of 59345 LinkedIn

Yvonne Jansen

Recente Artikelen

 • Minister Hugo de Jonge heeft ingegrepen vanwege het voornemen van de gemeente Assen om de schoonmaak als voorziening uit het Wmo-pakket te halen en het abonnementstarief voor schoonmaak niet in te voeren. De minister dreigde met een aanwijzing, een uitzonderlijke maatregel, om Assen te dwingen per 1 januari het abonnementstarief in te voeren. De gemeente laat weten daaraan gehoor te geven.

  Minister toont spierballen: toch abonnementstarief Assen

  4 reacties

  Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft ingegrepen vanwege het voornemen van de gemeente Assen om de schoonmaak als voorziening uit het Wmo-pakket te halen en het abonnementstarief voor schoonmaak niet in te voeren. De minister dreigde met een aanwijzing, een uitzonderlijke maatregel, om Assen te dwingen per 1 januari het abonnementstarief in te voeren. De gemeente laat weten daaraan gehoor te geven.

 • Het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin dat minstens vier jaar moet rondkomen van een laag inkomen is vorig jaar verder gedaald. Dat blijkt vandaag gepresenteerde cijfers van het CBS.

  Minder kinderen leven in hardnekkige armoede

  Reageer

  Het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin dat al minstens vier jaar moet rondkomen van een laag inkomen is in 2018 verder gedaald. Dat blijkt uit de jongste gegevens van een CBS-rapportage over het armoederisico van in Nederland wonende gezinnen. 

 • Tilburg is de eerste twee jaar van de decentralisaties goed doorgekomen. Tot 2017, het jaar waarin ook de gemeente, zoals controller sociaal domein Erwin Rossou het uitdrukt, ‘door het ijs zakte’ als gevolg van tekorten op Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

  Bouw en infra leermeesters sociale sector

  Reageer

  Door beleidsaanpassingen in het sociaal domein te koppelen aan een risicomanagement-methodiek uit bouw & infra, hoopt de gemeente Tilburg minstens 15 miljoen euro te besparen en een oplopend tekort te voorkomen. 

 • Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil niet dat gemeenten zelf gaan beoordelen of inwoners zijn aangewezen op beschut werk.

  Geen gemeentelijke beoordeling beschut werk

  4 reacties

  Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil niet dat gemeenten zelf gaan beoordelen of inwoners zijn aangewezen op beschut werk. 

 • Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de vaak door werkgevers bekritiseerde ‘quotumregeling’ in de Wet Banenafspraak handhaven.

  Stok achter deur banenafspraak blijft

  Reageer

  Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de vaak door werkgevers bekritiseerde ‘quotumregeling’ in de Wet Banenafspraak handhaven.

 • Vier jaar na de decentralisatie pakt het kabinet in het jeugddomein de regie terug van gemeenten. Zowel binnen de keten als in verschillende regio’s wordt onvoldoende samengewerkt, is de constatering van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

  Minister perkt vrijheid jeugdbeleid gemeenten in

  Reageer

  Vier jaar na de decentralisatie pakt het kabinet in het jeugddomein de regie terug van gemeenten. Zowel binnen de keten als in verschillende regio’s wordt onvoldoende samengewerkt, is de constatering van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Het besluit van het kabinet om de regie van de Jeugdzorg weer grotendeels naar zich toe te trekken valt slecht in gemeenteland.Inmiddels is de kwestie geëscaleerd tot ‘Chefsache’: VNG-voorzitter Jan van Zanen heeft over de ingreep een brief geschreven aan premier Rutte.

  Haagse jeugdzorgcoup verheven tot 'Chefsache’

  6 reacties

  Het besluit van het kabinet om de regie van de Jeugdzorg weer grotendeels naar zich toe te trekken valt slecht in gemeenteland. Inmiddels is de kwestie geëscaleerd tot ‘Chefsache’: VNG-voorzitter Jan van Zanen heeft over de ingreep een brief geschreven aan premier Rutte.

 • De inspecties geven in een buitengewoon scherp rapport hun eigen ministers, Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Sander Dekker van Rechtsbescherming onderuit de zak over de huidige situatie. De rol van gemeenten wordt evenmin gespaard. Kinderen krijgen niet of veel te laat de zorg die zij nodig hebben, waardoor zij gevaar lopen of verder ontsporen.

  Inspecties: niet steggelen over geld jeugdbescherming

  Reageer

  Gemeenten mogen na een maatregel van de kinderrechter niet vanwege het geld steggelen over verwijzingen naar gecertificeerde instellingen, maar hebben de plicht ervoor te zorgen dat die hulp beschikbaar is. Nu staan honderden kinderen op een wachtlijst en hun veiligheid is in gevaar. Dat schrijven de Inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid.

 • Zwolle stapt naar de belastingrechter na een naheffing van €1,7 miljoen wegens administratieve onvolkomenheden. Tijdens een steekproefsgewijze controle trof de fiscus onvolkomenheden aan. De administratie werd onder meer ondeugdelijk bevonden op het gebied van de omzetbelasting en het BTW compensatiefonds over de periode 2012 – 2016

  Zwolle naar de rechter om fiscale nabrander

  1 reactie

  Zwolle stapt naar de belastingrechter na een naheffing van €1,7 miljoen wegens administratieve onvolkomenheden. Een boekenonderzoek was de opmaat voor een verbeteringsoperatie en een rechtszaak die duidelijkheid moet geven over reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. 

 • De Drentse gemeente besloot in 2014 na de gemeenteraadsverkiezingen de behoeften van inwoners centraal te stellen en zowel zeggenschap als geld beter te verdelen over dorpen en wijken. Om dat voor elkaar te krijgen introduceerde het college van Coevorden een nieuwe bestuursstijl, evenals wijk- en dorpsbudgetten.

  Wijk- en dorpsbudgetten verlichten besturen in Coevorden

  Reageer

  De introductie van dorps- en wijkbudgetten en veel invloed geven aan inwoners maakt besturen een stuk makkelijker geworden, zegt wethouder Jan Zwiers van Coevorden. De Drentse gemeente besloot in 2014 na de gemeenteraadsverkiezingen de behoeften van inwoners centraal te stellen en zowel zeggenschap als geld beter te verdelen over dorpen en wijken. Om dat voor elkaar te krijgen introduceerde het college van Coevorden een nieuwe bestuursstijl, evenals wijk- en dorpsbudgetten.

 • Een tekort van 25 miljoen euro in het sociale domein in Venlo. Hoe lost Venlo het op?

  Venlo: weg met PxQ voor zorg

  2 reacties

  Een zinkgat waarin steeds meer geld verdween, daar leek het sociale domein in Venlo op. Met op het dieptepunt een tekort van 25 miljoen euro. De situatie keert snel ten goede en financieel evenwicht is in zicht. De oplossing: prestatiegerichte inkoop en strakke sturing op toegang tot zorg en ondersteuning.

 • ‘Meester en gezel’ is een opleidingsprincipe dat sinds de Middeleeuwen bestaat om vakkennis over te dragen. Ook in de huidige context blijkt het een effectieve leermethode, vindt René Bosma, teamleider Burgerzaken in Amstelveen. Het grootste deel van kennis binnen organisaties zit immers in de hoofden van mensen, en niet in papieren of digitale documenten. ‘Papieren’ kennis veroudert bovendien snel, terwijl praktijkkennis zich voortdurend ververst.

  Oude rot traint jonge hond

  1 reactie

  Als in relatief korte tijd flinke aantallen senioren de organisatie verlaten dreigt veel kennis weg te lekken. Sommige gemeenten sorteren daar op voor door ‘meesters’ aan ‘gezellen’ te koppelen. Geen braindrain meer en tegelijk frisse blikken aan boord.  

 • Gemeenten gaan er van uit dat hun data gaan helpen met het oplossen van hardnekkige problemen in het sociale domein. Dat zit er voorlopig niet in, zegt Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden.

  ‘Zonder kennis wordt het niks met Big Data’

  2 reacties

  Gemeenten koesteren de gedachte dat hun data gaan helpen met het oplossen van hardnekkige problemen in het sociale domein. Vergeet het voorlopig maar, zegt Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. ‘Zolang de praktische kennis van professionals onvoldoende benut wordt, blijft innovatie uit.’

 • Een uitspraak van de hoogste bestuursrechter krijgt waarschijnlijk verstrekkende gevolgen voor gemeenten die ‘resultaatgericht’ huishoudelijke hulp indiceren. Zij zullen op basis van maatwerk weer uren moeten toekennen.

  Uitspraak CRvB doodsteek resultaatgericht indiceren

  3 reacties

  Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) krijgt waarschijnlijk verstrekkende consequenties voor gemeenten die ‘resultaatgericht’ huishoudelijke hulp indiceren. Zij zullen op basis van maatwerk uren moeten toekennen.

 • Geen wachttijden, maar wel een tekort van naar verwachting 33 miljoen euro, op een totaal van 164 miljoen euro. De nieuwe bekostigingssystematiek en de daaraan gekoppelde administratieve lasten hebben geleid tot een enorme kostenoverschrijding van de specialistische jeugdhulp in de regio Amsterdam.

  Miljoenentekort jeugdhulp regio Amsterdam

  2 reacties

  Geen wachttijden, maar wel een tekort van naar verwachting 33 miljoen euro, op een totaal van 164 miljoen euro. De nieuwe bekostigingssystematiek en de daaraan gekoppelde administratieve lasten hebben geleid tot een enorme kostenoverschrijding van de specialistische jeugdhulp in de regio Amsterdam.

 • Gemeenten moeten sneller plannen ontwikkelen om het bouwtempo omhoog te krijg. Maar door een tekort aan bouwambtenaren wordt het steeds moeilijker de vaart erin te houden.

  Gebrek aan ambtenaren remt bouwplannen

  1 reactie

  Gemeenten moeten sneller plannen ontwikkelen om het bouwtempo omhoog te krijg. Maar door een tekort aan bouwambtenaren wordt het steeds moeilijker de vaart erin te houden. Volgens vertegenwoordigers van gemeenten die Binnenlands Bestuur sprak stranden plannen nog niet door een tekort aan bouwambtenaren, maar wordt het steeds moeilijker de vaart erin te houden. 

 • Na een heisessie met de bonden en later ook met de ondernemingsraad werd met aller instemming een kleine, maar zo divers mogelijke delegatie gevormd, met twee OR-leden, een vertegenwoordiger van zowel CNV als FNV, aan werkgeverszijde gemeentesecretaris Marcel Meijs en P&O-wethouder Marcelle Hendrickx (D66). En, als een soort verbindingsofficier, strateeg P&O Sascha van Vliet. Het gezelschapje had de taak uit de impasse te komen, om daarna te onderhandelen.

  Sociaal akkoord helpt Tilburg uit impasse

  1 reactie

  Een wendbare organisatie, met een daarop toegesneden pakket arbeidsvoorwaarden. De gemeente Tilburg sloot een sociaal akkoord met de vakbonden en de ondernemersraad. Maar eerst was ‘relatietherapie’ tussen de partijen nodig.

 • ‘Supereffectief hoor, als iemand bij de gemeentesecretaris of wethouder binnenstapt, dwars door alle lagen heen. Maar het wekt soms ook weerstand op. Daarom leren we onze trainees eerst even de teen in het water te steken, omgevingssensitief te zijn’, zegt Jurgen Bartholomeus, coördinator Trainees bij de VNG. Maar niet teveel, voegt hij eraan toe. Een wat onorthodoxe aanpak is ook wat er van ze verwacht wordt: fungeren als breekijzer in een omgeving waar vanouds veel gericht lijkt op onzekerheidsreductie, betrouwbaarheid en risicobeperking.

  'Trainees vaak breekijzer in vastgeroeste organisatie'

  5 reacties

  Ze zijn onbevangen en denken vaak niet langs hiërarchische lijnen. Waardoor het zomaar kan gebeuren dat een trainee bij de wethouder binnenstapt om een idee te pitchen. Eenmaal de schrik voorbij verwelkomen gemeenten de veranderkracht van de nieuwkomers.   

 • Opleiding en scholing bij gemeenten staan de laatste jaren veelal in dienst van de nieuwe rol die zij hebben, als regisseur, in netwerken en andere verbanden. Die vraagt van ambtenaren andere vaardigheden en een nieuwe manier van werken

  Opleiding vaak in teken nieuwe rol gemeenten

  1 reactie

  Opleiding en scholing bij gemeenten staan de laatste jaren veelal in dienst van de nieuwe rol die zij hebben, als regisseur, in netwerken en andere verbanden. Die vraagt van ambtenaren andere vaardigheden en een nieuwe manier van werken. ‘Blijven leren, de organisatie is nooit af’, zeggen de verantwoordelijken in Lochem en Tiel. 

 • Gemeenten krijgen regelmatig te maken met incidenten die ontreddering of onrust teweegbrengen of voor individuen en groepen een ingrijpende nasleep hebben. Bij gebeurtenissen die aanvankelijk weinig impact hebben, kan opeens de vlam in de pan slaan. Met het oog op deze incidenten is er in een aantal gemeenten een 'onrustprotocol'.

  Meningen over nut onrustprotocol verdeeld

  Reageer

  Gemeenten stellen met het oog op onverwachte situaties in het sociale domein een ‘onrustprotocol’ vast. Over het nut van zo’n werkbeschrijving lopen de meningen uiteen.

 • Ambtenaren en buurt(maatschappelijk) werkers ervaren met regelmaat frustratie en agressie van teleurgestelde burgers.

  Gemeenten werken samen aan veiligheid medewerkers

  5 reacties

  Ambtenaren en buurt(maatschappelijk) werkers ervaren met regelmaat frustratie en agressie van teleurgestelde burgers. Gestructureerde nazorg en het bespreken van casuïstiek voorkomen dat medewerkers afhaken.   

 • De verantwoordingshonger die voortkomt uit de decentralisaties in het sociale domein heeft geleid tot een explosie van de accountantskosten van zorginstellingen. Gemiddeld stegen die met 12 procent, blijkt uit een jaarverslagenanalyse 2016 van Intrakoop, een inkoopcoöperatie van zorgorganisaties. Een gemiddelde zorgorganisatie legde in 2016 127.000 euro neer bij de accountant.

  Accountantskosten zorg exploderen door decentralisaties

  5 reacties

  De verantwoordingshonger die voortkomt uit de decentralisaties in het sociale domein heeft geleid tot een explosie van de accountantskosten van zorginstellingen. Gemiddeld stegen die met 12 procent, blijkt uit een jaarverslagenanalyse 2016 van Intrakoop, een inkoopcoöperatie van zorgorganisaties. Een gemiddelde zorgorganisatie legde in 2016 127.000 euro neer bij de  ccountant.

 • De belangenverstrengeling van de Utrechtse gemeenteambtenaar die via zijn werk voor de afdeling Werk en Inkomen klanten ronselde voor zijn eigen taalschool, is mede een uitvloeisel van het leggen van verantwoordelijkheid voor taallessen bij inburgeraars zelf.

  Weghalen inburgering bij gemeenten leidt tot uitwassen

  1 reactie

  De belangenverstrengeling van de Utrechtse gemeenteambtenaar die via zijn werk voor de afdeling Werk en Inkomen klanten ronselde voor zijn eigen taalschool, is mede een uitvloeisel van het leggen van verantwoordelijkheid voor taallessen bij inburgeraars zelf.

 • Bevolkingskrimp, ontgroening, vergrijzing, leegstand, online winkelen, straffe concurrentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding. Het komende decennium en waarschijnlijk ook nog daarna blijft het aantal inwoners van de Achterhoek teruglopen, volgens bevolkingsprognoses. Doetinchem wacht de verschraling die dat met zich meebrengt niet lijdzaam af, maar kiest voor de aanval, met de binnenstad als troef.

  D’ran in de Achterhoek

  2 reacties

  Geen strakke sturing van bovenaf, maar inwoners zelf laten beslissen over herinrichting van de binnenstad. Doetinchem neemt overheidsparticipatie serieus en wil geen ‘mooipraterij’ maar ‘d’ran’. 

 • Den Haag moet vertrouwen hebben in het lokale bestuur en de neiging onderdrukken om in te grijpen bij incidenten in het sociale domein. Dat adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in een eerste rapportage over de decentralisaties. Scherpe keuzes bij gemeenten blijven vooralsnog uit.

  Eerst alles op zeker, dan pas innoveren

  Reageer

  Den Haag moet vertrouwen hebben in het lokale bestuur en de neiging onderdrukken om in te grijpen bij incidenten in het sociale domein. Dat adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in een eerste rapportage over de decentralisaties. Scherpe keuzes bij gemeenten blijven vooralsnog uit.

 • Op verzoek van de Eerste Kamer en de minister van Binnenlandse Zaken deed de Rob samen met de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) onderzoek naar de betekenis van de decentralisaties in het sociaal domein voor het functioneren van de lokale democratie en de kwaliteit van het openbaar bestuur.

  Adviesraad: te vroeg voor oordeel over decentralisaties

  5 reacties

  Raadsleden zijn bijna ‘collectief zoekende’ naar hun verantwoordelijkheid en rol bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. ‘Ze worstelen met de vragen die ze moeten stellen en naar instrumenten om relevante gegevens te krijgen en sturing te geven’, zegt Albertine van Vliet, lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). 

 • Met de omgekeerde toets wordt beoordeeld wat het beoogde effect is, wat de uitwerking is op persoon, gezin en omgeving en of het besluit overeenkomt met de grondwaarde (bedoeling) van de wet. Verder of het voornemen ethisch verantwoord is. Pas als laatste stap wordt gekeken of een voornemen indruist tegen de wet.

  ‘Omgekeerde toets’ geeft net dat kleine zetje

  4 reacties

  ‘De omgekeerde toets’, een methodiek voor het sociale domein, traint ambtenaren om doelmatigheid en rechtmatigheid te combineren. De essentie: kijken wat nodig is en als laatste stap beoordelen of past binnen de geest van wet- en regelgeving.

 • Gemeenten en jeugdzorgaanbieders weten vaak niet wat ze aan elkaar hebben. Onvoldoende uitgewerkte afspraken leiden dan tot uiteenlopende verwachtingen, soms tot verschillen van inzicht over (geleverde) zorg en vrijwel altijd tot meer bureaucratie.

  Vage afspraken maken jeugdzorg bureaucratisch en duur

  3 reacties

  Gemeenten en jeugdzorgaanbieders weten vaak niet wat ze aan elkaar hebben. Onvoldoende uitgewerkte afspraken leiden dan tot uiteenlopende verwachtingen, soms tot verschillen van inzicht over (geleverde) zorg en vrijwel altijd tot meer bureaucratie.

 • Het kost de Veilig Thuis regio’s nog steeds veel moeite om binnen de wettelijk beoogde periode een onderzoek uit te voeren. Dat blijkt uit de jongste rapportage van de samenwerkende Inspecties Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

  Nog steeds zorgen over Veilig Thuis

  4 reacties

  Het kost de Veilig Thuis regio’s nog steeds veel moeite om binnen de wettelijk beoogde periode een onderzoek uit te voeren. Dat blijkt uit de jongste rapportage van de samenwerkende Inspecties Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • Maatwerk leveren zonder willekeur, en recht doen aan de geest van wet- en regelgeving. Dat is wat ‘De omgekeerde toets’ beoogt, een methodiek voor professionals in het sociale domein.

  ‘Omgekeerde toets’ kijkt naar doel van wet

  Reageer

  Maatwerk leveren zonder willekeur, en recht doen aan de geest van wet- en regelgeving. Dat is wat ‘De omgekeerde toets’ beoogt, een methodiek voor professionals in het sociale domein.

 • Na vijf jaar komt er een eind aan het preventief financieel toezicht waaronder de provincie Gelderland Apeldoorn geplaatst had. Dat is jaren eerder dan verwacht. Ook voor de Gelderse gemeente Beuningen wordt het preventieve toezicht opgeheven.

  Apeldoorn en Beuningen niet meer onder curatele

  2 reacties

  Na vijf jaar komt er een eind aan het preventief financieel toezicht waaronder de provincie Gelderland Apeldoorn geplaatst had. Dat is jaren eerder dan verwacht. Ook voor de Gelderse gemeente Beuningen wordt het preventieve toezicht opgeheven.

 • Hevel een deel van het geld dat nu omgaat in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg over naar gemeenten. Die hebben dat nodig om de civil society te versterken. Dat zegt Ard Sprinkhuizen, lector Maatschappelijk Werk aan Hogeschool InHolland.

  Werkdruk sociale wijkteams 'aanvliegend hoog’

  13 reacties

  Hevel een deel van het geld dat nu omgaat in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg over naar gemeenten. Die hebben dat nodig om de civil society te versterken. Dat zegt Ard Sprinkhuizen, lector Maatschappelijk Werk aan Hogeschool InHolland. De werkdruk in de sociale wijkteams - die nu 'aanvliegend hoog' is, kan daarmee omlaag.

 • Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil zo snel mogelijk starten met de aangekondigde experimenten in de bijstand. Mogelijk al op 1 januari, meldt ze in een interview met Binnenlands Bestuur.

  ‘Inspirerend om met gemeenten bijstand te verbeteren’

  7 reacties

  Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil zo snel mogelijk starten met de aangekondigde experimenten in de bijstand. Mogelijk al op 1 januari, meldt ze in een interview met Binnenlands Bestuur.

 • De voortgang van de decentralisaties verloopt aan alle kanten moeizaam. De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) pleit om die reden voor een landelijk, meerjarig programma om de lokale verzorgingsstaat verder vorm te geven.

  Hard oordeel over voortgang decentralisaties

  15 reacties

  De voortgang van de decentralisaties verloopt aan alle kanten moeizaam. De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) pleit om die reden voor een landelijk, meerjarig programma om de lokale verzorgingsstaat verder vorm te geven.

 • De decentralisaties en specifiek beleid gericht op interne mobiliteit spelen een rol bij het op gang brengen van de arbeidsmarkt voor gemeenteambtenaren.

  Gemeentelijke stoelendans komt langzaam op gang

  6 reacties

  Binnen gemeentelijke organisaties komt langzaam een stoelendans op gang. De decentralisaties en specifiek beleid gericht op interne mobiliteit spelen een rol bij het op gang brengen van de arbeidsmarkt voor gemeenteambtenaren.  

 • Dat doen we zelf wel! In deze serie aandacht voor burgerinitiatieven. Deze keer: het groenbeheer in Oldebroek.

  Budget groenbeheer van gemeente naar dorp

  2 reacties

  Twee dorpen in Oldebroek beschikken over hun eigen portie van het lokale budget voor groenbeheer. Met wat overschiet, verfraaien ze hun dorp.

 • Het is verleidelijk om in het eerste jaar van de gedecentraliseerde jeugdzorg op basis van verschillende bronnen te stellen dat het overal in het land relatief beter gaat met kinderen. Annette Roeters, algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, wil vooralsnog niet zo ver gaan.

  Aantal jeugdbeschermingsmaatregelen weer gedaald

  Reageer

  In het eerste jaar van lokale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg daalde het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. Te vroeg om conclusies te trekken, zegt Annette Roeters, algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming.

 • Gemeenten moeten alert blijven op laaggeletterdheid, bij uitstek een probleem dat op lokaal niveau kan worden aangepakt. Dit stellen zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als de Stichting Lezen & Schrijven.

  Laaggeletterdheid vraagt blijvend aandacht gemeenten

  2 reacties

  Gemeenten moeten alert blijven op laaggeletterdheid, bij uitstek een probleem dat op lokaal niveau kan worden aangepakt. Dit stellen zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als de Stichting Lezen & Schrijven.

 • Voor veel burgers met problematische schulden is de stap van beschermingsbewind naar budgetbeheer te groot.

  Stap van schuldenbewind naar budgetbeheer vaak te groot

  2 reacties

  Voor veel burgers met problematische schulden is de stap van beschermingsbewind naar budgetbeheer te groot. Dat zegt Tom van Timmeren, teammanager Budgetbeheer en Kredietbank bij de gemeente Apeldoorn.

 • De verantwoordingshonger en regels van gemeenten en rijk vertragen en belemmeren sociale vernieuwing bij uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat zegt ActiZ, brancheorganisatie van zorgaanbieders. De brancheorganisatie liet bureau BMC onderzoeken of en hoe de beoogde transformatie onder de nieuwe Wmo vorm krijgt.

  Verantwoordingshonger belemmert vernieuwing Wmo

  5 reacties

  Verantwoordingshonger en regels van gemeenten en rijk vertragen en belemmeren sociale vernieuwing bij uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat zegt ActiZ, brancheorganisatie van zorgaanbieders.

 • Uit vrees voor budgetoverschrijdingen gaven gemeenten aan het begin van 2015 de jeugdzorgaanbieders in hun gebied een bedrag waarmee ze moesten uitkomen, meestal gebaseerd op historische gebruik, met daarop een korting, in de Regio Noord Veluwe 20 procent. De nachtmerrie van veel wethouders: zouden ze aan het eind van het jaar niet alsnog een financiële nabrander krijgen?

  Jeugdzorg zonder financiële nabrander

  5 reacties

  In de Regio Noord Veluwe was het financiële plaatje van het eerste transitiejaar in de jeugdzorg snel duidelijk en zijn ze ook ‘in control’ voor 2016.

 • Naar verwachting moeten gemeenten de komende jaren flink toeleggen op extra bijstandskosten voor de nieuwkomers. Tegelijk is op lokaal niveau de invloed op hun inburgering en integratie kleiner dan ooit. Specifiek beleid voor migranten en dus ook voor vluchtelingen (‘doelgroepenbeleid’) is geschrapt en ingeschoven in het algemene beleid (‘mainstreaming’).

  Vluchtelingen moeten snel aan het werk

  3 reacties

  Veel gemeenten hebben hun handen vol aan het regelen van opvang en huisvesting voor asielzoekers en vluchtelingen. Sommige kijken verder dan de problemen van de dag: statushouders moeten zo snel mogelijk aan het werk of boven de boeken.   

 • Twaalf Gelderse werkgevers in Zorg en Welzijn vormen een consortium, waarin zij onder meer vraag en aanbod van werk en medewerkers met elkaar uitwisselen. Gemeenten zijn opdrachtgever van de consortiumpartners.

  Gelderse zorgwerkgevers wisselen personeel uit in pool

  7 reacties

  Twaalf Gelderse werkgevers in Zorg en Welzijn vormen een consortium, waarin zij vraag en aanbod van werk en medewerkers met elkaar uitwisselen en samenwerken op het gebied van onder meer scholing. Gemeenten zijn opdrachtgever van de consortiumpartners.

 • Gemeenten ondernemen weinig om informele zorg voor jongeren te bevorderen en zo een later beroep op professionele jeugdzorg te voorkomen. Dat blijkt uit een peiling waarin is gesproken met 45 gemeentelijke medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor preventieve jeugdzorg. De peiling is uitgevoerd door Big Thinking, een adviesbureau dat landelijk actief is op het gebied van jeugdbeleid en jeugdzorg.

  ‘Eigen kracht’ probleemjongeren weinig aangesproken

  1 reactie

  Gemeenten ondernemen weinig om informele zorg voor jongeren te bevorderen en zo een later beroep op professionele jeugdzorg te voorkomen. Dat stelt Big Thinking, een adviesbureau dat landelijk actief is op het gebied van jeugdbeleid en jeugdzorg.

 • Ambtenaren zoeken te weinig “rek” in de regels, terwijl die er vaak wel is. Niet om burgers en andere belanghebbenden de voet dwars te zetten, maar omdat ze bang zijn voor beren op de weg. Dat zegt Boukje Keijzer, directeur van het adviesbureau 7zebra’s (‘een creatief realisatienetwerk’) en auteur van het recent verschenen ‘De regels en de rek’.

  Ambtenaren huiverig om regels op te rekken

  15 reacties

  Ambtenaren zoeken te weinig “rek” in de regels, terwijl die er vaak wel is. Niet om burgers en andere belanghebbenden de voet dwars te zetten, maar omdat ze bang zijn voor beren op de weg.

 • De doelstelling voor dit jaar – 3000 extra aangepaste overheidsbanen vanaf 2013 – wordt vrijwel zeker niet gehaald.

  Overheid maakt banenafspraak niet waar

  2 reacties

  Banenambassadeur overheid en onderwijs Hans Spigt zou de beslissing over het al of niet invoeren van een verplicht quotum in het kader van de banenafspraak liefst een jaar uitstellen. De doelstelling voor dit jaar – 3000 extra aangepaste overheidsbanen vanaf 2013 – wordt vrijwel zeker niet gehaald.

 • Robbe begeleidde van 2006 als consultant rond de 250 gemeenten bij de aanbesteding van de huishoudelijke hulp en ongeveer 135 bij het sluiten van contracten voor de Wmo en de Jeugdzorg – ongeveer een kwart van het geheel. Hij heeft ernstige kritiek op de wijze waarop de decentralisaties ‘erdoorheen geduwd zijn’.

  ‘Geef cliënt jeugdzorg keuzevrijheid’

  3 reacties

  Gemeenten die hun inkoopvoorwaarden in het sociale domein dicht spijkeren, bewijzen zichzelf, zorgaanbieders, en vooral zorgvragers een slechte dienst. Dat zegt aanbestedingsjurist en advocaat Tim Robbe.

 • In de hoop tekorten te verminderen trekt een deel van de gemeenten de stekker uit gezamenlijke sociale werkbedrijven. Of ‘ieder voor zich’ een oplossing is voor de problemen in de sector, wordt aan vele kanten betwijfeld.

  Helft SW-bedrijven op de schop

  2 reacties

  Ongeveer de helft van de sociale werkvoorzieningen gaat organisatorisch op de schop als gevolg van de uitvoering van de Participatiewet door gemeenten. Het aantal reorganisaties loopt waarschijnlijk nog op, omdat in veel gemeenten nog gesproken wordt over strategische keuzes met betrekking tot de Participatie-taken.

 • Rechtszaken over aanbestedingen in het sociale domein waren in het overgangsjaar 2015 nauwelijks te verwachten, zeggen Elise Zeelenberg en Matthijs Mutsaers. Beide zijn advocaat en aanbestedingsspecialist bij resp. Hekkelman Advocaten en Notarissen en Nysingh Advocaten-Notarissen.

  Aanbesteders zorg en welzijn houden kruit droog

  3 reacties

  De decentralisaties in het sociale domein hebben nauwelijks geleid tot rechtszaken over aanbestedingen. In 2016, als er onder zorg- en welzijnsaanbieders echt verliezers en winnaars zijn, zullen betrokken partijen vaker tegenover elkaar komen te staan, is de verwachting.

 • Uit een landelijke peiling van Movisie blijkt dat gemeenten ruimere bevoegdheden zouden moeten krijgen om, binnen een landelijk kader, te bepalen hoe het armoedebeleid er in hun gemeente uit ziet. Dat vinden de ondervraagde sociaal werkers.

  Professionals willen meer lokale ruimte armoedebeleid

  2 reacties

  Gemeenten zouden ruimere bevoegdheden moeten krijgen om, binnen een landelijk kader, te bepalen hoe het armoedebeleid er in hun gemeente uit ziet. Dat zegt bijna de helft van de sociaal werkers (45 procent) die in hun dagelijkse praktijk met de gevolgen van armoede te maken hebben.

 • Bij zelfsturingtechnieken nemen klantmanagers afscheid van ingesleten hulpverlenersidioom. De klant moet vooral zelf weer aan de slag zien te komen, met begeleiding.

  Zelfsturing buzzwoord bij re-integratie

  3 reacties

  Bewezen methodieken uit de sociaalpsychologie en gedragseconomie veroveren het reïntegratieveld. ‘Zelfsturing’ is het nieuwe buzzwoord in gemeenteland.

 • Als gemeenten in hun aanbesteding niet afdwingen dat schoonmaakbedrijven de cao respecteren, dragen ze bij aan de loonsverlagingen bij hulpen in het huishouden.

  FNV: gemeenten medeschuldig aan loondump poetshulp

  3 reacties

  Gemeenten moeten in hun aanbesteding voortaan afdwingen dat zorgaanbieders de cao voor huishoudelijke hulp respecteren. Doen ze dat niet, dan zijn ze medeschuldig aan loondump, zegt Marian Beldsnijder, onderhandelaar en bestuurder thuiszorg bij FNV Zorg & Welzijn.

   

 • Een aparte Kamercommissie voor het sociaal domein zou beter zijn dan de huidige situatie waarbij het verspreid is over meerdere commissies vindt Han Noten van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD).

  ‘Naar één Kamercommissie sociaal domein’

  3 reacties

  Er moet één parlementaire commissie komen die de ontwikkelingen in het sociale domein in de gaten houdt en zo nodig het kabinet ter verantwoording roept. Dat bepleit voorzitter Han Noten van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD), die haar eerste verslag uitbrengt aan het kabinet. Nu is die taak verdeeld over aparte Kamercommissies voor zorg, werk, binnenlandse zaken.

 • Een belangrijk inzicht in de transitiewetenschap is volgens Loorbach dat majeure omschakelingen zich nauwelijks of niet laten plannen. Maar ze laten zich wel sturen en beïnvloeden.

  ‘Geef koplopers ruimte bij decentralisaties’

  Reageer

  De geld- en informatiestromen in een wijk bundelen, koplopers een jaar of vier geven om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen en concrete doelen formuleren. Dat is volgens Derk Loorbach. hoogleraar socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit, de beste manier om vooruitgang te boeken in het sociale domein.

 • De VNG vindt het te vroeg om aan de rechterlijke uitspraak over de poetshulp een precedentwerking toe te schrijven, zegt woordvoerder Caspar Itz.

  VNG: uitspraak poetshulp geen precedent

  5 reacties

  De VNG verbindt nog geen conclusies aan uitspraak van de voorzieningenrechter in Groningen, die oordeelde dat de gemeente Dantumadeel niet als algemene maatregel het recht op huishoudelijke hulp mag schrappen. 

 • Burgmeesters willen vaker huisverbod bij kindermishandeling, zegt Brechtje Mantel, programmamedewerker van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik.

  Burgmeesters willen vaker huisverbod bij kindermishandeling

  1 reactie

  Burgemeesters willen vaker een tijdelijk huisverbod inzetten bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Dat zegt Brechtje Mantel, programmamedewerker van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik.

 • In een groot aantal gemeenten voert Buurtzorg Nederland niet meer de zogeheten keukentafelgesprekken. De thuiszorgorganisatie is daarvan door zorgverzekeraar CZ uitgesloten, omdat zij onvoldoende zou bijdragen aan het wijkgericht werken met bestaande netwerken en sociale wijkteams.

  Buurtzorg geweerd van de keukentafel

  11 reacties

  Buurtzorg Nederland voert in een groot aantal gemeenten niet meer de zogeheten keukentafelgesprekken. De thuiszorgorganisatie is daarvan door zorgverzekeraar CZ uitgesloten, omdat zij onvoldoende zou bijdragen aan het wijkgericht werken met bestaande netwerken en sociale wijkteams. 

 • De komende tijd rekenen gemeenten op veel extra vragen van burgers over veranderingen in het sociale domein. Naar verwachting zal aanvankelijk de drukte toenemen, nu donderdag de landelijke publiekscampagne dezorgverandertmee.nl de lucht in is gegaan.

  Gemeenten rekenen op extra vragen 3D’s

  1 reactie

  Gemeenten rekenen de komende tijd op veel extra vragen van burgers over veranderingen in het sociale domein. Naar verwachting zal aanvankelijk de drukte toenemen, nu donderdag de landelijke publiekscampagne dezorgverandertmee.nl de lucht in is gegaan. 

 • De Federatie Opvang, brancheorganisatie van de voorzieningen voor vrouwenopvang, vreest dat centrumgemeenten uit geldgebrek straks alleen nog hun eigen inwoners toelaten. Dat is een ongewenste ontwikkeling, omdat de instroom deels landelijk is, zo schrijft de organisatie in een brief aan de Kamer.

  Landelijk netwerk vrouwenopvang in gevaar

  2 reacties

  Centrumgemeenten laten uit geldgebrek straks alleen nog hun eigen inwoners toe tot vrouwenopvang. Dat vreest de Federatie Opvang, brancheorganisatie van de voorzieningen voor vrouwenopvang. Een ongewenste ontwikkeling, omdat de instroom deels landelijk is. De organisatie heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin de zorgen onder de aandacht worden gebracht.

 • Bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties reageren op de enquête van Binnenlands Bestuur en het NCRV-programma Altijd Wat. Zij vinden dat er gewerkt moet worden aan oplossingen, en dat er niet op de rem moet worden geremd.

  Erkennen problemen 3D maakt weg vrij voor oplossing

  Reageer

  De vrees die bij gemeenteambtenaren en -bestuurders bestaat voor een stroeve overgang of zelfs chaos bij het overhevelen van taken op het gebied van jeugd, zorg en werk is geen reden om nu op de rem te trappen. Als problemen worden erkend, kan constructief aan een oplossing worden gewerkt.

 • In de regio Brabant Noordoost staan gemeenten voor een duivels dilemma. Tekenen ze, zoals geëist wordt, tijdig de contracten voor zorginkoop met jeugdzorgaanbieders, dan vallen er onherroepelijk instellingen om, of gemeenten komen zelf in grote financiële problemen.

  Duivels dilemma gemeenten rond inkoop jeugdzorg

  13 reacties

  Gemeenten in de regio Brabant Noordoost staan voor een duivels dilemma. Tekenen ze, zoals geëist wordt, tijdig de contracten voor zorginkoop met jeugdzorgaanbieders, dan vallen er onherroepelijk instellingen om, of gemeenten komen zelf in grote financiële problemen.

 • Veel gemeenten hebben niet duidelijk omschreven op welke manier ze het sociale domein willen organiseren. Leden van sociale wijkteams en hun teamleiders worden daardoor in het diepe gegooid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Platform31 (kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling), uitgevoerd door de Universiteit Twente en adviesbureau BMC.

  Wijkteams door gemeenten in het diepe gegooid

  3 reacties

  Veel gemeenten hebben niet helder omschreven op welke manier ze het sociale domein willen organiseren. Leden van sociale wijkteams en hun teamleiders worden daardoor in het diepe gegooid.

 • Prof.dr. René ten Bos (1959) is hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Vanuit zijn leerstoel ‘Filosofie van de managementwetenschap’ publiceert hij niet alleen wetenschappelijke artikelen, maar ook managementliteratuur.

  Allemaal weigerambtenaar

  3 reacties

  Bureaucratie is niet goed of slecht, zij is er gewoon. Het is zinloos haar te willen afschaffen. Maar om haar uitwassen te bestrijden moeten we allemaal een beetje weigerambtenaar te worden, betoogt filosoof en organisatiedeskundige René ten Bos.

 • De OLON, koepelorganisatie van lokale omroepen wil de komende jaren het aantal publieke lokale omroepen uitdunnen naar 50 tot 100 en nieuwe omroepen vormen met een mix van vrijwilligers en professionals.

  ‘Stop plaatjes draaien met overheidsgeld’

  24 reacties

  Veel lokale publieke omroepen ontstijgen amper het niveau van de plaatselijke etherpiraat. Koepelorganisatie OLON en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleiten voor schaalvergroting.

 • Het Kwaku Summer Festival in de Amsterdamse Bijlmer heeft van de gemeente Amsterdam het predikaat ‘iconisch festival’ gekregen. Het multiculturele festival wordt door het stadsdeel Zuidoost beschouwd als ‘cultureel erfgoed’ en speelt zich de komende weekeinden opnieuw af in het Bijlmerpark.

  Kwaku ‘iconisch festival’

  1 reactie

  Het multiculturele Kwaku Summer Festival in de Amsterdamse Bijlmer heeft van de gemeente Amsterdam het predikaat ‘iconisch festival’ gekregen. Het festival wordt door het stadsdeel Zuidoost beschouwd als ‘cultureel erfgoed’ en speelt zich de komende weekeinden opnieuw af in het Bijlmerpark.

 • Er ontstaat onder de Participatiewet een tweedeling tussen mensen mét en mensen zonder beperking. De kans bestaat dat gemeenten uit geldgebrek niet of nauwelijks investeren in re-integratie van bijstandsgerechtigden. De Apeldoornse wethouder Johan Kruithof (PvdA, Werk en Inkomen, Onderwijs, Regio Stedendriehoek, Participatiewet) stelt dat er een grote kans is dat door de voorrangspositie van nieuwe Wajongers en Sw-ers straks mensen in de bijstand het kind van de rekening worden, een vorm van onderlinge verdringing.

  ‘Tweedeling onder Participatiewet’

  3 reacties

  Onder de Participatiewet ontstaat een tweedeling tussen mensen mét en mensen zonder beperking. De kans bestaat dat gemeenten uit geldgebrek niet of nauwelijks investeren in re-integratie van bijstandsgerechtigden.

 • Het oprichten van eigen ‘academies’ voor scholing van ambtenaren is een trend in gemeenteland, net zoals kortlopende trajecten met specifieke leerdoelen en competenties.

  Nieuw vakmanschap nodig voor lokale ambtenaar

  2 reacties

  Het oprichten van eigen ‘academies’ voor scholing van ambtenaren is een trend in gemeenteland, net zoals kortlopende trajecten met specifieke leerdoelen en competenties.

 • Raadsleden moeten zich niet opstellen als pseudo-ambtenaren, maar rolvast zijn en vasthouden aan hun positie als volksvertegenwoordiger. Wel moeten ze vaker de straat op, ook buiten verkiezingstijd.

  ‘Raadsleden moeten geen pseudo-ambtenaren worden’

  3 reacties

  Raadsleden moeten zich niet opstellen als pseudo-ambtenaren, maar rolvast zijn en vasthouden aan hun positie als volksvertegenwoordiger. Wel moeten ze vaker de straat op, ook buiten verkiezingstijd.

 • Menno Fenger

  Repressie helpt niet tegen fraude

  12 reacties

  Een repressieve aanpak van uitkeringsfraude helpt nauwelijks om misbruik te voorkomen. Dat zegt dr. Menno Fenger, bestuurskundige aan de  Erasmus Universiteit Rotterdam en specialist op het gebied van handhaving.

 • Volgens bestuurskundige Menno Fenger zullen er meer mensen in de wajong raken door de voorgenomen decentralistaties.

  ‘Meer instroom in de Wajong’

  2 reacties

  De decentralisaties kunnen volgens de Rotterdamse bestuurskundige Menno Fenger leiden tot een groeiend aantal indicaties voor zware zorg of een groeiende instroom in de Wajong.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Een zinkgat waarin steeds meer geld verdween, daar leek het sociale domein in Venlo op. Met op het dieptepunt een tekort van 25 miljoen euro. De situatie keert snel ten goede en financieel evenwicht is in zicht. De oplossing: prestatiegerichte inkoop en strakke sturing op toegang tot zorg en ondersteuning.

  De dure les van Venlo

  Reageer

  Een zinkgat waarin steeds meer geld verdween, daar leek het sociale domein in Venlo op. Met op het dieptepunt een tekort van 25 miljoen euro. De situatie keert snel ten goede en financieel evenwicht is in zicht. De oplossing: prestatiegerichte inkoop en strakke sturing op toegang tot zorg en ondersteuning.

 • Als in relatief korte tijd flinke aantallen senioren de organisatie verlaten, dreigt veel kennis weg te lekken. Sommige gemeenten sorteren daar op voor door ‘meesters’ aan ‘gezellen’ te koppelen. Geen braindrain meer en tegelijk frisse blikken aan boord.

  Oud leert jong

  Reageer

  Als in relatief korte tijd flinke aantallen senioren de organisatie verlaten, dreigt veel kennis weg te lekken. Sommige gemeenten sorteren daar op voor door ‘meesters’ aan ‘gezellen’ te koppelen. Geen braindrain meer en tegelijk frisse blikken aan boord.

 • Van negen verordeningen naar één ‘omgekeerde’ voor het complete sociale domein. Kampen heeft de primeur. ‘Je zweeft meer boven de regels. Zonder dat het altijd scheppen geld hoeft te kosten.’

  U vraagt, wij draaien

  Reageer

  Van negen verordeningen naar één ‘omgekeerde’ voor het complete sociale domein. Kampen heeft de primeur. ‘Je zweeft meer boven de regels. Zonder dat het altijd scheppen geld hoeft te kosten.’

 • Gemeenten koesteren de gedachte dat hun data gaan helpen met het oplossen van hardnekkige problemen in het sociale domein. Vergeet het voorlopig maar, zegt Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. ‘Zolang de praktische kennis van professionals onvoldoende wordt benut, blijft innovatie uit.’

  Dolen in de data-woestijn

  Reageer

  Gemeenten koesteren de gedachte dat hun data gaan helpen met het oplossen van hardnekkige problemen in het sociale domein. Vergeet het voorlopig maar, zegt Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. ‘Zolang de praktische kennis van professionals onvoldoende wordt benut, blijft innovatie uit.’

 • De bouw hijst de stormbal, zo veel handen komt de sector tekort. De gewenste productie wordt niet gehaald. Ook gemeenten merken dat het door krapte op de arbeidsmarkt moeilijker wordt de vaart erin te houden.

  Bouwkundigen zijn vrijwel op

  Reageer

  De bouw hijst de stormbal, zo veel handen komt de sector tekort. De gewenste productie wordt niet gehaald. Ook gemeenten merken dat het door krapte op de arbeidsmarkt moeilijker wordt de vaart erin te houden.

 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt sterk op prijs gesteld. Niet door headhunters of werving- en selectiebureaus, maar medewerkers te laten zoeken. Gemeenten trekken alle registers open om schaarse kandidaten te lokken. 

  Zoek je eigen collega

  Reageer

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt sterk op prijs gesteld. Niet door headhunters of werving- en selectiebureaus, maar medewerkers te laten zoeken. Gemeenten trekken alle registers open om schaarse kandidaten te lokken. 

 • Een wendbare organisatie, met een daarop toegesneden pakket arbeidsvoorwaarden. Tilburg sloot een sociaal akkoord met de vakbonden en de ondernemersraad. Maar eerst was ‘relatietherapie’ tussen de partijen nodig. 

  Eerst relatietherapie, dan onderhandelen

  Reageer

  Een wendbare organisatie, met een daarop toegesneden pakket arbeidsvoorwaarden. Tilburg sloot een sociaal akkoord met de vakbonden en de ondernemersraad. Maar eerst was ‘relatietherapie’ tussen de partijen nodig. 

 • Ze zijn onbevangen en denken vaak niet langs hiërarchische lijnen. Waardoor het zomaar kan gebeuren dat een trainee bij de wethouder binnenstapt om een idee te pitchen. Eenmaal de schrik voorbij verwelkomen gemeenten de veranderkracht van de nieuwkomers.

  Komt een trainee bij de wethouder

  Reageer

  Ze zijn onbevangen en denken vaak niet langs hiërarchische lijnen. Waardoor het zomaar kan gebeuren dat een trainee bij de wethouder binnenstapt om een idee te pitchen. Eenmaal de schrik voorbij verwelkomen gemeenten de veranderkracht van de nieuwkomers.

 • Gemeenten zoeken naar een nieuwe rol, als regisseur, in netwerken en andere verbanden. Die context vraagt van een deel van het ambtelijk apparaat andere vaardigheden en een nieuwe manier van werken. ‘Blijven leren, de organisatie is nooit af’, zeggen de verantwoordelijken in Lochem en Tiel.

  Van specialisten naar alleskunner

  Reageer

  Gemeenten zoeken naar een nieuwe rol, als regisseur, in netwerken en andere verbanden. Die context vraagt van een deel van het ambtelijk apparaat andere vaardigheden en een nieuwe manier van werken. ‘Blijven leren, de organisatie is nooit af’, zeggen de verantwoordelijken in Lochem en Tiel.

 • Veel gemeenten stellen met het oog op onverwachte situaties in het sociale domein een ‘sociaal calamiteitenplan’ vast. Maar voegt zo’n werkbeschrijving veel toe? En wordt die bij een ramp wel gebruikt? Daarover lopen de meningen uiteen. ‘Zo’n plan is een recept voor onrust.’ 

  Omstreden reddingsboei

  Reageer

  Veel gemeenten stellen met het oog op onverwachte situaties in het sociale domein een ‘sociaal calamiteitenplan’ vast. Maar voegt zo’n werkbeschrijving veel toe? En wordt die bij een ramp wel gebruikt? Daarover lopen de meningen uiteen. ‘Zo’n plan is een recept voor onrust.’ 

 • Aan de keukentafel is het niet altijd gemoedelijk. Ambtenaren en buurtwerkers ervaren met regelmaat frustratie en agressie van teleurgestelde burgers. Gestructureerde nazorg en het bespreken van casuïstiek voorkomen dat medewerkers afhaken.

  Politie traint sociale wijkteams

  Reageer

  Aan de keukentafel is het niet altijd gemoedelijk. Ambtenaren en buurtwerkers ervaren met regelmaat frustratie en agressie van teleurgestelde burgers. Gestructureerde nazorg en het bespreken van casuïstiek voorkomen dat medewerkers afhaken.

 • Geen strakke sturing van bovenaf, maar inwoners zelf laten beslissen over herinrichting van de binnenstad. Doetinchem neemt overheidsparticipatie serieus, zonder mooipraterij. ‘In gesprek gaan met mensen bleek veel gemakkelijker dan we van tevoren dachten.’ 

  D’ran in de Achterhoek

  Reageer

  Geen strakke sturing van bovenaf, maar inwoners zelf laten beslissen over herinrichting van de binnenstad. Doetinchem neemt overheidsparticipatie serieus, zonder mooipraterij. ‘In gesprek gaan met mensen bleek veel gemakkelijker dan we van tevoren dachten.’ 

 • Wet- en regelgeving staat soms haaks op de meest prak tische oplossing voor burgers met een uitkering. Via de ‘omgekeerde toets’ komt maatwerk alsnog binnen handbereik. Ambtenaren in het sociale domein leren drempels wegnemen. ‘Mag je dit als consulent wel adviseren?’ 

  Draaien aan de knoppen in het sociaal domein

  Reageer

  Wet- en regelgeving staat soms haaks op de meest prak tische oplossing voor burgers met een uitkering. Via de ‘omgekeerde toets’ komt maatwerk alsnog binnen handbereik. Ambtenaren in het sociale domein leren drempels wegnemen. ‘Mag je dit als consulent wel adviseren?’ 

 • Gemeenten en jeugdzorgaanbieders weten vaak niet wat ze aan elkaar hebben. Onvoldoende uitgewerkte afspraken leiden dan tot uiteenlopende verwachtingen, soms tot verschillen van inzicht over (geleverde) zorg en vrijwel altijd tot meer bureaucratie. 

  Maak liever heldere afspraken

  Reageer

  Gemeenten en jeugdzorgaanbieders weten vaak niet wat ze aan elkaar hebben. Onvoldoende uitgewerkte afspraken leiden dan tot uiteenlopende verwachtingen, soms tot verschillen van inzicht over (geleverde) zorg en vrijwel altijd tot meer bureaucratie. 

 • Veel gemeenten in Nederland brengen medewerkers van sociale wijkteams onder in een nieuwe rechtspersoon. Die juridische overgang kan nadelig uitpakken voor werknemers, zeggen de vakbonden. Soms scheelt het hen wel 600 euro per maand.

  Veel leden wijkteams leveren in

  Reageer

  Veel gemeenten in Nederland brengen medewerkers van sociale wijkteams onder in een nieuwe rechtspersoon. Die juridische overgang kan nadelig uitpakken voor werknemers, zeggen de vakbonden. Soms scheelt het hen wel 600 euro per maand.

 • Sociale wijkteams zijn de spil van de veranderingen in het sociale domein. Maar ze komen om in het werk. En dan houdt de bureaucratie hen ook nog eens van het werk.

  Wijkteams overbelast

  Reageer

  Sociale wijkteams zijn de spil van de veranderingen in het sociale domein. Maar ze komen om in het werk. En dan houdt de bureaucratie hen ook nog eens van het werk.

 • Een groeiend aantal gemeenten stimuleert medewerkers om, al dan niet tijdelijk, iets anders te gaan doen. Bijvoorbeeld omdat hun oude werk ophoudt te bestaan, er andersoortige functies ontstaan of er op projectbasis behoefte is aan capaciteit. Volgens de Personeelsmonitor van A+O Fonds Gemeenten 2015 wordt ruim 40 procent van de vacatures gevuld met interne kandidaten.

  Stoelendans brengt swing

  Reageer

  Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. In tijden van bezuinigingen en krimpende formaties voelen medewerkers weinig voor verandering. Interne mobiliteit helpt de gemeentelijke arbeidsmarkt weer op gang.

 • Waar de overheid terugtreedt, stappen bewoners naar voren om te doen wat zij nodig achten in hun wijk. Een serie over burgerinitiatieven. De week: Groenbeheer in Oldebroek.

  Budget van gemeente naar dorp

  Reageer

  Voor wat hoort wat. Twee dorpen in Oldebroek beschikken over hun eigen portie van het lokale budget voor groenbeheer. Met wat overschiet, verfraaien ze hun dorp. Een geslaagde deal. Tot nu toe. Het eerste deel van een serie over burgerinitiatieven.

 • In de dertien gemeenten van de Veenkoloniën varieert het percentage laaggeletterdheid tussen de 12 en 19 procent. Naar schatting 2.750 inwoners op een totaal van bijna 26 duizend kunnen in Borger-Odoorn niet goed lezen en schrijven.

  Sociale teams spits op taal

  Reageer

  Laaggeletterdheid gaat vrijwel altijd samen met andere problemen. In Borger-Odoorn sporen sociale teams het probleem op. Decentralisaties vormen een uitgelezen moment voor de aanpak van laaggeletterdheid.

 • In het eerste jaar van lokale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg daalde het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. Te vroeg om conclusies te trekken, zegt Annette Roeters van de Raad voor de Kinderbescherming. De vier grote steden gaan voorop in de daling.

  Minder jeugd in bescherming

  Reageer

  In het eerste jaar van lokale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg daalde het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. Te vroeg om conclusies te trekken, zegt Annette Roeters van de Raad voor de Kinderbescherming. De vier grote steden gaan voorop in de daling.

 • Gemeenten betalen zich blauw aan bijzondere bijstand. Oorzaak: de explosie van het aantal inwoners met schulden dat onder beschermingsbewind wordt geplaatst.

  Kosten schuldhulp rijzen de pan uit

  Reageer

  Gemeenten betalen zich blauw aan bijzondere bijstand. Oorzaak: de explosie van het aantal inwoners met schulden dat onder beschermingsbewind wordt geplaatst. Bewindvoerders ontvangen ze met open armen.

 • Uit vrees voor budgetoverschrijdingen gaven gemeenten aan het begin van 2015 de jeugdzorgaanbieders in hun gebied een bedrag waarmee ze moesten uitkomen. Meestal gebaseerd op historische gebruik (het aantal cliënten in voorgaande jaren), met daarop een korting. Een sprong in het diepe vaak, want zou daarmee de verplichte continuïteit van zorg gegarandeerd zijn? En, de nachtmerrie van veel wethouders, zouden ze aan het eind van het jaar niet alsnog een nabrander krijgen voor de kosten van jeugdzorg?

  Jeugdzorg binnen budget

  Reageer

  Wethouders liggen wakker van eventuele budgetoverschrijdingen op de jeugdzorg. Maar in de Regio Noord-Veluwe was het financiële plaatje van het eerste transitiejaar 2015 snel duidelijk en zijn ze al ‘in control’ voor dit jaar.

 • Sommige gemeenten kijken verder dan alleen de eerste noodopvang: ze helpen statushouders zo snel mogelijk aan werk of zetten ze boven de boeken.

  Help vluchteling meteen aan werk

  Reageer

  Gemeenten hebben hun handen vol aan het regelen van (nood)opvang en huis­vesting voor asielzoekers en vluchtelingen. Sommige gemeenten kijken al verder: ze helpen statushouders zo snel mogelijk aan werk of zetten ze boven de boeken.

 • Op schrift staat het er stoer. ‘In tien jaar tijd 25.000 banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat gaan we als overheidswerkgevers voor elkaar krijgen.’ Was getekend: Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken; Jan van Zijl, voorzitter van de MBO-Raad, en Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG.

  Overheid levert banen niet

  1 reactie

  De overheid realiseert te weinig werkplekken voor arbeidsgehandicapten. We roeien tegen macrotrends in, aldus banenambassadeur Hans Spigt.

 • Gemeenten die hun inkoopvoorwaarden in het sociale domein dicht spijkeren, bewijzen zichzelf, zorgaanbieders, maar vooral zorgvragers een slechte dienst. Aanbestedingsjurist en advocaat Tim Robbe: ‘Inkoop maakt soms meer kapot dan je lief is.’

  ‘Keuze cliënt leidend’

  Reageer

  Gemeenten die hun inkoopvoorwaarden in het sociale domein dicht spijkeren, bewijzen zichzelf, zorgaanbieders, maar vooral zorgvragers een slechte dienst. Aanbestedingsjurist en advocaat Tim Robbe: ‘Inkoop maakt soms meer kapot dan je lief is.’

 • In de hoop tekorten te verminderen trekt een deel van de gemeenten de stekker uit gezamenlijke sociale werkbedrijven. Of ‘ieder voor zich’ een oplossing is voor de problemen in de sector, wordt aan vele kanten betwijfeld.

  De SW-puzzel

  Reageer

  In de hoop tekorten te verminderen trekt een deel van de gemeenten de stekker uit gezamenlijke sociale werkbedrijven. Of ‘ieder voor zich’ een oplossing is voor de problemen in de sector, wordt aan vele kanten betwijfeld.

 • Ondersteuning van mantelzorgers is volgens de Wmo 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij moeten oog hebben voor de positie van mantelzorgers en (helpen) voorkomen dat die door de hoeven zakken.

  Oog voor de mantelzorger

  Reageer

  Mantelzorgers belonen met een financieel ‘compliment’ volstaat niet. De samenleving als geheel moet meer oog krijgen voor hun positie. Niet als het water hen al aan de lippen staat, maar in het dagelijks leven.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen.

  Liever instemmen dan procederen

  Reageer

  De decentralisaties hebben nauwelijks geleid tot rechtszaken over aanbestedingen. Stilte voor de storm. Vanaf volgend jaar zullen buiten de boot gevallen zorgaanbieders alsnog hun recht willen halen. 

 • Hulpverleners nemen afstand van de woorden ‘helpen’, ‘wij’ en ‘samen’. De cliënt moet zelf aan de bak. Zelfsturing is het nieuwe toverwoord.

  Kappen met helpen, ja!

  Reageer

  Hulpverleners nemen afstand van de woorden ‘helpen’, ‘wij’ en ‘samen’. De cliënt moet zelf aan de bak. Daarbij hoort een ander idioom. Welkom in de wereld van de zelfsturing en de vangrail.

 • Het sociale domein zoekt een nieuw evenwicht. Dat kan niet zonder verwarring, angst en groeipijn, zegt de Rotterdamse transitieprofessor Derk Loorbach.

  Groeipijn in het sociale domein

  Reageer

  Het sociale domein zoekt een nieuw evenwicht. Dat kan niet zonder verwarring, angst en groeipijn, zegt de Rotterdamse transitieprofessor Derk Loorbach.

 • Sociale wijkteams moeten in de meeste gemeenten de wonderolie van de decentralisaties worden. Het gevaar is dat de verwachtingen te groot zijn. In het merendeel van de gemeenten moet de verbouwing van de verzorgingsstaat plaatsvinden in de wijken, met de sociale (wijk-)teams in de voorhoede. Maar wat behelst een sociaal wijkteam, en wat doet het precies?

  Iedereen z’n eigen wonderolie

  Reageer

  Sociale wijkteams moeten in de meeste gemeenten het smeermiddel worden van de decentralisaties. Maar over hoe ze moeten worden ingericht, lopen de meningen per gemeente sterk uiteen.

 • De hedendaagse manager bakt er weinig van, betoogt de Nijmeegse filosoof en organisatiedeskundige René ten Bos. En trainingen om dat leiderschap te stimuleren zijn doorgaans zinloos.

  Iedereen weigerambtenaar

  Reageer

  De hedendaagse manager bakt er weinig van, betoogt de Nijmeegse filosoof en organisatiedeskundige René ten Bos. En trainingen om dat leiderschap te stimuleren zijn doorgaans zinloos. De strijd tegen bureau­cratie kan beter van onderop beginnen. ‘Rapporteer niet meer, stop met controleren.’

 • De trend van opschaling is onstuitbaar, stelt Hans Disch, interim-directeur van OLON. Alleen in groter verband – OLON heeft een ‘verzorgingsgebied’ van tussen 100.000 en 500.000 inwoners voor ogen – kunnen de lokale omroepen hun bedrijfsvoering professionaliseren, de (journalistieke) inhoud van programma’s en berichtgeving verbeteren en multichannel werken.

  Te gezellige waakhond

  1 reactie

  Veel lokale publieke omroepen ontstijgen amper het niveau van de plaatselijke etherpiraat. Koepel-organisatie OLON en de VNG pleiten voor schaal­vergroting. ‘Het is niet de bedoeling om met overheids­geld plaatjes te draaien voor tante Mien.’

 • Serie over ambtenaren die als taak hebben al te onbezonnen gedrag van burgers in het publiek domein binnen de perken te houden.

  ‘Meer opvoeden dan handhaven’

  Reageer

  Kwaku Summer Festival staat, na de Uitmarkt en vóór de Gay Parade, in de top drie van de Amsterdamse feestkalender. Een tropische braderie met vertier, verdeeld over vijf weekeinden. Voor handhavers een tour de force.

 • Gemeenten zijn druk met de lokale vertaling van de Participatiewet, waarin de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de bijstand en een groot deel van de Wajong worden samengevoegd. Om gehandicapten en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, is afgesproken dat er zogenoemde garantiebanen komen voor uitkeringsgerechtigden die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

  Op zoek naar wil en winst

  Reageer

  Al ver voor Den Haag hadden Stedendriehoek en Noord-Veluwe een sociaal akkoord. Zo gaan ambtenaren en ondernemers als buddy’s de boer op om werkgevers warm te maken voor garantiebanen.

 • Ontwikkelingen als decentralisatie, bezuinigingen, taken afstoten, kerntakendiscussies, organisatieverandering en versplintering van het politieke landschap hebben volgens Geuijen grote gevolgen voor hoe lokale ambtenaren in de gemeentelijke organisatie en daarbuiten functioneren. Volgens haar moeten ze zich een nieuw vakmanschap eigen maken.

  Luisteren en loslaten

  Reageer

  De nieuwe gemeenteambtenaar moet omgevings­sensitief zijn. Verder liefst ook presterend, verbindend, strategisch en flexibel. ‘Het nieuwe vakmanschap is een grote zoektocht.’

 • Onterecht, vinden onder ander Bart Eigeman en Jan Pieter Lokker.

  Koester de kracht van leken

  Reageer

  De spoeling wordt dunner en de kwaliteit van raadsleden holt achteruit, klagen bestuurders en ambtenaren. Of schuilt in gebrek aan deskundigheid de mogelijke kracht van de raad? 

 • Waarom zijn de effecten van beleid zo lastig te voorspellen en doorgronden? Menno Fenger grijpt graag naar de complexiteitswetenschap, die spreekt van complexe adaptieve systemen (CAS) en die in kaart bracht dat systemen zich meestal onverwacht gedragen.

  ‘Denk in mensen, niet in systemen’

  Reageer

  Of het nu om verkeersveiligheid gaat of om uitkeringen: beleid pakt zelden uit zoals het bedoeld is. Laat de gedachte aan beheersing los en sluit aan bij menselijk gedrag, bepleit Menno Fenger, bestuurskundige en handhavingsspecialist.

 • Overheidsopvattingen ten aanzien van de rechten en plichten die horen bij burgerschap zijn vooral het laatste decennium stapsgewijs flink zijn opgeschoven: van zoveel mogelijk individualisme en autonomie naar zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar.

  Schoffelen én ­zeggenschap

  1 reactie

  Burgers moeten beter voor elkaar zorgen, vindt de overheid. Maar opgelegde vrijwilligheid is een contradictie, stelt socioloog Imrat Verhoeven. ‘Mensen helpen als ze door iemand anders worden gevraagd, niet als de overheid dat doet.’ Tenzij vrijwilligers ook invloed op het beleid krijgen.

 • ‘Mensen voelen zich in toenemende mate eigenaar van de buurt’, zegt René Kreeft, voorzitter van de bewonerscommissie Stroinkslanden. ‘Je kunt wel op elke straathoek een agent zetten, maar dat is niet waar je naar streeft. Zet burgers zelf aan het stuur.’

  Burger speelt agent

  Reageer

  Enschede neemt met z’n jongerenaanpak een voorschot op de decentralisaties. In ‘omgevingsbeheergroepen’ helpen bewoners mee om de overlast in probleemwijk ‘Zuid’ op te lossen. ‘De sociale veiligheid is er 80 procent op vooruitgegaan.’

 • Rotterdam en de zorgverzekeraars Achmea en VGZ tekenden een overeenkomst die moet leiden tot verbetering van de gezondheid van Rotterdammers en het terugdringen van zorgkosten.

  Van stopwatch naar schakel

  Reageer

  Gemeenten en zorgverzekeraars worden de belangrijkste financiers van de zorg. Vooruitlopend op de overheveling van veel AWBZ-taken zoeken ze elkaar  op. Met resultaat, zoals in Rotterdam en Utrecht. ‘Zonder interventie waren de kosten 7,5 ton hoger.’

 • De werkloosheid loopt op. Elke ­gemeente staat voor de ­opgave om mensen weer aan de slag te ­krijgen. Ieder doet dat op zijn eigen manier. In een serie artikelen houdt Binnenlands Bestuur het uiteenlopende re-integratiebeleid ­tegen het licht

  Pareltjes zoeken

  Reageer

  Aart van der Gaag, directeur van ABU, branchevereniging van vooral de grote uitzendondernemingen, haalt een uitspraak aan van oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Albeda: ‘Ze worden met duizenden tegelijk werkloos, maar je moet ze één voor één terugbrengen.’ 

 • Gemeenten hebben nog een kleine twee jaar voordat de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten een feit is (per 1-1-2015). Gemeenten wachten niet langer en starten gewoon.

  Vliegende start Jeugdzorg 2.0

  Reageer

  Alle jeugdzorg gaat naar de gemeenten met ingang van 2015. De tijd dringt, al ligt er nog geen wet. Gemeenten wachten niet langer. ‘Gewoon starten en zien wat er gebeurt.’ Ondervinding blijkt een goede leermeester.

 • Elke ­gemeente staat voor de ­opgave om mensen weer aan de slag te ­krijgen. In een serie houdt Binnenlands Bestuur het uiteenlopende re-integratiebeleid ­tegen het licht.

  In de asbest telt een krasje niet

  3 reacties

  Bijna tachtig Haagse werklozen zijn in 2012 opgeleid tot  astbestsaneerder. Meer dan vijftig daarvan hebben nu betaald werk. Geen dwang, maar het aantrekkelijke aanbod trok hen over de streep. ‘Bij het binnenkomen schat ik vaak al in: dit wordt er een.’

 • Overijssel telt 65 formele samenwerkingsverbanden, van stadsbank en sociale werkplaats tot waterschap. Tweederde is op publiekrechtelijke basis, de rest privaatrechtelijk.

  Eén Twente

  Reageer

  Het WGR Plus verband Regio Twente wordt opgeheven. Volgens de voorzitter van het openbaar lichaam, Peter den Oudsten, zal dat de regio Twente niet doen verbrokkelen. De burgemeester van Enschede denkt dat de steden juist naar elkaar toe groeien. ‘Één gemeente van 360.000 inwoners maakt echt het verschil.’

 • Wat doet een jonge ambtenaar die wat wil, maar op weerstand stuit?

  Miesjes & Matthijsjes

  Reageer

  Vier generaties tegelijk op de werkvloer, dat kan botsen of juist zorgen voor vernieuwing. Intelligente managers spelen in op de onderlinge verschillen en benutten die.

 • Einde subsidie, einde dienstverband

  Reageer

  Met de Wet werken naar vermogen sneuvelt (voorlopig) ook een landelijk experiment met loondispensatie. Het zoveelste instrument dat moet bevorderen dat mensen met een beperking aan de slag komen. ‘Leg het gewoon op, met een quotum,’ zeggen ambtenaren in Smallingerland.

 • Niet remmen, maar gassen

  Reageer

  De opvolger van de geschrapte Wet werken naar vermogen zal veel trekken hebben van het wetsvoorstel dat er lag. ‘Ook als de wet plaats maakt voor iets anders, zijn het dezelfde ambtenaren die schrijven,’ constateert Divosa-voorzitter René Paas. 

 • ‘De onderkant is hartstikke nodig’

  Reageer

  In het magazine Binnenlands Bestuur een gesprek met Iris van Bennekom, voorzitter van Cedris, brancheorganisatie van de sociale werkvoorziening. Dit interview is afgenomen vóór de val van het kabinet-Rutte. 

 • Rampsite

  Reageer

  Twitter en Faceboek zijn niet te verslaan, maar tijdens een calamiteit is de gemeentelijke website een baken in de informatievoorziening. Mits deze een piekbelasting aankan. 

 • Stadhuis vol alleskunners

  2 reacties

  De gemeente Den Haag schrapt voor 2014 ruim duizend formatieplaatsen. Outplacement en opleiding zijn de smeerolie van de operatie. ‘Niet scholen is achteruit fietsen.’ 

 • Apeldoorn moet effe dimmen

  2 reacties

  Apeldoorn staat financieel onder curatele van de provincie Gelderland. De stad zet alles op alles om niet de artikel 12-status te krijgen. ‘Maar er zijn grenzen aan het zelfoplossend vermogen.’

 • Bij modeketen Piet Zoomers werkt vast personeel prima samen met mensen met een beperking. Ook andere werkgevers tonen interesse. De toekomst is aan het ‘werkontwikkelbedrijf’.     

  Mensen laten uitgroeien boven zichzelf

  Reageer

  Bij modeketen Piet Zoomers werkt vast personeel prima samen met mensen met een beperking. Ook andere werkgevers tonen interesse. De toekomst is aan het ‘werkontwikkelbedrijf’.   

 • Amechtig Apeldoorn zoekt nieuwe donor

  2 reacties

  Door tekorten op het grondbedrijf verandert Apeldoorn van een relatief rijke gemeente in een stad zonder een grammetje vet op de botten. ‘Een patiënt op de intensive care die alleen dankzij een zware transfusie kan overleven’

 • Het bijstandswonder van Boxmeer

  Reageer
  Door slimmer te werken met een nieuw softwareprogramma bespaart Boxmeer fors op bijstandsuitgaven en valt minder klanten lastig met vragen om bewijsdocumenten. De ambtenaren scheelt het een enorme hoeveelheid rompslomp.
 • Niet delen maar kiezen

  Reageer
  Economie is gebaat bij investeringen en nu het Rijk zich terugtrekt, zijn de provincies aan zet. Een rondgang langs bestuurders en ondernemers in Brabant, Zeeland en Limburg levert vele wensen op en goede raad. ‘Provincies moeten prioriteiten stellen en niet elke gemeente een tientje willen geven.’
 • Vrijstaat aan de Maas

  Reageer
  Maasdriel is voortdurend het toneel van gerommel en geruzie. Nu volgt in opdracht van de provincie een onderzoek naar de bestuurscultuur in de Gelderse gemeente. ‘Hier vraagt men geen toestemming, maar vergiffenis.’