of 62812 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 236
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Yolanda de Koster
Twitter:
Twitter profiel van Yolanda de Koster

Recente Artikelen

 • Diverse gemeenten moeten op zoek naar een andere instelling voor jeugdbescherming en -reclassering (Gecertificeerde Instelling, GI). Reden is het intrekken van het certificaat voor Briedis Jeugdbescherming, waarmee deze gemeenten een contract hebben. Het is de eerste keer dat de stekker uit een GI wordt getrokken.

  Gemeenten moeten op zoek naar andere jeugdbeschermer

  Reageer

  De dertien Zeeuwse gemeenten moeten − opnieuw − op zoek naar een andere gecertificeerde instelling (GI) voor jeugdbescherming en -reclassering. Ook de zeven gemeenten uit de Gooi- en Vechtstreek moeten een andere aanbieder in de arm nemen, evenals gemeenten uit diverse andere regio’s. Reden is het intrekken van het certificaat voor Briedis Jeugdbescherming, waarmee deze gemeenten een contract hebben. Het is de eerste keer dat de stekker uit een GI wordt getrokken.

 • De vertrouwensrelatie tussen overheden en burgers moet worden hersteld. En hoe belangrijk openbaarheid ook is, voorkomen moet worden dat ambtenaren als kop van jut eindigen. Dat stelt de Raad van State in zijn algemene beschouwing in zijn donderdag gepresenteerde jaarverslag.

  Vertrouwen overheden en burgers moet verbeterd

  1 reactie

  Overheden moeten tijdens en buiten crisissituaties voorspelbaar en consistent optreden. De wetgever moet meer oog hebben voor de uitvoering van wet- en regelgeving. Dat moet hij ook hebben voor het vermogen van burgers om wettelijke regels ook echt te kunnen naleven. De vertrouwensrelatie tussen overheden en burgers moet worden hersteld.

 • Kamerleden met ervaring in het lokale en provinciale bestuur hebben daar profijt van. Ze letten meer op de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving. Ook hebben zij meer oog voor de autonome rol en positie van gemeenten en provincies.

  'Met lokale ervaring ben je een beter Kamerlid'

  Reageer

  De afstand tussen gemeenten en ‘Den Haag’ overbruggen, letterlijk en figuurlijk. Dat is de gedeelde ambitie van Kamerleden die vier jaar geleden de lokale voor de landelijke politiek verruilden en in maart herkozen zijn. ‘Met ervaring in het lokale bestuur ben je een beter Kamerlid.’

 • De verhouding tussen rijk en decentrale overheden moet worden genormaliseerd en niet gejuridiseerd. Het is daarom geen goed idee om te komen tot een permanente (financiële) geschillenregeling en een Wet op het decentraal bestuur. Dat vindt de Afdeling advisering van de Raad van State.

  Overheden moeten niet strijden, maar samenwerken

  2 reacties

  De verhouding tussen rijk, gemeenten en provincies moet worden genormaliseerd en niet gejuridiseerd. Het is daarom een slecht idee om te komen tot een permanente (financiële) geschillenregeling en een Wet op het decentraal bestuur. Dat vindt de Afdeling advisering van de Raad van State.

 • Bijna 1,5 miljoen euro extra heeft de gemeente Amsterdam uitgetrokken voor de acute en crisishulp aan jongeren. Daar wordt nog eens een half miljoen euro aan toegevoegd. Die rekening heeft de gemeente bij het ministerie van VWS neergelegd, maar stuit tot nu toe op een dichte deur. Amsterdam laat het er niet bij zitten.

  Financiering acute jeugdzorg leidt tot problemen

  Reageer

  Voor acute en crisishulp aan jongeren heeft de gemeente Amsterdam bijna 1,5 miljoen euro extra uitgetrokken. Daar wordt nog eens een half miljoen euro aan toegevoegd. Die rekening heeft de gemeente bij het ministerie van VWS neergelegd, maar krijgt tot nu toe nul op het rekest. Amsterdam laat het er niet bij zitten.

 • Onder zowel Scherpenzelers als Barnevelders is weinig enthousiasme voor de provinciale plannen om beide gemeenten samen te voegen. Dat blijkt uit onderzoek dat Kieskompas in opdracht van de provincie Gelderland heeft uitgevoerd.

  Weinig steun voor Gelderse herindelingsplannen

  5 reacties

  Onder de bevolking van zowel Scherpenzeel als Barneveld is weinig enthousiasme voor de provinciale plannen om beide gemeenten samen te voegen. Slechts een vijfde van de inwoners uit Scherpenzeel en een op de zeven Barnevelders vinden herindeling een goed plan. Dat blijkt uit onderzoek dat Kieskompas in opdracht van de provincie Gelderland heeft uitgevoerd.

 • Gemeenten moeten investeren in de toegang tot de zorg in plaats van daarop te bezuinigen. Toegangsprofesssionals kunnen ervoor zorgen dat het beschikbare budget beter en gerichter wordt besteed.

  Gemeenten moeten investeren in toegang tot zorg

  1 reactie

  Gemeenten moeten niet bezuinigen, maar juist investeren in de toegang tot de zorg. De toegangsprofessionals bepalen immers voor een belangrijk deel wie welke zorg krijgt, en daarmee welke kosten daarmee zijn gemoeid. Zij kunnen ervoor zorgen dat het beschikbare budget beter en gerichter wordt besteed. ‘Het is een slecht idee de toegang tot de zorg aan aanbieders over te laten.’

 • De vergrijzing en de gevolgen van het Wmo-abonnementstarief drukken zwaar op de gemeentelijke begrotingen. De Wmo-uitgaven zijn in 2019 nog harder gestegen dan die voor de jeugdzorg. Dat blijkt uit analyse van onderzoeks- en adviesbureau BDO van de gemeentelijke jaarrekeningen over 2019.

  Kosten Wmo rijzen nog harder de pan uit dan voor jeugd

  5 reacties

  De gevolgen van het Wmo-abonnementstarief en vergrijzing drukken zwaar op de gemeentelijke begrotingen. De Wmo-uitgaven zijn in 2019 nog harder gestegen dan die voor de jeugdzorg, waar gemeenten al flink op leegliepen en -lopen.

 • Novelles zijn al uitzonderlijk, maar bij wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling al helemaal. Een kwart eeuw geleden gebeurde dat voor de laatste keer.

  Novelle bij herindelingswetten zeer uitzonderlijk

  Reageer

  Om Grave alsnog per januari mee te nemen in de herindeling tot het Land van Cuijk, moet minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een novelle maken. Bij wetsvoorstellen tot herindeling komt dat uiterst zelden voor. De laatste keer gebeurde dat in 1996, waarbij werd besloten het gebied van de Drunensche Duinen niet bij Loon op Zand te voegen.

 • Een nieuw kabinet moet knopen doorhakken en echte keuzes maken in de organisatie van jeugdhulp en jeugdbescherming. Een complete stelselherziening is onwenselijk. Dat stellen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een brief aan informateur Tjeenk Willink.

  Eigen bijdrage jeugdhulp slecht idee

  Reageer

  De tijd van pleisters plakken is voorbij. Een nieuw kabinet moet knopen doorhakken en echte keuzes maken in de organisatie van jeugdhulp en jeugdbescherming. Een complete stelselherziening is onwenselijk. De invoering van een eigen bijdrage voor specialistische jeugdhulp is een slecht idee. Er moet een einde komen aan aanbestedingen.

 • Het aantal jongeren in gesloten jeugdzorg is het aflopen jaar met bijna een vijfde gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. De afname kan een gevolg zijn van de coronacrisis, waardoor jongeren buiten beeld zijn geraakt.

  Daling jongeren in gesloten jeugdzorg zet door

  Reageer

  Het aantal jongeren in gesloten jeugdzorg is het aflopen jaar met bijna een vijfde gedaald. De dalende trend, ingezet vanaf 2018, zet zich hiermee voort. De afname kan een gevolg zijn van de coronacrisis, waardoor jongeren buiten beeld zijn geraakt.

 • Met een pakket aan maatregelen heeft Putten zijn tekort op de jeugdzorg met een derde weten terug te brengen. Een van de maatregelen die tot meer grip hebben geleid, is het splitsen van de toegang en de uitvoering.

  Putten brengt tekort op jeugdzorg fors terug

  Reageer

  Met een combinatie aan maatregelen heeft Putten zijn tekort op de jeugdzorg met een derde weten terug te brengen. Een van de maatregelen die tot meer grip hebben geleid, is het splitsen van de toegang en de uitvoering. Er blijft echter nog steeds een flink tekort over.

 • Gemeenten en provincies moeten bij de voorbereiding van de kabinetsformatie worden betrokken. Dat stellen Thom de Graaf en Jan Franssen, respectievelijk vice-president van de Raad van State en staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad, in een interview met Binnenlands Bestuur.

  Gemeenten moeten bij formatie worden betrokken

  3 reacties

  Decentrale overheden moeten bij de voorbereiding van de kabinetsformatie worden betrokken. Het komende regeerakkoord moet er een op hoofdlijnen worden. In het coalitieakkoord kunnen afspraken over de ‘wat-vraag’ worden gemaakt. De ‘hoe-vraag’ moet de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken met de decentrale overheden uitwerken.

 • De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben woensdagavond unaniem ingestemd met het voorstel ook Grave per 2022 in het Land van Cuijk op te nemen. Vandaag wordt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gevraagd snel met en aangepast wetsvoorstel te komen.

  Grave mag per 2022 mee in fusie Land van Cuijk

  2 reacties

  De vier gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben unaniem ingestemd met het voorstel ook Grave per 2022 in het Land van Cuijk op te nemen. Vandaag sturen de vijf betrokken burgemeesters een brief naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, waarin ze wordt gevraagd snel met een aangepast wetsvoorstel (novelle) te komen.

 • Provincies en ook het rijk moeten het initiatief tot herindeling kunnen nemen. Dat stelt de Raad van State.

  Provincie en rijk moeten herindeling kunnen starten

  17 reacties

  Er moet een streep door het Haagse adagium dat gemeentelijke herindelingen eigenlijk alleen ‘van onderop’ acceptabel zijn. Het is niet meer houdbaar om het initiatief voor een fusie alleen bij gemeenten te laten. Provincies en ook het rijk moeten het initiatief tot herindeling kunnen nemen. Er is geen optimale schaalgrootte die voor het hele land geldt. De optimale omvang is afhankelijk van de regio en de opgaven die er liggen. Dat stelt de Raad van State.

 • Een meerderheid van de Gelderse Staten wil geen onderzoek naar het door GS gevoerde herindelingstraject Scherpenzeel-Barneveld. Een motie hiertoe van oppositiepartij PVV is tijdens een interpellatiedebat in Provinciale Staten verworpen.

  Geen onderzoek naar herindelingstraject Scherpenzeel

  4 reacties

  Er komt geen onderzoek naar de manier waarop Gedeputeerde Staten van Gelderland het herindelingsproces Scherpenzeel-Barneveld hebben gevoerd. Een motie hiertoe van oppositiepartij PVV is tijdens een interpellatiedebat in Provinciale Staten verworpen. De PVV twijfelt aan de juistheid van de informatie die GS geven over onder meer de bestuurskracht en financiële situatie van Scherpenzeel.

 • Ook al komt het kabinet straks met pak ‘m beet structureel 1,7 miljard euro over de brug voor de jeugdzorg, dan nog blijven zo’n zes op de tien gemeenten met tekorten zitten. Dat blijkt uit de benchmark tekorten jeugdzorg van strategisch adviesbureau it’s public over de cijfers van 2019.

  Miljardeninjectie lost tekort op jeugdbudget niet op

  4 reacties

  Ook al komt het kabinet straks met pak ‘m beet structureel 1,7 miljard euro extra over de brug voor de jeugdzorg, dan nog blijven zo’n zes op de tien gemeenten met tekorten zitten. Althans, als het extra rijksgeld volgens de huidige verdeelsystematiek wordt verdeeld. De tekorten per gemeente lopen gigantisch uiteen. Het tekort ligt gemiddeld op dertig procent met een uitschieter naar 186 procent. Kleinere gemeenten komen vaker niet uit met het rijksbudget dan grote(re) gemeenten.

 • John Berends en Jan Markink

  Cdk Berends: ‘We worden bijna een tandeloze tijger’

  8 reacties

  Provincies hebben vrijwel geen instrumenten om in te grijpen als gemeenten niet toekomstbestendig zijn. Terwijl ze aan de andere kant wel de verantwoordelijk hebben om te zorgen voor sterke gemeenten. De huidige herindelingswet en het beleidskader herindeling helpen provincies nauwelijks. ‘We worden bijna een tandeloze tijger. Dat laten we ons als provincie niet gebeuren.’

 • De 'oude' Tweede Kamer neemt vandaag afscheid. Onder hen een burgemeester uit Zaltbommel, een wethouder uit Helmond en een raadslid uit Zwolle. Vier jaar geleden verruilden zij de lokale politiek voor de landelijke. Binnenlands Bestuur vraagt naar hun ervaringen.

  ‘Volksvertegenwoordiger zijn is het mooiste wat er is’

  4 reacties

  Vier jaar geleden werden een burgemeester uit Zaltbommel, een wethouder uit Helmond en een raadslid uit Zwolle Kamerlid. Vandaag vertrekken ze, net als veel andere Kamerleden, weer uit Den Haag. Al hoopt voormalig wethouder Paul Smeulders (GroenLinks) nog op een nieuwe periode. Tot er een nieuw kabinet is geformeerd, blijft hij ‘wachtkamerlid’.

 • Deel drie van een reconstructie over de Scherpenzeelse strijd voor zelfstandigheid. Raad en college van Barneveld zijn al veel langer actief betrokken bij gesprekken over herindeling dan gedacht.

  GS Gelderland handelen in strijd met regels herindeling

  1 reactie

  Gedeputeerde Staten van Gelderland handelen in strijd met het beleidskader herindeling. De minister van Binnenlandse Zaken kan in een dergelijke situatie ingrijpen, op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Die ruimte moet ze nu benutten, vindt het college van Scherpenzeel. Derde en laatste deel van een reconstructie.

   

Recente Achtergrond Artikelen

 • © Shutterstock

  D66: ‘We moeten gemeenten beter helpen’

  Reageer

  Gemeenten hebben geld en ruimte nodig om al die taken waarvoor ze als eerste overheid aan de lat staan, goed te kunnen uitvoeren. Als kleine gemeenten te afhankelijk worden van regionale samenwerkingsverbanden, moeten zij fuseren. En die rechtstreeks gekozen burgemeester? ‘Daarvoor is de weg nu vrijgemaakt’, stelt D66-fractievoorzitter Rob Jetten.

 • © Shutterstock

  SP: geen nieuwe decentralisaties

  Reageer

  Gemeenten hebben hun handen nog vol aan de ondersteuning van hun kwetsbare inwoners. Wat SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen betreft, worden er daarom voorlopig geen nieuwe taken ‘over de schutting gegooid’. Dus geen Omgevingswet, geen doordecentralisatie beschermd wonen. Wel: structureel meer geld voor gemeenten.

 • De lokale overheid is wat Christen- Unie-lijsttrekker Gert-Jan Segers betreft ook daadwerkelijk de eerste overheid. Een overheid die een belangrijke rol heeft te spelen in het sociale beleid van Nederland. ‘Gemeenten zijn de oren, ogen en handen voor burgers die kwetsbaar zijn, die het van de overheid moeten hebben, maar die vaak het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.’ Lokale overheden moeten wel in staat worden gesteld om die rol te vervullen, voegt Segers daar meteen aan toe.

  CU: ‘Nieuw kabinet moet vrede sluiten’

  Reageer

  Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt het budget voor gemeenten de komende jaren flink bijgeplust. Zo moet een eind komen aan het continue gekissebis tussen rijk en gemeenten. Lijsttrekker Gert-Jan Segers: ‘Ik snap dat wantrouwen van gemeenten wel.’

 • Er gebeurde veel in Lelystad de laatste acht maanden. Nee, dan hebben we het niet over de coronacrisis. Een wethouder overleed. Twee anderen stapten op. Er kwam een nieuwe coalitie en de burgemeester vertrok. Hoe moet het nu verder? Binnenlands Bestuur volgt versnipperd Lelystad.

  Lelystad verschiet van kleur

  Reageer

  Er gebeurde veel in Lelystad de laatste acht maanden. Nee, dan hebben we het niet over de coronacrisis. Een wethouder overleed. Twee anderen stapten op. Er kwam een nieuwe coalitie en de burgemeester vertrok. Hoe moet het nu verder? Binnenlands Bestuur volgt versnipperd Lelystad.

 • Een van de doelen van de decentralisaties van zorg en werk is het kunnen bieden van lokaal maatwerk. In de praktijk is het daar niet van gekomen. Er is sprake van een ‘eenheidsworst’ in gemeentelijk beleid, mede omdat het gemeenten aan sturingsmogelijkheden ontbreekt. Het is dan ook beter te spreken over deconcentratie.

  ‘Eenheidsworst’ in gemeentelijk 3d-beleid

  Reageer

  Een van de doelen van de decentralisaties van zorg en werk is het kunnen bieden van lokaal maatwerk. In de praktijk is het daar niet van gekomen. Er is sprake van een ‘eenheidsworst’ in gemeentelijk beleid, mede omdat het gemeenten aan sturingsmogelijkheden ontbreekt. Het is dan ook beter te spreken over deconcentratie.

 • © Shutterstock

  ‘Zonder extra geld gaat de deur dicht’

  Reageer

  Het gemeentefonds moet structureel worden verruimd. Dat staat buiten kijf. En als dat extra geld er niet komt, gooit de VNG de deur dicht richting kabinet. Maar er moet meer gebeuren. Het rijk moet de autonome rol van gemeenten respecteren én ernaar handelen. Een interview met VNG-directeur Leonard Geluk.

 • De negen gemeenten in de jeugdhulpregio West-Brabant-West werken nu vijf jaar met resultaatgerichte financiering. Opvallend: de complexe jeugdhulp daalt sterk en de gemiddelde kosten van de jeugdhulp per inwoner liggen er aanmerkelijk lager dan elders. 

  Meer jongeren bereikt tegen lagere kosten

  Reageer

  De negen gemeenten in de jeugdhulpregio West-Brabant-West werken nu vijf jaar met resultaatgerichte financiering. Opvallend: de complexe jeugdhulp daalt sterk en de gemiddelde kosten van de jeugdhulp per inwoner liggen er aanmerkelijk lager dan elders. 

 • Als een van de weinige gemeenten houdt Deventer al een paar jaar geld over op het jeugdbudget. Een sleutel tot succes is er niet. Maar het is niet ‘u roept, wij draaien.’ En er wordt vol ingezet op preventie.

  Hoe Deventer jeugdbudget overhoudt

  Reageer

  Als een van de weinige gemeenten houdt Deventer al een paar jaar geld over op het jeugdbudget. Een sleutel tot succes is er niet. Maar het is niet ‘u roept, wij draaien.’ En er wordt vol ingezet op preventie.

 • Waarom doe je iets zelf als anderen het beter kunnen? Regiegemeente Arnhem trok geen ‘blik ambtenaren’ open om in coronatijd zzp’ers tijdig van inkomensondersteuning te voorzien. Amersfoort hanteert het regiemodel al jaren. ‘Je kunt beter focussen op je beleid.’

  Meer sturing, minder kopzorgen

  Reageer

  Waarom doe je iets zelf als anderen het beter kunnen? Regiegemeente Arnhem trok geen ‘blik ambtenaren’ open om in coronatijd zzp’ers tijdig van inkomensondersteuning te voorzien. Amersfoort hanteert het regiemodel al jaren. ‘Je kunt beter focussen op je beleid.’

 • Impactanalyses geven gemeenten houvast in de coronacrisis, stellen Den Haag en Oosterhout. Beide gemeenten hebben impactanalyses gemaakt, ieder op hun eigen manier. ‘Veel is nog onzeker, maar je hebt wel een richting waarop je kunt koersen en waar je beleid op kunt voeren.’

  Houvast in roerige tijden

  Reageer

  Impactanalyses geven gemeenten houvast in de coronacrisis, stellen Den Haag en Oosterhout. Beide gemeenten hebben impactanalyses gemaakt, ieder op hun eigen manier. ‘Veel is nog onzeker, maar je hebt wel een richting waarop je kunt koersen en waar je beleid op kunt voeren.’