3 reacties

  Gemeenten hebben het openbaar onderwijs volledig losgelaten en dat komt ze duur te staan. Het gemeentebestuur in Enschede moet 4,8 miljoen euro bijpassen om het Stedelijk Lyceum van de ondergang te redden.

 • Veel scholen denken alleen voor de huisvesting verantwoordelijk te zijn. Maar de gemeentelijke zorgplicht voor het onderwijs brengt meer risico's met zich mee.

  Lege schoolkas kost gemeente geld

  4 reacties

  Scholen die op te grote voet leven, kosten de gemeentekas miljoenen. Met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs dachten gemeenten verlost te zijn van de financiële verantwoordelijkheid. Niets blijkt minder waar.

 • Alle schoolbesturen in Breda zijn eind 2013 baas in eigen huis. De besturen in het primair onderwijs richten een scholenbouwcoöperatie op die het huisvestingsbudget gaat verdelen. In het voortgezet onderwijs is het model al een succes.

  Impasse scholenbouw doorbroken

  1 reactie

  Alle schoolbesturen in Breda zijn eind 2013 baas in eigen huis. De besturen in het primair onderwijs richten een scholenbouwcoöperatie op die het huisvestingsbudget gaat verdelen. In het voortgezet onderwijs is het model al een succes.

 • De digitale dienstverlening van gemeenten is vorig jaar flink gegroeid, ze zijn zich alleen onvoldoende bewust van de risico’s die dat met zich meebrengt.

  Digitale volwassenheid groeit

  Reageer

  De digitale dienstverlening van gemeenten is vorig jaar flink gegroeid, blijkt uit de benchmark van Ernst & Young die binnenkort verschijnt. Gemeenten zijn zich alleen onvoldoende bewust van de risico’s die dat met zich meebrengt, waarschuwen de onderzoekers.

 • Impressie van de nieuwe school

  10 weken een nieuwe school

  2 reacties

  De Gemeente Utrecht en het protestants-christelijke schoolbestuur PCOU laten in 10 weken een prefabschool bouwen die 40 jaar meegaat. De modulaire bouw is volgens de aannemer niet alleen sneller, maar ook goedkoper.

 • Studentensteden als Groningen en Maastricht zien 70 tot 80 procent van hun afgestudeerden naar de Randstad vertrekken. Die brain drain proberen ze met man en macht te stoppen. Niet verstandig, stelt promovendus Viktor Venhorst, die migratiestromen van hoogopgeleiden onderzocht.

  Vrees voor ‘brain drain’ niet terecht

  Reageer

  Studentensteden als Groningen en Maastricht zien 70 tot 80 procent van hun afgestudeerden naar de Randstad vertrekken. Die brain drain proberen ze met man en macht te stoppen. Niet verstandig, stelt promovendus Viktor Venhorst, die migratiestromen van hoogopgeleiden onderzocht.

Recente Achtergrond Artikelen

 • © Shutterstock

  Voetbal als alternatief voor drank

  Reageer

  Twintig jaar geleden waren IJslandse jongeren de zuipschuiten van Europa. Nu drinken zij het minst. Vier gemeenten in de Noord-Brabantse Kempen proberen de IJslandse aanpak te vertalen naar de Nederlandse situatie. ‘Er heerst hier echt een alcoholcultuur.’  

 • Eén op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan psychische ziekte. Dat heeft voor hen later desastreuze gevolgen. Gemeenten hebben deze onopvallende kinderen met een onzichtbaar probleem niet goed in beeld.

  Kinderen met probleemouders

  Reageer

  Eén op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan psychische ziekte. Dat heeft voor hen later desastreuze gevolgen. Gemeenten hebben deze onopvallende kinderen met een onzichtbaar probleem niet goed in beeld.

 • Rotterdam loopt voorop bij het in elkaar schuiven van gesubsidieerde peuterspeelzalen en commerciële kinderopvang. Vanuit de wens kinderen van werkende ouders en achterstandskinderen samen te laten spelen en leren. Maar dat beleid pakt averechts uit. In de moeilijkste wijken van de stad loopt het aantal aanmeldingen voor de voorschool terug.

  ‘We missen 20 tot 25 procent van de doelgroep’

  Reageer

  Rotterdam loopt voorop bij het in elkaar schuiven van gesubsidieerde peuterspeelzalen en commerciële kinderopvang. Vanuit de wens kinderen van werkende ouders en achterstandskinderen samen te laten spelen en leren. Maar dat beleid pakt averechts uit. In de moeilijkste wijken van de stad loopt het aantal aanmeldingen voor de voorschool terug.

 • Nieuwkomers moeten zelf de taal leren en meedoen in Nederland. Maar het lukt de meesten niet een passende cursus te vinden op de ondoorzichtige markt. Via achterdeurtjes proberen gemeenten er meer grip op te krijgen. Om te voorkomen dat asielmigranten in de bijstand blijven hangen. Een moeizaam proces. ‘Je krijgt herrie op de inburgeringsmarkt als je als gemeente de regierol pakt.’

  Inburgeraar uit beeld

  Reageer

  Nieuwkomers moeten zelf de taal leren en meedoen in Nederland. Maar het lukt de meesten niet een passende cursus te vinden op de ondoorzichtige markt. Via achterdeurtjes proberen gemeenten er meer grip op te krijgen. Om te voorkomen dat asielmigranten in de bijstand blijven hangen. Een moeizaam proces. ‘Je krijgt herrie op de inburgeringsmarkt als je als gemeente de regierol pakt.’

 • Sinds 2013 zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Het lukt nog niet de helft om in drie jaar het verplichte examen te halen.

  Overgeleverd aan cowboys

  Reageer

  Sinds 2013 zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Het lukt nog niet de helft om in drie jaar het verplichte examen te halen. Sommige gemeenten nemen het heft weer in handen. ‘De zelfredzaamheid van nieuwkomers wordt zwaar overschat.’

 • Nederland telt om en nabij 10 duizend schoolgebouwen. Om en nabij? Ja, want het exacte aantal is niet bekend. Net zo min zijn er dekkende gegevens over de beschikbare vierkante meters, het bouwjaar van de scholen, de onderhoudsstatus, de leegstand of het aantal gemeenten dat de onderwijshuisvesting heeft doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen.

  Een nieuwe schoolstrijd

  Reageer

  De decentralisatrie van de onderwijshuisvesting moet maatwerk en efficiency opleveren. Maar dalende aantallen leerlingen en verouderde schoolgebouwen gooien roet in het eten, leert onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Hoe komen school­besturen en gemeenten uit de vechtstand?

 • Scholen lijken een wereld op zich. Toch laten gemeenten hun invloed gelden. Een serie over hoe dik die vinger in de pap is.

  Voorschool vergeet achterstandskind

  Reageer

  Grotere gemeenten sturen liefst alle jonge kinderen naar de voorschool. Maar staatssecretaris Dekker (Onderwijs) wil het budget beperken. De educatieve programma’s voor achterstandspeuters blijken namelijk omstreden: vooral kinderen met voldoende kansen profiteren.

 • Scholen lijken een wereld op zich. Toch laten gemeenten hun invloed gelden. Een serie over hoe dik die vinger in de pap is.

  Meer grip op schoolfusie

  Reageer

  Na de drama’s met Amarantis en Inholland kunnen gemeenten zich teweer stellen tegen de fusiedrang van onderwijsinstellingen. Maar de toets waarin die rol is vastgelegd is ‘duur en bureaucratisch’. Blijft er voor ouders en leerlingen daardoor wel voldoende te kiezen?

 • Gemeenten zijn sinds 1997 verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting in het PO en VO. Het rijk stort daarvoor jaarlijks 1,5 miljard euro in het gemeentefonds, Den Haag kreeg daar vorig jaar 56,5 miljoen euro van. Maar de gemeente zet dat budget niet volledig in, hoewel onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66) dat stellig ontkent.

  ‘Scholenbouw wordt stilgelegd’

  Reageer

  Met 256 miljoen euro per jaar minder moeten gemeenten juist meer scholen gaan bouwen. Het geschuif met geld zet de toch al gespannen verhoudingen op scherp. ‘Gemeenten en schoolbesturen worden tegen elkaar uitgespeeld.’

 • Gemeenten kregen al niet genoeg geld om alle afgeschreven schoolgebouwen te vervangen of op te knappen. Als de korting van 256 miljoen euro doorgaat, hebben ze straks helemaal geen geld meer voor scholenbouw.

  Scholenbouw dreigt stil te vallen

  Reageer

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bouw van nieuwe scholen, maar hebben daar binnenkort geen geld meer voor. Het kabinet hevelt 256 miljoen euro over naar de schoolbesturen. Scholen blijven daardoor in verouderde gebouwen zitten die klauwen met geld kosten.