of 59318 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 236
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Yolanda de Koster
Twitter:
Twitter profiel van Yolanda de Koster

Recente Artikelen

 • Zwangere of zieke raadsleden mogen vanaf juli 2020 ook zestien weken voor nieuwe raadsverkiezingen worden vervangen. De ministerraad heeft ingestemd om het wetsvoorstel dat dit moet regelen voor advies naar de Raad van State te sturen. Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwe maatregel op 1 juli 2020 in werking treden.

  Verruiming vervangingsregeling raadsleden

  Reageer

  Als alles volgens planning verloopt, mogen zwangere of zieke raadsleden vanaf juli 2020 ook zestien weken voor nieuwe raadsverkiezingen worden vervangen. De ministerraad heeft ingestemd om het wetsvoorstel dat dit moet regelen voor advies naar de Raad van State te sturen. De regeling moet gaan gelden voor alle volksvertegenwoordigers.

 • Westland gaat in beroep tegen minister Slob bij de Raad van State, in een poging de komst van een islamitische basisschool tegen de houden. Die beroepszaak heeft geen schijn van kans, stelt emeritus-hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens (Universiteit Tilburg).

  Westland maakt geen schijn van kans tegen minister

  2 reacties

  Het beroep dat de gemeente Westland gaat instellen tegen minister Slob bij de Raad van State, in een poging de komst van een islamitische basisschool tegen de houden, heeft geen schijn van kans. Dat stelt emeritus-hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens (Universiteit Tilburg).

 • In gemeente Midden-Groningen is een einde gekomen aan de alsmaar oplopende tekorten bij de jeugdhulp. Het college zelf spreekt van een trendbreuk. Wel moet er nog 2,5 miljoen euro extra worden bezuinigd.

  Einde aan ‘bodemloze put’ Midden-Groningen

  Reageer

  De gemeente Midden-Groningen is er nog lang niet, maar er is wel een einde gemaakt aan de alsmaar oplopende tekorten bij de jeugdhulp. Het college zelf spreekt van een trendbreuk. Een keur aan maatregelen heeft het tij gekeerd. Wel moet er nog wel 2,5 miljoen euro extra worden bezuinigd.

 • Minister Slob van onderwijs mag ingrijpen in Westland. Als een gemeente een wettelijke taak weigert uit te voeren, mag de rijksoverheid ingrijpen.

  Raad Westland heeft geen poot om op te staan

  5 reacties

  Minister Slob van onderwijs staat volledig in zijn recht om in te grijpen in Westland. De gemeenteraad weigert de komst van een islamitische basisschool, maar mag dat niet helemaal niet weigeren. Als een gemeente een wettelijke taak weigert uit te voeren, mag de rijksoverheid ingrijpen.

 • Oldenzaal zet extra personeel in om de forse toename aan Wmo-aanvragen te behandelen. Bij de gemeente kwamen de eerste helft van dit jaar 900 aanvragen binnen, terwijl dat er vorig jaar bijna 550 waren. Dit komt vooral door de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

  Hausse aan Wmo-aanvragen

  2 reacties

  Oldenzaal moet extra personeel inzetten om de toename aan Wmo-aanvragen af te handelen. Bij de gemeente kwamen de eerste helft van dit jaar 900 aanvragen binnen, terwijl dat er vorig jaar bijna 550 waren. De invoering van het Wmo-abonnementstarief is de ‘hoofdschuldige.’

 • Het netwerk van middelgrote gemeenten, M50, gaat zich naast kennisdeling ook richten op belangenbehartiging.

  ‘Middelgroot is de ideale maat’

  Reageer

  Belangenbehartiging is een nieuwe loot aan de stam van M50; het netwerk van middelgrote gemeenten. Kennisdeling blijft onverminderd belangrijk. Een strategische agenda geeft meer richting, maar het netwerk blijft fluïde. ‘De strategische agenda mag niet ten koste gaan van de spontaniteit’, benadrukt M50-voorzitter Koos Janssen, burgemeester van Zeist. De tijd van bescheidenheid is voorbij.

 • De deskundigheid van ambtenaren wordt door burgers zeer belangrijk gevonden, belangrijker nog dan privacy en snelheid van handelen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nationale Ombudsman door Kantar heeft laten uitvoeren naar de relatie overheid-burger.

  Kennis ambtenaar belangrijker dan snelheid

  5 reacties

  Nederlanders zijn maar matig tevreden over hun relatie met de overheid. Zij krijgt gemiddeld een zesje, maar bijna een op drie Nederlanders deelt een onvoldoende uit. De deskundigheid van ambtenaren wordt zeer belangrijk gevonden, belangrijker nog dan privacy en snelheid van handelen. Drie op de vier Nederlanders vinden de deskundigheid van de ambtenaar van belang voor goede communicatie tussen burger en overheid.

 • Gemeenten moeten meer samenwerken met jeugdzorgsinstellingen. Er moeten grenzen worden gesteld aan aanbestedingen en aan het onderaannemerschap binnen de jeugdzorgmarkt. Dat stelt jeugdzorginstelling SterkHuis in een manifest.

  Negatieve spiraal jeugdzorg moet doorbroken

  Reageer

  Gemeenten moeten meer samenwerken met jeugdzorgsinstellingen. Ook moeten jeugdzorginstellingen onderling beter samenwerken. Er moeten grenzen worden gesteld aan aanbestedingen en aan het onderaannemerschap binnen de zorgmarkt. Dat zou onder meer helpen om de negatieve spiraal te doorbreken waarvan in de jeugdzorg sprake is, en die kinderen – en hun ouders – niet verder helpen.

 • Haarlem is wel voorstander van een grenscorrectie om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen, evenals de Dorpsraad. GS geven echter aan dat de standpunten van Haarlem en de Dorpsraad destijds zijn meegewogen bij de besluiten van de raad van zowel Haarlemmerliede en Spaarnwoude als Haarlemmermeer.

  GS gaan de vingers niet branden

  Reageer

  Spaarndam-Oost blijft bij de gemeente Haarlemmermeer behoren. Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam- Oost bij Haarlem te voegen, stellen Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. 

 • Het objectieve verdeelmodel als ook de doordecentralisatie beschermd wonen wordt gefaseerd ingevoerd. In tien jaar tijd wordt beschermd wonen een taak van alle gemeenten en niet meer, zoals nu, die van centrumgemeenten. Dat zijn de ministeries van VWS en BZK en de VNG overeengekomen.

  Geen 'big bang' voor beschermd wonen

  Reageer

  Er wordt meer tijd genomen voor de decentralisatie beschermd wonen. In tien jaar tijd wordt beschermd wonen een taak van alle gemeenten en niet meer, zoals nu, die van centrumgemeenten. De financiële middelen worden vanaf 2022 over alle gemeenten verdeeld volgens een nieuw, objectief, verdeelmodel.

 • De beleidsvrijheid bij de invulling van het gemeentelijk bijstandsbeleid leidt tot verschillen. Als burgers daarin niet worden meegenomen, leidt dat tot boosheid en onbegrip. Er moet meer openheid over komen, vinden Melissa Sebrechts en Thomas Kampen, respectievelijk postdoctoraal onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek.

  Ongenoegen over verschillen bijstandsbeleid

  7 reacties

  De gemeentelijke beleidsvrijheid bij de invulling van het bijstandsbeleid leidt tot verschillen. Als burgers daarin niet worden meegenomen, leidt dat tot boosheid en onbegrip. Dat staat de effectiviteit en efficiëntie van bijstandsbeleid in de weg. Er moet meer openheid komen over het hoe en waarom van de verschillen.

 • Dertien vrouwelijke gedeputeerden tellen de tot nu tot gevormde colleges van Gedeputeerde Staten; 22 procent van het totaal. Flevoland en Zuid-Holland kunnen het beeld nog iets bijstellen; daar zijn nog geen colleges gevormd

  Vrouwelijke gedeputeerden ver te zoeken

  2 reacties

  In de tot nu tot gevormde colleges van Gedeputeerde Staten (GS) zitten slechts veertien vrouwelijke gedeputeerden; een krappe 24 procent van het totaal. Drenthe is en blijft helemaal een mannenbolwerk; naast de vijf mannelijke gedeputeerden is alleen de commissaris van de koning een vrouw. Het streven van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is dat in de toekomst tussen de 40 en 60 procent van de functies in politiek en bestuur door vrouwen wordt bekleed.

 • VVD, CDA en PvdA zitten in vrijwel alle tot nu toe gevormde colleges, ondanks het verlies van deze partijen. De vorming van nieuwe colleges duurde wel erg lang.

  Geen aardverschuivingen in provincieland

  2 reacties

  De klassieke bestuurderspartijen VVD, CDA en PvdA zitten in vrijwel alle tot nu toe gevormde colleges, ondanks het verlies van deze partijen. Limburg heeft geschiedenis geschreven: het is de eerste provincie ooit met een extraparlementair college van Gedeputeerde Staten. De vorming van nieuwe colleges duurde dit keer wel erg lang.

 • De gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp en Wmo in Blaricum, Eemnes en Laren kan worden verbeterd. Dat stelt de rekenkamer van de BEL-gemeenten in zijn rapport 'Toegang onder de loep. De toegang tot zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren'.

  Toegang tot Wmo en jeugdhulp kan beter

  Reageer

  De gemeentelijke toegang tot de Wmo en jeugdzorg in Blaricum, Eemnes en Laren kan worden verbeterd. Zo komt het beleid om met een vast aanspreekpunt te werken, niet altijd uit de verf. Ook de informatievoorziening aan inwoners kan beter, over onder meer de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget, de hoogte van de eigen bijdrage en de klachtenprocedure.

 • Een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland kan het beste worden gevormd door VVD, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, PvdA en CDA. Dat hebben de informateurs maandagmiddag aan de Staten geadviseerd. Winnaar Forum voor Democratie lijkt daarmee definitief buiten de boot te vallen.

  Forum definitief buitenspel in Zuid-Holland

  6 reacties

  Een nieuw college in Zuid-Holland kan het beste worden gevormd door VVD, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, PvdA en CDA. Dat hebben de informateurs maandagmiddag aan de Staten geadviseerd. Winnaar Forum voor Democratie lijkt daarmee definitief in de oppositiebankjes te belanden.

 • Doelgroepenvervoer draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van gebruikers met een mobiliteitsbeperking. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de vandaag verschenen verkennende studie 'De reizigers in het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer in Nederland.'

  Wmo-vervoer draagt bij aan zelfredzaamheid

  Reageer

  Doelgroepenvervoer draagt wezenlijk bij aan de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van gebruikers met een mobiliteitsbeperking. Als de mogelijkheid er niet was om van Wmo-vervoer en/of Valys gebruik te kunnen maken, zou een meerderheid van de huidige gebruikers (52 procent) thuisblijven.

 • Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarover hebben VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overeenstemming bereikt. Eerder weigerde minister Koolmees een onderzoek.

  Toch onafhankelijk onderzoek naar kosten inburgering

  Reageer

  Er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het Centraal Planbureau (CPB) wordt gevraagd deze in kaart te brengen. Daarover heeft gemeentekoepel VNG met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overeenstemming bereikt. Maar er zijn nog meer zorgen.

 • Gemeenten en zorgaanbieders steggelen geregeld over de juiste toepassing van de AMvB reële prijs Wmo 2015. ‘In sommige gemeenten heeft het gesprek over kostprijselementen zelfs geleid tot een verharding van de relatie tussen de gemeente en de zorgaanbieder’, schrijft minister de Jonge (VWS) aan de Kamer.

  Reële prijs Wmo blijft ‘een dingetje’

  Reageer

  Gemeenten en zorgaanbieders bakkeleien geregeld over de juiste toepassing van de AMvB reële prijs Wmo 2015. ‘In sommige gemeenten heeft het gesprek over kostprijselementen zelfs geleid tot een verharding van de relatie tussen de gemeente en de zorgaanbieder’, schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Kamer.

 • Beuningen heeft geen tekort op de jeugdzorg. ‘Omgekeerd begroten’, vol inzetten op preventie en nauw overleg tussen het gemeentelijke Sociaal Team en alle netwerkpartners hebben in Beuningen geleid tot grip op de jeugdzorg.

  Beuningen heeft geen tekort op jeugdzorg

  5 reacties

  ‘Omgekeerd begroten’, vol inzetten op preventie en nauw overleg tussen het gemeentelijke Sociaal Team en alle netwerkpartners hebben in Beuningen geleid tot grip op de jeugdzorg. Tekorten kent de gemeente niet en er zijn geen wachtlijsten.

 • De gemeenten Cranendonck, Heeze- Leende en Valkenswaard zouden één gemeente moeten vormen.

  Herindeling op komst in Noord-Brabant

  3 reacties

  De gemeenten Cranendonck, Heeze- Leende en Valkenswaard zouden één gemeente moeten vormen. Dat adviseert bureau Berenschot na onderzoek in de drie gemeenten. Het is nog niet duidelijk wanneer de colleges en gemeenteraden zich over het advies gaan buigen.

 • Experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar moeten mogelijk worden gemaakt. Daarvoor moet de kiesgerechtigde leeftijd uit de Grondwet worden geschrapt en de Kieswet aangepast. Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een vandaag verschenen advies.

  Experimenteer met stemmen vanaf 16 jaar

  5 reacties

  Om de politieke betrokkenheid van jongeren te vergroten, moet in gemeenten en provincies worden geëxperimenteerd met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar. Daarvoor moet de kiesgerechtigde leeftijd uit de Grondwet worden geschrapt en de Kieswet aangepast.

 • Herhaalde aandacht door Kamervragen leidt regelmatig tot aanscherping van het rijksbeleid. Dat leidt ‘niet tot meer ruimte voor gemeenten om eigen beleid te voeren en zelf prioriteiten te stellen’, aldus de ROB in zijn signalement ‘Ondertussen in Den Haag’.

  Bemoeizucht Den Haag hindert decentralisaties

  Reageer

  Gemeenten ervaren vragen vanuit de ministeries en Tweede Kamer over de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugd, zorg en werk vaak als hinderlijke bemoeizucht. Dat constateert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

 • Als gemeenten jongerenwerkers beter benutten, kan dat leiden tot daling van de gemeentelijke kosten voor jeugdzorg en verbetering van het leven van jongeren. Dat stellen het Verwey-Jonker Instituut en het lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam).

  Gemeenten moeten jongerenwerkers beter benutten

  Reageer

  Gemeenten moeten jongerenwerkers beter benutten. Dat leidt tot daling van de gemeentelijke kosten voor jeugdzorg en verbetering van het leven van jongeren. Ook draagt het jongerenwerk bij aan het realiseren van de transformatiedoelen van de Jeugdwet. Dat stellen het Verwey-Jonker Instituut en het lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam).

 • Als ‘Den Haag’ de beleidsvrijheid van gemeenten na decentralisaties inperkt door gemeenten minimum- en bestedingseisen op te leggen, dan moet het rijk 'boter bij de vis leveren'. Dat stelt Han Polman, voorzitter van Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

  Als rijk wil bepalen, moet het ook betalen

  11 reacties

  Als ‘Den Haag’ de gemeentelijke beleidsvrijheid na decentralisaties inperkt door gemeenten minimum- en bestedingseisen op te leggen, dan moet het rijk de financiële risico’s op zich nemen. Bekostiging via het gemeentefonds ligt dan niet voor de hand. De drie afzonderlijke wetten, Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet, moeten niet apart worden geëvalueerd, maar er moet – integraal – worden gekeken naar de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten.

 • De miljard euro die het kabinet extra uittrekt voor de jeugdzorg is ‘volstrekt onvoldoende’. Bovendien moet het verdeelmodel op de schop. Het lokaal belastinggebied moet worden verruimd.

  Ander verdeelmodel jeugdzorg nodig

  6 reacties

  De miljard euro die het kabinet extra uittrekt voor de jeugdzorg is ‘volstrekt onvoldoende’. Bovendien deugt het verdeelmodel niet. Dat moet op de schop. Het lokaal belastinggebied moet worden verruimd. Dit zijn enkele maatregelen die de jeugdzorg voor gemeenten financieel behapbaar kunnen maken.    

 • Het inkaderen van de jeugdzorgplicht, meer kennis en een andere contractering kunnen gemeenten helpen de jeugdzorg financieel behapbaar te krijgen.

  Grenzen aan jeugdzorgplicht gemeenten

  7 reacties

  Het begrenzen van de jeugdzorgplicht van gemeenten, meer kennis en een andere contractering kunnen gemeenten helpen de jeugdzorg financieel behapbaar te krijgen.

 • Minister De Jonge van VWS wil af van Open House constructie bij de jeugdzorg. Hij is voorstander van langdurige contracten met lokale en regionale aanbieders, waaraan omzetgarantie wordt geboden.

  Minister wil af van Open House in jeugdzorg

  16 reacties

  Minister De Jonge van VWS laakt – opnieuw – de Open House constructie bij de jeugdzorg. Door het ‘ontzagwekkend groot aantal gecontracteerde aanbieders’ is het voor gemeenten ondoenlijk om de transformatiedoelen te bereiken. Gemeenten vullen bij een dergelijke constructie hun rol als opdrachtgever veel te beperkt in. De minister is voorstander van langdurige contracten met lokale en regionale aanbieders, waaraan omzetgarantie wordt geboden.

 • De interbestuurlijke samenwerking aan urgente maatschappelijke opgaven leidt tot betere oplossingen en resultaten. Maar het gaat niet vanzelf. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief over de voortgang van het interbestuurlijk programma (IBP).

  Ollongren: interbestuurlijk samenwerken loont

  Reageer

  Gezamenlijk werken aan maatschappelijke opgaven leidt tot betere oplossingen en resultaten. Maar het gaat niet vanzelf. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief over de voortgang van het interbestuurlijk programma (IBP).

 • Namens de colleges van zo'n 150 gemeenten wordt vandaag een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden voor structurele verhoging van het jeugdhulpbudget. De miljard euro die het kabinet voor de komende drie jaar vrijmaakt, is onvoldoende.

  Gemeenten worden in de kou gezet

  3 reacties

  Namens de colleges van bijna 150 gemeenten wordt vandaag een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget. De miljard euro extra die het kabinet voor de komende drie jaar vrijmaakt, is onvoldoende. ‘Het is meer dan ooit nodig dat gemeenten aan de Tweede Kamer laten weten dat zij zonder structureel voldoende geld in de kou worden gezet en daarmee dus degenen die afhankelijk zijn van zorg’, aldus wethouder Rob Jonkman van Opsterland, een van de initiatiefnemers van de petitie.

 • Er bestaat geen optimale schaalgrootte voor een gemeente. Per beleidsterrein verschilt de optimale omvang van een gemeente, vanuit kostenoogpunt bezien. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies.

  Optimale schaalgrootte gemeente bestaat niet

  5 reacties

  Dè optimale schaalgrootte voor een gemeente bestaat niet. Per beleidsterrein verschilt de optimale omvang van een gemeente, vanuit kostenoogpunt bezien. Kleine gemeenten hebben vaak geen mogelijkheden om kwantumkortingen te bedingen, terwijl grotere gemeenten weer hogere sturings- en afstemmingskosten hebben.

 • Bij de eerstvolgende gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen moeten de stempassen een meer logische kleur krijgen.

  Andere kleur nodig voor stempassen

  3 reacties

  Bij de eerstvolgende gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen moeten de stempassen een meer logische kleur krijgen. De stempas voor de Staten moet lichtgeel worden en die voor de waterschappen blauw. Dat adviseert de Kiesraad in zijn evaluatie van de verkiezingen van 20 maart. 

 • Steenbergen heeft het tekort op de jeugdhulp teruggebracht van 1,5 miljoen euro naar vijf ton. En dat terwijl het aantal jongeren met een jeugdhulpvraag toenam. Investeren in de voorkant en resultaatgericht financieren hebben daarzijn de succesfactoren.

  Steenbergen heeft meer grip op jeugdhulp

  4 reacties

  Steenbergen wist het tekort op de jeugdhulp terug te brengen van 1,5 miljoen euro naar vijf ton. En dat terwijl het aantal jongeren met een jeugdhulpvraag toenam. Het succes: investeren in de voorkant en resultaatgericht financieren.

 • De Lelystadse raad bestaat na nieuwe afsplitsingen inmiddels uit 17 fracties, waaronder 7 eenmansfracties, op 35 zetels. Niemand is er blij mee, maar de stad zit niet op slot.

  Versnippering Lelystad gaat door

  Reageer

  Veertien fracties op 35 raadszetels was al veel. Inmiddels telt de Lelystadse raad 17 fracties, waaronder 7 eenmansfracties. De stad zit echter niet op slot, vindt burgemeester Ina Adema.

 • De ‘deal’ met het kabinet voor de extra miljard euro voor de jeugdzorg blijft overeind. Een motie om die niet te accepteren, werd verworpen op de algemene ledenvergadering van de VNG. Het VNG-bestuur moet zich wel blijven inzetten voor een structurele verhoging van het macrobudget voor jeugdhulp.

  Gevecht om structureel extra jeugdgeld gaat door

  4 reacties

  De ‘deal’ met het kabinet voor de extra miljard euro voor de jeugdzorg blijft staan. Een motie om die niet te accepteren, werd door een kwart van de gemeenten gesteund en daarmee verworpen. Het VNG-bestuur moet zich wel blijven inzetten voor een structurele verhoging van het macrobudget voor jeugdhulp.

 • Gemeentekoepel VNG wil de miljard euro extra voor jeugdzorg van het rijk niet afwijzen. Ook wil de VNG nu niet opnieuw met het rijk gaan onderhandelen over meer geld.

  VNG wil ‘jeugdgeldbod’ kabinet niet afwijzen

  2 reacties

  VNG wil de miljard euro extra voor jeugdzorg van het rijk niet afwijzen. Ook wil de gemeentekoepel nu niet opnieuw met het rijk gaan onderhandelen over meer geld. Het VNG-bestuur ontraadt dan ook de motie van Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Moties van de Fryske Marren en Terschelling om gemeenten volledig te compenseren voor de extra toeloop van Wmo-cliënten vanwege het Wmo-abonnementstarief worden wel omarmd.

 • Bonden en gemeenten gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao hervatten. Dat is dinsdag besloten tijdens het VNG jaarcongres in Barneveld.

  Overleg cao gemeenten wordt hervat

  30 reacties

  De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao hervatten. Gemeenten zijn bereid te praten over een hoger loonbod en een vitaliteitsregeling voor jong en oud. Dat is dinsdag besloten in Barneveld, waar het VNG jaarcongres wordt gehouden.

 • Naast de jeugdzorg, hebben gemeenten over 2018 ook flinke tekorten op de Wmo. De verwachtingen voor dit jaar zijn evenmin positief. Onder meer vanwege de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de vergrijzing – en daarmee toenemende vraag naar ondersteuning – nemen de kosten toe.

  Ook forse tekorten op de Wmo

  6 reacties

  Niet alleen op de jeugdzorg hebben gemeenten tekorten, ook op de Wmo zijn gemeenten vorig jaar (diep) de rode cijfers ingedoken. De verwachtingen voor dit jaar zijn evenmin positief. Onder meer vanwege de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de vergrijzing – en daarmee toenemende vraag naar ondersteuning – nemen de kosten toe. Amsterdam hoopt op extra rijksmiddelen voor de Wmo.

 • De miljard euro die het kabinet de komende drie jaar extra wil uittrekken voor de jeugdzorg is voor gemeenten onacceptabel en onvoldoende. Zij verwerpen daarom het aanbod van het rijk. De VNG moet opnieuw met het kabinet gaan onderhandelen.

  Gemeenten verwerpen ‘jeugdgeldbod’ kabinet

  4 reacties

  De miljard euro die het kabinet vrijmaakt voor de jeugdzorg is voor gemeenten onvoldoende en onacceptabel. Daarom verwerpen zij het aanbod van het rijk. De VNG moet opnieuw met het kabinet gaan onderhandelen.

 • Het rijk moet de hogere vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten bekostigen. Een motie van die strekking wordt woensdag door de gemeenten Oudewater en Dordrecht ingediend op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Kabinet moet hogere vergoeding raadsleden betalen

  5 reacties

  Niet gemeenten, maar het rijk moet de hogere vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten ophoesten. Een motie van die strekking wordt woensdag door de gemeenten Oudewater en Dordrecht ingediend op de algemene ledenvergadering van gemeentekoepel VNG.

 • Het extra (incidentele) geld van het kabinet voor de jeugdzorg brengt niet de benodigde financiële lucht in de gemeentelijke meerjarenbegrotingen. Zeker niet in 2021, als het accres bijna 315 miljoen euro lager is dan het accres over 2019. Daarbij valt de 300 miljoen euro die gemeenten in 2021 extra krijgen voor de jeugdzorg in het niet.

  Vlag kan niet uit voor gemeenten

  5 reacties

  Het incidentele extra rijksgeld voor de jeugdzorg brengt niet de benodigde financiële lucht in de gemeentelijke meerjarenbegrotingen. Zeker niet in 2021, als het accres bijna 315 miljoen euro lager is dan het accres over 2019. Daarbij valt de 300 miljoen euro die gemeenten in 2021 extra krijgen voor de jeugdzorg in het niet.

 • De honderden miljoenen extra die het kabinet uittrekt voor de jeugdzorg, moeten met name ten goede komen aan het jeugdzorgpersoneel, stellen de jeugdzorgbranches. FNV Zorg & Welzijn noemt het eenmalige extra geld een druppel op de gloeiende plaat.

  Extra geld jeugdzorg druppel op gloeiende plaat

  7 reacties

  De miljard euro die het kabinet extra uittrekt voor de jeugdzorg moet vooral ten goede komen aan het jeugdzorgpersoneel, stellen de jeugdzorgbranches. FNV noemt het eenmalige extra geld een druppel op de gloeiende plaat.

 • De gemeente Laarbeek overweegt een vrijwillige eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren. Doel is verhoging van het kostenbewustzijn bij de ouders, en vooral een breed maatschappelijk debat over de jeugdzorg entameren.

  Laarbeek wil van ouders eigen bijdrage jeugdzorg

  9 reacties

  De gemeente Laarbeek overweegt een vrijwillige eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren. Dat moet het kostenbewustzijn bij de ouders verhogen en vooral ook een breed maatschappelijk debat over de jeugdzorg aanzwengelen.

 • Het kabinet trekt dit jaar 420 miljoen euro extra voor de jeugdzorg en in 2020 en 2021 300 miljoen euro. Dat heeft het kabinet maandag in een brief laan de Kamer en de VNG laten weten.

  Eén miljard extra voor jeugdzorg

  2 reacties

  Het kabinet trekt dit jaar 420 miljoen euro extra voor de jeugdzorg en de twee daaropvolgende jaren telkens 300 miljoen euro. Dat heeft het kabinet maandag in een brief aan de Kamer en de VNG laten weten. Gemeentekoepel VNG is blij met 'wat lucht', maar noemt het 'zeer teleurstellend'dat het kabinet niet structureel extra geld wil vrijmaken.

 • De inkoopmethode Open House in het sociaal domein is op zijn retour. Gemeenten kiezen weer vaker voor aanbesteden. Daarbij hebben gemeenten meer ruimte dan nu wordt benut, stelt Eylem Köseoglu, senior adviseur inkoop en aanbesteden sociaal domein bij PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden.

  Aanbesteden hoeft geen keurslijf te zijn

  4 reacties

  De inkoopmethode Open House in het sociaal domein is op zijn retour. Hoewel veel gemeenten opzien tegen een Europese aanbesteding, biedt aanbesteden gemeenten volop ruimte, zeker in de voorfase. De regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe heeft goede ervaringen met de SAS-procedure.  

 • Arjan van Gils was jarenlang gemeentesecretaris in achtereenvolgens Enschede, Rotterdam en Amsterdam. Nu is hij weer terug in Rotterdam, maar dit keer als wethouder.

  ‘Sleuren aan de stad is mijn motto’

  1 reactie

  Gepokt en gemazeld is Arjan van Gils. Jarenlang was hij gemeentesecretaris in achtereenvolgens Enschede, Rotterdam en Amsterdam. Nu is hij weer terug in de havenstad, maar dit keer als wethouder. ‘Ik heb zelf mijn vinger opgestoken.’ Stil zitten zit niet in de aard van het beestje.

 • De onderhandelingen over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel tussen gemeentekoepel VNG en minister Koolmees (Sociale Zaken) zijn afgebroken. De VNG vindt het onaanvaardbaar dat Koolmees weigert een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de kosten bij gemeenten.

  Gemeenten stappen uit overleg inburgering

  3 reacties

  De onderhandelingen over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel tussen de VNG en minister Koolmees (Sociale Zaken) zijn afgebroken. De minister weigert een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de invoeringskosten, de uitvoeringskosten en de programmakosten bij gemeenten. Dit is voor de VNG onaanvaardbaar.

 • Steeds meer gemeenten laten weten niet te willen deelnemen aan de proef met gereguleerde wietteelt. Na Amsterdam, Rotterdam en Utrecht haken ook Den Haag, Eindhoven en Apeldoorn af.

  Gemeenten haken af voor wietexperiment

  2 reacties

  Steeds meer gemeenten haken af om deel te nemen aan de proef met gereguleerde wietteelt. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hadden al eerder laten weten onder de huidige voorwaarden niet mee te willen doen. Den Haag, Apeldoorn en Eindhoven hebben zich nu ook bij de afhakers aangesloten. Dat hebben de drie burgemeesters recent aan hun gemeenteraden laten weten.

 • Meer dan honderd colleges hebben inmiddels de petitie ‘Opsterland’ voor meer geld voor de jeugdzorg getekend. Donderdag is er een nieuw overleg tussen de VNG en VWS over extra geld voor de jeugdzorg.

  Al ruim 100 colleges steunen petitie meer jeugdgeld

  2 reacties

  Ruim honderd colleges hebben inmiddels de petitie ‘Opsterland’ voor meer geld voor de jeugdzorg getekend. ‘We moeten de 150 tot 200 colleges kunnen halen’, aldus wethouder Rob Jonkman (financiën) van Opsterland, een van de initiatiefnemers. Donderdag is er een nieuw overleg tussen de VNG en VWS over extra geld voor de jeugdzorg.

 • De juridische knelpunten die bij het een Right to Challenge spelen, zijn zo verschillend dat deze niet kunnen worden ondervangen door één wettelijke regeling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden.

  Eén wet voor Right to Challenge onhaalbaar

  Reageer

  De juridische knelpunten die bij een Right to Challenge spelen, zijn zo divers dat deze niet kunnen worden afgevangen door één wettelijke regeling. Ook in bijzondere wetgeving zullen burgerinitiatieven niet worden ontzien; zij dienen een redelijk doel.

 • De bestuurskracht van Groninger gemeenten is in gevaar door de tekorten op de jeugdzorg. Om de ernst hiervan bij de minister Ollongren Binnenlandse Zaken onder de aandacht te brengen, heeft de Groninger commissaris van de koning René Paas zijn allereerste ambtsbericht naar haar gestuurd.

  Gemeenten wankelen door tekorten op jeugdzorg

  3 reacties

  De bestuurskracht van Groninger gemeenten is in het geding door de tekorten op de jeugdzorg. Om de ernst hiervan bij de minister van Binnenlandse Zaken onder de aandacht te brengen, heeft commissaris van de koning René Paas zijn allereerste ambtsbericht naar minister Ollongren (BZK) gestuurd. Daarin benadrukt hij dat de verdeling van het noodzakelijke extra geld op een andere leest moet worden geschoeid. Als wordt vastgehouden aan huidige verdeelsleutel van het jeugdzorgbudget ‘blijft de pijn waar die nu ligt’. 

 • De Renkumse wethouder Marinka Mulder roept gemeenten via Twitter op samen met Renkum moties in te dienen over de jeugdzorg, beschermd wonen en het Wmo-abonnementstarief. Die moties worden op het VNG-jaarcongres begin juni ingediend.

  Gemeenten moeten samen vuist maken

  1 reactie

  De Renkumse wethouder Marinka Mulder roept via Twitter op samen met Renkum moties in te dienen over de jeugdzorg, beschermd wonen en het Wmo-abonnementstarief. Die moties worden op het VNG-jaarcongres begin juni ingediend. Aansluiten bij andere gemeenten vindt ze ook geen probleem. Als er maar een krachtig signaal wordt afgegeven

 • Er is een derde actie ingezet om het kabinet te bewegen extra geld vrij te maken voor de jeugdhulp. Op initiatief van vijf gemeenten is een petitie opgesteld, waarin voltallige colleges het kabinet en de Tweede Kamer oproepen te zorgen voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget.

  Ook voltallige colleges in actie voor extra jeugdgeld

  Reageer

  Er is een derde actie vanuit gemeenteland ingezet om het kabinet te overtuigen van de noodzaak extra geld vrij te maken voor de jeugdhulp. Op initiatief van vijf gemeenten is een petitie opgesteld, waarin voltallige colleges ‘Den Haag’ oproepen te zorgen voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget. De petitie wordt uiterlijk begin juni aan het kabinet en de Tweede Kamer overhandigd

 • Niet alle instrumenten die raadsleden tot hun beschikking hebben, worden (voldoende) gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek 'Om de controle door de raad' naar de toepassing van het raadsinstrumentarium voor controle en kaderstelling in de gemeentelijke praktijk. Dat is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd.

  Gemeenteraden zijn vaak te passief

  3 reacties

  Gemeenteraden zijn vaak te passief. Bijna altijd formuleert het college de kaders. Af en toe amendeert de raad en stuurt hij enigszins bij met een motie of initiatiefvoorstel. De controlerende taak wordt vaak niet afgemaakt. Het blijft veelal steken bij het vragen om informatie; de beoordeling ervan blijft achterwege.

 • Nog geen derde van de 65- tot 75-jarige Nederlanders heeft vertrouwen in het Europees Parlement. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

  Vertrouwen in ‘Europa’ daalt met de leeftijd

  3 reacties

  Minder dan een derde van de 65- tot 75-jarige Nederlanders heeft vertrouwen in het Europees Parlement. Dit vormt wel de groep met het meest aantal kiesgerechtigden; van de 65-plussers mag 99,3 procent zijn of haar stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen van donderdag.

 • Meer dan 250 wethouders van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie pleiten bij het kabinet en de Tweede Kamer voor extra geld voor de jeugdhulp. ‘De rek is er uit.’

  Wethouders jeugd op de barricades

  4 reacties

  Ruim 250 wethouders van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie pleiten bij het kabinet en de Tweede Kamer voor extra geld voor de jeugdzorg. ‘De rek is er uit.’ Zonder extra middelen kunnen gemeenten niet garanderen dat ze de juiste zorg aan jongeren kunnen blijven geven. Ze ondersteunen het pleidooi van de VNG om structureel 490 miljoen euro extra (rijks)geld vrij te maken voor de gemeentelijke jeugdzorgtaken.

 • Amsterdam trekt de komende jaren bijna 40 miljoen euro extra uit voor de jeugdhulp. Dat heeft het college bekend gemaakt in zijn woensdag verschenen Voorjaarsnota. De stad rekent wel op extra geld van het rijk.

  Krappe 40 miljoen extra voor Amsterdamse jeugdhulp

  1 reactie

  De gemeente Amsterdam trekt de komende jaren bijna 40 miljoen euro extra uit voor de jeugdhulp. Voor dit jaar gaat het om een bedrag van 17,1 miljoen euro en voor 2020 om een bedrag van 21,7 miljoen euro. Dat heeft het college bekend gemaakt in zijn woensdag verschenen Voorjaarsnota. De stad rekent wel op extra geld van het rijk.

 • Per gemeente moet inzichtelijk worden gemaakt hoeveel ambtenaren en ingehuurd personeel zich bezighouden met de afhandeling van administratieve processen en inkoopprocedures in de jeugdzorg. Dat wil GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld.

  Ambtenaren jeugdzorg moeten in kaart gebracht

  2 reacties

  Per gemeente moet in kaart worden gebracht hoeveel ambtenaren en ingehuurd personeel zich bezighouden met de afhandeling van administratieve processen en inkoopprocedures in de jeugdzorg. Dat wil GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld. Het ministerie van VWS en de VNG zouden dat moeten doen.

 • Het extra geld dat het kabinet voor de jeugdhulp wil vrijmaken, is niet bedoeld om alleen de tekorten bij gemeenten te dekken. Het is met name bedoeld om de uitvoering van het jeugdhulpstelsel beter en efficiënter te maken en de transformatie te versnellen. Daarover wil de minister bestuurlijke afspraken met gemeenten maken.

  Extra rijksgeld jeugd niet om tekorten te dekken

  4 reacties

  Het extra geld dat het kabinet voor de uitvoering van de jeugdhulp wil vrijmaken, is niet bedoeld om alleen de tekorten bij gemeenten te dekken. Het is vooral bedoeld om de uitvoering van het jeugdhulpstelsel beter en efficiënter te maken en de transformatie te versnellen. Daarover wil de minister bestuurlijke afspraken met gemeenten maken.

 • Het tekort op de jeugdhulp had in Borne een half miljoen euro hoger kunnen uitpakken. Door diep in de rekeningen van jeugdhulpverleners te duiken, werd dat voorkomen. Verantwoordelijk wethouder Maritn Velten (jeugd) is geschrokken van de belabberde administratie van jeugdhulpverleners.

  Borne ‘bespaart’ half miljoen op jeugdhulp

  5 reacties

  Een half miljoen euro hoger had het tekort op de jeugdhulp voor de gemeente Borne kunnen uitpakken. Door diep in de rekeningen van jeugdhulpverleners te duiken, werd dat voorkomen. Van fraude wil verantwoordelijk wethouder Martin Velten (jeugd) niet spreken. Hij is wel geschrokken van de belabberde administratie van jeugdhulpverleners.

 • Verantwoording in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning moet fundamenteel anders. ‘Het vertrekpunt moet niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die verantwoording aflegt.’

  Verantwoording sociaal domein moet op de schop

  4 reacties

  Verantwoording in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en curatieve zorg moet fundamenteel anders. Zij draagt op dit moment onvoldoende bij aan betere zorg en ondersteuning. ‘Het vertrekpunt moet niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die verantwoording aflegt.’

 • Het kabinet moet bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp meer rekening houden met de sociaaleconomische samenstelling van gemeenten. Dat vindt het college van Zutphen.

  Andere maatstaven nodig bij verdeling jeugdbudget

  3 reacties

  Bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp moet het kabinet meer rekening houden met de sociaaleconomische samenstelling van gemeenten. Daarvoor pleit het college van Zutphen, die met deze boodschap bij het rijk aan de bel trekt.

 • De regionale samenwerking tussen de zeven Westfriese gemeenten wordt versterkt en geconcretiseerd. Daarbij zijn ook het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en de raden betrokken.

  Tandje erbij voor Westfriesland

  Reageer

  De samenwerking tussen de zeven Westfriese gemeenten was te veel een ‘bestuursdersfeestje’. De hoogste tijd om ook het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en de raden meer te betrekken bij de maatschappelijke opgaven van de regio. Dat gebeurt via het Pact van Westfriesland 7.1: zeven gemeenten, één geluid.   

 • Goede jeugdhulp is meer dan een kwestie van geld. Ook moet een maatschappelijke discussie worden gevoerd over de inzet van professionele zorg bij opvoeden en opgroeien. Dat stelt Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

  Meer dan alleen extra geld nodig voor jeugdhulp

  3 reacties

  Gemeenten moeten extra rijksgeld voor de jeugdhulp krijgen. Maar goede jeugdhulp is meer dan een kwestie van geld. Daarnaast moet een maatschappelijke discussie worden gevoerd over de inzet van professionele zorg bij opvoeden en opgroeien. Niet elk lastig kind is een patiënt.

 • De politiek moet bij de grote digitale platforms openheid afdwingen over hoe nieuws en berichtgeving wordt beïnvloed. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn donderdagmiddag verschenen advies ‘Zoeken naar waarheid’.

  Nepnieuws kan democratie bedreigen

  5 reacties

  Desinformatie, desintegratie en despotimse kunnen de democratie bedreigen. Een democratie die deze ‘digitale beproevingen’ weet te doorstaan, wordt sterker. De politiek moet bij de grote digitale platforms openheid afdwingen over hoe nieuws en berichtgeving wordt beïnvloed.

 • Van zes centrumgemeenten ontbreekt een actueel inzicht in het aantal cliënten beschermd wonen. Dat kan de bepaling bemoeilijken van een overgangsregeling voor de herverdeling van het budget beschermd wonen. Dat constateert gemeentefondsspecialist Dirk Jans van Frontinfo op basis van recent gepubliceerde cijfers door het CBS.

  Cijfers beschermd wonen niet compleet

  Reageer

  Zes centrumgemeenten hebben geen cijfers aangeleverd over het aantal cliënten beschermd wonen. Ook kunnen vraagtekens worden gezet bij enkele opgaven van gemeenten. Dat kan de bepaling bemoeilijken van een overgangsregeling voor de herverdeling van het budget beschermd wonen.

 • Het kabinet komt dit jaar ruim 300 miljoen euro extra over de brug voor de jeugdhulp. Daarna wordt er enkele jaren 200 miljoen worden opgeplust. Dat meldt het ANP op basis van bronnen in Den Haag. De woordvoerder van minister De Jonge (VWS) wil het bericht bevestigen noch ontkennen.

  Kabinet wil 300 miljoen vrijmaken voor jeugdhulp

  3 reacties

  Het kabinet maakt dit jaar ruim 300 miljoen euro vrij voor de jeugdhulp. Daarna wordt er enkele jaren 200 miljoen euro opgeplust. Dat meldt het ANP op basis van bronnen in Den Haag. De woordvoerder van minister De Jonge (VWS) wil het bericht bevestigen noch ontkennen.

 • De ene na de andere gemeente meldt zich met (forse) rode cijfers op de jeugdhulp. De tekorten variëren van vijf tot bijna dertig procent ten opzichte van het rijksbudget. Dat blijkt uit inventarisatie door Binnenlands Bestuur.

  Gierende tekorten op jeugdhulp

  6 reacties

  Het regent de afgelopen weken tekorten op de jeugdhulp. De ene na de andere gemeente meldt zich met (forse) rode cijfers. De tekorten variëren van vijf tot bijna dertig procent ten opzichte van het rijksbudget. De oorzaken van de tekorten zijn divers, maar de tekortschietende rijksbudgetten worden als belangrijkste oorzaak genoemd. Iedereen hoopt op extra geld uit ‘Den Haag’. Of dat er komt, en hoeveel, wordt pas eind deze maand duidelijk, als de Voorjaarsnota van het kabinet verschijnt.

 • Over herindelingen van gemeenten die in verschillende provincies liggen, moet niet te licht worden gedacht. Dat stelt adviseur George Postma van Lysias Advies, die het proces begeleidde.

  Herindeling ‘over de grens’ complex

  2 reacties

  Er moet niet te licht worden gedacht over herindelingen van gemeenten die in verschillende provincies liggen. De herindelingen tot de gemeente Vijfheerenlanden leert dat de keuze voor een provincie, de transitie van taken van de verplichte gemeenschappelijke regelingen en de verrekening van de transitiekosten ‘complex en emotioneel geladen’ zijn.

 • Sociale cohesie en een bruisend verenigingsleven lijken te leiden tot een lager beroep op professionele jeugdzorg. Dat blijkt uit een rondgang langs een aantal gemeenten, waarvan de buren een veel hoger percentage jongeren telt dat van jeugdzorg gebruik maakt.

  Sociale cohesie leidt tot minder jeugdhulp

  1 reactie

  Het gebruik van jeugdhulp tussen gemeenten varieert flink, zo bleek deze week uit CBS-cijfers. Gemiddeld maakte in 2018 een op de tien jongere gebruik van een vorm van jeugdhulp, met uitschieters naar boven en naar beneden. Die verschillen zijn zelfs tussen buurgemeenten heel groot. Binnenlands Bestuur vroeg enkele van die gemeenten naar een verklaring daarvoor. Sociale cohesie en een bruisend verenigingsleven lijken te leiden tot een lager beroep op professionele jeugdhulp.

 • Het abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen heeft Stadskanaal ook ingevoerd voor de Algemene Voorziening Schoonmaak. Hiermee loopt Stadskanaal vooruit op de landelijke invoering van het Wmo-abonnementstarief voor algemene voorzieningen per 2020.

  Nu al 'abo-tarief' voor algemene voorziening

  Reageer

  Stadskanaal heeft ook voor de Algemene Voorziening Schoonmaak het Wmo-abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken ingevoerd. Hiermee loopt de gemeente vooruit op de landelijke invoering van het inkomensonafhankelijke tarief per 2020.

 • Er moet meer worden gedaan aan het voorkomen van mensenhandel. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Gemeenten hebben daarin een belangrijke rol te vervullen.

  Gemeenten moeten aan de bak met aanpak mensenhandel

  Reageer

  Er moet meer worden ingezet op het voorkomen van mensenhandel, zeker door jonge daders. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Gemeenten hebben daarin een belangrijke rol te vervullen.

 • In Amsterdam en Utrecht worden de gemeentelijke regels rondom Airbnb massaal aan de laars gelapt. Dat stelt vastgoedadviseur Colliers International en dataleverancier AirDNA in zijn donderdag verschenen Airbnb-rapport.

  Gemeentelijke regels Airbnb worden met voeten getreden

  Reageer

  Meer dan vier op de tien Airbnb woningen (41 procent) in Amsterdam is vorig jaar langer dan de toegestane 60 dagen verhuurd. Bijna een op de vijf woningen (19 procent) werd zelfs langer dan 120 dagen verhuurd. De strengere regels die de gemeente Amsterdam heeft opgelegd aan ‘Airbnb hosts’ hebben daarmee vooralsnog weinig effect. Ook in Utrecht wordt de ingestelde 60-dagen limiet vaak overschreden (40 procent).

 • Ede kan onvoldoende om dure, specialistische jeugdhulp te voorkomen. Er is te weinig aandacht voor preventie en onvoldoende grip en regie op de toegang tot de jeugdhulp. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Ede (RKC) in haar rapport ‘Uitvoering jeugdhulp op koers’.

  Ede heeft onvoldoende grip op jeugdhulp

  Reageer

  Het lukt Ede onvoldoende om dure, specialistische jeugdhulp te voorkomen. Er is te weinig aandacht voor preventie en onvoldoende grip en regie op de toegang tot de jeugdhulp.

 • Twaalf gemeenten nemen deel aan de ‘100% ambitie pilots’. Het doel is dat alle (potentiële) dak- en thuisloze jongeren voor eind 2021 de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

  Alle zwerfjongeren in 2021 van straat

  2 reacties

  Geen enkele jongere meer langer dan drie maanden in de opvang of op straat. Dat is de ambitie van twaalf gemeenten die voor de zomer aan de slag gaan met de ‘100% ambitie pilots’.

 • Bijna tien procent van de jongeren kreeg vorig jaar jeugdzorg. Dat is (iets) meer dan in 2017. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde, voorlopige, cijfers van het CBS.

  Jeugdzorg ook in 2018 gestegen

  4 reacties

  Bijna een op de tien jongeren kreeg vorig jaar jeugdzorg. Dat is (iets) meer dan in 2017. Vooral jongeren uit gemeenten in Limburg en het noordoosten van Nederland krijgen vaak jeugdhulp. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde, voorlopige, cijfers van het CBS naar het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 • De kosten voor jeugdhulp van 20 Friese gemeenten zijn in een jaar tijd gestegen van 75 miljoen euro naar 95 miljoen euro; een stijging van 27 procent. De nieuwe inkoopsystematiek − resultaat gestuurde inkoop van de zorg − is een van de oorzaken van de stijging, blijkt uit onderzoek van KPMG.

  Inkoopsystematiek stuwt kosten jeugdhulp op

  2 reacties

  De 20 Friese gemeenten hebben vorig jaar fors meer geld aan specialistische jeugdhulp uitgegeven dan in 2017. De kosten stegen in een jaar tijd van 75 miljoen euro naar 95 miljoen euro; een stijging van 27 procent. De nieuwe inkoopsystematiek − resultaat gestuurde inkoop van de zorg − is een van de oorzaken van de toegenomen uitgaven.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. In een serie belicht Binnenlands Bestuur een aantal hete hangijzers. In het vierde deel: raadsleden over hun provincie.

  Een verre, nogal stugge vriend

  Reageer

  Gemeenteraadsleden hebben een haat-liefdeverhouding met de provincie. Ze willen graag meer contact met Provinciale Staten, maar vinden de provincie ook star en stug. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en Citisens onder ruim 1.200 raadsleden.

 • De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

  Op zoek naar de provinciale kiezer

  Reageer

  De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

 • Voor 64 gemeenten, groot en klein en verspreid over het hele land, heeft Citisens stemhulpen gemaakt. In MijnStem komen niet alleen thema’s voor die partijen belangrijk vinden, maar vooral waarop de deelnemende partijen van mening verschillen. ‘Als partijen het roerend eens zijn over bepaalde onderwerpen, helpt het de kiezer immers niet om een keuze te maken. Die komen dan niet in de stemhulp terecht’, verduidelijkt Evert Wolters, adviseur bij Citisens (zie kader rechts). Als supervisor over inhoud en kwaliteit van de stemhulp weet hij als geen ander wat de verkiezingsthema’s zijn en kent hij de worsteling van partijen bij thema’s als duurzaamheid en het sociaal domein.

  Moeite met politiseren lokaal beleid

  Reageer

  De campagnes zijn in volle gang in de 335 gemeenten waar op 21 maart verkiezingen worden gehouden. Welke thema’s zijn belangrijk en vooral, op welke thema’s verschillen de partijen van mening? Citisens analyseerde op verzoek van Binnenlands Bestuur de verkiezingsthema’s van 64 gemeenten

 • De toch al versnipperde raad van Lelystad is nog verder versnipperd. Na een afsplitsing in de tweemansfractie van het CDA telt de raad nu vijftien fracties. ‘We maken er al grappen over: hoe lang duurt het nog tot er 35 fracties zijn.’ Binnenlands Bestuur nam een kijkje.

  Toen stond de teller op vijftien

  Reageer

  De toch al versnipperde raad van Lelystad is nog verder versnipperd. Na een afsplitsing in de tweemansfractie van het CDA telt de raad nu vijftien fracties. ‘We maken er al grappen over: hoe lang duurt het nog tot er 35 fracties zijn.’ Binnenlands Bestuur nam een kijkje.

 • Klachten en bezwaren moeten informeler worden opgepakt, zonder de rechtsbescherming weg te halen. Nu bewandelen gemeenten te vaak het formele pad. Een goed gesprek kan een wereld van verschil maken, stelt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

  ‘Práát eens met elkaar’

  Reageer

  Klachten en bezwaren moeten informeler worden opgepakt, zonder de rechtsbescherming weg te halen. Nu bewandelen gemeenten te vaak het formele pad. Een goed gesprek kan een wereld van verschil maken, stelt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

 • Verreweg de meeste bezwaarschriften die bij gemeenten worden ingediend, gaan over het sociaal domein. Daarbinnen wordt over besluiten binnen de Participatiewet het vaakst bezwaar aangetekend. Opvallend weinig bezwaarschriften ontvangen gemeenten over de Jeugdwet. 

  ‘P-wet’ is het nieuwe zorgenkindje

  Reageer

  Verreweg de meeste bezwaarschriften die bij gemeenten worden ingediend, gaan over het sociaal domein. Daarbinnen wordt over besluiten binnen de Participatiewet het vaakst bezwaar aangetekend. Opvallend weinig bezwaarschriften ontvangen gemeenten over de Jeugdwet. 

 • Weesp heeft, vrijwillig én bewust, gekozen voor een samengaan met wel hele grote broer Amsterdam. De eerste stap is een ambtelijke fusie per april 2019, gevolgd door een bestuurlijke fusie per uiterlijk 2026. Eigenzinnigheid is volgens de Weesper burgemeester de sleutel tot dit – lange – proces ‘zonder gedoe’.

  Herindeling ‘zonder gedoe’

  Reageer

  Weesp heeft, vrijwillig én bewust, gekozen voor een samengaan met wel hele grote broer Amsterdam. De eerste stap is een ambtelijke fusie per april 2019, gevolgd door een bestuurlijke fusie per uiterlijk 2026. Eigenzinnigheid is volgens de Weesper burgemeester de sleutel tot dit – lange – proces ‘zonder gedoe’.

 • Het vergroten van zelfredzaamheid is een van de belangrijkste beleidsuitgangspunten van de gedecentraliseerde taken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Het is echter een loos begrip. Er wordt ‘stil verzet’ gepleegd door wijkteammedewerkers, blijkt uit meerjarig onderzoek.

  Stil verzet door het wijkteam

  Reageer

  Het vergroten van zelfredzaamheid is een van de belangrijkste beleidsuitgangspunten van de gedecentraliseerde taken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Het is echter een loos begrip. Er wordt ‘stil verzet’ gepleegd door wijkteammedewerkers, blijkt uit meerjarig onderzoek.

 • In zo’n honderd gemeenten hebben inwoners het Right to Challenge: het recht om taken van de gemeente over te nemen. Minister Ollongren (BZK) wil dit aantal in 2022 hebben verdubbeld. Gemeenten, en initiatiefnemers, hebben het niet altijd makkelijk. Het op papier zetten is een, maar dan ben je er nog niet. We nemen een kijkje in Amsterdam, Groningen en Katwijk.

  Burgers kunnen het veel beter

  Reageer

  In zo’n honderd gemeenten hebben inwoners het Right to Challenge: het recht om taken van de gemeente over te nemen. Minister Ollongren (BZK) wil dit aantal in 2022 hebben verdubbeld. Gemeenten, en initiatiefnemers, hebben het niet altijd makkelijk. Het op papier zetten is een, maar dan ben je er nog niet. We nemen een kijkje in Amsterdam, Groningen en Katwijk.

 • Minister Blok had al twee gesprekken met de werkvloer  De diversiteit en inclusiviteit moet verbeterd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Je beleid wordt er beter van en de organisatie creatiever en innovatiever.’ Een gesprek met secretaris-generaal Joke Brandt over MeToo, streefpercentages en de affaire-Blok.

  Diversiteit ‘hot topic’ bij BuZa

  Reageer

  Minister Blok had al twee gesprekken met de werkvloer  De diversiteit en inclusiviteit moet verbeterd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Je beleid wordt er beter van en de organisatie creatiever en innovatiever.’ Een gesprek met secretaris-generaal Joke Brandt over MeToo, streefpercentages en de affaire-Blok.

 • Versterking en vernieuwing van de lokale democratie en het vlottrekken van de woningmarkt zijn twee speerpunten van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Er moet intensiever worden samengewerkt met burgers. En op de woningmarkt ‘moet alles uit de kast’.  

  ‘We moeten niet te voorzichtig zijn’

  Reageer

  Versterking en vernieuwing van de lokale democratie en het vlottrekken van de woningmarkt zijn twee speerpunten van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Er moet intensiever worden samengewerkt met burgers. En op de woningmarkt ‘moet alles uit de kast’.  

 • Gemeenten moeten niet denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. En ook niet dat alleen de gemeente aan de knoppen zit. De (vroegtijdige) inbreng van burgers leidt tot beter beleid, vindt Leeuwarden. Het armoedebeleid wijst het uit.

  De burger is de expert

  Reageer

  Gemeenten moeten niet denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. En ook niet dat alleen de gemeente aan de knoppen zit. De (vroegtijdige) inbreng van burgers leidt tot beter beleid, vindt Leeuwarden. Het armoedebeleid wijst het uit.

 • Het had een unicum kunnen zijn: vier Kempengemeenten die een federatie vormen. Hád, want de betrokken colleges zien er vooralsnog geen heil in. De raden moeten zich nog beraden. Ook de provincie Brabant houdt zich op de vlakte.

  Te vroeg voor de federatie

  Reageer

  Het had een unicum kunnen zijn: vier Kempengemeenten die een federatie vormen. Hád, want de betrokken colleges zien er vooralsnog geen heil in. De raden moeten zich nog beraden. Ook de provincie Brabant houdt zich op de vlakte.

 • Gemeenten zijn wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De variëteit is groot, één recept is er niet en de (on)bekendheid blijft een worsteling. We nemen een kijkje in Den Haag en Stichtse Vecht.

  Eén recept voor steun is er niet

  Reageer

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De variëteit is groot, één recept is er niet en de (on)bekendheid blijft een worsteling. We nemen een kijkje in Den Haag en Stichtse Vecht.

 • Gemeenten zijn nog steeds hard bezig om een sluitende aanpak te regelen voor mensen met verward gedrag. Die moet er op 1 oktober zijn. Daarbij stuiten gemeenten en regio’s regelmatig op obstakels. Hulp van de landelijke overheid blijft nodig. De hoop is dat nieuwe colleges de aanpak goed borgen.

  Hobbels bij aanpak van verward gedrag

  Reageer

  Gemeenten zijn nog steeds hard bezig om een sluitende aanpak te regelen voor mensen met verward gedrag. Die moet er op 1 oktober zijn. Daarbij stuiten gemeenten en regio’s regelmatig op obstakels. Hulp van de landelijke overheid blijft nodig. De hoop is dat nieuwe colleges de aanpak goed borgen.

 • De aanbesteding van de jeugdhulp heeft de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem flink wat werk gekost. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Nu ligt er een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar. 

  Jeugdcontract voor zeker vier jaar

  Reageer

  De aanbesteding van de jeugdhulp heeft de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem flink wat werk gekost. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Nu ligt er een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar. 

 • Veel gemeenten stemmen niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is voor hen onacceptabel.

  'Dat zinnetje moet uit het IBP'

  Reageer

  Veel gemeenten stemmen niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is voor hen onacceptabel.

 • Met 14 fracties op 35 raadsleden is de Lelystadse raad sterk versnipperd. Tegelijk liggen er talloze bestuurlijke opgaven. Gaat de versnippering verlammend werken? Een gesprek met burgemeester en raadsvoorzitter Ina Adema over de stad, de uitdagingen, de potentie, en over raad en college. 

  ‘Versnippering zien wij ook als pluspunt’

  Reageer

  Met 14 fracties op 35 raadsleden is de Lelystadse raad sterk versnipperd. Tegelijk liggen er talloze bestuurlijke opgaven. Gaat de versnippering verlammend werken? Een gesprek met burgemeester en raadsvoorzitter Ina Adema over de stad, de uitdagingen, de potentie, en over raad en college. 

 • Voor het eerst sinds de decentralisaties neemt de cliëntenwaardering van sociale wijkteams toe, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research. Een andere uitkomst: de tevredenheid over het keukentafelgesprek stijgt als een derde aanschuift. Jeugdhulp wordt nog steeds lager gewaardeerd dan andere professionele ondersteuning.  

  Wijkteams in de lift

  Reageer

  Voor het eerst sinds de decentralisaties neemt de cliëntenwaardering van sociale wijkteams toe, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research. Een andere uitkomst: de tevredenheid over het keukentafelgesprek stijgt als een derde aanschuift. Jeugdhulp wordt nog steeds lager gewaardeerd dan andere professionele ondersteuning. 

 • Het sociaal beleid van de Oost-Brabantse gemeente Deurne moest beter aansluiten bij de doelgroep. Ontschot werd het, meetbaar, met meer grip voor de raad én opgesteld in samenspraak met bewoners. Verantwoordelijk wethouder Marnix Schlösser: ‘Je probeert alles in één plan te vangen.’

  Huisbezoek als geheim wapen

  Reageer

  Het sociaal beleid van de Oost-Brabantse gemeente Deurne moest beter aansluiten bij de doelgroep. Ontschot werd het, meetbaar, met meer grip voor de raad én opgesteld in samenspraak met bewoners. Verantwoordelijk wethouder Marnix Schlösser: ‘Je probeert alles in één plan te vangen.’

 • De Tweede Kamer houdt maandag een hoorzitting over de eerste evaluatie Jeugdwet. Gemeenten staan er positief tegenover ondanks een groot aantal knelpunten, zoals de ontoereikende financiële middelen en de leeftijdsgrens 18-/18+. Er zijn oplossingen. Maar die zitten niet in aanpassing van de wet.

  De Jeugdwet langs de meetlat

  Reageer

  De Tweede Kamer houdt maandag een hoorzitting over de eerste evaluatie Jeugdwet. Gemeenten staan er positief tegenover ondanks een groot aantal knelpunten, zoals de ontoereikende financiële middelen en de leeftijdsgrens 18-/18+. Er zijn oplossingen. Maar die zitten niet in aanpassing van de wet.

 • Verdere versplintering en opmars van lokale partijen. Dat zijn de twee belangrijkste uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van twee weken geleden. Wat zijn de (vermeende) problemen en (mogelijke) oplossingen? Binnenlands Bestuur licht er vier uit.

  Verder na de verkiezingen

  Reageer

  Verdere versplintering en opmars van lokale partijen. Dat zijn de twee belangrijkste uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van twee weken geleden. Wat zijn de (vermeende) problemen en (mogelijke) oplossingen? Binnenlands Bestuur licht er vier uit.

 • Raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor integriteit, de Omgevingswet en regionalisering, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

  Raad eerst het klasje in

  Reageer

  Raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor integriteit, de Omgevingswet en regionalisering, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

 • Al het beïnvloedbare gemeentelijke beleid aan de samenleving overlaten. Van visie tot concrete voorstellen. Mét budget. Dat heeft Nijkerk de afgelopen jaren gedaan. Het is niet de vraag of de gemeente daarmee doorgaat, maar vooral hoe.

  Loslaten op een iets hoger niveau

  Reageer

  Al het beïnvloedbare gemeentelijke beleid aan de samenleving overlaten. Van visie tot concrete voorstellen. Mét budget. Dat heeft Nijkerk de afgelopen jaren gedaan. Het is niet de vraag of de gemeente daarmee doorgaat, maar vooral hoe.

 • Is de lokale democratie de eerste overheid of een tweederangsdemocratie? Universitair docent bestuurskunde aan Tilburg University Julien van Ostaaijen deed er uitgebreid studie naar.

  Een nog te gesloten bolwerk

  Reageer

  De tevredenheid met de lokale democratie is groot, constateert de Tilburgse bestuurskundige Julien van Ostaaijen. Maar de burger krijgt mondjesmaat echte invloed. Ook andere tegenmacht laat te wensen over. Werk aan de winkel voor lokale politici.

 • Het behoud van de dorpse identiteit en vitaliteit. Dat staat centraal in Koggenland, een gemeente in de kop van Noord-Holland die uit vijftien dorpen en negen buurtschappen bestaat. ‘De vitaliteit van de kleine dorpen komt onder druk te staan. Het gaat nu nog goed; er zijn voldoende mensen die toneel spelen, de kaartclub, de biljartclub en de muziekvereniging hebben genoeg leden. Maar als die leden er over tien, twintig of dertig jaar niet meer zijn, hoe gaat het dan? Wat moeten we doen om hier ook straks een prettig leefklimaat te hebben?’, steekt burgemeester Posthumus van wal.

  De eigen kracht van Koggenland

  Reageer

  Koggenland wil de leefbaarheid van het platteland veiligstellen. In dorpsgesprekken dragen inwoners zelf ideeën en projecten aan die in doe-teams worden uitgewerkt. Ook dragen ze actief bij aan de uitvoering. Waar nodig met hulp van de gemeente.

 • De afgelopen maanden zijn twee ambtelijke fusies geklapt. Hardenberg trok de stekker uit de samenwerking met Ommen, en IJsselstein maakte een einde aan de ambtelijke fusie met Montfoort. Langedijk en Heerhugowaard besloten juist tot een onderzoek naar ambtelijk samengaan. Waarom durven ze deze stap te zetten?

  Fuseren moet je leren

  Reageer

  De afgelopen maanden zijn twee ambtelijke fusies geklapt. Hardenberg trok de stekker uit de samenwerking met Ommen, en IJsselstein maakte een einde aan de ambtelijke fusie met Montfoort. Langedijk en Heerhugowaard besloten juist tot een onderzoek naar ambtelijk samengaan. Waarom durven ze deze stap te zetten?

 • Vooraf formeren gaat veel beter: de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft er ervaring mee.

  Vooraf formeren gaat veel beter

  Reageer

  De campagnes moeten nog beginnen. Toch moeten gemeenteraden nu al nadenken over het formatieproces. Althans, als zij dat op basis van ‘consent’ willen doen, met een raadsbreed gedragen programma als resultaat. Utrechtse Heuvelrug heeft er goede ervaringen mee.

 • Burgemeesters moeten meer instrumenten krijgen om als hoeder van de bestuurlijke integriteit te kunnen optreden. Of toch niet, want dan komt de autonomie van de gemeenteraad in het gedrang. Na het opstappen van Luc Winants spreken voor- en tegenstanders van aanvullende bevoegdheden zich uit. ‘Er zit een zekere willekeur in integriteitsonderzoek.’

  De lessen van Brunssum

  Reageer

  Burgemeesters moeten meer instrumenten krijgen om als hoeder van de bestuurlijke integriteit te kunnen optreden. Of toch niet, want dan komt de autonomie van de gemeenteraad in het gedrang. Na het opstappen van Luc Winants spreken voor- en tegenstanders van aanvullende bevoegdheden zich uit. ‘Er zit een zekere willekeur in integriteitsonderzoek.’

 • Zowel Eindhoven als Utrecht waren op zoek naar een instrument om te meten in hoeverre de inspanningen van de sociale wijkteams effect hebben op de hulpvraag van de inwoners. Het instrument moest daarnaast een goede leidraad zijn voor het gesprek met de inwoner. Na de pilotfase wordt het instrument 'Wat telt' ingezet.

  Hulpvraag beter in beeld

  Reageer

  Als gemeente wil je de effectiviteit van sociale wijkteams in kaart brengen. Maar hoe meet en monitor je dat? Het instrument ‘Wat telt’ kan helpen. De eerste ervaringen in Eindhoven en Utrecht zijn positief. Na een pilotfase hebben beide gemeenten samen met de wijkteamorganisaties besloten het vanaf 2018 bij al hun wijkteams te gaan inzetten.

 • Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een onderzoek naar de cliënttevredenheid over Wmo 2015 en Jeugd uit te voeren. Een ‘moetje’; al doet niet iedereen mee. Veel gemeenten kiezen voor verdieping en verbreding, waarmee onderzoeksresultaten waardevoller worden voor beleidssturing.

  Inzicht via ‘after sales’

  Reageer

  Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een onderzoek naar de cliënttevredenheid over Wmo 2015 en Jeugd uit te voeren. Een ‘moetje’; al doet niet iedereen mee. Veel gemeenten kiezen voor verdieping en verbreding, waarmee onderzoeksresultaten waardevoller worden voor beleidssturing.

 • De provincie Noord-Holland heeft zich een spiegel voorgehouden. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van het ambtelijk apparaat? En vooral ook: wat kan beter? Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

  Externen geven Noord-Holland feedback

  Reageer

  De provincie Noord-Holland heeft zich een spiegel voorgehouden. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van het ambtelijk apparaat? En vooral ook: wat kan beter? Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

 • Voor gemeenten die een ambtelijke fusie zijn aangegaan, valt de afschaffing van de verruimde koepelvrijstelling rauw op het dak. Vanaf 1 januari moet er weer btw worden betaald over de aan hen geleverde diensten. De gemeenten laten het er niet bij zitten en ook de Kamer gaat zich roeren.  

  Fuserende gemeenten strijden voor btw-aftrek

  1 reactie

  Voor gemeenten die een ambtelijke fusie zijn aangegaan, valt de afschaffing van de verruimde koepelvrijstelling rauw op het dak. Vanaf 1 januari moet er weer btw worden betaald over de aan hen geleverde diensten. De gemeenten laten het er niet bij zitten en ook de Kamer gaat zich roeren. 

 • Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. 

  Vertrouwen in decentralisaties stijgt ietsjes

  Reageer

  Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. 

 • Veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek-Waterland gaan de specialistische jeugdhulp anders opzetten. In plaats van een reeks behandelingen wordt het te behalen resultaat ingekocht. ‘We stellen de vraag: wat gaat niet goed in je leven?’

  Gezin aan zet bij jeugdhulp

  Reageer

  Veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek-Waterland gaan de specialistische jeugdhulp anders opzetten. In plaats van een reeks behandelingen wordt het te behalen resultaat ingekocht. ‘We stellen de vraag: wat gaat niet goed in je leven?’

 • Utrecht telt sinds 2015 achttien buurtteams die met een vooraf vastgesteld budget de basiszorg sociaal en jeugd moeten leveren. Medewerkers zijn enthousiast en willen niet terug naar ‘vroeger’. Het prikkelt de innovatiekracht om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor individuele cliënten.

  Leren denken als een generalist

  Reageer

  Utrecht telt sinds 2015 achttien buurtteams die met een vooraf vastgesteld budget de basiszorg sociaal en jeugd moeten leveren. Medewerkers zijn enthousiast en willen niet terug naar ‘vroeger’. Het prikkelt de innovatiekracht om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor individuele cliënten.

 • De hoogste bestuursrechter heeft inmiddels twee ‘losse eindjes’ in de Wmo 2015 afgedicht. Het zal niet de laatste keer zijn, voorzien advocaten. Ook in de Jeugdwet zitten enkele hiaten die om richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep schreeuwen.

  Hiaten met een grote H

  Reageer

  De hoogste bestuursrechter heeft inmiddels twee ‘losse eindjes’ in de Wmo 2015 afgedicht. Het zal niet de laatste keer zijn, voorzien advocaten. Ook in de Jeugdwet zitten enkele hiaten die om richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep schreeuwen.

 • Rust in de tent. Dat is de boodschap van de Raad van State inzake interbestuurlijke verhoudingen. Vice-president Piet Hein Donner en Staatsraad Jan Franssen kijken dan ook met zorg naar de rol van het rijk in het sociale domein. ‘Wij vinden het te vroeg om gemeenten te verplichten beschut werk in te richten.’ 

  ‘Vertrouw gemeenten nu eens’

  1 reactie

  Rust in de tent. Dat is de boodschap van de Raad van State inzake interbestuurlijke verhoudingen. Vice-president Piet Hein Donner en Staatsraad Jan Franssen kijken dan ook met zorg naar de rol van het rijk in het sociale domein. ‘Wij vinden het te vroeg om gemeenten te verplichten beschut werk in te richten.’ 

 • Gemeenten moeten ruimte geven aan innovatie in de jeugdhulp en een nieuw kabinet moet de Jeugdwet met rust laten. Dat stelt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. ‘Als we niet oppassen, zijn we de jeugdzorg van gisteren aan het organiseren.’

  ‘We missen een jeugdpartij’

  Reageer

  Gemeenten moeten ruimte geven aan innovatie in de jeugdhulp en een nieuw kabinet moet de Jeugdwet met rust laten. Dat stelt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. ‘Als we niet oppassen, zijn we de jeugdzorg van gisteren aan het organiseren.’

 • Gemeenten worstelen met het ‘rechterproof’ maken van hun huishoudelijke hulpbeleid. De hoogste bestuursrechter besliste medio mei dat sturen op resultaat mag, maar wel onder voorwaarden. De zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn sindsdien bezig met de zoektocht om het beleid in lijn met de Wmo 2015 te krijgen.

  Speuren naar ‘rechterproof’ zorgbeleid

  Reageer

  Gemeenten worstelen met het ‘rechterproof’ maken van hun huishoudelijke hulpbeleid. De hoogste bestuursrechter besliste medio mei dat sturen op resultaat mag, maar wel onder voorwaarden. De zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn sindsdien bezig met de zoektocht om het beleid in lijn met de Wmo 2015 te krijgen.

 • De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is dit jaar in tientallen gemeenten verlaagd of afgeschaft. En vanaf januari gaan nog meer gemeenten dat doen. Dat blijkt uit een update van het eerder dit jaar gehouden, spraakmakende Binnenlands Bestuur -onderzoek naar zorgmijding.

  Gemeenten onder dwang minder sober

  Reageer

  De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is dit jaar in tientallen gemeenten verlaagd of afgeschaft. En vanaf januari gaan nog meer gemeenten dat doen. Dat blijkt uit een update van het eerder dit jaar gehouden, spraakmakende Binnenlands Bestuur-onderzoek naar zorgmijding.

 • Code Oranje wil de democratie vernieuwen via experimenten in voorhoedegemeenten. Nadat initiatief nemer Bert Blase bij minister Plasterk op de koffie kwam, is deze ‘nog enthousiaster’. Een dubbel interview. ‘Er staat nergens in de Grondwet hoeveel stoelen in een raadszaal staan.’

  ‘Wees blij met code oranje’

  Reageer

  Code Oranje wil de democratie vernieuwen via experimenten in voorhoedegemeenten. Nadat initiatief nemer Bert Blase bij minister Plasterk op de koffie kwam, is deze ‘nog enthousiaster’. Een dubbel interview. ‘Er staat nergens in de Grondwet hoeveel stoelen in een raadszaal staan.’

 • Ruim de helft van de gemeenten komt dit jaar niet uit met het rijksbudget voor de jeugdhulp en vreest structureel rode cijfers te moeten schrijven. Het verdeelmodel en de toegenomen zorgvraag zijn twee oorzaken, maar er zijn er meer.  Binnenlands Bestuur  zet de belangrijkste oorzaken van de (dreigende) tekorten op een rijtje.

  Tekort Jeugdzorg kent meerdere oorzaken

  Reageer

  Ruim de helft van de gemeenten komt dit jaar niet uit met het rijksbudget voor de jeugdhulp en vreest structureel rode cijfers te moeten schrijven. Het verdeelmodel en de toegenomen zorgvraag zijn twee oorzaken, maar er zijn er meer. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste oorzaken van de (dreigende) tekorten op een rijtje.

 • De gemeentebegroting gaat voor een groot deel op aan zorg. Maar hoe meet je de afgesproken ‘vergroting van zelfredzaamheid’ of de ‘versterking van de eigen kracht’? Een rondgang langs gemeenten. ‘Kijken naar outcome is nieuw voor ons.’

  Het gevecht om grip

  1 reactie

  De gemeentebegroting gaat voor een groot deel op aan zorg. Maar hoe meet je de afgesproken ‘vergroting van zelfredzaamheid’ of de ‘versterking van de eigen kracht’? Een rondgang langs gemeenten. ‘Kijken naar outcome is nieuw voor ons.’

 • De jeugdzorg levert gemeenten blijkens een enquête van I&O Research de meeste hoofdbrekens op. Er is, in vergelijking met de Wmo en de Participatiewet, te weinig budget, te weinig personeel en te weinig sturingsinformatie. Bij de Wmo worden de minste knelpunten verwacht.

  Jeugd zorgenkindje nr. 1

  Reageer

  De jeugdzorg levert gemeenten blijkens een enquête van I&O Research de meeste hoofdbrekens op. Er is, in vergelijking met de Wmo en de Participatiewet, te weinig budget, te weinig personeel en te weinig sturingsinformatie. Bij de Wmo worden de minste knelpunten verwacht.

 • Gemeenteraden zijn vrij om niet-raadsleden in te schakelen bij het politieke handwerk. Daar wordt volop gebruik van gemaakt, al zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Een aantal gemeenten heeft er geen enkele, zoals Olst-Wijhe, Haarlemmermeer en Leerdam. In andere gemeenten ontstijgt het aantal burgerraadsleden ruimschoots het aantal gekozen raadsleden, zoals in Nuth, Cuijk, Echt-Susteren en Schagen. Maar niet iedereen is daar even enthousiast over. De meningen over nut, noodzaak en meerwaarde van burgerraadsleden zijn verdeeld.

  Omstreden hulptroepen

  Reageer

  Ruim 5.300 burgerraadsleden zijn naast zo’n 8.900 raadsleden in gemeentehuizen actief. ‘Het mag een onsje min der’, vindt de een. Juist niet, stelt de ander. ‘Het is een prima manier om mensen te laten kennismaken met de politiek.’ Over plussen en minnen van de inzet van niet-raadsleden lopen de meningen uiteen.

 • Na de overheveling per 2015 van alle jeugdzorgtaken naar gemeenten, was de wettelijke rol van de provincie binnen het sociaal domein over en uit. In Limburg denken ze daar anders over. ‘Niet alleen omdat wij als provincie altijd al een brede opvatting hebben gehad over onze rol in het sociaal domein, maar ook omdat verkenners ons dat advies gaven’, vertelt gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (SP), verantwoordelijk voor de Sociale Agenda Limburg 2025.

  Actieplan voor vitaler Limburg

  Reageer


  Wettelijk heeft de provincie geen bemoeienis met het sociale domein. Toch heeft de provincie Limburg het voortouw genomen, in overleg met gemeenten en andere betrokkenen. Resultaat: de Sociale Agenda Limburg 2025.

 • De ondermijnende criminaliteit in de provincies Noord-Brabant en Zeeland liep dusdanig de spuigaten uit, dat zes jaar geleden een Taskforce werd ingesteld in de vijf grootste steden in beide provincies. Die Taskforce moest, naast en bovenop de inzet van diverse organisaties, als één overheid ‘doorpakken naar het effectief verstoren van crimineel ondernemerschap’, zo staat te lezen in de doelstelling van de Taskforce.

  Actie in plaats van bureaucratie

  Reageer

  De Taskforce Brabant Zeeland heeft bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit gewerkt als broodnodige knuppel in het hoenderhok. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bij de aanpak van andere complexe problemen kunnen netwerkorganisaties leren van de aanpak van de Taskforce, die altijd plussen en minnen heeft.

 • Naar eigen zeggen zijn de negen gemeenten van de jeugdzorgregio West- Brabant-West als eerste in Nederland helemaal overgegaan op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. Na een jaar schaduwdraaien met budgetfinanciering ging her roer per 2016 echt om. Daarmee kwam ook een einde aan de ontelbare dbc’s (diagnose-behandelcombinaties) omdat de jeugdhulp, in samenspraak met de aanbieders, in 36 arrangementen is ondergebracht.

  Zoover voor de jeugdhulp

  Reageer

  De regio West-Brabant-West stapte over op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. En de vervolgstap is al in de maak: kwaliteitsmeting door cliënten. ‘We zijn met elkaar een soort black box in gegaan; op zowel inhoud als op financiën.’

 • De economische opgave centraal stellen en dan kijken welke bestuurlijke vorm daar het beste bij past. Daar komt kort gezegd het advies Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven van de Studiegroep Openbaar Bestuur op neer. Medio maart zag dat rapport, verschenen onder voorzitterschap van Richard van Zwol, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het levenslicht. Onlangs zijn zes proeftuinen geselecteerd, waarin verschillende regio’s verspreid door het land gaan oefenen met het centraal stellen en werken vanuit de regionale opgave.

  Kracht regio beter benut

  Reageer

  Maak als regio het verschil, adviseerde de Studiegroep Openbaar Bestuur dit voorjaar. Gelderland pioniert al een paar jaar met deze werkwijze. Zes regio’s in de provincie hebben elk hun eigen economische agenda. ‘Bij de Veluwe en de Achterhoek heb je de kern zo te pakken, in andere gebieden is eerst meer dialoog nodig.’

 • Vrijwel overal in het land worden momenteel discussies gevoerd over de aansturing van regionale samenwerking. Daarbij is niet alleen de democratische legitimiteit een belangrijk thema, maar ook de vraag of de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) nog voldoet.

  Regionaal roeien met bestaande riemen

  Reageer

  De Noordoost-Brabantse gemeenten werken zo licht waar het kan en zo zwaar als het moet regionaal samen. Adoptieteams en het zogeheten Vijftallenoverleg zijn enkele van de instrumenten die de regio inzet om effectief verlengd lokaal te sturen.

 • © Dick Hofstra

  Gezocht: invoelende partner

  Reageer

  De oudste gemeente van Noord-Holland gaat per 2019 fuseren. Met wie, dat wordt de 5.500 inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude eind deze maand duidelijk. Potentiële huwelijkskandidaten zijn zorgvuldig gescreend. Nu moeten de elf raadsleden beslissen.

 • De uitspraak is klip en klaar, stellen Wmo-juristen Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf advocaten) en Bernard de Leest (Zumpolle advocaten). ‘De huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, normtijden moeten worden vastgesteld na deugdelijk en gevalideerd onderzoek, het resultaat ‘schoon en leefbaar’ moet nader en concreet worden omschreven en ‘oude rechten’ blijven gelden tot na er een deugdelijk onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van een inwoner is gedaan’, vat Vermaat de belangrijkste onderdelen van de uitspraak van de hoogste rechter samen.

  Poetsdoeken moeten uit de kast

  Reageer

  Gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geschrapt, generiek hebben versoberd of op een andere leest hebben geschoeid, moeten aan de bak. En de geldbuidel trekken. Want huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, zo heeft de hoogste rechter bepaald.

 • En dus werden 52 lokale zorgaanbieders uitgenodigd om samen met de gemeente na te denken hoe de zorg en ondersteuning kon worden vormgegeven. En dan op een manier waarbij echt sprake is van maatwerk, van vraaggericht werken en van innovatie. De inhoud stond daarbij centraal, niet de prijs.

  Lef loont bij inkoop zorg

  Reageer

  Zaltbommel nam de inkoop Wmo en jeugdzorg flink op de schop. De gemeente heeft nu met 52 lokale aanbieders vijfjarige contracten gesloten. Er is landelijke interesse voor de bijzondere aanpak.

 • Aanbieders in Hardenberg en Ommen worden sinds sinds september niet afgerekend op basis van het aantal geleverde uren zorg maal de tariefprijs, maar op basis van resultaat. ‘We wilden transitie en transformatie in een keer doen’, verduidelijkt Douwe Prinsse (Wmo-wethouder in Hardenberg, CDA). De eerste acht maanden na ‘3D-day’ werd de zorg en ondersteuning nog op gebruikelijke p x qwijze ingekocht en geleverd.

  Dáág uurtje factuurtje

  Reageer

  Hardenberg en Ommen voerden over de hele linie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) resultaatbekostiging in. En het werkt. Het bespaart de gemeenten geld en van klanten, die de zorg meer naar hun eigen voorkeur kunnen indelen, is nog geen klacht binnen.

 • Het ‘midterm-raadsledenonderzoek’ is in opdracht van Binnenlands Bestuur uitgevoerd door Necker van Naem. Daarbij is gekeken naar sec het werk als raadslid, maar ook naar onder meer de onderlinge verhoudingen en de voortgang van de uitvoering van de collegeprogramma’s. Over de hele linie zijn raadsleden vrij positief, zo blijkt.

  Raadslid heeft dikke huid

  Reageer

  Ondanks intimidaties, bedreigingen, stapels papierwerk en vele vergaderuren vinden raadsleden hun werk zo leuk, dat ruim zes op de tien zich over twee jaar opnieuw kandidaat willen stellen.

 • Uit onderzoek door Binnenlands Bestuur onder 66 gemeenten blijkt dat het nog wranger kan zijn. Eén op de tien gemeenten baseert de eigen bijdrage voor Wmogebruikers op zowel het tarief per zorgsoort, als op het tarief per aanbieder. Voorbeelden daarvan zijn Roerdalen, Assen, Uithoorn, Roermond en Eindhoven. Pechvogels betalen een hogere eigen bijdrage dan hun buurman (met eenzelfde inkomen, gezinssamenstelling etc.), voor precies dezelfde zorg, maar geleverd door een andere aanbieder.

  Wmo-tarief soms vier keer zo hoog

  Reageer

  Niet alleen tussen gemeenten, maar ook bínnen gemeenten worden verschillende tarieven voor Wmo-voorzieningen gehanteerd. In bijna één op de drie gemeenten zijn de tarieven dit jaar opnieuw fors gestegen, soms met ruim 200 procent.

 • Niet alleen vorig jaar, maar ook dit jaar zijn in veel gemeenten de tarieven voor Wmo-voorzieningen zoals begeleiding en dagbesteding fors gestegen. Die tarieven zijn de basis waarop het CAK voor gemeenten de eigen bijdrage berekent aan ‘zorggebruikers’. Voor veel zorgbehoevenden is het nog niet duidelijk wat zij dit jaar per vier weken aan eigen bijdrage voor hun Wmo-voorziening moeten betalen. Vanaf deze week valt bij hen de CAK-factuur over de eerste maand van 2016 in de bus.

  Boven bijstand? Betalen maar!

  Reageer

  Raadsvragen, een Kamerdebat, boze telefoontjes, tweets en mails. Zorgmijding door (te) hoge eigen bijdragen leidt tot commotie. Cliënten op bijstandsniveau krijgen hun gestegen zorgkosten doorgaans vergoed, maar mensen met een modaal inkomen zien de rekening soms vertienvoudigd.