of 59220 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 236
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Yolanda de Koster
Twitter:
Twitter profiel van Yolanda de Koster

Recente Artikelen

 • De economische agglomeratievoordelen in Zuid-Holland worden nog onvoldoende benut. Er moet beter worden samengewerkt en over (bestuurlijke) grenzen worden heen gekeken. Dat betogen Frank van Oort, specialist in regionale economie (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Gerwin van der Meulen, partner economisch onderzoeksbureau Decisio, in een essay in Binnenlands Bestuur.

  Bestuurlijke fragmentatie belemmert welvaart

  Reageer

  De economische agglomeratievoordelen in Zuid-Holland worden nog onvoldoende benut. De bestuurlijke grenzen zitten agglomeratievoordelen en daarmee welvaartsgroei in de weg. Er moet beter worden samengewerkt en over (bestuurlijke) grenzen heen worden gekeken.

 • Herindelingsvoorstellen die naar minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) worden gestuurd, krijgen alleen groen licht als er voldoende draagvlak van het lokale bestuur en de inwoners voor is. De provinciale ‘macht’ bij fusies wordt ingeperkt. Dat blijkt uit het nieuwe beleidskader herindeling waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.

  Geen herindeling zonder draagvlak

  1 reactie

  Alle herindelingsvoorstellen die naar minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) worden gestuurd, krijgen alleen groen licht als er voldoende draagvlak van het lokale bestuur en de inwoners voor is. De provinciale ‘macht’ bij gemeentelijke herindelingen wordt ingetoomd. Dat blijkt uit het nieuwe beleidskader herindeling waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd. Het nieuwe beleidskader geldt voor alle herindelingsadviezen die vanaf nu aan de minister van Binnenlandse Zaken worden aangeboden.

 • Koggenland krijgt voorlopig geen nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie was onderling te verdeeld om tot een ‘gedragen voordracht’ van twee kandidaten te komen. Het is de vierde keer in een paar jaar tijd dat in Noord-Holland een burgemeestersprocedure tussentijds is stopgezet.

  Opnieuw burgemeestersprocedure voortijdig stopgezet

  2 reacties

  Er komt voorlopig geen nieuwe burgemeester in Koggenland. De vertrouwenscommissie was onderling te verdeeld om tot een ‘gedragen voordracht’ van twee kandidaten te komen. Op een later moment wordt de vacature opnieuw opengesteld. Het is de vierde keer in een paar jaar tijd dat in Noord-Holland een burgemeestersprocedure tussentijds is stopgezet.

 • Het is de vraag of Forum voor Democratie de verkiezingswinst wil en kan verzilveren door collegedeelname in provincies. Het is niet verwonderlijk dat regionale partijen het slecht hebben gedaan. De hogere opkomst wil niet zeggen dat de provinciale politiek meer is gaan leven.

  Verzilvering winst Forum in coalities ongewis

  3 reacties

  Het is nog maar de vraag of Forum voor Democratie de verkiezingswinst kan en wil verzilveren door collegedeelname in provincies. Het is niet verwonderlijk dat de regionale partijen het door de bank genomen slecht hebben gedaan. Het was meer dan ooit een ‘nationale’ en geen provinciale verkiezing. De hogere opkomst wil dan ook niet zeggen dat de provinciale politiek meer is gaan leven.

 • Provinciale Staten als geheel moeten de regie voeren over het proces van coalitieonderhandeling. Om te beginnen moet de verkiezingsuitslag door de nieuw gekozen Statenleden plenair worden geduid. Dat is de allereerste stap die nu moet worden gezet op weg naar een betere democratische provinciale politiek.

  Statenleden moeten regie voeren over nieuwe coalitie

  3 reacties

  De voltallige Provinciale Staten moeten de regie voeren over het proces van coalitieonderhandeling. Om te beginnen moet de verkiezingsuitslag door de nieuw gekozen Statenleden plenair worden geduid. Dat is de allereerste stap die nu moet worden gezet op weg naar een betere democratische provinciale politiek.

 • Voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen staan er fors minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten. Nu is een op de vijf leden van het algemeen bestuur van de waterschappen vrouw. In Provinciale Staten is de man/vrouw-verdeling iets beter: 34,7 procent van de Statenleden is vrouw.

  Vrouwen (weer) fors in minderheid op kieslijsten

  1 reactie

  Er staan fors minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen. Stem op een Vrouw roept iedereen op om op een vrouw te stemmen, maar wel op een die wat lager op de kieslijst staat. Nu is een op de vijf leden van het algemeen bestuur van de waterschappen vrouw. In Provinciale Staten is de man/vrouw-verdeling ietsjes beter: 34,7 procent van de Statenleden is vrouw.

 • De visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein verwacht tot het einde van dit jaar zo’n tien gemeenten te kunnen visiteren. Een interview met voorzitter Marjanne Sint.

  Zoektocht naar oorzaken tekorten sociaal domein

  5 reacties

  Zo’n tien gemeenten verwacht de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein tot aan het einde van het jaar te kunnen visiteren. Voornaamste doel is het boven tafel krijgen van de belangrijkste oorzaken van tekorten in het sociaal domein. De visitaties moeten daarnaast leiden tot aanbevelingen die voor alle gemeenten bruikbaar zijn. Een interview met voorzitter Marjanne Sint.

 • 179 partijen doen vandaag mee aan de verkiezingen, waarbij in totaal 570 zetels te verdelen zijn. Dat zijn er 40 meer dan de 139 partijen die nu in Provinciale Staten zitten.

  Keuze genoeg, maar wordt er ook gestemd?

  Reageer

  Zet de versplintering in de provinciale politiek door? Dat is een van de vragen die na de verkiezingen van vandaag kunnen worden beantwoord. Een andere: zal de opkomst verder dalen?

 • Het CDA-Kamerlid René Peters heeft minister De Jonge om opheldering gevraagd over de handelswijze van jeugdhulpaanbieders. In Pijnacker-Nootdorp houden jeugdhulpaanbieders spreekuren op scholen en geven ouders een verwijzing mee, waarmee ze alleen nog langs de huisarts hoeven.

  CDA laakt reclamepraktijk jeugdhulpaanbieders

  Reageer

  ‘Reclame’ maken door jeugdzorgaanbieders op scholen kan een van de oorzaken zijn van de hoge aantallen jongeren die van jeugd-ggz gebruik maken. Dat stelt het CDA-Kamerlid René Peters. Peters wil van minister De Jonge weten wat hij van deze praktijk vindt en of dit ook in andere gemeenten speelt.

 • Vooral steden buiten de Randstad krijgen fors minder geld na de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015. Alleen al de Gelderse gemeenten gaan er structureel 72 miljoen euro op achteruit, zo blijkt uit berekening van Martijn Leisink, de Arnhemse oud-wethouder jeugdzorg en financiën.

  Steden buiten Randstad de klos bij nieuw verdeelmodel

  5 reacties

  Vooral voor steden buiten de Randstad pakt het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015 nadelig uit. Alleen al de Gelderse gemeenten gaan er structureel 72 miljoen euro op achteruit, zo berekende Martijn Leisink, de Arnhemse oud-wethouder jeugdzorg en financiën. Met name steden in de Randstad gaan er op vooruit. Het nieuwe verdeelmodel wordt in 2021 ingevoerd.

 • Meer dan de helft van de bijna 13 miljoen inwoners die woensdag bij de Statenverkiezingen hun stem mag uitbrengen, is vijftig jaar of ouder. Dat meldt het CBS op basis van bevolkingscijfers van 1 januari.

  Merendeel 50-plus dat naar stembus mag

  Reageer

  Iets meer dan de helft van de bijna 13 miljoen inwoners die woensdag bij de Statenverkiezingen hun stem mag uitbrengen, is vijftig jaar of ouder. Onder 30- tot 40-jarigen zijn het minst aantal kiesgerechtigden. Er mogen meer vrouwen dan mannen stemmen. Dat meldt het CBS op basis van bevolkingscijfers van 1 januari.

 • De keuzestress slaat toe bij kiesgerechtigden voor de verkiezingen van woensdag. Het aantal mensen dat de stemhulp MijnStem de afgelopen week heeft ingevuld, steeg van 600.000 naar ruim 900.000. Dat blijkt uit een analyse van de bezoekersaantallen van MijnStem.

  Keuzestress voor verkiezingen neem toe

  2 reacties

  Veel kiesgerechtigden hebben last van ‘groeiende keuzestress’ voor de verkiezingen van woensdag. Het aantal mensen dat de stemhulp MijnStem de afgelopen week heeft ingevuld, steeg van 600.000 naar bijna een miljoen. Dat blijkt uit een analyse van de bezoekersaantallen van MijnStem, die voor alle waterschappen en provincies te raadplegen is.

 • Paul Depla (53) is benoemd tot nieuwe voorzitter van het Stedennetwerk G40. Hij volgt Ferd Crone op die deze zomer stopt als burgemeester van Leeuwarden. Ina Adema, de burgemeester van Lelystad, is benoemd tot vice-voorzitter.

  Paul Depla nieuwe voorzitter G40

  Reageer

  De Bredase burgemeester Paul Depla (53) is de nieuwe voorzitter van het Stedennetwerk G40. Hij volgt Ferd Crone op die deze zomer stopt als burgemeester van Leeuwarden. De burgemeester van Lelystad, Ina Adema (50), is benoemd tot vice-voorzitter.

 • In tien pilotgemeenten moet elke (potentiële) dak- of thuisloze jongere één aanspreekpunt krijgen. Deze ‘regisseur’ moet op alle levensgebieden ondersteuning op maat geven. Het aanstellen van een regisseur is onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021 dat is gelanceerd door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS).

  Gemeenten aan slag met dak- en thuisloze jongeren

  Reageer

  Tien pilotgemeenten gaan ervoor zorgen dat elke (potentiële) dak- of thuisloze jongere één aanspreekpunt krijgt. Deze ‘regisseur’ moet op alle levensgebieden ondersteuning op maat geven. Dit moet voor eind 2021 zijn geregeld. Jongeren moeten nu voor verschillende vormen van ondersteuning naar een ander loket.

 • Hellendoorn kijkt aan tegen een miljoenentekort op het sociaal domein. Ambtenaren, college en raad treffen blaam, zo blijkt uit een onderzoek van Twijnstra en Gudde. Gevolg van de tekorten is dat dit jaar minimaal 5,3 miljoen euro moet worden bezuinigd.

  Gemeente Hellendoorn lag te slapen

  4 reacties

  Hellendoorn kampt met een miljoenentekort op het sociaal domein. Ambtenaren zagen de tekorten oplopen, maar signalen over overschrijdingen bereikten raad, college en directie aanvankelijk niet, zo blijkt uit een onderzoek van Twijnstra en Gudde. Maar ook hen treft blaam, vindt Twijnstra en Gudde. Gevolg van de tekorten is dat dit jaar minstens 5,3 miljoen euro moet worden bezuinigd.

 • Het niet gebruikte eigen risico van de zorgverzekering voor minima vloeit terug naar de Bredase gemeentekas. Logisch, vindt de gemeente, want sinds 2018 financiert de gemeente het eigen risico voor. Gedupeerden zien het anders. Zij overwegen juridische stappen.

  Boosheid over zorgverzekering minima

  2 reacties

  Het niet gebruikte eigen risico van de zorgverzekering voor minima vloeit terug naar de Bredase gemeentekas. Logisch, vindt de gemeente, want sinds 2018 financiert de gemeente het eigen risico voor. De communicatie hierover moet wel beter, erkent de gemeente. De gedupeerden zien het anders. Zij overwegen juridische stappen als de gemeente niet alsnog het niet-gebruikte eigen risico aan hen terugbetaalt.

 • Pijnacker-Nootdorp signaleerde een ongekende groei van vooral ambulante jeugd-ggz. Uit onder onderzoek bleek dat zorgaanbieders op scholen spreekuur hielden en ouders min of meer voorgedrukte verwijzing meegaven. Daarmee hoefden ze alleen nog maar even langs de huisarts.

  ‘Reclame’ op school leidt tot dure jeugdhulp

  4 reacties

  Een ongekende groei van vooral ambulante jeugd-ggz signaleerde Pijnacker-Nootdorp. Reden voor een onderzoek. Wat bleek: zorgaanbieders hielden spreekuren op scholen en gaven de ouders een min of meer voorgedrukte verwijzing mee, waarmee ze alleen nog maar even langs de huisarts hoefden.

 • Een speciale visitatiecommissie kan op verzoek de gemeentelijke financiën in het sociaal domein doorlichten. Dat heeft het VNG-bestuur donderdag besloten.

  Thermometer in financiën sociaal domein

  Reageer

  Gemeenten kunnen hun financiën in het sociaal domein laten doorlichten. Daartoe is een speciale visitatiecommissie in het leven geroepen. De bedoeling ervan is dat gemeenten meer grip op de financiën in het sociaal domein krijgen en houden. Dat heeft het VNG-bestuur donderdag besloten.

 • Het Stedennetwerk G40 maakt zich zorgen over de rekening van het Klimaatakkoord. Het vreest dat gemeenten te weinig geld krijgen om de hen toebedachte coördinerende rol bij de energietransitie naar behoren uit te voeren. Ook voor het gasloos maken van woningen is veel te weinig geld beschikbaar.

  Zorgen over rekening Klimaatakkoord

  12 reacties

  Het Stedennetwerk G40 vreest dat gemeenten te weinig geld krijgen om de hen toebedachte coördinerende rol bij de energietransitie naar behoren uit te voeren. Ook voor het gasloos maken van woningen is veel te weinig geld beschikbaar.

 • De boetes die gemeenten mogen opleggen bij overtredingen van regels rond onderverhuur worden fors verhoogd. De maximale bestuurlijke boete bij herhaaldelijke overtredingen stijgt van 20.750 naar 83.000 euro. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

  Bestuurlijke boete illegale verhuur naar 83.000 euro

  Reageer

  De boetes die gemeenten mogen opleggen bij overtredingen van regels rond onderverhuur worden verviervoudigd. De maximale bestuurlijke boete bij herhaaldelijke overtredingen stijgt van 20.750 naar 83.000 euro. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

 • In het boek wordt Tichelaars politieke loopbaan als Kamerlid, fractievoorzitter en cdk beschreven, en zijn uiteindelijke val. Uit het boek komt een beeld naar voren dat zijn karakter – ‘recht door zee, als het moet met de vuist op tafel, hier een grapje, daar een opmerking en niet te beroerd om de boel eens even lekker op te schudden’ – en zijn ‘aanpakkende stijl’ hem nogal eens in de weg zat. En hem uiteindelijk fataal werd

  Karakter nekt oud-cdk Tichelaar

  1 reactie

  Het landelijk partijbureau van de PvdA heeft zich actief bemoeid met de val van de Drentse oud-cdk Jacques Tichelaar in februari 2017. 

 • Lang niet alle gemeenten passen hun tarieven voor huishoudelijke hulp aan de nieuwe HBH-loonschaal en de nieuwe cao aan. Zij stellen onder meer dat hun tarieven hoog genoeg zijn om dit te compenseren.

  Tarieven huishoudelijke hulp hoog genoeg

  Reageer

  Lang niet alle gemeenten passen hun tarieven voor huishoudelijke hulp aan de nieuwe HBH-loonschaal aan. Zij stellen onder meer dat hun tarieven hoog genoeg zijn om de nieuwe loonschaal te compenseren. Ook verhogen niet alle gemeenten hun tarieven ter compensatie van de cao-loonsverhoging van 4 procent. Deels omdat het niet verplicht is en deels omdat de tarieven die gemeenten hanteren hoog genoeg zijn.

 • De schuldhulpverlening kan goedkoper en beter. Daartoe kan de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) breder worden opengesteld. Er moet een einde worden gemaakt aan het minnelijk traject. Dat betoogt Stef den Daas in een essay in Binnenlands Bestuur van deze week.

  'Stop met gemeentelijke schuldhulpverlening'

  1 reactie

  De schuldhulpverlening kan goedkoper en beter. Daarvoor hoeven niet nog meer pilots en/of onderzoeken worden gedaan. De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) moet breder worden opengesteld. Er moet een einde worden gemaakt aan het minnelijk traject, waarbij gemeenten nagenoeg ‘heilige’ autonomie hebben.

   

 • Raadsleden erkennen dat samenwerking tussen raad en Provinciale Staten noodzakelijk is voor een goed lokaal bestuur en willen ook meer contact hebben. Maar aan de andere kant zijn ze behoorlijk negatief over de provincie, die zij vooral star en stug vinden. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Citisens.

  Raadsleden hebben haat-liefdeverhouding met provincie

  3 reacties

  Raadsleden hebben een haat-liefdeverhouding met de provincie. Ze zijn behoorlijk negatief over de provincie, die zij vooral star en stug vinden. Maar aan de andere kant erkennen ze dat samenwerking tussen raad en Provinciale Staten noodzakelijk is voor een goed lokaal bestuur en willen ze ook meer contact hebben.

 • Pekela, Veendam, Werkendam en Alkmaar hebben hun sociaal beleid het best op orde. Dat oordeelt de FNV in haar tweejaarlijkse Lokale Monitor. Er zijn grote verschillen in het gevoerde sociaal beleid van gemeenten en er kan nog veel worden verbeterd, vindt de FNV.

  Verbeteringen in gemeentelijk sociaal beleid nodig

  3 reacties

  Alkmaar, Pekela, Veendam en Werkendam hebben hun sociaal beleid het best op orde. Dat oordeel velt de FNV in haar tweejaarlijkse Lokale Monitor, waarin onderdelen van het sociaal beleid van gemeenten worden getoetst. 135 gemeenten hebben aan de monitor meegewerkt. Er zijn grote verschillen in het gevoerde sociaal beleid van gemeenten en er kan nog veel worden verbeterd, vindt de FNV.

 • Om (meer) grip te krijgen op de besteding van Wmo-gelden, zet de stad de zogeheten GAS-methodiek in: goal attainment scaling. De eerste metingen worden voorzichtig geanalyseerd.

  Den Haag krijgt grip op Wmo-uitgaven

  Reageer

  Wordt de 75 miljoen euro die Den Haag jaarlijks aan Wmo-maatwerkvoorzieningen uitgeeft goed besteed? Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, zet de stad de zogeheten GAS-methodiek in: goal attainment scaling. De eerste metingen worden voorzichtig geanalyseerd.

 • Bijna een op de vier Statenleden (24 procent) die in 2015 werd gekozen, is voortijdig teruggetreden. Dat is een forse stijging ten opzichte van de periode 2011-2015, toen 17 procent van de in 2011 aangetreden Statenleden de eindstreep niet haalde. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Stichting Decentraalbestuur.nl/

  Kwart Statenleden haakt tussentijds af

  2 reacties

  Bijna een kwart van de Statenleden (24 procent) die in 2015 werd gekozen, is voortijdig teruggetreden. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de periode 2011-2015, toen 17 procent van de in 2011 aangetreden Statenleden de eindstreep niet haalde.

 • Veertien Twentse gemeenten pakken samen fraude in de Wmo en de jeugdhulp te voorkomen en/of misstanden aan te pakken. Met het speciaal ontwikkelde barrièremodel worden risico’s in kaart gebracht én zo nodig actie ondernomen. Bij bijna een op de vijf aanbieders is sinds de invoering van het model een verhoogd risico ontdekt.

  Twente pakt malafide zorgaanbieders aan

  3 reacties

  De veertien Twentse gemeenten hebben de handen ineen geslagen om fraude in de Wmo en de jeugdhulp te voorkomen en/of misstanden aan te pakken. Met het speciaal ontwikkelde barrièremodel worden risico’s in kaart gebracht én zo nodig actie ondernomen. Die varieert van nader onderzoek tot het doen van aangifte. Bij bijna een op de vijf aanbieders is sinds de invoering van het model een verhoogd risico ontdekt. 

 • En weer is een gemeente door de hoogste bestuursrechter teruggefloten over het gevoerde beleid rondom huishoudelijke hulp. Dit keer is het Enschede. 'Deze uitspraak heeft grote consequenties voor álle gemeenten die op resultaat indiceren’, stelt advocaat Petra Gerritsen van Bolwerk Advocaten uit Enschede.

  Resultaatgericht indiceren opnieuw onder vuur

  4 reacties

  Opnieuw is een gemeente door de hoogste bestuursrechter op de vingers getikt over het gevoerde beleid rondom huishoudelijke hulp. Dit keer is het Enschede, waar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat een indicatie op resultaat, zonder deze te vertalen in een concreet aantal uren, niet mag. Ook niet als wel de frequentie wordt aangegeven. ‘Deze uitspraak heeft grote consequenties voor álle gemeenten die op resultaat indiceren’, stelt advocaat Petra Gerritsen van Bolwerk Advocaten uit Enschede.

 • Jarenlang was een discussie over de bestuurlijke toekomst politiek onbespreekbaar in Waterland. Nu is het taboe er af. Alle geledingen in de samenleving worden actief bij het debat over de bestuurlijke toekomst betrokken.

  Fusie: argumenten boven emoties

  Reageer

  Acht jaar lang was een discussie over de bestuurlijke toekomst van Waterland politiek onbespreekbaar. Dat taboe is er af: alle scenario's worden nu tegen het licht gehouden. Dat gebeurt nadrukkelijk op basis van argumenten in plaats van emoties. Alle geledingen in de samenleving worden actief bij het debat betrokken.

 • De landelijke monitor eigen bijdrage Wmo wordt niet aangepast. Met de monitor worden verschillende effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart gebracht. Dat stelt minister De Jonge (VWS) in antwoord op Kamervragen van John Kerstens (PvdA).

  Monitor eigen bijdrage Wmo deugt wel

  1 reactie

  Er is geen aanleiding om de landelijke monitor eigen bijdrage Wmo aan te passen. Met de monitor worden verschillende effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart gebracht. Gemeenten worden voldoende gecompenseerd voor de derving van inkomsten door de invoering van het abonnementstarief.

 • Dat blijkt uit het recent verschenen onderzoek ‘Rekrutering en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018: ontwikkelingen vanaf 2006 geduid’ van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente. Vooral in kleine gemeenten en bij het CDA, de PvdA en SGP blijven de problemen groot. Lokale partijen hebben de minste moeite om geschikte kandidaten te vinden.

  Zoektocht raadsleden makkelijker

  Reageer

  Het is door de bank genomen voor politieke partijen minder moeilijk geworden om aan geschikte kandidaat-raadsleden te komen. Toch geeft nog altijd ruim een derde van de politieke partijen (36,6 procent) aan moeite te hebben om voldoende kandidaten te rekruteren.

 • Duurzaamheid is het belangrijkste thema voor de Statenverkiezingen. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s die Citisens op verzoek van Binnenlands Bestuur heeft gemaakt.

  Duurzaamheid belangrijkste verkiezingsthema Staten

  2 reacties

  Duurzaamheid is hèt thema bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. Verkeer en vervoer en woningbouw spelen eveneens in alle provincies een prominente rol. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s die Citisens op verzoek van Binnenlands Bestuur heeft gemaakt.

 • Dankzij een Nuenens burgerinitiatief is door Provinciale Staten van Noord-Brabant een streep gezet door de gedwongen herindeling met Eindhoven. Hooguit kan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken besluiten de herindelingsprocedure over te nemen en zelf met een herindelingsvoorstel te komen. Die kans is nihil.

  Analyse: Herindeling struikelt over ‘boze burgers’

  1 reactie

  ‘Boze burgers’ uit Nuenen hebben het voor elkaar gekregen dat de herindeling met Eindhoven van de baan is. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hadden het herindelingsdossier in de ijskast gezet, maar die is er dankzij het burgerinitiatief weer uitgehaald. En vervolgens door Provinciale Staten definitief naar de prullenbak verwezen. Hooguit kan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken nog roet in het eten gooien. Zij kan besluiten de herindelingsprocedure over te nemen en zelf met een herindelingsvoorstel te komen. Die kans is echter nihil.

 • De meeste provincies voeren specifieke campagnes om de opkomst te bevorderen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Dat blijkt uit een rondgang langs alle provincies.

  Op zoek naar de provinciale kiezer

  Reageer

  De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in. Dat blijkt uit een rondgang langs alle provincies.

 • Tussen gemeenten en zorgaanbieders is discussie over reële kostprijzen en tarieven voor de jeugd-ggz. Er ligt nu een onafhankelijk rekeninstrument waarmee gemeenten en aanbieders het ‘goede gesprek’ kunnen voeren om tot reële tarieven te komen.

  'Gedoe' over kostprijs jeugd-ggz kan voorbij zijn

  1 reactie

  Tussen gemeenten en aanbieders is veel discussie over reële kostprijzen en tarieven voor de jeugd-ggz. Gemeenten vinden dat aanbieders te veel vragen en aanbieders vinden dat gemeenten te weinig betalen. Er ligt nu een onafhankelijk rekeninstrument waarmee gemeenten en aanbieders het ‘goede gesprek’ kunnen voeren om tot reële tarieven te komen. GGZ Nederland en gemeenten zijn er blij mee.

 • De Noord-Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk heeft met teleurstelling kennis genomen van de crisis in Haaren. Hij heeft Yves de Boer (VVD) als waarnemend burgemeester benoemd.

  Onoorbare zaken in Haaren

  Reageer

  In Haaren hebben zich onoorbare zaken afgespeeld. Die hebben geleid tot ‘beschadigde mensen en een breuk in de onderlinge verhoudingen’. Met deze woorden heeft de Noord-Brabantse commissaris van de koning Wim van den Donk zijn teleurstelling uitgesproken over de crisis in Haaren.

 • Gemeenten willen duidelijkheid over het al dan niet kunnen blijven indiceren op resultaat. Die duidelijkheid moet minister De Jonge (VWS) bieden. De Peelgemeenten en Helmond hebben de minister gevraagd zich expliciet uit te spreken en de wet te repareren.

  De Jonge moet kleur bekennen in ‘resultaatdiscussie’

  1 reactie

  Gemeenten snakken naar duidelijkheid over het al dan niet kunnen blijven indiceren op resultaat. Die duidelijkheid moet minister De Jonge (VWS) geven. De Peelgemeenten en Helmond hebben de minister in een brief gevraagd kleur te bekennen én de wet te repareren.

 • Het belang van een betere afspiegeling van de samenleving in de samenstelling van de raad wordt door raadsleden omarmd. Als daar het begrip diversiteit aan wordt gekoppeld, ontstaat in sommige gevallen ‘ongemak en weerstand', zo blijkt uit onderzoek.

  Diversiteit in gemeenteraad blijft lastig

  3 reacties

  Raadsleden zijn, ongeacht hun identiteit, bezorgd over de achterstelling en discriminatie van maatschappelijke groepen in de politiek. Dat wil echter niet zeggen dat raadsleden de oplossing zien in meer diversiteit in de politiek.

 • De landelijke campagne voor de waterschapsverkiezingen is vandaag officieel gestart. Het doel is om zoveel mogelijk mensen op 20 maart naar de stembus te lokken.

  Campagne waterschapsverkiezingen van start

  Reageer

  De landelijke campagne voor de waterschapsverkiezingen is vandaag van start gegaan. Het doel is om zoveel mogelijk mensen op 20 maart naar de stembus te trekken. Vier jaar geleden, toen de waterschapsverkiezingen voor het eerst werden gecombineerd met die voor Provinciale Staten, bracht 43,5 procent van de kiezers zijn stem uit voor een nieuw waterschapsbestuur. Nu geeft zo’n 45 procent van de Nederlanders aan dat te zullen gaan doen. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van de Unie van Waterschappen is gehouden onder 2.100 Nederlanders.

 • Het Wmo-abonnementstarief leidt tot onduidelijkheid. Dat blijkt uit klachten en signalen van burgers die de Nationale Ombudsman de afgelopen weken heeft ontvangen. Er zijn twijfels over de juiste toepassing van de maatregel door gemeenten.

  Eigen bijdrage Wmo leidt tot verwarring

  2 reacties

  De invoering van het Wmo-abonnementstarief leidt tot onduidelijkheid. Dat blijkt uit klachten en signalen van burgers die de Nationale Ombudsman de afgelopen weken heeft ontvangen. In een brief aan minister Hugo de Jonge (VWS) dringt de Ombudsman aan op duidelijkheid. Er zijn twijfels over de juiste toepassing van de maatregel door gemeenten.  

 • De Tilburgse wethouder Erik de Ridder (CDA) wordt de nieuwe watergraaf van Waterschap De Dommel. Naar verwachting wordt De Ridder in het voorjaar benoemd. Hij volgt Peter Glas op. De benoeming geldt voor zes jaar.

  Tilburgse wethouder wordt watergraaf

  Reageer

  De Tilburgse wethouder Erik de Ridder (CDA) wordt de nieuwe watergraaf van Waterschap De Dommel. Naar verwachting wordt De Ridder in het voorjaar benoemd. Hij volgt Peter Glas op. De benoeming geldt voor zes jaar.

 • Slechts vier op de tien Noord-Hollandse kiezers weet dat er op 20 maart Statenverkiezingen zijn. Ruim een derde van de kiezers (35 procent) weet niet dat er verkiezingen voor de deur staan. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd onder 1.500 Noord-Hollanders.

  Noord-Hollanders onbekend met naderende verkiezingen

  1 reactie

  Ruim een derde van de kiezers (35 procent) in Noord-Holland weet niet dat er verkiezingen voor Provinciale Staten voor de deur staan. 22 procent heeft er ‘vaag iets over gehoord’. Slechts vier op de tien kiezers (41 procent) weet dat er verkiezingen op 20 maart zijn.

 • De verantwoordelijkheid voor het zicht op het kind dat op de wachtlijst staat bij de Raad voor de Kinderbescherming, blijft oneigenlijk lang bij de melder liggen zoals het wijkteam of Veilig Thuis. Dat constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

  Wijkteam te lang verantwoordelijk voor kind

  1 reactie

  Door de ruime overschrijding van de wachtnorm door de Raad voor de Kinderbescherming blijft de verantwoordelijkheid voor het zicht op het kind dat op de wachtlijst staat, oneigenlijk lang bij de melder liggen zoals het wijkteam of Veilig Thuis.

 • De vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen wordt onderzocht. Op grond daarvan beslist minister Ollongren van Binnenlandse Zaken of de vergoeding wordt aangepast.

  Vergoeding Statenleden onder de loep

  2 reacties

  Er komt een onderzoek naar de vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen. Op grond van dat onderzoek beslist minister Ollongren van Binnenlandse Zaken of de vergoeding wordt aangepast. Dat schrijft Ollongren in een brief aan de Kamer.

 • Zeventien griffiers in Noordoost-Brabant zijn met praktische voorstellen gekomen om grip en sturing van raadsleden op regionale samenwerkingsverbanden te vergroten. Er wordt nu een jaar met de nieuwe aanpak gewerkt. Een goede start is gemaakt, maar het kan altijd beter.

  Griffiers pakken bestuurlijke spaghetti aan

  2 reacties

  Menig raadslid verzucht geen grip te hebben op regionale samenwerkingsverbanden. In zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant is dat niet anders. De griffiers staken de koppen bij elkaar en kwamen met praktische voorstellen om grip en sturing te vergroten. Er wordt nu een jaar met de nieuwe aanpak gewerkt. Een goede start is gemaakt, maar het kan altijd beter.

 • Rijk, provincie en gemeenten hebben huiswerk te doen om de grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk en ‘opgave gericht’ uit te voeren. Dat betoogt Han Polman, voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur en commissaris van de koning in Zeeland, in een essay in Binnenlands Bestuur van deze week.

  Alle bestuurslagen moeten aan de bak

  4 reacties

  Belangrijke vraagstukken van de samenleving kunnen allang niet meer door één overheidslaag worden opgepakt. Rijk, provincie en gemeenten hebben samen én afzonderlijk nog wel wat huiswerk te doen om die grote maatschappelijke opgaven succesvol en vooral ‘opgave gericht’ op te pakken en uit te voeren. Dat betoogt Han Polman, voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur en commissaris van de koning in Zeeland, deze week in een essay in Binnenlands Bestuur.

 • Het nieuwe verdeelmodel sociaal domein moet het kabinet niet zien als wondermiddel voor de tekorten waar gemeenten nu mee worden geconfronteerd. oor een goede verdeling van het macro zijn toereikende macrobudgetten noodzakelijk.’ Er moet ook een financieel vangnet komen voor uitschieters in het verdeelmodel. Dat stelt de VNG.

  Vangnet nodig voor uitschieters nieuw verdeelmodel

  Reageer

  Gemeenten vrezen dat het nieuwe verdeelmodel sociaal domein door het kabinet als wondermiddel wordt gezien voor de tekorten waar gemeenten nu mee worden geconfronteerd. ‘Voor een goede verdeling zijn toereikende macrobudgetten noodzakelijk.’ Er moet ook een financieel vangnet komen voor uitschieters in het verdeelmodel.   

 • Voor alle 21 waterschappen heeft Citisens afzonderlijke stemhulpen gemaakt. In MijnStem komen vooral die punten aan de orde waarin partijen van elkaar verschillen. Dat doen ze op de 25 stellingen die elk van de 21 stemhulpen telt, weet Anne van de Meerakker, vanuit Citisens projectleider voor de stemhulpen van de waterschappen. Belangrijk, want er moet wat te kiezen zijn, anders heeft een stemhulp geen zin. Bij het ene waterschap spelen andere discussiepunten dan bij het andere, maar er kan een top drie worden gedestilleerd die bij alle waterschappen tot politieke verdeeldheid leidt.

  Takenpakket waterschap verdeelt kiezer

  1 reactie

  Het takenpakket van waterschappen, de waterschapsbelasting en recreatie zijn hot topics bij de waterschapsverkiezingen van 20 maart. Dat blijkt uit een analyse die op verzoek van Binnenlands Bestuur door Citisens is gemaakt. 

 • Dat stelt het Huis voor Klokkenluiders. Vertrouwenspersonen zijn behoorlijk kritisch over de cultuur binnen hun organisatie of bedrijf, zo blijkt uit onderzoek. In veel organisaties heersen gevoelens van onveiligheid en angst, schort het aan ruimte voor tegenspraak en durft men misstanden niet te melden, aldus het Huis voor Klokkenluiders.

  Vertrouwenspersonen in het nauw

  1 reactie

  Een op de vijf vertrouwenspersonen denkt dat hun rol als vertrouwenspersoon hun carrière schaadt. Een op de tien vertrouwenspersonen heeft vanwege gevoelens van onveiligheid wel eens overwogen het bijltje als vertrouwenspersoon erbij neer te gooien.

 • Voor de waterschapsverkiezingen hebben zich 196 partijen gemeld. Er zijn 442 zetels te verdelen. Voor het Waterschap Limburg dingen de meeste partijen mee. Veertien partijen hopen daar een of meer van de 21 zetels voor het algemeen bestuur te bemachtigen.

  Meeste partijen voor waterschapsverkiezingen in Limburg

  2 reacties

  Voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart hebben zich 196 partijen gemeld. Er zijn 442 zetels te verdelen. Voor het Waterschap Limburg dingen de meeste partijen mee: maar liefst 14 partijen hopen daar een of meer van de 21 zetels voor het algemeen bestuur te bemachtigen.

 • Aan de Provinciale Statenverkiezingen willen 179 partijen meedoen. Er zijn 570 zetels te verdelen. In Zuid-Holland hebben inwoners met zeventien deelnemende partijen de meeste keuze. Dat blijkt uit gegevens die de Kiesraad woensdag bekend heeft gemaakt.

  Bijna 180 deelnemende partijen aan Statenverkiezingen

  1 reactie

  Aan de Provinciale Statenverkiezingen van volgende maand willen in totaal 179 partijen meedoen. Er zijn 570 zetels te verdelen. In Zuid-Holland hebben inwoners de meeste keuze: daar willen zeventien partijen aan de Statenverkiezingen meedoen. In Overijssel en Limburg dingen met dertien partijen het minst aantal partijen mee naar een of meerdere statenzetels.

 • De persoon en niet de partij was voor 55 procent van de kiezers doorslaggevend bij de raadsverkiezingen van vorig jaar maart. Dit blijkt uit Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2018, van de Universiteit Twente. Dat is dinsdag openbaar gemaakt.

  Persoon doorslaggevend in stemhokje

  Reageer

  Niet de partij, maar de persoon was voor een meerderheid van de kiezers (55 procent) doorslaggevend in het stemhokje bij de raadsverkiezingen van vorig jaar maart. Vooral mannen, ouderen, lager opgeleiden en mensen in kleine gemeenten stemmen op een bekende of een kandidaat uit de eigen buurt.

 • De landelijke monitor die de effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart moet brengen, moet worden aangepast. In ieder geval moet de derving van de eigen bijdragen van algemene voorzieningen erin worden meegenomen, stelt Ede namens de regio FoodValley.

  Monitor eigen bijdrage Wmo schiet tekort

  2 reacties

  De landelijke monitor die de effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart moet brengen, moet worden uitgebreid. Zo moet ook de derving van de eigen bijdragen van algemene voorzieningen bij de monitoring worden betrokken. Dat is een belangrijke kostenpost voor gemeenten, stelt Ede namens de regio FoodValley.

 • Nieuwe en zittende burgemeesters krijgen een Veiligheidspakket van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin zit onder meer informatie over hoe te handelen als er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging.

  Steun voor bedreigde burgemeesters

  1 reactie

  Alle nieuwe en zittende burgemeesters krijgen een Veiligheidspakket van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin zit informatie over preventieve maatregelen rond woning en werk, over ondermijning en hoe te handelen als er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) vindt het goed dat er, naast aandacht voor fysieke maatregelen, nu ook aandacht is voor de impact van bedreigingen op burgemeesters en hun gezinnen.

 • Bij een aantal gemeenten dat al voor dit jaar de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen hadden verlaagd of afgeschaft, is sprake van een toename van het aantal Wmo-cliënten. Dat zegt echter niets over de gevolgen van de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 1 januari dit jaar. Dat is andere koek, benadrukken gemeenten.

  Gemeenten houden hart vast voor Wmo-uitgaven

  9 reacties

  Bij enkele gemeenten die al voor dit jaar, op eigen initiatief, de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen hadden verlaagd of afgeschaft, is sprake van een toename van het aantal Wmo-cliënten. Zij kunnen echter niet aangeven of die verlaging een-op-een heeft geleid tot een toename van het aantal Wmo-cliënten. Het zegt echter niets over de gevolgen van de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 1 januari dit jaar. Dat is andere koek, benadrukken gemeenten.

 • In Overijsselse gemeenten is steeds meer aandacht voor het informeel oplossen van klachten. Een goede ontwikkeling, stelt de Overijsselse Ombudsman in zijn jaarverslag over 2018.

  Meer aandacht voor informeel oplossen klachten

  3 reacties

  In Overijsselse gemeenten en samenwerkingsverbanden is in toenemende mate aandacht voor het informeel oplossen van klachten. Dat is een goede ontwikkeling, stelt de Overijsselse Ombudsman in zijn jaarverslag over 2018. Een persoonlijke, betrokken en oplossingsgerichte benadering draagt bij aan het herstel van vertrouwen in de overheid, zo stelt hij.

 • Het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt pas in 2021 ingevoerd. Dat hebben gemeentekoepel VNG en het ministerie van VWS onlangs besloten.

  Pas in 2021 nieuw woonplaatsbeginsel jeugdhulp

  Reageer

  De ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt met een jaar uitgesteld. Dat hebben gemeentekoepel VNG en het ministerie van VWS besloten. Het zou per 2020 worden aangepast.

 • Gemeenten ontvangen dit jaar 10,2 miljard euro uit heffingen; 4,3 procent meer dan vorig jaar. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2019.

  Trendbreuk in gemeentelijke heffingen

  5 reacties

  Gemeenten verwachten dit jaar 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen; 4,3 procent meer dan vorig jaar. Vooral de opbrengst van de reinigingsheffingen stijgt, terwijl die de afgelopen tien jaar vrijwel gelijk bleef. De onroerendezaakbelasting (ozb) laat de grootste stijging in zes jaar zien. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2019.

 • Het is zinvol om inwoners met verschillende ‘betrokkenheidsprofielen’ met een andere boodschap (en eventueel een ander medium) te benaderen om mee te doen aan burgerparticipatietrajecten.Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Hogeschool Utrecht en Citisens.

  Op maat gesneden burgerparticipatie

  5 reacties

  Verschillende type mensen moeten op verschillende manieren worden benaderd om mee te denken over de directe leefomgeving, of mee te doen aan de verbetering daarvan. One size fits all werkt niet meer. In Overbetuwe en Utrecht is geëxperimenteerd met op maat gesneden communicatie- en participatiestrategieën op basis van zogeheten betrokkenheidsprofielen. ‘We hebben meer mogelijkheden om gerichter mensen te activeren.’

 • Politieke partijen moeten op hun kandidatenlijsten de genderidentiteit van de kandidaten doorgeven. Die oproep doen Stem op een Vrouw en Open State Foundation. De informatie is noodzakelijk om de emancipatie van vrouwen in de politiek bij te houden, zo stellen zij.

  M/v/x op kandidatenlijst verkiezingen

  8 reacties

  Politieke partijen moeten bij het inzenden van hun kandidatenlijsten de genderidentiteit van de kandidaten doorgeven. Die oproep doen Stem op een Vrouw en Open State Foundation. Zij stellen dat de informatie noodzakelijk is om de emancipatie van vrouwen in de politiek bij te houden. Partijen kunnen kiezen voor notering van m/v/x.

 • Gedeputeerde Staten hebben het initiatief tot de Voedsel1000 genomen, mede omdat de voedselsector een belangrijke economie is en veel werkgelegenheid creëert. De huidige wijze van voedselproductie brengt vraagstukken met zich mee, die volgens GS om een antwoord vragen. ‘Hoe gaan we om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we een schonere lucht? En hoe behouden we een vruchtbare bodem? Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker én gezond voedsel dat goed is voor jou, voor de dieren en voor het milieu?’ Aan het einde van de Voedsel1000 liggen er tien tot honderd voorstellen over het Brabantse voedselsysteem.

  Brabant doet V1000 in plaats van een G1000

  Reageer

  De provincie Noord-Brabant organiseert op 19 februari een variant op de G1000: de Voedsel1000. Het is de bedoeling dat de deelnemers samen tot ideeën en oplossingen komen die bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem. Het proces moet in juni uitmonden in het eerste Brabantse Voedselbesluit. 

 • Drentse gemeenten en zorgaanbieders gaan de tekorten op de jeugdhulp analyseren. Deze vormt de basis voor een uitvoeringsplan voor 2019 en verder. Doel is te zorgen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten.

  Jeugdhulp Drenthe onder de loep

  Reageer

  Drentse gemeenten en zorgaanbieders gaan samen analyseren waardoor de tekorten op de jeugdhulp worden veroorzaakt. Die analyse moet over hooguit drie maanden klaar zijn en zal de basis vormen voor een uitvoeringsplan voor 2019 en verder. Doel is te zorgen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten.

 • De inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen levert Enschede besparingen op de jeugdhulp op. Een pilot bij negen huisartsenpartijken wijst dat uit.

  Enschede bespaart op jeugdhulp

  Reageer

  De inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen levert Enschede besparingen op de jeugdhulp op. Een pilot bij negen huisartsenpartijken wijst dat uit. Dit is voor het college Enschede reden om de ondersteuning jeugd in de huisartsenpraktijk tot en met 2021 voort te zetten en uit te breiden naar 80 procent van de Enschedese huisartsenpraktijken.

 • De (boven)regionale expertteams jeugdhulp zorgen nog niet voor snelle en passende hulp voor jongeren met complexe problematiek. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van onderzoek bij vijf expertteams.

  Expertteams jeugd nog niet op dreef

  Reageer

  De (boven)regionale expertteams jeugdhulp leiden nog niet tot snelle en passende hulp voor kinderen met complexe problematiek. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van onderzoek bij vijf expertteams.

 • Er moet meerjarig onderzoek komen naar het effect van wijkteams op de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Dat stelt Sociaal Werk Nederland in een reactie op het vorige week verschenen CPB-onderzoek naar de Wmo-kosten van wijkteams.

  Meerjarig onderzoek wijkteams nodig

  3 reacties

  Meerjarig onderzoek moet uitwijzen wat het effect van wijkteams is op de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Ook moet worden gekeken naar de ontwikkeling van verwijzingen en de bijbehorende kosten. Het is veel te kort door de bocht om nu te concluderen dat sociale wijkteams leiden tot een extra vraag naar Wmo-voorzieningen. ‘Daarvoor is het proces van de huidige transformatie te complex.’

 • Er moet een vast, landelijk tarief komen voor de eenvoudige huishoudelijke hulp. Dat zou helpen om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalbaar te houden.

  Landelijke tarieven moeten Wmo betaalbaar houden

  3 reacties

  Er zou een vast, landelijk tarief moeten komen voor de eenvoudige huishoudelijke hulp. Daarbij moet wel de mogelijkheden blijven bestaan tot verhoging, mits deze kan worden onderbouwd door aanbieders. Dat is een van de opties om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalbaar te houden.

 • Het dispuut tussen rijk en gemeenten over de financiering van het Wmo-abonnementstarief mag niet leiden tot verslechtering van het zorgaanbod via gemeenten. Dat stellen Ieder(in), Patiëntenfederatie, Per Saldo, KBO-PCOB en LOC in een brief aan de Tweede Kamer.

  Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorg

  2 reacties

  De discussie tussen rijk en gemeenten over de financiering van het Wmo-abonnementstarief mag niet leiden tot verslechtering van het zorgaanbod via gemeenten. Ook moeten de (minima)regelingen voor lagere inkomens volledig overeind blijven.

 • De toenemende Wmo-kosten worden niet zonder meer door de - samenstelling van - wijkteams veroorzaakt. ‘De wijkteams hebben een bredere kijk dan alleen de Wmo en mogelijk zijn ze een boeggolf aan het wegwerken van problemen die voorheen niet zichtbaar waren’, stelt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg.

  Wijkteams zijn ‘boeggolf’ aan het wegwerken

  4 reacties

  Het is te kort door de bocht om te concluderen dat wijkteams zorgen voor hogere Wmo-kosten. ‘Daarvoor is de complexiteit van het vraagstuk te groot’, stelt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. ‘De wijkteams hebben een bredere kijk dan alleen de Wmo en mogelijk zijn ze een boeggolf aan het wegwerken van problemen die voorheen niet zichtbaar waren.’

 • De provincie Noord-Holland is het oneens met de aantijging van de Stichting IJmondig uit Wijk aan Zee dat zij te weinig doet om de problemen bij Tata Steel/Harsco aan te pakken.

  Inwoners zijn ‘gepingpong’ tussen overheden zat

  3 reacties

  Boetes die bedrijven krijgen opgelegd bij overtredingen, mogen niet meer van de belasting worden afgetrokken. Een brief met die oproep gaat de Noord-Hollandse gedeputeerde Adnan Tekin namens provinciekoepel IPO aan de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat sturen. Dit is een van de acties die de provincie onderneemt tegen de ‘grafiet-regen’ van Tata Steel/Harsco. De provincie Noord-Holland is het niet eens met de aantijging van de Stichting IJmondig uit Wijk aan Zee dat zij te weinig doet om de problemen bij Tata Steel/Harsco aan te pakken.

 • De crisishulp aan jongeren in zestien Zuid-Limburgse gemeenten wordt per 1 juli anders aangepakt.‘We willen de zorg korter en ambulanter en daarmee beter regelen’, vat een woordvoerder van de gemeente Maastricht samen.

  Crisishulp jongeren Limburg korter en ambulanter

  Reageer

  De crisishulp aan jongeren in zestien Zuid-Limburgse gemeenten gaat per 1 juli op de schop. Doel is kwetsbare jongeren in een crisissituatie sneller te helpen en het verblijf in de crisisopvang te beperken tot maximaal één week. Dat kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld sneller intensieve ambulante hulp in het gezin in te zetten.

 • De Kieswet moet worden aangepast opdat militairen die worden uitgezonden, tijdelijk ontslag kunnen krijgen als raads- of Statenlid. Dat stelt de Nationale ombudsman, ook Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

  Kieswet moet aangepast voor militairen

  2 reacties

  De Kieswet moet zodanig worden aangepast dat militairen die worden uitgezonden tijdelijk ontslag kunnen krijgen als raads- of Statenlid. Dat stelt de Nationale ombudsman, tevens Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

 • De herindelingshausse lijkt voorbij, maar er moet en staat er nog een en ander te gebeuren. Vooral in Noord-Holland en Noord-Brabant. Dat blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur.

  Herindelingsperikelen in het land

  1 reactie

  De herindelingsgolf lijkt voorbij, maar her en der in het land moet en staat er nog een en ander te gebeuren. Vooral in Noord-Holland, Noord-Brabant, Groningen en mogelijk in Zuid-Holland. Dat blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur. 

 • Na de vele herindelingen per januari is het de komende jaren rustig op het fusiefront. Dit jaar staan er helemaal geen herindelingen op stapel; de jaren daarop – vooralsnog – een enkele. Dat blijkt uit een inventarisatie door Binnenlands Bestuur.

  Rust terug op het herindelingsfront

  5 reacties

  Na een ware herindelingshausse is het de komende jaren rustig op het fusiefront. Per 1 januari telt Nederland 355 gemeenten; 25 minder dan vorig jaar. Dit jaar staan er helemaal geen herindelingen op stapel; de jaren daarop – vooralsnog – een enkele. Er zijn wel nog wat ‘losse eindjes’.

 • Twaalf procent van de opgedaagde kiezers zou niet voor het referendum de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) hebben gestemd als er niet gelijktijdig gemeenteraadsverkiezingen waren gehouden. Dat blijkt uit het Nationaal Referendum Onderzoek 2018 dat onder leiding van politicoloog Kristof Jacobs van de Radboud Universiteit is uitgevoerd.

  Zonder raadsverkiezingen minder Wiv-stemmers

  Reageer

  De gemeenteraadsverkiezingen van maart hebben kiezers gestimuleerd om te stemmen bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Twaalf procent van de opgedaagde kiezers zou niet voor het referendum hebben gestemd als er niet gelijktijdig gemeenteraadsverkiezingen waren gehouden. Het omgekeerde was nauwelijks het geval. Dat blijkt uit het Wiv-referendum. Nationaal Referendum Onderzoek 2018 dat onder leiding van politicoloog Kristof Jacobs van de Radboud Universiteit is uitgevoerd.

 • Op 1 januari start in de veertien Twentse gemeenten de pilot streettriage voor personen met verward gedrag. Doel is om iemand met verward gedrag op straat zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek te bieden.

  Twentse gemeenten starten met streettriage

  1 reactie

  In de veertien Twentse gemeenten start op 1 januari de pilot streettriage voor personen met verward gedrag. Doel is om iemand met verward gedrag op straat zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek te geven.

 • Nijkerk en Bodegraven-Reeuwijk zijn blij met de uitspraak over normtijden huishoudelijke ondersteuning van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Eindelijk duidelijkheid, zo stellen beide gemeenten. Ook voor andere gemeenten.

  Normtijden: eindelijk duidelijkheid voor gemeenten

  2 reacties

  De gemeenten Nijkerk en Bodegraven-Reeuwijk zijn blij met de uitspraak over normtijden huishoudelijke ondersteuning van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Eindelijk duidelijkheid, zo stellen beide gemeenten in een reactie op de uitspraak van de CRvB van maandag. Die duidelijkheid zal ook andere gemeenten helpen, zo verwacht Bodegraven-Reeuwijk. In ieder geval beide gemeenten moeten aan de bak met hun indicatieprotocollen.

 • Burgemeesters vormen geen eenheidsworst. 'Er is juist sprake van veelkleurigheid’, stellen onderzoekers van adviesbureaus BMC en De Beuk in hun rapport 'Wie zijn de burgemeesters. Wat onderscheidt de Nederlandse burgemeester van andere Nederlanders?'

  Burgemeesters zijn niet verlegen

  4 reacties

  Burgmeesters in Nederland ‘houden allemaal van mensen, ze houden van afwisseling, hebben enorm veel energie en zijn maatschappelijk gedreven. Verlegen zijn ze allerminst en ze hebben een intrinsieke behoefte om van betekenis te zijn voor anderen’.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. In een serie belicht Binnenlands Bestuur een aantal hete hangijzers. In het vierde deel: raadsleden over hun provincie.

  Een verre, nogal stugge vriend

  Reageer

  Gemeenteraadsleden hebben een haat-liefdeverhouding met de provincie. Ze willen graag meer contact met Provinciale Staten, maar vinden de provincie ook star en stug. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en Citisens onder ruim 1.200 raadsleden.

 • De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

  Op zoek naar de provinciale kiezer

  Reageer

  De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

 • Voor 64 gemeenten, groot en klein en verspreid over het hele land, heeft Citisens stemhulpen gemaakt. In MijnStem komen niet alleen thema’s voor die partijen belangrijk vinden, maar vooral waarop de deelnemende partijen van mening verschillen. ‘Als partijen het roerend eens zijn over bepaalde onderwerpen, helpt het de kiezer immers niet om een keuze te maken. Die komen dan niet in de stemhulp terecht’, verduidelijkt Evert Wolters, adviseur bij Citisens (zie kader rechts). Als supervisor over inhoud en kwaliteit van de stemhulp weet hij als geen ander wat de verkiezingsthema’s zijn en kent hij de worsteling van partijen bij thema’s als duurzaamheid en het sociaal domein.

  Moeite met politiseren lokaal beleid

  Reageer

  De campagnes zijn in volle gang in de 335 gemeenten waar op 21 maart verkiezingen worden gehouden. Welke thema’s zijn belangrijk en vooral, op welke thema’s verschillen de partijen van mening? Citisens analyseerde op verzoek van Binnenlands Bestuur de verkiezingsthema’s van 64 gemeenten

 • Het had een unicum kunnen zijn: vier Kempengemeenten die een federatie vormen. Hád, want de betrokken colleges zien er vooralsnog geen heil in. De raden moeten zich nog beraden. Ook de provincie Brabant houdt zich op de vlakte.

  Te vroeg voor de federatie

  Reageer

  Het had een unicum kunnen zijn: vier Kempengemeenten die een federatie vormen. Hád, want de betrokken colleges zien er vooralsnog geen heil in. De raden moeten zich nog beraden. Ook de provincie Brabant houdt zich op de vlakte.

 • Gemeenten zijn wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De variëteit is groot, één recept is er niet en de (on)bekendheid blijft een worsteling. We nemen een kijkje in Den Haag en Stichtse Vecht.

  Eén recept voor steun is er niet

  Reageer

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De variëteit is groot, één recept is er niet en de (on)bekendheid blijft een worsteling. We nemen een kijkje in Den Haag en Stichtse Vecht.

 • Gemeenten zijn nog steeds hard bezig om een sluitende aanpak te regelen voor mensen met verward gedrag. Die moet er op 1 oktober zijn. Daarbij stuiten gemeenten en regio’s regelmatig op obstakels. Hulp van de landelijke overheid blijft nodig. De hoop is dat nieuwe colleges de aanpak goed borgen.

  Hobbels bij aanpak van verward gedrag

  Reageer

  Gemeenten zijn nog steeds hard bezig om een sluitende aanpak te regelen voor mensen met verward gedrag. Die moet er op 1 oktober zijn. Daarbij stuiten gemeenten en regio’s regelmatig op obstakels. Hulp van de landelijke overheid blijft nodig. De hoop is dat nieuwe colleges de aanpak goed borgen.

 • De aanbesteding van de jeugdhulp heeft de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem flink wat werk gekost. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Nu ligt er een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar. 

  Jeugdcontract voor zeker vier jaar

  Reageer

  De aanbesteding van de jeugdhulp heeft de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem flink wat werk gekost. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Nu ligt er een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar. 

 • Veel gemeenten stemmen niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is voor hen onacceptabel.

  'Dat zinnetje moet uit het IBP'

  Reageer

  Veel gemeenten stemmen niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is voor hen onacceptabel.

 • Met 14 fracties op 35 raadsleden is de Lelystadse raad sterk versnipperd. Tegelijk liggen er talloze bestuurlijke opgaven. Gaat de versnippering verlammend werken? Een gesprek met burgemeester en raadsvoorzitter Ina Adema over de stad, de uitdagingen, de potentie, en over raad en college. 

  ‘Versnippering zien wij ook als pluspunt’

  Reageer

  Met 14 fracties op 35 raadsleden is de Lelystadse raad sterk versnipperd. Tegelijk liggen er talloze bestuurlijke opgaven. Gaat de versnippering verlammend werken? Een gesprek met burgemeester en raadsvoorzitter Ina Adema over de stad, de uitdagingen, de potentie, en over raad en college. 

 • Voor het eerst sinds de decentralisaties neemt de cliëntenwaardering van sociale wijkteams toe, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research. Een andere uitkomst: de tevredenheid over het keukentafelgesprek stijgt als een derde aanschuift. Jeugdhulp wordt nog steeds lager gewaardeerd dan andere professionele ondersteuning.  

  Wijkteams in de lift

  Reageer

  Voor het eerst sinds de decentralisaties neemt de cliëntenwaardering van sociale wijkteams toe, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research. Een andere uitkomst: de tevredenheid over het keukentafelgesprek stijgt als een derde aanschuift. Jeugdhulp wordt nog steeds lager gewaardeerd dan andere professionele ondersteuning. 

 • Het sociaal beleid van de Oost-Brabantse gemeente Deurne moest beter aansluiten bij de doelgroep. Ontschot werd het, meetbaar, met meer grip voor de raad én opgesteld in samenspraak met bewoners. Verantwoordelijk wethouder Marnix Schlösser: ‘Je probeert alles in één plan te vangen.’

  Huisbezoek als geheim wapen

  Reageer

  Het sociaal beleid van de Oost-Brabantse gemeente Deurne moest beter aansluiten bij de doelgroep. Ontschot werd het, meetbaar, met meer grip voor de raad én opgesteld in samenspraak met bewoners. Verantwoordelijk wethouder Marnix Schlösser: ‘Je probeert alles in één plan te vangen.’

 • De Tweede Kamer houdt maandag een hoorzitting over de eerste evaluatie Jeugdwet. Gemeenten staan er positief tegenover ondanks een groot aantal knelpunten, zoals de ontoereikende financiële middelen en de leeftijdsgrens 18-/18+. Er zijn oplossingen. Maar die zitten niet in aanpassing van de wet.

  De Jeugdwet langs de meetlat

  Reageer

  De Tweede Kamer houdt maandag een hoorzitting over de eerste evaluatie Jeugdwet. Gemeenten staan er positief tegenover ondanks een groot aantal knelpunten, zoals de ontoereikende financiële middelen en de leeftijdsgrens 18-/18+. Er zijn oplossingen. Maar die zitten niet in aanpassing van de wet.

 • Verdere versplintering en opmars van lokale partijen. Dat zijn de twee belangrijkste uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van twee weken geleden. Wat zijn de (vermeende) problemen en (mogelijke) oplossingen? Binnenlands Bestuur licht er vier uit.

  Verder na de verkiezingen

  Reageer

  Verdere versplintering en opmars van lokale partijen. Dat zijn de twee belangrijkste uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van twee weken geleden. Wat zijn de (vermeende) problemen en (mogelijke) oplossingen? Binnenlands Bestuur licht er vier uit.

 • Raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor integriteit, de Omgevingswet en regionalisering, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

  Raad eerst het klasje in

  Reageer

  Raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor integriteit, de Omgevingswet en regionalisering, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

 • Al het beïnvloedbare gemeentelijke beleid aan de samenleving overlaten. Van visie tot concrete voorstellen. Mét budget. Dat heeft Nijkerk de afgelopen jaren gedaan. Het is niet de vraag of de gemeente daarmee doorgaat, maar vooral hoe.

  Loslaten op een iets hoger niveau

  Reageer

  Al het beïnvloedbare gemeentelijke beleid aan de samenleving overlaten. Van visie tot concrete voorstellen. Mét budget. Dat heeft Nijkerk de afgelopen jaren gedaan. Het is niet de vraag of de gemeente daarmee doorgaat, maar vooral hoe.

 • Is de lokale democratie de eerste overheid of een tweederangsdemocratie? Universitair docent bestuurskunde aan Tilburg University Julien van Ostaaijen deed er uitgebreid studie naar.

  Een nog te gesloten bolwerk

  Reageer

  De tevredenheid met de lokale democratie is groot, constateert de Tilburgse bestuurskundige Julien van Ostaaijen. Maar de burger krijgt mondjesmaat echte invloed. Ook andere tegenmacht laat te wensen over. Werk aan de winkel voor lokale politici.

 • Het behoud van de dorpse identiteit en vitaliteit. Dat staat centraal in Koggenland, een gemeente in de kop van Noord-Holland die uit vijftien dorpen en negen buurtschappen bestaat. ‘De vitaliteit van de kleine dorpen komt onder druk te staan. Het gaat nu nog goed; er zijn voldoende mensen die toneel spelen, de kaartclub, de biljartclub en de muziekvereniging hebben genoeg leden. Maar als die leden er over tien, twintig of dertig jaar niet meer zijn, hoe gaat het dan? Wat moeten we doen om hier ook straks een prettig leefklimaat te hebben?’, steekt burgemeester Posthumus van wal.

  De eigen kracht van Koggenland

  Reageer

  Koggenland wil de leefbaarheid van het platteland veiligstellen. In dorpsgesprekken dragen inwoners zelf ideeën en projecten aan die in doe-teams worden uitgewerkt. Ook dragen ze actief bij aan de uitvoering. Waar nodig met hulp van de gemeente.

 • De afgelopen maanden zijn twee ambtelijke fusies geklapt. Hardenberg trok de stekker uit de samenwerking met Ommen, en IJsselstein maakte een einde aan de ambtelijke fusie met Montfoort. Langedijk en Heerhugowaard besloten juist tot een onderzoek naar ambtelijk samengaan. Waarom durven ze deze stap te zetten?

  Fuseren moet je leren

  Reageer

  De afgelopen maanden zijn twee ambtelijke fusies geklapt. Hardenberg trok de stekker uit de samenwerking met Ommen, en IJsselstein maakte een einde aan de ambtelijke fusie met Montfoort. Langedijk en Heerhugowaard besloten juist tot een onderzoek naar ambtelijk samengaan. Waarom durven ze deze stap te zetten?

 • Vooraf formeren gaat veel beter: de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft er ervaring mee.

  Vooraf formeren gaat veel beter

  Reageer

  De campagnes moeten nog beginnen. Toch moeten gemeenteraden nu al nadenken over het formatieproces. Althans, als zij dat op basis van ‘consent’ willen doen, met een raadsbreed gedragen programma als resultaat. Utrechtse Heuvelrug heeft er goede ervaringen mee.

 • Burgemeesters moeten meer instrumenten krijgen om als hoeder van de bestuurlijke integriteit te kunnen optreden. Of toch niet, want dan komt de autonomie van de gemeenteraad in het gedrang. Na het opstappen van Luc Winants spreken voor- en tegenstanders van aanvullende bevoegdheden zich uit. ‘Er zit een zekere willekeur in integriteitsonderzoek.’

  De lessen van Brunssum

  Reageer

  Burgemeesters moeten meer instrumenten krijgen om als hoeder van de bestuurlijke integriteit te kunnen optreden. Of toch niet, want dan komt de autonomie van de gemeenteraad in het gedrang. Na het opstappen van Luc Winants spreken voor- en tegenstanders van aanvullende bevoegdheden zich uit. ‘Er zit een zekere willekeur in integriteitsonderzoek.’

 • Zowel Eindhoven als Utrecht waren op zoek naar een instrument om te meten in hoeverre de inspanningen van de sociale wijkteams effect hebben op de hulpvraag van de inwoners. Het instrument moest daarnaast een goede leidraad zijn voor het gesprek met de inwoner. Na de pilotfase wordt het instrument 'Wat telt' ingezet.

  Hulpvraag beter in beeld

  Reageer

  Als gemeente wil je de effectiviteit van sociale wijkteams in kaart brengen. Maar hoe meet en monitor je dat? Het instrument ‘Wat telt’ kan helpen. De eerste ervaringen in Eindhoven en Utrecht zijn positief. Na een pilotfase hebben beide gemeenten samen met de wijkteamorganisaties besloten het vanaf 2018 bij al hun wijkteams te gaan inzetten.

 • Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een onderzoek naar de cliënttevredenheid over Wmo 2015 en Jeugd uit te voeren. Een ‘moetje’; al doet niet iedereen mee. Veel gemeenten kiezen voor verdieping en verbreding, waarmee onderzoeksresultaten waardevoller worden voor beleidssturing.

  Inzicht via ‘after sales’

  Reageer

  Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een onderzoek naar de cliënttevredenheid over Wmo 2015 en Jeugd uit te voeren. Een ‘moetje’; al doet niet iedereen mee. Veel gemeenten kiezen voor verdieping en verbreding, waarmee onderzoeksresultaten waardevoller worden voor beleidssturing.

 • De provincie Noord-Holland heeft zich een spiegel voorgehouden. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van het ambtelijk apparaat? En vooral ook: wat kan beter? Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

  Externen geven Noord-Holland feedback

  Reageer

  De provincie Noord-Holland heeft zich een spiegel voorgehouden. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van het ambtelijk apparaat? En vooral ook: wat kan beter? Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

 • Voor gemeenten die een ambtelijke fusie zijn aangegaan, valt de afschaffing van de verruimde koepelvrijstelling rauw op het dak. Vanaf 1 januari moet er weer btw worden betaald over de aan hen geleverde diensten. De gemeenten laten het er niet bij zitten en ook de Kamer gaat zich roeren.  

  Fuserende gemeenten strijden voor btw-aftrek

  1 reactie

  Voor gemeenten die een ambtelijke fusie zijn aangegaan, valt de afschaffing van de verruimde koepelvrijstelling rauw op het dak. Vanaf 1 januari moet er weer btw worden betaald over de aan hen geleverde diensten. De gemeenten laten het er niet bij zitten en ook de Kamer gaat zich roeren. 

 • Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. 

  Vertrouwen in decentralisaties stijgt ietsjes

  Reageer

  Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. 

 • Veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek-Waterland gaan de specialistische jeugdhulp anders opzetten. In plaats van een reeks behandelingen wordt het te behalen resultaat ingekocht. ‘We stellen de vraag: wat gaat niet goed in je leven?’

  Gezin aan zet bij jeugdhulp

  Reageer

  Veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek-Waterland gaan de specialistische jeugdhulp anders opzetten. In plaats van een reeks behandelingen wordt het te behalen resultaat ingekocht. ‘We stellen de vraag: wat gaat niet goed in je leven?’

 • Utrecht telt sinds 2015 achttien buurtteams die met een vooraf vastgesteld budget de basiszorg sociaal en jeugd moeten leveren. Medewerkers zijn enthousiast en willen niet terug naar ‘vroeger’. Het prikkelt de innovatiekracht om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor individuele cliënten.

  Leren denken als een generalist

  Reageer

  Utrecht telt sinds 2015 achttien buurtteams die met een vooraf vastgesteld budget de basiszorg sociaal en jeugd moeten leveren. Medewerkers zijn enthousiast en willen niet terug naar ‘vroeger’. Het prikkelt de innovatiekracht om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor individuele cliënten.

 • De hoogste bestuursrechter heeft inmiddels twee ‘losse eindjes’ in de Wmo 2015 afgedicht. Het zal niet de laatste keer zijn, voorzien advocaten. Ook in de Jeugdwet zitten enkele hiaten die om richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep schreeuwen.

  Hiaten met een grote H

  Reageer

  De hoogste bestuursrechter heeft inmiddels twee ‘losse eindjes’ in de Wmo 2015 afgedicht. Het zal niet de laatste keer zijn, voorzien advocaten. Ook in de Jeugdwet zitten enkele hiaten die om richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep schreeuwen.

 • Rust in de tent. Dat is de boodschap van de Raad van State inzake interbestuurlijke verhoudingen. Vice-president Piet Hein Donner en Staatsraad Jan Franssen kijken dan ook met zorg naar de rol van het rijk in het sociale domein. ‘Wij vinden het te vroeg om gemeenten te verplichten beschut werk in te richten.’ 

  ‘Vertrouw gemeenten nu eens’

  1 reactie

  Rust in de tent. Dat is de boodschap van de Raad van State inzake interbestuurlijke verhoudingen. Vice-president Piet Hein Donner en Staatsraad Jan Franssen kijken dan ook met zorg naar de rol van het rijk in het sociale domein. ‘Wij vinden het te vroeg om gemeenten te verplichten beschut werk in te richten.’ 

 • Gemeenten moeten ruimte geven aan innovatie in de jeugdhulp en een nieuw kabinet moet de Jeugdwet met rust laten. Dat stelt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. ‘Als we niet oppassen, zijn we de jeugdzorg van gisteren aan het organiseren.’

  ‘We missen een jeugdpartij’

  Reageer

  Gemeenten moeten ruimte geven aan innovatie in de jeugdhulp en een nieuw kabinet moet de Jeugdwet met rust laten. Dat stelt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. ‘Als we niet oppassen, zijn we de jeugdzorg van gisteren aan het organiseren.’

 • Gemeenten worstelen met het ‘rechterproof’ maken van hun huishoudelijke hulpbeleid. De hoogste bestuursrechter besliste medio mei dat sturen op resultaat mag, maar wel onder voorwaarden. De zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn sindsdien bezig met de zoektocht om het beleid in lijn met de Wmo 2015 te krijgen.

  Speuren naar ‘rechterproof’ zorgbeleid

  Reageer

  Gemeenten worstelen met het ‘rechterproof’ maken van hun huishoudelijke hulpbeleid. De hoogste bestuursrechter besliste medio mei dat sturen op resultaat mag, maar wel onder voorwaarden. De zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn sindsdien bezig met de zoektocht om het beleid in lijn met de Wmo 2015 te krijgen.

 • De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is dit jaar in tientallen gemeenten verlaagd of afgeschaft. En vanaf januari gaan nog meer gemeenten dat doen. Dat blijkt uit een update van het eerder dit jaar gehouden, spraakmakende Binnenlands Bestuur -onderzoek naar zorgmijding.

  Gemeenten onder dwang minder sober

  Reageer

  De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is dit jaar in tientallen gemeenten verlaagd of afgeschaft. En vanaf januari gaan nog meer gemeenten dat doen. Dat blijkt uit een update van het eerder dit jaar gehouden, spraakmakende Binnenlands Bestuur-onderzoek naar zorgmijding.

 • Code Oranje wil de democratie vernieuwen via experimenten in voorhoedegemeenten. Nadat initiatief nemer Bert Blase bij minister Plasterk op de koffie kwam, is deze ‘nog enthousiaster’. Een dubbel interview. ‘Er staat nergens in de Grondwet hoeveel stoelen in een raadszaal staan.’

  ‘Wees blij met code oranje’

  Reageer

  Code Oranje wil de democratie vernieuwen via experimenten in voorhoedegemeenten. Nadat initiatief nemer Bert Blase bij minister Plasterk op de koffie kwam, is deze ‘nog enthousiaster’. Een dubbel interview. ‘Er staat nergens in de Grondwet hoeveel stoelen in een raadszaal staan.’

 • Ruim de helft van de gemeenten komt dit jaar niet uit met het rijksbudget voor de jeugdhulp en vreest structureel rode cijfers te moeten schrijven. Het verdeelmodel en de toegenomen zorgvraag zijn twee oorzaken, maar er zijn er meer.  Binnenlands Bestuur  zet de belangrijkste oorzaken van de (dreigende) tekorten op een rijtje.

  Tekort Jeugdzorg kent meerdere oorzaken

  Reageer

  Ruim de helft van de gemeenten komt dit jaar niet uit met het rijksbudget voor de jeugdhulp en vreest structureel rode cijfers te moeten schrijven. Het verdeelmodel en de toegenomen zorgvraag zijn twee oorzaken, maar er zijn er meer. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste oorzaken van de (dreigende) tekorten op een rijtje.

 • De gemeentebegroting gaat voor een groot deel op aan zorg. Maar hoe meet je de afgesproken ‘vergroting van zelfredzaamheid’ of de ‘versterking van de eigen kracht’? Een rondgang langs gemeenten. ‘Kijken naar outcome is nieuw voor ons.’

  Het gevecht om grip

  1 reactie

  De gemeentebegroting gaat voor een groot deel op aan zorg. Maar hoe meet je de afgesproken ‘vergroting van zelfredzaamheid’ of de ‘versterking van de eigen kracht’? Een rondgang langs gemeenten. ‘Kijken naar outcome is nieuw voor ons.’

 • De jeugdzorg levert gemeenten blijkens een enquête van I&O Research de meeste hoofdbrekens op. Er is, in vergelijking met de Wmo en de Participatiewet, te weinig budget, te weinig personeel en te weinig sturingsinformatie. Bij de Wmo worden de minste knelpunten verwacht.

  Jeugd zorgenkindje nr. 1

  Reageer

  De jeugdzorg levert gemeenten blijkens een enquête van I&O Research de meeste hoofdbrekens op. Er is, in vergelijking met de Wmo en de Participatiewet, te weinig budget, te weinig personeel en te weinig sturingsinformatie. Bij de Wmo worden de minste knelpunten verwacht.

 • Gemeenteraden zijn vrij om niet-raadsleden in te schakelen bij het politieke handwerk. Daar wordt volop gebruik van gemaakt, al zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Een aantal gemeenten heeft er geen enkele, zoals Olst-Wijhe, Haarlemmermeer en Leerdam. In andere gemeenten ontstijgt het aantal burgerraadsleden ruimschoots het aantal gekozen raadsleden, zoals in Nuth, Cuijk, Echt-Susteren en Schagen. Maar niet iedereen is daar even enthousiast over. De meningen over nut, noodzaak en meerwaarde van burgerraadsleden zijn verdeeld.

  Omstreden hulptroepen

  Reageer

  Ruim 5.300 burgerraadsleden zijn naast zo’n 8.900 raadsleden in gemeentehuizen actief. ‘Het mag een onsje min der’, vindt de een. Juist niet, stelt de ander. ‘Het is een prima manier om mensen te laten kennismaken met de politiek.’ Over plussen en minnen van de inzet van niet-raadsleden lopen de meningen uiteen.

 • Na de overheveling per 2015 van alle jeugdzorgtaken naar gemeenten, was de wettelijke rol van de provincie binnen het sociaal domein over en uit. In Limburg denken ze daar anders over. ‘Niet alleen omdat wij als provincie altijd al een brede opvatting hebben gehad over onze rol in het sociaal domein, maar ook omdat verkenners ons dat advies gaven’, vertelt gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (SP), verantwoordelijk voor de Sociale Agenda Limburg 2025.

  Actieplan voor vitaler Limburg

  Reageer


  Wettelijk heeft de provincie geen bemoeienis met het sociale domein. Toch heeft de provincie Limburg het voortouw genomen, in overleg met gemeenten en andere betrokkenen. Resultaat: de Sociale Agenda Limburg 2025.

 • De ondermijnende criminaliteit in de provincies Noord-Brabant en Zeeland liep dusdanig de spuigaten uit, dat zes jaar geleden een Taskforce werd ingesteld in de vijf grootste steden in beide provincies. Die Taskforce moest, naast en bovenop de inzet van diverse organisaties, als één overheid ‘doorpakken naar het effectief verstoren van crimineel ondernemerschap’, zo staat te lezen in de doelstelling van de Taskforce.

  Actie in plaats van bureaucratie

  Reageer

  De Taskforce Brabant Zeeland heeft bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit gewerkt als broodnodige knuppel in het hoenderhok. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bij de aanpak van andere complexe problemen kunnen netwerkorganisaties leren van de aanpak van de Taskforce, die altijd plussen en minnen heeft.

 • Naar eigen zeggen zijn de negen gemeenten van de jeugdzorgregio West- Brabant-West als eerste in Nederland helemaal overgegaan op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. Na een jaar schaduwdraaien met budgetfinanciering ging her roer per 2016 echt om. Daarmee kwam ook een einde aan de ontelbare dbc’s (diagnose-behandelcombinaties) omdat de jeugdhulp, in samenspraak met de aanbieders, in 36 arrangementen is ondergebracht.

  Zoover voor de jeugdhulp

  Reageer

  De regio West-Brabant-West stapte over op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. En de vervolgstap is al in de maak: kwaliteitsmeting door cliënten. ‘We zijn met elkaar een soort black box in gegaan; op zowel inhoud als op financiën.’

 • De economische opgave centraal stellen en dan kijken welke bestuurlijke vorm daar het beste bij past. Daar komt kort gezegd het advies Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven van de Studiegroep Openbaar Bestuur op neer. Medio maart zag dat rapport, verschenen onder voorzitterschap van Richard van Zwol, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het levenslicht. Onlangs zijn zes proeftuinen geselecteerd, waarin verschillende regio’s verspreid door het land gaan oefenen met het centraal stellen en werken vanuit de regionale opgave.

  Kracht regio beter benut

  Reageer

  Maak als regio het verschil, adviseerde de Studiegroep Openbaar Bestuur dit voorjaar. Gelderland pioniert al een paar jaar met deze werkwijze. Zes regio’s in de provincie hebben elk hun eigen economische agenda. ‘Bij de Veluwe en de Achterhoek heb je de kern zo te pakken, in andere gebieden is eerst meer dialoog nodig.’

 • Vrijwel overal in het land worden momenteel discussies gevoerd over de aansturing van regionale samenwerking. Daarbij is niet alleen de democratische legitimiteit een belangrijk thema, maar ook de vraag of de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) nog voldoet.

  Regionaal roeien met bestaande riemen

  Reageer

  De Noordoost-Brabantse gemeenten werken zo licht waar het kan en zo zwaar als het moet regionaal samen. Adoptieteams en het zogeheten Vijftallenoverleg zijn enkele van de instrumenten die de regio inzet om effectief verlengd lokaal te sturen.

 • © Dick Hofstra

  Gezocht: invoelende partner

  Reageer

  De oudste gemeente van Noord-Holland gaat per 2019 fuseren. Met wie, dat wordt de 5.500 inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude eind deze maand duidelijk. Potentiële huwelijkskandidaten zijn zorgvuldig gescreend. Nu moeten de elf raadsleden beslissen.

 • De uitspraak is klip en klaar, stellen Wmo-juristen Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf advocaten) en Bernard de Leest (Zumpolle advocaten). ‘De huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, normtijden moeten worden vastgesteld na deugdelijk en gevalideerd onderzoek, het resultaat ‘schoon en leefbaar’ moet nader en concreet worden omschreven en ‘oude rechten’ blijven gelden tot na er een deugdelijk onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van een inwoner is gedaan’, vat Vermaat de belangrijkste onderdelen van de uitspraak van de hoogste rechter samen.

  Poetsdoeken moeten uit de kast

  Reageer

  Gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geschrapt, generiek hebben versoberd of op een andere leest hebben geschoeid, moeten aan de bak. En de geldbuidel trekken. Want huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, zo heeft de hoogste rechter bepaald.

 • En dus werden 52 lokale zorgaanbieders uitgenodigd om samen met de gemeente na te denken hoe de zorg en ondersteuning kon worden vormgegeven. En dan op een manier waarbij echt sprake is van maatwerk, van vraaggericht werken en van innovatie. De inhoud stond daarbij centraal, niet de prijs.

  Lef loont bij inkoop zorg

  Reageer

  Zaltbommel nam de inkoop Wmo en jeugdzorg flink op de schop. De gemeente heeft nu met 52 lokale aanbieders vijfjarige contracten gesloten. Er is landelijke interesse voor de bijzondere aanpak.

 • Aanbieders in Hardenberg en Ommen worden sinds sinds september niet afgerekend op basis van het aantal geleverde uren zorg maal de tariefprijs, maar op basis van resultaat. ‘We wilden transitie en transformatie in een keer doen’, verduidelijkt Douwe Prinsse (Wmo-wethouder in Hardenberg, CDA). De eerste acht maanden na ‘3D-day’ werd de zorg en ondersteuning nog op gebruikelijke p x qwijze ingekocht en geleverd.

  Dáág uurtje factuurtje

  Reageer

  Hardenberg en Ommen voerden over de hele linie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) resultaatbekostiging in. En het werkt. Het bespaart de gemeenten geld en van klanten, die de zorg meer naar hun eigen voorkeur kunnen indelen, is nog geen klacht binnen.

 • Het ‘midterm-raadsledenonderzoek’ is in opdracht van Binnenlands Bestuur uitgevoerd door Necker van Naem. Daarbij is gekeken naar sec het werk als raadslid, maar ook naar onder meer de onderlinge verhoudingen en de voortgang van de uitvoering van de collegeprogramma’s. Over de hele linie zijn raadsleden vrij positief, zo blijkt.

  Raadslid heeft dikke huid

  Reageer

  Ondanks intimidaties, bedreigingen, stapels papierwerk en vele vergaderuren vinden raadsleden hun werk zo leuk, dat ruim zes op de tien zich over twee jaar opnieuw kandidaat willen stellen.

 • Uit onderzoek door Binnenlands Bestuur onder 66 gemeenten blijkt dat het nog wranger kan zijn. Eén op de tien gemeenten baseert de eigen bijdrage voor Wmogebruikers op zowel het tarief per zorgsoort, als op het tarief per aanbieder. Voorbeelden daarvan zijn Roerdalen, Assen, Uithoorn, Roermond en Eindhoven. Pechvogels betalen een hogere eigen bijdrage dan hun buurman (met eenzelfde inkomen, gezinssamenstelling etc.), voor precies dezelfde zorg, maar geleverd door een andere aanbieder.

  Wmo-tarief soms vier keer zo hoog

  Reageer

  Niet alleen tussen gemeenten, maar ook bínnen gemeenten worden verschillende tarieven voor Wmo-voorzieningen gehanteerd. In bijna één op de drie gemeenten zijn de tarieven dit jaar opnieuw fors gestegen, soms met ruim 200 procent.

 • Niet alleen vorig jaar, maar ook dit jaar zijn in veel gemeenten de tarieven voor Wmo-voorzieningen zoals begeleiding en dagbesteding fors gestegen. Die tarieven zijn de basis waarop het CAK voor gemeenten de eigen bijdrage berekent aan ‘zorggebruikers’. Voor veel zorgbehoevenden is het nog niet duidelijk wat zij dit jaar per vier weken aan eigen bijdrage voor hun Wmo-voorziening moeten betalen. Vanaf deze week valt bij hen de CAK-factuur over de eerste maand van 2016 in de bus.

  Boven bijstand? Betalen maar!

  Reageer

  Raadsvragen, een Kamerdebat, boze telefoontjes, tweets en mails. Zorgmijding door (te) hoge eigen bijdragen leidt tot commotie. Cliënten op bijstandsniveau krijgen hun gestegen zorgkosten doorgaans vergoed, maar mensen met een modaal inkomen zien de rekening soms vertienvoudigd.

 • Een kwart van de Nederlanders ziet af van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen.

  Kwart mijdt dure zorg

  1 reactie

  Een kwart van de Nederlanders ziet af van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als dit omhoog gaat.

 • In het gemeentehuis van Ridderkerk hebben de drie gemeentesecretarissen er al een ochtend vergaderen opzitten. Voordat Hans Cats (Albrandswaard), Henk Klaucke (Ridderkerk) en Gert-Jan Bravenboer (Barendrecht) weer ­uitwaaien over hun onder de rook van Rotterdam gelegen eigen gemeenten gaan ze er nog eens even goed voor zitten. Maar al te graag vertellen ze over de keuze van en aanloop naar de ambtelijke fusie, het gekozen model en de ervaringen tot nu toe.

  De schepping van een drieëenheid

  Reageer

  De gemeentesecretarissen van het ambtelijk gefuseerde Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk krijgen geregeld bezoek van gemeenten die zich ook oriënte­ren op een ambtelijke fusie. Ze delen graag hun ervaringen. ‘We waadden tot onze knieën door de modder.’

 • Gemeenteraden zijn onvoldoende inhoudelijk betrokken bij de besluiten die in gemeenschappelijke regelingen worden genomen. Het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) om het tij te keren is twee dagen geleden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken overhandigd. Titel: Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking.

  Niet miepen, aanpakken

  Reageer

  Het democratisch gat bij samenwerkingsverbanden kan en moet worden gedicht. Als het niet gebeurt, dan blijft er volgens Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob), maar een optie over: grootschalig herindelen.

 • Sociale wijkteams worstelen met hun beleidsvrijheid. Leg niet alles opnieuw vast in verordeningen, zegt voorzitter Han Noten van de Transitiecommissie.

  Doe gewoon wat nodig is

  Reageer

  Sociale wijkteams worstelen met hun beleidsvrijheid. Leg niet alles opnieuw vast in verordeningen, zegt voorzitter Han Noten van de Transitiecommissie.

 • Bijna een jaar nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo 2015 en de jeugdzorg. ‘Je ziet dat er meer samenwerking tot stand komt, meer afspraken worden gemaakt en meer integraal naar een persoon of gezin met een hulpvraag wordt gekeken’, ant­woordt staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de vraag wat er inmiddels goed gaat.

  ‘Ik snap de enorme worsteling’

  Reageer

  Ze hebben pech, de gemeenten die vinden dat ‘Den Haag’ zich minder moet bezig­houden met de gedecentraliseerde taken Wmo 2015 en de jeugdzorg. ‘We bemoeien ons wél met elkaar’, stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) resoluut.

 • Nadat in 2008 de eerste ambtelijke fusie een feit was, zijn er vele gemeenten gevolgd die wel nauw willen samenwerken, maar niet hun zelfstandigheid willen opgeven. Deze samenwerkingsvorm lijkt aan populariteit te winnen.

  Ambtelijke fusie: hit of shit

  Reageer

  Nadat in 2008 de eerste ambtelijke fusie een feit was, zijn er vele gemeenten gevolgd die wel nauw willen samenwerken, maar niet hun zelfstandigheid willen opgeven. Deze samenwerkingsvorm lijkt aan populariteit te winnen. Tot afschuw van criticasters.

 • Zonder bonnetjes is er geen zicht op zorggebruik, geen zicht op de daarmee gepaard gaande kosten, geen zicht op vernieuwing, geen zicht op vermindering van het zware en dure gebruik van zorg. Kortom: geen sturingsinstrument.

  Geen bonnetjes, geen sturing

  Reageer

  Zonder facturen is monitoring in de jeugdzorg onmogelijk. De redenen van het uitblijven van bonnetjes zijn divers, maar de gevolgen groot. Voor onder meer de inkoop en innovatie, maar ook voor de gemeentelijke jaarrekeningen.

 • Aan de bezuinigingsdrift van gemeenten komt voorlopig nog geen einde. Zes op de tien ambtenaren denken dat ook in 2016 het mes in voorzieningen moet. Inwoners zijn daar iets minder stellig in. Toch vreest nog altijd zo’n 33 procent dat er komend jaar meer zal worden bezuinigd dan geïnvesteerd. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder ambtenaren en inwoners dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

  Meer snijden in zorg taboe

  Reageer

  Nog meer gemeentelijke bezuinigingen op onder meer (ouderen)zorg, openbare orde en huishoudelijke hulp en de leefomgeving roept bij inwoners weerstand op. Toch gaat dat gebeuren, voorspellen ambtenaren. Het bezuinigingsleed is nog niet geleden.