of 64277 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 236
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Yolanda de Koster
Twitter:
Twitter profiel van Yolanda de Koster

Recente Artikelen

 • Gemeenten zijn het afgelopen jaar nog kritischer geworden over het Wmo-abonnementstarief. Mondige burgers beroepen zich steeds vaker op hun ‘recht’ tot ondersteuning.

  Ambtenaren kritischer over Wmo-abonnementstarief

  Reageer

  Gemeenten waren al niet happig op het Wmo-abonnementstarief, maar zijn het afgelopen jaar nog kritischer geworden. Het wordt steeds moeilijker om mensen te bewegen voor hulp hun eigen omgeving in te schakelen en mondige burgers beroepen zich steeds vaker op hun ‘recht’ tot ondersteuning.

 • De cao-onderhandelingen voor jeugdzorgmedewerkers zijn mislukt. Zowel bonden als werkgevers leggen de schuld daarvan vooral bij gemeenten. Die willen het extra geld dat ze van het rijk voor de jeugdzorg krijgen niet delen met de sector.

  Gemeenten krijgen schuld van mislukt cao-overleg jeugd

  2 reacties

  De cao-onderhandelingen voor jeugdzorgmedewerkers zijn stukgelopen. Zowel vakbonden als werkgevers leggen de schuld daarvan voor een groot deel bij gemeenten. Die willen het extra geld dat ze van het rijk voor de jeugdzorg krijgen niet delen met de sector.

 • De financiële positie van jeugdzorgaanbieders blijft zorgelijk. Ruim de helft van de jeugdzorginstellingen (130) had vorig jaar een te laag weerstandvermogen. Tegenvallers kunnen de instellingen moeilijk opvangen. Een op de vijf instellingen schrijft daarnaast rode cijfers.

  Jeugdzorginstellingen nog steeds in zwaar weer

  Reageer

  De financiële positie van jeugdzorgaanbieders blijft kwetsbaar. Hoewel het nettoresultaat van 15,1 miljoen euro in 2019 naar 38,1 miljoen euro in 2020 steeg, heeft ruim de helft van de jeugdzorginstellingen (130) een te laag weerstandvermogen. Tegenvallers kunnen de instellingen moeilijk opvangen. Een op de vijf instellingen schrijft daarnaast rode cijfers.   

 • Vorig jaar hebben opnieuw meer inwoners bij hun gemeente aangeklopt voor een Wmo-voorziening dan het jaar daarvoor. Vooral de vraag naar huishoudelijke hulp blijft stijgen. Met name mensen met midden- en hogere inkomens doen een beroep op deze Wmo-hulp.

  Huishoudelijke hulp blijft budgetslurper

  4 reacties

  Opnieuw hebben vorig jaar meer inwoners bij hun gemeente aangeklopt voor een Wmo-voorziening dan in 2019. Vooral de vraag naar huishoudelijke hulp blijft stijgen; in 2020 met 13 procent. Met name mensen met midden- en hogere inkomens doen via de gemeente een beroep op deze hulp.

 • Het ontslagbesluit van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel moet worden vernietigd. Als de provincie Gelderland dat niet doet, moet de bestuursrechter dit doen. De bestuursrechter wordt ook meteen verzocht het ontslagbesluit op te schorten.

  'Ontslagbesluit Klein moet worden vernietigd'

  10 reacties

  Het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel moet worden vernietigd. Als de provincie Gelderland dat niet doet, moet de bestuursrechter dit doen. Omdat een dergelijke procedure veel tijd kost, wordt de bestuursrechter verzocht het ontslagbesluit op te schorten.

 • Potjes en schotten tussen wetten die de zorg voor kinderen in het speciaal onderwijs belemmerden, zijn in Tilburg open- en afgebroken. Resultaat: meer rust in de klas, minder rompslomp voor de ouders, een plan voor onderwijs en zorg aan een leerling en goedkopere zorg.

  Potjes en schotten zijn overboord gegooid

  1 reactie

  Makkelijk was het niet, maar het is nu wel voor veel kinderen geregeld. Potjes en schotten tussen wetten die de zorg voor kinderen in het speciaal onderwijs belemmerden, zijn in Tilburg open- en afgebroken. Resultaat: meer rust in de klas, minder rompslomp voor de ouders, een plan voor onderwijs en zorg aan een leerling en goedkopere zorg. De resultaten van een pilot zijn voor alle gemeenten bruikbaar.

 • Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kan nog geen streep zetten door het ontslag van waarnemend burgemeester Klein van Scherpenzeel. Het ontslagbesluit van de Gelderse commissaris van de koning Berends staat open voor bezwaar en beroep.

  BZK gaat ontslagbesluit waarnemer Klein niet vernietigen

  7 reacties

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat nog geen streep zetten door het ontslag van waarnemend burgemeester Klein van Scherpenzeel. Het ontslagbesluit van de Gelderse commissaris van de koning Berends staat open voor bezwaar en beroep.

 • Het ontslag van een waarnemend burgemeester is niet expliciet geregeld in de Gemeentewet. Ontslagen waarnemers kunnen hun ontslag aanvechten. De minister van Binnenlandse Zaken kan een besluit van een commissaris van de koning, om een waarnemer te ontslaan, bij de Kroon voordragen voor vernietiging.

  Hiaat waarnemers in Gemeentewet moet worden gedicht

  2 reacties

  Het ontslag van waarnemend burgemeesters is niet expliciet geregeld in de Gemeentewet. Dat hiaat moet zo snel mogelijk worden gedicht. Ontslagen waarnemers kunnen bij de bestuursrechter hun ontslag aanvechten. De minister van Binnenlandse Zaken kan een besluit van een commissaris van de koning, om een waarnemer te ontslaan, bij de Kroon voordragen voor vernietiging.

 • Eppie Klein donderdagavond tijdens zijn laatste raadvergadering

  Klein over cdk: ‘Ik respecteer zijn handelen niet’

  11 reacties

  De ontslagen burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel verwacht dat zijn ontslag ‘omkeerbaar is’. De Gelderse commissaris van de koning zal beseffen dat de redenen voor ontslag oneigenlijk zijn en het ontslag in een herbenoeming omzetten.

 • De weggestuurde waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel stelt dat hij op oneigenlijke gronden is ontslagen. Hij gaat zijn ontslag aanvechten.

  Weggestuurde burgemeester Klein geeft strijd niet op

  8 reacties

  De weggestuurde waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel gaat zijn ontslag aanvechten. Hij stelt dat hij op oneigenlijke gronden is ontslagen. Het ontslag donderdag kwam voor Klein als een verrassing. Wel oefende de Gelderse commissaris van de koning John Berends al tijden oneigenlijke druk uit op Klein. Dat viel hem niet alleen uitermate zwaar; hij voelde zich ook niet meer veilig in het vrijuit geven van zijn mening.

 • Gedeputeerde Staten van Gelderland houden grote zorgen over de zelfstandige toekomst van Scherpenzeel. Dat stellen GS in reactie op het besluit van minister Ollongren om de stekker te trekken uit de provincie gewenste herindeling van Barneveld. .

  Provincie blijft bezorgd over toekomst Scherpenzeel

  7 reacties

  De provinciale zorgen over de levensvatbaarheid van een zelfstandig Scherpenzeel blijven ‘onverminderd groot’. Dat stellen GS van Gelderland in een reactie op het besluit van minister Ollongren om de stekker te trekken uit de door de provincie gewenste herindeling van Barneveld en Scherpenzeel. In Scherpenzeel overheerst opluchting, met een zwart randje. Barneveld houdt het op een zuinige ‘waardering’ over het feit dat de minister nu duidelijkheid heeft gegeven.

 • Van de 1,3 miljard euro extra jeugdgeld voor gemeenten, gaat weer negen miljoen euro af. Elke gemeenten moet 0,7 procent van het verwachte jeugdbudget inleveren. Gemeentekoepel VNG krijgt dit geld voor de uitvoering van de hervormingsagenda jeugd.

  Negen miljoen jeugdgeld van gemeenten afgesnoept

  2 reacties

  Van de 1,3 miljard euro die gemeenten in 2022 extra zouden krijgen voor de jeugdzorg, gaat weer negen miljoen euro af. Dit betekent dat alle gemeenten 0,7 procent van het verwachte jeugdbudget weer moeten inleveren. Gemeentekoepel VNG krijgt dit geld voor de uitvoering van de hervormingsagenda jeugd.

 • De Gelderse commissaris van de koning John Berends heeft waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel per direct uit zijn ambt ontheven. Klein heeft volgens Berends niet zuiver gehandeld.

  Scherpenzeelse burgemeester Klein laan uitgestuurd

  15 reacties

  Waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel moet vertrekken. De Gelderse commissaris van de koning John Berends heeft hem per direct uit zijn ambt ontheven. Klein heeft volgens Berends niet zuiver gehandeld.

 • De herindelingsplannen voor Barneveld en Scherpenzeel gaan de prullenbak in. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de provincie Gelderland donderdag laten weten dat er geen wetsvoorstel komt.

  Streep door herindeling Barneveld-Scherpenzeel

  14 reacties

  De provinciale herindelingsplannen voor Barneveld en Scherpenzeel gaan de prullenbak in. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de provincie Gelderland donderdag laten weten dat er geen wetsvoorstel komt. De rol van de provincie bij een van ‘bovenaf opgelegde’ herindeling gaat ze, met de recente ervaringen in dit omstreden fusieproces op zak, onder de loep nemen.

 • Ambtenaren van de provincie Gelderland hebben bewust gezocht naar ‘munitie’ om de financiële stabiliteit van Scherpenzeel onderuit te halen. Die munitie was bedoeld voor de Gelderse commissaris van de koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink.

  Provincie zocht naar ‘munitie’ in herindelingsstrijd

  5 reacties

  Ambtenaren van de provincie Gelderland hebben naarstig gezocht naar ‘munitie’ om de financiële stabiliteit van Scherpenzeel in twijfel te kunnen trekken. Die munitie was bedoeld voor de Gelderse commissaris van de koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink.

 • Gemeenten, provincies en waterschappen zijn laaiend op minister Hoekstra van financiën. Hoekstra komt de afspraak niet na om bij extra rijksuitgaven ook de decentrale overheden extra geld te geven. Dit moet alsnog gebeuren.

  Gemeenten en provincies laaiend op minister Hoekstra

  6 reacties

  Gemeenten, provincies en waterschappen zijn laaiend op minister Hoekstra van financiën. Hij komt de afspraak niet na om bij extra rijksuitgaven ook de decentrale overheden extra budget te geven. In een brief op poten aan Hoekstra dringen ze aan om de afspraken alsnog na te komen.

 • Gemeenten worden voldoende gecompenseerd voor de extra toeloop op Wmo-voorzieningen en de gederfde inkomsten uit eigen bijdragen. Dat benadrukt minister Hugo de Jonge (VWS). Het meewegen door gemeenten van inkomen of vermogen van inwoners die een Wmo-voorziening aanvragen, is onacceptabel.

  De Jonge: voldoende compensatie voor eigen bijdrage Wmo

  12 reacties

  De Wmo 2015 biedt geen ruimte voor gemeenten om inkomensbeleid te voeren. Het meewegen van inkomen of vermogen van inwoners die een Wmo-voorziening aanvragen, is uit den boze. Gemeenten worden voldoende gecompenseerd voor de extra toeloop op Wmo-voorzieningen en de gederfde inkomsten uit eigen bijdragen. Dat benadrukt minister Hugo de Jonge (VWS).

 • Geen enkele gemeente heeft voor zover bekend een aanbieder kunnen contracteren die vanaf januari de zogeheten onderwijsroute kan aanbieden aan inburgeraars. Bestuurlijk overleg tussen de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën en gemeentekoepel VNG moet voorkomen dat de onderwijsroute compleet mislukt.

  Aanbesteding Wet inburgering loopt uit op fiasco

  3 reacties

  Voor zover bekend heeft nog geen enkele gemeente een aanbieder kunnen contracteren die vanaf januari de zogeheten onderwijsroute kan aanbieden aan inburgeraars. Het budget dat gemeenten daarvoor willen vrijmaken, en daarvoor van het rijk krijgen, is bij lange na niet genoeg. Bestuurlijk overleg tussen de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), onderwijs (OCW) en Financiën en gemeentekoepel VNG moet voorkomen dat de onderwijsroute compleet mislukt.

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ()SZW) heeft een rekenfout gemaakt bij de vaststelling van het voorlopige bijstandsbudget over 2021. De fout is inmiddels hersteld. Dat heeft het ministerie zo’n 12 miljoen euro gekost.

  Fout in berekening bijstand kost ministerie 12 miljoen

  1 reactie

  Bij de vaststelling van het voorlopige bijstandsbudget over 2021 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een rekenfout gemaakt. De fout is inmiddels hersteld. Dat heeft het ministerie zo’n 12 miljoen euro gekost.

 • In Amsterdam zijn forse wachtlijsten voor de huishoudelijke hulp ontstaan. Het aantal aanvragen is enorme gestegen, na invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo.

  Drie jaar wachten op huishoudelijke hulp

  7 reacties

  In Amsterdam is het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp de laatste twee jaar zo hard gestegen dat er forse wachtlijsten en wachttijden zijn ontstaan. Een Amsterdammer die in april aanklopte bij het Wmo-loket van de gemeente, kan over 1,5 jaar voor het eerst hulp krijgen. Als iemand zich begin 2022 meldt, mag hij in zijn handen wrijven als hij over drie jaar voor hulp aan de beurt is.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De afstand tussen gemeenten en ‘Den Haag’ overbruggen, letterlijk en figuurlijk. Dat is de gedeelde ambitie van Kamerleden die vier jaar geleden de lokale voor de landelijke politiek verruilden en in maart zijn herkozen. ‘Met ervaring in het lokale bestuur ben je een beter Kamerlid.’

  ‘Met lokale ervaring beter kamerlid’

  Reageer

  De afstand tussen gemeenten en ‘Den Haag’ overbruggen, letterlijk en figuurlijk. Dat is de gedeelde ambitie van Kamerleden die vier jaar geleden de lokale voor de landelijke politiek verruilden en in maart zijn herkozen. ‘Met ervaring in het lokale bestuur ben je een beter Kamerlid.’

 • De verhouding tussen rijk en decentrale overheden moet worden genormaliseerd, niet gejuridiseerd. Daarom zijn de permanente (financiële) geschillenregeling en een Wet op het decentraal bestuur slechte ideeën, vindt de Afdeling advisering van de Raad van State.

  Niet strijden, samenwerken

  Reageer

  De verhouding tussen rijk en decentrale overheden moet worden genormaliseerd, niet gejuridiseerd. Daarom zijn de permanente (financiële) geschillenregeling en een Wet op het decentraal bestuur slechte ideeën, vindt de Afdeling advisering van de Raad van State.

 • Herindelingen gaan geregeld gepaard met gedoe, maar soms wordt het wel erg bont gemaakt. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is er een voorbeeld van.

  De strijd voor zelfstandigheid

  Reageer

  Herindelingen gaan geregeld gepaard met gedoe, maar soms wordt het wel erg bont gemaakt. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is er een voorbeeld van. Gekonkel en gestook door alle spelers maken het tot ‘dirty’ herindelingstraject. Het gaat hard tegen hard. Een reconstructie.

 • © Shutterstock

  D66: ‘We moeten gemeenten beter helpen’

  Reageer

  Gemeenten hebben geld en ruimte nodig om al die taken waarvoor ze als eerste overheid aan de lat staan, goed te kunnen uitvoeren. Als kleine gemeenten te afhankelijk worden van regionale samenwerkingsverbanden, moeten zij fuseren. En die rechtstreeks gekozen burgemeester? ‘Daarvoor is de weg nu vrijgemaakt’, stelt D66-fractievoorzitter Rob Jetten.

 • Bijna de helft van de ambtenaren is voor meer transparantie en openheid bij besluitvorming door kabinet of college. Maar of de opheffing van de Rutte-doctrine daaraan bijdraagt? Veel ambtenaren vrezen voor een ‘parallel circuit’, waarbij toch niet alles openbaar wordt gemaakt.

  Grijs circuit vervangt de Rutte-doctrine

  Reageer

  Bijna de helft van de ambtenaren is voor meer transparantie en openheid bij besluitvorming door kabinet of college. Maar of de opheffing van de Rutte-doctrine daaraan bijdraagt? Veel ambtenaren vrezen voor een ‘parallel circuit’, waarbij toch niet alles openbaar wordt gemaakt.

 • © Shutterstock

  SP: geen nieuwe decentralisaties

  Reageer

  Gemeenten hebben hun handen nog vol aan de ondersteuning van hun kwetsbare inwoners. Wat SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen betreft, worden er daarom voorlopig geen nieuwe taken ‘over de schutting gegooid’. Dus geen Omgevingswet, geen doordecentralisatie beschermd wonen. Wel: structureel meer geld voor gemeenten.

 • De lokale overheid is wat Christen- Unie-lijsttrekker Gert-Jan Segers betreft ook daadwerkelijk de eerste overheid. Een overheid die een belangrijke rol heeft te spelen in het sociale beleid van Nederland. ‘Gemeenten zijn de oren, ogen en handen voor burgers die kwetsbaar zijn, die het van de overheid moeten hebben, maar die vaak het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.’ Lokale overheden moeten wel in staat worden gesteld om die rol te vervullen, voegt Segers daar meteen aan toe.

  CU: ‘Nieuw kabinet moet vrede sluiten’

  Reageer

  Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt het budget voor gemeenten de komende jaren flink bijgeplust. Zo moet een eind komen aan het continue gekissebis tussen rijk en gemeenten. Lijsttrekker Gert-Jan Segers: ‘Ik snap dat wantrouwen van gemeenten wel.’

 • © Shutterstock

  Broodnodige frisdenkers

  Reageer

  Veel gemeenten worstelen met jongerenparticipatie. Te wijten aan onrealistische verwachtingen, gebrekkige begeleiding en gedesillusioneerde beleidsmakers. Nissewaard en Súdwest-Fryslân maken er wel werk van. Met succes.

 • © Shutterstock

  Baten nieuwe jeugdzorg beter in beeld

  Reageer

  Stadskanaal bereikt veel jongeren met jeugdhulp zonder indicatie. Onduidelijk is of deze ‘voorliggende voorzieningen’ het gebruik van specialistische hulp afremmen. Koppeling van data moet de Groningse gemeente beter inzicht geven of de beoogde transformatie zich voltrekt.

 • Veel gemeenten zien de werkdruk onder hun ambtenaren de afgelopen maanden oplopen. Dit wordt met name veroorzaakt door corona-gerelateerde taken. Handhaving, maar ook de steeds veranderende regels en maatregelen die moeten worden doorgevoerd, slokken de meeste (extra) tijd op. Gemeentesecretarissen maken zich grote zorgen.

  Zorgen over werkdruk ambtenaren

  Reageer

  Veel gemeenten zien de werkdruk onder hun ambtenaren de afgelopen maanden oplopen. Dit wordt met name veroorzaakt door corona-gerelateerde taken. Handhaving, maar ook de steeds veranderende regels en maatregelen die moeten worden doorgevoerd, slokken de meeste (extra) tijd op. Gemeentesecretarissen maken zich grote zorgen.