of 61043 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 236
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Yolanda de Koster
Twitter:
Twitter profiel van Yolanda de Koster

Recente Artikelen

 • De jongste jeugdzorgcijfers zijn lastig te interpreteren, stellen zowel het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Jeugdzorg Nederland als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De daling van het jeugdzorggebruik wordt mogelijk veroorzaakt door de coronamaatregelen, maar er speelt meer.

  Te vroeg voor harde conclusies jeugdzorgcijfers

  Reageer

  Het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken uit de jongste CBS-cijfers, waaruit blijkt dat het aantal jongeren in jeugdzorg voor het eerst sinds jaren is gedaald. Corona is een mogelijke verklaring, maar er speelt meer.

 • Burgemeester André Baars van Ermelo heeft zijn ontslag ingediend. De Gelderse commissaris van de koning John Berends gaat op zoek naar een stevige waarnemer.

  Ermelo krijgt stevige waarnemer na vertrek Baars

  Reageer

  Burgemeester André Baars van Ermelo is opgestapt. Aanleiding is de bestuurscrisis in de gemeente en het gebrek aan vertrouwen van wethouders en fractievoorzitters in Baars. De Gelderse commissaris van de koning John Berends gaat op zoek naar een stevige waarnemer.

 • Het aantal jongeren met jeugdzorg is voor het eerst sinds jaren gedaald, en wel met zes procent. De instroom van jongeren in nieuwe jeugdhulptrajecten is zelfs met bijna een kwart afgenomen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

  Instroom jeugdhulp met kwart gedaald

  Reageer

  Voor het eerst sinds jaren daalt het aantal jongeren met jeugdzorg. Over de eerste zes maanden van dit jaar is sprake van een daling van zes procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De instroom van jongeren in nieuwe jeugdhulptrajecten is met bijna een kwart gedaald. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Mogelijk is sprake van een trendbreuk, maar ook corona speelt een rol.

 • Diverse gemeenten hebben een speciaal meldpunt toeslagenaffaire geopend. Rotterdam kent met bijna 1.100 mensen de meeste, bij de Belastingdienst bekende, gedupeerden. Den Haag en Amsterdam tellen er respectievelijk 701 en 693.

  Gemeenten openen meldpunten toeslagenaffaire

  1 reactie

  Diverse gemeenten hebben inmiddels een speciaal meldpunt of mailadres toeslagenaffaire geopend, waar gedupeerde ouders zich kunnen melden voor hulp en ondersteuning van de gemeente. Bij de Belastingdienst zijn ruim 8.300 gedupeerde ouders bekend. Rotterdam kent met bijna 1.100 mensen de meeste, bij de Belastingdienst bekende, gedupeerden. Den Haag en Amsterdam tellen er respectievelijk 701 en 693.

 • Juist in deze coronatijd zijn oren en ogen in de wijken belangrijker dan ooit. Toch dreigen gemeenten juist op een deel van deze ‘frontlinie’ te bezuinigen, of doen dat al. Er moet nu geld van het rijk bij, stellen burgemeester Jan Hamming van Zaanstad en Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland.

  Gemeenten hebben nú extra geld nodig

  Reageer

  Juist in deze coronatijd zijn oren en ogen in de wijken belangrijker dan ooit. De sociale wijkteams en de jongerenwerkers hebben een onmisbare signalerende en helpende functie. Toch dreigen gemeenten juist op een deel van deze ‘frontlinie’ te bezuinigen, of doen dat al. Op zowel de korte als lange termijn moet er geld van het rijk bij. Wachten op een nieuw kabinet is te laat.

 • Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) fluit de provincie Gelderland niet terug. De door Gedeputeerde Staten gestarte herindelingsprocedure, waartegen Scherpenzeel zich fel verzet, mag doorgaan. Het college van Scherpenzeel is laaiend.

  Minister Ollongren grijpt niet in Scherpenzeel in

  1 reactie

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken fluit de provincie Gelderland niet terug. De door Gedeputeerde Staten gestarte herindelingsprocedure, waartegen Scherpenzeel zich fel verzet, mag doorgaan. Het college van Scherpenzeel is laaiend.

 • Voor de inkoop van Wmo-diensten hanteren gemeenten nog steeds volop de open house procedure. Bij Wmo-contracten die per 2020 zijn afgesloten, was dit in meer dan de helft van de inkoopprocedures het geval. Bij de inkoop van jeugdzorg is het aandeel open house teruggelopen, ten gunste van de ‘klassieke aanbesteding’. De looptijd van contracten in zowel de jeugdhulp als de Wmo neemt toe.

  Looptijd contracten Wmo en jeugdhulp wordt langer

  Reageer

  Voor de inkoop van Wmo-diensten hanteren gemeenten nog steeds volop de open house procedure. Bij Wmo-contracten die per 2020 zijn afgesloten, was dit in meer dan de helft van de inkoopprocedures het geval. Bij de inkoop van jeugdzorg is het aandeel open house teruggelopen, ten gunste van de ‘klassieke aanbesteding’. De looptijd van contracten in zowel de jeugdhulp als de Wmo neemt toe.

 • Gemeenten moeten de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen die leven van het minimum kwijtschelden. Het gaat om de eerste twee maanden van volgend jaar. In een brief aan alle gemeenteraden roept de FNV gemeenten hiertoe op.

  Oproep FNV aan gemeenten: scheld eigen bijdrage kwijt

  1 reactie

  Gemeenten moeten de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen van minima kwijtschelden. Het gaat om de eerste twee maanden van volgend jaar. In een brief aan alle gemeenteraden roept de FNV gemeenten hiertoe op.

 • Het kabinet gaat gemeenten niet verder compenseren voor het toegenomen gebruik van Wmo-voorzieningen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is laaiend en dreigt ‘ingrijpende stappen’ te nemen.

  ‘Schoonmaaksubsidie rijken’ niet door kabinet vergoed

  11 reacties

  Het beroep om Wmo-maatwerkvoorzieningen is sinds de invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage flink toegenomen. Bij mensen met een inkomen van 100.000 euro of meer, is het beroep op huishoudelijke hulp met bijna tachtig procent gestegen. Het kabinet gaat gemeenten niet verder compenseren voor deze zogeheten aanzuigende werking. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is laaiend en dreigt ‘ingrijpende stappen’ te nemen.

 • Den Bosch zet stevig in op de aanpak van zorgfraude. Er wordt onder meer, samen met andere gemeenten, onderzoek gedaan naar een zorgaanbieder die veel winst maakt.

  Den Bosch maakt korte metten met zorgfraude

  1 reactie

  De gemeente Den Bosch zet stevig in op de aanpak van zorgfraude. ‘Elke euro die bedoeld is voor zorg, moet terechtkomen bij de inwoners en niet in de zakken van zorgaanbieders verdwijnen’, stelt het college. Er wordt onder meer, samen met andere gemeenten, onderzoek gedaan naar een zorgaanbieder die veel winst maakt.

 • Er zijn klachten over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz bij de Nationale Ombudsman binnengekomen. De Nationale Ombudsman heeft minister De Jonge van VWS om opheldering gevraagd.

  Klachten over inning eigen bijdrage Wmo

  Reageer

  Er zijn klachten over de inning van eigen bijdragen bij de Nationale Ombudsman binnengekomen. Die gaan onder meer over onduidelijkheid en ontevredenheid over het innen van de eigen bijdragen Wmo en Wlz (Wet langdurige zorg) over maanden waarin geen zorg is ontvangen. De Nationale Ombudsman heeft minister De Jonge van VWS om opheldering gevraagd.

 • De coronacrisis vergt zoveel ambtelijke capaciteit in Eindhoven dat moet worden ingegrepen om de werkdruk behapbaar te krijgen. Het college komt in november met een lijst waar de ambtelijke inzet kan worden teruggeschroefd.

  Werkdruk ambtenaren loopt door corona spuigaten uit

  11 reacties

  De coronacrisis vergt zoveel ambtelijke capaciteit in Eindhoven dat prioriteiten moeten worden verlegd. Het college komt in november met een lijst waar de ambtelijke inzet kan worden teruggeschroefd. Ook wordt aan de raad voorgesteld de termijn van beantwoording van raadsvragen met twee weken te verlengen tot zes weken. Daarnaast wil het college meer ruimte tussen meningsvormende en raadsvergaderingen.

 • De kersverse coalitie van Lelystad is dinsdag haar meerderheid al weer kwijtgeraakt. Raadslid Eric van Luxemburg is van de InwonersPartij overgestapt naar de PVV.

  Verhoudingen Lelystad verstoord na politieke crisis

  1 reactie

  Saai is het nooit in politiek Lelystad. De laatste acht maanden stapten twee wethouders op, verschoot de coalitie vervolgens van kleur en vertrok de burgemeester (vrijwillig). Als klap op de vuurpijl is de kersverse coalitie dinsdag haar meerderheid al weer kwijtgeraakt.

 • Het voorkomen van een onbedoelde zwangerschap voorkomt leed en behoorlijk wat zorg- en ondersteuningskosten. Dat blijkt uit een maatschappelijk kosten baten analyse (mkba) van het programma Nu Niet Zwanger die in opdracht van de VNG is uitgevoerd.

  'Nu Niet Zwanger' voorkomt leed en bespaart geld

  1 reactie

  Naast het voorkomen van leed bij kwetsbare mensen, scheelt het voorkomen van een onbedoelde zwangerschap behoorlijk wat zorg- en ondersteuningskosten. Dat blijkt uit een maatschappelijk kosten baten analyse (mkba) van het programma Nu Niet Zwanger die in opdracht van de VNG is uitgevoerd. 

 • De schuld van de politieke crisis in Ermelo ligt niet (alleen) bij de burgemeester. Dat concludeert Paul Frisse in zijn vrijdag gepubliceerd rapport over de politieke situatie in Ermelo.

  Verzoening keihard nodig in politiek Ermelo

  1 reactie

  De schuld van de politieke crisis in Ermelo ligt niet (louter) bij de burgemeester. Hij wordt als zondebok aangewezen, zodat wethouders en raadsleden niet de hand in eigen boezem hoeven te steken. Dat moeten zij wel doen.

 • Gemeenten krijgen niet 144, maar 170 miljoen euro voor de meerkosten die zijn gemaakt voor de Wmo en jeugdhulp. Dat is vrijdag bekend gemaakt.

  Meer geld voor ‘coronakosten’ Wmo en jeugd

  Reageer

  Gemeenten krijgen 170 miljoen euro voor de meerkosten die zijn gemaakt voor de Wmo en jeugdhulp. Dat is vrijdag bekend gemaakt. Er was al 144 miljoen euro als voorschot uitgekeerd. De resterende 26 miljoen volgt in de decembercirculaire. De kans is groot dat dit nog niet voldoende is.

 • Net zoals in veel andere gemeenten zijn ook de Enschedese ambtenaren weer massaal gaan thuiswerken. ‘Leuk is het niet, maar we hebben een voorbeeldfunctie’, stelt gemeentesecretaris Kees Meijer

  Weer volledig thuiswerken: niet leuk, wel nodig

  Reageer

  Net zoals in veel gemeenten zijn ook de Enschedese ambtenaren weer massaal gaan thuiswerken. Na een aanvankelijke versoepeling is het nu weer de regel om thuis te werken, uitgezonderd cruciale functies. ‘Leuk is het niet, maar we hebben een voorbeeldfunctie’, stelt gemeentesecretaris Kees Meijer.

 • n de afgelopen tien jaar is geen sprake van een structurele toename van bedreigingen en/of intimidatie van burgemeesters. Wel zijn burgemeesters de afgelopen twee jaar vaker bedreigd en/of geïntimideerd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is uitgevoerd.

  Burgemeesters laatste twee jaar vaker bedreigd

  1 reactie

  De afgelopen twee jaar is sprake van een toename van het aantal bedreigingen en intimidaties tegen burgemeesters. Zij laten zich vanwege een eventueel risico op bedreiging of intimidatie nauwelijks weerhouden een bepaalde maatregel te nemen. Vier procent van de burgemeesters is uit vrees voor agressie en bedreigingen voorzichtiger geworden met de inzet van bestuurlijke bevoegdheden.

 • Kinderen die een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben, worden nog steeds niet tijdig en goed geholpen. Er is onmiddellijk actie nodig. Deze nieuwe noodkreet uiten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

  Inspecties: verbetering jeugdzorg blijft uit

  Reageer

  Kinderen die een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben, worden nog steeds niet goed en tijdig geholpen. Het afgelopen jaar is er onvoldoende gebeurd voor deze kinderen. Er is onmiddellijk actie nodig. Gemeenten, lokale teams, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders moeten, ondersteund door het rijk, samen aan de bak om de juiste zorg voor deze kwetsbare kinderen te regelen.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De negen gemeenten in de jeugdhulpregio West-Brabant-West werken nu vijf jaar met resultaatgerichte financiering. Opvallend: de complexe jeugdhulp daalt sterk en de gemiddelde kosten van de jeugdhulp per inwoner liggen er aanmerkelijk lager dan elders. 

  Meer jongeren bereikt tegen lagere kosten

  Reageer

  De negen gemeenten in de jeugdhulpregio West-Brabant-West werken nu vijf jaar met resultaatgerichte financiering. Opvallend: de complexe jeugdhulp daalt sterk en de gemiddelde kosten van de jeugdhulp per inwoner liggen er aanmerkelijk lager dan elders. 

 • Medewerkers van sociale wijkteams komen nauwelijks toe aan preventie en vroegsignalering. Terwijl gemeenten juist wel willen dat ze dat doen. Misschien zijn de ambities van gemeenten te hoog en moeten ze, vijf jaar na de decentralisaties, worden bijgesteld.

  Wijkteams dwalen verder af

  Reageer

  Medewerkers van sociale wijkteams komen nauwelijks toe aan preventie en vroegsignalering. Terwijl gemeenten juist wel willen dat ze dat doen. Misschien zijn de ambities van gemeenten te hoog en moeten ze, vijf jaar na de decentralisaties, worden bijgesteld.

 • Het was alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de jeugdzorg in de coronacrisis niet in het gedrang zou komen. Financiële zekerheid voor aanbieders was belangrijk. Opvallend: kwetsbare gezinnen kunnen meer dan ze zelf vooraf gedacht hadden. Maar er zijn ook zorgen.

  Eigen kracht gezin blijkt best groot

  Reageer

  Het was alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de jeugdzorg in de coronacrisis niet in het gedrang zou komen. Financiële zekerheid voor aanbieders was belangrijk. Opvallend: kwetsbare gezinnen kunnen meer dan ze zelf vooraf gedacht hadden. Maar er zijn ook zorgen.

 • Veel mensen met een Wmo-voorziening krijgen vanwege corona minder hulp en ondersteuning. Tegelijk neemt de digitale hulpverlening een vlucht. Gemeenten zien de situatie niet als opmaat voor bezuinigingen. Branche- en belangenorganisaties houden hun hart vast.

  E-health als nieuwe normaal

  Reageer

  Veel mensen met een Wmo-voorziening krijgen vanwege corona minder hulp en ondersteuning. Tegelijk neemt de digitale hulpverlening een vlucht. Gemeenten zien de situatie niet als opmaat voor bezuinigingen. Branche- en belangenorganisaties houden hun hart vast.

 • Als dagbesteding henneptoppen knippen. Het gebeurt. In het casino zorggeld vergokken. Het indienen van declaraties van niet geleverde zorg. Fraude in de zorg is er in soorten en maten. Toch is nog niet de helft van de gemeenten aangesloten bij een gezamenlijk informatiepunt.

  Ontdekte zorgfraude topje van ijsberg

  Reageer

  Als dagbesteding henneptoppen knippen. Het gebeurt. In het casino zorggeld vergokken. Het indienen van declaraties van niet geleverde zorg. Fraude in de zorg is er in soorten en maten. Toch is nog niet de helft van de gemeenten aangesloten bij een gezamenlijk informatiepunt.

 • Ambtenaren werken deze weken noodgedwongen massaal thuis. Dat vergt vooral wat van de organisatiecultuur en van het leiderschap, zo blijkt uit een rondgang langs vier organisatieadviesbureaus. Belangrijke tip: waak voor een sociaal isolement.

  Thuiswerken kan blijvertje worden

  Reageer

  Ambtenaren werken deze weken noodgedwongen massaal thuis. Dat vergt vooral wat van de organisatiecultuur en van het leiderschap, zo blijkt uit een rondgang langs vier organisatieadviesbureaus. Belangrijke tip: waak voor een sociaal isolement.

 • Krap een op de drie raadsleden wil na 2022 zeker door. De rest dubt nog of houdt het dan voor gezien. Hoewel een derde van de raadsleden te maken heeft met agressie van burgers, lijkt dat niet de hoofdreden om te stoppen. Het meest wordt geklaagd over de hoeveelheid tijd die het raadswerk kost.

  Animo raadsleden voor nieuwe termijn daalt

  Reageer

  Krap een op de drie raadsleden wil na 2022 zeker door. De rest dubt nog of houdt het dan voor gezien. Hoewel een derde van de raadsleden te maken heeft met agressie van burgers, lijkt dat niet de hoofdreden om te stoppen. Het meest wordt geklaagd over de hoeveelheid tijd die het raadswerk kost.

 • © Shutterstock

  Donkerrood wordt een dikke plus

  Reageer

  Diep in de rode cijfers zaten ze een paar jaar geleden, Eindhoven en Venlo. De tekorten in het sociaal domein waren giga en alle zeilen moesten bijgezet om het tij te keren. Dat deden beide steden op hun eigen manier. Gemene deler: ze contracteren minder aanbieders en hebben de toegang tot de zorg op de schop genomen. Over 2019 noteren beide steden een plus.

 • Borsele zit midden in een forse reorganisatie. Dat levert een gemeente vaak een hoop gedoe op. Zo niet in Borsele. Communicatie en betrokkenheid blijken kritische succesfactoren. ‘Zonder draagvlak is een reorganisatie gedoemd te mislukken.’

  Reorganiseren doe je zo

  Reageer

  Borsele zit midden in een forse reorganisatie. Dat levert een gemeente vaak een hoop gedoe op. Zo niet in Borsele. Communicatie en betrokkenheid blijken kritische succesfactoren. ‘Zonder draagvlak is een reorganisatie gedoemd te mislukken.’

 • De samenstelling van de buurtteams en het continu reflecteren en leren zijn belangrijke ingrediënten van het ‘Utrechtse model’ voor jeugdhulp. Dat werkt goed, concluderen onderzoekers na een ‘snuffelonderzoek’. Maar er zijn nog meer succesfactoren.

  ‘Utrechts model’ wijst de weg

  Reageer

  De samenstelling van de buurtteams en het continu reflecteren en leren zijn belangrijke ingrediënten van het ‘Utrechtse model’ voor jeugdhulp. Dat werkt goed, concluderen onderzoekers na een ‘snuffelonderzoek’. Maar er zijn nog meer succesfactoren.