of 58952 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 236
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Yolanda de Koster
Twitter:
Twitter profiel van Yolanda de Koster

Recente Artikelen

 • De Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk vertrekt per 1 oktober. Hij is voor vier jaar benoemd als rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University.

  Van de Donk weg als commissaris Brabant

  Reageer

  De Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk (CDA) vertrekt, maar niet uit Brabant. Hij wordt per 1 oktober de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University. Hij was sinds 2009 commissaris van Brabant.  

 • De wetswijziging woonplaatsbeginsel moet worden uitgesteld tot 2022. Die oproep doet Jeugdzorg Nederland aan de Tweede Kamer.

  Oproep: stel wijziging woonplaatsbeginsel uit

  Reageer

  De wetswijziging woonplaatsbeginsel moet met een jaar worden uitgesteld. Die oproep doet Jeugdzorg Nederland aan de Tweede Kamer, die woensdag de wetswijziging behandelt. Het blijkt technisch niet mogelijk om de daadwerkelijke woonplaats van een jongere met jeugdzorg met een druk op de knop te achterhalen.  

 • Hoewel bestuurders meer onbehagen steeds rechtstreekser op hun bordje krijgen, moet het openbaar bestuur de oren niet laten hangen naar de samenleving. Dat betoogde Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden (Thorbecke Leerstoel) aan de Universiteit Leiden donderdag op het evenement Kompas ‘Besturen in tijden van onbehagen’ van Binnenlands Bestuur en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Bestuurders moeten rug recht houden

  Reageer

  Bestuurders krijgen steeds meer onbehagen rechtstreekser op hun bordje, maar dat betekent niet dat het openbaar bestuur daarom de oren moet laten hangen naar de samenleving. Bestuurders moeten hun publiekrechtelijke bevoegdheden benutten: bevoegdheden om eenzijdig een rechtsverhouding te bepalen.

 • Huishoudelijke hulp moet naar de bijzondere bijstand worden overgeheveld, zodat deze voorziening voor de meest kwetsbaren beschikbaar blijft. Dat stelt de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in zijn woensdagmiddag uitgebrachte advies ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’.

  Advies: huishoudelijke hulp naar bijzondere bijstand

  9 reacties

  Huishoudelijke hulp moet van de Wmo naar de bijzondere bijstand worden overgeheveld, zodat deze voorziening voor de meest kwetsbaren beschikbaar blijft. Alle hulp en ondersteuning voor zelfstandig thuiswonende ouderen moet vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bij de Wmo en de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden ondergebracht. Gemeenten moet worden verboden Wmo-cliënten naar de Wlz door te schuiven als zelfstandig thuiswonende ouderen het ook met Wmo-ondersteuning kunnen redden. Gemeenten die kunnen voorkomen dat inwoners een beroep op de Wlz moeten doen, moeten een hogere uitkering uit het gemeentefonds krijgen.  

 • Gemeenten moeten leren van elkaar als het gaat om verbetering en vernieuwing van de jeugdzorg en niet allemaal zelf het wiel uitvinden. Niet elk wiel past echter op elke wagen. Dat is een van lessen van het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ).

  Krachten bundelen voor betere jeugdzorg

  Reageer

  Gemeenten moeten niet allemaal zelf het wiel uitvinden, maar niet elk wiel past op elke wagen. Dat is een van lessen van het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ). Kennisuitwisseling is essentieel, maar regionale verschillen zijn en blijven er en daar moet ook oog voor zijn.

 • Ročak heeft onderzocht hoe mensen de gevolgen van stedelijke krimp, zoals het verdwijnen van voorzieningen, ervaren en daarop reageren. Ook heeft ze de rol van het sociaal kapitaal onder de loep genomen, waaronder de mate van participatie van burgers in een krimpgebied. Ročak heeft voor haar onderzoek casestudies in Heerlen en Blaenau Gwent in Wales uitgevoerd.

  Krimp stad is niet bedreigend

  Reageer

  Maatschappelijke actie kan een waardevol hulpmiddel zijn voor het ondersteunen van de levenskwaliteit in krimpgebieden, maar kent ook zijn grenzen en mag niet worden overschat. Stedelijke krimp wordt in het dagelijks leven door burgers niet als iets wezenlijks bedreigends ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van Maja Rocak.

 • De informele afhandeling is min of meer ‘vormvrij’ en daarmee niet gebonden aan vaste procedures of richtlijnen, aldus de rekenkamercommissie van Stichtse Vecht in haar rapport.

  Keerzijde informele afhandeling

  2 reacties

  Meer dan zes op de tien klachten zijn in 2018 in Stichtse Vecht informeel afgehandeld. Hoewel informele afhandeling tot een grotere tevredenheid bij inwoners leidt en kan leiden tot besparing van tijd en kosten, heeft de werkwijze ook keerzijden. Het kan resulteren in onduidelijkheid en willekeur, stelt de plaatselijke rekenkamercommissie. 

 • Er is veel mis met de schuldhulpverlening in Venlo. Het is niet vast te stellen of inwoners met schulden goed (genoeg) worden geholpen door de gemeente. Dat constateert de Rekenkamer Venlo in zijn recent verschenen onderzoek ‘Helpt de Schuldhulpverlening?’

  Schuldhulpverlening Venlo is zwart gat

  1 reactie

  De schuldhulpverlening in Venlo rammelt, al is niet vast te stellen hoe erg het rammelt. Het is niet duidelijk of inwoners met schulden goed (genoeg) worden geholpen door de gemeente.

 • Burgemeesters moeten niet voortdurend in de positie worden gedwongen van sheriff, scheidsrechter of speelbal. Dat vindt de Noord-Hollandse commissaris van de koning Arthur van Dijk.

  Cdk uit zorgen over positie burgemeesters

  2 reacties

  Burgemeesters moeten niet voortdurend in de positie worden gedwongen van sheriff, scheidsrechter of speelbal. De burgemeester moet ruimte worden geboden om zijn of haar verbindende rol in de gemeenschap te spelen.

 • Gemeenten zijn verworden tot een ‘overbelaste en onderbetaalde ‘Haagse franchisenemer’. Die van alles moet en voor datgene wat mag, geen of onvoldoende geld heeft. Dit kan natuurlijk echt niet’, stelt de Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen.

  ‘Den Haag’ moet ophouden met bepalen

  3 reacties

  Gemeenten zijn vijf jaar na de decentralisaties verworden tot een ‘overbelaste en onderbetaalde ‘Haagse franchisenemer’. Die van alles moet en voor datgene wat mag, geen of onvoldoende geld heeft. Dit kan natuurlijk echt niet’, aldus de Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen.

 • Inwoners van Den Haag mogen meepraten over de profielschets. Ze mogen antwoord geven op de vraag 'Waar moet de nieuwe burgemeester aan voldoen?' Den Haag zoekt een opvolger voor de in oktober opgestapte Pauline Krikke.

  Waar moet nieuwe Haagse burgemeester aan voldoen?

  Reageer

  Op deze vraag mogen alle inwoners van Den Haag tot en met volgende week donderdag een antwoord geven. De reacties worden door de Haagse gemeenteraad verwerkt in een voorlopige profielschets voor een kroonbenoemde opvolger van de in oktober afgetreden Pauline Krikke. Er is al wel een conceptprofielschets.

 • De Groningse commissaris van de koning René Paas vindt dat het kabinet te weinig doet om de gemeentelijke financiële problemen in de jeugdzorg op te lossen.

  ‘Den Haag’ laat gemeenten aan hun lot over

  3 reacties

  De Groningse commissaris van de koning René Paas trekt in zijn nieuwsjaarstoespraak van leer tegen het kabinet dat in zijn ogen te weinig doet om de gemeentelijke financiële problemen in de jeugdzorg op te lossen.

 • Drieduizend Rotterdammers hebben vorig jaar hulp gekregen bij de aanpak van schulden; duizend meer dan in 2018. Dankzij de vernieuwde schuldhulp, stelt de gemeente Rotterdam.

  Meer Rotterdammers met schulden geholpen

  Reageer

  Drieduizend Rotterdammers hebben vorig jaar hulp gekregen bij de aanpak van hun schulden. Dat zijn er duizend meer dan in 2018. Dankzij de vernieuwde schuldhulp, waarbij de insteek is om mensen eerder en beter te helpen bij het oplossen van hun schuld, zo stelt de gemeente Rotterdam.

 • De burgemeester van Boxmeer, Karel van Soest, hoopt dat Mill en Sint Hubert en Grave zich toch aansluiten bij de voorgenomen herindeling in het Land van Cuijk. Dat zei hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

  Boxmeer hoopt op herindeling van vijf gemeenten

  Reageer

  De Boxmeerse burgemeester Karel van Soest hoopt dat Mill en Sint Hubert en Grave zich alsnog aansluiten bij de voorgenomen herindeling in het Land van Cuijk. Herindeling ‘willen we nog steeds het liefst met vijf gemeenten.’ Dat zei hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Die kans dat zijn wens uitkomt is klein.

 • Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars moeten met elkaar afspraken maken over de verdeling van kosten en de baten van onder meer preventieve maatregelen. Dat schrijft minister De Jonge (VWS, CDA) aan de Tweede Kamer.

  Gemeentelijke inzet preventie moet financieel lonen

  4 reacties

  Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars moeten over de ‘eigen’ domeinen heen (financiële) afspraken maken. Zodat de rekening van bijvoorbeeld investeringen door gemeenten om ouderen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, niet alleen op het bordje van gemeenten terecht komt, maar bijvoorbeeld ook bij de zorgverzekeraars. Die hebben er (financieel) baat bij als mensen een beroep kunnen blijven doen op de Wmo in plaats van op de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Burgemeesters hebben nieuwjaarstoespraken aangegrepen nog eens de penibele financiële situatie van gemeenten bij Den Haag’ onder de aandacht te brengen.

  Burgemeesters uiten zorgen over financiën

  1 reactie

  Nieuwjaarstoespraken zijn door burgemeesters aangegrepen nog eens de penibele financiële situatie van gemeenten bij ‘Den Haag’ onder de aandacht te brengen. Dat gaat in niet mis te verstane bewoordingen.

 • Het gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb) wordt door Purmerend en Beemster ontmoedigd. De politiek moet zich nog eens achter de oren krabben of het wel zo slim is om het keuzerecht van de zorgvrager te beperken, adviseert de Rekenkamercommissie Purmerend en Beemster.

  Advies: zet pgb niet bij het oud vuil

  2 reacties

  Het gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb) wordt door de gemeenten Purmerend en Beemster ontmoedigd. Dit doen zij door onder meer lagere tarieven te vergoeden dan bij zorg in natura. De politiek moet zich nog eens achter de oren krabben of het wel zo slim is om het keuzerecht van de zorgvrager te beperken.

 • Diverse gemeenten waarschuwen hun inwoners op hun website en/of per brief voor verlate rekeningen voor de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen. Hen wordt geadviseerd geld apart te zetten om later niet onaangenaam verrast te worden door een (gestapelde) rekening.

  Vertraging bij inning ‘abo-tarief’ Wmo

  2 reacties

  Diverse gemeenten waarschuwen hun inwoners voor verlate rekeningen voor de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen. Hen wordt geadviseerd geld apart te zetten om later niet onaangenaam verrast te worden door een (gestapelde) rekening.

 • Diemen kreeg er vorig jaar met een groei van 54 per duizend inwoners relatief de meeste inwoners bij. In absolute zin groeide Amsterdam het hardst. De hoofdstad kreeg er in 2019 bijna 11 duizend inwoners bij. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

  Groei voor randgemeenten grote steden

  Reageer

  Van alle gemeenten kreeg Diemen er vorig jaar relatief gezien de meeste inwoners bij: 54 per duizend inwoners. In absolute zin groeide Amsterdam het hardst. De hoofdstad groeide in 2019 met bijna 11.000 inwoners. In bijna een op de vijf gemeenten (18 procent) daalde vorig jaar de bevolking. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS tot 1 december.

 • Bijna een op de zes cliënten van jeugdzorg (17 procent) weet nog altijd niet waar ze met een hulpvraag moeten aankloppen. Bij de Wmo is de toegang beter geregeld. Dat blijkt uit een totaalanalyse door I&O Research van ruim tachtig cliëntervaringsonderzoeken jeugd en Wmo.

  ‘Loket’ jeugdzorg moeilijk te vinden

  1 reactie

  Veel jongeren en hun ouders weten nog steeds vaak niet waar ze moeten aankloppen voor jeugdzorg. Ook de snelheid waarmee ze geholpen worden, houdt niet over. Kleine gemeenten (tot 25.000 inwoners) doen het beter dan grotere. Bij de Wmo is de toegang en de snelheid van hulp beter geregeld. Dat blijkt uit een totaalanalyse door I&O Research van ruim tachtig cliëntervaringsonderzoeken jeugd en Wmo.

 • Partijen die baat hebben van vernieuwingen die gemeenten in de jeugdzorg doorvoeren, moeten daaraan meebetalen. Dat vindt de Woerdense wethouder Arjan Noorthoek (jeugdzorg, CDA). Hij denkt daarbij onder meer aan zorgverzekeraars die kunnen meebetalen aan praktijkondersteuners jeugd.

  Zorgverzekeraars moeten meebetalen aan jeugdzorg

  7 reacties

  Partijen die profiteren van innovaties die gemeenten in de jeugdzorg doorvoeren, moeten daaraan meebetalen. Dat vindt de Woerdense wethouder Arjan Noorthoek (jeugdzorg, CDA). Hij denkt daarbij onder meer aan zorgverzekeraars die kunnen meebetalen aan praktijkondersteuners jeugd, die steeds meer gemeenten inzetten.

 • Gemeenten moeten meer sturingsmogelijkheden krijgen bij de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015. Ook is ‘herstelwerk’ nodig rondom financiële en bestuurlijke randvoorwaarden. Dat stelt de VNG in een maandag verschenen essay.

  Vijf jaar ‘3D’: werk aan winkel voor gemeenten én rijk

  Reageer

  Gemeenten moeten meer sturingsmogelijkheden krijgen bij de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Ook is ‘herstelwerk’ nodig rondom financiële en bestuurlijke randvoorwaarden. Ontzorgen en normaliseren moet nu echt het credo van de decentralisaties in het sociaal domein worden.

 • Burgemeester en wethouders van Westellingwerf doen alcohol in januari in de ban. Ze roepen ook collega's en inwoners op alcohol een maandje te laten staan.

  College van B en W maandje alcoholvrij

  1 reactie

  Het college van Westellingwerf doet in januari alcohol in de ban. Het scheelt dat de gemeente zelf geen nieuwjaarsreceptie organiseert, maar ook op recepties die B en W wel bezoeken, houden ze het bij een frisje. ‘Dat is de belofte’, benadrukt een woordvoeder van de gemeente.

 • Gemeenten moeten stoppen met het inkopen van ‘drang’ als jeugdzorgproduct. Dat stellen de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies. RVS-voorzitter Jet Bussemaker licht het advies toe.

  Drang jeugdzorg moet in de ban

  2 reacties

  Bijna alle gemeenten kopen ‘drang’ in als jeugdzorgproduct. Daar moeten zij mee stoppen, vinden de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Er moet een duidelijke knip komen tussen intensieve vrijwillige jeugdzorg en dwang, benadrukt RVS-voorzitter Jet Bussemaker.

 • Op 5 december nam burgemeester Annemiek Jetten ontslag. ‘Het huidige politieke klimaat in Vlaardingen vraagt om een bestuursstijl die niet volledig aansluit bij mijn kwaliteiten’, stelde ze in een verklaring. Het is al tijden politiek onrustig in de gemeente. Zo wilde onder meer de raad in maart een nieuw college en verscheen in september een ontluisterend rapport over zowel de ambtelijke organisatie als de raad en het college.

  Eenhoorn tijdje naar Vlaardingen

  Reageer

  Bas Eenhoorn (VVD, 73) is aan de slag gegaan als waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Hij moet de komende tijd samen met het gemeentebestuur de rust in de gemeente herstellen. Een vacature voor een kroonbenoemde burgemeester wordt voorlopig nog niet opengesteld. Dat heeft de Zuid-Hollandse commissaris van de koning (cdk) Jaap Smit afgesproken met de fractievoorzitters. Eerst moet de rust in het gemeentehuis zijn teruggekeerd, zodat een nieuwe kroonbenoemde burgemeester een goede start kan maken.

 • 'Den Haag' moet gemeenten in 2020 een voorschot van 350 miljoen euro geven op de jeugdzorg en Wmo. Het kabinet kan er ook voor kiezen om 400 miljoen euro van het toekomstig accres in 2020 uit te betalen. Deze voorstellen heeft het college van Hellendoorn aan de Tweede Kamer gedaan.

  Kabinet moet gemeenten voorschot geven op Wmo en jeugd

  2 reacties

  Het rijk moet gemeenten in 2020 een voorschot van 350 miljoen euro geven op de jeugdzorg en Wmo. Dit voorschot verrekenen de gemeenten vanaf 2024, uitgesmeerd over vijf jaar, afhankelijk van de uitkomsten van lopende onderzoeken naar de toereikendheid van de huidige rijksbudgetten. ‘Den Haag’ kan er ook voor kiezen om 400 miljoen euro van het toekomstig accres in 2020 uit te betalen.

 • Vijf Drentse gemeenten mogen van aanbieders van Wmo en jeugdzorg een personeelslijst eisen, waarin opleidings- en beroepskwalificaties staan. Dat heeft de kortgedingrechter van de rechtbank Noord-Nederland recent bepaald.

  Drentse gemeenten niet in de fout bij aanbestedingseis

  Reageer

  Vijf Drentse gemeenten staan volkomen in hun recht om bij aanbieders van Wmo en jeugdzorg een personeelslijst op te vragen, waarin onder meer opleidings- en beroepskwalificaties staan. Dat heeft de kortgedingrechter van de rechtbank Noord-Nederland recent bepaald.

 • Het gemeentelijk takenpakket is niet te groot, stelt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Wel is er door de grote hoeveelheid uitvoeringstaken, minder ruimte voor raadsleden om hun rol als volksvertegenwoordiger te pakken.

  Raad moet meer zijn politieke rol pakken

  1 reactie

  Het gemeentelijk takenpakket is niet te groot, vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Wel is er, naarmate er meer uitvoeringstaken zijn, minder ruimte voor de raad om zijn rol als volksvertegenwoordiger te pakken.

 • Aan de gemeenteraad van Noordoostpolder zijn vier scenario’s voorgelegd om financiële grip te krijgen op het sociaal domein. Het college spoort de raad aan om de scenario’s ‘stabiliseren’ of ‘minimaliseren’ verder te laten uitwerken. Beide scenario’s hebben gevolgen voor hulpbehoevende inwoners.

  Keuzemenu voor grip op sociaal domein

  Reageer

  Vier scenario’s om financiële grip te krijgen op het sociaal domein zijn voorgelegd aan de gemeenteraad van Noordoostpolder. De budgetten zijn nu ontoereikend om het huidige beleid voort te zetten. Er moeten keuzes worden gemaakt. Het college spoort de raad aan om de scenario’s ‘stabiliseren’ of ‘minimaliseren’ verder te laten uitwerken. Beide scenario’s hebben gevolgen voor hulpbehoevende inwoners.

 • Het rijk bespaart sinds 2016 jaarlijks ruim 1,3 miljard euro op de Wmo. Dat blijkt uit een brief van minister De Jonge (VWS) aan de Eerste Kamer.

  Rijk bespaart per jaar ruim 1,3 miljard euro op Wmo

  7 reacties

  Met de invoering van de Wmo 2015 heeft het rijk in 2015 1,1 miljard euro bespaard en daarna jaarlijks ruim 1,3 miljard euro. Op de huishoudelijke verzorging bespaarde het rijk in 2015 465 miljoen euro en vanaf 2016 jaarlijks 610 miljoen euro. Op individuele dagbesteding en begeleiding werd in het eerste jaar 654 miljoen euro bespaard oplopend naar 733 miljoen euro vanaf 2018.

 • De rechtszekerheid van Wmo-cliënten in Nijmegen is niet voldoende gewaarborgd. Er is daarmee geen zekerheid dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Dat concludeert de Rekenkamer Nijmegen in zijn recent verschenen rapport ‘Toegang tot de Wmo’.

  Rechtszekerheid Nijmeegse Wmo-cliënten in geding

  2 reacties

  De rechtszekerheid van Wmo-cliënten in Nijmegen is onvoldoende gewaarborgd. Er is daarmee geen zekerheid dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Dat concludeert de Rekenkamer Nijmegen in zijn recent verschenen rapport ‘Toegang tot de Wmo’.

 • In Kapelle is voor de tweede keer de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester stopgezet. Er zaten volgens de vertrouwenscommissie van de gemeente wederom onvoldoende geschikte kandidaten tussen. ‘Dit oogt uniek’, aldus Hilde Westera, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB.)

  Unicum: twee keer streep door burgemeestersbenoeming

  2 reacties

  In het Zeeuwse Kapelle is voor de tweede keer de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester stopgezet. Net zoals de eerste keer, zaten er volgens de vertrouwenscommissie van de gemeente ook nu onvoldoende geschikte kandidaten tussen. Volgens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is het nog niet eerder voorgekomen dat ook een ‘tweede ronde’ wordt stopgezet. ‘Dit oogt uniek’, aldus Hilde Westera, directeur van het NGB. Ook de Zeeuwse commissaris van de koning Han Polman kent geen vergelijkbare situaties, zo laat hij via zijn woordvoerder weten.

 • Het gemeentelijk takenpakket is te groot. Gemeenten moeten alleen maar taken krijgen waar ze echt wat over te zeggen hebben en waar het politieke debat over kan worden gevoerd. Dat stelt emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in een interview in Binnenlands Bestuur.

  Takenpakket gemeenten is te groot

  8 reacties

  Gemeenten moeten alleen maar taken krijgen waar ze echt wat over te zeggen hebben en waar het politieke debat over kan worden gevoerd. ‘Met vrij budget en een hoop bevoegdheden. En that’s it. Je moet de taakstelling gaan herverkavelen.’ Dat stelt emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in een interview in Binnenlands Bestuur.

 • Gemeenten worstelen met het toezicht op (malafide) zorgaanbieders. Eindhoven bindt de strijd tegen zorgcowboys aan. ‘Geld voor zorg moet voor zorg worden ingezet.’

  Zorggeld mag niet aan strijkstok blijven hangen

  2 reacties

  Veel gemeenten worstelen met het toezicht op (malafide) zorgaanbieders. Eindhoven bindt de strijd tegen zorgcowboys aan. Als zorgaanbieders vanaf 2021 te hoge winsten maken, moeten ze verplicht met de billen bloot. Hebben ze geen goed verhaal over de behaalde winsten, dan kan het contract worden ontbonden. ‘Geld voor zorg moet voor zorg worden ingezet.’

 • Vijf van de achttien Friese gemeenten waren zonder de 'boekhoudtruc' onder preventief toezicht van de provincie Friesland gekomen. Gedeputeerde Sander de Rouwe (financiën, CDA) wil voor de voorjaarsnota duidelijkheid van het rijk over structureel extra geld, in plaats van pseudo penningen.

  ‘Pseudo penningen’ redden Friese gemeenten

  Reageer

  Als gemeenten niet de ‘boekhoudtruc’ voor de jeugdzorg in hun begrotingen hadden mogen toepassen, waren vijf van de achttien Friese gemeenten onder preventief toezicht van de provincie komen te staan. Dat meldt het provinciebestuur van Friesland, die meteen de noodklok bij het rijk luidt. Er moet structureel extra geld voor jeugdzorg naar gemeenten. De tekorten in het sociale domein drukken een grote stempel op de gemeentebegrotingen.

 • De Zeeuwse gemeenten hebben de stofkam door het aantal jeugdzorgaanbieders gehaald. In plaats van meer dan tweehonderd aanbieders, krijgen per 2020 een kleine honderd aanbieders een contract.

  Zeeuwse gemeenten zetten mes in jeugdzorgaanbieders

  1 reactie

  De dertien gemeenten in Zeeland hebben de stofkam door het aantal jeugdzorgaanbieders gehaald. In plaats van meer dan tweehonderd aanbieders, krijgen vanaf 2020 een kleine honderd aanbieders een contract.

 • Inwoners van Mill en Sint Hubert kunnen op 23 januari naar de stembus. Alle kiesgerechtigden kunnen via een inwonersraadpleging aangeven of de gemeente zelfstandig moet blijven of dat de gemeente zich moet aansluiten bij de herindeling van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

  Inwoners Mill naar stembus over bestuurlijke toekomst

  Reageer

  Inwoners van Mill en Sint Hubert gaan op 23 januari naar de stembus. Alle kiesgerechtigden kunnen via een inwonersraadpleging aangeven of de gemeente zelfstandig moet blijven of moet fuseren met Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

 • Sterk vergrijzende gemeenten zetten alles op alles om daarop goed voorbereid te zijn. Zoals de P10-gemeenten, waaronder Westerveld, en Maasgouw. Het Wmo-budget en de beperkte sturingsmogelijkheden bij de Wmo spelen hen echter parten.

  Budget knelt bij gemeentelijke aanpak vergrijzing

  1 reactie

  Gemeenten zien hun kosten voor de Wmo door onder meer de vergrijzing stijgen. Sterk vergrijzende gemeenten zetten alles op alles om goed voorbereid te zijn op de groei van hun ouderen die zich de komende jaren verder doorzet. Zoals de P10-gemeenten, waaronder Westerveld, en Maasgouw. Het Wmo-budget en de beperkte sturingsmogelijkheden bij de Wmo spelen hen echter parten.

 • Na de herindeling met Amsterdam in 2022 krijgt Weesp een rechtstreeks gekozen bestuurscommissie. De bestuurscommissie krijgt een eigen budget. Het gaat om een pilot die na drie jaar wordt geëvalueerd.

  Weesp krijgt na fusie gekozen bestuurscommissie

  1 reactie

  Na de fusie met Amsterdam in 2022 krijgt Weesp een rechtstreeks gekozen bestuurscommissie. Deze commisse wordt tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente gekozen. De bestuurscommissie krijgt een eigen budget. Het gaat om een pilot die na drie jaar wordt geëvalueerd.

 • Het Osse college uit pittige kritiek op de fusieplannen van Landerd en Uden. Een fusie tussen beide gemeenten is onlogisch, onverstandig en oncollegiaal.

  Ongezouten kritiek Oss op herindelingsplannen

  Reageer

  Een fusie tussen Uden en Landerd is onlogisch, onverstandig en oncollegiaal. Die ongezouten boodschap geeft het college van Oss aan de colleges en raden van beide gemeenten. Het steekt het Osse gemeentebestuur dat Oss nooit serieus is betrokken bij de herindelingsplannen van ‘grote buurgemeente’ Landerd en ‘regionale collega-gemeente’ Uden. Oss is slechts ‘pro forma’ betrokken geweest.

 • Almere hoeft niet langer de hotelkosten te betalen van een Nederlands-Somalisch gezin met vier kinderen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland woensdag bepaald in een zaak tussen het gezin en de gemeente.

  Voorzieningenrechter slaat piketpalen Wmo

  9 reacties

  De gemeente Almere hoeft niet langer de hotelkosten te betalen van een Nederlands-Somalisch gezin met vier kinderen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland woensdag bepaald in een zaak tussen het gezin en de gemeente. Het gezin doet voor onderdak onterecht een beroep op de Wmo.

 • Gedeputeerde Staten van Gelderland willen uiterlijk medio januari van het nieuwe college van Scherpenzeel horen hoe zij de eerder door GS geuite zorgen over een zelfstandig voortbestaan kunnen wegnemen. GS houden grote zorgen over de toekomst van Scherpenzeel als zelfstandige gemeente

  Provincie eist duidelijkheid Scherpenzeel

  5 reacties

  De provincie Gelderland houdt grote zorgen over de toekomst van Scherpenzeel als zelfstandige gemeente. Gedeputeerde Staten willen uiterlijk medio januari van het nieuwe college van Scherpenzeel horen hoe zij de eerder door GS geuite zorgen over een zelfstandig voortbestaan kunnen wegnemen.

 • Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant willen dat vijf gemeenten gaan fuseren, in plaats van drie. Dat schrijven zij in reactie op de herindelingsplannen van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. GS willen dar ook Mill en St Hubert en Grave zich aansluiten.

  Brabant wil herindeling van vijf gemeenten

  5 reacties

  Voor een krachtig openbaar bestuur voor het Land van Cuijk is het beter dat vijf gemeenten gaan fuseren, in plaats van de nu geplande drie. Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant in reactie op de herindelingsplannen van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. GS van Brabant zien graag dat ook Mill en St Hubert en Grave zich aansluiten.

 • Het Scherpenzeelse college is maandagavond gevallen over de keuze tussen zelfstandigheid of herindeling met Barneveld. Een direct gevormde nieuwe coalitie koos voor zelfstandigheid.

  College Scherpenzeel struikelt over fusie

  3 reacties

  Het college van Scherpenzeel is maandagavond gevallen. Struikelblok: de keuze tussen zelfstandigheid of herindeling met Barneveld. Een nieuwe (meerderheids)coalitie, van Gemeentebelangen Scherpenzeel en SGP, is al gevormd. Zij koos maandagavond voor een zelfstandig Scherpenzeel. 

 • Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn nauwelijks in beeld bij gemeenten. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Klachten uit zicht, mensen buiten beeld?’

  Beschut werkers uit zicht gemeenten

  6 reacties

  Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn nog steeds nauwelijks in beeld bij gemeenten. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Klachten uit zicht, mensen buiten beeld?’ De ombudsman roept de verantwoordelijke wethouders op om te zorgen voor één loket waar burgers, met name kwetsbare groepen zoals inwoners met een arbeidsbeperking, rechtstreeks terecht kunnen met hun probleem of klacht.

 • Leeuwarden heeft geen zicht op wachttijden in de specialistische jeugdzorg. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Leeuwarden.

  Geen zicht op wachttijden jeugd

  1 reactie

  Leeuwarden heeft geen zicht op wachttijden in de specialistische jeugdzorg. Er wordt niet systematisch gemeten hoe lang deze wachttijden zijn en welke zorgaanbieders als dan niet aan de daarvoor gestelde Treeknormen − de maximaal aanvaardbare wachttijden − voldoen. 

 • © Shutterstock

  Provincie dreigt met fusie

  6 reacties

  De provincie dreigt Scherpenzeel met ingrijpen als de gemeente vasthoudt aan zelfstandigheid. ‘Zonder vertrouwen in een duurzame toekomst van Scherpenzeel is een bestuurlijke fusie op provinciaal initiatief een optie.’ Dat schrijft het college van GS van Gelderland aan het college en de gemeenteraad van Scherpenzeel. 

 • Het gebruik van huishoudelijke hulp bij mensen met een hoog en middeninkomen is in de eerste helft van dit jaar relatief sterk gestegen, ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde voorlopige cijfers van het CBS.

  Relatief sterke stijging 'rijken' met hulp in huishouden

  10 reacties

  Het gebruik van huishoudelijke hulp bij mensen met een hoog en middeninkomen is in de eerste zes maanden van dit jaar relatief sterk gestegen, ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde voorlopige cijfers van het CBS. In januari is het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen ingevoerd.

 • Voor de invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet werden kritische noten over de wetsvoorstellen gekraakt. De waarschuwingen werden in de wind geslagen. Bewindslieden grijpen in, maar kan er dan nog wel over decentralisaties worden gesproken?

  Waarschuwingen decentralisaties genegeerd

  6 reacties

  Zeg niet dat er niet gewaarschuwd is. Voor de invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet werden door niet de minsten kritische noten over de wetsvoorstellen gekraakt. De waarschuwingen werden in de wind geslagen. Bewindslieden grijpen nu in, maar kan er dan nog wel over decentralisaties worden gesproken? Binnenlands Bestuur dook in de adviezen van de Raad van State van destijds en ging terug naar de criticasters van weleer.

 • De gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden hebben alle jeugdzorgcontracten met een jaar verlengd. Daarvoor zijn de contractvoorwaarden van de afgelopen twee jaar gebruikt, met indexering van de tarieven. De uitgaven aan jeugdhulp in de regio Haaglanden stijgen, bij gelijkblijvende zorgvraag, naar 270 miljoen euro; een stijging van 15 miljoen euro.

  Jeugdzorg regio Haaglanden voor jaar geregeld

  Reageer

  De gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden hebben alle jeugdzorgcontracten met een jaar verlengd. Daarvoor zijn de contractvoorwaarden van de afgelopen twee jaar gebruikt, met indexering van de tarieven. De uitgaven aan jeugdhulp in de regio Haaglanden stijgen, bij gelijkblijvende zorgvraag, naar 270 miljoen euro; een stijging van 15 miljoen euro.

 • De Wmo-uitgaven van gemeenten stijgen naar verwachting de komende vijf jaar met jaarlijks zeven procent. Dat blijkt uit een prognose die de VNG heeft gemaakt. Er is een wijziging in de bekostiging en sturing van de Wmo noodzakelijk.

  Wmo-vraag stijgt harder dan budget

  3 reacties

  De gemeentelijke Wmo-uitgaven stijgen naar verwachting de komende vijf jaar met jaarlijks zeven procent. Dat blijkt uit een prognose die gemeentekoepel VNG heeft gemaakt. Er is een wijziging in de bekostiging en sturing van de Wmo noodzakelijk, om de druk op de Wmo door onder meer de dubbele vergrijzing en de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden, stelt de VNG. Veel gemeenten kampen nu al met tekorten op de Wmo. Dat aantal, en de hoogte van het tekort, zal rap stijgen als er niet tijdig wordt ingegrepen.

 • De Zeeuwse gemeenten Hulst en Terneuzen moeten en kunnen beter grip krijgen over de uitgaven in de jeugdzorg. Dat concludeert de rekenkamercommissie Hulst Terneuzen.

  Gemeenten moeten beter op jeugdbudget letten

  Reageer

  De gemeenten Hulst en Terneuzen moeten en kunnen beter grip krijgen over de uitgaven in de jeugdzorg. Dat concludeert de rekenkamercommissie Hulst Terneuzen.

 • Adequate managementinformatie is cruciaal om te voorkomen dat de kosten voor Wmo en de jeugdzorg de pan uit rijzen. Daar schort het bij gemeenten vaak nog aan.

  Data cruciaal bij grip op zorgkosten

  Reageer

  Goede managementinformatie is cruciaal om te voorkomen dat de kosten voor jeugdzorg en Wmo de pan uit rijzen. Daar schort het bij gemeenten vaak nog aan.

 • Gemeenten maken zich massaal grote zorgen over het tekort aan politiemensen in dorpen en steden. ‘Den Haag’ moet echt iets aan die problematiek doen. Dat signaal werd door ruim 97 procent van de gemeenten, vrijdag in Nieuwegein bijeen, ondersteund.

  Tekort politie baart gemeenten grote zorgen

  3 reacties

  Geen groen op straat in plaats van blauw. Dat was niet het signaal dat drie burgemeesters via een motie wilden afgeven op de buitengewoon algemene ledenvergadering van de VNG. Wel dat er onvoldoende operationele bezetting en formatie bij de politie is. En dat ‘Den Haag’ echt iets aan die problematiek moet doen. Dat signaal werd door ruim 97 procent van de gemeenten, vrijdag in Nieuwegein bijeen, ondersteund.

 • 'Ongepast en schadelijk' zijn de voorgestelde ingrepen in de jeugdzorg van ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V). Dat stelde de Somerense wethouder Theo Maas (jeugd) op buitengewoon algemene ledenvergadering van de VNG. De gemeentelijke frustratie over de Haagse oekaze zit diep.

  Frustratie jeugdzorg zit diep bij gemeenten

  2 reacties

  De voorgestelde ingrepen in de jeugdzorg van ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) zijn ‘ongepast en schadelijk. We hebben ruimte nodig, geen nadere regels.’ Dat betoog van de Somerense wethouder Theo Maas (jeugd) werd breed gedeeld door gemeenten, vrijdag bijeen voor de buitengewoon algemene ledenvergadering van de VNG. De gemeentelijke frustratie over de Haagse oekaze zit diep.

 • De gemeenschappelijke regeling (GR) Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) wordt per 1 januari beëindigd. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten blijven op inhoudelijke beleidsterreinen samenwerken, waarbij ook andere gemeenten kunnen aanhaken.

  Van GR naar netwerksamenwerking

  Reageer

  De gemeenschappelijke regeling (GR) Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) wordt per 1 januari opgeheven. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten blijven wel samenwerken, maar gaan dat op een andere manier doen. Er worden tussen gemeenten op inhoudelijke beleidsterreinen onderlinge afspraken gemaakt, waarbij ook andere gemeenten kunnen aanhaken.

   

 • De Wmo 2015 moet worden aangepast, zodat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen om bepaalde burgers buiten de Wmo te houden. Daarvoor pleiten 26 gemeenten.

  Gemeenten willen grip op Wmo

  2 reacties

  De Wmo 2015 moet worden aangepast, opdat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen om bepaalde burgers buiten de Wmo te houden. Alleen dan kunnen gemeenten binnen de beschikbare budgetten zorg en ondersteuning bieden aan burgers die dat zelf niet kunnen regelen of betalen. En alleen dan kan een reëel tarief aan aanbieders worden betaald.

 • Friese, Drentse en Gelderse gemeenten hebben bedenkingen over haalbaarheid en betaalhaar van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) per 1 januari. De VNG moet bij het rijk aandringen op voldoende geld voor de in- en uitvoering van de Wvggz, stellen zij in moties die vrijdag op de Buitengewone algemene ledenvergadering worden ingediend.

  Gemeenten huiverig voor invoering Wvggz

  Reageer

  Vijftien Friese en alle Drentse gemeenten hebben bedenkingen over de invoering van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) per 1 januari. Ze twijfelen aan de haalbaar- en betaalhaarheid ervan. De gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid stellen dat het rijk de extra financiële lasten voor gemeenten onvoldoende compenseert. Gemeentekoepel VNG moet bij het rijk aandringen op voldoende geld voor de in- en uitvoering van de Wvggz.

 • De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) moet de kansen en risico’s van de huidige regio-indelingen in beeld brengen. Het adviesorgaan moet ook antwoord geven op de vraag of de schaal en het aantal van de huidige regio’s past bij een doelmatige uitvoering en bestuurlijke inrichting van Nederland.

  Second opinion over regio-indeling

  1 reactie

  De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) moet de kansen en risico’s van de huidige regio-indelingen in kaart brengen. Daarbij moet niet alleen naar de jeugdzorgregio’s worden gekeken, maar ook naar andersoortige regio-indelingen. Het adviesorgaan moet ook antwoord geven op de vraag of de schaal en het aantal van de huidige regio’s past bij een doelmatige uitvoering en bestuurlijke inrichting van Nederland.

 • Veertien procent van de mensen die vanuit de bijstand is uitgestroomd, meldt zich na een half jaar weer bij de gemeente. Na een jaar is dat percentage gestegen naar 20 procent. Na vijf jaar stabiliseert dat percentage zich op 35 procent. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek op basis van cijfers uit de Divosa Benchmark.

  Uitstromers kloppen vaak weer bij gemeenten aan

  Reageer

  Veel mensen die vanuit de bijstand zijn uitgestroomd, melden zich na een tijdje weer bij de gemeente. Veertien procent doet dat na een half jaar. Na een jaar is dat percentage gestegen naar 20 procent. Na vijf jaar stabiliseert dat percentage zich op 35 procent. Mensen kloppen bijvoorbeeld opnieuw bij de gemeente aan omdat de baan tijdelijk was of omdat ze om een andere reden toch weer recht hebben op een uitkering. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek op basis van cijfers uit de Divosa Benchmark.

 • Bezuinigen op huishoudelijke hulp pakt averechts uit. Als de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, doen er meer mensen een beroep op de (duurdere) wijkverpleging of de verpleeghuiszorg. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Wat als zorg wegvalt’.

  Goedkoop is duurkoop in de zorg

  4 reacties

  Bezuinigen op huishoudelijke hulp pakt per saldo verkeerd uit. Als de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, doen er meer mensen een beroep op de (duurdere) wijkverpleging of de verpleeghuiszorg. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Wat als zorg wegvalt’.

 • Te veel organisaties die niet goed samenwerken en minder hulp zorgen voor ontevredenheid bij burgers die van de Wmo en jeugdzorg gebruik maken. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

  Minder hulp Wmo en jeugd stemt tot ontevredenheid

  2 reacties

  Minder hulp en te veel organisaties die niet goed samenwerken zorgen voor ontevredenheid bij burgers die van de Wmo en jeugdzorg gebruik maken. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

 • © Shutterstock

  Toezicht op Wmo dient verbeterd

  1 reactie

  Het tempo waarin gemeenten het Wmo-toezicht invullen moet omhoog, stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het duurt te lang voordat het Wmo toezicht in Nederland overal van een gelijkwaardig en voldoende niveau is. 

 • Den Haag meet de resultaten van ambulante Wmo-begeleiding via de zogeheten GAS-methodiek (goal attainment scaling). Na een ‘pioniersfase’ wordt de methodiek vanaf januari breder in de Wmo toegepast. De meerwaarde staat als een paal boven water, maar er is wel wat gesleuteld. Niet alles werkte zoals gehoopt.

  Schaven en sleutelen aan meetinstrument Wmo

  1 reactie

  Den Haag meet sinds 1,5 jaar de resultaten van ambulante Wmo-begeleiding via de zogeheten GAS-methodiek (goal attainment scaling). Na een ‘pioniersfase’ wordt de methodiek vanaf januari 2020 breder in de Wmo toegepast. De meerwaarde staat als een paal boven water, maar er is wel wat gesleuteld. Niet alles werkte zoals gehoopt.

 • De invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 met een generieke korting op de budgetten is veel te rigoureus geweest. Zonder meer geld erbij hadden gemeenten niet akkoord moeten gaan met de decentralisaties. Dat stellen ambtenaren en wethouders, gevraagd naar de belangrijkste lessen na (bijna) vijf jaar decentralisaties in een onderzoek dat I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur heeft uitgevoerd.

  Stelselherziening sociaal domein te rigoureus geweest

  3 reacties

  De invoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet met een generieke korting op de budgetten is veel te rigoureus geweest. Zonder meer geld erbij hadden gemeenten niet akkoord moeten gaan met de decentralisaties. Dat stellen ambtenaren en wethouders, gevraagd naar de belangrijkste lessen na (bijna) vijf jaar decentralisaties in een onderzoek dat I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur heeft uitgevoerd.

 • Gemeenten staan nog steeds achter het principe van de decentralisaties jeugd, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie. Burgers zijn minder tevreden. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

  Burger minder positief over '3D' dan ambtenaar

  1 reactie

  Gemeenten staan nog steeds vierkant achter het principe van de decentralisaties jeugd, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie. Het wordt ze door ‘Den Haag’ echter niet makkelijk gemaakt. Jeugdzorg is het grootste zorgenkindje. Burgers zijn minder tevreden. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

 • Als gemeente grip krijgen op de jeugdzorg is ondoenlijk. Meten is niet weten, want meten is in een groot deel van de jeugdzorg eigenlijk een onmogelijke opgave. Dat stelt gezondheidseconoom Xander Koolman (VU).

  Grip op jeugdzorg is ondoenlijk

  5 reacties

  Als gemeente grip krijgen op de jeugdzorg is bijna een onmogelijke opgave. Meten is niet weten, want meten is in een groot deel van de jeugdzorg eigenlijk ondoenlijk. Geen vrolijk verhaal van gezondheidseconoom Xander Koolman, al heeft hij wel een alternatief. Via de inkoopmethodiek en de wijkteams kunnen gemeenten sturen.

 • Het monitoren van resultaten van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo levert niet altijd voldoende sturingsinformatie op. Dat stellen ambtenaren werkzaam in het sociaal domein. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

  Sturingsinformatie sociaal domein vaak onvoldoende

  4 reacties

  Het monitoren van resultaten van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet levert niet altijd voldoende sturingsinformatie op. Dat stellen ambtenaren werkzaam in het sociaal domein. Dat is met name bij de Jeugdwet het geval. Bijna de helft van de ambtenaren die in het sociaal domein werkzaam zijn, vindt de (sturings)informatie die ‘jeugdmonitoren’ opleveren onvoldoende; een toename ten opzichte van drie jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

 • Gemeenten zijn behoorlijk ontstemd over de ingrepen die ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) willen doen in de jeugdzorg. De Haagse ‘coupe’ verdient niet de schoonheidsprijs, hoe nodig ook voor kwetsbare kinderen.

  Analyse: Afpakken jeugdzorg mistig gebeuren

  5 reacties

  Gemeenten zijn zeer ontstemd over de ingrepen die ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) willen doen in de jeugdzorg. Hoe nodig ook voor kwetsbare kinderen, vanuit gemeenteperspectief bezien verdient de Haagse ‘coupe’ niet de schoonheidsprijs. De eerste overheid is aan de kant gezet. Op de voorgestelde maatregelen valt bovendien een en ander af te dingen.

   

 • De Participatiewet moet worden aangepast en er moet geld bij. Dat stellen gemeenten, bonden en VGN in een reactie op de vernietigende evaluatie van de Participatiewet door het SCP.

  Bezuiniging op Participatiewet funest gebleken

  6 reacties

  De bezuinigingen die tegelijkertijd met de invoering van de Participatiewet zijn doorgevoerd, hebben verkeerd uitgepakt. De wet moet worden aangepast en er moet geld bij. ‘Het is wensdenken gebleken om met fors minder geld meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam een betaalde baan te bieden.’

 • Na een moeizame start is het realiseren van beschut werk op gang gekomen. Gemeenten zijn terughoudend met het inzetten van loonkostensubsidie. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen ‘Eindevaluatie van de Participatiewet’.

  Beschut werk komt langzaam op gang

  2 reacties

  Na een moeizame start is het realiseren van beschut werk op gang gekomen. De verschillen tussen gemeenten, die in 2048 minimaal 30.000 beschutte werkplekken moeten hebben gerealiseerd, zijn groot. Sommige gemeenten hebben veel meer moeite om beschut werk te realiseren, anderen hebben meer beschutte werkplekken gerealiseerd dan beoogd. Gemeenten zijn terughoudend met het inzetten van loonkostensubsidie. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen ‘Eindevaluatie van de Participatiewet’.

 • De doelstellingen van de Participatiewet zijn niet behaald. Ook is geen sprake van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen ‘Eindevaluatie van de Participatiewet’.

  Participatiewet is mislukt

  8 reacties

  De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, terwijl dat wel met de wet werd beoogd. Voor de 440.000 bijstandsgerechtigden heeft de wet amper een verschil gemaakt. Voor mensen die het recht verloren op toegang tot de sociale werkvoorziening daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen weliswaar de baankansen, maar hun inkomenspositie is verslechterd. Van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt is geen sprake.

 • Vanaf 2022 komt er structureel extra geld voor de jeugdzorg bij. Daar mogen gemeenten vanuit gaan, stelde minister Hugo de Jonge (VWS) maandag tijdens het Wetgevingsoverleg jeugd. Bij de Kamer gaan nog niet de handen op elkaar over de plannen ministers De Jonge en Dekker (J&V) om het jeugdzorgstelsel weer op de schop te nemen.

  Structureel extra jeugdgeld ja, maar nu nog niet

  2 reacties

  Gemeenten kunnen er vanuit gaan dat er vanaf 2022 structureel extra geld voor de jeugdzorg komt. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) maandag tijdens het Wetgevingsoverleg jeugd gesteld. Bij de Kamer gaan de handen nog niet op elkaar over de plannen ministers De Jonge en Dekker (J&V) om het jeugdzorgstelsel weer op de schop te nemen.   

 • De aanbestedingsprocedures voor Wmo en jeugdzorg worden vereenvoudigd. De Jeugdwet en de Wmo moet hiertoe worden aangepast. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vrijdag aan de Kamer laten weten.

  Aanbestedingsprocedure jeugdzorg en Wmo versoepeld

  1 reactie

  De aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en Wmo worden vereenvoudigd. Een uitgebreide gunningssystematiek is niet langer verplicht bij aanbesteden in het sociaal domein. Gemeenten mogen in bepaalde gevallen opdrachten gunnen aan een kleine groep van beste zorgaanbieders. De Jeugdwet en de Wmo moet hiertoe worden aangepast. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vrijdag aan de Kamer laten weten.

 • Tot nu hebben zich 125 wethouders uit het hele land aangemeld om gezamenlijk het wetgevingsoverleg jeugd van de Tweede Kamer bij te wonen. Gemeenten willen structureel extra geld voor de jeugdzorg.

  Wethouders trekken massaal naar Den Haag

  5 reacties

  Tot nu hebben 125 wethouders uit het hele land zich aangemeld om gezamenlijk het wetgevingsoverleg jeugd van de Tweede Kamer van maandag bij te wonen; meer dan een op de tien wethouders die het land telt. Het wordt druk, want ook de vakbonden hebben aangekondigd met een grote delegatie de begrotingsbehandeling jeugd bij te wonen. De VNG pleit bij de Tweede Kamer om structureel extra geld voor de jeugdzorg.

 • Met verplichte regionale samenwerking en extra geld zijn de problemen in de jeugdzorg niet opgelost. Dat stelt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

  Stelselherziening lost problemen jeugdzorg niet op

  Reageer

  Met extra geld en verplichte regionale samenwerking zijn de problemen in de jeugdzorg niet opgelost. Om vernieuwing goed op gang te brengen, moeten de intensieve hulp en de eerste lijn worden verbeterd en de preventie en het pedagogisch klimaat in bijvoorbeeld gezin of school worden versterkt. Dat stelt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

 • Het kabinet moet structureel extra geld vrijmaken voor jeugdzorg. Een stelselherziening zoals de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) voor ogen hebben, is noodzakelijk. Dat stelt een viertal samenwerkende jeugdbranches waaronder Jeugdzorg Nederland en GGZ Nederland in een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie van VWS.

  Kabinet moet structureel extra jeugdgeld vrijmaken

  3 reacties

  Het kabinet moet structureel met extra geld over de brug komen voor jeugdzorg. Een stelselherziening zoals de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) voor ogen hebben, is noodzakelijk, maar kost tijd. Op korte termijn moeten er maatregelen worden genomen, want de problemen zijn urgent.

 • ‘De wijkteamprofessionals lijken ervan uit te gaan dat hoe meer problemen er zijn, hoe minder kans van slagen een netwerkaanpak zou hebben’, vertelt senior onderzoeker Rob Jagtenberg van de Erasmus Universiteit in de speciale uitgave ter afsluiting van het NWO-onderzoeksprogramma Smart Governance. ‘De effectiviteit van de EKC-aanpak logenstraft deze aanname.’

  Wijkteam laat naasten met rust

  Reageer

  Overheden verwachten veel van het inschakelen van het sociale netwerk, maar wijkteams zijn terughoudend met het inschakelen van het netwerk rond cliënten. Dat geldt zeker wanneer het gaat om mensen met een stapeling van problemen (multi-problematiek). 

 • Experimenteren en leren moet op drie niveaus plaatsvinden, stelt auteur Suzanne Potjer in haar boek: lokaal, horizontaal en verticaal. Alleen dan kunnen ‘experimenten daadwerkelijk verandering teweegbrengen, en kunnen we van mogelijke, naar haalbare, naar gangbare vernieuwingen gaan’, aldus Potjer, die twee jaar onderzoek deed naar diverse experimenten in binnen- en buitenland zoals de ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken’ en de ‘City Deals’.

  Filosofie voor experimenten

  1 reactie

  Door overheden, bewoners, bedrijven en instellingen wordt steeds vaker geëxperimenteerd op onderwerpen zoals leefbaarheid in de buurt, duurzame energie en zorg. Ze kunnen gezien worden als een nieuwe manier van sturen in het publieke domein. Er wordt echter niet altijd op een systematische manier geëxperimenteerd. 

 • Zonder extra geld heeft het verleggen van de verantwoordelijkheid van een deel van de jeugdzorg naar een hoger schaalniveau geen enkele zin. Dat stelt het Stedennetwerk G40 in een brief op poten aan de ministers van VWS, Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid (J&V), Financiën en aan de Kamer.

  ‘Overval’ jeugd valt slecht bij G40

  Reageer

  Het verleggen van de verantwoordelijkheid van een deel van de jeugdzorg naar een hoger schaalniveau heeft geen enkele zin zolang de financiële middelen ‘volstrekt ontoereikend’ en incidenteel blijven.

 • De jeugdhulpregio Haaglanden gaat in beroep tegen het vonnis van de kortgedingrechter over de aanbestedingsprocedure. De tien gemeenten, waaronder Den Haag, willen onduidelijkheden uit het vonnis helder krijgen, in het belang van het vervolgtraject.

  Haaglanden in hoger beroep over inkoop jeugdhulp

  Reageer

  De jeugdhulpregio Haaglanden gaat in beroep tegen het vonnis van de kortgedingrechter over de

  inkoopprocedure van (hoog) specialistische jeugdhulp. De tien gemeenten, waaronder Den Haag, willen onduidelijkheden uit het vonnis helder krijgen, in het belang van het vervolgtraject.

 • Gemeenten moeten reële tarieven betalen voor de jeugd-GGZ. Diverse keren zijn aanbieders al naar de rechter gestapt om deze af te dwingen. Dat is niet de goede weg, benadrukt GGZ Nederland in een brief aan gemeentekoepel VNG.

  GGZ NL: voorkom rechtszaken jeugdhulp

  4 reacties

  Gemeenten moeten eerlijke tarieven betalen voor de jeugd-GGZ. Diverse keren zijn aanbieders al naar de rechter gestapt om deze af te dwingen. In Drenthe volgt op 22 november een kort geding. In meerdere regio’s overwegen zorgaanbieders, in lopende aanbestedingstrajecten voor 2020, een kort geding aan te spannen. De miljard euro die het kabinet extra ter beschikking heeft gesteld voor de jeugdzorg aan gemeenten, moeten gemeenten gebruiken om met reële tarieven over de brug te komen.

 • Winterswijk werkt toe naar een armoedevrije gemeente. Dat wordt op een bijzondere manier aangepakt. College en organisatie kregen vrijwel een carte blanche van de raad om met de samenleving naar het einddoel toe te werken.

  Opgavegericht werken aan armoedevrij Winterswijk

  Reageer

  Winterswijk is niet alleen ambitieus als het gaat om de aanpak van armoede, maar de weg naar een armoedevrij Winterswijk wordt ook op een bijzondere manier aangepakt. College en organisatie kregen vrijwel een carte blanche van de raad om met de samenleving naar het einddoel toe te werken. De gemeente heeft ook twee ervaringsdeskundigen (‘luizen in de pels’) aangenomen.

 • Het kabinet moet nog deze kabinetsperiode met een voorstel voor een grondwetswijziging komen om tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden mogelijk te maken. Een meerderheid van de Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie van VVD, 50Plus, D66 en GroenLinks.

  Tussentijdse raadsverkiezingen moet kunnen

  2 reacties

  Het kabinet moet nog deze kabinetsperiode met een voorstel tot grondwetswijziging komen om tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen mogelijk te maken. Een motie daartoe is dinsdag door de Kamer aangenomen.

 • In ruim één op de tien gemeenten is de individuele mantelzorgwaardering stopgezet. Dat concludeert MantelzorgNL. De onderlinge verschillen in waardering tussen gemeenten zijn groot.

  Een op tien gemeenten staakt mantelzorgwaardering

  Reageer

  In ruim één op de tien gemeenten is de individuele mantelzorgwaardering afgeschaft. Door de tekorten in het sociaal domein staat die waardering onder druk. Dat concludeert MantelzorgNL. De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers ziet dat meer gemeenten het voornemen hebben de waardering voor mantelzorgers in 2020 af te schaffen. Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen.

 • Het college van Amsterdam neet teen aantal ingrijpende maatregelen om de alsmaar oplopende kosten van de jeugdzorg te beteugelen. Komend jaar worden budgetplafonds en een gedeeltelijke cliëntenstop ingevoerd. Daarnaast wil het college per 2021 een stelselwijziging doorvoeren.

  Amsterdam grijpt fors in op jeugdzorg

  7 reacties

  Om een halt toe te roepen aan de alsmaar oplopende kosten van de jeugdzorg neemt het college van Amsterdam een aantal ingrijpende maatregelen. Komend jaar worden budgetplafonds en een gedeeltelijke cliëntenstop ingevoerd. De gemeente accepteert dat daardoor wachtlijsten kunnen ontstaan. Daarnaast wil het college per 2021 een stelselwijziging doorvoeren.

 • Gegevens van ruim zevenhonderd inwoners van Stichtse Vecht die huishoudelijke hulp ontvingen, hebben vanaf 2017 op straat gelegen. De lek is pas recent ontdekt. De gemeente heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Gegevens cliënten huishoudelijke hulp op straat

  2 reacties

  De gegevens van ruim zevenhonderd inwoners van Stichtse Vecht die huishoudelijke hulp ontvingen, hebben twee jaar lang op straat gelegen. De lek is pas recent ontdekt. De gemeente heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Het college van Brummen is gevallen. Directe aanleiding is een door de gemeenteraad gewenste verhoging van de ozb, boven op de verhoging die het college al had voorgesteld. Het was echter de druppel die de emmer deed overlopen.

  College Brummen is gevallen

  1 reactie

  Een door de gemeenteraad gewenste verhoging van de ozb, boven op de verhoging die het college al had voorgesteld, heeft geleid tot de val van het college van Brummen. Het was echter de druppel die de emmer deed overlopen. Er was al een nieuw college in de maak.

 • In aanloop naar de herindeling van Langedijk en Heerhugowaard per 2022 wordt het kernenbeleid in beide gemeenten nieuw leven ingeblazen. Langedijk wil per kern de betrokkenheid van inwoners vormgeven. Heerhugowaard doet dat in haar wijken.

  Kernenbeleid op de schop

  Reageer

  In aanloop naar de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard per 2022 wordt het kernenbeleid in beide gemeenten nieuw leven ingeblazen. Langedijk wil per kern de betrokkenheid van inwoners vormgeven. Heerhugowaard doet dat in haar wijken.

 • Wijkteams hebben in de eerste zes maanden van dit jaar 5,7 procent minder jongeren jeugdhulp gegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de eerste zes maanden van 2019.

  Wijkteams geven minder jeugdhulp

  1 reactie

  Wijk- of buurtteams hebben in de eerste helft van dit jaar 5,7 procent minder jongeren jeugdhulp gegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste van de 347.000 jongeren die jeugdhulp kregen, kregen ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieders (67 procent). Bijna een op de vijf jongeren (18 procent) kreeg hulp van het wijk- of buurtteam. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de eerste zes maanden van 2019.

 • Het Arnhemse college wil bij de aanpak van schulden de focus verleggen van het oplossen van schulden naar het voorkomen van problemen. Iedere inwoner schuldenvrij, is de ambitie.

  Arnhem wil alle inwoners schuldenvrij

  1 reactie

  Iedere inwoner schuldenvrij. Dat is de ambitie van het Arnhemse college. Er wordt ingezet op vroegsignalering, voorkomen van problemen en snellere hulp.

 • De overheid raakt voor burgers steeds verder uit het zicht. Dit komt onder meer omdat de overheid dienstverlening steeds vaker overdraagt aan andere instanties, zoals gemeenschappelijke regelingen. Dat constateert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

  Burger kent overheid niet meer

  2 reacties

  De overheid raakt voor burgers steeds verder uit het zicht. Dit komt onder meer omdat de overheid dienstverlening steeds vaker overdraagt aan andere instanties, zoals gemeenschappelijke regelingen. De burger krijgt daardoor een overheid die hij niet meer kent.

 • De vele brandbrieven van bezorgde en boze wethouders over de financiële tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo aan de Kamer hebben vooralsnog geen effect gehad. Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS, woensdag, werd nauwelijks een woord gerept over de gemeentelijke noodkreten van de afgelopen tijd.

  Brandbrieven wethouders leveren (nog) niets op

  4 reacties

  Vooralsnog hebben de vele brandbrieven van bezorgde en boze wethouders over de financiële tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo aan de Kamer geen effect gehad. Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS, woensdag, werd nauwelijks een woord gerept over de gemeentelijke noodkreten van de afgelopen tijd. Bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken kwamen de zorgen wel aan bod, maar werd slechts een amendement voor extra geld ingediend.

 • In de eerste helft van dit jaar kregen 366.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In de eerste helft van 2018 kregen bijna 361.000 jongeren jeugdzorg. Vanaf 2015 blijft het aantal jongeren met jeugdzorg stijgen, evenals de duur van de verleende zorg, constateert het CBS.

  Vraag naar jeugdzorg blijft stijgen

  3 reacties

  Het aantal jongeren in jeugdzorg blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar kregen 366.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In de eerste helft van 2018 kregen bijna 361.000 jongeren jeugdzorg. Vanaf 2015 blijft het aantal jongeren met jeugdzorg stijgen, evenals de duur van de verleende zorg, constateert het CBS.

 • Onterecht worden lokale partijen op één hoop gegooid. Er is in onderzoek weinig aandacht voor onderlinge verschillen van lokale partijen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Lokale partijen in Nederland. Een overzicht van kennis over lokale partijen 2002-2019’ van Tilburg University.

  Gooi lokale partijen niet op één hoop

  3 reacties

  Lokale partijen worden onterecht vaak op één hoop gegooid. Er is in onderzoek weinig aandacht voor onderlinge verschillen. Desondanks is er wel een aantal gemene delers. Zo heeft de gemiddelde lokale partij minder moeite met het aantrekken van nieuwe raadsleden dan lokale afdelingen van landelijke partijen.

 • De SP wil voor komend jaar een miljard euro extra vrij maken voor gemeenten. Een amendement hiertoe hebben de SP-Kamerleden Ronald van Raak en Maarten Hijink dinsdag ingediend bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken.

  SP wil miljard euro extra voor gemeenten

  3 reacties

  De SP wil een miljard euro extra vrij maken voor gemeenten in 2020. Met het extra geld hoopt de SP dat gemeenten minder hoeven te bezuinigen op bijvoorbeeld de jeugdzorg, daklozenopvang en publieke voorzieningen. Een amendement hiertoe hebben de SP-Kamerleden Ronald van Raak en Maarten Hijink dinsdag ingediend bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken.

 • Bijna een op de vier senioren ziet bezwaren in langer thuis wonen. Ze vinden het moeilijk om een beroep op mantelzorgers te doen. Dat blijkt uit het onderzoek Langer Thuis van seniorenorganisatie KBO-PCOB onder 1.275 senioren.

  Kwart senioren hikt aan tegen langer thuiswonen

  6 reacties

  Bijna een op de vier senioren hikt aan tegen langer zelfstandig thuis wonen. Door het sluiten van verzorgingshuizen wordt een te zware druk op mantelzorgers gelegd. Veel senioren voelen zich bezwaard om mantelzorgers in te schakelen.

 • De Drentse gemeenten eisen, in navolging van de Overijsselse en Groningse gemeenten, dat er minimaal 600 miljoen euro extra in het gemeentefonds wordt gestort. Daarnaast moet het Wmo-abonnementstarief worden afgeschaft.

  Ook Drentse gemeenten luiden noodklok

  Reageer

  Na de Overijsselse en Groningse gemeenten eisen ook de Drentse gemeenten dat er minimaal 600 miljoen euro extra in het gemeentefonds wordt gestort. Daarnaast willen ze meer beleidsruimte en sturingsmogelijkheden binnen het sociaal domein. Het Wmo-abonnementstarief moet worden afgeschaft. In een brandbrief aan de Tweede Kamer zetten de Drentse gemeenten hun noden en eisen uiteen. Morgen behandelt de Kamer de begroting van VWS.

 • Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil in de Gemeentewet verankeren dat gemeenteraden regels kunnen regels stellen over het ‘uitdaagrecht’ van inwoners. Het Landelijk Netwerkt Right to Challenge ziet in die omschrijving ‘een grote adder onder het gras’.

  Kritiek op plannen ‘uitdaagrecht’

  1 reactie

  Gemeenteraden kunnen regels stellen over het ‘uitdaagrecht’ van inwoners. Dit wil minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) verankeren in de Gemeentewet. Het Landelijk Netwerkt Right to Challenge ziet in die omschrijving ‘een grote adder onder het gras’.

 • De Groninger gemeenten pleiten in een brandbrief aan de Tweede Kamer voor ophoging van het budget sociaal domein van minimaal 600 miljoen euro.

  Groninger gemeenten: zeker 600 miljoen euro extra nodig

  Reageer

  Het water staat de Groninger gemeenten aan de lippen. Aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van VWS pleiten zij in een brandbrief aan de Kamer voor ophoging van het budget sociaal domein van minimaal 600 miljoen euro.

 • De gemeente Rotterdam heeft samen met hulpverleners een koffertje ontwikkeld waardoor het voor hulpverleners makkelijker wordt om het gesprek over armoede aan te gaan. De schaamte en stress over armoede is groot, waardoor het praten over financiële problemen moeilijk is.

  Koffertje tegen armoede

  Reageer

  Zo'n 60.000 Rotterdamse huishoudens leven in armoede, een vijfde van alle huishoudens. Meer dan de helft daarvan zelfs langer dan vier jaar. De schaamte en stress over armoede is groot, waardoor het praten over financiële problemen moeilijk is. De gemeente Rotterdam heeft een koffertje ‘Geld enzo’ ontwikkeld waardoor het voor hulpverleners makkelijker wordt om het gesprek over armoede aan te gaan.

 • Nadat de tien gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden door de voorzieningenrechter zijn teruggefloten, zetten zij nu eerst in op de zorgcontinuïteit voor jongeren en gezinnen vanaf januari. Daarvoor gaan zij met jeugdhulpaanbieders om tafel.

  Continuïteit jeugdzorg eerste prioriteit Haaglanden

  Reageer

  De tien gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden brengen de gevolgen in kaart van de uitspraak van de voorzieningenrechter over de inkoop van de (hoog) specialistische jeugdhulp. De gemeenten, waaronder Den Haag, willen vanaf 2020 nieuwe contracten afsluiten, maar zijn door de rechter teruggefloten. Zij moeten ervoor zorgen dat de tarieven kostendekkend en reëel worden. De tien gemeenten zetten nu eerst in op de zorgcontinuïteit voor jongeren en gezinnen vanaf januari. Daarvoor gaan zij met jeugdhulpaanbieders om tafel.

 • Gemeenten korten massaal op het sociaal domein. Dit is een grote dreiging voor verdere stijging van het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland. Die noodkreet heeft het Leger des Heils afgegeven aan de Tweede Kamer.

  Leger des Heils luidt noodklok over bezuinigingen

  2 reacties

  De gemeentelijke bezuinigingen op het sociaal domein zijn een grote dreiging voor verdere stijging van het aantal dak- en thuisloze mensen. Die noodkreet heeft het Leger des Heils afgegeven aan de Tweede Kamer. Er moet in de ogen van het Leger hard worden gewerkt aan goedkope woonruimte en aan een integrale aanpak van wonen, werken en begeleiding naar herstel van het gewone leven.

 • Als gemeenten dit jaar meer dan 145 miljoen euro kwijt zijn aan het Wmo-abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen, moet dit volledig door het rijk worden vergoed. Dat stelt de VNG in een brief aan de Tweede Kamer.

  Rijk moet Wmo-abo-tarief compenseren

  1 reactie

  Als gemeenten dit jaar meer dan 145 miljoen euro kwijt zijn aan het Wmo-abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen, moeten deze kosten volledig worden vergoed. Dat stelt de VNG in een brief aan de Tweede Kamer. De actie van Assen om het Wmo-abonnementstarief voor algemene voorzieningen volgend jaar niet in te voeren, krijgt veel (virtuele) bijval.

 • De gemeente Barendrecht helpt te weinig inwoners met een arbeidsbeperking aan beschut werk of een garantiebaan. Dat ligt onder meer 'aan de desinteresse van de gemeente voor deze doelgroep’. Dat stelt de Rekenkamer Barendrecht in haar vandaag verschenen rapport ‘In gebreke gebleven. Onderzoek naar beleid arbeidsgehandicapten’.

  Arbeidsgehandicapten dupe van desinteresse

  1 reactie

  Barendrecht helpt te weinig inwoners met een arbeidsbeperking aan een garantiebaan of beschut werk. De gemeente voldoet niet aan het door het rijk opgelegde quotum voor 2019. Dat ligt deels aan de moeilijk te plaatsen doelgroep, ‘maar nog meer aan de desinteresse van de gemeente voor deze doelgroep’. Dat stelt de Rekenkamer Barendrecht in haar vandaag verschenen rapport ‘In gebreke gebleven. Onderzoek naar beleid arbeidsgehandicapten’.

 • Het kabinet moet structureel 700 miljoen euro extra voor het sociaal domein aan gemeenten ter beschikking stellen. Dat stellen de RIBW Alliantie en Federatie Opvang in een brief aan de Tweede Kamer.

  700 miljoen euro nodig voor sociaal domein

  3 reacties

  De decentralisaties en de gemeentelijke bezuinigingen op begeleiding, beschermd wonen en opvang hebben ‘volstrekt onaanvaardbare’ gevolgen. Het kabinet moet structureel 700 miljoen euro extra voor het sociaal domein aan gemeenten ter beschikking stellen.

 • Assen vertikt het om per 1 januari het Wmo-abonnementstarief voor algemene voorzieningen in te voeren. Hiermee geeft de gemeente een duidelijk signaal af naar het rijk. ‘We krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, maar we kunnen steeds minder sturen’, aldus wethouder Harmke Vlieg (sociaal domein, ChristenUnie.

  Assen weigert 'Wmo-abo-tarief' in te voeren

  8 reacties

  Assen weigert per 1 januari het Wmo-abonnementstarief voor algemene voorzieningen in te voeren. Hiermee geeft de gemeente een duidelijk signaal af naar het rijk. ‘We krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, maar we kunnen steeds minder sturen’, aldus wethouder Harmke Vlieg (sociaal domein, ChristenUnie).

 • Het werken met praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen in Lelystad functioneert nog niet goed. Het ontbreekt in Lelystad aan tijdige, gerichte en samenhangende sturingsinformatie op het gebied van jeugdzorg. Dat stelt de rekenkamer Lelystad.

  Toegang tot jeugdzorg kan beter

  1 reactie

  Het werken met praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen in Lelystad functioneert nog niet zoals gewenst. In diverse gemeenten leidt de inzet van de praktijkondersteuners jeugd tot minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdzorg en tot besparingen op het jeugdbudget. De vraag waarom de resultaten in Lelystad achterblijven, is nader onderzoek waard. Dat stelt de rekenkamer Lelystad. Hij stelt ook dat het in Lelystad ontbreekt aan tijdige, gerichte en samenhangende sturingsinformatie op het gebied van jeugdzorg.

 • Gemeenten die eind vorig jaar geld kregen uit de ‘stroppenpot’ hebben opnieuw forse tekorten op de Wmo en/of de jeugdhulp.

  'Stroppenpot' heeft weinig soelaas geboden

  7 reacties

  Gemeenten die vorig jaar geld kregen uit de ‘stroppenpot’ hebben opnieuw forse tekorten op de jeugdhulp en/of de Wmo. De rijksbijdrage voor de tekorten op beide posten over 2016 en 2017 hebben ‘een beetje’ en vooral incidenteel geholpen. Gemeenten proberen op diverse manieren de uitgaven in te perken, maar stellen tegelijkertijd dat het rijk structureel met extra geld over de brug moet komen. Ook moet ‘Den Haag’ meer oog hebben voor de gevolgen voor gemeenten van regelingen die het rijk oplegt, zoals de invoering van het Wmo-abonnementstarief en de AMvB reële prijs Wmo 2015.

 • Het is niet vast te stellen of de miljard euro die gemeenten uitgesmeerd over 2019, 2020 en 2021 van het kabinet krijgen voor de jeugdzorg toereikend zal zijn.

  Waar blijft miljard voor jeugd?

  5 reacties

  Het is niet vast te stellen of de miljard euro die gemeenten uitgesmeerd over 2019, 2020 en 2021 van het kabinet krijgen voor de jeugdzorg toereikend zal zijn. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij de Kamer aandachtspunten meegeeft bij de ontwerpbegroting 2020 van het ministerie van VWS. 

 • Ondanks protesten van inwoners van Sint Pancras en Koedijk die liever bij Alkmaar willen horen en ondanks de constatering van de Rekenkamer Langedijk dat onduidelijk is wat de meerwaarde is hebben de gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk ingestemd met een fusie in 2022.

  Omstreden fusie Heerhugowaard en Langedijk beklonken

  1 reactie

  Ondanks protesten van inwoners van Sint Pancras en Koedijk die liever bij Alkmaar willen horen en ondanks de constatering van de Rekenkamer Langedijk dat onduidelijk is wat de meerwaarde is hebben de gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk ingestemd met een fusie in 2022.

 • Minder uren huishoudelijke hulp, versoberen van het pakket Wmo-hulpmiddelen, minder pgb’s verstrekken, versoberen van de opvoedhulp, minder kinderen naar dure jeugdhulp. Het is slechts een greep uit de vele maatregelen die het college van Hoogeveen aan de gemeenteraad voorstelt om het begrotingstekort van 9 miljoen euro te dekken. Ook op andere beleidsterreinen wordt bezuinigd, maar het zwaartepunt ligt op het sociaal domein omdat die de grootste tekorten veroorzaken.

  Snijden in sociaal domein doet pijn

  5 reacties

  De ene na de andere gemeente meldt forse gaten in haar begroting. Belangrijkste reden: tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo. De gaten worden gedicht, met onder meer bezuinigingen binnen het sociaal domein. Pijnlijk, vinden de colleges, maar onontkoombaar.  

 • De acht gemeenten van de regio Gooi- en Vechtstreek hebben nog geen besluit genomen over het al dan niet inbesteden van het doelgroepenvervoer. De Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vindt het op voorhand een slecht plan.

  Inbesteden doelgroepenvervoer nog niet beslist

  Reageer

  De regio Gooi- en Vechtstreek heeft nog geen besluit genomen over het al dan niet inbesteden van het doelgroepenvervoer. De Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) trekt ‘hele voorbarige conclusies’.

 • Er moet een norm komen voor een minimale omvang van elke griffie. Elke griffie moet in ieder geval een griffier, een plaatsvervangend griffer/raadsadviseur en een administratieve ondersteuner omvatten. Een motie van die strekking is vrijdag op het jaarcongres van de griffiers met ruim 80 procent aangenomen.

  Minimale norm voor griffie nodig

  15 reacties

  Door de toegenomen gemeentelijke taken en versplintering in de raad is de werkdruk van raadsleden gestegen en daarmee de behoefte aan ondersteuning en advisering toegnomen, stellen de griffiers. Er moet daarom een norm komen voor een minimale omvang van elke griffie.

 • Begrotingstekort of niet, gemeenten moeten mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben in het kader van onder meer de Wmo 2015 en de Jeugdwet gewoon helpen. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Kamer.

  Tekorten ontslaan gemeenten niet van zorgplicht

  4 reacties

  Tekorten of niet, gemeenten moeten mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben in het kader van onder meer de Wmo 2015 en de Jeugdwet gewoon helpen. ‘Gemeenten dienen aan hun wettelijke verantwoordelijkheden te voldoen en elke inwoner dient door zijn/haar gemeente geholpen te worden indien dit onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente valt.’

 • Het voorlopige macrobudget 2020 voor de zogeheten BUIG-gelden - waaronder de bijstandsbudgetten - is vastgesteld op een krappe 6,2 miljard euro; zo’n 75 miljoen euro hoger dan het definitieve budget voor dit jaar. Divosa maakt zich zorgen.

  BUIG-budget 2020 stijgt licht

  Reageer

  Het voorlopige macrobudget 2020 voor de zogeheten BUIG-gelden - waaronder de bijstandsbudgetten - is vastgesteld op een krappe 6,2 miljard euro; zo’n 75 miljoen euro hoger dan het definitieve budget voor dit jaar. Dat is vastgesteld op een krappe 6,1 miljard euro; 147 miljoen euro lager dan het voorlopige macrobudget 2019.

 • Venlo schrijft weer zwarte cijfers, maar niet alle problemen zijn opgelost. Ook dit jaar was er te weinig geld voor de jeugdhulp. Het tekort wordt aangevuld vanuit de algemene middelen, maar er is geen zicht op een structurele oplossing.

  Tekorten jeugd blijven zorgenkindje Venlo

  2 reacties

  Venlo kruipt langzaam uit het financiële dal, maar niet alle problemen zijn opgelost. Ook dit jaar was er te weinig geld voor de jeugdhulp. Het tekort wordt aangevuld vanuit de algemene middelen, maar er is geen zicht op een structurele oplossing.

 • Het kabinet is akkoord met herindelingen in Groningen en in Brabant. De gemeenteraden van Purmerend en Beemster hebben ingestemd met het herindelingsontwerp voor een nieuwe gemeente.

  Herindelingsgolfje in gemeenteland

  1 reactie

  Het kabinet heeft ingestemd met herindelingen in Groningen en in Brabant. De gemeenteraden van Purmerend en Beemster hebben recent ingestemd met het herindelingsontwerp voor een nieuwe gemeente.

 • De compensatie die gemeenten van het rijk krijgen voor de loonstijging in de jeugdzorg, moet ook echt tegen goede komen van de jeugdzorg. De lonen gaan op 1 januari met vier procent omhoog. Dit dringende beroep op gemeenten doen vakbonden FNV, CNV en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland.

  Gemeenten moeten tarieven jeugdzorg verhogen

  4 reacties

  De compensatie die gemeenten van het rijk krijgen voor de loonstijging in de jeugdzorg, moet echt in de jeugdzorg landen. De lonen gaan op 1 januari met vier procent omhoog. Ook een deel van de miljard euro die gemeenten van het rijk krijgen, moet daadwerkelijk in de jeugdzorg terecht komen. Dit dringende beroep op gemeenten doen vakbonden FNV, CNV en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland.

 • De regio wilde aanvankelijk per 2020 resultaatgericht werken én resultaatgericht bekostigen invoeren. De opdracht zou voor vier jaar worden aanbesteed. Recent werd bekend dat de tien gemeenten de invoering van het resultaat bekostigen met een jaar hebben uitgesteld en dat er een overgangsjaar zou worden ingelast. Dit gebeurde onder meer nadat jeugdhulpaanbieders met juridische stappen hadden gedreigd.

  Kort geding in jeugdhulpregio Haaglanden

  1 reactie

  Aanbieders van specialistische jeugdhulp in de jeugdhulpregio Haaglanden hebben twee kort gedingen aangespannen tegen de inkopende gemeenten. Die willen resultaatgerichte bekostiging invoeren. De zaken spelen deze maand.

 • De wetswijziging om gegevens bij meervoudige problematiek in het sociaal domein eenvoudiger uit te wisselen, komt pas eind 2020; een jaar later dan gepland. De contouren zijn wel bekend. Het college krijgt een nadrukkelijke coördinerende rol.

  Wet eenvoudiger uitwisseling gegevens vertraagd

  5 reacties

  De wetswijziging om gegevens bij meervoudige problematiek in het sociaal domein eenvoudiger uit te wisselen, komt later dan eerder aangekondigd. Niet eind dit jaar, maar eind volgend jaar komt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) met een wetswijziging. De contouren zijn nu wel bekend. Het college van burgemeester en wethouders krijgt een nadrukkelijke coördinerende rol.

 • De inzet van Oirschot op preventie en informele hulp begint zijn vruchten af te werpen. De gemeente heeft het brede welzijnswerk en de integrale toegang in één hand gelegd.

  Integrale toegang ‘3D’ in één hand

  1 reactie

  Oirschot zet vol in op preventie en informele hulp. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Wmo-aanvragen voor persoonlijke begeleiding nemen af. Ook worden minder jongeren doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp. De sleutel: het brede welzijnswerk en de integrale toegang is in één hand gelegd.

   

 • Eén loket waar alle burgerinitiatieven binnenkomen, met één contactpersoon vanuit de gemeente Tilburg die als 'maatje voor het initiatief' optreedt en waar nodig ook hulp en ondersteuning kan bieden bij de aanvraag en het vervolgproces.

  Een loket voor ideeën van burgers

  Reageer

  Eén loket waar alle burgerinitiatieven binnenkomen, met één contactpersoon vanuit de gemeente Tilburg die als 'maatje voor het initiatief' optreedt en waar nodig ook hulp en ondersteuning kan bieden bij de aanvraag en het vervolgproces. Dat zouden Tilburgers een goed idee vinden, zo blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Tilburg.

 • Negatieve emoties vormen een risico op uitval voor de eerste fase van een schuldhulpverleningstraject; de zogeheten stabilisatiefase. Een persoonsgerichte aanpak door gemeenten met aandacht voor de emoties kan uitval voorkomen, stelt adviesbureau Purpose.

  Negatieve emoties leiden tot afhakers schuldhulptraject

  Reageer

  Angst, moedeloosheid en frustratie vormen een risico op uitval voor de eerste fase van een schuldhulpverleningstraject; de zogeheten stabilisatiefase. Die fase – waarin onder meer de schulden op een rijtje worden gezet – wordt door de inwoner met schulden vaak gezien als (onnodige) wachttijd. Een persoonsgerichte aanpak door gemeenten met aandacht voor de emoties kan uitval voorkomen.

 • Veel gemeenten maken gebruik van de ‘boekhoudtruc’ bij het jeugdbudget. Ze mogen ‘doen alsof’ ze ook in 2022 en 2023 extra jeugdzorggeld van het rijk krijgen. Gemeenten gaan er wel vanuit dat het rijk daadwerkelijk met dat geld over de brug komt.

  ‘Boekhoudtruc’ jeugdbudget wordt massaal omarmd

  6 reacties

  Gemeenten maken in grote getalen gebruik van de ‘boekhoudtruc’ bij het jeugdbudget. ‘Waarom zouden we het onszelf onnodig moeilijk maken?’ Andere gemeenten plussen niet bij zonder reële inkomsten. Ze durven het risico niet te nemen. ‘Het is een papieren werkelijkheid.’

 • Gemeentesecretarissen moeten ook nee durven zeggen. 'Als je als jaknikker bent geboren, ga je als gemeentesecretaris de ‘wedstrijd’ uiteindelijk niet winnen.' Dat stelt de gemeentesecretaris van Vlissingen, Martin van Vliet, deze week in een essay in Binnenlands Bestuur.

  Jaknikker gaat ‘wedstrijd’ niet winnen

  Reageer

  Zonder inlevingsvermogen kun je als gemeentesecretaris geen goede gastheer zijn. Gemeentesecretarissen die die kwaliteit niet hebben, zijn niet geschikt voor de functie. Je moet goed kunnen luisteren, je moet het gesprek durven aangaan, maar ook nee durven zeggen. Als je als jaknikker bent geboren, ga je als gemeentesecretaris de ‘wedstrijd’ uiteindelijk niet winnen.

 • Voor gemeenten is kostenbesparing vaak de belangrijkste reden om subsidieregelingen in het sociaal domein te starten. Besparingen zijn in de praktijk echter lastig hard te maken. Dat blijkt uit een verkenning van 34 gemeentelijke subsidieregelingen die in 2019 liepen, uitgevoerd door Social Finance Matters.

  Subsidies sociaal domein leveren geen besparing op

  1 reactie

  Hoewel kostenbesparing voor veel gemeenten de belangrijkste reden is om subsidieregelingen in het sociaal domein te starten, zijn besparingen in de praktijk lastig hard te maken. Initiatieven die met gemeentelijk geld worden gestart blijven te experimenteel, te pril of te kleinschalig.

 • Bijna dertig procent van de totale middelen voor jeugd gaat op aan het organiseren en coördineren van zorg. Bij de Wmo gaat het om een kwart van het budget. Dat heeft bureau Berenschot berekend.

  Bijna een derde budget jeugd naar coördinatie zorg

  4 reacties

  Bijna een derde van de totale middelen voor jeugd gaat op aan het organiseren en coördineren van zorg. Bij de Wmo gaat het om een kwart van het budget. Het gaat in totaal om bijna twee miljard euro. Dat heeft bureau Berenschot berekend.

 • De gemeente Apeldoorn gaat in ‘Den Haag’ lobbyen om het Wmo-abonnementstarief af te schaffen of bij te stellen. Door de aanzuigende werking van het Wmo-abonnementstarief lopen de tekorten op de Wmo fors op.

  Wmo ‘abo-tarief’ moet van tafel

  Reageer

  De tekorten op de Wmo in Apeldoorn liggen ettelijke miljoenen euro’s hoger dan waar in de Voorjaarsnota vanuit was gegaan. Toen ging het college nog uit van een tekort van zo’n zes miljoen euro. Het verwachte tekort is inmiddels opgelopen tot 9,5 miljoen euro. De grootste boosdoener is de aanzuigende werking van het Wmo-abonnementstarief. Apeldoorn gaat in ‘Den Haag’ lobbyen om het abonnementstarief af te schaffen of bij te stellen.

 • De nieuwe wet Inburgering is voor gemeenten onuitvoerbaar. Zij krijgen onder meer geen regierol. Ook over de financiering zijn grote zorgen. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukt gemeentekoepel VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel van minister Koolmees (SZW).

  VNG: Nieuwe wet inburgering is onuitvoerbaar

  7 reacties

  Voor gemeenten is de nieuwe wet Inburgering onuitvoerbaar. Gemeenten krijgen geen regierol. Ook over de financiering maken gemeenten zich grote zorgen. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukt de VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel.

 • Regeringspartijen ChristenUnie en D66 willen af van de trap op-trap af-systematiek. . Die leidt nu tot grote tekorten bij gemeenten en noodzakelijke bezuinigingen.

  Deel coalitie wil af van ‘trap op-trap af’-systematiek

  8 reacties

  De regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen af van de schommelingen in de gemeentebegroting. Het gemeentelijk budget is met de trap op-trap af-systematiek te afhankelijk van de uitgaven van het kabinet. Dat leidt nu tot grote tekorten bij gemeenten en bezuinigingen. ‘Dat is niet uit te leggen’, aldus CU-voorman Gert-Jan Segers.

 • Het kabinet moet een paar miljard investeren in sociale basisvoorzieningen. Dat vindt Sociaal Werk Nederland. Ook de ANBO vindt dat er moet worden geïnvesteerd in welzijn, wijken en wonen.

  Kabinet: investeer in sociale basisvoorzieningen

  Reageer

  Het kabinet moet ‘enkele miljarden’ investeren in sociale basisvoorzieningen. Pas dan kan het adagium van het kabinet om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en de zorg dichtbij te organiseren worden gerealiseerd.

 • Het is onverantwoord dat het kabinet niet structureel extra geld voor de jeugdzorg vrijmaakt, vindt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. Het Stedennetwerk G40 noemt het uitblijven van extra jeugdgeld ‘een grote teleurstelling’.

  Teleurstelling over uitblijven extra jeugdgeld

  Reageer

  Jeugdzorg Nederland vindt het onverantwoord dat het kabinet niet structureel extra geld voor de jeugdzorg wil vrijmaken. Het Stedennetwerk G40 noemt het uitblijven van extra jeugdgeld ‘een grote teleurstelling’.

 • De ‘trap op-trap af’ bekostigingssystematiek moet op de schop, vindt het stedennetwerk G40. Ook moeten steden meer lokale belastingen kunnen heffen. De rijksbelastingen moeten dan omlaag.

  Financiering gemeenten moet op schop

  3 reacties

  De ‘trap op-trap af’ systematiek heeft wat het stedennetwerk G40 betreft zijn langste tijd gehad. Ook moeten steden meer lokale belastingen kunnen heffen, waarbij de lastendruk voor inwoners niet mag stijgen. De rijksbelastingen moeten dan omlaag.

 • Gemeenten moeten regelmatig in gesprek met mensen die onder de Participatiewet vallen, vindt het kabinet, om ‘stappen te zetten richting een baan’. Belemmeringen zoals zorgtaken, laaggeletterdheid of schulden kunnen worden besproken en mogelijk opgelost.

  Signalen schulden moeten eerder opgepakt

  Reageer

  Gemeenten moeten signalen over betalingsachterstanden kunnen gebruiken om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Eind dit jaar komt staatssecretaris Van Ark (SZW) met een wetsvoorstel hiertoe.

 • Om jongeren meer te betrekken bij de politiek wordt volgend jaar een jongerenparlement opgezet. Ook de lokale democratie wordt versterkt.

  Jongerenparlement op komst

  Reageer

  Om jongeren meer te betrekken bij de politiek wordt volgend jaar een jongerenparlement opgezet. Er komt een Wet op de politieke partijen (Wpp) die nieuwe regels voor bijvoorbeeld digitale campagnevoering zal bevatten. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).   

 • Het kabinet blijft bij de een miljard euro die de gemeenten de komende drie jaar krijgen. Er komt geen extra geld bij. Het kabinet gaat evenmin sleutelen aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dat wordt per 2020 via een wetswijziging voor ook de meeste algemene voorzieningen doorgevoerd.

  Geen extra geld voor jeugdzorg

  1 reactie

  De stiekeme hoop van gemeenten dat het kabinet alsnog met extra geld voor de jeugdzorg over de brug zou komen, is ijdel geweest. Het kabinet blijft bij de een miljard euro die de gemeenten de komende drie jaar krijgen. Het kabinet gaat evenmin sleutelen aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dat wordt per 2020 via een wetswijziging voor ook de meeste algemene voorzieningen doorgevoerd.    

 • Gedeputeerde Staten moeten jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde integriteitsbeleid, maar dat hoeft niet in een speciaal integriteitsverslag. Vanaf volgend jaar zijn provincies, maar ook gemeenten, verplicht om jaarlijks de verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid openbaar te maken. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

  Provincies verzaken integriteitsplicht niet

  Reageer

  Provincies zijn niet verplicht een integriteitsverslag uit te brengen. Wel moeten Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde integriteitsbeleid. De vorm waarin zij dat doen, moet met Provinciale Staten worden afgesproken. Vanaf volgend jaar zijn provincies, maar ook gemeenten, verplicht om jaarlijks de verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid openbaar te maken.

 • De Arnhemse aanpak van radicalisering is doelgericht en effectief, maar er zijn verbeteringen mogelijk.

  Aanpak radicalisering kan beter

  Reageer

  De Arnhemse aanpak van radicalisering is doelgericht en effectief, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht in hun rapport ‘Al doende leren’ over het onderzoek naar de radicaliseringsaanpak van Arnhem. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

 • Niet alle gemeenten maken optimaal gebruik van Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) moet gemeenten helpen bij de vroegsignalering van mensen met schulden. Schuldeisers moeten beter aan het minnelijk traject gaan meewerken.

  Minnelijk schuldhulptraject moet beter

  Reageer

  Gemeenten moeten de mogelijkheden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) beter benutten. Niet alle gemeenten maken daar nu optimaal gebruik van. Een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) moet gemeenten helpen bij de vroegsignalering van mensen met schulden. Daarnaast moeten schuldeisers beter gaan meewerken aan het minnelijk traject.

 • Het is onzin om de inkoopmethode open house bij het oud vuil neer te zetten. Er zitten mitsen en maren aan, maar ook veel voordelen.

  Zet open house niet bij het oud vuil

  Reageer

  De inkoopmethode open house is niet de heilige graal voor het sociaal domein, maar het is onzin om haar bij het oud vuil neer te zetten. Er zitten mitsen en maren aan, maar ook veel voordelen. Bovendien kan worden bijgeschaafd, waarmee de vermeende nadelen kunnen worden ingeperkt.

 • De toegang tot de schuldhulpverlening in Súdwest-Fryslân kan beter. Er is veel aandacht voor mogelijke problematische schulden, maar de drempel wordt nog steeds als hoog ervaren.

  Drempel schuldhulp nog te hoog

  Reageer

  De toegang tot de schuldhulpverlening in Súdwest-Fryslân kan beter. Er is veel aandacht voor mogelijke problematische schulden, maar de drempel wordt nog steeds als hoog ervaren. Dat komt aan de ene kant omdat er weinig fysieke mogelijkheden zijn om voor hulp aan te kloppen. Het telefonische kanaal is daarnaast niet makkelijk toegankelijk. Dat concludeert de gemeentelijke rekenkamer in zijn quick scan schuldhulpverlening.

 • Driehonderd Nijmeegse jongeren die langer dan twee jaar in de bijstand zitten, krijgen een toekomstgesprek. De pilot moet uitwijzen welke invloed het heeft om er ‘dichter op te zitten’.

  Toekomstgesprek voor bijstandsjongeren

  1 reactie

  Nijmegen start een pilot met 300 jongeren die langer dan twee jaar in de bijstand zitten. Zij worden gekoppeld aan een multidisciplinair team, dat met alle jongeren een toekomstgesprek gaat voeren. De proef moet uitwijzen welke invloed het heeft om er ‘dichter op te zitten’.

 • Door onwetendheid en onwil lukt het niet om de zorg en ondersteuning van Q-koortspatiënten bij gemeenten onder te brengen. In plaats van separate gemeentelijke loketten moet er een loket blijven, stelt stichting Q-support.

  ‘Versnipper zorg Q-koorts niet over gemeenten’

  1 reactie

  Het lukt niet om de zorg en ondersteuning van Q-koortspatiënten bij gemeenten onder te brengen. Dat komt door onwetendheid en onwil. Er moet één loket blijven waar Q-koortspatiënten terecht kunnen in plaats van separate gemeentelijke loketten. Een keur aan gemeentelijke loketten leidt tot versnippering van kennis en deskundigheid en vermindering van de benodigde integrale zorg.

 • Het aantal tegenstanders van de invoering van een basisinkomen is sinds 2016 iets gedaald en met 37 procent ongeveer gelijk aan het aantal voorstanders (38 procent). Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

  Tegenstand basisinkomen slinkt

  5 reacties

  Het aantal tegenstanders van de invoering van een basisinkomen is sinds 2016 iets gedaald; van 45 naar 37 procent. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal voorstanders (38 procent). Het terugdringen van armoede wordt als een van de voordelen genoemd. Als nadeel wordt aangegeven dat de drive om te werken verdwijnt. Als minder mensen gaan werken, is dat slecht voor de economie. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

 • Voor mensen met een (medische) urenbeperking moet een inclusietoeslag worden ingevoerd. Daartoe moet de Participatiewet worden aangepast. Daarvoor pleiten de Landelijke Cliëntenraad (LCR), initiatiefnemer Noortje van Lith en burgerbeweging DeGoedeZaak, Donderdag wordt een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden.

  Deel arbeidsbeperkten moet uit Participatiewet

  Reageer

  Mensen met een (medische) urenbeperking moeten een inclusietoeslag krijgen. Die moet dienen als compensatie voor de uren die door de beperking niet kunnen worden gewerkt. Mensen met een (medische) urenbeperking moeten niet onder de Participatiewet vallen, omdat ze daarmee ‘slachtoffer’ worden van ‘gemeentelijke willekeur’. Zij hebben recht op het wettelijk minimumloon. Onder de regels van de Participatiewet is dat onmogelijk.

 • Aanbieders van specialistische jeugdhulp in de regio Haaglanden overwegen juridische stappen te nemen tegen de invoering van resultaatgerichte bekostiging. De regio heeft besloten een overgangsjaar in te lassen.

  Resultaatgericht financieren jeugd uitgesteld

  2 reacties

  Aanbieders van specialistische jeugdhulp in onder meer Delft overwegen juridische stappen te nemen tegen de invoering van resultaatgerichte bekostiging in de regio Haaglanden. De regio heeft besloten pas op de plaats te maken.

 • De Kamer is akkoord met de wijziging van de Participatiewet. Familieleden die gaan samenwonen om zorg te geven en te ontvangen, worden gekort op hun bijstandsuitkering. De overgangstermijn is wel verlengd van één naar twee jaar.

  Samenwoonkorting op bijstand gaat door

  13 reacties

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Participatiewet. Familieleden die gaan samenwonen om zorg te geven en te ontvangen, worden voortaan gekort op hun bijstandsuitkering. De overgangstermijn is wel verlengd van één naar twee jaar.

 • Het gaat er om spannen of de invoering van het Wmo-abonnementstarief voor ook algemene voorzieningen op tijd zal zijn geregeld. het kabinet houdt er rekening mee dat een aantal gemeenten de deadline van 1 januari niet gaat halen.

  Tijd ‘Wmo-abo-tarief’ begint te knellen

  Reageer

  Het is alle hens aan dek om de invoering van het Wmo-abonnementstarief voor ook algemene voorzieningen op tijd te hebben geregeld. Het ministerie van VWS heeft, na een externe audit, extra maatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk in te perken. Gemeenten hebben een cruciale rol om de implementatie te laten slagen. Het kabinet houdt er rekening mee dat een aantal gemeenten de deadline van 1 januari niet gaat halen.    

 • In Cranendonck is gestart met een speciaal kind- en scheidingloket. Het is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een (vecht)scheiding te voorkomen, te beperken of op te lossen. Mediators en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck bemensen het loket.

  Proef met kind- en scheidingsloket

  Reageer

  In Cranendonck is deze week gestart met een speciaal kind- en scheidingloket. Het loket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een (vecht)scheiding te voorkomen, te beperken of op te lossen. Het gaat om een pilot van een jaar die volgend jaar zomer wordt geëvalueerd.

 • Midden-Groningen gaat de toegangsdrempel tot de jeugdzorg en de Wmo verhogen. Dit in een poging de begroting structureel sluitend te maken.

  Toegangsdeur tot jeugdzorg en Wmo gaat dichter

  5 reacties

  Midden-Groningen gaat de toegangsdrempel tot de jeugdzorg verhogen door meer verantwoordelijkheid van ouders en opvoedomgeving te eisen. Ook bij aanvragen voor een Wmo-maatwerkvoorziening zal scherper worden gekeken of de gevraagde hulp wel echt nodig is. Dit in een poging de begroting structureel sluitend te maken.

 • Gemeenten die op resultaat indiceren bij de toekenning van een Wmo-voorziening, hoeven niet en masse hun beleid om te gooien en weer op uren gaan indiceren. Bij mensen die bezwaar- en beroep hebben aangetekend, moeten gemeenten wel de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) volgen. Dat heeft minister De Jonge (VWS) recent in een overleg met de Tweede Kamer aangegeven.

  Gooi beleid niet om, maar luister wel naar rechter

  1 reactie

  Gemeenten die bij toekenning van een Wmo-voorziening op resultaat indiceren, hoeven nu niet massaal hun beleid om te gooien en weer op uren gaan indiceren. Bij mensen die bezwaar- en beroep hebben aangetekend, moeten gemeenten wel de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) volgen.

 • De gevolgen van inperkingen op de gemeentelijke beleidsvrijheid, rechtelijke uitspraken en maatschappelijke druk naar uniforme voorzieningen moeten worden meegenomen bij de herijking van het gemeentefonds. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een donderdag verschenen advies.

  ROB: stop met trap-op-trap-af in sociaal domein

  1 reactie

  De gevolgen van maatschappelijke druk naar uniforme voorzieningen, rechterlijke uitspraken en inperkingen door het rijk op de gemeentelijke beleidsvrijheid in het sociaal domein moeten worden meegenomen bij de herijking van het gemeentefonds. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn donderdag verschenen advies over herijking van het gemeentefonds. Zij moet in 2021 haar beslag krijgen.

 • Gerichte hulp aan 50 gezinnen met gelijktijdige en verschillende problemen heeft toekomstperspectief voor de gezinnen opgeleverd en de gemeente Den Haag naar schatting 1,5 miljoen euro aan maatschappelijke kosten bespaard. Dat hebben de gemeente Den Haag, zorgverzekeraar CZ en Sociaal Hospitaal bekend gemaakt.

  ‘Scharrelruimte’ helpt bij aanpak multiproblematiek

  Reageer

  Gerichte hulp aan 50 gezinnen met verschillende en gelijktijdige problemen heeft niet alleen toekomstperspectief voor de gezinnen opgeleverd, maar heeft de gemeente Den Haag naar schatting 1,5 miljoen euro aan maatschappelijke kosten bespaard. Het project – Health Impact Bond – wordt door de gemeente voortgezet bij nog eens 200 huishoudens.

 • Een op de drie gemeentesecretarissen in een enquête van Berenschot en Binnenlands Bestuur vindt dat de kwaliteit van de gemeenteraad er sinds de laatste raadsverkiezingen op achteruit is gegaan.

  'Kwaliteit gemeenteraad is verslechterd'

  10 reacties

  De kwaliteit van de gemeenteraad is er sinds de laatste raadsverkiezingen op achteruit gegaan, vindt een derde van de gemeentesecretarissen in de jaarlijkse enquête van Berenschot en Binnenlands Bestuur. Veertien procent ziet een kwaliteitsverbetering. De wethouders zijn beter geworden, vindt 30 procent van de gemeentesecretarissen. Iets meer dan een op de vijf gemeentesecretarissen (22 procent) ziet juist een afname in kwaliteit van de bestuurders.   

 • Familieleden die gaan samenwonen om zorg te ontvangen en te verlenen, moeten niet op hun bijstandsuitkering worden gekort. Het wetsvoorstel om die uitzonderingsregel voor bloedverwanten in de tweede graad uit de Participatiewet te schrappen, moet van tafel. Dat stellen de Landelijke Cliëntenraad, Ieder(in) en Mind.

  Wetswijziging Participatiewet moet van tafel

  3 reacties

  Familieleden die gaan samenwonen om zorg te verlenen en zorg te ontvangen, moeten niet worden gekort op hun bijstandsuitkering. Het wetsvoorstel om die uitzonderingsregel voor bloedverwanten in de tweede graad te schrappen, moet van tafel.

 • Geld voor de publieke lokale omroepen moet voortaan via de mediabegroting rechtstreeks bij de omroepen terecht komen en niet meer via het gemeentefonds. Dat adviseren de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Raad voor Cultuur (RvC) in een advies aan de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Slob (Media).

  Geld lokale omroepen niet meer via gemeentefonds

  Reageer

  Geld voor lokale omroepen moet niet meer via het gemeentefonds lopen, maar via de mediabegroting rechtstreeks bij de lokale omroepen terecht komen. Dat vergroot de journalistieke onafhankelijkheid. Het gaat jaarlijks om zo’n 10 miljoen euro.

 • Dat concludeert Lysias Advies, dat op verzoek van de rekenkamercommissie van Maassluis onderzoek deed naar het Wmobeleid en de uitvoering daarvan. De uitvoerder van de Wmo voor onder meer Maassluis – ROGplus – meet jaarlijks een aantal prestatie- indicatoren, zoals input en output, maar daarmee wordt de effectiviteit van het Wmobeleid niet gemeten.

  Raad Maassluis mist kansen Wmo

  Reageer

  De effectiviteit van het in Maassluis gevoerde Wmo-beleid is lastig vast te stellen. Daarnaast heeft de raad weliswaar voldoende mogelijkheden om meer inzicht in het gevoerde Wmo-beleid te krijgen en bij te sturen, maar maakt daar nauwelijks gebruik van. 

 • Het aantal mensen dat in armoede leeft is in de meeste gemeenten gedaald. Toch ligt het percentage armen in sommige gemeenten ver boven het landelijk gemiddelde. In 17 gemeenten steeg het percentage mensen dat onder de armoedegrens leeft. Dat blijkt uit de dinsdag verschenen Armoede in Kaart 2019 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Aantal armen neemt af, wel uitschieters

  6 reacties

  Het aantal armen in Nederland is gedaald, maar in een flink aantal gemeenten ligt het percentage mensen dat onder de armoedegrens leeft ver boven het landelijk gemiddelde. Gemiddeld leeft 5,7 procent van de Nederlandse bevolking onder de armoedegrens. Rotterdam, Amsterdam en Den Haag liggen daar met respectievelijk 10,9, 10,5 en 10,3 procent ver boven.

 • Er is er geen relatie tussen de mate van tevredenheid en de toename van de zelfredzaamheid. Ook is geen relatie tussen de door gemeenten gehanteerde bekostigingsvorm in de Wmo en (toename van) zelfredzaamheid. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Niels Uenk, onderzoeker bij PPRC.

  Tevredenheid niet enige graadmeter zorgkwaliteit

  Reageer

  Er is geen relatie tussen de door gemeenten gehanteerde bekostigingsvorm in de Wmo en (toename van) zelfredzaamheid. Ook is er geen relatie tussen de mate van tevredenheid en de toename van de zelfredzaamheid. In meer open inkoopmodellen voor de Wmo is de tevredenheid van cliënten over de geboden ondersteuning groter.

 • Er zitten mitsen en maren aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), vinden de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers.

  Wetsvoorstel Wgr gaat niet ver genoeg

  1 reactie

  Het is positief dat de raden in gemeenschappelijke regelingen beter in positie worden gebracht. Er zitten echter nog wel wat mitsen en maren aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Zo ontbreekt het onder meer aan daadwerkelijke bevoegdheden voor raadsleden. Ook moet de passieve informatieplicht per wet worden geregeld.

 • Jeugdzorgmedewerkers gaan maandag staken. Petities, acties, lobbyen en ultimatums voor meer geld voor de jeugdzorg hebben niets uitgehaald. CNV en FNV verwachten duizenden stakers in Den Haag.

  Jeugdzorg staakt voor meer geld

  6 reacties

  Jeugdzorgmedewerkers gaan maandag in Den Haag staken. Petities, acties, lobbyen bij onder meer gemeenten en ultimatums aan het adres van minister De Jonge (VWS) voor meer geld voor de jeugdzorg hebben niets uitgehaald. De bonden CNV en FNV verwachten duizenden stakers.

 • De wijziging in de verordening fractie- ondersteuning is op verzoek van de fractievoorzitters door het presidium gemaakt.

  Fractiegeld mag niet naar familie

  2 reacties

  Familieleden mogen niet worden ingehuurd om werk voor de fractie te verrichten. Dat is een van de aanscherpingen van de bestedingsregels van de fractievergoeding die de Bossche politiek wil doorvoeren. 

 • Duurzaamheid, energie en klimaat is volgens de gemeentesecretarissen nu het belangrijkste onderwerp op de gemeentelijke agenda. Het heeft stuivertje gewisseld met het sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, (arbeids)participatie), dat in de Thermometer van vorig jaar bovenaan in de top vijf van belangrijkste gemeentelijke onderwerpen voor deze raadsperiode stond. Dit blijkt uit een enquête onder gemeentesecretarissen door Berenschot en Binnenlands Bestuur.

  Zorgtekorten belemmeren klimaataanpak

  5 reacties

  Dat blijkt uit de Gemeentelijke Thermometer; de jaarlijkse enquête van Berenschot en Binnenlands Bestuur over de staat van gemeenteland. In zijn algemeenheid stelt een meerderheid van de gemeentesecretarissen dat de financiële positie van hun gemeenten onvoldoende mogelijkheden biedt om de gemeentelijke taken uit te voeren en doelstellingen te behalen. 

 • Raadsleden kunnen voortaan in het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen (GR) worden benoemd. Het recht van enquête wordt geïntroduceerd. Dit zijn enkele onderdelen uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarvoor het ministerie van BZK een internetconsultatie is gestart.

  Wetsvoorstel: raadsleden in bestuur GR

  2 reacties

  Raadsleden kunnen voortaan in het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen (GR) worden benoemd. Het recht van enquête wordt geïntroduceerd. Een rekenkamer(commissie) kan onderzoek doen naar het gevoerde beleid door het algemeen bestuur van een GR. Raden kunnen een gemeenschappelijke raadscommissie instellen. Er komt een actieve informatieplicht.

 • Veel minder gemeenten dan voorgaande jaren hebben een beroep gedaan op de vangnetregeling Participatiewet. Het overschot op het macrobudget (0,76 procent) in plaats van tekorten over 2016 en 2017 is een belangrijke verklaring voor het lager aantal verzoeken, aldus de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

  Minder gemeenten doen beroep op vangnet bijstand

  Reageer

  In totaal hebben 73 gemeenten een beroep gedaan op de vangnetregeling Participatiewet over 2018. Daarmee is een totaalbedrag gemoeid van ruim 45 miljoen euro. Dat is veel minder dan in de jaren daarvoor.

 • De gemeente Ruchpen waarschuwt voortaan iedereen op tijd als hun indicatie voor een Wmo-voorziening afloopt. Dit doet zij na Kamervragen en de reactie van minister De Jonge hierop.

  Rucphen meldt voortaan tijdig afloop indicaties Wmo

  Reageer

  De gemeente Ruchpen gaat voortaan iedereen op tijd waarschuwen als hun indicatie voor een Wmo-voorziening afloopt. Tot voor kort werden alleen inwoners geattendeerd die vanaf 1 januari 2019 een indicatie kregen.

 • Gemeenten moeten vaker dan nu de kostdelersnorm selectief toepassen. Dat is een van de oplossingen tegen dakloosheid. Dat stellen de Federatie Opvang en het Leger des Heils.

  Oplossingen tegen stijgende dakloosheid

  3 reacties

  Er zijn diverse oplossingen om de toegenomen dakloosheid onder met name jongeren aan te pakken. Gemeenten moeten vaker dan nu de kostdelersnorm selectief toepassen. Ook moeten gemeenten het delen van sociale huurwoningen mogelijk maken. Het rijk moet daarnaast investeren in het sociaal domein. 

 • Waardevolle landbouwgrond en natuurgebieden worden door veel provincies bij de locatiekeuze voor zonne-energie ontzien. Dat blijkt uit de coalitie-akkoorden van de twaalf provincies.

  Geen zonnepanelen op landbouwgrond

  5 reacties

  Veel provincies ontzien waardevolle landbouwgrond en natuurgebieden bij de locatiekeuze voor zonne-energie. Noord-Holland gaat een speciale zonne-aanjager aanstellen. Dat blijkt uit de coalitie-akkoorden van de twaalf provincies.

 • De petitie van ruim 150 colleges voor meer geld voor de jeugdzorg is door minister De Jonge (VWS) van tafel geveegd. Volgens de minister is inmiddels voldoende tegemoetgekomen aan de gemeenten. De initiatiefnemers van de petitie zien dat anders. ‘De minister hongert ons uit.’

  Pijlen op Kamer gericht voor extra jeugdgeld

  1 reactie

  De petitie van ruim 150 colleges voor meer geld voor de jeugdzorg is door minister De Jonge (VWS) van tafel geveegd. Volgens de minister is inmiddels voldoende tegemoetgekomen aan de gemeenten. De initiatiefnemers van de petitie zien dat anders. ‘De minister hongert ons uit.’

 • De Rotterdamse rechtbank heeft een vrouw veroordeeld tot vijftien maanden celstraf wegens fraude met pgb’s. ‘De verdachte heeft op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van het pgb-systeem’, oordeelt de rechter.

  Forse celstraf voor pgb-fraude

  1 reactie

  De Rotterdamse rechtbank heeft een vrouw veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden wegens fraude met pgb’s. ‘De verdachte heeft op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van het pgb-systeem’, oordeelt de rechter. Mede daarom is de straf fors hoger uitgevallen dan de eis van de officier van justitie, die zes weken cel en een taakstraf van 240 uur had geëist.

 • Gemeenten meten inwoners die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet krijgen, tijdig informeren over het aflopen van hun indicatie. Het is onwenselijk dat een cliënt zelf bij de gemeente aan de bel moet trekken, om zo te voorkomen dat hulp na afloop van die indicatie zomaar wordt stopgezet. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer.

  Gemeente moet afloop indicatie tijdig melden

  Reageer

  Gemeenten zijn verplicht inwoners die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet krijgen, tijdig te informeren over het aflopen van hun indicatie. Het is niet wenselijk dat een cliënt zelf bij de gemeente aan de bel moet trekken als zijn indicatie afloopt, om zo te voorkomen dat hulp en ondersteuning na afloop van die indicatie zomaar wordt stopgezet. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Kamer.

 • De gemeente Eindhoven is verrast over de uitspraken van de rechter. Die floot het college terug over het gevoerde huishoudelijke hulpbeleid.

  Eindhoven verrast door uitspraak rechter

  Reageer

  De gemeente Eindhoven had niet zien aankomen dat ze zou worden teruggefloten over het gevoerde huishoudelijke hulpbeleid. ‘Wij gingen ervan uit dat onze aanpak een rechtmatige was.’ De rechter stelde dinsdag in 4 van de 160 rechtszaken die tegen de gemeente waren aangespannen de bezwaarmakers in het gelijk.

 • Eindhoven is de fout ingegaan bij de toekenning van huishoudelijke hulp. Vier van de 160 Eindhovenaren die naar de bestuursrechter zijn gestapt omdat zij minder hulp kregen, zijn in het gelijk gesteld. In totaal stapten 160 Eindhovenaren naar de rechter nadat Eindhoven haar beleid in 2018 had aangepast. Voor de zaken van de overige 156 Eindhovenaren wordt indien nodig een nieuwe zitting gepland. Dat is afhankelijk van de reactie van Eindhoven.

  Eindhoven teruggefloten door rechter

  2 reacties

  Eindhoven heeft fouten gemaakt bij de toekenning van huishoudelijke hulp. Vier van de 160 Eindhovenaren die naar de bestuursrechter waren gestapt omdat zij minder hulp kregen, zijn in het gelijk gesteld. De gemeente moet drie burgers de hulp geven zoals zij voor invoering van het nieuwe beleid kregen. Bij een burger moet de gemeente de zaak opnieuw bekijken. Afhankelijk van de reactie van de gemeente wordt voor de overige 156 zaken een nieuwe zitting gepland.

 • Zuid-Holland heeft als laatste provincie een collegeakkoord. In het (beoogde) college van Gedeputeerde Staten zitten de meeste vrouwelijke gedeputeerden van alle provincies: vier van de zes.

  Gros colleges GS breder samengesteld

  1 reactie

  Zuid-Holland heeft twee records gebroken. Het is de laatste provincie die na de Statenverkiezing van maart een collegeakkoord heeft. Daarnaast heeft het (beoogde) college van Gedeputeerde Staten de meeste vrouwelijke gedeputeerden van alle provincies: vier van de zes.

 • Er is meer dan voldoende reden om te kijken op welke manier gemeentepolissen door zorgverzekeraars aangeboden kunnen blijven worden. Minister Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Van Ark (SZW) moeten aan de bak.

  Kabinet moet aan de slag met gemeentepolis

  1 reactie

  Gemeentepolissen voor minima moeten blijven. Minister Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Van Ark (SZW) moeten aan de bak om dit te bewerkstelligen.

 • De scherpte van de kritiek heeft minister Grapperhaus verrast. Wel heeft de minister de Brabantse commissaris van de koning Van de Donk gelijk. Misdaad loont nog steeds en de overheid slaagt er onvoldoende in om misdaadgeld af te pakken.

  Overheid pakt onvoldoende misdaadgeld af

  3 reacties

  De scherpte van de kritiek heeft minister Grapperhaus verrast, maar de Brabantse commissaris van de koning Van de Donk heeft wel gelijk. Misdaad loont nog steeds en de overheid slaagt er onvoldoende in om misdaadgeld af te pakken.

 • De gemeentepolis voor minima staat onder druk. Het is echter een waardevol instrument voor een integrale aanpak van armoede, gezondheid en schulden bij mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft verbetersuggesties.

  Gemeentepolis minima staat onder druk

  Reageer

  De gemeentepolis staat onder druk. De gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor minima heeft een groot bereik, maar contracten tussen gemeenten en zorgverzekeraars lijken lastiger tot stand te komen. Omdat de polis een waardevol instrument kan zijn voor een integrale aanpak van armoede, gezondheid en schulden bij mensen met een laag inkomen, loont het de moeite eraan te sleutelen.

 • Het toezicht van de provincie Groningen op gemeenten wordt over een andere boeg gegooid. Uitgangspunt is samenwerking tussen provincie en gemeenten. De eerste ervaringen zijn positief.

  Groningen vernieuwt interbestuurlijk toezicht

  1 reactie

  Het toezicht van de provincie Groningen op gemeenten was te ‘licht’ en een ‘papieren werkelijkheid’. Het wordt nu over een andere boeg gegooid. Uitgangspunt is samenwerking tussen provincie en gemeenten. De eerste ervaringen zijn positief.

 • In Twenterand wordt het – financiële – reilen en zeilen in de Wmo en de jeugdzorg onder de loep genomen. Dat gebeurt door de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. ‘Alles wat kan helpen, grijpen we aan’, stelt wethouder Mark Paters (Wmo, jeugdzorg).

  Kosten sociaal domein Twenterand onder de loep

  Reageer

  Twenterand is een van de tien gemeenten waar het – financiële – reilen en zeilen in de Wmo en de jeugdzorg onder de loep wordt genomen. Dat gebeurt door de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. ‘Alles wat kan helpen, grijpen we aan.’

 • De provincies Noord-Brabant en Utrecht sluiten verhoging van de motorrijtuigenbelasting niet uit als dit nodig is om de gestelde ambities in de nieuwe collegeprogramma’s te kunnen realiseren. Gelderland is de enige provincie die de motorrijtuigenbelasting verlaagt.

  Provinciale ambities leiden tot verhoging opcenten

  3 reacties

  De provincies Noord-Brabant en Utrecht sluiten verhoging van de opcenten niet uit als dit nodig is om de gestelde ambities in de nieuwe collegeprogramma’s te kunnen realiseren. Zij zijn de enige twee van de elf provincies die een mogelijke verhoging in hun bestuursakkoord hebben vastgelegd. Gelderland is de enige provincie die de motorrijtuigenbelasting verlaagt.

 • Alle ambtenaren van de gemeente Eersel zijn getraind in mediationvaardigheden, ook de medewerkers in het sociaal domein: werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo. En dat werpt zijn vruchten af.

  Eersel vermijdt conflicten met burgers

  1 reactie

  Alle ambtenaren van de gemeente Eersel zijn getraind in mediationvaardigheden, ook de medewerkers in het sociaal domein: werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo. En dat werpt zijn vruchten af, vertelt gemeentesecretaris Thijs Offermans. Als het dan toch tot mediation komt, maakt Eersel gebruik van de mediatorspool Noord-Brabant.

 • Acht Gooise gemeenten hoeven de tarieven voor huishoudelijke hulp niet te verhogen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland onlangs bepaald in een kort geding.

  Prijs voor thuishulp stijgt niet

  Reageer

  Acht Gooise gemeenten hoeven de tarieven voor huishoudelijke hulp niet te verhogen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland onlangs bepaald in een kort geding dat Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services BV (TGVS) tegen de acht gemeenten had aangespannen.

 • Overheden zijn niet zo happig op mediation, stelt bijzonder hoogleraar mediation Dick Allewijn (Vrije Universiteit). ‘Mediation wordt geassocieerd met onderhandelen. Bij overheden is het niet zo populair om te onderhandelen, want dat wekt de indruk dat je moet geven en nemen, dat je moet bewegen, ook daar waar de overheid heel moeilijk kan bewegen.’

  Inwoners willen niet winnen van overheid

  2 reacties

  Hulpbehoevende inwoners die van de overheid nul op het rekest krijgen maken bezwaar, dienen een klacht in of gaan in het uiterste geval naar de rechter. Er kan een hoop leed en onvrede worden voorkomen, als gemeenten conflictvaardigheden of mediation inzetten. Mediation in het sociaal domein staat echter nog in de kinderschoenen en mediationvaardigheden zijn vaak niet in de organisatie verankerd.

 • Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, waarin gemeenten via een Gemeenschappelijke Regeling samenwerken op onder meer het gebied van openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De evaluatie moet inzicht geven in zowel het bestuurlijk als operationeel functioneren van het stelsel.

  Veiligheidsregio’s weer onder de loep

  2 reacties

  De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) wordt dit jaar geëvalueerd. Het is de tweede keer dat de wet, die eind 2010 van kracht is geworden, wordt geëvalueerd. Uiterlijk eind 2020 brengt de evaluatiecommissie haar onderzoeksrapport uit. 

 • VVD’ers solliciteren het meest op burgemeestersvacatures. Vrouwen doen nog altijd veel minder vaak een gooi naar het burgemeestersambt dan mannen. Dat blijkt uit inventarisatie van Binnenlands Bestuur.

  Vooral VVD’ers willen burgemeester worden

  5 reacties

  VVD’ers doen nog altijd de meeste pogingen om ergens burgemeester te worden. Daar zijn ze ook de eerste helft van dit jaar weer in geslaagd. Vrouwen schromen wederom meer dan mannen een gooi naar het burgemeestersambt te doen.

 • Op de Zwijndrechtse meerjarenbegroting prijkt de komende jaren een tekort van 1,5 miljoen euro. Gemeenten zijn verplicht een sluitende meerjarenbegroting te maken, maar dat kan Zwijndrecht niet. ‘We vinden het onverantwoord om nog verder te bezuinigen’, aldus wethouder Tycho Jansen (financiën).

  Zwijndrecht weigert sluitende begroting op te leveren

  7 reacties

  Op de meerjarenbegroting van Zwijndrecht prijkt de komende jaren een tekort van 1,5 miljoen euro. ‘We vinden het onverantwoord om nog verder te bezuinigen’, aldus wethouder Tycho Jansen (financiën). Hiermee geeft de gemeente een krachtig signaal af naar de provinciaal toezichthouder en het rijk. 'Neem ook verantwoordelijkheid en help ons.'

 • Zwijndrecht hoeft geen jeugdhulp te verstrekken aan de ouders die dat via de Centrale Raad van Beroep (CRvB) probeerden af te dwingen. De Raad heeft geoordeeld dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders toereikend zijn.

  CRvB: geen recht op jeugdhulp, voldoende ‘eigen kracht’

  1 reactie

  De gemeente Zwijndrecht hoeft geen pgb voor jeugdhulp te verstrekken aan de ouders die dat via de Centrale Raad van Beroep (CRvB) probeerden af te dwingen. De CRvB heeft geoordeeld dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders ‘toereikend zijn om zelf de aangevraagde hulp en ondersteuning te kunnen bieden’.

 • Gemeenten mogen in de meerjarenbegroting ‘doen alsof’ zij ook in 2022 en 2023 extra geld van het rijk krijgen voor de jeugdzorg. Provincies zijn er niet blij mee. Gemeenten vinden het een vreemde constructie, al geeft het wel lucht.

  Provincies niet blij met ‘boekhoudtruc’ jeugdbudget

  3 reacties

  Gemeenten mogen in de meerjarenbegroting ‘doen alsof’ zij ook in 2022 en 2023 extra geld van het rijk krijgen voor de jeugdzorg. Daarvoor is met Binnenlandse Zaken, de VNG en de provinciale toezichthouders een richtlijn afgesproken. Toch accepteert de provincie Gelderland deze niet zonder meer, en stelt aanvullende voorwaarden aan gemeenten. Overijssel accepteert de richtlijn met hele lange tanden. Gemeenten vinden het maar een vreemde constructie.   

 • Meer dan acht op de tien gemeenten voeren actief wervings- en selectiebeleid om jonge ambtenaren binnen te halen. Het behouden ervan is echter een ondergeschoven kindje. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten.

  Behoud jonge ambtenaren stiefkindje bij gemeenten

  1 reactie

  Ruim acht op de tien gemeenten voeren actief wervings- en selectiebeleid om jonge ambtenaren binnen te halen. Het behouden ervan is echter nog een ondergeschoven kindje. Bijna zeven op de tien gemeenten voeren (nog) geen actief beleid om jongeren te behouden en/of uitstroom van jongeren te voorkomen.

 • Zwangere of zieke raadsleden mogen vanaf juli 2020 ook zestien weken voor nieuwe raadsverkiezingen worden vervangen. De ministerraad heeft ingestemd om het wetsvoorstel dat dit moet regelen voor advies naar de Raad van State te sturen. Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwe maatregel op 1 juli 2020 in werking treden.

  Verruiming vervangingsregeling raadsleden

  2 reacties

  Als alles volgens planning verloopt, mogen zwangere of zieke raadsleden vanaf juli 2020 ook zestien weken voor nieuwe raadsverkiezingen worden vervangen. De ministerraad heeft ingestemd om het wetsvoorstel dat dit moet regelen voor advies naar de Raad van State te sturen. De regeling moet gaan gelden voor alle volksvertegenwoordigers.

 • Westland gaat in beroep tegen minister Slob bij de Raad van State, in een poging de komst van een islamitische basisschool tegen de houden. Die beroepszaak heeft geen schijn van kans, stelt emeritus-hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens (Universiteit Tilburg).

  Westland maakt geen schijn van kans tegen minister

  11 reacties

  Het beroep dat de gemeente Westland gaat instellen tegen minister Slob bij de Raad van State, in een poging de komst van een islamitische basisschool tegen de houden, heeft geen schijn van kans. Dat stelt emeritus-hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens (Universiteit Tilburg).

 • In gemeente Midden-Groningen is een einde gekomen aan de alsmaar oplopende tekorten bij de jeugdhulp. Het college zelf spreekt van een trendbreuk. Wel moet er nog 2,5 miljoen euro extra worden bezuinigd.

  Einde aan ‘bodemloze put’ Midden-Groningen

  Reageer

  De gemeente Midden-Groningen is er nog lang niet, maar er is wel een einde gemaakt aan de alsmaar oplopende tekorten bij de jeugdhulp. Het college zelf spreekt van een trendbreuk. Een keur aan maatregelen heeft het tij gekeerd. Wel moet er nog wel 2,5 miljoen euro extra worden bezuinigd.

 • Minister Slob van onderwijs mag ingrijpen in Westland. Als een gemeente een wettelijke taak weigert uit te voeren, mag de rijksoverheid ingrijpen.

  Raad Westland heeft geen poot om op te staan

  5 reacties

  Minister Slob van onderwijs staat volledig in zijn recht om in te grijpen in Westland. De gemeenteraad weigert de komst van een islamitische basisschool, maar mag dat niet helemaal niet weigeren. Als een gemeente een wettelijke taak weigert uit te voeren, mag de rijksoverheid ingrijpen.

 • Oldenzaal zet extra personeel in om de forse toename aan Wmo-aanvragen te behandelen. Bij de gemeente kwamen de eerste helft van dit jaar 900 aanvragen binnen, terwijl dat er vorig jaar bijna 550 waren. Dit komt vooral door de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

  Hausse aan Wmo-aanvragen

  3 reacties

  Oldenzaal moet extra personeel inzetten om de toename aan Wmo-aanvragen af te handelen. Bij de gemeente kwamen de eerste helft van dit jaar 900 aanvragen binnen, terwijl dat er vorig jaar bijna 550 waren. De invoering van het Wmo-abonnementstarief is de ‘hoofdschuldige.’

 • Het netwerk van middelgrote gemeenten, M50, gaat zich naast kennisdeling ook richten op belangenbehartiging.

  ‘Middelgroot is de ideale maat’

  Reageer

  Belangenbehartiging is een nieuwe loot aan de stam van M50; het netwerk van middelgrote gemeenten. Kennisdeling blijft onverminderd belangrijk. Een strategische agenda geeft meer richting, maar het netwerk blijft fluïde. ‘De strategische agenda mag niet ten koste gaan van de spontaniteit’, benadrukt M50-voorzitter Koos Janssen, burgemeester van Zeist. De tijd van bescheidenheid is voorbij.

 • De deskundigheid van ambtenaren wordt door burgers zeer belangrijk gevonden, belangrijker nog dan privacy en snelheid van handelen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nationale Ombudsman door Kantar heeft laten uitvoeren naar de relatie overheid-burger.

  Kennis ambtenaar belangrijker dan snelheid

  5 reacties

  Nederlanders zijn maar matig tevreden over hun relatie met de overheid. Zij krijgt gemiddeld een zesje, maar bijna een op drie Nederlanders deelt een onvoldoende uit. De deskundigheid van ambtenaren wordt zeer belangrijk gevonden, belangrijker nog dan privacy en snelheid van handelen. Drie op de vier Nederlanders vinden de deskundigheid van de ambtenaar van belang voor goede communicatie tussen burger en overheid.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Het stof is neergedaald, de nieuwe Statenleden geïnstalleerd en informateurs aan het werk getogen. Welke gevolgen heeft de uitslag van de Statenverkiezingen voor gemeentebesturen? Of is het business as usual tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022?

  ‘Kalm blijven’ onder opmars van Forum

  Reageer

  Het stof is neergedaald, de nieuwe Statenleden geïnstalleerd en informateurs aan het werk getogen. Welke gevolgen heeft de uitslag van de Statenverkiezingen voor gemeentebesturen? Of is het business as usual tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022?

 • Te optimistisch begroot en te hoge uitgaven in de tweedelijnszorg. Dat is in een notendop het probleem in het sociaal domein waarmee Eindhoven werd geconfronteerd. Een pakket aan pittige maatregelen moet het tij keren. De visie WIJEindhoven blijft overeind.

  Verslikt in het sociaal domein

  Reageer

  Te optimistisch begroot en te hoge uitgaven in de tweedelijnszorg. Dat is in een notendop het probleem in het sociaal domein waarmee Eindhoven werd geconfronteerd. Een pakket aan pittige maatregelen moet het tij keren. De visie WIJEindhoven blijft overeind.

 • Hoe democratisch is de provinciale politiek en wat is de kwaliteit van die democratie? Met die vraag ging een aantal wetenschappers aan de slag. Verbazingwekkend weinig is er over bekend, zo constateren ze. En wat betreft de hamvraag: het kan en moet beter. De nieuwe Statenleden moeten vol aan de bak.

  Provincie langs de democratische meetlat

  Reageer

  Hoe democratisch is de provinciale politiek en wat is de kwaliteit van die democratie? Met die vraag ging een aantal wetenschappers aan de slag. Verbazingwekkend weinig is er over bekend, zo constateren ze. En wat betreft de hamvraag: het kan en moet beter. De nieuwe Statenleden moeten vol aan de bak.

 • Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. In een serie belicht Binnenlands Bestuur een aantal hete hangijzers. In het vierde deel: raadsleden over hun provincie.

  Een verre, nogal stugge vriend

  Reageer

  Gemeenteraadsleden hebben een haat-liefdeverhouding met de provincie. Ze willen graag meer contact met Provinciale Staten, maar vinden de provincie ook star en stug. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en Citisens onder ruim 1.200 raadsleden.

 • Wordt de 75 miljoen euro die Den Haag jaarlijks aan Wmo-maatwerkvoorzieningen uitgeeft wel goed besteed? Voor antwoord op die vraag zet de stad de GAS-methodiek in: goal attainment scaling. De eerste metingen worden voorzichtig geanalyseerd.

  Zorgaanbieders op rapport bij gemeente

  Reageer

  Wordt de 75 miljoen euro die Den Haag jaarlijks aan Wmo-maatwerkvoorzieningen uitgeeft wel goed besteed? Voor antwoord op die vraag zet de stad de GAS-methodiek in: goal attainment scaling. De eerste metingen worden voorzichtig geanalyseerd.

 • De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

  Op zoek naar de provinciale kiezer

  Reageer

  De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

 • Menig raadslid verzucht geen grip te hebben op regionale samenwerkingsverbanden. In zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant is dat niet anders. De griffiers staken de koppen bij elkaar en kwamen met praktische voorstellen om grip en sturing te vergroten. Er wordt nu een jaar met de nieuwe aanpak gewerkt.

  Regie in de regio

  Reageer

  Menig raadslid verzucht geen grip te hebben op regionale samenwerkingsverbanden. In zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant is dat niet anders. De griffiers staken de koppen bij elkaar en kwamen met praktische voorstellen om grip en sturing te vergroten. Er wordt nu een jaar met de nieuwe aanpak gewerkt.

 • Na een ware herindelingshausse is het de komende jaren rustig. Per 1 januari telt Nederland 355 gemeenten; 25 minder dan vorig jaar. Komend jaar staan er helemaal geen herindelingen op stapel; de jaren daarop vooralsnog een enkele. Er zijn wel ‘losse eindjes'. 

  Rust keert terug aan fusiefront

  Reageer

  Na een ware herindelingshausse is het de komende jaren rustig. Per 1 januari telt Nederland 355 gemeenten; 25 minder dan vorig jaar. Komend jaar staan er helemaal geen herindelingen op stapel; de jaren daarop vooralsnog een enkele. Er zijn wel ‘losse eindjes'. 

 • Voor 64 gemeenten, groot en klein en verspreid over het hele land, heeft Citisens stemhulpen gemaakt. In MijnStem komen niet alleen thema’s voor die partijen belangrijk vinden, maar vooral waarop de deelnemende partijen van mening verschillen. ‘Als partijen het roerend eens zijn over bepaalde onderwerpen, helpt het de kiezer immers niet om een keuze te maken. Die komen dan niet in de stemhulp terecht’, verduidelijkt Evert Wolters, adviseur bij Citisens (zie kader rechts). Als supervisor over inhoud en kwaliteit van de stemhulp weet hij als geen ander wat de verkiezingsthema’s zijn en kent hij de worsteling van partijen bij thema’s als duurzaamheid en het sociaal domein.

  Moeite met politiseren lokaal beleid

  Reageer

  De campagnes zijn in volle gang in de 335 gemeenten waar op 21 maart verkiezingen worden gehouden. Welke thema’s zijn belangrijk en vooral, op welke thema’s verschillen de partijen van mening? Citisens analyseerde op verzoek van Binnenlands Bestuur de verkiezingsthema’s van 64 gemeenten

 • Heerenveen heeft geen wijkteams maar ‘meitinkers’. Deze meedenkers hebben alle ruimte om, door de schotten heen, te doen en te regelen wat nodig is voor een inwoner met een hulpvraag. Ter plekke als het kan, maar in elk geval snel en zonder administratieve rompslomp. En het werkt.

  Meedenken werkt beter

  Reageer

  Heerenveen heeft geen wijkteams maar ‘meitinkers’. Deze meedenkers hebben alle ruimte om, door de schotten heen, te doen en te regelen wat nodig is voor een inwoner met een hulpvraag. Ter plekke als het kan, maar in elk geval snel en zonder administratieve rompslomp. En het werkt.