of 59130 LinkedIn

Yvonne van de Meent

Recente Artikelen

 • Één op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan psychische ziekte. Dat heeft voor hen later desastreuze gevolgen. Gemeenten hebben deze onopvallende kinderen met een onzichtbaar probleem niet goed in beeld.

  Hulp kinderen met probleemouders noodzakelijk

  Reageer

  Één op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan psychische ziekte. Dat heeft voor hen later desastreuze gevolgen. Gemeenten hebben deze onopvallende kinderen met een onzichtbaar probleem niet goed in beeld.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Rotterdam loopt voorop bij het in elkaar schuiven van gesubsidieerde peuterspeelzalen en commerciële kinderopvang. Vanuit de wens kinderen van werkende ouders en achterstandskinderen samen te laten spelen en leren. Maar dat beleid pakt averechts uit. In de moeilijkste wijken van de stad loopt het aantal aanmeldingen voor de voorschool terug.

  ‘We missen 20 tot 25 procent van de doelgroep’

  Reageer

  Rotterdam loopt voorop bij het in elkaar schuiven van gesubsidieerde peuterspeelzalen en commerciële kinderopvang. Vanuit de wens kinderen van werkende ouders en achterstandskinderen samen te laten spelen en leren. Maar dat beleid pakt averechts uit. In de moeilijkste wijken van de stad loopt het aantal aanmeldingen voor de voorschool terug.

 • Nieuwkomers moeten zelf de taal leren en meedoen in Nederland. Maar het lukt de meesten niet een passende cursus te vinden op de ondoorzichtige markt. Via achterdeurtjes proberen gemeenten er meer grip op te krijgen. Om te voorkomen dat asielmigranten in de bijstand blijven hangen. Een moeizaam proces. ‘Je krijgt herrie op de inburgeringsmarkt als je als gemeente de regierol pakt.’

  Inburgeraar uit beeld

  Reageer

  Nieuwkomers moeten zelf de taal leren en meedoen in Nederland. Maar het lukt de meesten niet een passende cursus te vinden op de ondoorzichtige markt. Via achterdeurtjes proberen gemeenten er meer grip op te krijgen. Om te voorkomen dat asielmigranten in de bijstand blijven hangen. Een moeizaam proces. ‘Je krijgt herrie op de inburgeringsmarkt als je als gemeente de regierol pakt.’

 • Sinds 2013 zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Het lukt nog niet de helft om in drie jaar het verplichte examen te halen.

  Overgeleverd aan cowboys

  Reageer

  Sinds 2013 zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Het lukt nog niet de helft om in drie jaar het verplichte examen te halen. Sommige gemeenten nemen het heft weer in handen. ‘De zelfredzaamheid van nieuwkomers wordt zwaar overschat.’

 • Nederland telt om en nabij 10 duizend schoolgebouwen. Om en nabij? Ja, want het exacte aantal is niet bekend. Net zo min zijn er dekkende gegevens over de beschikbare vierkante meters, het bouwjaar van de scholen, de onderhoudsstatus, de leegstand of het aantal gemeenten dat de onderwijshuisvesting heeft doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen.

  Een nieuwe schoolstrijd

  Reageer

  De decentralisatrie van de onderwijshuisvesting moet maatwerk en efficiency opleveren. Maar dalende aantallen leerlingen en verouderde schoolgebouwen gooien roet in het eten, leert onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Hoe komen school­besturen en gemeenten uit de vechtstand?

 • Scholen lijken een wereld op zich. Toch laten gemeenten hun invloed gelden. Een serie over hoe dik die vinger in de pap is.

  Voorschool vergeet achterstandskind

  Reageer

  Grotere gemeenten sturen liefst alle jonge kinderen naar de voorschool. Maar staatssecretaris Dekker (Onderwijs) wil het budget beperken. De educatieve programma’s voor achterstandspeuters blijken namelijk omstreden: vooral kinderen met voldoende kansen profiteren.

 • Scholen lijken een wereld op zich. Toch laten gemeenten hun invloed gelden. Een serie over hoe dik die vinger in de pap is.

  Meer grip op schoolfusie

  Reageer

  Na de drama’s met Amarantis en Inholland kunnen gemeenten zich teweer stellen tegen de fusiedrang van onderwijsinstellingen. Maar de toets waarin die rol is vastgelegd is ‘duur en bureaucratisch’. Blijft er voor ouders en leerlingen daardoor wel voldoende te kiezen?

 • Gemeenten zijn sinds 1997 verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting in het PO en VO. Het rijk stort daarvoor jaarlijks 1,5 miljard euro in het gemeentefonds, Den Haag kreeg daar vorig jaar 56,5 miljoen euro van. Maar de gemeente zet dat budget niet volledig in, hoewel onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66) dat stellig ontkent.

  ‘Scholenbouw wordt stilgelegd’

  Reageer

  Met 256 miljoen euro per jaar minder moeten gemeenten juist meer scholen gaan bouwen. Het geschuif met geld zet de toch al gespannen verhoudingen op scherp. ‘Gemeenten en schoolbesturen worden tegen elkaar uitgespeeld.’

 • Gemeenten kregen al niet genoeg geld om alle afgeschreven schoolgebouwen te vervangen of op te knappen. Als de korting van 256 miljoen euro doorgaat, hebben ze straks helemaal geen geld meer voor scholenbouw.

  Scholenbouw dreigt stil te vallen

  Reageer

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bouw van nieuwe scholen, maar hebben daar binnenkort geen geld meer voor. Het kabinet hevelt 256 miljoen euro over naar de schoolbesturen. Scholen blijven daardoor in verouderde gebouwen zitten die klauwen met geld kosten.

 • De Scholingsboulevard had Enschede op de kaart moeten zetten als innovatieve onderwijsstad, maar het werd een fiasco dat de gemeente al miljoenen heeft gekost en nog miljoenen gaat kosten.

  Veel te duren scholen

  1 reactie

  Gemeenten hebben het toezicht op het openbaar onderwijs verwaarloosd. Dat komt ze nu duur te staan. Enschede moet 4,8 miljoen euro bijpassen om haar futuristische Scholingsboulevard te redden. ‘Het gemeente­bestuur maakte er een potje van.’

 • Lege schoolkas treft gemeenten

  Reageer

  Met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs dachten gemeenten verlost te zijn van de financiële verantwoordelijkheid. Niets blijkt minder waar. Scholen die op te grote voet leven, kosten de gemeentekas miljoenen. ‘Het blijven jouw kinderen.’

 • 5 obstakels voor de e-overheid

  Reageer

  Komt het nog goed met de e-overheid? Zes deskundigen beoordelen het realiteitsgehalte van het reddingsplan en signaleren vijf knelpunten. ‘DigiNotar was maar een voorproefje.’

 • Cambridge in de lage landen

  Reageer

  Gemeenten en provincies willen tegen veel geld nieuwe vormen van hoger onderwijs binnenhalen. Zeker als het om de prestigieuze University Colleges gaat. Maar er is scepsis. ‘De markt is verzadigd. De kans op lege collegebankjes is groot.’

 • Alarmfase 1 voor onderwijs Almere

  2 reacties

  Een op de drie basisscholen in Almere is volgens de Onderwijsinspectie zwak of zeer zwak. Daarmee is de groeistad de slechtst presterende onderwijsregio van Nederland. Onderwijswethouder René Peeters springt in de bres voor de 7.500 Almeerse kinderen.

 • ‘Efficiencyslag vraagt een mind shift’

  Reageer

  Met centralisatie en krachtenbundeling is bij het Rijk zo’n 800 miljoen euro te besparen, stelt hoofd bedrijfsvoering Jaap Uijlenbroek. Mits de ambtelijke vrees voor blauwdruk-denken wordt overwonnen.