of 58952 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 236
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Yolanda de Koster
Twitter:
Twitter profiel van Yolanda de Koster

Recente Artikelen

 • Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen spoedig digitaal besluiten nemen zolang fysiek vergaderen niet of niet goed mogelijk. Zoals verwacht heeft de ministerraad vandaag ingestemd met de spoedwet die dit moet gaan regelen.

  Ministerraad stemt in met digitale besluitvorming

  Reageer

  Zolang fysiek vergaderen niet of niet goed mogelijk is, kunnen gemeenten, provincies en waterschappen digitaal besluiten nemen. Zoals verwacht heeft de ministerraad vandaag ingestemd met de spoedwet die dit moet gaan regelen. ‘Zo kan het lokaal bestuur in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren’, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht weten.

 • Gemeenten gaan wisselend om met de inkomenssteun aan zelfstandigen in coronatijden, die vooruitlopend op de formele inwerkingtreding van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) kan worden verstrekt.

  Niet alle gemeenten in ‘actie-stand’ voor hulp aan zzp'er

  1 reactie

  Het zijn zware tijden voor zzp’ers. Gemeenten gaan momenteel zeer wisselend om met de inkomenssteun aan zelfstandigen in coronatijden, die vooruitlopend op de formele inwerkingtreding van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) kan worden verstrekt.

 • Het rijk doet een ‘zeer dringend’ beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning financiële zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart tot in elk geval 1 juni.

  ‘Corona-compensatie’ gemeenten voor jeugd en Wmo

  1 reactie

  Het rijk doet een ‘zeer dringend’ beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financiële zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart tot in elk geval 1 juni. Het rijk heeft daarover afspraken gemaakt met gemeentekoepel VNG. De jeugdbranches hebben zorgen over de afdwingbaarheid bij gemeenten die zich niet aan de gemaakte afspraken willen houden. De branches willen dat er wordt ingegrepen als gemeenten en regio’s het laten afweten.

 • Het jaarcongres van de VNG gaat dit jaar niet door. De Algemene Ledenvergadering (ALV) gaat in juni door, maar het is nog niet duidelijk wanneer precies, op welke wijze en in welke vorm. Dat heeft de VNG zojuist bekend gemaakt.

  Jaarcongres VNG geschrapt wegens corona

  1 reactie

  Het jaarcongres van de VNG gaat dit jaar niet door. Dat heeft de gemeentekoepel zojuist bekend gemaakt. Het congres zou op 9 en 10 juni in Westfriesland worden gehouden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) gaat in juni door, maar het is nog niet duidelijk wanneer precies, op welke wijze en in welke vorm.

 • Gemeenten moeten de periode tot aan de inwerkingtreding van de noodwet, die digitale besluitvorming mogelijk maakt, niet misbruiken om besluiten er nog even doorheen te drukken. Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, maakt zich daar grote zorgen over.

  Doordrukken besluiten door deel raad ‘schandalig’

  3 reacties

  De noodwet die het voor gemeenteraden en Provinciale Staten mogelijk maakt om digitaal te stemmen is een uitkomst in deze corona-tijden, maar er zitten ook haken en ogen aan. Gemeenten moeten bovendien de periode tot aan de inwerkingtreding van de noodwet niet misbruiken om besluiten er nog even doorheen te drukken. Het zou goed zijn als alle gemeenten met eenzelfde digitale vergadertool gaan werken. Het rijk moet gemeenten financieel ondersteunen, zoals het dat ook doet bij zzp’ers en ondernemers.

 • In heel Nederland zijn lopende benoemingsprocedures van burgemeesters op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken stilgelegd. De beperkende maatregelen rondom het coronavirus spelen commissarissen van de koning, vertrouwenscommissies en gemeenteraden parten. Vertrouwelijkheid kan digitaal niet worden gegarandeerd.

  Alle burgemeestersprocedures in ijskast

  Reageer

  In heel Nederland zijn lopende benoemingsprocedures van burgemeesters op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken stilgelegd. De beperkende maatregelen rondom het coronavirus spelen commissarissen van de koning, vertrouwenscommissies en gemeenteraden parten. Vertrouwelijkheid kan digitaal niet worden gegarandeerd.

 • Kiezers kennen vrijwel geen raadsleden. Ook is het werk van raadsleden nauwelijks bekend. Een derde van de Nederlanders weet niet waar de gemeenteraad zich mee bezighoud. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Citisens (Necker van Naem).

  Raad en raadswerk onbekend bij kiezers

  Reageer

  Het werk van raadsleden is nauwelijks bekend onder kiezers. Zij kennen ook vrijwel geen raadsleden. Een derde van de Nederlanders weet niet waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt, 51 procent ‘een beetje’. Mensen vinden het wel belangrijk om te weten met welke onderwerpen de lokale volksvertegenwoordigers zich bezighouden.

 • Drie commissievergaderingen in Dordrecht gaan vanavond ‘gewoon’ door. Dat gebeurt digitaal. Via een livestream kunnen belangstellenden de vergaderingen volgen. Dordrecht is naar eigen zeggen de eerste gemeenteraad in Nederland die op afstand vergadert.

  Raadscommissies Dordrecht gaan digitaal door

  1 reactie

  Een week lang is er keihard gewerkt, maar vanavond kunnen drie commissievergaderingen in Dordrecht ‘gewoon’ doorgaan. Dat gebeurt digitaal. Via een livestream kunnen belangstellenden de vergaderingen volgen. Dordrecht is naar eigen zeggen de eerste gemeenteraad in Nederland die op afstand vergadert.

 • Een op de drie raadsleden zag het afgelopen jaar geen misstappen bij een collega-raadslid, tweederde zag wel een collega een uitglijder maken. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Necker van Naem onder raadsleden.

  Uitglijders van raadsleden

  4 reacties

  Vier op de tien raadsleden zien dat collega-raadsleden disrespectvol omgaan met burgers, bestuurders en raadsleden. Het meestemmen bij onderwerpen waar raadsleden persoonlijk belang bij hebben wordt door een op de vijf mede-raadsleden gesignaleerd. Bijna eenzelfde aantal zag bij collega-raadsleden verstrengeling van belangen van het ambt met de belangen van familie, vrienden en collega’s.

 • De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden uitgesteld. De betrokken partijen zijn nog niet klaar met de voorbereidingen. Het nieuwe stelsel wordt in juli 2021 ingevoerd. Dat heeft het minister Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

  Nieuw inburgeringsstelsel uitgesteld

  2 reacties

  De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden uitgesteld. De betrokken partijen zijn nog niet klaar met de voorbereidingen. Het nieuwe stelsel wordt in juli 2021 ingevoerd. Dat heeft het minister Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

 • Leuk en aardig, als gemeenteraadsleden straks mogelijk digitaal kunnen stemmen, maar je mist de deliberatie; de afweging die een raadslid maakt om tot een besluit te komen. Dat is een wezenlijk onderdeel van een gezonde democratie. ‘In een democratie moet je meer waarde hechten aan het debat, dan aan de stemming.’

  Digitaal stemmen: afweging raadsleden gaat teloor

  1 reactie

  Leuk en aardig, als gemeenteraadsleden straks mogelijk digitaal kunnen stemmen, maar je mist de deliberatie; de afweging die een raadslid maakt om tot een besluit te komen. Dat is een wezenlijk onderdeel van een gezonde democratie. ‘In een democratie moet je meer waarde hechten aan het debat, dan aan de stemming.’

 • Het raadscommissiemodel is het meest gebruikte vergadermodel van de vijf modellen die in gemeenteraden in zwang zijn.

  Steeds meer raden aan het bobben

  Reageer

  Het raadscommissiemodel is het meest gebruikte vergadermodel van de vijf modellen die in gemeenteraden in zwang zijn. In totaal 178 van de 355 gemeenten maken hiervan gebruik.

 • Gemeenten moeten via een gemeenschappelijke regeling (Wgr) de complexe jeugdzorg regionaal gaan organiseren. Dat schrijven ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

  AMvB reële prijs jeugdzorg per april

  Reageer

  Gemeenten moeten via een gemeenschappelijke regeling (Wgr) de complexe jeugdzorg regionaal gaan organiseren. Het kabinet bepaalt welke gemeenten verplicht moeten gaan samenwerken. Het gaat daarbij vooralsnog uit van de huidige 42 jeugdzorgregio’s, maar dat kunnen er ook minder worden. Er komt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs jeugdzorg, zoals die er ook voor de Wmo is. Die AMvB-jeugd moet per 1 april 2021 van kracht worden.

 • Ruim een op de zes gemeenten wil graag ‘doorgelicht’ worden door de visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein. De commissie vindt dat er een collectief normenkader moet komen over welke zorg en ondersteuning thuis hoort bij gemeenten en wat bij het normale opvoeden en opgroeien hoort.

  Gemeenten raken moedeloos door tekorten

  3 reacties

  Ruim een op de zes gemeenten wil graag ‘doorgelicht’ worden door de visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein. Oplopende tekorten bij de jeugdzorg en Wmo en/of de gevolgen ervan voor andere beleidsterreinen zijn reden om zich aan te melden. Bij een aantal gemeenten groeit een gevoel van machteloosheid. Grip aan sturing speelt veel gemeenten parten. De commissie pleit voor het collectief vaststellen van een ‘acceptabel normenkader’.

 • Bijna eenderde van de gemeenteraadsleden wil na 2022 zeker door. Een op de zes raadsleden gooit het bijltje erbij neer. Dat blijkt uit het ‘midterm’-onderzoek van Binnenlands Bestuur en Necker van Naem.

  Een op drie raadsleden wil zeker door

  Reageer

  Bijna een op de drie raadsleden wil na 2022 zeker door. Een op de zes raadsleden gooit het bijltje erbij neer en een kwart twijfelt daarover. Een kwart van de raadsleden voelde zich in 2018 niet goed voorbereid op het raadswerk. Een derde van de raadsleden heeft het afgelopen jaar te maken gehad met verbale agressie. Ruim een op de tien raadsleden heeft te maken gehad met bedreiging en intimidatie. Grootste zorgen onder raadsleden zijn de tekorten in het sociaal domein.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op zorgaanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen. Ook als de afgesproken zorg en ondersteuning niet kan worden geleverd.

  VNG aan gemeenten: Betaal rekening zorgaanbieders

  Reageer

  Gemeentekoepel VNG roept gemeenten op zorgaanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen. Ook als de afgesproken zorg en ondersteuning niet kan worden geleverd. De VNG is in gesprek met het rijk over een vergoeding door het rijk van eventuele extra kosten die gemeenten maken.

 • De continuïteit van ondersteuning en zorg van mensen met een beperking of chronische ziekte, en hun naasten, moet worden gegarandeerd. Het kabinet moet hierover afspraken maken met gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en zorgaanbieders. Dat vindt Ieder(in) die dat bepleit in een brief aan de Tweede Kamer.

  Zorg thuis moet worden gegarandeerd

  Reageer

  De continuïteit van zorg en ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte (en hun naasten) moet worden gegarandeerd. Het kabinet moet hierover afspraken maken met gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en zorgaanbieders.

 • Colleges van burgemeester en wethouders (B&W) en Gedeputeerde Staten (GS) hebben traditiegetrouw dinsdag vergaderd. Vanwege het coronavirus ging dat wel (iets) anders dan anders.

  Ook collegevergaderingen anders dan anders

  Reageer

  Colleges van burgemeester en wethouders (B&W) en van Gedeputeerde Staten (GS) hebben traditiegetrouw dinsdag vergaderd. Dat ging deze week vanwege het coronavirus wel (wat) anders dan anders. Snotterende wethouders zijn in ieder geval thuisgebleven. Dat blijkt uit een kleine rondgang.

 • Burgemeesters en loco-burgemeesters kunnen maar beter niet niet bij dezelfde vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig te zijn. Dit om de continuïteit van het gemeentebestuur te waarborgen. Dat adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Corona: designated survivor in gemeentehuis

  1 reactie

  Burgemeesters en loco-burgemeesters wordt geadviseerd niet bij dezelfde bijeenkomsten en vergaderingen aanwezig te zijn. Dit om de continuïteit van het gemeentebestuur te waarborgen.

 • Raadsbesluiten mogen alleen worden genomen als de gemeenteraad fysiek bijeenkomt. Dat hoeft niet de voltallige raad te zijn. Ditzelfde geldt voor Provinciale Staten.

  Raad niet besluiteloos door corona

  Reageer

  In heel veel gemeenten is een streep gezet door raadsvergaderingen. Het advies van Binnenlandse Zaken (BZK) is ook om vergaderingen die niet strikt noodzakelijk zijn uit te stellen, maar BZK laat een uiteindelijk besluit over aan gemeenten. Het ministerie doet wel een stevig moreel appel op hen. Raadsbesluiten mogen alleen worden genomen als de raad fysiek bijeenkomt. Dat hoeft niet de voltallige raad te zijn. 

 • ‘Corona is traumatisch voor Q-koorts patiënten,’ stelt de voormalig Eindhovense gemeentesecretaris Bert Brunninkhuis, zelf Q-koortspatiënt. Veel overeenkomsten met toen en nu ziet hij niet, wel veel verschillen.

  Q-koorts-patiënt: ‘Corona is traumatisch’

  3 reacties

  ‘Corona is traumatisch voor Q-koorts patiënten.’ Dat stelt de voormalig Eindhovense gemeentesecretaris Bert Brunninkhuis die ruim tien jaar geleden vanwege Q-koorts zijn baan moest opgeven. Hij heeft veel contact met Q-koortspatiënten waarvoor het coronavirus en de nu te nemen maatregelen naast traumatisch ook confronterend zijn, weet hij. ‘Ik hoop dat de overheid zich nu echt beseft dat gezondheid boven economische belangen gaat.’ Veel overeenkomsten met de aanpak door het kabinet toen en nu ziet hij niet, wel veel verschillen. 

 • Pluspunt in het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo is dat burgers rechtstreeks bij de gemeente een klacht kunnen indienen en dat niet bij de zorgverlener hoeven te doen. Dat stelt de Nationale Ombudsman in een reactie op het wetsvoorstel.

  Klachtenregeling pluspunt in wetsvoorstel Wmo

  3 reacties

  Groot pluspunt in het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo is dat burgers rechtstreeks bij de gemeente een klacht kunnen indienen en dat niet bij de zorgverlener hoeven te doen. Dat stelt de Nationale Ombudsman. Maar: de meeste winst valt nog altijd in het voortraject te halen.

 • In Venray worden de keukentafelgesprekken voor Wmo-aanvragen zo veel mogelijk telefonisch gevoerd. In diverse gemeenten zijn de inloopspreekuren in het sociaal domein vervallen.

  Gemeenten schrappen huisbezoeken en inloopspreekuren

  Reageer

  De keukentafelgesprekken worden in Venray zo veel mogelijk telefonisch gevoerd. In diverse gemeenten zijn de inloopspreekuren in het sociaal domein vervallen. De Groningse burgemeester Koen Schuiling steekt via een brief inwoners een hart onder de riem. Hij heeft een speciale brief aan kinderen geschreven. Diamanten bruidsparen moeten het in ieder geval in Twenterand zonder een bezoekje van de burgemeester doen.

 • De chaos in Lelystad is vergroot. Wethouder Elly van Wageningen van de ChristenUnie heeft haar ontslag ingediend en haar partij heeft zich uit de coalitie teruggetrokken. Eerder deze week deed de InwonersPartij dat.

  Chaos Lelystad na vertrek wethouder vergroot

  1 reactie

  De chaos in Lelystad is vergroot nu wethouder Elly van Wageningen van de ChristenUnie haar ontslag heeft ingediend en haar partij zich uit de coalitie heeft teruggetrokken. Eerder deze week deed de InwonersPartij dat. De ogenschijnlijke chemie die er in het college was, blijkt al tijden ver te zoeken.

 • Door de financiële tekorten kunnen gemeenten niet langer extra investeren in de jeugdbescherming. Het verzoek van de VNG aan minister Sander Dekker (JenV) om incidenteel bij te springen, is afgewezen. Dekker stelt dat de eventuele noodzaak voor extra geld hiervoor wordt meegenomen in het onderzoek naar de toereikendheid van het huidige rijksbudget dat gemeenten voor de jeugdhulp krijgen.

  Geen extra geld voor jeugdbescherming

  1 reactie

  Door de knellende financiële situatie kunnen gemeenten niet langer extra investeren in de jeugdbescherming. De afgelopen tijd hebben ze met extra geld de werkdruk in de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) proberen te verlichten. De koek is nu op. Het verzoek van de VNG aan minister Sander Dekker (JenV) om incidenteel bij te springen, is afgewezen stelt de VNG.

 • De raad van Heerhugowaard heeft unaniem ingestemd met het herindelingsadvies Langedijk en Heerhugowaard. In Langedijk stemden 16 van de 21 raadsleden voor. De naam van de nieuwe gemeente wordt Dijk en Waard.

  Brede steun voor nieuwe gemeente Dijk en Waard

  Reageer

  De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft unaniem ingestemd met het herindelingsadvies Langedijk en Heerhugowaard. In Langedijk stemden 16 van de 21 raadsleden voor het voorstel. De naam van de nieuwe gemeente, die per 1 januari 2022 ontstaat, wordt Dijk en Waard. Er komt elders nog een nieuwe gemeentenaam: Voorne. Voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst komt geen raadgevend referendum.

 • Gemeenteraadsleden stoppen meer tijd aan het raadswerk dan voorheen. In gemeenten met meer 375.000 inwoners vinden zeven op de tien raadsleden de vergoeding te laag. Dat blijkt uit het donderdag verschenen Nationaal Raadsledenonderzoek 2019.

  Raadsleden grote steden willen meer geld

  5 reacties

  Gemeenteraadsleden besteden meer tijd aan het raadswerk dan voorheen, maar hebben daar door de bank genomen geen moeite mee. Ruim vier op de tien raadsleden zijn ontevreden over de vergoeding die zij voor hun raadswerk krijgen. In gemeenten met meer 375.000 inwoners vinden zelfs zeven op de tien raadsleden de vergoeding te laag.

 • Het leek zo voorspoedig te gaan in de Lelystadse raad. Ondanks een sterk versnipperde raad en een breed samengesteld college leken gemeenteraad en college goed te functioneren. De Inwonerspartij is nu onverwacht uit de coalitie gestapt, waardoor zij haar meerderheid kwijt is. Maar er speelt meer.

  Coalitie Lelystad is meerderheid kwijt

  6 reacties

  Het leek ogenschijnlijk zo goed te gaan in de Lelystadse gemeenteraad. Ondanks een sterk versnipperde raad en een breed college van zes partijen raakte het stadsbestuur niet vleugellam. De Inwonerspartij is nu onverwacht uit de coalitie gestapt, waardoor zij haar meerderheid kwijt is. Maar het rommelt ook op andere fronten.

 • Jeugdzorgaanbieders krijgen geen toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) om te checken naar welke gemeente de rekening van de verleende jeugdzorg toe moet. Dat antwoordt minister Hugo de Jonge (VWS) op vragen van GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld.

  Gemeenten moeten jeugdzorgrekening onderling regelen

  4 reacties

  Jeugdzorgaanbieders mogen niet via de Basisregistratie Personen (BRP) checken naar welke gemeente de rekening van de verleende jeugdzorg toe moet. Als daar twijfel over is, moet een van de gemeenten die mogelijk verantwoordelijk is voor de jongere, de rekening voorschieten.

 • Gemeenten moeten en masse in actie komen tegen de ‘erosie’ van de gemeentebegroting die wordt veroorzaakt door het rijk. Daartoe roept de raad van Enschede alle raden van Nederland op.

  Raad Enschede roept op tot landelijke revolte

  7 reacties

  Gemeenten moeten massaal in actie komen tegen de ‘erosie’ van de gemeentebegroting die wordt veroorzaakt door het rijk. Alle gemeenten moeten hiertoe inzichtelijk maken welk deel van hun tekort op het conto van ‘Den Haag’ komt. Die verzamelende berekeningen wil de raad van Enschede onder de neus schuiven van de minister van Binnenlandse Zaken.

 • Inwoners uit Lelystad weten steeds vaker het loket ‘Mensen maken de buurt’ te vinden, met ideeën die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de eigen wijk of buurt of de openbare ruimte.

  Volop ideeën voor leefbaar Lelystad

  2 reacties

  Inwoners uit Lelystad weten steeds vaker het loket ‘Mensen maken de buurt’ te vinden, met ideeën die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de eigen wijk of buurt of de openbare ruimte. Vorig jaar zijn 218 ideeën uitgevoerd; 58 meer dan in 2018. Er werden 253 ideeën ingediend. ‘Ik vind de betrokkenheid van onze inwoners bij de stad heel belangrijk. Elkaar leren kennen en samen mooie ideeën realiseren. 

 • © Shutterstock

  Wmo-dilemma gedeeld met bevolking

  1 reactie

  Als gemeenten dilemma’s over toewijzing van een Wmo-voorziening met inwoners delen en hen daarover laten meepraten, vergroot dat het vertrouwen in de besluitvorming van gemeenten. Het voorleggen van dilemma’s draagt tevens bij aan betere en gelegitimeerde beslissingen. 

 • Reorganisaties leveren vaak een hoop gedoe op. In Borsele gaat het voorspoedig. Communicatie en betrokkenheid blijken kritische succesfactoren.

  Reorganisatie zonder kleerscheuren

  Reageer

  Borsele zit midden in een forse reorganisatie. Reorganisaties leveren vaak een hoop gedoe op. In Borsele gaat het voorspoedig. Communicatie en betrokkenheid blijken kritische succesfactoren. ‘Zonder draagvlak is een reorganisatie gedoemd te mislukken.’

 • Giga tekorten in het sociaal domein hadden ze, Eindhoven en Venlo. Ieder zette eigen maatregelen in om het tij te keren. Gemene deler: ze contracteren minder aanbieders (of gaan dat doen) en hebben de toegang tot de zorg op de schop genomen. Over 2019 noteren beiden een plus.

  Tekorten in sociaal domein beteugeld

  3 reacties

  Diep in de rode cijfers zaten ze, Eindhoven en Venlo. De tekorten in het sociaal domein waren giga en alle zeilen moesten worden bijgezet om het tij te keren. Dat deden beide steden op hun eigen manier. Gemene deler: ze contracteren minder aanbieders (of gaan dat doen) en hebben de toegang tot de zorg op de schop genomen. Over 2019 noteren beiden een plus.

 • De formele kennisinfrastructuur is nationaal georganiseerd. Dat moet anders, vindt de ROB. Raads- en Statenleden hebben ook ondersteuning nodig.

  Hulptroepen voor gemeenten nodig

  Reageer

  Met de decentralisatie van taken neemt de urgentie toe om kennis te delen. Gemeenten en provincies moeten de kennis kunnen benutten van nationale kennisinstellingen. De kennis van gemeenten moet door ‘Den Haag’ worden gebruikt voor advies en beleid.

 • Vier Utrechtse jeugdzorgregio's gaan hun zeer specialistische jeugdhulp per april in één hand leggen: in die van Yeph. Ook is gekozen voor een langdurig contract van negen jaar en taakgerichte bekostiging. Belangrijkste uitgangspunt: de zorg volgt de cliënt.

  Zestien Utrechtse gemeenten vernieuwen jeugdzorg

  Reageer

  De zestien samenwerkende Utrechtse gemeenten gaan hun zeer specialistische jeugdhulp per april in één hand leggen: in die van Yeph. Ook is gekozen voor een langdurig contract van negen jaar en taakgerichte bekostiging. Belangrijkste uitgangspunt: de zorg volgt de cliënt. Een expertteam vanuit Yeph gaan in complexe situaties meedenken met de hulpverleners, zodat op één plek zorg op- en afgeschaald kan worden en het kind of de jongere dezelfde hulpverlener behoudt.

 • Tussen wijken zijn er grote verschillen in jeugdhulpgebruik. Scheidingen leiden niet per se tot een groter beroep op jeugdhulp zonder verblijf. Dat blijkt uit de donderdag verschenen publicatie Jeugdhulp in de wijk van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Scheiding stuwt gebruik jeugdhulp niet per se op

  2 reacties

  Niet alleen tussen gemeenten, maar ook tussen wijken zijn er grote verschillen in jeugdhulpgebruik. Scheidingen leiden niet per se tot een groter beroep op jeugdhulp zonder verblijf. Ook medicijngebruik, afstand tot de huisarts, opleidingsniveau en woningvoorraad niet per se. De samenstelling van huishoudens zoals het aantal eenoudergezinnen in de wijk speelt wel mee in de mate van gebruik van jeugdhulp, als ook het aantal bijstandsgerechtigden, het aantal kinderen in speciaal onderwijs en het aandeel niet-westerse migranten.

 • Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gaan gevieren per 2022 fuseren. Grave kan pas, als de gemeente dat al wil, per 2026 aanhaken.

  Grave valt voorlopig buiten de boot

  Reageer

  Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gaan per 2022 samen fuseren. Grave kan pas, als de gemeente dat al wil, per 2026 aanhaken. Dat hebben de vier gemeenten laten weten. De inwonersraadpleging in Grave, waarin Gravenaren zich kunnen uitspreken over een al dan niet zelfstandig voortbestaan, gaat op 14 mei gewoon door.

 • Er moet een onderzoek komen naar de uitvoeringskosten van het right tot challenge voor gemeenten, vinden zowel de VNG als de Vereniging van Griffiers.

  Kosten ‘uitdaagrecht’ moeten onderzocht

  Reageer

  Er moet een gedegen onderzoek komen naar de (uitvoerings)kosten van het right tot challenge voor gemeenten, vinden zowel de VNG als de Vereniging van Griffiers. De burgemeester moet geen rol als procesbegeleider krijgen bij het ‘uitdaagrecht’, vindt de VNG. De griffiers waarschuwen voor al te hooggespannen verwachtingen van het uitdaagrecht én willen een ‘bestuurlijke noodrem’ voor het geval het algemeen belang in het gedrang komt.

 • De brandbrief van de Zeeuwse gemeenten over de tekorten in de jeugdzorg en de Wmo levert vooralsnog niets concreets op. Het is wachten geblazen op eerder aangekondigde onderzoeken. Dat blijkt uit de brief van minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer.

  Noodkreet tekorten jeugd en Wmo onbeantwoord

  Reageer

  De brandbrief van de Zeeuwse gemeenten over de tekorten in de jeugdzorg en de Wmo levert vooralsnog geen concrete euro’s op. Het is wachten geblazen op eerder aangekondigde onderzoeken.

 • Door de inzet van dorpsondersteuners worden de zorgkosten verlaagd en neemt de werkdruk bij huisartsen af. Dat blijkt uit onderzoek van de Aletta Jacobs School of Public Health naar dorpsondersteuners in drie Groningse dorpen.

  Met dorpsondersteuner minder zorgkosten

  3 reacties

  Door de inzet van dorpsondersteuners worden de zorgkosten verlaagd en neemt de werkdruk bij huisartsen af. Dit komt vooral omdat de dorpsondersteuner vraag en aanbod naar informele en formele zorg aan elkaar koppelt. De dorpsondersteuner draagt daarnaast bij aan de verbetering van het welzijn en de leefbaarheid.

 • Gemeenten die de bekostigingssystematiek pxq (prijs maal hoeveelheid) hanteren, moeten overwegen op een andere systematiek over te stappen. Het instellen van budgetplafonds lijkt onontbeerlijk. Deze aanbevelingen doet PBLQ na analyse van rekenkameronderzoeken die op verzoek van Divosa is gemaakt.

  Stap af van ‘uurtje factuurtje’?

  3 reacties

  Het ontbeert gemeenten vaak aan gerichte en actuele sturingsinformatie in het sociaal domein. Die is echter cruciaal om grip te krijgen op de gemeentelijke uitvoering en kosten. Gemeenten die de bekostigingssystematiek pxq (prijs maal hoeveelheid) hanteren, moeten overwegen op een andere systematiek over te stappen. Het instellen van budgetplafonds lijkt onontbeerlijk.    

 • Voor het derde achtereenvolgende jaar is het aantal mensen met een bijstandsuitkering afgenomen. Vorig jaar was sprake van een daling van 19.000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

  Opnieuw daling aantal bijstandsgerechtigden

  Reageer

  Voor het derde jaar op rij is het aantal mensen met een bijstandsuitkering afgenomen. Vorig jaar was sprake van een daling van 19.000. Vooral 45-minners stroomden de bijstand uit. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De gemeente Groningen gaat 500 bijstandsgerechtigden extra intensiever begeleiden naar werk, participatie of scholing. Daarvoor is een nieuw Werkprogramma gelanceerd.  

 • Het Renkumse college heeft grote (financiële) zorgen over de komst van jongeren bij Pluryn in Oosterbeek. Voor Renkum betekent dit een rekening van 1,46 miljoen euro op jaarbasis. Het college heeft minister De Jonge (VWS) in een brief gevraagd om een oplossing.

  Renkum kan rekening jeugdzorg niet betalen

  1 reactie

  Het college van Renkum heeft grote (financiële) zorgen over de komst van jongeren bij Pluryn in Oosterbeek. Dit is het gevolg van sluiting van jeugdzorginstelling de Hoenderloo Groep van Pluryn. Voor Renkum betekent dit een rekening van 1,46 miljoen euro op jaarbasis die zij twee jaar lang moet voorschieten. Dat kan de gemeente niet betalen. Het college heeft minister De Jonge (VWS) in een brief gevraagd om een oplossing.

 • De gemeenten in Gooi en Vechtstreek gaan het jeugdhulpvervoer, het leerlingenvervoer, het Wmo-vervoer en het vervoer van en naar dagbesteding zelf uitvoeren. Hiermee hopen zij meer grip en sturing te krijgen op de kwaliteit en de efficiency van het doelgroepenvervoer.

  Gemeenten gaan doelgroepenvervoer zelf oppakken

  4 reacties

  De samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek gaan het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding zelf uitvoeren. Hiermee hopen de regiogemeenten meer grip en sturing te krijgen op de kwaliteit en de efficiency van het doelgroepenvervoer.

 • Het wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken ‘legaal’ Wmo-hulp resultaatgericht te beschikken, moet van tafel. Dat stellen zeven landelijke organisaties van cliënten-, patiënten- en ouderen.

  Wet resultaatgericht beschikken Wmo moet van tafel

  2 reacties

  Het wetsvoorstel tot ‘legaliseren’ van resultaatgericht beschikken moet van tafel. Het wetsvoorstel betekent een flinke achteruitgang in de rechtspositie van mensen die Wmo-hulp nodig hebben. Dat stellen zeven landelijke organisaties van cliënten, patiënten en ouderen.

 • Arnhem gaat snijden in het jeugdzorgaanbod dat door gemeenten wordt gefinancierd. Als er geen extra maatregelen worden genomen, stijgt het tekort in 2021 en verder naar twaalf miljoen euro. De extra maatregelen moeten vijf miljoen euro opleveren.

  Arnhem snijdt in jeugdhulpvoorzieningen

  2 reacties

  Het alsmaar stijgende tekort op de jeugdzorg noopt Arnhem tot het nemen van extra maatregelen. Er wordt onder meer gesneden in het jeugdzorgaanbod dat door gemeenten wordt gefinancierd. Als er geen extra maatregelen worden genomen, stijgt het tekort in 2021 en verder naar twaalf miljoen euro. De extra maatregelen moeten vijf miljoen euro opleveren.

 • De keuze voor één aanbieder en het continu reflecteren en leren zijn belangrijke onderdelen van het ‘Utrechtse model’ voor jeugdhulp. Dat werkt goed, concluderen onderzoekers na een ‘snuffelonderzoek’. Maar er zijn nog meer succesfactoren.

  Transformatie jeugd in Utrecht op goede weg

  Reageer

  De keuze voor één aanbieder en het continu reflecteren en leren zijn belangrijke ingrediënten van het ‘Utrechtse model’ voor jeugdhulp. Dat werkt goed, concluderen onderzoekers na een ‘snuffelonderzoek’. Maar er zijn nog meer succesfactoren.

 • Tijdens deze rondgang in alle veertien Rotterdamse gebieden van het afgelopen jaar ging het college gesprekken aan met Rotterdammers. Die werden als zeer waardevol beschouwd. Het leverde onder meer een wensenlijst van 500 grote en kleine wensen van bewoners op. Zo’n tachtig procent van de wensen is opgepakt.

  Burgers worden gehoord

  Reageer

  In de gemeente Rotterdam gaat het college ook het komend jaar de wijken in met de zogeheten Tour-de-Wijk. 

 • De afgelopen vijf jaar is sprake van een stijging van de tarieven met ruim vijftien procent voor eenvoudige hulp bij het huishouden. Bij de zwaardere vorm van hulp bij het huishouden (‘HH2’) zijn de tarieven de afgelopen vijf jaar met tien procent gestegen. Dat blijkt uit de tweede tussenevaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015. Die evaluatie is in opdracht van het ministerie van VWS gemaakt door Bureau Berenschot.

  Tarieven huishoudelijke hulp gestegen

  Reageer

  De ‘race to the bottom’ in de tarieven voor hulp bij het huishouden lijkt ten einde. De tarieven voor huishoudelijke ondersteuning stijgen vanaf 2017. In 2019 stegen de tarieven meer dan in 2017 en 2018. Per saldo is in de afgelopen vijf jaar sprake van een stijging van de tarieven met ruim vijftien procent voor eenvoudige hulp bij het huishouden. Bij de zwaardere vorm van hulp bij het huishouden (‘HH2’) zijn de tarieven de afgelopen vijf jaar met tien procent gestegen. Gemeenten ‘knijpen’ wel in de toegang.

 • Gemeenten moeten meer beleidsruimte en meer geld krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet. Dat was een belangrijke gedeelde boodschap van onder meer de VNG, Divosa, Cedris en FNV tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over de evaluatie van de Participatiewet van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Stop met inperken beleidsvrijheid gemeenten

  4 reacties

  Ga niet recentraliseren wat gedecentraliseerd is. Zet gemeenten, en mensen in de bijstand, niet het mes op de keel door nieuwe verplichtingen in de Participatiewet in te bouwen, maar geef ze juist ruimte. Gemeenten moeten meer geld krijgen voor de begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De rijksbezuinigingen per 2015 zijn te rigoureus geweest. En maak nu eens echt die ene regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.  

 • Zowel griffiers als raadsleden hebben behoefte aan een meer strategische griffier, in plaats van vooral een administratief ondersteuner waarvan in veel gemeenten sprake is. De rechtspositie van wethouders moet worden versterkt. Daartoe is een wetswijziging nodig. Dat stelt Bureau Berenschot in zijn recent verschenen notitie Knelpunten en oplossingsrichtingen in de Gemeentewet en Provinciewet.

  Ondersteuning gemeenteraad ondermaats

  2 reacties

  Zowel griffiers als raadsleden hebben behoefte aan een meer strategische griffier, in plaats van vooral een administratief ondersteuner waarvan in veel gemeenten sprake is. Aan de andere kant gunnen raden of colleges griffiers geen strategische positie. De rechtspositie van wethouders moet worden versterkt. Daartoe is een wetswijziging nodig.

 • Hoorn heeft haar schuldhulpverlening niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie. In 2018 besteedde Hoorn 770.000 euro aan schuldhulpverlening.

  Schuldhulp niet op orde in Hoorn

  Reageer

  Hoorn heeft haar schuldhulpverlening niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie. In 2018 besteedde Hoorn 770.000 euro aan schuldhulpverlening. Door onder meer gebrekkige communicatie tussen uitvoering en beleid wordt niet iedereen met problematische schulden even goed geholpen. 

 • De inwoners van Grave mogen zich in een inwonersraadpleging uitspreken over herindeling of zelfstandigheid. Als de raad daarna uiteindelijk voor herindeling besluit, is het nog steeds ongewis of dat wel gaat lukken en vooral per wanneer. ‘Het is een black box’, stelt burgemeester Lex Roolvink.

  Bestuurlijke toekomst Grave ‘black box’

  Reageer

  Gravenaren mogen zich in een inwonersraadpleging uitspreken over herindeling of zelfstandigheid. De raad van Grave heeft met acht stemmen voor en zeven tegen een motie hiertoe aangenomen. Als de raad daarna uiteindelijk voor herindeling besluit, is het nog steeds ongewis of dat wel gaat lukken en vooral per wanneer. ‘Het is een black box’, stelt burgemeester Lex Roolvink. Uit onvrede over de gang van zaken is CDA-wethouder Ben Peters opgestapt.

 • Het Amsterdamse zorgstelsel gaat per januari op de schop. Er komen 22 tot 34 buurtteams die een groot deel van de ambulante ondersteuning gaan bieden. Het is een van de grootste veranderingen in het zorgstelsel van de afgelopen jaren, stelt wethouder Simone Kukenheim (zorg, D66).

  Zorgstelsel Amsterdam op de schop

  2 reacties

  Het Amsterdamse zorgstelsel gaat per 2021 op de schop. Er komen 22 tot 34 buurtteams die een groot deel van de ambulante ondersteuning gaan bieden. Ook bieden zij onder meer maatschappelijke dienstverlening, schuldhulpverlening en sociaal raadslieden werk. De teams worden daarnaast de toegangspoort tot specialistische hulp. Het is een van de grootste veranderingen in het zorgstelsel van de afgelopen jaren, stelt wethouder Simone Kukenheim (zorg, D66).

 • Het merendeel van de Wmo-zorg wordt via open house ingekocht, bij de jeugdzorg wordt vaker aanbesteed. Dat blijkt uit de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. De monitor is op verzoek van het ministerie van VWS uitgevoerd door PPRC.

  Open house bij Wmo blijkt populair

  Reageer

  Gemeenten kopen het merendeel van de Wmo-zorg via open house in, waarbij alle aanbieders worden gecontracteerd die aan de gestelde (kwaliteits)eisen voldoen. Bij de jeugdzorg wordt vaker aanbesteed. Het aantal gemeenten dat budgetplafonds hanteert, neemt (weer) toe.

 • Alle jeugdhulpregio’s in Noord-Brabant gezamenlijk hebben met de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) nieuwe contracten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering gesloten. De maximale looptijd van de contracten is zes jaar.

  Brabant bundelt krachten bij inkoop jeugdzorg

  Reageer

  De vijf jeugdhulpregio’s in Noord-Brabant hebben met de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) die jeugdzorg bieden nieuwe contracten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering getekend. De maximale looptijd van de nieuwe contracten is zes jaar.

 • Raadsleden benutten de weinige sturingsruimte bij de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet onvoldoende. Dat concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn donderdagmiddag gepresenteerde advies ‘Decentrale taak is politieke zaak’.

  Raad benut ruimte in sociaal domein onvoldoende

  2 reacties

  Raadsleden hebben weinig sturingsruimte bij de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet, maar de ruimte díe ze hebben wordt onvoldoende benut. De bestuurscultuur in de gemeente en het regelmatig ingrijpen van het rijk belemmeren het optimale gebruik van de ruimte.

 • Er moet een deltaplan Sterke Sociale Wijken komen om de verloedering in wijken tegen te gaan. Het rijk moet gemeenten in staat stellen de sociale basis in de huidige achterstandswijken te verstevigen. Daarvoor pleiten Sociaal Werk Nederland, Valente en VluchtelingenWerk Nederland.

  Pleidooi voor sociaal deltaplan tegen verloedering

  1 reactie

  Er moet een deltaplan Sterke Sociale Wijken komen om de verloedering in de wijken tegen te gaan. Alleen een coalitie van gemeenten, ondernemers, corporaties, politie, onderwijs, welzijnsorganisaties, maatschappelijke zorg en bewoners zelf kan de neerwaartse spiraal doorbreken. Een betere woningmix is nodig, maar vooral ook ondersteuning in het dagelijks leven van kwetsbare mensen. Het rijk moet gemeenten in staat stellen de sociale basis in de huidige achterstandswijken te verstevigen.

 • Een meerderheid van de raadsleden ziet niets in tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. De Kamer wil dat dit bij lokale politieke crisis mogelijk wordt gemaakt. Niet doen, zegt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

  Raadsleden willen geen tussentijdse verkiezingen

  2 reacties

  Bijna zes op de tien raadsleden zien niets in tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. De Kamer wil dat dit bij lokale politieke crisis mogelijk wordt gemaakt. Niet doen, stelt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Zij roept het kabinet op om af te zien van de wetswijziging.

 • Ideaal is het niet, maar werkbaar is het wel, een raad met 15 fracties op 35 zetels. Dat kan (bijna) 2 jaar na de raadsverkiezingen worden geconcludeerd. Eén sleutel tot succes is er niet. Goede onderlinge verhoudingen helpen wel mee.

  Versplinterd maar werkbaar Lelystad

  1 reactie

  Ideaal is het niet, maar werkbaar is het wel, een raad met 15 fracties op 35 zetels. Dat kan (bijna) 2 jaar na de raadsverkiezingen − die in Lelystad een zeer versplinterde raad opleverde ­− worden geconcludeerd. Eén sleutel tot succes is er niet. Goede onderlinge verhoudingen helpen wel mee.

 • Stijgende lasten door toenemende vraag en schaarse rijksinkomsten zijn de belangrijkste oorzaken van het aanhoudend tekort dat Maastricht op het sociaal domein heeft. Ze neemt onvoldoende structurele maatregelen om die tekorten te dekken, stelt KPMG in een rapport.

  Maastricht moet roer omgooien

  Reageer

  Schaarse rijksinkomsten en stijgende lasten door toenemende vraag zijn de belangrijkste oorzaken van het aanhoudend tekort dat de gemeente Maastricht op het sociaal domein heeft. De gemeente neemt onvoldoende structurele maatregelen om die tekorten te dekken.

 • De inzet van technologie heeft alleen effect als een hulpbehoevende hierom vraagt, zo blijkt verder uit het onderzoek. Ouderen staan open voor technologische hulpmiddelen als ze echt goed worden uitgelegd. Het is cruciaal dat een (digitaal) hulpmiddel past bij de behoefte van de oudere

  Proeftuinen innovatie Haagse zorg

  Reageer

  Het Haagse college wil meer proeftuinen om kleine en grote zorginnovaties, digitaal en analoog, te kunnen testen. Aanleiding zijn de uitkomsten van onderzoek waaruit blijkt dat mensen door zorginnovatie langer gezond thuis kunnen wonen. 

 • Scherpenzeel krijgt een allerlaatste kans van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland om te bewijzen dat ze zelfstandig kan voortbestaan. Als ze de kans niet pakken, starten GS de herindelingsprocedure.

  Allerlaatste kans voor Scherpenzeel

  Reageer

  Met een enorme stok achter de deur krijgt de gemeente Scherpenzeel een allerlaatste kans van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland om te bewijzen dat ze zelfstandig kan voortbestaan. Als ze de kans niet pakken, starten GS de herindelingsprocedure.

 • © Shutterstock

  Topambtenaren hebben het zwaar

  4 reacties

  Niemand snijdt graag in eigen vlees, ook topambtenaren niet. Als een bezuiniging politiek wordt, en zij buiten de besluitvorming worden gehouden, proberen ze van alles om het leed zoveel mogelijk te beperken. Of ‘stil verzet’ te plegen.

 • Een extra raadsvergadering in Grave over de bestuurlijke toekomst heeft niets opgeleverd. Het blijft daarmee ongewis of de gemeente wel of niet per 2022 gaat aanhaken bij de vier fuserende gemeenten tot het Land van Cuijk.

  Geen besluit Grave over bestuurlijke toekomst

  2 reacties

  Een ingelaste raadsvergadering in Grave over de bestuurlijke toekomst heeft niets opgeleverd. Het blijft daarmee ongewis of de gemeente wel of niet per 2022 wil aanhaken bij de vier fuserende gemeenten tot het Land van Cuijk.

 • Voor veel gemeenten is slechte toegang tot respijtzorg bewust beleid. Dat constateert rapporteur respijtzorg Clémence Ross (oud-staatssecretaris van VWS) in een deze week verschenen rapport.

  Respijtzorg bewust niet goed door gemeenten geregeld

  Reageer

  Voor veel gemeenten is slechte toegang tot respijtzorg bewust beleid. Gemeenten zijn bang voor een onbeheersbare vraag als de deur voor een adempauze voor mantelzorgers wijder wordt opengezet. Een slechte toegang zien gemeenten als het beste middel om de vraag te beheersen. Ook speelt mee dat niet gemeenten, maar vooral zorgverzekeraars financieel profiteren van de preventieve inzet door gemeenten.

 • De 145 miljoen euro compensatie voor gemeenten voor het Wmo-abonnementstarief is voldoende. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft ‘op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat de afgesproken compensatie aan gemeenten ontoereikend is’.

  Genoeg compensatie 'Wmo-abotarief’

  1 reactie

  De afgesproken compensatie aan gemeenten voor het Wmo-abonnementstarief is voldoende. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft ‘op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat de afgesproken compensatie aan gemeenten ontoereikend is’.

 • De kans om snel een nieuwe meerderheidscoalitie in Brabant te vormen is klein. Voor elk denkbare meerderheidscoalitie zijn blokkades opgeworpen. Dat concluderen rapporteurs Peter van der Velden en Alfred Arbouw in hun maandag gepresenteerde rapport ‘Op zoek naar zuurstof’.

  Stabiel bestuur Brabant laat op zich wachten

  5 reacties

  De kans om op korte termijn een nieuwe meerderheidscoalitie in Brabant te vormen is klein. Voor elk mogelijk denkbare meerderheidscoalitie zijn blokkades opgeworpen. Dat concluderen rapporteurs Peter van der Velden en Alfred Arbouw in hun maandag gepresenteerde rapport ‘Op zoek naar zuurstof’.

 • De druk op Grave op kleur te bekennen rondom haar bestuurlijke toekomst is verder opgevoerd. De vier gemeenten die samen de nieuwe gemeente Land van Cuijk willen vormen, hebben klip en klaar gesteld dat de herindeling per 2022 een feit moet zijn.

  Druk op Grave rond herindeling verder opgevoerd

  Reageer

  De vier gemeenten die samen de nieuwe gemeente Land van Cuijk willen vormen, hebben klip en klaar gesteld dat de herindeling per 2022 een feit moet zijn. Daarmee wordt de druk op Grave om snel kleur te bekennen, vergroot.

   

 • De inzet van een jeugdprofessionals bij huisartsen heeft voordelen voor kind, ouders, gemeenten en huisartsen. Dat concludeert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

  Inzet praktijkondersteuner jeugd werpt vruchten af

  Reageer

  De inzet van een jeugdprofessionals bij huisartsen werpt zijn vruchten af. Hoewel er nog weinig effectonderzoek is gedaan, blijkt uit praktijkverhalen dat de inzet ervan voordelen heeft voor kind, ouders, gemeenten en huisartsen.

 • De gemeente Groningen start in maart met basisbanen voor vijftig Groningers. Bij gebleken succes wil de gemeente de proef uitbreiden, maar daarvoor is wel (financiële) hulp van ‘Den Haag’ nodig.

  Groningen start proef met basisbaan

  3 reacties

  De gemeente Groningen start in maart met basisbanen. Vijftig Groningers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zonder perspectief op een reguliere baan, komen in dienst van de gemeente. Het is een proef van drie jaar. Bij gebleken succes wil de gemeente de proef uitbreiden, maar daarvoor is wel (financiële) hulp van ‘Den Haag’ nodig. Het rapport van de WRR ziet Groningen als een steun in de rug. Het gemeentebestuur hoopt op een doorbraak in het ‘Haagse denken’.

 • De gemeenteraad van Brielle voelt wel wat voor een herindeling met Hellevoetsluis en Westvoorne. Wat de raad betreft kunnen de gesprekken over herindeling wordt gestart. Dat heeft de raad van Brielle dinsdagavond besloten.

  Brielle wil fuseren met buren

  2 reacties

  De gemeenteraad van Brielle voelt wel wat voor een bestuurlijke fusie met Hellevoetsluis en Westvoorne. Wat de raad betreft kunnen de gesprekken over herindeling wordt gestart. Een zelfstandig voortbestaan is geen optie.

 • Minister Slob (basisonderwijs) mocht ingrijpen om de komst van een islamitische basisschool in de gemeente Westland af te dwingen. Omdat de gemeenteraad weigerde de school in het plan van scholen op te nemen, volgde de raad de Wet op het primair onderwijs niet. Daardoor is sprake van taakverwaarlozing door de raad en stond minister Slob (ChristenUnie) in zijn recht de basisschool in plaats van de raad op het plan van scholen te zetten.

  Gemeenteraad Westland verwaarloosde taak

  6 reacties

  Minister Slob (basisonderwijs) mocht ingrijpen om de komst van een islamitische basisschool in de gemeente Westland af te dwingen. Omdat de gemeenteraad weigerde de school in het plan van scholen op te nemen, volgde de raad de Wet op het primair onderwijs niet. Daardoor is sprake van taakverwaarlozing door de raad en stond minister Slob (ChristenUnie) in zijn recht de basisschool in plaats van de raad op het plan van scholen te zetten.

 • De provincie Drenthe trekt ruim een miljoen euro uit voor subsidie aan sociale projecten. Het gaat onder andere naar onderzoek naar laaggeletterdheid en overerfbare armoede.

  Miljoen euro voor sociale projecten

  Reageer

  De provincie Drenthe trekt ruim een miljoen euro uit voor subsidie aan sociale projecten. Het gaat onder meer naar (lopend) onderzoek naar overerfbare armoede en laaggeletterdheid. Ook wordt, samen met onder meer gemeenten, gewerkt aan de sociale agenda. Die moet deze zomer klaar zijn.

 • De VNG maakt gehakt van de aanpassing van de Participatiewet, zoals voorgesteld door staatssecretaris Van Ark (SZW). Als Van Ark toch doorzet, moet zij structureel minimaal een half miljard euro per jaar aan het gemeentefonds toevoegen.

  Half miljard nodig voor wetswijziging Participatiewet

  9 reacties

  Gemeentekoepel VNG maakt gehakt van de aanpassing van de Participatiewet, zoals voorgesteld door staatssecretaris Van Ark (SZW). De verplichte tegenprestatie werkt niet en de beleidsvrijheid van gemeenten wordt te zeer beknot. Als Van Ark toch doorzet, moet zij structureel minimaal een half miljard euro per jaar aan het gemeentefonds toevoegen.

 • De LPG uit Grave heeft de stekker uit de coalitie met het CDA getrokken. Directe aanleiding is de uitslag van de volksraadpleging in Mill en Sint Hubert over de bestuurlijke toekomst van de gemeente in het Land van Cuijk.

  Coalitie Grave klapt om toekomst gemeente

  Reageer

  De coalitie in Grave van CDA en LPG is geklapt. Directe aanleiding is de uitslag van de volksraadpleging in Mill en Sint Hubert over de bestuurlijke toekomst van de gemeente in het Land van Cuijk. Het CDA in Grave is bang dat de gemeente geïsoleerd raakt nu alle omliggende gemeenten samen willen gaan. Dat veranderde standpunt is voor de LPG reden om de stekker uit de coalitie te trekken.

 • Het afgelopen jaar zijn vanuit de doelgroep van Prestatie010 280 mensen direct uitgestroomd naar betaald werk. 750 Rotterdammers zijn overgedragen aan de dienst werk en inkomen, die voor de re-integratie naar (betaald) werk aan de lat staat. De bedoeling is dat elke werkzoekende de beweging van ‘niets naar iets’, van ‘iets naar iets voor een ander (zoals vrijwilligerswerk en/of mantelzorg)’en van ‘iets voor een ander naar iets voor een salaris’ maakt.

  Op zoek naar dat ene vonkje

  Reageer

  Negentig activeringscoaches helpen Rotterdamse bijstandsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar een tegenprestatie naar keuze. Al is het woord tegenprestatie in Rotterdam taboe. In de havenstad wordt over Prestatie010 gesproken. Vrijblijvend is het niet. ‘Niets doen is geen optie.’

 • © Shutterstock

  Uit de Brabantse impasse

  Reageer

  De coalitiefracties van de Brabantse Provinciale Staten hebben twee rapporteurs aangesteld om uit de bestuurlijke impasse te komen. Die is ontstaan nadat de CDA-fractie uit de coalitie stapte vanwege onenigheid over de aanpak van de stokstofcrisis. De coalitie heeft nu geen meerderheid meer in Provinciale Staten. 

 • De wijziging van het jeugdplaatsbeginsel wordt niet met een jaar uitgesteld. De Tweede Kamer zal volgende week dinsdag voor de wetswijziging stemmen. De nieuwe systematiek gaat per 1 januari 2021 in.

  Geen uitstel wijziging woonplaatsbeginsel jeugd

  Reageer

  De oproep van Jeugdzorg Nederland ten spijt, wordt de wijziging van het jeugdplaatsbeginsel niet met een jaar uitgesteld. De VNG voelde daar sowieso niet voor. De Kamer zal volgende week dinsdag voor de wetswijziging stemmen. De nieuwe systematiek gaat per 1 januari 2021 in.

 • Het ‘diepgaande’ onderzoek naar de besteding van het jeugdzorggeld is niet goed genoeg. at stelt CDA-Kamerlid René Peters. Ook de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn ontevreden.

  Onderzoek tekorten jeugdzorg ondermaats

  Reageer

  Het ‘diepgaande’ onderzoek naar de besteding van het jeugdzorggeld is ondermaats. Dat stelt CDA-Kamerlid René Peters. Ook de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) stellen dat het vervolgonderzoek – op basis waarvan het (volgend) kabinet moet besluiten structureel extra geld voor de jeugdzorg uit te trekken – breder en diepgaander moet worden opgezet dan het onderzoek dat er nu ligt.

 • De druk op Grave en Mill en Sint Hubert om samen met drie andere gemeenten te fuseren tot het Land van Cuijk. Het college van Oss gooit de deur dicht voor een fusie met Grave.

  Oss snijdt Grave de pas af

  Reageer

  De druk op Grave en Mill en Sint Hubert om vooral samen te gaan met drie andere gemeenten tot het Land van Cuijk wordt groter. Na Gedeputeerde Staten van Brabant zegt ook het college van Oss dat beide gemeenten dat het beste kunnen doen. De deur tot een mogelijk samengaan van Grave met Oss is dicht gegooid.

 • De acht gemeenten van de regio Gooi- en Vechtstreek betalen geen reële tarieven voor huishoudelijke hulp. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald.

  Gooi- en Vechtstreek moet reële tarieven betalen

  Reageer

  De acht gemeenten van de regio Gooi- en Vechtstreek betalen geen reële tarieven voor huishoudelijke hulp. Zij moeten zich houden aan de Algemene maatregel van bestuur (Amvb) reële tarieven Wmo, ook al hebben ze de huishoudelijke hulp niet aanbesteed, maar via open house ingekocht. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. De betrokken gemeenten kunnen nog in cassatie gaan. Daarover laten zij zich juridisch adviseren.

 • Twee op de drie kinderen die in Súdwest-Fryslân bij een praktijkondersteuner GGZ-jeugd aanklopten, werden door deze praktijkondersteuner afdoende geholpen. Een derde werd alsnog doorverwezen. Dat blijkt uit de eindevaluatie van de pilot waarbij sinds oktober 2018 zes praktijkondersteuners bij vijftien huisartsenpraktijken aan de slag gingen.

  Praktijkondersteuners GGZ-jeugd succesvol

  Reageer

  Twee op de drie kinderen die in Súdwest-Fryslân bij een praktijkondersteuner GGZ-jeugd aanklopten, werden door deze praktijkondersteuner afdoende geholpen. Een derde werd alsnog doorverwezen.

 • De subsidies van Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) aan noodlijdende jeugdzorgaanbieders hebben een ‘dempende werking’ gehad op de ontwikkeling van het zorglandschap. Het zette tegelijkertijd een rem op de zorgvernieuwing. Dat blijkt uit de evaluatie van de TAJ die in opdracht van VWS is uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF).

  ‘Injecties’ zetten rem op vernieuwing jeugdzorg

  Reageer

  De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) heeft in haar werkperiode (2014-2018) meer oog gehad voor de noden van de zorgaanbieders dan voor die van gemeenten. De subsidies van de TAJ aan noodlijdende jeugdzorgaanbieders hebben een ‘dempende werking’ gehad op de ontwikkeling van het zorglandschap.   

 • Arnhem gaat de ondersteuning voor daklozen verbeteren. Kortere wachttijden voordat een begeleidingstraject start, betere toegang, betere informatievoorziening en zinvolle dagbesteding zijn enkele onderdelen van de nieuwe aanpak.

  Sneller hulp voor daklozen in Arnhem

  Reageer

  De gemeente Arnhem gaat de ondersteuning voor daklozen verbeteren. Kortere wachttijden voordat een begeleidingstraject start, betere toegang, betere informatievoorziening en zinvolle dagbesteding zijn enkele ingrediënten van de nieuwe aanpak.

 • De tekorten in de Wmo en de jeugdzorg zijn voor Hoogeveen niet meer te dekken vanuit de vrijwel geheel leeggetrokken algemene reserve. De gemeente heeft besloten de grenzen van de wet op te zoeken. Als signaal naar ‘Den Haag’.

  Hoogeveen gaat grenzen wet opzoeken

  5 reacties

  Het water staat de gemeente Hoogeveen aan de lippen. De tekorten in de Wmo en de jeugdzorg zijn niet meer te dekken vanuit de inmiddels vrijwel geheel leeggetrokken algemene reserve. De gemeente heeft besloten de grenzen van de wet op te zoeken. Het is een signaal naar ‘Den Haag’.

 • Het wetsvoorstel dat het gemeenten mogelijk moet maken resultaatgericht te indiceren, zonder daarbij het aantal uren te vermelden, is in (internet)consultatie gegaan. Met de wetswijziging van de Wmo wordt ook de geschillenafwikkeling over de uitvoering van een maatwerkvoorziening vereenvoudigd.

  ‘Legaal’ resultaatgericht indiceren stap dichterbij

  Reageer

  Het wetsvoorstel dat het gemeenten mogelijk moet maken resultaatgericht te indiceren, zonder daarbij het aantal uren te vermelden, is in (internet)consultatie gegaan. Met de wetswijziging van de Wmo wordt ook de geschillenafwikkeling over de uitvoering van een maatwerkvoorziening vereenvoudigd.

 • Gemeenten moeten er in de toekomst alleen nog voor zorgen dat een kind bij de juiste hulp terecht komt. Zij moeten zich niet meer bezighouden met de uitvoering, inkoop en controle van de jeugdzorg. Dat stelt vakbond FNV Zorg & Welzijn.

  FNV: haal jeugdzorg weg bij gemeenten

  4 reacties

  Gemeenten moeten zich niet meer bezighouden met de uitvoering, inkoop en controle van de jeugdzorg. Zij moeten er in de toekomst alleen nog voor zorgen dat een kind bij de juiste hulp terecht komt.

 • Het is niet nodig huishoudelijke hulp naar de bijzondere bijstand over te hevelden om zo deze zorg voor de meest kwetsbaren te behouden. Een inkomenstoets en scherpere inkadering van problemen waarmee inwoners bij de gemeenten aan kunnen kloppen, is veel belangrijker, vindt de VNG.

  Voer weer inkomenstoets huishoudelijke hulp in

  4 reacties

  Huishoudelijke hulp moet beschikbaar blijven voor de meest kwetsbare inwoners. Maar daarvoor hoeft deze hulp niet naar de bijzondere bijstand te worden overgeheveld. Een inkomenstoets en scherpere inkadering van problemen waarmee inwoners bij de gemeenten aan kunnen kloppen, is veel belangrijker.

 • De Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk vertrekt per 1 oktober. Hij is voor vier jaar benoemd als rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University.

  Van de Donk weg als commissaris Brabant

  Reageer

  De Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk (CDA) vertrekt, maar niet uit Brabant. Hij wordt per 1 oktober de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University. Hij was sinds 2009 commissaris van Brabant.  

 • De wetswijziging woonplaatsbeginsel moet worden uitgesteld tot 2022. Die oproep doet Jeugdzorg Nederland aan de Tweede Kamer.

  Oproep: stel wijziging woonplaatsbeginsel uit

  3 reacties

  De wetswijziging woonplaatsbeginsel moet met een jaar worden uitgesteld. Die oproep doet Jeugdzorg Nederland aan de Tweede Kamer, die woensdag de wetswijziging behandelt. Het blijkt technisch niet mogelijk om de daadwerkelijke woonplaats van een jongere met jeugdzorg met een druk op de knop te achterhalen.  

 • Hoewel bestuurders meer onbehagen steeds rechtstreekser op hun bordje krijgen, moet het openbaar bestuur de oren niet laten hangen naar de samenleving. Dat betoogde Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden (Thorbecke Leerstoel) aan de Universiteit Leiden donderdag op het evenement Kompas ‘Besturen in tijden van onbehagen’ van Binnenlands Bestuur en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Bestuurders moeten rug recht houden

  Reageer

  Bestuurders krijgen steeds meer onbehagen rechtstreekser op hun bordje, maar dat betekent niet dat het openbaar bestuur daarom de oren moet laten hangen naar de samenleving. Bestuurders moeten hun publiekrechtelijke bevoegdheden benutten: bevoegdheden om eenzijdig een rechtsverhouding te bepalen.

 • Huishoudelijke hulp moet naar de bijzondere bijstand worden overgeheveld, zodat deze voorziening voor de meest kwetsbaren beschikbaar blijft. Dat stelt de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in zijn woensdagmiddag uitgebrachte advies ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’.

  Advies: huishoudelijke hulp naar bijzondere bijstand

  19 reacties

  Huishoudelijke hulp moet van de Wmo naar de bijzondere bijstand worden overgeheveld, zodat deze voorziening voor de meest kwetsbaren beschikbaar blijft. Alle hulp en ondersteuning voor zelfstandig thuiswonende ouderen moet vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bij de Wmo en de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden ondergebracht. Gemeenten moet worden verboden Wmo-cliënten naar de Wlz door te schuiven als zelfstandig thuiswonende ouderen het ook met Wmo-ondersteuning kunnen redden. Gemeenten die kunnen voorkomen dat inwoners een beroep op de Wlz moeten doen, moeten een hogere uitkering uit het gemeentefonds krijgen.  

 • Gemeenten moeten leren van elkaar als het gaat om verbetering en vernieuwing van de jeugdzorg en niet allemaal zelf het wiel uitvinden. Niet elk wiel past echter op elke wagen. Dat is een van lessen van het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ).

  Krachten bundelen voor betere jeugdzorg

  Reageer

  Gemeenten moeten niet allemaal zelf het wiel uitvinden, maar niet elk wiel past op elke wagen. Dat is een van lessen van het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ). Kennisuitwisseling is essentieel, maar regionale verschillen zijn en blijven er en daar moet ook oog voor zijn.

 • Ročak heeft onderzocht hoe mensen de gevolgen van stedelijke krimp, zoals het verdwijnen van voorzieningen, ervaren en daarop reageren. Ook heeft ze de rol van het sociaal kapitaal onder de loep genomen, waaronder de mate van participatie van burgers in een krimpgebied. Ročak heeft voor haar onderzoek casestudies in Heerlen en Blaenau Gwent in Wales uitgevoerd.

  Krimp stad is niet bedreigend

  Reageer

  Maatschappelijke actie kan een waardevol hulpmiddel zijn voor het ondersteunen van de levenskwaliteit in krimpgebieden, maar kent ook zijn grenzen en mag niet worden overschat. Stedelijke krimp wordt in het dagelijks leven door burgers niet als iets wezenlijks bedreigends ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van Maja Rocak.

 • De informele afhandeling is min of meer ‘vormvrij’ en daarmee niet gebonden aan vaste procedures of richtlijnen, aldus de rekenkamercommissie van Stichtse Vecht in haar rapport.

  Keerzijde informele afhandeling

  2 reacties

  Meer dan zes op de tien klachten zijn in 2018 in Stichtse Vecht informeel afgehandeld. Hoewel informele afhandeling tot een grotere tevredenheid bij inwoners leidt en kan leiden tot besparing van tijd en kosten, heeft de werkwijze ook keerzijden. Het kan resulteren in onduidelijkheid en willekeur, stelt de plaatselijke rekenkamercommissie. 

 • Er is veel mis met de schuldhulpverlening in Venlo. Het is niet vast te stellen of inwoners met schulden goed (genoeg) worden geholpen door de gemeente. Dat constateert de Rekenkamer Venlo in zijn recent verschenen onderzoek ‘Helpt de Schuldhulpverlening?’

  Schuldhulpverlening Venlo is zwart gat

  1 reactie

  De schuldhulpverlening in Venlo rammelt, al is niet vast te stellen hoe erg het rammelt. Het is niet duidelijk of inwoners met schulden goed (genoeg) worden geholpen door de gemeente.

 • Burgemeesters moeten niet voortdurend in de positie worden gedwongen van sheriff, scheidsrechter of speelbal. Dat vindt de Noord-Hollandse commissaris van de koning Arthur van Dijk.

  Cdk uit zorgen over positie burgemeesters

  2 reacties

  Burgemeesters moeten niet voortdurend in de positie worden gedwongen van sheriff, scheidsrechter of speelbal. De burgemeester moet ruimte worden geboden om zijn of haar verbindende rol in de gemeenschap te spelen.

 • Gemeenten zijn verworden tot een ‘overbelaste en onderbetaalde ‘Haagse franchisenemer’. Die van alles moet en voor datgene wat mag, geen of onvoldoende geld heeft. Dit kan natuurlijk echt niet’, stelt de Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen.

  ‘Den Haag’ moet ophouden met bepalen

  3 reacties

  Gemeenten zijn vijf jaar na de decentralisaties verworden tot een ‘overbelaste en onderbetaalde ‘Haagse franchisenemer’. Die van alles moet en voor datgene wat mag, geen of onvoldoende geld heeft. Dit kan natuurlijk echt niet’, aldus de Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen.

 • Inwoners van Den Haag mogen meepraten over de profielschets. Ze mogen antwoord geven op de vraag 'Waar moet de nieuwe burgemeester aan voldoen?' Den Haag zoekt een opvolger voor de in oktober opgestapte Pauline Krikke.

  Waar moet nieuwe Haagse burgemeester aan voldoen?

  Reageer

  Op deze vraag mogen alle inwoners van Den Haag tot en met volgende week donderdag een antwoord geven. De reacties worden door de Haagse gemeenteraad verwerkt in een voorlopige profielschets voor een kroonbenoemde opvolger van de in oktober afgetreden Pauline Krikke. Er is al wel een conceptprofielschets.

 • De Groningse commissaris van de koning René Paas vindt dat het kabinet te weinig doet om de gemeentelijke financiële problemen in de jeugdzorg op te lossen.

  ‘Den Haag’ laat gemeenten aan hun lot over

  3 reacties

  De Groningse commissaris van de koning René Paas trekt in zijn nieuwsjaarstoespraak van leer tegen het kabinet dat in zijn ogen te weinig doet om de gemeentelijke financiële problemen in de jeugdzorg op te lossen.

 • Drieduizend Rotterdammers hebben vorig jaar hulp gekregen bij de aanpak van schulden; duizend meer dan in 2018. Dankzij de vernieuwde schuldhulp, stelt de gemeente Rotterdam.

  Meer Rotterdammers met schulden geholpen

  Reageer

  Drieduizend Rotterdammers hebben vorig jaar hulp gekregen bij de aanpak van hun schulden. Dat zijn er duizend meer dan in 2018. Dankzij de vernieuwde schuldhulp, waarbij de insteek is om mensen eerder en beter te helpen bij het oplossen van hun schuld, zo stelt de gemeente Rotterdam.

 • De burgemeester van Boxmeer, Karel van Soest, hoopt dat Mill en Sint Hubert en Grave zich toch aansluiten bij de voorgenomen herindeling in het Land van Cuijk. Dat zei hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

  Boxmeer hoopt op herindeling van vijf gemeenten

  Reageer

  De Boxmeerse burgemeester Karel van Soest hoopt dat Mill en Sint Hubert en Grave zich alsnog aansluiten bij de voorgenomen herindeling in het Land van Cuijk. Herindeling ‘willen we nog steeds het liefst met vijf gemeenten.’ Dat zei hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Die kans dat zijn wens uitkomt is klein.

 • Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars moeten met elkaar afspraken maken over de verdeling van kosten en de baten van onder meer preventieve maatregelen. Dat schrijft minister De Jonge (VWS, CDA) aan de Tweede Kamer.

  Gemeentelijke inzet preventie moet financieel lonen

  4 reacties

  Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars moeten over de ‘eigen’ domeinen heen (financiële) afspraken maken. Zodat de rekening van bijvoorbeeld investeringen door gemeenten om ouderen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, niet alleen op het bordje van gemeenten terecht komt, maar bijvoorbeeld ook bij de zorgverzekeraars. Die hebben er (financieel) baat bij als mensen een beroep kunnen blijven doen op de Wmo in plaats van op de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Burgemeesters hebben nieuwjaarstoespraken aangegrepen nog eens de penibele financiële situatie van gemeenten bij Den Haag’ onder de aandacht te brengen.

  Burgemeesters uiten zorgen over financiën

  1 reactie

  Nieuwjaarstoespraken zijn door burgemeesters aangegrepen nog eens de penibele financiële situatie van gemeenten bij ‘Den Haag’ onder de aandacht te brengen. Dat gaat in niet mis te verstane bewoordingen.

 • Het gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb) wordt door Purmerend en Beemster ontmoedigd. De politiek moet zich nog eens achter de oren krabben of het wel zo slim is om het keuzerecht van de zorgvrager te beperken, adviseert de Rekenkamercommissie Purmerend en Beemster.

  Advies: zet pgb niet bij het oud vuil

  2 reacties

  Het gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb) wordt door de gemeenten Purmerend en Beemster ontmoedigd. Dit doen zij door onder meer lagere tarieven te vergoeden dan bij zorg in natura. De politiek moet zich nog eens achter de oren krabben of het wel zo slim is om het keuzerecht van de zorgvrager te beperken.

 • Diverse gemeenten waarschuwen hun inwoners op hun website en/of per brief voor verlate rekeningen voor de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen. Hen wordt geadviseerd geld apart te zetten om later niet onaangenaam verrast te worden door een (gestapelde) rekening.

  Vertraging bij inning ‘abo-tarief’ Wmo

  2 reacties

  Diverse gemeenten waarschuwen hun inwoners voor verlate rekeningen voor de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen. Hen wordt geadviseerd geld apart te zetten om later niet onaangenaam verrast te worden door een (gestapelde) rekening.

 • Diemen kreeg er vorig jaar met een groei van 54 per duizend inwoners relatief de meeste inwoners bij. In absolute zin groeide Amsterdam het hardst. De hoofdstad kreeg er in 2019 bijna 11 duizend inwoners bij. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

  Groei voor randgemeenten grote steden

  Reageer

  Van alle gemeenten kreeg Diemen er vorig jaar relatief gezien de meeste inwoners bij: 54 per duizend inwoners. In absolute zin groeide Amsterdam het hardst. De hoofdstad groeide in 2019 met bijna 11.000 inwoners. In bijna een op de vijf gemeenten (18 procent) daalde vorig jaar de bevolking. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS tot 1 december.

 • Bijna een op de zes cliënten van jeugdzorg (17 procent) weet nog altijd niet waar ze met een hulpvraag moeten aankloppen. Bij de Wmo is de toegang beter geregeld. Dat blijkt uit een totaalanalyse door I&O Research van ruim tachtig cliëntervaringsonderzoeken jeugd en Wmo.

  ‘Loket’ jeugdzorg moeilijk te vinden

  1 reactie

  Veel jongeren en hun ouders weten nog steeds vaak niet waar ze moeten aankloppen voor jeugdzorg. Ook de snelheid waarmee ze geholpen worden, houdt niet over. Kleine gemeenten (tot 25.000 inwoners) doen het beter dan grotere. Bij de Wmo is de toegang en de snelheid van hulp beter geregeld. Dat blijkt uit een totaalanalyse door I&O Research van ruim tachtig cliëntervaringsonderzoeken jeugd en Wmo.

 • Partijen die baat hebben van vernieuwingen die gemeenten in de jeugdzorg doorvoeren, moeten daaraan meebetalen. Dat vindt de Woerdense wethouder Arjan Noorthoek (jeugdzorg, CDA). Hij denkt daarbij onder meer aan zorgverzekeraars die kunnen meebetalen aan praktijkondersteuners jeugd.

  Zorgverzekeraars moeten meebetalen aan jeugdzorg

  7 reacties

  Partijen die profiteren van innovaties die gemeenten in de jeugdzorg doorvoeren, moeten daaraan meebetalen. Dat vindt de Woerdense wethouder Arjan Noorthoek (jeugdzorg, CDA). Hij denkt daarbij onder meer aan zorgverzekeraars die kunnen meebetalen aan praktijkondersteuners jeugd, die steeds meer gemeenten inzetten.

 • Gemeenten moeten meer sturingsmogelijkheden krijgen bij de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015. Ook is ‘herstelwerk’ nodig rondom financiële en bestuurlijke randvoorwaarden. Dat stelt de VNG in een maandag verschenen essay.

  Vijf jaar ‘3D’: werk aan winkel voor gemeenten én rijk

  Reageer

  Gemeenten moeten meer sturingsmogelijkheden krijgen bij de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Ook is ‘herstelwerk’ nodig rondom financiële en bestuurlijke randvoorwaarden. Ontzorgen en normaliseren moet nu echt het credo van de decentralisaties in het sociaal domein worden.

 • Burgemeester en wethouders van Westellingwerf doen alcohol in januari in de ban. Ze roepen ook collega's en inwoners op alcohol een maandje te laten staan.

  College van B en W maandje alcoholvrij

  1 reactie

  Het college van Westellingwerf doet in januari alcohol in de ban. Het scheelt dat de gemeente zelf geen nieuwjaarsreceptie organiseert, maar ook op recepties die B en W wel bezoeken, houden ze het bij een frisje. ‘Dat is de belofte’, benadrukt een woordvoeder van de gemeente.

 • Gemeenten moeten stoppen met het inkopen van ‘drang’ als jeugdzorgproduct. Dat stellen de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies. RVS-voorzitter Jet Bussemaker licht het advies toe.

  Drang jeugdzorg moet in de ban

  2 reacties

  Bijna alle gemeenten kopen ‘drang’ in als jeugdzorgproduct. Daar moeten zij mee stoppen, vinden de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Er moet een duidelijke knip komen tussen intensieve vrijwillige jeugdzorg en dwang, benadrukt RVS-voorzitter Jet Bussemaker.

 • Op 5 december nam burgemeester Annemiek Jetten ontslag. ‘Het huidige politieke klimaat in Vlaardingen vraagt om een bestuursstijl die niet volledig aansluit bij mijn kwaliteiten’, stelde ze in een verklaring. Het is al tijden politiek onrustig in de gemeente. Zo wilde onder meer de raad in maart een nieuw college en verscheen in september een ontluisterend rapport over zowel de ambtelijke organisatie als de raad en het college.

  Eenhoorn tijdje naar Vlaardingen

  Reageer

  Bas Eenhoorn (VVD, 73) is aan de slag gegaan als waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Hij moet de komende tijd samen met het gemeentebestuur de rust in de gemeente herstellen. Een vacature voor een kroonbenoemde burgemeester wordt voorlopig nog niet opengesteld. Dat heeft de Zuid-Hollandse commissaris van de koning (cdk) Jaap Smit afgesproken met de fractievoorzitters. Eerst moet de rust in het gemeentehuis zijn teruggekeerd, zodat een nieuwe kroonbenoemde burgemeester een goede start kan maken.

 • 'Den Haag' moet gemeenten in 2020 een voorschot van 350 miljoen euro geven op de jeugdzorg en Wmo. Het kabinet kan er ook voor kiezen om 400 miljoen euro van het toekomstig accres in 2020 uit te betalen. Deze voorstellen heeft het college van Hellendoorn aan de Tweede Kamer gedaan.

  Kabinet moet gemeenten voorschot geven op Wmo en jeugd

  2 reacties

  Het rijk moet gemeenten in 2020 een voorschot van 350 miljoen euro geven op de jeugdzorg en Wmo. Dit voorschot verrekenen de gemeenten vanaf 2024, uitgesmeerd over vijf jaar, afhankelijk van de uitkomsten van lopende onderzoeken naar de toereikendheid van de huidige rijksbudgetten. ‘Den Haag’ kan er ook voor kiezen om 400 miljoen euro van het toekomstig accres in 2020 uit te betalen.

 • Vijf Drentse gemeenten mogen van aanbieders van Wmo en jeugdzorg een personeelslijst eisen, waarin opleidings- en beroepskwalificaties staan. Dat heeft de kortgedingrechter van de rechtbank Noord-Nederland recent bepaald.

  Drentse gemeenten niet in de fout bij aanbestedingseis

  Reageer

  Vijf Drentse gemeenten staan volkomen in hun recht om bij aanbieders van Wmo en jeugdzorg een personeelslijst op te vragen, waarin onder meer opleidings- en beroepskwalificaties staan. Dat heeft de kortgedingrechter van de rechtbank Noord-Nederland recent bepaald.

 • Het gemeentelijk takenpakket is niet te groot, stelt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Wel is er door de grote hoeveelheid uitvoeringstaken, minder ruimte voor raadsleden om hun rol als volksvertegenwoordiger te pakken.

  Raad moet meer zijn politieke rol pakken

  1 reactie

  Het gemeentelijk takenpakket is niet te groot, vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Wel is er, naarmate er meer uitvoeringstaken zijn, minder ruimte voor de raad om zijn rol als volksvertegenwoordiger te pakken.

 • Aan de gemeenteraad van Noordoostpolder zijn vier scenario’s voorgelegd om financiële grip te krijgen op het sociaal domein. Het college spoort de raad aan om de scenario’s ‘stabiliseren’ of ‘minimaliseren’ verder te laten uitwerken. Beide scenario’s hebben gevolgen voor hulpbehoevende inwoners.

  Keuzemenu voor grip op sociaal domein

  Reageer

  Vier scenario’s om financiële grip te krijgen op het sociaal domein zijn voorgelegd aan de gemeenteraad van Noordoostpolder. De budgetten zijn nu ontoereikend om het huidige beleid voort te zetten. Er moeten keuzes worden gemaakt. Het college spoort de raad aan om de scenario’s ‘stabiliseren’ of ‘minimaliseren’ verder te laten uitwerken. Beide scenario’s hebben gevolgen voor hulpbehoevende inwoners.

 • Het rijk bespaart sinds 2016 jaarlijks ruim 1,3 miljard euro op de Wmo. Dat blijkt uit een brief van minister De Jonge (VWS) aan de Eerste Kamer.

  Rijk bespaart per jaar ruim 1,3 miljard euro op Wmo

  7 reacties

  Met de invoering van de Wmo 2015 heeft het rijk in 2015 1,1 miljard euro bespaard en daarna jaarlijks ruim 1,3 miljard euro. Op de huishoudelijke verzorging bespaarde het rijk in 2015 465 miljoen euro en vanaf 2016 jaarlijks 610 miljoen euro. Op individuele dagbesteding en begeleiding werd in het eerste jaar 654 miljoen euro bespaard oplopend naar 733 miljoen euro vanaf 2018.

 • De rechtszekerheid van Wmo-cliënten in Nijmegen is niet voldoende gewaarborgd. Er is daarmee geen zekerheid dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Dat concludeert de Rekenkamer Nijmegen in zijn recent verschenen rapport ‘Toegang tot de Wmo’.

  Rechtszekerheid Nijmeegse Wmo-cliënten in geding

  2 reacties

  De rechtszekerheid van Wmo-cliënten in Nijmegen is onvoldoende gewaarborgd. Er is daarmee geen zekerheid dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Dat concludeert de Rekenkamer Nijmegen in zijn recent verschenen rapport ‘Toegang tot de Wmo’.

 • In Kapelle is voor de tweede keer de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester stopgezet. Er zaten volgens de vertrouwenscommissie van de gemeente wederom onvoldoende geschikte kandidaten tussen. ‘Dit oogt uniek’, aldus Hilde Westera, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB.)

  Unicum: twee keer streep door burgemeestersbenoeming

  2 reacties

  In het Zeeuwse Kapelle is voor de tweede keer de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester stopgezet. Net zoals de eerste keer, zaten er volgens de vertrouwenscommissie van de gemeente ook nu onvoldoende geschikte kandidaten tussen. Volgens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is het nog niet eerder voorgekomen dat ook een ‘tweede ronde’ wordt stopgezet. ‘Dit oogt uniek’, aldus Hilde Westera, directeur van het NGB. Ook de Zeeuwse commissaris van de koning Han Polman kent geen vergelijkbare situaties, zo laat hij via zijn woordvoerder weten.

 • Het gemeentelijk takenpakket is te groot. Gemeenten moeten alleen maar taken krijgen waar ze echt wat over te zeggen hebben en waar het politieke debat over kan worden gevoerd. Dat stelt emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in een interview in Binnenlands Bestuur.

  Takenpakket gemeenten is te groot

  8 reacties

  Gemeenten moeten alleen maar taken krijgen waar ze echt wat over te zeggen hebben en waar het politieke debat over kan worden gevoerd. ‘Met vrij budget en een hoop bevoegdheden. En that’s it. Je moet de taakstelling gaan herverkavelen.’ Dat stelt emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in een interview in Binnenlands Bestuur.

 • Gemeenten worstelen met het toezicht op (malafide) zorgaanbieders. Eindhoven bindt de strijd tegen zorgcowboys aan. ‘Geld voor zorg moet voor zorg worden ingezet.’

  Zorggeld mag niet aan strijkstok blijven hangen

  2 reacties

  Veel gemeenten worstelen met het toezicht op (malafide) zorgaanbieders. Eindhoven bindt de strijd tegen zorgcowboys aan. Als zorgaanbieders vanaf 2021 te hoge winsten maken, moeten ze verplicht met de billen bloot. Hebben ze geen goed verhaal over de behaalde winsten, dan kan het contract worden ontbonden. ‘Geld voor zorg moet voor zorg worden ingezet.’

 • Vijf van de achttien Friese gemeenten waren zonder de 'boekhoudtruc' onder preventief toezicht van de provincie Friesland gekomen. Gedeputeerde Sander de Rouwe (financiën, CDA) wil voor de voorjaarsnota duidelijkheid van het rijk over structureel extra geld, in plaats van pseudo penningen.

  ‘Pseudo penningen’ redden Friese gemeenten

  Reageer

  Als gemeenten niet de ‘boekhoudtruc’ voor de jeugdzorg in hun begrotingen hadden mogen toepassen, waren vijf van de achttien Friese gemeenten onder preventief toezicht van de provincie komen te staan. Dat meldt het provinciebestuur van Friesland, die meteen de noodklok bij het rijk luidt. Er moet structureel extra geld voor jeugdzorg naar gemeenten. De tekorten in het sociale domein drukken een grote stempel op de gemeentebegrotingen.

 • De Zeeuwse gemeenten hebben de stofkam door het aantal jeugdzorgaanbieders gehaald. In plaats van meer dan tweehonderd aanbieders, krijgen per 2020 een kleine honderd aanbieders een contract.

  Zeeuwse gemeenten zetten mes in jeugdzorgaanbieders

  1 reactie

  De dertien gemeenten in Zeeland hebben de stofkam door het aantal jeugdzorgaanbieders gehaald. In plaats van meer dan tweehonderd aanbieders, krijgen vanaf 2020 een kleine honderd aanbieders een contract.

 • Inwoners van Mill en Sint Hubert kunnen op 23 januari naar de stembus. Alle kiesgerechtigden kunnen via een inwonersraadpleging aangeven of de gemeente zelfstandig moet blijven of dat de gemeente zich moet aansluiten bij de herindeling van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

  Inwoners Mill naar stembus over bestuurlijke toekomst

  Reageer

  Inwoners van Mill en Sint Hubert gaan op 23 januari naar de stembus. Alle kiesgerechtigden kunnen via een inwonersraadpleging aangeven of de gemeente zelfstandig moet blijven of moet fuseren met Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

 • Sterk vergrijzende gemeenten zetten alles op alles om daarop goed voorbereid te zijn. Zoals de P10-gemeenten, waaronder Westerveld, en Maasgouw. Het Wmo-budget en de beperkte sturingsmogelijkheden bij de Wmo spelen hen echter parten.

  Budget knelt bij gemeentelijke aanpak vergrijzing

  1 reactie

  Gemeenten zien hun kosten voor de Wmo door onder meer de vergrijzing stijgen. Sterk vergrijzende gemeenten zetten alles op alles om goed voorbereid te zijn op de groei van hun ouderen die zich de komende jaren verder doorzet. Zoals de P10-gemeenten, waaronder Westerveld, en Maasgouw. Het Wmo-budget en de beperkte sturingsmogelijkheden bij de Wmo spelen hen echter parten.

 • Na de herindeling met Amsterdam in 2022 krijgt Weesp een rechtstreeks gekozen bestuurscommissie. De bestuurscommissie krijgt een eigen budget. Het gaat om een pilot die na drie jaar wordt geëvalueerd.

  Weesp krijgt na fusie gekozen bestuurscommissie

  1 reactie

  Na de fusie met Amsterdam in 2022 krijgt Weesp een rechtstreeks gekozen bestuurscommissie. Deze commisse wordt tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente gekozen. De bestuurscommissie krijgt een eigen budget. Het gaat om een pilot die na drie jaar wordt geëvalueerd.

 • Het Osse college uit pittige kritiek op de fusieplannen van Landerd en Uden. Een fusie tussen beide gemeenten is onlogisch, onverstandig en oncollegiaal.

  Ongezouten kritiek Oss op herindelingsplannen

  Reageer

  Een fusie tussen Uden en Landerd is onlogisch, onverstandig en oncollegiaal. Die ongezouten boodschap geeft het college van Oss aan de colleges en raden van beide gemeenten. Het steekt het Osse gemeentebestuur dat Oss nooit serieus is betrokken bij de herindelingsplannen van ‘grote buurgemeente’ Landerd en ‘regionale collega-gemeente’ Uden. Oss is slechts ‘pro forma’ betrokken geweest.

 • Almere hoeft niet langer de hotelkosten te betalen van een Nederlands-Somalisch gezin met vier kinderen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland woensdag bepaald in een zaak tussen het gezin en de gemeente.

  Voorzieningenrechter slaat piketpalen Wmo

  9 reacties

  De gemeente Almere hoeft niet langer de hotelkosten te betalen van een Nederlands-Somalisch gezin met vier kinderen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland woensdag bepaald in een zaak tussen het gezin en de gemeente. Het gezin doet voor onderdak onterecht een beroep op de Wmo.

 • Gedeputeerde Staten van Gelderland willen uiterlijk medio januari van het nieuwe college van Scherpenzeel horen hoe zij de eerder door GS geuite zorgen over een zelfstandig voortbestaan kunnen wegnemen. GS houden grote zorgen over de toekomst van Scherpenzeel als zelfstandige gemeente

  Provincie eist duidelijkheid Scherpenzeel

  5 reacties

  De provincie Gelderland houdt grote zorgen over de toekomst van Scherpenzeel als zelfstandige gemeente. Gedeputeerde Staten willen uiterlijk medio januari van het nieuwe college van Scherpenzeel horen hoe zij de eerder door GS geuite zorgen over een zelfstandig voortbestaan kunnen wegnemen.

 • Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant willen dat vijf gemeenten gaan fuseren, in plaats van drie. Dat schrijven zij in reactie op de herindelingsplannen van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. GS willen dar ook Mill en St Hubert en Grave zich aansluiten.

  Brabant wil herindeling van vijf gemeenten

  5 reacties

  Voor een krachtig openbaar bestuur voor het Land van Cuijk is het beter dat vijf gemeenten gaan fuseren, in plaats van de nu geplande drie. Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant in reactie op de herindelingsplannen van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. GS van Brabant zien graag dat ook Mill en St Hubert en Grave zich aansluiten.

 • Het Scherpenzeelse college is maandagavond gevallen over de keuze tussen zelfstandigheid of herindeling met Barneveld. Een direct gevormde nieuwe coalitie koos voor zelfstandigheid.

  College Scherpenzeel struikelt over fusie

  3 reacties

  Het college van Scherpenzeel is maandagavond gevallen. Struikelblok: de keuze tussen zelfstandigheid of herindeling met Barneveld. Een nieuwe (meerderheids)coalitie, van Gemeentebelangen Scherpenzeel en SGP, is al gevormd. Zij koos maandagavond voor een zelfstandig Scherpenzeel. 

 • Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn nauwelijks in beeld bij gemeenten. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Klachten uit zicht, mensen buiten beeld?’

  Beschut werkers uit zicht gemeenten

  6 reacties

  Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn nog steeds nauwelijks in beeld bij gemeenten. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Klachten uit zicht, mensen buiten beeld?’ De ombudsman roept de verantwoordelijke wethouders op om te zorgen voor één loket waar burgers, met name kwetsbare groepen zoals inwoners met een arbeidsbeperking, rechtstreeks terecht kunnen met hun probleem of klacht.

 • Leeuwarden heeft geen zicht op wachttijden in de specialistische jeugdzorg. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Leeuwarden.

  Geen zicht op wachttijden jeugd

  1 reactie

  Leeuwarden heeft geen zicht op wachttijden in de specialistische jeugdzorg. Er wordt niet systematisch gemeten hoe lang deze wachttijden zijn en welke zorgaanbieders als dan niet aan de daarvoor gestelde Treeknormen − de maximaal aanvaardbare wachttijden − voldoen. 

 • © Shutterstock

  Provincie dreigt met fusie

  6 reacties

  De provincie dreigt Scherpenzeel met ingrijpen als de gemeente vasthoudt aan zelfstandigheid. ‘Zonder vertrouwen in een duurzame toekomst van Scherpenzeel is een bestuurlijke fusie op provinciaal initiatief een optie.’ Dat schrijft het college van GS van Gelderland aan het college en de gemeenteraad van Scherpenzeel. 

 • Het gebruik van huishoudelijke hulp bij mensen met een hoog en middeninkomen is in de eerste helft van dit jaar relatief sterk gestegen, ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde voorlopige cijfers van het CBS.

  Relatief sterke stijging 'rijken' met hulp in huishouden

  10 reacties

  Het gebruik van huishoudelijke hulp bij mensen met een hoog en middeninkomen is in de eerste zes maanden van dit jaar relatief sterk gestegen, ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde voorlopige cijfers van het CBS. In januari is het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen ingevoerd.

 • Voor de invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet werden kritische noten over de wetsvoorstellen gekraakt. De waarschuwingen werden in de wind geslagen. Bewindslieden grijpen in, maar kan er dan nog wel over decentralisaties worden gesproken?

  Waarschuwingen decentralisaties genegeerd

  6 reacties

  Zeg niet dat er niet gewaarschuwd is. Voor de invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet werden door niet de minsten kritische noten over de wetsvoorstellen gekraakt. De waarschuwingen werden in de wind geslagen. Bewindslieden grijpen nu in, maar kan er dan nog wel over decentralisaties worden gesproken? Binnenlands Bestuur dook in de adviezen van de Raad van State van destijds en ging terug naar de criticasters van weleer.

 • De gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden hebben alle jeugdzorgcontracten met een jaar verlengd. Daarvoor zijn de contractvoorwaarden van de afgelopen twee jaar gebruikt, met indexering van de tarieven. De uitgaven aan jeugdhulp in de regio Haaglanden stijgen, bij gelijkblijvende zorgvraag, naar 270 miljoen euro; een stijging van 15 miljoen euro.

  Jeugdzorg regio Haaglanden voor jaar geregeld

  Reageer

  De gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden hebben alle jeugdzorgcontracten met een jaar verlengd. Daarvoor zijn de contractvoorwaarden van de afgelopen twee jaar gebruikt, met indexering van de tarieven. De uitgaven aan jeugdhulp in de regio Haaglanden stijgen, bij gelijkblijvende zorgvraag, naar 270 miljoen euro; een stijging van 15 miljoen euro.

 • De Wmo-uitgaven van gemeenten stijgen naar verwachting de komende vijf jaar met jaarlijks zeven procent. Dat blijkt uit een prognose die de VNG heeft gemaakt. Er is een wijziging in de bekostiging en sturing van de Wmo noodzakelijk.

  Wmo-vraag stijgt harder dan budget

  3 reacties

  De gemeentelijke Wmo-uitgaven stijgen naar verwachting de komende vijf jaar met jaarlijks zeven procent. Dat blijkt uit een prognose die gemeentekoepel VNG heeft gemaakt. Er is een wijziging in de bekostiging en sturing van de Wmo noodzakelijk, om de druk op de Wmo door onder meer de dubbele vergrijzing en de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden, stelt de VNG. Veel gemeenten kampen nu al met tekorten op de Wmo. Dat aantal, en de hoogte van het tekort, zal rap stijgen als er niet tijdig wordt ingegrepen.

 • De Zeeuwse gemeenten Hulst en Terneuzen moeten en kunnen beter grip krijgen over de uitgaven in de jeugdzorg. Dat concludeert de rekenkamercommissie Hulst Terneuzen.

  Gemeenten moeten beter op jeugdbudget letten

  Reageer

  De gemeenten Hulst en Terneuzen moeten en kunnen beter grip krijgen over de uitgaven in de jeugdzorg. Dat concludeert de rekenkamercommissie Hulst Terneuzen.

 • Adequate managementinformatie is cruciaal om te voorkomen dat de kosten voor Wmo en de jeugdzorg de pan uit rijzen. Daar schort het bij gemeenten vaak nog aan.

  Data cruciaal bij grip op zorgkosten

  Reageer

  Goede managementinformatie is cruciaal om te voorkomen dat de kosten voor jeugdzorg en Wmo de pan uit rijzen. Daar schort het bij gemeenten vaak nog aan.

 • Gemeenten maken zich massaal grote zorgen over het tekort aan politiemensen in dorpen en steden. ‘Den Haag’ moet echt iets aan die problematiek doen. Dat signaal werd door ruim 97 procent van de gemeenten, vrijdag in Nieuwegein bijeen, ondersteund.

  Tekort politie baart gemeenten grote zorgen

  3 reacties

  Geen groen op straat in plaats van blauw. Dat was niet het signaal dat drie burgemeesters via een motie wilden afgeven op de buitengewoon algemene ledenvergadering van de VNG. Wel dat er onvoldoende operationele bezetting en formatie bij de politie is. En dat ‘Den Haag’ echt iets aan die problematiek moet doen. Dat signaal werd door ruim 97 procent van de gemeenten, vrijdag in Nieuwegein bijeen, ondersteund.

 • 'Ongepast en schadelijk' zijn de voorgestelde ingrepen in de jeugdzorg van ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V). Dat stelde de Somerense wethouder Theo Maas (jeugd) op buitengewoon algemene ledenvergadering van de VNG. De gemeentelijke frustratie over de Haagse oekaze zit diep.

  Frustratie jeugdzorg zit diep bij gemeenten

  2 reacties

  De voorgestelde ingrepen in de jeugdzorg van ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) zijn ‘ongepast en schadelijk. We hebben ruimte nodig, geen nadere regels.’ Dat betoog van de Somerense wethouder Theo Maas (jeugd) werd breed gedeeld door gemeenten, vrijdag bijeen voor de buitengewoon algemene ledenvergadering van de VNG. De gemeentelijke frustratie over de Haagse oekaze zit diep.

 • De gemeenschappelijke regeling (GR) Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) wordt per 1 januari beëindigd. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten blijven op inhoudelijke beleidsterreinen samenwerken, waarbij ook andere gemeenten kunnen aanhaken.

  Van GR naar netwerksamenwerking

  Reageer

  De gemeenschappelijke regeling (GR) Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) wordt per 1 januari opgeheven. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten blijven wel samenwerken, maar gaan dat op een andere manier doen. Er worden tussen gemeenten op inhoudelijke beleidsterreinen onderlinge afspraken gemaakt, waarbij ook andere gemeenten kunnen aanhaken.

   

 • De Wmo 2015 moet worden aangepast, zodat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen om bepaalde burgers buiten de Wmo te houden. Daarvoor pleiten 26 gemeenten.

  Gemeenten willen grip op Wmo

  2 reacties

  De Wmo 2015 moet worden aangepast, opdat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen om bepaalde burgers buiten de Wmo te houden. Alleen dan kunnen gemeenten binnen de beschikbare budgetten zorg en ondersteuning bieden aan burgers die dat zelf niet kunnen regelen of betalen. En alleen dan kan een reëel tarief aan aanbieders worden betaald.

 • Friese, Drentse en Gelderse gemeenten hebben bedenkingen over haalbaarheid en betaalhaar van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) per 1 januari. De VNG moet bij het rijk aandringen op voldoende geld voor de in- en uitvoering van de Wvggz, stellen zij in moties die vrijdag op de Buitengewone algemene ledenvergadering worden ingediend.

  Gemeenten huiverig voor invoering Wvggz

  Reageer

  Vijftien Friese en alle Drentse gemeenten hebben bedenkingen over de invoering van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) per 1 januari. Ze twijfelen aan de haalbaar- en betaalhaarheid ervan. De gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid stellen dat het rijk de extra financiële lasten voor gemeenten onvoldoende compenseert. Gemeentekoepel VNG moet bij het rijk aandringen op voldoende geld voor de in- en uitvoering van de Wvggz.

 • De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) moet de kansen en risico’s van de huidige regio-indelingen in beeld brengen. Het adviesorgaan moet ook antwoord geven op de vraag of de schaal en het aantal van de huidige regio’s past bij een doelmatige uitvoering en bestuurlijke inrichting van Nederland.

  Second opinion over regio-indeling

  1 reactie

  De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) moet de kansen en risico’s van de huidige regio-indelingen in kaart brengen. Daarbij moet niet alleen naar de jeugdzorgregio’s worden gekeken, maar ook naar andersoortige regio-indelingen. Het adviesorgaan moet ook antwoord geven op de vraag of de schaal en het aantal van de huidige regio’s past bij een doelmatige uitvoering en bestuurlijke inrichting van Nederland.

 • Veertien procent van de mensen die vanuit de bijstand is uitgestroomd, meldt zich na een half jaar weer bij de gemeente. Na een jaar is dat percentage gestegen naar 20 procent. Na vijf jaar stabiliseert dat percentage zich op 35 procent. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek op basis van cijfers uit de Divosa Benchmark.

  Uitstromers kloppen vaak weer bij gemeenten aan

  Reageer

  Veel mensen die vanuit de bijstand zijn uitgestroomd, melden zich na een tijdje weer bij de gemeente. Veertien procent doet dat na een half jaar. Na een jaar is dat percentage gestegen naar 20 procent. Na vijf jaar stabiliseert dat percentage zich op 35 procent. Mensen kloppen bijvoorbeeld opnieuw bij de gemeente aan omdat de baan tijdelijk was of omdat ze om een andere reden toch weer recht hebben op een uitkering. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek op basis van cijfers uit de Divosa Benchmark.

 • Bezuinigen op huishoudelijke hulp pakt averechts uit. Als de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, doen er meer mensen een beroep op de (duurdere) wijkverpleging of de verpleeghuiszorg. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Wat als zorg wegvalt’.

  Goedkoop is duurkoop in de zorg

  4 reacties

  Bezuinigen op huishoudelijke hulp pakt per saldo verkeerd uit. Als de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, doen er meer mensen een beroep op de (duurdere) wijkverpleging of de verpleeghuiszorg. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Wat als zorg wegvalt’.

 • Te veel organisaties die niet goed samenwerken en minder hulp zorgen voor ontevredenheid bij burgers die van de Wmo en jeugdzorg gebruik maken. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

  Minder hulp Wmo en jeugd stemt tot ontevredenheid

  2 reacties

  Minder hulp en te veel organisaties die niet goed samenwerken zorgen voor ontevredenheid bij burgers die van de Wmo en jeugdzorg gebruik maken. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

 • © Shutterstock

  Toezicht op Wmo dient verbeterd

  1 reactie

  Het tempo waarin gemeenten het Wmo-toezicht invullen moet omhoog, stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het duurt te lang voordat het Wmo toezicht in Nederland overal van een gelijkwaardig en voldoende niveau is. 

 • Den Haag meet de resultaten van ambulante Wmo-begeleiding via de zogeheten GAS-methodiek (goal attainment scaling). Na een ‘pioniersfase’ wordt de methodiek vanaf januari breder in de Wmo toegepast. De meerwaarde staat als een paal boven water, maar er is wel wat gesleuteld. Niet alles werkte zoals gehoopt.

  Schaven en sleutelen aan meetinstrument Wmo

  1 reactie

  Den Haag meet sinds 1,5 jaar de resultaten van ambulante Wmo-begeleiding via de zogeheten GAS-methodiek (goal attainment scaling). Na een ‘pioniersfase’ wordt de methodiek vanaf januari 2020 breder in de Wmo toegepast. De meerwaarde staat als een paal boven water, maar er is wel wat gesleuteld. Niet alles werkte zoals gehoopt.

 • De invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 met een generieke korting op de budgetten is veel te rigoureus geweest. Zonder meer geld erbij hadden gemeenten niet akkoord moeten gaan met de decentralisaties. Dat stellen ambtenaren en wethouders, gevraagd naar de belangrijkste lessen na (bijna) vijf jaar decentralisaties in een onderzoek dat I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur heeft uitgevoerd.

  Stelselherziening sociaal domein te rigoureus geweest

  3 reacties

  De invoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet met een generieke korting op de budgetten is veel te rigoureus geweest. Zonder meer geld erbij hadden gemeenten niet akkoord moeten gaan met de decentralisaties. Dat stellen ambtenaren en wethouders, gevraagd naar de belangrijkste lessen na (bijna) vijf jaar decentralisaties in een onderzoek dat I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur heeft uitgevoerd.

 • Gemeenten staan nog steeds achter het principe van de decentralisaties jeugd, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie. Burgers zijn minder tevreden. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

  Burger minder positief over '3D' dan ambtenaar

  1 reactie

  Gemeenten staan nog steeds vierkant achter het principe van de decentralisaties jeugd, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie. Het wordt ze door ‘Den Haag’ echter niet makkelijk gemaakt. Jeugdzorg is het grootste zorgenkindje. Burgers zijn minder tevreden. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

 • Als gemeente grip krijgen op de jeugdzorg is ondoenlijk. Meten is niet weten, want meten is in een groot deel van de jeugdzorg eigenlijk een onmogelijke opgave. Dat stelt gezondheidseconoom Xander Koolman (VU).

  Grip op jeugdzorg is ondoenlijk

  5 reacties

  Als gemeente grip krijgen op de jeugdzorg is bijna een onmogelijke opgave. Meten is niet weten, want meten is in een groot deel van de jeugdzorg eigenlijk ondoenlijk. Geen vrolijk verhaal van gezondheidseconoom Xander Koolman, al heeft hij wel een alternatief. Via de inkoopmethodiek en de wijkteams kunnen gemeenten sturen.

 • Het monitoren van resultaten van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo levert niet altijd voldoende sturingsinformatie op. Dat stellen ambtenaren werkzaam in het sociaal domein. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

  Sturingsinformatie sociaal domein vaak onvoldoende

  4 reacties

  Het monitoren van resultaten van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet levert niet altijd voldoende sturingsinformatie op. Dat stellen ambtenaren werkzaam in het sociaal domein. Dat is met name bij de Jeugdwet het geval. Bijna de helft van de ambtenaren die in het sociaal domein werkzaam zijn, vindt de (sturings)informatie die ‘jeugdmonitoren’ opleveren onvoldoende; een toename ten opzichte van drie jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

 • Gemeenten zijn behoorlijk ontstemd over de ingrepen die ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) willen doen in de jeugdzorg. De Haagse ‘coupe’ verdient niet de schoonheidsprijs, hoe nodig ook voor kwetsbare kinderen.

  Analyse: Afpakken jeugdzorg mistig gebeuren

  5 reacties

  Gemeenten zijn zeer ontstemd over de ingrepen die ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) willen doen in de jeugdzorg. Hoe nodig ook voor kwetsbare kinderen, vanuit gemeenteperspectief bezien verdient de Haagse ‘coupe’ niet de schoonheidsprijs. De eerste overheid is aan de kant gezet. Op de voorgestelde maatregelen valt bovendien een en ander af te dingen.

   

 • De Participatiewet moet worden aangepast en er moet geld bij. Dat stellen gemeenten, bonden en VGN in een reactie op de vernietigende evaluatie van de Participatiewet door het SCP.

  Bezuiniging op Participatiewet funest gebleken

  6 reacties

  De bezuinigingen die tegelijkertijd met de invoering van de Participatiewet zijn doorgevoerd, hebben verkeerd uitgepakt. De wet moet worden aangepast en er moet geld bij. ‘Het is wensdenken gebleken om met fors minder geld meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam een betaalde baan te bieden.’

 • Na een moeizame start is het realiseren van beschut werk op gang gekomen. Gemeenten zijn terughoudend met het inzetten van loonkostensubsidie. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen ‘Eindevaluatie van de Participatiewet’.

  Beschut werk komt langzaam op gang

  2 reacties

  Na een moeizame start is het realiseren van beschut werk op gang gekomen. De verschillen tussen gemeenten, die in 2048 minimaal 30.000 beschutte werkplekken moeten hebben gerealiseerd, zijn groot. Sommige gemeenten hebben veel meer moeite om beschut werk te realiseren, anderen hebben meer beschutte werkplekken gerealiseerd dan beoogd. Gemeenten zijn terughoudend met het inzetten van loonkostensubsidie. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen ‘Eindevaluatie van de Participatiewet’.

 • De doelstellingen van de Participatiewet zijn niet behaald. Ook is geen sprake van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen ‘Eindevaluatie van de Participatiewet’.

  Participatiewet is mislukt

  8 reacties

  De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, terwijl dat wel met de wet werd beoogd. Voor de 440.000 bijstandsgerechtigden heeft de wet amper een verschil gemaakt. Voor mensen die het recht verloren op toegang tot de sociale werkvoorziening daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen weliswaar de baankansen, maar hun inkomenspositie is verslechterd. Van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt is geen sprake.

 • Vanaf 2022 komt er structureel extra geld voor de jeugdzorg bij. Daar mogen gemeenten vanuit gaan, stelde minister Hugo de Jonge (VWS) maandag tijdens het Wetgevingsoverleg jeugd. Bij de Kamer gaan nog niet de handen op elkaar over de plannen ministers De Jonge en Dekker (J&V) om het jeugdzorgstelsel weer op de schop te nemen.

  Structureel extra jeugdgeld ja, maar nu nog niet

  2 reacties

  Gemeenten kunnen er vanuit gaan dat er vanaf 2022 structureel extra geld voor de jeugdzorg komt. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) maandag tijdens het Wetgevingsoverleg jeugd gesteld. Bij de Kamer gaan de handen nog niet op elkaar over de plannen ministers De Jonge en Dekker (J&V) om het jeugdzorgstelsel weer op de schop te nemen.   

 • De aanbestedingsprocedures voor Wmo en jeugdzorg worden vereenvoudigd. De Jeugdwet en de Wmo moet hiertoe worden aangepast. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vrijdag aan de Kamer laten weten.

  Aanbestedingsprocedure jeugdzorg en Wmo versoepeld

  1 reactie

  De aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en Wmo worden vereenvoudigd. Een uitgebreide gunningssystematiek is niet langer verplicht bij aanbesteden in het sociaal domein. Gemeenten mogen in bepaalde gevallen opdrachten gunnen aan een kleine groep van beste zorgaanbieders. De Jeugdwet en de Wmo moet hiertoe worden aangepast. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vrijdag aan de Kamer laten weten.

 • Tot nu hebben zich 125 wethouders uit het hele land aangemeld om gezamenlijk het wetgevingsoverleg jeugd van de Tweede Kamer bij te wonen. Gemeenten willen structureel extra geld voor de jeugdzorg.

  Wethouders trekken massaal naar Den Haag

  5 reacties

  Tot nu hebben 125 wethouders uit het hele land zich aangemeld om gezamenlijk het wetgevingsoverleg jeugd van de Tweede Kamer van maandag bij te wonen; meer dan een op de tien wethouders die het land telt. Het wordt druk, want ook de vakbonden hebben aangekondigd met een grote delegatie de begrotingsbehandeling jeugd bij te wonen. De VNG pleit bij de Tweede Kamer om structureel extra geld voor de jeugdzorg.

 • Met verplichte regionale samenwerking en extra geld zijn de problemen in de jeugdzorg niet opgelost. Dat stelt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

  Stelselherziening lost problemen jeugdzorg niet op

  Reageer

  Met extra geld en verplichte regionale samenwerking zijn de problemen in de jeugdzorg niet opgelost. Om vernieuwing goed op gang te brengen, moeten de intensieve hulp en de eerste lijn worden verbeterd en de preventie en het pedagogisch klimaat in bijvoorbeeld gezin of school worden versterkt. Dat stelt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

 • Het kabinet moet structureel extra geld vrijmaken voor jeugdzorg. Een stelselherziening zoals de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) voor ogen hebben, is noodzakelijk. Dat stelt een viertal samenwerkende jeugdbranches waaronder Jeugdzorg Nederland en GGZ Nederland in een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie van VWS.

  Kabinet moet structureel extra jeugdgeld vrijmaken

  3 reacties

  Het kabinet moet structureel met extra geld over de brug komen voor jeugdzorg. Een stelselherziening zoals de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) voor ogen hebben, is noodzakelijk, maar kost tijd. Op korte termijn moeten er maatregelen worden genomen, want de problemen zijn urgent.

 • ‘De wijkteamprofessionals lijken ervan uit te gaan dat hoe meer problemen er zijn, hoe minder kans van slagen een netwerkaanpak zou hebben’, vertelt senior onderzoeker Rob Jagtenberg van de Erasmus Universiteit in de speciale uitgave ter afsluiting van het NWO-onderzoeksprogramma Smart Governance. ‘De effectiviteit van de EKC-aanpak logenstraft deze aanname.’

  Wijkteam laat naasten met rust

  Reageer

  Overheden verwachten veel van het inschakelen van het sociale netwerk, maar wijkteams zijn terughoudend met het inschakelen van het netwerk rond cliënten. Dat geldt zeker wanneer het gaat om mensen met een stapeling van problemen (multi-problematiek). 

 • Experimenteren en leren moet op drie niveaus plaatsvinden, stelt auteur Suzanne Potjer in haar boek: lokaal, horizontaal en verticaal. Alleen dan kunnen ‘experimenten daadwerkelijk verandering teweegbrengen, en kunnen we van mogelijke, naar haalbare, naar gangbare vernieuwingen gaan’, aldus Potjer, die twee jaar onderzoek deed naar diverse experimenten in binnen- en buitenland zoals de ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken’ en de ‘City Deals’.

  Filosofie voor experimenten

  1 reactie

  Door overheden, bewoners, bedrijven en instellingen wordt steeds vaker geëxperimenteerd op onderwerpen zoals leefbaarheid in de buurt, duurzame energie en zorg. Ze kunnen gezien worden als een nieuwe manier van sturen in het publieke domein. Er wordt echter niet altijd op een systematische manier geëxperimenteerd. 

 • Zonder extra geld heeft het verleggen van de verantwoordelijkheid van een deel van de jeugdzorg naar een hoger schaalniveau geen enkele zin. Dat stelt het Stedennetwerk G40 in een brief op poten aan de ministers van VWS, Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid (J&V), Financiën en aan de Kamer.

  ‘Overval’ jeugd valt slecht bij G40

  Reageer

  Het verleggen van de verantwoordelijkheid van een deel van de jeugdzorg naar een hoger schaalniveau heeft geen enkele zin zolang de financiële middelen ‘volstrekt ontoereikend’ en incidenteel blijven.

 • De jeugdhulpregio Haaglanden gaat in beroep tegen het vonnis van de kortgedingrechter over de aanbestedingsprocedure. De tien gemeenten, waaronder Den Haag, willen onduidelijkheden uit het vonnis helder krijgen, in het belang van het vervolgtraject.

  Haaglanden in hoger beroep over inkoop jeugdhulp

  Reageer

  De jeugdhulpregio Haaglanden gaat in beroep tegen het vonnis van de kortgedingrechter over de

  inkoopprocedure van (hoog) specialistische jeugdhulp. De tien gemeenten, waaronder Den Haag, willen onduidelijkheden uit het vonnis helder krijgen, in het belang van het vervolgtraject.

 • Gemeenten moeten reële tarieven betalen voor de jeugd-GGZ. Diverse keren zijn aanbieders al naar de rechter gestapt om deze af te dwingen. Dat is niet de goede weg, benadrukt GGZ Nederland in een brief aan gemeentekoepel VNG.

  GGZ NL: voorkom rechtszaken jeugdhulp

  4 reacties

  Gemeenten moeten eerlijke tarieven betalen voor de jeugd-GGZ. Diverse keren zijn aanbieders al naar de rechter gestapt om deze af te dwingen. In Drenthe volgt op 22 november een kort geding. In meerdere regio’s overwegen zorgaanbieders, in lopende aanbestedingstrajecten voor 2020, een kort geding aan te spannen. De miljard euro die het kabinet extra ter beschikking heeft gesteld voor de jeugdzorg aan gemeenten, moeten gemeenten gebruiken om met reële tarieven over de brug te komen.

 • Winterswijk werkt toe naar een armoedevrije gemeente. Dat wordt op een bijzondere manier aangepakt. College en organisatie kregen vrijwel een carte blanche van de raad om met de samenleving naar het einddoel toe te werken.

  Opgavegericht werken aan armoedevrij Winterswijk

  Reageer

  Winterswijk is niet alleen ambitieus als het gaat om de aanpak van armoede, maar de weg naar een armoedevrij Winterswijk wordt ook op een bijzondere manier aangepakt. College en organisatie kregen vrijwel een carte blanche van de raad om met de samenleving naar het einddoel toe te werken. De gemeente heeft ook twee ervaringsdeskundigen (‘luizen in de pels’) aangenomen.

 • Het kabinet moet nog deze kabinetsperiode met een voorstel voor een grondwetswijziging komen om tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden mogelijk te maken. Een meerderheid van de Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie van VVD, 50Plus, D66 en GroenLinks.

  Tussentijdse raadsverkiezingen moet kunnen

  2 reacties

  Het kabinet moet nog deze kabinetsperiode met een voorstel tot grondwetswijziging komen om tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen mogelijk te maken. Een motie daartoe is dinsdag door de Kamer aangenomen.

 • In ruim één op de tien gemeenten is de individuele mantelzorgwaardering stopgezet. Dat concludeert MantelzorgNL. De onderlinge verschillen in waardering tussen gemeenten zijn groot.

  Een op tien gemeenten staakt mantelzorgwaardering

  Reageer

  In ruim één op de tien gemeenten is de individuele mantelzorgwaardering afgeschaft. Door de tekorten in het sociaal domein staat die waardering onder druk. Dat concludeert MantelzorgNL. De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers ziet dat meer gemeenten het voornemen hebben de waardering voor mantelzorgers in 2020 af te schaffen. Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen.

 • Het college van Amsterdam neet teen aantal ingrijpende maatregelen om de alsmaar oplopende kosten van de jeugdzorg te beteugelen. Komend jaar worden budgetplafonds en een gedeeltelijke cliëntenstop ingevoerd. Daarnaast wil het college per 2021 een stelselwijziging doorvoeren.

  Amsterdam grijpt fors in op jeugdzorg

  7 reacties

  Om een halt toe te roepen aan de alsmaar oplopende kosten van de jeugdzorg neemt het college van Amsterdam een aantal ingrijpende maatregelen. Komend jaar worden budgetplafonds en een gedeeltelijke cliëntenstop ingevoerd. De gemeente accepteert dat daardoor wachtlijsten kunnen ontstaan. Daarnaast wil het college per 2021 een stelselwijziging doorvoeren.

 • Gegevens van ruim zevenhonderd inwoners van Stichtse Vecht die huishoudelijke hulp ontvingen, hebben vanaf 2017 op straat gelegen. De lek is pas recent ontdekt. De gemeente heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Gegevens cliënten huishoudelijke hulp op straat

  2 reacties

  De gegevens van ruim zevenhonderd inwoners van Stichtse Vecht die huishoudelijke hulp ontvingen, hebben twee jaar lang op straat gelegen. De lek is pas recent ontdekt. De gemeente heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Het college van Brummen is gevallen. Directe aanleiding is een door de gemeenteraad gewenste verhoging van de ozb, boven op de verhoging die het college al had voorgesteld. Het was echter de druppel die de emmer deed overlopen.

  College Brummen is gevallen

  1 reactie

  Een door de gemeenteraad gewenste verhoging van de ozb, boven op de verhoging die het college al had voorgesteld, heeft geleid tot de val van het college van Brummen. Het was echter de druppel die de emmer deed overlopen. Er was al een nieuw college in de maak.

 • In aanloop naar de herindeling van Langedijk en Heerhugowaard per 2022 wordt het kernenbeleid in beide gemeenten nieuw leven ingeblazen. Langedijk wil per kern de betrokkenheid van inwoners vormgeven. Heerhugowaard doet dat in haar wijken.

  Kernenbeleid op de schop

  Reageer

  In aanloop naar de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard per 2022 wordt het kernenbeleid in beide gemeenten nieuw leven ingeblazen. Langedijk wil per kern de betrokkenheid van inwoners vormgeven. Heerhugowaard doet dat in haar wijken.

 • Wijkteams hebben in de eerste zes maanden van dit jaar 5,7 procent minder jongeren jeugdhulp gegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de eerste zes maanden van 2019.

  Wijkteams geven minder jeugdhulp

  1 reactie

  Wijk- of buurtteams hebben in de eerste helft van dit jaar 5,7 procent minder jongeren jeugdhulp gegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste van de 347.000 jongeren die jeugdhulp kregen, kregen ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieders (67 procent). Bijna een op de vijf jongeren (18 procent) kreeg hulp van het wijk- of buurtteam. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de eerste zes maanden van 2019.

 • Het Arnhemse college wil bij de aanpak van schulden de focus verleggen van het oplossen van schulden naar het voorkomen van problemen. Iedere inwoner schuldenvrij, is de ambitie.

  Arnhem wil alle inwoners schuldenvrij

  1 reactie

  Iedere inwoner schuldenvrij. Dat is de ambitie van het Arnhemse college. Er wordt ingezet op vroegsignalering, voorkomen van problemen en snellere hulp.

 • De overheid raakt voor burgers steeds verder uit het zicht. Dit komt onder meer omdat de overheid dienstverlening steeds vaker overdraagt aan andere instanties, zoals gemeenschappelijke regelingen. Dat constateert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

  Burger kent overheid niet meer

  2 reacties

  De overheid raakt voor burgers steeds verder uit het zicht. Dit komt onder meer omdat de overheid dienstverlening steeds vaker overdraagt aan andere instanties, zoals gemeenschappelijke regelingen. De burger krijgt daardoor een overheid die hij niet meer kent.

 • De vele brandbrieven van bezorgde en boze wethouders over de financiële tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo aan de Kamer hebben vooralsnog geen effect gehad. Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS, woensdag, werd nauwelijks een woord gerept over de gemeentelijke noodkreten van de afgelopen tijd.

  Brandbrieven wethouders leveren (nog) niets op

  4 reacties

  Vooralsnog hebben de vele brandbrieven van bezorgde en boze wethouders over de financiële tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo aan de Kamer geen effect gehad. Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS, woensdag, werd nauwelijks een woord gerept over de gemeentelijke noodkreten van de afgelopen tijd. Bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken kwamen de zorgen wel aan bod, maar werd slechts een amendement voor extra geld ingediend.

 • In de eerste helft van dit jaar kregen 366.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In de eerste helft van 2018 kregen bijna 361.000 jongeren jeugdzorg. Vanaf 2015 blijft het aantal jongeren met jeugdzorg stijgen, evenals de duur van de verleende zorg, constateert het CBS.

  Vraag naar jeugdzorg blijft stijgen

  3 reacties

  Het aantal jongeren in jeugdzorg blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar kregen 366.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In de eerste helft van 2018 kregen bijna 361.000 jongeren jeugdzorg. Vanaf 2015 blijft het aantal jongeren met jeugdzorg stijgen, evenals de duur van de verleende zorg, constateert het CBS.

 • Onterecht worden lokale partijen op één hoop gegooid. Er is in onderzoek weinig aandacht voor onderlinge verschillen van lokale partijen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Lokale partijen in Nederland. Een overzicht van kennis over lokale partijen 2002-2019’ van Tilburg University.

  Gooi lokale partijen niet op één hoop

  3 reacties

  Lokale partijen worden onterecht vaak op één hoop gegooid. Er is in onderzoek weinig aandacht voor onderlinge verschillen. Desondanks is er wel een aantal gemene delers. Zo heeft de gemiddelde lokale partij minder moeite met het aantrekken van nieuwe raadsleden dan lokale afdelingen van landelijke partijen.

 • De SP wil voor komend jaar een miljard euro extra vrij maken voor gemeenten. Een amendement hiertoe hebben de SP-Kamerleden Ronald van Raak en Maarten Hijink dinsdag ingediend bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken.

  SP wil miljard euro extra voor gemeenten

  3 reacties

  De SP wil een miljard euro extra vrij maken voor gemeenten in 2020. Met het extra geld hoopt de SP dat gemeenten minder hoeven te bezuinigen op bijvoorbeeld de jeugdzorg, daklozenopvang en publieke voorzieningen. Een amendement hiertoe hebben de SP-Kamerleden Ronald van Raak en Maarten Hijink dinsdag ingediend bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken.

 • Bijna een op de vier senioren ziet bezwaren in langer thuis wonen. Ze vinden het moeilijk om een beroep op mantelzorgers te doen. Dat blijkt uit het onderzoek Langer Thuis van seniorenorganisatie KBO-PCOB onder 1.275 senioren.

  Kwart senioren hikt aan tegen langer thuiswonen

  6 reacties

  Bijna een op de vier senioren hikt aan tegen langer zelfstandig thuis wonen. Door het sluiten van verzorgingshuizen wordt een te zware druk op mantelzorgers gelegd. Veel senioren voelen zich bezwaard om mantelzorgers in te schakelen.

 • De Drentse gemeenten eisen, in navolging van de Overijsselse en Groningse gemeenten, dat er minimaal 600 miljoen euro extra in het gemeentefonds wordt gestort. Daarnaast moet het Wmo-abonnementstarief worden afgeschaft.

  Ook Drentse gemeenten luiden noodklok

  Reageer

  Na de Overijsselse en Groningse gemeenten eisen ook de Drentse gemeenten dat er minimaal 600 miljoen euro extra in het gemeentefonds wordt gestort. Daarnaast willen ze meer beleidsruimte en sturingsmogelijkheden binnen het sociaal domein. Het Wmo-abonnementstarief moet worden afgeschaft. In een brandbrief aan de Tweede Kamer zetten de Drentse gemeenten hun noden en eisen uiteen. Morgen behandelt de Kamer de begroting van VWS.

 • Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil in de Gemeentewet verankeren dat gemeenteraden regels kunnen regels stellen over het ‘uitdaagrecht’ van inwoners. Het Landelijk Netwerkt Right to Challenge ziet in die omschrijving ‘een grote adder onder het gras’.

  Kritiek op plannen ‘uitdaagrecht’

  1 reactie

  Gemeenteraden kunnen regels stellen over het ‘uitdaagrecht’ van inwoners. Dit wil minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) verankeren in de Gemeentewet. Het Landelijk Netwerkt Right to Challenge ziet in die omschrijving ‘een grote adder onder het gras’.

 • De Groninger gemeenten pleiten in een brandbrief aan de Tweede Kamer voor ophoging van het budget sociaal domein van minimaal 600 miljoen euro.

  Groninger gemeenten: zeker 600 miljoen euro extra nodig

  Reageer

  Het water staat de Groninger gemeenten aan de lippen. Aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van VWS pleiten zij in een brandbrief aan de Kamer voor ophoging van het budget sociaal domein van minimaal 600 miljoen euro.

 • De gemeente Rotterdam heeft samen met hulpverleners een koffertje ontwikkeld waardoor het voor hulpverleners makkelijker wordt om het gesprek over armoede aan te gaan. De schaamte en stress over armoede is groot, waardoor het praten over financiële problemen moeilijk is.

  Koffertje tegen armoede

  Reageer

  Zo'n 60.000 Rotterdamse huishoudens leven in armoede, een vijfde van alle huishoudens. Meer dan de helft daarvan zelfs langer dan vier jaar. De schaamte en stress over armoede is groot, waardoor het praten over financiële problemen moeilijk is. De gemeente Rotterdam heeft een koffertje ‘Geld enzo’ ontwikkeld waardoor het voor hulpverleners makkelijker wordt om het gesprek over armoede aan te gaan.

 • Nadat de tien gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden door de voorzieningenrechter zijn teruggefloten, zetten zij nu eerst in op de zorgcontinuïteit voor jongeren en gezinnen vanaf januari. Daarvoor gaan zij met jeugdhulpaanbieders om tafel.

  Continuïteit jeugdzorg eerste prioriteit Haaglanden

  Reageer

  De tien gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden brengen de gevolgen in kaart van de uitspraak van de voorzieningenrechter over de inkoop van de (hoog) specialistische jeugdhulp. De gemeenten, waaronder Den Haag, willen vanaf 2020 nieuwe contracten afsluiten, maar zijn door de rechter teruggefloten. Zij moeten ervoor zorgen dat de tarieven kostendekkend en reëel worden. De tien gemeenten zetten nu eerst in op de zorgcontinuïteit voor jongeren en gezinnen vanaf januari. Daarvoor gaan zij met jeugdhulpaanbieders om tafel.

Recente Achtergrond Artikelen

 • © Shutterstock

  Redding voor tekorten jeugdzorg

  Reageer

  Hoe houd je als gemeente de jeugdzorg financieel beheersbaar? De oorzaken van de tekorten zijn divers, de oplossingsrichtingen eveneens. Binnenlands Bestuur zet er een aantal op een rijtje.

 • Veertien fracties op 35 raadszetels was al veel. Inmiddels telt de Lelystadse raad 17 fracties, waaronder 7 eenmansfracties. ‘Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de halve raad. Daar worden grapjes over gemaakt, maar eigenlijk is het heel triest.’

  ‘Fatsoenlijk debat haast onmogelijk’

  Reageer

  Veertien fracties op 35 raadszetels was al veel. Inmiddels telt de Lelystadse raad 17 fracties, waaronder 7 eenmansfracties. ‘Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de halve raad. Daar worden grapjes over gemaakt, maar eigenlijk is het heel triest.’

 • © Shutterstock

  Goedkopere zorg? Het kan

  Reageer

  Steenbergen wist het tekort op de jeugdhulp terug te brengen van 1,5 miljoen euro naar vijf ton. En dat terwijl het aantal jongeren met een jeugdhulpvraag toenam. Het succes: investeren in de voorkant en resultaatgericht financieren. ‘Maar we zijn er nog niet.’

 • De meeste gemeenten staan weer voor de keuze op welke manier ze de komende jaren zorg gaan inkopen. De methode Open House lijkt op zijn retour, de SASprocedure wint aan populariteit. Vooral omdat het flexibele contracten mogelijk maakt.

  Zorgcontracten van elastiek

  Reageer

  De meeste gemeenten staan weer voor de keuze op welke manier ze de komende jaren zorg gaan inkopen. De methode Open House lijkt op zijn retour, de SASprocedure wint aan populariteit. Vooral omdat het flexibele contracten mogelijk maakt.

 • Gepokt en gemazeld is Arjan van Gils. Jarenlang was hij gemeentesecretaris in achtereenvolgens Enschede, Rotterdam en Amsterdam. Nu is hij terug in de havenstad, maar dit keer als wethouder. ‘Ik heb zelf mijn vinger opgestoken.’

  ‘Altijd sleuren aan de stad’

  Reageer

  Gepokt en gemazeld is Arjan van Gils. Jarenlang was hij gemeentesecretaris in achtereenvolgens Enschede, Rotterdam en Amsterdam. Nu is hij terug in de havenstad, maar dit keer als wethouder. ‘Ik heb zelf mijn vinger opgestoken.’

 • De samenwerking tussen de zeven West-Friese gemeenten was te veel een ‘bestuursdersfeestje’. De hoogste tijd om ook het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en de raden meer te betrekken bij de maatschappelijke opgaven van de regio. Dat gebeurt via het Pact van Westfriesland 7.1.

  Zeven gemeenten, één geluid

  Reageer

  De samenwerking tussen de zeven West-Friese gemeenten was te veel een ‘bestuursdersfeestje’. De hoogste tijd om ook het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en de raden meer te betrekken bij de maatschappelijke opgaven van de regio. Dat gebeurt via het Pact van Westfriesland 7.1.

 • Het regent tekorten op de jeugdhulp. De ene na de andere gemeente meldt zich met (forse) rode cijfers. En met allerhande bezuinigingsmaatregelen. Iedereen hoopt daarnaast op extra geld uit ‘Den Haag’. Of dat er komt, en hoeveel, wordt eind deze maand duidelijk als de Voorjaarsnota van het kabinet verschijnt.

  Gierende tekorten jeugdhulp

  Reageer

  Het regent tekorten op de jeugdhulp. De ene na de andere gemeente meldt zich met (forse) rode cijfers. En met allerhande bezuinigingsmaatregelen. Iedereen hoopt daarnaast op extra geld uit ‘Den Haag’. Of dat er komt, en hoeveel, wordt eind deze maand duidelijk als de Voorjaarsnota van het kabinet verschijnt.

 • Het stof is neergedaald, de nieuwe Statenleden geïnstalleerd en informateurs aan het werk getogen. Welke gevolgen heeft de uitslag van de Statenverkiezingen voor gemeentebesturen? Of is het business as usual tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022?

  ‘Kalm blijven’ onder opmars van Forum

  Reageer

  Het stof is neergedaald, de nieuwe Statenleden geïnstalleerd en informateurs aan het werk getogen. Welke gevolgen heeft de uitslag van de Statenverkiezingen voor gemeentebesturen? Of is het business as usual tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022?

 • Te optimistisch begroot en te hoge uitgaven in de tweedelijnszorg. Dat is in een notendop het probleem in het sociaal domein waarmee Eindhoven werd geconfronteerd. Een pakket aan pittige maatregelen moet het tij keren. De visie WIJEindhoven blijft overeind.

  Verslikt in het sociaal domein

  Reageer

  Te optimistisch begroot en te hoge uitgaven in de tweedelijnszorg. Dat is in een notendop het probleem in het sociaal domein waarmee Eindhoven werd geconfronteerd. Een pakket aan pittige maatregelen moet het tij keren. De visie WIJEindhoven blijft overeind.

 • Hoe democratisch is de provinciale politiek en wat is de kwaliteit van die democratie? Met die vraag ging een aantal wetenschappers aan de slag. Verbazingwekkend weinig is er over bekend, zo constateren ze. En wat betreft de hamvraag: het kan en moet beter. De nieuwe Statenleden moeten vol aan de bak.

  Provincie langs de democratische meetlat

  Reageer

  Hoe democratisch is de provinciale politiek en wat is de kwaliteit van die democratie? Met die vraag ging een aantal wetenschappers aan de slag. Verbazingwekkend weinig is er over bekend, zo constateren ze. En wat betreft de hamvraag: het kan en moet beter. De nieuwe Statenleden moeten vol aan de bak.