of 63623 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 236
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Yolanda de Koster
Twitter:
Twitter profiel van Yolanda de Koster

Recente Artikelen

 • De Lelystadse gemeenteraad telt vier eenmansfracties op de vijftien. Zij kunnen desondanks het verschil maken en wel degelijk een deuk in een pakje boter slaan.

  Eenmansfracties kunnen deuk in pakje boter slaan

  1 reactie

  De Lelystadse gemeenteraad telt niet alleen veel fracties, maar ook bijna een handjevol eenmansfracties. Kunnen zij desondanks het verschil maken, een deuk in een pakje boter slaan? Zeker wel, stellen de eenpitters zelf. Al is dat niet altijd direct zichtbaar in de raadszaal.

 • In alle Nederlandse gemeenten zou het IJslandse preventiemodel, om middelengebruik onder jongeren te voorkomen, moeten worden ingevoerd. Dat adviseren het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) na evaluatie bij zes gemeenten.

  IJslands preventiemodel bruikbaar in alle gemeenten

  2 reacties

  Het IJslandse preventiemodel, om middelengebruik onder jongeren te voorkomen, zou in alle gemeenten moeten worden ingevoerd. De werkwijze heeft toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande programma’s en werkwijzen. Cruciaal is wel dat gemeenten voldoende menskracht en budget hebben om de kar te trekken.

 • Goes versobert vanwege financiële tekorten de Wmo. Een van de maatregelen is dat inwoners geen huishoudelijke hulp meer krijgen als ze die korter dan zes maanden nodig hebben. Ook het inkomen wordt meegewogen.

  Goes betaalt tot zes maanden geen huishoudelijke hulp

  4 reacties

  In Goes wordt de Wmo versoberd. Een van de maatregelen is dat inwoners geen huishoudelijke hulp meer krijgen als ze die korter dan zes maanden nodig hebben. Ook inwoners met veel eigen geld hoeven niet meer bij de gemeente voor huishoudelijke hulp aan te kloppen. Mensen die het afgelopen half jaar een particuliere hulp hadden, kunnen een Wmo-aanvraag voor huishoudelijke hulp eveneens vergeten.

 • In plaats van de gewenste kostenbesparing op jeugdzorg, is in de jeugdhulpregio Zuid-Holland-Zuid sprake van een budgetoverschrijding van 13,2 miljoen euro.

  Tekorten jeugdzorg nopen tot koerswijziging

  1 reactie

  In plaats van een geplande kostenbesparing, is juist sprake van een toename van de tekorten op de jeugdzorg. De tien gemeenten in de jeugdhulpregio Zuid-Holland-Zuid kijken aan tegen een overschrijding van 13,2 miljoen euro op de jeugdzorgbegroting 2021. De regio wil het tij keren door onder meer naar de problemen van het hele gezin te gaan kijken, in plaats van sec naar het probleem van een jongere.

 • Vooruitlopend op nieuwe wetgeving heeft Bodegraven-Reeuwijk een participatieverordening ‘nieuwe stijl’ vastgesteld. Voor zover bekend is zij de eerste gemeente.

  Inwoners gemeente krijgen meer in melk te brokkelen

  4 reacties

  Vooruitlopend op nieuwe wetgeving heeft Bodegraven-Reeuwijk een participatieverordening ‘nieuwe stijl’ vastgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeente vooraf aangeeft wat ze met de uitkomst van het participatieproces gaat doen. Ook het uitdaagrecht heeft een plek in de verordening gekregen. Voor zover bekend is Bodegraven-Reeuwijk de eerste gemeente die vanaf nu met een participatieverordening ‘nieuwe stijl’ werkt.

 • Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen moeten beiden een onafhankelijk integriteitsonderzoek instellen naar de gevolgde herindelingsprocedure Barneveld en Scherpenzeel. Dat wil het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig.

  Fusiestrijd: minister en Ombudsman te hulp geroepen

  9 reacties

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen worden dringend verzocht beiden een onafhankelijk integriteitsonderzoek in te stellen naar de gevolgde herindelingsprocedure Barneveld en Scherpenzeel. Het proces rammelt aan alle kanten en er is sprake van ‘koehandel’, stelt het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig dat hun hulp heeft ingeroepen.

 • In ruil voor instemming met de fusie van Barneveld en Scherpenzeel is Barneveld financieel bevoordeeld door de provincie Gelderland. Dat stelt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. ‘En dat is omkoping.’

  'Financiële bevoordeling Barneveld is omkoping'

  13 reacties

  In ruil voor instemming met de herindeling van Barneveld en Scherpenzeel is Barneveld financieel bevoordeeld door de provincie Gelderland. Dat stelt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. 'En dat is omkoping’. 

 • Gemeentesecretaris Frank Halsema. Foto: Norbert Waalboer

  Stichtse Vecht neemt onrust ambtenaren weg

  13 reacties

  Binnen de ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht is sprake van onrust en leven er gevoelens van onveiligheid. Reden is het plaatsingstraject van managers. Vier huidige managers passen niet meer in het nieuwe managersprofiel en moeten op zoek naar een andere functie. Gemeentesecretaris Frank Halsema snapt de ongerustheid en het gevoel van onveiligheid en doet er alles aan deze weg te nemen.

 • Utrecht gaat, net zoals Den Haag, de juridische strijd hervatten voor extra rijksbudget voor bijstandsuitkeringen. Het gaat om de jaren 2017 en 2018, waar de gemeente aankijkt tegen een tekort van bijna 20 miljoen euro.

  Ook Utrecht hervat strijd voor hoger bijstandsbudget

  Reageer

  Net als Den Haag gaat ook Utrecht de juridische strijd hervatten voor extra rijksbudget voor bijstandsuitkeringen. Het gaat om de jaren 2017 en 2018, waarop de gemeente aankijkt tegen een tekort van bijna 20 miljoen euro.

 • Den Haag krijgt na jarenlang procederen 22 miljoen euro extra voor de bijstandsuitkeringen die de stad in 2015 en 2016 heeft verstrekt. De gemeente blijft procederen tegen de tekorten op de bijstand voor de jaren vanaf 2017.

  Extra bijstandsbudget, maar rechtszaken gaan door

  1 reactie

  Na jarenlang procederen krijgt Den Haag 22 miljoen euro extra voor de bijstandsuitkeringen die de stad in 2015 en 2016 heeft verstrekt. De gemeente komt echter nog steeds niet uit met het bijstandsbudget dat zij van het rijk krijgt en blijft knokken voor extra budget en compensatie van de tekorten. Den Haag roept het kabinet op om met een structurele oplossing voor de financiering van de bijstand te komen. Ook andere gemeenten komen op dit zogeheten BUIG-budget structureel tekort.

 • Een nieuw kabinet moet een besluit nemen over structureel extra budget voor de jeugdzorg vanaf 2023. Gemeenten mogen de komende jaren in hun meerjarenbegroting echter alvast rond de een miljard euro als stelpost opnemen.

  Ruimere ‘boekhoudtruc’ jeugdbudget voor 2023-2025

  Reageer

  Een nieuw kabinet besluit over structureel extra budget voor de jeugdzorg vanaf 2023. Gemeenten mogen de komende jaren in hun meerjarenbegroting echter alvast rond de een miljard euro als stelpost opnemen.

 • De voor- en nadeeleffecten van de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds worden gemaximeerd op 60 euro per inwoner. De komende jaren wordt bekeken of deze maximering per 2027 moet worden voortgezet, losgelaten of aangepast.

  Maximering herverdeeleffect gemeentefonds tot 2027

  2 reacties

  Voor- en nadeeleffecten van de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds per 2023 worden gemaximeerd op 60 euro per inwoner. Die maximering geldt tot 2027. Het vaste bedrag per gemeente gaat bij de nieuwe herverdeling voor alle gemeenten omhoog. Aan dat vaste bedrag wordt, specifiek voor herindelingsgemeenten, mogelijk vanaf 2023 via de herindelingsmaatstaf gesleuteld.

 • Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan mensen die lange tijd in de bijstand zitten. ‘Het is een morele verplichting om mensen niet aan de kant te laten staan’, stelt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg.

  Gemeenten: stop ook energie bij langdurige bijstand

  8 reacties

  Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan mensen die langdurig in de bijstand zitten. ‘Het is een morele verplichting om mensen niet aan de kant te laten staan’, stelt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg.

 • Voor de gemeenteraden uit de jeugdhulpregio Haaglanden zijn de kostenstijgingen in de jeugdzorg een ‘black box’. De kostenstijgingen per gemeente lopen sterk uiteen. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamers.

  Stijgende kosten jeugdzorg black box voor raden

  1 reactie

  De gemeenteraden van de jeugdhulpregio Haaglanden hebben geen van allen volledig zicht op de oorzaken van de kostenstijging in de jeugdzorg. Dat stellen de rekenkamers van de betrokken gemeenten na onderzoek. De kostenstijgingen per gemeente lopen sterk uiteen.

 • De senaat heeft dinsdag ingestemd met drie wetvoorstellen tot herindeling, inclusief de novelle om Grave per 2022 bij Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis te voegen.

  Senaat stemt in met novelle herindeling

  2 reacties

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetvoorstellen tot herindeling, inclusief de novelle om Grave alsnog in het herindelingsvoorstel met Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ‘te fietsen’. Per saldo verdwijnen er per 2022 zes gemeenten en komt de gemeenteteller op 1 januari op 346 te staan.

 • Nadeelgemeenten hebben geen goed woord over voor het nieuwe voorstel tot herverdeling van het gemeentefonds. De G4 willen een aanvullend onderzoek. De noordelijke gemeenten gaan dat zelf doen.

  Nieuwe herverdeling gemeentefonds is ‘mokerslag’

  7 reacties

  Wethouders uit (forse) nadeelgemeenten hebben geen goed woord over voor het nieuwe voorstel tot herverdeling van het gemeentefonds van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Deze voelt aan als een mokerslag, stellen de Friese en Groningse gemeenten. Onacceptabel, fulmineert de grootste nadeelgemeente Gennep. De G4 willen een aanvullend onderzoek.

 • Gemeenten komen bij lange na niet uit met het rijksbudget voor de Participatiewet. Het gaat nu om een bedrag van 1,2 miljard euro, maar dat loopt op tot 1,5 miljard euro in 2026. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Berenschot.

  Gemeenten komen 1,5 miljard tekort op Participatiewet

  7 reacties

  Niet alleen op de jeugdzorg komen gemeenten jaarlijks structureel zo’n 1,7 miljard euro tekort. Ook met het rijksbudget voor de Participatiewet komen gemeenten bij lange na niet uit. Het gaat nu om een bedrag van 1,2 miljard euro, maar dat loopt op tot 1,5 miljard euro in 2026.

 • De Tweede Kamer wil een landelijk tarief voor jeugdbescherming en een eenduidige verantwoordingsvorm voor gemeenten. Een motie van deze strekking van CDA en PvdA is donderdag door de Kamer aangenomen.

  Kamer wil landelijk tarief voor jeugdbescherming

  Reageer

  Er moet een landelijk tarief voor jeugdbescherming komen en een eenduidige verantwoordingsvorm voor gemeenten. Met een landelijk minimumtarief wordt voorkomen dat de continuïteit van zorg in gevaar komt. Een motie van deze strekking van CDA en PvdA is donderdag door de Kamer aangenomen.

 • De schotten tussen de drie wetten van waaruit ouderenzorg kan worden geleverd en de verschillende geldpotjes zijn knelpunten bij de zorg aan thuiswonende ouderen, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een donderdag verschenen rapport.

  Wetten en geldpotjes nekken zorg ouderen thuis

  2 reacties

  De zorg voor ouderen thuis kent een aantal knelpunten. De schotten tussen de drie wetten van waaruit ouderenzorg kan worden geleverd − de Wmo, de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet – is daar een van. De verschillende geldpotjes zijn een ander knelpunt. Zet het belang van de oudere voorop en regel daarna de financiering, adviseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

 • Om te voorkomen dat zorggeld weglekt, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met een aantal partijen een barrièremodel gevuld. ‘Het is niet de heilige graal, maar wel een hulpmiddel’, stelt Joep Beckers, manager Toezicht Zorgaanbieders bij de NZa.

  Barrières tegen weglekken zorggeld

  3 reacties

  Zorggeld is voor de zorg bedoeld en niet voor de diepe broekzakken van aandeelaanhouders of zorgcowboys. Om te voorkomen dat zorggeld weglekt, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met een aantal partijen een barrièremodel gevuld. ‘Het is niet de heilige graal, maar wel een hulpmiddel.’

Recente Achtergrond Artikelen

 • Herindelingen gaan geregeld gepaard met gedoe, maar soms wordt het wel erg bont gemaakt. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is er een voorbeeld van.

  De strijd voor zelfstandigheid

  Reageer

  Herindelingen gaan geregeld gepaard met gedoe, maar soms wordt het wel erg bont gemaakt. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is er een voorbeeld van. Gekonkel en gestook door alle spelers maken het tot ‘dirty’ herindelingstraject. Het gaat hard tegen hard. Een reconstructie.

 • © Shutterstock

  D66: ‘We moeten gemeenten beter helpen’

  Reageer

  Gemeenten hebben geld en ruimte nodig om al die taken waarvoor ze als eerste overheid aan de lat staan, goed te kunnen uitvoeren. Als kleine gemeenten te afhankelijk worden van regionale samenwerkingsverbanden, moeten zij fuseren. En die rechtstreeks gekozen burgemeester? ‘Daarvoor is de weg nu vrijgemaakt’, stelt D66-fractievoorzitter Rob Jetten.

 • Bijna de helft van de ambtenaren is voor meer transparantie en openheid bij besluitvorming door kabinet of college. Maar of de opheffing van de Rutte-doctrine daaraan bijdraagt? Veel ambtenaren vrezen voor een ‘parallel circuit’, waarbij toch niet alles openbaar wordt gemaakt.

  Grijs circuit vervangt de Rutte-doctrine

  Reageer

  Bijna de helft van de ambtenaren is voor meer transparantie en openheid bij besluitvorming door kabinet of college. Maar of de opheffing van de Rutte-doctrine daaraan bijdraagt? Veel ambtenaren vrezen voor een ‘parallel circuit’, waarbij toch niet alles openbaar wordt gemaakt.

 • © Shutterstock

  SP: geen nieuwe decentralisaties

  Reageer

  Gemeenten hebben hun handen nog vol aan de ondersteuning van hun kwetsbare inwoners. Wat SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen betreft, worden er daarom voorlopig geen nieuwe taken ‘over de schutting gegooid’. Dus geen Omgevingswet, geen doordecentralisatie beschermd wonen. Wel: structureel meer geld voor gemeenten.

 • De lokale overheid is wat Christen- Unie-lijsttrekker Gert-Jan Segers betreft ook daadwerkelijk de eerste overheid. Een overheid die een belangrijke rol heeft te spelen in het sociale beleid van Nederland. ‘Gemeenten zijn de oren, ogen en handen voor burgers die kwetsbaar zijn, die het van de overheid moeten hebben, maar die vaak het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.’ Lokale overheden moeten wel in staat worden gesteld om die rol te vervullen, voegt Segers daar meteen aan toe.

  CU: ‘Nieuw kabinet moet vrede sluiten’

  Reageer

  Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt het budget voor gemeenten de komende jaren flink bijgeplust. Zo moet een eind komen aan het continue gekissebis tussen rijk en gemeenten. Lijsttrekker Gert-Jan Segers: ‘Ik snap dat wantrouwen van gemeenten wel.’

 • © Shutterstock

  Broodnodige frisdenkers

  Reageer

  Veel gemeenten worstelen met jongerenparticipatie. Te wijten aan onrealistische verwachtingen, gebrekkige begeleiding en gedesillusioneerde beleidsmakers. Nissewaard en Súdwest-Fryslân maken er wel werk van. Met succes.

 • © Shutterstock

  Baten nieuwe jeugdzorg beter in beeld

  Reageer

  Stadskanaal bereikt veel jongeren met jeugdhulp zonder indicatie. Onduidelijk is of deze ‘voorliggende voorzieningen’ het gebruik van specialistische hulp afremmen. Koppeling van data moet de Groningse gemeente beter inzicht geven of de beoogde transformatie zich voltrekt.

 • Veel gemeenten zien de werkdruk onder hun ambtenaren de afgelopen maanden oplopen. Dit wordt met name veroorzaakt door corona-gerelateerde taken. Handhaving, maar ook de steeds veranderende regels en maatregelen die moeten worden doorgevoerd, slokken de meeste (extra) tijd op. Gemeentesecretarissen maken zich grote zorgen.

  Zorgen over werkdruk ambtenaren

  Reageer

  Veel gemeenten zien de werkdruk onder hun ambtenaren de afgelopen maanden oplopen. Dit wordt met name veroorzaakt door corona-gerelateerde taken. Handhaving, maar ook de steeds veranderende regels en maatregelen die moeten worden doorgevoerd, slokken de meeste (extra) tijd op. Gemeentesecretarissen maken zich grote zorgen.

 • © Shutterstock

  Mondjesmaat herindelingen

  Reageer

  Per januari verdwijnen relatief weinig gemeenten: drie. Daarmee staat de teller per 2021 op 352 gemeenten. Voor de komende jaren staan er enkele herindelingsplannen op stapel. Vooral in Scherpenzeel liepen dit jaar de emoties hoog op. Maar ook elders loopt het niet overal lekker.

 • Gemeenten staan in de rij om hun sociaal domein te laten ‘doorlichten’. Bij tot nu toe vijftien gemeenten werd dat al gedaan. Wat blijkt: om meer grip te krijgen op de financiën moeten ze een flinke slag maken. Het mag allemaal een stuk zakelijker.

  Gemeenten soms te lief

  Reageer

  Gemeenten staan in de rij om hun sociaal domein te laten ‘doorlichten’. Bij tot nu toe vijftien gemeenten werd dat al gedaan. Wat blijkt: om meer grip te krijgen op de financiën moeten ze een flinke slag maken. Het mag allemaal een stuk zakelijker.