of 59281 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 236
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Yolanda de Koster
Twitter:
Twitter profiel van Yolanda de Koster

Recente Artikelen

 • Gepokt en gemazeld is Arjan van Gils. Jarenlang was hij gemeentesecretaris in achtereenvolgens Enschede, Rotterdam en Amsterdam. Nu is hij weer terug in de havenstad, maar dit keer als wethouder. ‘Ik heb zelf mijn vinger opgestoken.’ Stil zitten zit niet in de aard van het beestje.

  ‘Sleuren aan de stad is mijn motto’

  Reageer

  Gepokt en gemazeld is Arjan van Gils. Jarenlang was hij gemeentesecretaris in achtereenvolgens Enschede, Rotterdam en Amsterdam. Nu is hij weer terug in de havenstad, maar dit keer als wethouder. ‘Ik heb zelf mijn vinger opgestoken.’ Stil zitten zit niet in de aard van het beestje.

 • De onderhandelingen over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel tussen gemeentekoepel VNG en minister Koolmees (Sociale Zaken) zijn afgebroken. De VNG vindt het onaanvaardbaar dat Koolmees weigert een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de kosten bij gemeenten.

  Gemeenten stappen uit overleg inburgering

  3 reacties

  De onderhandelingen over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel tussen de VNG en minister Koolmees (Sociale Zaken) zijn afgebroken. De minister weigert een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de invoeringskosten, de uitvoeringskosten en de programmakosten bij gemeenten. Dit is voor de VNG onaanvaardbaar.

 • Steeds meer gemeenten laten weten niet te willen deelnemen aan de proef met gereguleerde wietteelt. Na Amsterdam, Rotterdam en Utrecht haken ook Den Haag, Eindhoven en Apeldoorn af.

  Gemeenten haken af voor wietexperiment

  2 reacties

  Steeds meer gemeenten haken af om deel te nemen aan de proef met gereguleerde wietteelt. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hadden al eerder laten weten onder de huidige voorwaarden niet mee te willen doen. Den Haag, Apeldoorn en Eindhoven hebben zich nu ook bij de afhakers aangesloten. Dat hebben de drie burgemeesters recent aan hun gemeenteraden laten weten.

 • Meer dan honderd colleges hebben inmiddels de petitie ‘Opsterland’ voor meer geld voor de jeugdzorg getekend. Donderdag is er een nieuw overleg tussen de VNG en VWS over extra geld voor de jeugdzorg.

  Al ruim 100 colleges steunen petitie meer jeugdgeld

  2 reacties

  Ruim honderd colleges hebben inmiddels de petitie ‘Opsterland’ voor meer geld voor de jeugdzorg getekend. ‘We moeten de 150 tot 200 colleges kunnen halen’, aldus wethouder Rob Jonkman (financiën) van Opsterland, een van de initiatiefnemers. Donderdag is er een nieuw overleg tussen de VNG en VWS over extra geld voor de jeugdzorg.

 • De juridische knelpunten die bij het een Right to Challenge spelen, zijn zo verschillend dat deze niet kunnen worden ondervangen door één wettelijke regeling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden.

  Eén wet voor Right to Challenge onhaalbaar

  Reageer

  De juridische knelpunten die bij een Right to Challenge spelen, zijn zo divers dat deze niet kunnen worden afgevangen door één wettelijke regeling. Ook in bijzondere wetgeving zullen burgerinitiatieven niet worden ontzien; zij dienen een redelijk doel.

 • De bestuurskracht van Groninger gemeenten is in gevaar door de tekorten op de jeugdzorg. Om de ernst hiervan bij de minister Ollongren Binnenlandse Zaken onder de aandacht te brengen, heeft de Groninger commissaris van de koning René Paas zijn allereerste ambtsbericht naar haar gestuurd.

  Gemeenten wankelen door tekorten op jeugdzorg

  3 reacties

  De bestuurskracht van Groninger gemeenten is in het geding door de tekorten op de jeugdzorg. Om de ernst hiervan bij de minister van Binnenlandse Zaken onder de aandacht te brengen, heeft commissaris van de koning René Paas zijn allereerste ambtsbericht naar minister Ollongren (BZK) gestuurd. Daarin benadrukt hij dat de verdeling van het noodzakelijke extra geld op een andere leest moet worden geschoeid. Als wordt vastgehouden aan huidige verdeelsleutel van het jeugdzorgbudget ‘blijft de pijn waar die nu ligt’. 

 • De Renkumse wethouder Marinka Mulder roept gemeenten via Twitter op samen met Renkum moties in te dienen over de jeugdzorg, beschermd wonen en het Wmo-abonnementstarief. Die moties worden op het VNG-jaarcongres begin juni ingediend.

  Gemeenten moeten samen vuist maken

  1 reactie

  De Renkumse wethouder Marinka Mulder roept via Twitter op samen met Renkum moties in te dienen over de jeugdzorg, beschermd wonen en het Wmo-abonnementstarief. Die moties worden op het VNG-jaarcongres begin juni ingediend. Aansluiten bij andere gemeenten vindt ze ook geen probleem. Als er maar een krachtig signaal wordt afgegeven

 • Er is een derde actie ingezet om het kabinet te bewegen extra geld vrij te maken voor de jeugdhulp. Op initiatief van vijf gemeenten is een petitie opgesteld, waarin voltallige colleges het kabinet en de Tweede Kamer oproepen te zorgen voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget.

  Ook voltallige colleges in actie voor extra jeugdgeld

  Reageer

  Er is een derde actie vanuit gemeenteland ingezet om het kabinet te overtuigen van de noodzaak extra geld vrij te maken voor de jeugdhulp. Op initiatief van vijf gemeenten is een petitie opgesteld, waarin voltallige colleges ‘Den Haag’ oproepen te zorgen voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget. De petitie wordt uiterlijk begin juni aan het kabinet en de Tweede Kamer overhandigd

 • Niet alle instrumenten die raadsleden tot hun beschikking hebben, worden (voldoende) gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek 'Om de controle door de raad' naar de toepassing van het raadsinstrumentarium voor controle en kaderstelling in de gemeentelijke praktijk. Dat is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd.

  Gemeenteraden zijn vaak te passief

  3 reacties

  Gemeenteraden zijn vaak te passief. Bijna altijd formuleert het college de kaders. Af en toe amendeert de raad en stuurt hij enigszins bij met een motie of initiatiefvoorstel. De controlerende taak wordt vaak niet afgemaakt. Het blijft veelal steken bij het vragen om informatie; de beoordeling ervan blijft achterwege.

 • Nog geen derde van de 65- tot 75-jarige Nederlanders heeft vertrouwen in het Europees Parlement. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

  Vertrouwen in ‘Europa’ daalt met de leeftijd

  3 reacties

  Minder dan een derde van de 65- tot 75-jarige Nederlanders heeft vertrouwen in het Europees Parlement. Dit vormt wel de groep met het meest aantal kiesgerechtigden; van de 65-plussers mag 99,3 procent zijn of haar stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen van donderdag.

 • Meer dan 250 wethouders van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie pleiten bij het kabinet en de Tweede Kamer voor extra geld voor de jeugdhulp. ‘De rek is er uit.’

  Wethouders jeugd op de barricades

  4 reacties

  Ruim 250 wethouders van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie pleiten bij het kabinet en de Tweede Kamer voor extra geld voor de jeugdzorg. ‘De rek is er uit.’ Zonder extra middelen kunnen gemeenten niet garanderen dat ze de juiste zorg aan jongeren kunnen blijven geven. Ze ondersteunen het pleidooi van de VNG om structureel 490 miljoen euro extra (rijks)geld vrij te maken voor de gemeentelijke jeugdzorgtaken.

 • Amsterdam trekt de komende jaren bijna 40 miljoen euro extra uit voor de jeugdhulp. Dat heeft het college bekend gemaakt in zijn woensdag verschenen Voorjaarsnota. De stad rekent wel op extra geld van het rijk.

  Krappe 40 miljoen extra voor Amsterdamse jeugdhulp

  1 reactie

  De gemeente Amsterdam trekt de komende jaren bijna 40 miljoen euro extra uit voor de jeugdhulp. Voor dit jaar gaat het om een bedrag van 17,1 miljoen euro en voor 2020 om een bedrag van 21,7 miljoen euro. Dat heeft het college bekend gemaakt in zijn woensdag verschenen Voorjaarsnota. De stad rekent wel op extra geld van het rijk.

 • Per gemeente moet inzichtelijk worden gemaakt hoeveel ambtenaren en ingehuurd personeel zich bezighouden met de afhandeling van administratieve processen en inkoopprocedures in de jeugdzorg. Dat wil GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld.

  Ambtenaren jeugdzorg moeten in kaart gebracht

  2 reacties

  Per gemeente moet in kaart worden gebracht hoeveel ambtenaren en ingehuurd personeel zich bezighouden met de afhandeling van administratieve processen en inkoopprocedures in de jeugdzorg. Dat wil GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld. Het ministerie van VWS en de VNG zouden dat moeten doen.

 • Het extra geld dat het kabinet voor de jeugdhulp wil vrijmaken, is niet bedoeld om alleen de tekorten bij gemeenten te dekken. Het is met name bedoeld om de uitvoering van het jeugdhulpstelsel beter en efficiënter te maken en de transformatie te versnellen. Daarover wil de minister bestuurlijke afspraken met gemeenten maken.

  Extra rijksgeld jeugd niet om tekorten te dekken

  4 reacties

  Het extra geld dat het kabinet voor de uitvoering van de jeugdhulp wil vrijmaken, is niet bedoeld om alleen de tekorten bij gemeenten te dekken. Het is vooral bedoeld om de uitvoering van het jeugdhulpstelsel beter en efficiënter te maken en de transformatie te versnellen. Daarover wil de minister bestuurlijke afspraken met gemeenten maken.

 • Het tekort op de jeugdhulp had in Borne een half miljoen euro hoger kunnen uitpakken. Door diep in de rekeningen van jeugdhulpverleners te duiken, werd dat voorkomen. Verantwoordelijk wethouder Maritn Velten (jeugd) is geschrokken van de belabberde administratie van jeugdhulpverleners.

  Borne ‘bespaart’ half miljoen op jeugdhulp

  5 reacties

  Een half miljoen euro hoger had het tekort op de jeugdhulp voor de gemeente Borne kunnen uitpakken. Door diep in de rekeningen van jeugdhulpverleners te duiken, werd dat voorkomen. Van fraude wil verantwoordelijk wethouder Martin Velten (jeugd) niet spreken. Hij is wel geschrokken van de belabberde administratie van jeugdhulpverleners.

 • Verantwoording in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning moet fundamenteel anders. ‘Het vertrekpunt moet niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die verantwoording aflegt.’

  Verantwoording sociaal domein moet op de schop

  4 reacties

  Verantwoording in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en curatieve zorg moet fundamenteel anders. Zij draagt op dit moment onvoldoende bij aan betere zorg en ondersteuning. ‘Het vertrekpunt moet niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die verantwoording aflegt.’

 • Het kabinet moet bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp meer rekening houden met de sociaaleconomische samenstelling van gemeenten. Dat vindt het college van Zutphen.

  Andere maatstaven nodig bij verdeling jeugdbudget

  3 reacties

  Bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp moet het kabinet meer rekening houden met de sociaaleconomische samenstelling van gemeenten. Daarvoor pleit het college van Zutphen, die met deze boodschap bij het rijk aan de bel trekt.

 • De regionale samenwerking tussen de zeven Westfriese gemeenten wordt versterkt en geconcretiseerd. Daarbij zijn ook het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en de raden betrokken.

  Tandje erbij voor Westfriesland

  Reageer

  De samenwerking tussen de zeven Westfriese gemeenten was te veel een ‘bestuursdersfeestje’. De hoogste tijd om ook het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en de raden meer te betrekken bij de maatschappelijke opgaven van de regio. Dat gebeurt via het Pact van Westfriesland 7.1: zeven gemeenten, één geluid.   

 • Goede jeugdhulp is meer dan een kwestie van geld. Ook moet een maatschappelijke discussie worden gevoerd over de inzet van professionele zorg bij opvoeden en opgroeien. Dat stelt Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

  Meer dan alleen extra geld nodig voor jeugdhulp

  3 reacties

  Gemeenten moeten extra rijksgeld voor de jeugdhulp krijgen. Maar goede jeugdhulp is meer dan een kwestie van geld. Daarnaast moet een maatschappelijke discussie worden gevoerd over de inzet van professionele zorg bij opvoeden en opgroeien. Niet elk lastig kind is een patiënt.

 • De politiek moet bij de grote digitale platforms openheid afdwingen over hoe nieuws en berichtgeving wordt beïnvloed. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn donderdagmiddag verschenen advies ‘Zoeken naar waarheid’.

  Nepnieuws kan democratie bedreigen

  5 reacties

  Desinformatie, desintegratie en despotimse kunnen de democratie bedreigen. Een democratie die deze ‘digitale beproevingen’ weet te doorstaan, wordt sterker. De politiek moet bij de grote digitale platforms openheid afdwingen over hoe nieuws en berichtgeving wordt beïnvloed.

 • Van zes centrumgemeenten ontbreekt een actueel inzicht in het aantal cliënten beschermd wonen. Dat kan de bepaling bemoeilijken van een overgangsregeling voor de herverdeling van het budget beschermd wonen. Dat constateert gemeentefondsspecialist Dirk Jans van Frontinfo op basis van recent gepubliceerde cijfers door het CBS.

  Cijfers beschermd wonen niet compleet

  Reageer

  Zes centrumgemeenten hebben geen cijfers aangeleverd over het aantal cliënten beschermd wonen. Ook kunnen vraagtekens worden gezet bij enkele opgaven van gemeenten. Dat kan de bepaling bemoeilijken van een overgangsregeling voor de herverdeling van het budget beschermd wonen.

 • Het kabinet komt dit jaar ruim 300 miljoen euro extra over de brug voor de jeugdhulp. Daarna wordt er enkele jaren 200 miljoen worden opgeplust. Dat meldt het ANP op basis van bronnen in Den Haag. De woordvoerder van minister De Jonge (VWS) wil het bericht bevestigen noch ontkennen.

  Kabinet wil 300 miljoen vrijmaken voor jeugdhulp

  3 reacties

  Het kabinet maakt dit jaar ruim 300 miljoen euro vrij voor de jeugdhulp. Daarna wordt er enkele jaren 200 miljoen euro opgeplust. Dat meldt het ANP op basis van bronnen in Den Haag. De woordvoerder van minister De Jonge (VWS) wil het bericht bevestigen noch ontkennen.

 • De ene na de andere gemeente meldt zich met (forse) rode cijfers op de jeugdhulp. De tekorten variëren van vijf tot bijna dertig procent ten opzichte van het rijksbudget. Dat blijkt uit inventarisatie door Binnenlands Bestuur.

  Gierende tekorten op jeugdhulp

  6 reacties

  Het regent de afgelopen weken tekorten op de jeugdhulp. De ene na de andere gemeente meldt zich met (forse) rode cijfers. De tekorten variëren van vijf tot bijna dertig procent ten opzichte van het rijksbudget. De oorzaken van de tekorten zijn divers, maar de tekortschietende rijksbudgetten worden als belangrijkste oorzaak genoemd. Iedereen hoopt op extra geld uit ‘Den Haag’. Of dat er komt, en hoeveel, wordt pas eind deze maand duidelijk, als de Voorjaarsnota van het kabinet verschijnt.

 • Over herindelingen van gemeenten die in verschillende provincies liggen, moet niet te licht worden gedacht. Dat stelt adviseur George Postma van Lysias Advies, die het proces begeleidde.

  Herindeling ‘over de grens’ complex

  2 reacties

  Er moet niet te licht worden gedacht over herindelingen van gemeenten die in verschillende provincies liggen. De herindelingen tot de gemeente Vijfheerenlanden leert dat de keuze voor een provincie, de transitie van taken van de verplichte gemeenschappelijke regelingen en de verrekening van de transitiekosten ‘complex en emotioneel geladen’ zijn.

 • Sociale cohesie en een bruisend verenigingsleven lijken te leiden tot een lager beroep op professionele jeugdzorg. Dat blijkt uit een rondgang langs een aantal gemeenten, waarvan de buren een veel hoger percentage jongeren telt dat van jeugdzorg gebruik maakt.

  Sociale cohesie leidt tot minder jeugdhulp

  1 reactie

  Het gebruik van jeugdhulp tussen gemeenten varieert flink, zo bleek deze week uit CBS-cijfers. Gemiddeld maakte in 2018 een op de tien jongere gebruik van een vorm van jeugdhulp, met uitschieters naar boven en naar beneden. Die verschillen zijn zelfs tussen buurgemeenten heel groot. Binnenlands Bestuur vroeg enkele van die gemeenten naar een verklaring daarvoor. Sociale cohesie en een bruisend verenigingsleven lijken te leiden tot een lager beroep op professionele jeugdhulp.

 • Het abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen heeft Stadskanaal ook ingevoerd voor de Algemene Voorziening Schoonmaak. Hiermee loopt Stadskanaal vooruit op de landelijke invoering van het Wmo-abonnementstarief voor algemene voorzieningen per 2020.

  Nu al 'abo-tarief' voor algemene voorziening

  Reageer

  Stadskanaal heeft ook voor de Algemene Voorziening Schoonmaak het Wmo-abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken ingevoerd. Hiermee loopt de gemeente vooruit op de landelijke invoering van het inkomensonafhankelijke tarief per 2020.

 • Er moet meer worden gedaan aan het voorkomen van mensenhandel. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Gemeenten hebben daarin een belangrijke rol te vervullen.

  Gemeenten moeten aan de bak met aanpak mensenhandel

  Reageer

  Er moet meer worden ingezet op het voorkomen van mensenhandel, zeker door jonge daders. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Gemeenten hebben daarin een belangrijke rol te vervullen.

 • In Amsterdam en Utrecht worden de gemeentelijke regels rondom Airbnb massaal aan de laars gelapt. Dat stelt vastgoedadviseur Colliers International en dataleverancier AirDNA in zijn donderdag verschenen Airbnb-rapport.

  Gemeentelijke regels Airbnb worden met voeten getreden

  Reageer

  Meer dan vier op de tien Airbnb woningen (41 procent) in Amsterdam is vorig jaar langer dan de toegestane 60 dagen verhuurd. Bijna een op de vijf woningen (19 procent) werd zelfs langer dan 120 dagen verhuurd. De strengere regels die de gemeente Amsterdam heeft opgelegd aan ‘Airbnb hosts’ hebben daarmee vooralsnog weinig effect. Ook in Utrecht wordt de ingestelde 60-dagen limiet vaak overschreden (40 procent).

 • Ede kan onvoldoende om dure, specialistische jeugdhulp te voorkomen. Er is te weinig aandacht voor preventie en onvoldoende grip en regie op de toegang tot de jeugdhulp. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Ede (RKC) in haar rapport ‘Uitvoering jeugdhulp op koers’.

  Ede heeft onvoldoende grip op jeugdhulp

  Reageer

  Het lukt Ede onvoldoende om dure, specialistische jeugdhulp te voorkomen. Er is te weinig aandacht voor preventie en onvoldoende grip en regie op de toegang tot de jeugdhulp.

 • Twaalf gemeenten nemen deel aan de ‘100% ambitie pilots’. Het doel is dat alle (potentiële) dak- en thuisloze jongeren voor eind 2021 de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

  Alle zwerfjongeren in 2021 van straat

  2 reacties

  Geen enkele jongere meer langer dan drie maanden in de opvang of op straat. Dat is de ambitie van twaalf gemeenten die voor de zomer aan de slag gaan met de ‘100% ambitie pilots’.

 • Bijna tien procent van de jongeren kreeg vorig jaar jeugdzorg. Dat is (iets) meer dan in 2017. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde, voorlopige, cijfers van het CBS.

  Jeugdzorg ook in 2018 gestegen

  4 reacties

  Bijna een op de tien jongeren kreeg vorig jaar jeugdzorg. Dat is (iets) meer dan in 2017. Vooral jongeren uit gemeenten in Limburg en het noordoosten van Nederland krijgen vaak jeugdhulp. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde, voorlopige, cijfers van het CBS naar het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 • De kosten voor jeugdhulp van 20 Friese gemeenten zijn in een jaar tijd gestegen van 75 miljoen euro naar 95 miljoen euro; een stijging van 27 procent. De nieuwe inkoopsystematiek − resultaat gestuurde inkoop van de zorg − is een van de oorzaken van de stijging, blijkt uit onderzoek van KPMG.

  Inkoopsystematiek stuwt kosten jeugdhulp op

  2 reacties

  De 20 Friese gemeenten hebben vorig jaar fors meer geld aan specialistische jeugdhulp uitgegeven dan in 2017. De kosten stegen in een jaar tijd van 75 miljoen euro naar 95 miljoen euro; een stijging van 27 procent. De nieuwe inkoopsystematiek − resultaat gestuurde inkoop van de zorg − is een van de oorzaken van de toegenomen uitgaven.

 • Gemeenten moeten reële tarieven voor jeugd-ggz betalen, vindt minister De Jonge (VWS). Hij gaat zich daar echter niet mee bemoeien. Dat is in eerste instantie een zaak van aanbieders en gemeenten.

  Reële tarieven jeugd-ggz geen zaak van minister

  5 reacties

  Minister De Jonge (VWS) ziet geen rol voor zichzelf weggelegd om te zorgen voor reële tarieven voor de jeugd-ggz. Dat is in eerste instantie een zaak van aanbieders en gemeenten. Wel vindt hij dat gemeenten reële tarieven moeten betalen.

 • Ook de grootschalige plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, zien zich geconfronteerd met oplopende tekorten op de jeugdhulp. De P10 hamert op structureel extra rijksgeld.

  Platteland kan tekorten jeugd niet opvangen

  Reageer

  Ook de grootschalige plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, kampen met oplopende tekorten op de jeugdhulp. Omdat de tekorten lastig kunnen worden opgevangen door inkomsten uit andere beleidsdomeinen, bestaat het gevaar dat wordt gestuurd op vermindering van instroom en tarieven. De P10 hamert daarom op structureel extra rijksgeld.

 • Het kabinet moet structureel 750 miljoen euro uittrekken voor de jeugdzorg. Dat stellen vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn in een ultimatum aan minister De Jonge van VWS. Als de minister niet voor 1 juni akkoord met de eisen van de bonden, dan volgen er acties.

  Bonden eisen bijna miljard euro voor jeugdzorg

  3 reacties

  Het kabinet moet structureel 750 miljoen euro uittrekken voor de jeugdzorg. 300 miljoen daarvan om de toegenomen vraag te bekostigen en 450 miljoen euro om de eerder doorgevoerde bezuinigingen ongedaan te maken. Dat stellen vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn in een ultimatum aan minister De Jonge van VWS.

 • Het fenomeen ‘upcoding’ − waarbij de zorgbehoefte van de cliënt administratief zwaarder wordt voorgesteld dan in werkelijkheid het geval is − is een van de oorzaken van de gemeentelijke tekorten op de jeugdhulp. Dat blijkt uit de ‘Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten’ dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd.

  ‘Upcoding’ oorzaak tekorten op jeugdhulp

  9 reacties

  Bij jongeren wordt zwaardere zorg ingezet dan nodig is. Gemeenten betalen de rekening. Dit fenomeen ‘upcoding’ − waarbij de zorgbehoefte van de cliënt administratief zwaarder wordt voorgesteld dan in werkelijkheid het geval is − is een van de oorzaken van de gemeentelijke tekorten op de jeugdhulp.

 • De G40 vindt dat het kabinet met miljoenen euro's extra geld voor de jeugdhulp over de brug moet komen.

  Kabinet moet met miljoenen over brug komen

  1 reactie

  Er is structureel meer geld nodig voor de uitvoering van de Jeugdwet. Dat stelt het stedenwerk G40. Een bedrag wil de G40 niet noemen, maar bij een efficiencykorting van 450 miljoen euro en een toename van het aantal jongeren in jeugdhulp van 12 procent ‘kun je uitgaan van hele grote bedragen’.

 • Kampen verwacht dit jaar een stijging van twintig procent van het aantal Kampenaren dat voor een Wmo-maatwerkvoorziening bij de gemeente aanklopt. De rijkscompensatie van een krappe vier ton die de gemeente krijgt voor de aanzuigende werking van de invoering van het Wmo-abonnementstarief, is onvoldoende.

  Forse stijging aanvragen Wmo-voorzieningen

  7 reacties

  De gemeente Kampen verwacht dat dit jaar twintig procent meer Kampenaren voor een Wmo-maatwerkvoorziening bij de gemeente zullen aankloppen dan vorig jaar. De rijkscompensatie van een krappe vier ton die de gemeente krijgt voor de aanzuigende werking van de invoering van het Wmo-abonnementstarief, schiet tekort.

 • Het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt is tussen 2015-2017 toegenomen met 12,1 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat op verzoek van het ministerie van VWS is uitgevoerd.

  Aantal jongeren in jeugdhulp stijgt met 12,1 procent

  3 reacties

  Sinds de invoering van de Jeugdwet krijgen fors meer jongeren jeugdhulp. In de periode 2015-2017 is sprake van een stijging van 12,1 procent. Het totaal aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt in 2016 en 2017 is daarnaast groter dan in de jaren 2011-2014.

 • De Drechtsteden zien een toename van het aantal inwoners dat een Wmo-aanvraag bij een van de gemeenten heeft gedaan. In de eerste drie maanden werd een stijging genoteerd van 8,5 procent. De toename wordt toegeschreven aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

  Abo-tarief Wmo leidt tot toename aanvragen

  2 reacties

  De Drechtsteden zien een toename van het aantal inwoners dat een Wmo-aanvraag bij een van de gemeenten heeft gedaan. In de eerste drie maanden werd een stijging genoteerd van 8,5 procent. De toename wordt toegeschreven aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

 • Wethouders die een volgende carrièrestap als burgemeester overwegen, kunnen naar een speciaal ‘burgemeestersklasje’. ‘Er is kennelijk behoefte aan’, stelt Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging.

  Van wethouder naar burgemeester

  4 reacties

  Wethouders die nadenken over een volgende carrièrestap als burgemeester, kunnen naar een speciaal ‘burgemeestersklasje’. Het is de tweede keer dat de Wethoudersvereniging deze masterclass ‘Van wethouder naar burgemeester’ organiseert. ‘Er is kennelijk behoefte aan’, stelt Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging. Gepland was de masterclass aanvankelijk niet.

 • Almere, Lelystad en Tiel ontkennen dat ze geen reële pgb-tarieven betalen. De belangenvereniging voor pgb-houders Per Saldo stelt echter dat hulpbehoevenden met de verstrekte pgb-tarieven geen kwalitatief goede (professionele) zorg kunnen inkopen.

  Gemeenten: wij betalen wel reële pgb-tarieven

  Reageer

  De gemeenten Almere, Lelystad en Tiel ontkennen dat ze geen reële pgb-tarieven betalen. De belangenvereniging voor pgb-houders Per Saldo stelt echter dat hulpbehoevenden met de verstrekte pgb-tarieven geen kwalitatief goede (professionele) zorg kunnen inkopen. Ook de tarieven voor informele hulp zijn veelal verlaagd. Veenendaal overweegt de pgb-tarieven met twintig procent te verlagen; als een van de bezuinigingsmaatregelen om het begrotingstekort te dekken.  

 • De gemeente Amersfoort heeft beperkt zicht op welke hulp jongeren krijgen. Dat stelt de Rekenkamer Amersfoort in zijn deze week gepubliceerde onderzoek naar de jeugdhulp in Amersfoort.

  Amersfoort heeft beperkt zicht op jeugdhulp

  Reageer

  Het aandeel Amersfoortse jongeren dat jeugdhulp krijgt, is gestegen van 8,5 procent in 2015 naar 10,2 procent in 2017. De gemeente heeft beperkt zicht op welke hulp jongeren krijgen. De gemeente moet meer inzicht krijgen in de problemen onder Amersfoortse jongeren, in de hulp die zij nodig hebben en in wachtlijsten en wachttijden.

 • De gemeente Den Haag heeft een tekort van 26 miljoen euro op de jeugdhulp en de Wmo. Dat blijkt uit de jaarrekening 2018.

  Tekort Den Haag van 26 miljoen op Wmo en jeugd

  5 reacties

  De gemeente Den Haag kijkt aan tegen een tekort van 26 miljoen euro op de jeugdhulp en de Wmo. Dit komt onder meer door de rijksbezuinigingen, maar ook door de stijging van het aantal mensen dat van een Wmo-voorziening gebruik maakt.

 • het netwerk en de eigen kracht van 75-plussers wordt overschat. Bij ouderen is sprake van ‘vraagverlegenheid’. Ook verdwalen zij nogal eens in het doolhof van verschillende soorten zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit de woensdag gepresenteerde SCP-kennissynthese Zorgen voor thuiswonende ouderen.

  Knelpunten in ouderenzorg

  1 reactie

  De eigen kracht van 75-plussers en hun netwerk wordt overschat. Ook is bij ouderen sprake van ‘vraagverlegenheid’. 75-plussers verdwalen nogal eens in het doolhof van verschillende soorten zorg en ondersteuning. De informatievoorziening is onduidelijk. Het woningaanbod sluit onvoldoende aan op de vraag van ouderen, waarvan wordt verwacht dat zij langer zelfstandig thuis blijven wonen.

 • Castricum, Edam-Volendam, Scherpenzeel en Uitgeest komen het dichtst in de buurt van een ‘Blue Zone’ voor de jeugdzorg. In deze gemeenten wordt substantieel minder gebruik gemaakt van jeugdhulpvoorzieningen.

  ‘Blue Zones’ in de jeugdhulp

  3 reacties

  De gemeenten Castricum, Edam-Volendam, Scherpenzeel en Uitgeest komen het dichtst in de buurt van een ‘Blue Zone’ voor jeugdhulp. In deze gemeenten wordt substantieel minder gebruik gemaakt van jeugdhulpvoorzieningen. Ook kennen deze gemeenten (vrijwel) geen wachtlijsten. De gemeenten tellen daarnaast minder jongeren die een Halt-traject hebben moeten volgen en minder voortijdig schoolverlaters.

 • Ondanks dat resultaatgericht indiceren van minister De Jonge (VWS) mag blijven én de indicatie ‘schoon en leefbaar huis’ niet in uren hoeft te worden vertaald, gaat de vlag in gemeenteland nog niet direct uit. Cliënt- en patiëntenorganisaties zijn laaiend. Advocaat Vermaat vreest dat de rechtszekerheid van burgers er niet groter op wordt.

  Minister De Jonge laat oren naar gemeenten hangen

  Reageer

  Bij lang niet alle gemeenten gaat de vlag uit, nu resultaatgericht indiceren van minister De Jonge (VWS) mag blijven én de indicatie ‘schoon en leefbaar huis’ niet in uren hoeft te worden vertaald. Er is nog onduidelijk- en onzekerheid. Cliënten- en patiëntenorganisaties zijn laaiend. Advocaat Vermaat vreest dat de rechtszekerheid van burgers er niet groter op wordt; een punt waaraan de hoogste bestuursrechter veel waarde hecht.

 • Gemeenten hoeven het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ bij huishoudelijke ondersteuning niet te vertalen in concrete uren. De Wmo 2015 wordt aangepast om de waarborgen van rechtszekerheid beter in wet te verankeren, zo laat minister De Jonge (VWS) in een Kamerbrief weten.

  Resultaat ‘schoon huis’ hoeft niet in uren vertaald

  10 reacties

  Gemeenten worden niet verplicht het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ bij huishoudelijke ondersteuning te vertalen in concrete uren. Er mag echter nooit afbreuk worden gedaan aan de rechtszekerheid van cliënten. De Wmo 2015 wordt aangepast om de waarborgen van rechtszekerheid beter in wet te verankeren, ‘zodat deze doorwerken in de uitvoeringspraktijk’.

 • Er is inderdaad sprake van een flinke volumegroei in de jeugdhulp. Dat blijkt uit het concept-onderzoeksrapport naar de tekorten op de jeugdhulpbudgetten en de volumegroei. De VNG heeft de druk bij het kabinet opgevoerd om te komen met een adequate financiële compensatie hiervoor.

  Volumegroei jeugdhulp ‘bewezen’

  Reageer

  Er is sprake van een flinke volumegroei in de jeugdhulp. Dat zou blijken uit het concept-onderzoeksrapport naar de oorzaak van de tekorten en volumegroei in de jeugdhulp. De VNG heeft de druk bij het kabinet opgevoerd om met extra geld over de brug te komen.

 • Er gebeuren nog steeds calamiteiten die voorkomen kunnen worden als hulpverleners informatie uitwisselen. Dat stelt Toezicht Sociaal Domein (TSD).

  Delen informatie hulpverleners moet beter

  1 reactie

  Het delen van informatie tussen hulpverlenende instanties gebeurt nog te weinig. De angst voor de AVG of om voor de tuchtrechter te worden gesleept, speelt daarin mee. Nu door een gigantische datalek van het voormalige Bureau Jeugdzorg Utrecht dossiers van duizenden kwetsbare kinderen zijn gelekt, zullen hulpverleners nog meer in een kramp schieten.

 • Steeds vaker worden wetten zo open geformuleerd, dat ze veel te weinig richting geven. De Omgevingswet is daarvan een voorbeeld. Er moet paal en perk worden gesteld aan dergelijke Kaderwetten. Dat stelt de Raad van State in zijn donderdag verschenen jaarverslag.

  Raad van State: Wet moet houvast bieden

  5 reacties

  Steeds vaker worden wetten zo open geformuleerd, dat ze nauwelijks richting geven. De Omgevingswet is daarvan een voorbeeld. Er moet paal en perk worden gesteld aan dergelijke Kaderwetten. Bij de invoering van het Wmo-abonnementstarief had nadrukkelijker moeten worden aangegeven waarom het niet langer nodig was dat gemeenten over een instrument beschikken om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te kunnen vragen.

 • De Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot invoering van het Wmo-abonnementstarief. De wet wordt na drie jaar geëvalueerd. Als uit de landelijke monitor naar de effecten van het Wmo-abonnementstarief blijkt dat gemeenten in de (financiële) problemen komen, moet de minister van VWS in samenspraak met gemeenten maatregelen te treffen.

  Evaluatie wet ‘abo-tarief’ Wmo na drie jaar

  1 reactie

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot invoering van het Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand per 2020. De wet wordt na drie jaar geëvalueerd. Een amendement daartoe van het PvdA-Kamerlid John Kerstens is dinsdag door de Kamer aangenomen. Als uit de landelijke monitor naar de effecten van het Wmo-abonnementstarief blijkt dat gemeenten in de (financiële) problemen komen, moet de minister van VWS in samenspraak met gemeenten maatregelen te treffen.

 • Noordoostpolder onderschat de uitgaven voor jeugdhulp al drie jaar achter elkaar. Het aantal jeugdhulptrajecten is van 2015 tot en met 2017 met 28 procent gestegen, terwijl de uitgaven van de geïndiceerde hulp met 50 procent zijn gestegen. Dat concludeert de rekenkamercommissie Noordoostpolder.

  Jeugdhulp is Noordoostpolder uit handen geglipt

  6 reacties

  De gemeente Noordoostpolder onderschat de uitgaven voor jeugdhulp al drie jaar op rij. Het aantal jeugdhulptrajecten is van 2015 tot en met 2017 met 28 procent gestegen, terwijl de uitgaven van de geïndiceerde hulp met 50 procent zijn gestegen: van ruim 8 miljoen euro in 2015 tot ruim 12 miljoen euro in 2017.

 • Het afgeven van min of meer kant-en-klare verwijsbrieven op scholen door zorgaanbieders keurt minister De Jonge (VWS) ‘ten zeerste af’. Dat stelt de minister in antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid René Peters.

  Kant-en-klare verwijsbrieven op scholen onacceptabel

  3 reacties

  Het afgeven van voorgedrukte verwijsbrieven op scholen door zorgaanbieders keurt minister De Jonge (VWS) ‘ten zeerste af’. ‘Ik vind het geen goede zaak dat zorgaanbieders door middel van een spreekuur op school eerst “diagnoses” stellen en vervolgens ter behandeling hun eigen diensten aanbieden.’    

 • Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2020. Als de regeling uit de pas loopt, komt er mogelijk wel extra geld bij, hefet minister De Jonge (VWS) aan de Kamer toegezegd.

  Rijk past tekort door ‘abo-tarief’ Wmo mogelijk bij

  2 reacties

  De Tweede Kamer stemt dinsdag over de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2020. Zeven amendementen en negen moties zijn ingediend. De (financiële) zorgen die er bij gemeenten zijn, kan minister De Jonge (VWS) niet wegnemen. Als de regeling uit de pas loopt, komt er mogelijk wel extra geld bij.

 • Colleges en gemeenteraden hoeven zich, staatsrechtelijk bezien, niets te aan te trekken van de verkiezingsuitslag van Provinciale Staten. Maar gemeenten doen er verstandig aan de uitslag niet helemaal te negeren, stellen hoogleraren Wim Voermans en Frank Hendriks.

  Gemeenten moeten coalitieakkoorden niet openbreken

  2 reacties

  Gemeenteraden en colleges hoeven zich, staatsrechtelijk gezien, niets te aan te trekken van de verkiezingsuitslag van Provinciale Staten. Maar gemeenten doen er verstandig aan de uitslag niet helemaal te negeren. ‘Je moet niet doen of je doof, blind en stom bent, maar je moet wel kalm blijven’, stelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden.

 • Het is onverstandig om nu weer een stelselwijziging door te voeren. De decentralisaties (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie hebben tijd, rust en ruimte nodig om tot zijn recht te komen, stelt wethouder Albert Vader van Vlissingen.

  Herschikking taken sociaal domein slecht idee

  3 reacties

  Nu weer een stelselwijziging doorvoeren zou onverstandig zijn. De decentralisaties (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie hebben tijd, rust en ruimte nodig om tot zijn recht te komen. Het te magere budget en de inperking van de gemeentelijke beleidsvrijheid, speelt gemeenten wel parten.

 • Steden moeten voldoende geld krijgen voor jeugd, zorg en maatschappelijke ondersteuning, Anders dreigt de economische groeimotor te gaan haperen. Dat stelt de nieuwe voorzitter van het Stedennetwerk G40 Paul Depla.

  Economische groei steden op het spel

  3 reacties

  Als steden niet voldoende geld krijgen voor jeugd, zorg en maatschappelijke ondersteuning, dreigt de economische groeimotor te gaan haperen. Boa’s moeten een uitrusting krijgen die past bij hun takenpakket. Burgemeesters hoeven geen crimefighter te zijn om hun rol te pakken in de strijd tegen ondermijning. Dat stelt de kersverse voorzitter van het Stedennetwerk G40 Paul Depla.

 • De taken op het gebied van jeugd, zorg en werk moeten niet van gemeenten naar de provincie worden overgeheveld. Wel zijn differentiatie en maatwerk in het openbaar bestuur belangrijk. Dat stellen de provincie Zeeland en Middelburg in reactie op de ideeën van minister Ollongren (BZK).

  Zorg hoort bij gemeenten en niet bij provincie thuis

  4 reacties

  Differentiatie en maatwerk in het openbaar bestuur zijn van groot belang. Maatschappelijke opgaven moeten worden opgepakt in de bestuurslaag die daar het beste bij aansluit. De taken op het gebied van jeugd, zorg en werk moeten echter niet van gemeenten naar de provincie worden overgeheveld.

 • Een kwart van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) kan met het toegekende budget onvoldoende zorg en ondersteuning inkopen. Vooral mensen met een Wmo-pgb komen in de knel. Dat blijkt uit onderzoek van Per Saldo en Mantelzorg Nl.

  Gemeenten betalen te lage pgb-tarieven

  Reageer

  Eén op vier mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) kan met het toegekende budget onvoldoende zorg en ondersteuning inkopen. Vooral mensen met een Wmo-pgb komen in de knel. Daar geeft een op de drie pgb-gebruikers aan te weinig budget van gemeenten te krijgen om de benodigde zorg in te kopen.

 • De invoering van het nieuwe (objectieve) verdeelmodel is het gevolg van de bestuurlijke keuze van het rijk om alle gemeenten budget te geven voor gelijkwaardige voorzieningen voor beschermd wonen. Dat stelt Frontinfo, het online platform over gemeentefinanciën.

  Geen sprake van regio’s die ‘de klos’ zijn

  1 reactie

  In het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen krijgen ‘gedupeerde’ regio’s ongeveer even veel budget als gemiddeld. Het is een gevolg van de bestuurlijke keuze van het rijk om alle gemeenten budget te geven voor gelijkwaardige voorzieningen voor beschermd wonen.  

 • Sterke gemeenten moeten taken kunnen overnemen van provincies en andersom. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken maandagmiddag in de Van Poeljelezing in Zwolle betoogd.

  Openbaar bestuur moet vloeibaar zijn

  1 reactie

  Provincies moeten taken van gemeenten kunnen overnemen en sterke gemeenten moeten taken van provincies kunnen overnemen. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken maandagmiddag in de Van Poeljelezing in Zwolle gesteld.

 • Het percentage vrouwen in Provinciale Staten is na de laatste verkiezingen toegenomen: van 31,5 procent naar 33,2 procent. Het aantal vrouwelijke bestuurders in het waterschap is gestegen van 20,7 procent naar 25,1 procent.

  Meer vrouwen in Staten en waterschappen

  5 reacties

  Het percentage vrouwen in de Staten is na de laatste verkiezingen iets toegenomen: van 31,5 procent naar 33,2 procent. Het aantal vrouwelijke bestuurders in het waterschap is net iets boven een kwart uitgekomen (25,1 procent). Vier jaar geleden was 20,7 procent van het algemeen bestuur van de waterschappen vrouw.

 • Te optimistisch begroot en te hoge uitgaven in de tweedelijnszorg. Met dat probleem in het sociaal domein zag Eindhoven zich geconfronteerd. Een pakket aan pittige maatregelen moet het tij keren.

  Eindhoven heeft zich verslikt in sociaal domein

  1 reactie

  Te optimistisch begroot en te hoge uitgaven in de tweedelijnszorg. Dat is in een notendop het probleem in het sociaal domein waarmee Eindhoven werd geconfronteerd. Een pakket aan pittige maatregelen moet het tij keren. De visie WIJEindhoven blijft overeind.

 • Vier raadsfracties in De Bilt hebben in de strijd tegen versplintering de handen ineen geslagen. Namens vier fracties verwoordt een van de raadsleden tijdens raadsvergaderingen het gezamenlijke standpunt. ‘Dat werkt een stuk efficiënter’, stelt het PvdA-raadslid Erik van Esterik, trekker van de samenwerking.

  Fracties gaan strijd aan tegen versplintering

  Reageer

  In de strijd tegen de nadelen van versplintering in de gemeenteraad hebben vier raadsfracties in De Bilt de handen ineen geslagen. PvdA, SP, ChristenUnie en de fractie Brouwer zijn een ‘open samenwerking’ onder de werktitel Lokaal Sociaal Verbond aangegaan. Namens vier fracties verwoordt een van de raadsleden tijdens raadsvergaderingen het gezamenlijke standpunt. ‘Dat werkt een stuk efficiënter’, stelt het PvdA-raadslid Erik van Esterik, trekker van de samenwerking. Alleen al als gekeken wordt naar de, gereduceerde, spreektijd.

 • De economische agglomeratievoordelen in Zuid-Holland worden nog onvoldoende benut. Er moet beter worden samengewerkt en over (bestuurlijke) grenzen worden heen gekeken. Dat betogen Frank van Oort, specialist in regionale economie (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Gerwin van der Meulen, partner economisch onderzoeksbureau Decisio, in een essay in Binnenlands Bestuur.

  Bestuurlijke fragmentatie belemmert welvaart

  Reageer

  De economische agglomeratievoordelen in Zuid-Holland worden nog onvoldoende benut. De bestuurlijke grenzen zitten agglomeratievoordelen en daarmee welvaartsgroei in de weg. Er moet beter worden samengewerkt en over (bestuurlijke) grenzen heen worden gekeken.

 • Herindelingsvoorstellen die naar minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) worden gestuurd, krijgen alleen groen licht als er voldoende draagvlak van het lokale bestuur en de inwoners voor is. De provinciale ‘macht’ bij fusies wordt ingeperkt. Dat blijkt uit het nieuwe beleidskader herindeling waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.

  Geen herindeling zonder draagvlak

  1 reactie

  Alle herindelingsvoorstellen die naar minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) worden gestuurd, krijgen alleen groen licht als er voldoende draagvlak van het lokale bestuur en de inwoners voor is. De provinciale ‘macht’ bij gemeentelijke herindelingen wordt ingetoomd. Dat blijkt uit het nieuwe beleidskader herindeling waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd. Het nieuwe beleidskader geldt voor alle herindelingsadviezen die vanaf nu aan de minister van Binnenlandse Zaken worden aangeboden.

 • Koggenland krijgt voorlopig geen nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie was onderling te verdeeld om tot een ‘gedragen voordracht’ van twee kandidaten te komen. Het is de vierde keer in een paar jaar tijd dat in Noord-Holland een burgemeestersprocedure tussentijds is stopgezet.

  Opnieuw burgemeestersprocedure voortijdig stopgezet

  2 reacties

  Er komt voorlopig geen nieuwe burgemeester in Koggenland. De vertrouwenscommissie was onderling te verdeeld om tot een ‘gedragen voordracht’ van twee kandidaten te komen. Op een later moment wordt de vacature opnieuw opengesteld. Het is de vierde keer in een paar jaar tijd dat in Noord-Holland een burgemeestersprocedure tussentijds is stopgezet.

 • Het is de vraag of Forum voor Democratie de verkiezingswinst wil en kan verzilveren door collegedeelname in provincies. Het is niet verwonderlijk dat regionale partijen het slecht hebben gedaan. De hogere opkomst wil niet zeggen dat de provinciale politiek meer is gaan leven.

  Verzilvering winst Forum in coalities ongewis

  2 reacties

  Het is nog maar de vraag of Forum voor Democratie de verkiezingswinst kan en wil verzilveren door collegedeelname in provincies. Het is niet verwonderlijk dat de regionale partijen het door de bank genomen slecht hebben gedaan. Het was meer dan ooit een ‘nationale’ en geen provinciale verkiezing. De hogere opkomst wil dan ook niet zeggen dat de provinciale politiek meer is gaan leven.

 • Provinciale Staten als geheel moeten de regie voeren over het proces van coalitieonderhandeling. Om te beginnen moet de verkiezingsuitslag door de nieuw gekozen Statenleden plenair worden geduid. Dat is de allereerste stap die nu moet worden gezet op weg naar een betere democratische provinciale politiek.

  Statenleden moeten regie voeren over nieuwe coalitie

  3 reacties

  De voltallige Provinciale Staten moeten de regie voeren over het proces van coalitieonderhandeling. Om te beginnen moet de verkiezingsuitslag door de nieuw gekozen Statenleden plenair worden geduid. Dat is de allereerste stap die nu moet worden gezet op weg naar een betere democratische provinciale politiek.

 • Voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen staan er fors minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten. Nu is een op de vijf leden van het algemeen bestuur van de waterschappen vrouw. In Provinciale Staten is de man/vrouw-verdeling iets beter: 34,7 procent van de Statenleden is vrouw.

  Vrouwen (weer) fors in minderheid op kieslijsten

  1 reactie

  Er staan fors minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen. Stem op een Vrouw roept iedereen op om op een vrouw te stemmen, maar wel op een die wat lager op de kieslijst staat. Nu is een op de vijf leden van het algemeen bestuur van de waterschappen vrouw. In Provinciale Staten is de man/vrouw-verdeling ietsjes beter: 34,7 procent van de Statenleden is vrouw.

 • De visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein verwacht tot het einde van dit jaar zo’n tien gemeenten te kunnen visiteren. Een interview met voorzitter Marjanne Sint.

  Zoektocht naar oorzaken tekorten sociaal domein

  5 reacties

  Zo’n tien gemeenten verwacht de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein tot aan het einde van het jaar te kunnen visiteren. Voornaamste doel is het boven tafel krijgen van de belangrijkste oorzaken van tekorten in het sociaal domein. De visitaties moeten daarnaast leiden tot aanbevelingen die voor alle gemeenten bruikbaar zijn. Een interview met voorzitter Marjanne Sint.

 • 179 partijen doen vandaag mee aan de verkiezingen, waarbij in totaal 570 zetels te verdelen zijn. Dat zijn er 40 meer dan de 139 partijen die nu in Provinciale Staten zitten.

  Keuze genoeg, maar wordt er ook gestemd?

  Reageer

  Zet de versplintering in de provinciale politiek door? Dat is een van de vragen die na de verkiezingen van vandaag kunnen worden beantwoord. Een andere: zal de opkomst verder dalen?

 • Het CDA-Kamerlid René Peters heeft minister De Jonge om opheldering gevraagd over de handelswijze van jeugdhulpaanbieders. In Pijnacker-Nootdorp houden jeugdhulpaanbieders spreekuren op scholen en geven ouders een verwijzing mee, waarmee ze alleen nog langs de huisarts hoeven.

  CDA laakt reclamepraktijk jeugdhulpaanbieders

  Reageer

  ‘Reclame’ maken door jeugdzorgaanbieders op scholen kan een van de oorzaken zijn van de hoge aantallen jongeren die van jeugd-ggz gebruik maken. Dat stelt het CDA-Kamerlid René Peters. Peters wil van minister De Jonge weten wat hij van deze praktijk vindt en of dit ook in andere gemeenten speelt.

 • Vooral steden buiten de Randstad krijgen fors minder geld na de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015. Alleen al de Gelderse gemeenten gaan er structureel 72 miljoen euro op achteruit, zo blijkt uit berekening van Martijn Leisink, de Arnhemse oud-wethouder jeugdzorg en financiën.

  Steden buiten Randstad de klos bij nieuw verdeelmodel

  6 reacties

  Vooral voor steden buiten de Randstad pakt het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015 nadelig uit. Alleen al de Gelderse gemeenten gaan er structureel 72 miljoen euro op achteruit, zo berekende Martijn Leisink, de Arnhemse oud-wethouder jeugdzorg en financiën. Met name steden in de Randstad gaan er op vooruit. Het nieuwe verdeelmodel wordt in 2021 ingevoerd.

 • Meer dan de helft van de bijna 13 miljoen inwoners die woensdag bij de Statenverkiezingen hun stem mag uitbrengen, is vijftig jaar of ouder. Dat meldt het CBS op basis van bevolkingscijfers van 1 januari.

  Merendeel 50-plus dat naar stembus mag

  Reageer

  Iets meer dan de helft van de bijna 13 miljoen inwoners die woensdag bij de Statenverkiezingen hun stem mag uitbrengen, is vijftig jaar of ouder. Onder 30- tot 40-jarigen zijn het minst aantal kiesgerechtigden. Er mogen meer vrouwen dan mannen stemmen. Dat meldt het CBS op basis van bevolkingscijfers van 1 januari.

 • De keuzestress slaat toe bij kiesgerechtigden voor de verkiezingen van woensdag. Het aantal mensen dat de stemhulp MijnStem de afgelopen week heeft ingevuld, steeg van 600.000 naar ruim 900.000. Dat blijkt uit een analyse van de bezoekersaantallen van MijnStem.

  Keuzestress voor verkiezingen neem toe

  2 reacties

  Veel kiesgerechtigden hebben last van ‘groeiende keuzestress’ voor de verkiezingen van woensdag. Het aantal mensen dat de stemhulp MijnStem de afgelopen week heeft ingevuld, steeg van 600.000 naar bijna een miljoen. Dat blijkt uit een analyse van de bezoekersaantallen van MijnStem, die voor alle waterschappen en provincies te raadplegen is.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. In een serie belicht Binnenlands Bestuur een aantal hete hangijzers. In het vierde deel: raadsleden over hun provincie.

  Een verre, nogal stugge vriend

  Reageer

  Gemeenteraadsleden hebben een haat-liefdeverhouding met de provincie. Ze willen graag meer contact met Provinciale Staten, maar vinden de provincie ook star en stug. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en Citisens onder ruim 1.200 raadsleden.

 • De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

  Op zoek naar de provinciale kiezer

  Reageer

  De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

 • Voor 64 gemeenten, groot en klein en verspreid over het hele land, heeft Citisens stemhulpen gemaakt. In MijnStem komen niet alleen thema’s voor die partijen belangrijk vinden, maar vooral waarop de deelnemende partijen van mening verschillen. ‘Als partijen het roerend eens zijn over bepaalde onderwerpen, helpt het de kiezer immers niet om een keuze te maken. Die komen dan niet in de stemhulp terecht’, verduidelijkt Evert Wolters, adviseur bij Citisens (zie kader rechts). Als supervisor over inhoud en kwaliteit van de stemhulp weet hij als geen ander wat de verkiezingsthema’s zijn en kent hij de worsteling van partijen bij thema’s als duurzaamheid en het sociaal domein.

  Moeite met politiseren lokaal beleid

  Reageer

  De campagnes zijn in volle gang in de 335 gemeenten waar op 21 maart verkiezingen worden gehouden. Welke thema’s zijn belangrijk en vooral, op welke thema’s verschillen de partijen van mening? Citisens analyseerde op verzoek van Binnenlands Bestuur de verkiezingsthema’s van 64 gemeenten

 • Weesp heeft, vrijwillig én bewust, gekozen voor een samengaan met wel hele grote broer Amsterdam. De eerste stap is een ambtelijke fusie per april 2019, gevolgd door een bestuurlijke fusie per uiterlijk 2026. Eigenzinnigheid is volgens de Weesper burgemeester de sleutel tot dit – lange – proces ‘zonder gedoe’.

  Herindeling ‘zonder gedoe’

  Reageer

  Weesp heeft, vrijwillig én bewust, gekozen voor een samengaan met wel hele grote broer Amsterdam. De eerste stap is een ambtelijke fusie per april 2019, gevolgd door een bestuurlijke fusie per uiterlijk 2026. Eigenzinnigheid is volgens de Weesper burgemeester de sleutel tot dit – lange – proces ‘zonder gedoe’.

 • Het vergroten van zelfredzaamheid is een van de belangrijkste beleidsuitgangspunten van de gedecentraliseerde taken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Het is echter een loos begrip. Er wordt ‘stil verzet’ gepleegd door wijkteammedewerkers, blijkt uit meerjarig onderzoek.

  Stil verzet door het wijkteam

  Reageer

  Het vergroten van zelfredzaamheid is een van de belangrijkste beleidsuitgangspunten van de gedecentraliseerde taken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Het is echter een loos begrip. Er wordt ‘stil verzet’ gepleegd door wijkteammedewerkers, blijkt uit meerjarig onderzoek.

 • In zo’n honderd gemeenten hebben inwoners het Right to Challenge: het recht om taken van de gemeente over te nemen. Minister Ollongren (BZK) wil dit aantal in 2022 hebben verdubbeld. Gemeenten, en initiatiefnemers, hebben het niet altijd makkelijk. Het op papier zetten is een, maar dan ben je er nog niet. We nemen een kijkje in Amsterdam, Groningen en Katwijk.

  Burgers kunnen het veel beter

  Reageer

  In zo’n honderd gemeenten hebben inwoners het Right to Challenge: het recht om taken van de gemeente over te nemen. Minister Ollongren (BZK) wil dit aantal in 2022 hebben verdubbeld. Gemeenten, en initiatiefnemers, hebben het niet altijd makkelijk. Het op papier zetten is een, maar dan ben je er nog niet. We nemen een kijkje in Amsterdam, Groningen en Katwijk.

 • Minister Blok had al twee gesprekken met de werkvloer  De diversiteit en inclusiviteit moet verbeterd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Je beleid wordt er beter van en de organisatie creatiever en innovatiever.’ Een gesprek met secretaris-generaal Joke Brandt over MeToo, streefpercentages en de affaire-Blok.

  Diversiteit ‘hot topic’ bij BuZa

  Reageer

  Minister Blok had al twee gesprekken met de werkvloer  De diversiteit en inclusiviteit moet verbeterd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Je beleid wordt er beter van en de organisatie creatiever en innovatiever.’ Een gesprek met secretaris-generaal Joke Brandt over MeToo, streefpercentages en de affaire-Blok.

 • Versterking en vernieuwing van de lokale democratie en het vlottrekken van de woningmarkt zijn twee speerpunten van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Er moet intensiever worden samengewerkt met burgers. En op de woningmarkt ‘moet alles uit de kast’.  

  ‘We moeten niet te voorzichtig zijn’

  Reageer

  Versterking en vernieuwing van de lokale democratie en het vlottrekken van de woningmarkt zijn twee speerpunten van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Er moet intensiever worden samengewerkt met burgers. En op de woningmarkt ‘moet alles uit de kast’.  

 • Gemeenten moeten niet denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. En ook niet dat alleen de gemeente aan de knoppen zit. De (vroegtijdige) inbreng van burgers leidt tot beter beleid, vindt Leeuwarden. Het armoedebeleid wijst het uit.

  De burger is de expert

  Reageer

  Gemeenten moeten niet denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. En ook niet dat alleen de gemeente aan de knoppen zit. De (vroegtijdige) inbreng van burgers leidt tot beter beleid, vindt Leeuwarden. Het armoedebeleid wijst het uit.

 • Het had een unicum kunnen zijn: vier Kempengemeenten die een federatie vormen. Hád, want de betrokken colleges zien er vooralsnog geen heil in. De raden moeten zich nog beraden. Ook de provincie Brabant houdt zich op de vlakte.

  Te vroeg voor de federatie

  Reageer

  Het had een unicum kunnen zijn: vier Kempengemeenten die een federatie vormen. Hád, want de betrokken colleges zien er vooralsnog geen heil in. De raden moeten zich nog beraden. Ook de provincie Brabant houdt zich op de vlakte.

 • Gemeenten zijn wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De variëteit is groot, één recept is er niet en de (on)bekendheid blijft een worsteling. We nemen een kijkje in Den Haag en Stichtse Vecht.

  Eén recept voor steun is er niet

  Reageer

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De variëteit is groot, één recept is er niet en de (on)bekendheid blijft een worsteling. We nemen een kijkje in Den Haag en Stichtse Vecht.

 • Gemeenten zijn nog steeds hard bezig om een sluitende aanpak te regelen voor mensen met verward gedrag. Die moet er op 1 oktober zijn. Daarbij stuiten gemeenten en regio’s regelmatig op obstakels. Hulp van de landelijke overheid blijft nodig. De hoop is dat nieuwe colleges de aanpak goed borgen.

  Hobbels bij aanpak van verward gedrag

  Reageer

  Gemeenten zijn nog steeds hard bezig om een sluitende aanpak te regelen voor mensen met verward gedrag. Die moet er op 1 oktober zijn. Daarbij stuiten gemeenten en regio’s regelmatig op obstakels. Hulp van de landelijke overheid blijft nodig. De hoop is dat nieuwe colleges de aanpak goed borgen.

 • De aanbesteding van de jeugdhulp heeft de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem flink wat werk gekost. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Nu ligt er een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar. 

  Jeugdcontract voor zeker vier jaar

  Reageer

  De aanbesteding van de jeugdhulp heeft de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem flink wat werk gekost. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Nu ligt er een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar. 

 • Veel gemeenten stemmen niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is voor hen onacceptabel.

  'Dat zinnetje moet uit het IBP'

  Reageer

  Veel gemeenten stemmen niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is voor hen onacceptabel.

 • Met 14 fracties op 35 raadsleden is de Lelystadse raad sterk versnipperd. Tegelijk liggen er talloze bestuurlijke opgaven. Gaat de versnippering verlammend werken? Een gesprek met burgemeester en raadsvoorzitter Ina Adema over de stad, de uitdagingen, de potentie, en over raad en college. 

  ‘Versnippering zien wij ook als pluspunt’

  Reageer

  Met 14 fracties op 35 raadsleden is de Lelystadse raad sterk versnipperd. Tegelijk liggen er talloze bestuurlijke opgaven. Gaat de versnippering verlammend werken? Een gesprek met burgemeester en raadsvoorzitter Ina Adema over de stad, de uitdagingen, de potentie, en over raad en college. 

 • Voor het eerst sinds de decentralisaties neemt de cliëntenwaardering van sociale wijkteams toe, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research. Een andere uitkomst: de tevredenheid over het keukentafelgesprek stijgt als een derde aanschuift. Jeugdhulp wordt nog steeds lager gewaardeerd dan andere professionele ondersteuning.  

  Wijkteams in de lift

  Reageer

  Voor het eerst sinds de decentralisaties neemt de cliëntenwaardering van sociale wijkteams toe, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research. Een andere uitkomst: de tevredenheid over het keukentafelgesprek stijgt als een derde aanschuift. Jeugdhulp wordt nog steeds lager gewaardeerd dan andere professionele ondersteuning. 

 • Het sociaal beleid van de Oost-Brabantse gemeente Deurne moest beter aansluiten bij de doelgroep. Ontschot werd het, meetbaar, met meer grip voor de raad én opgesteld in samenspraak met bewoners. Verantwoordelijk wethouder Marnix Schlösser: ‘Je probeert alles in één plan te vangen.’

  Huisbezoek als geheim wapen

  Reageer

  Het sociaal beleid van de Oost-Brabantse gemeente Deurne moest beter aansluiten bij de doelgroep. Ontschot werd het, meetbaar, met meer grip voor de raad én opgesteld in samenspraak met bewoners. Verantwoordelijk wethouder Marnix Schlösser: ‘Je probeert alles in één plan te vangen.’

 • De Tweede Kamer houdt maandag een hoorzitting over de eerste evaluatie Jeugdwet. Gemeenten staan er positief tegenover ondanks een groot aantal knelpunten, zoals de ontoereikende financiële middelen en de leeftijdsgrens 18-/18+. Er zijn oplossingen. Maar die zitten niet in aanpassing van de wet.

  De Jeugdwet langs de meetlat

  Reageer

  De Tweede Kamer houdt maandag een hoorzitting over de eerste evaluatie Jeugdwet. Gemeenten staan er positief tegenover ondanks een groot aantal knelpunten, zoals de ontoereikende financiële middelen en de leeftijdsgrens 18-/18+. Er zijn oplossingen. Maar die zitten niet in aanpassing van de wet.

 • Verdere versplintering en opmars van lokale partijen. Dat zijn de twee belangrijkste uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van twee weken geleden. Wat zijn de (vermeende) problemen en (mogelijke) oplossingen? Binnenlands Bestuur licht er vier uit.

  Verder na de verkiezingen

  Reageer

  Verdere versplintering en opmars van lokale partijen. Dat zijn de twee belangrijkste uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van twee weken geleden. Wat zijn de (vermeende) problemen en (mogelijke) oplossingen? Binnenlands Bestuur licht er vier uit.

 • Raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor integriteit, de Omgevingswet en regionalisering, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

  Raad eerst het klasje in

  Reageer

  Raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor integriteit, de Omgevingswet en regionalisering, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

 • Al het beïnvloedbare gemeentelijke beleid aan de samenleving overlaten. Van visie tot concrete voorstellen. Mét budget. Dat heeft Nijkerk de afgelopen jaren gedaan. Het is niet de vraag of de gemeente daarmee doorgaat, maar vooral hoe.

  Loslaten op een iets hoger niveau

  Reageer

  Al het beïnvloedbare gemeentelijke beleid aan de samenleving overlaten. Van visie tot concrete voorstellen. Mét budget. Dat heeft Nijkerk de afgelopen jaren gedaan. Het is niet de vraag of de gemeente daarmee doorgaat, maar vooral hoe.

 • Is de lokale democratie de eerste overheid of een tweederangsdemocratie? Universitair docent bestuurskunde aan Tilburg University Julien van Ostaaijen deed er uitgebreid studie naar.

  Een nog te gesloten bolwerk

  Reageer

  De tevredenheid met de lokale democratie is groot, constateert de Tilburgse bestuurskundige Julien van Ostaaijen. Maar de burger krijgt mondjesmaat echte invloed. Ook andere tegenmacht laat te wensen over. Werk aan de winkel voor lokale politici.

 • Het behoud van de dorpse identiteit en vitaliteit. Dat staat centraal in Koggenland, een gemeente in de kop van Noord-Holland die uit vijftien dorpen en negen buurtschappen bestaat. ‘De vitaliteit van de kleine dorpen komt onder druk te staan. Het gaat nu nog goed; er zijn voldoende mensen die toneel spelen, de kaartclub, de biljartclub en de muziekvereniging hebben genoeg leden. Maar als die leden er over tien, twintig of dertig jaar niet meer zijn, hoe gaat het dan? Wat moeten we doen om hier ook straks een prettig leefklimaat te hebben?’, steekt burgemeester Posthumus van wal.

  De eigen kracht van Koggenland

  Reageer

  Koggenland wil de leefbaarheid van het platteland veiligstellen. In dorpsgesprekken dragen inwoners zelf ideeën en projecten aan die in doe-teams worden uitgewerkt. Ook dragen ze actief bij aan de uitvoering. Waar nodig met hulp van de gemeente.

 • De afgelopen maanden zijn twee ambtelijke fusies geklapt. Hardenberg trok de stekker uit de samenwerking met Ommen, en IJsselstein maakte een einde aan de ambtelijke fusie met Montfoort. Langedijk en Heerhugowaard besloten juist tot een onderzoek naar ambtelijk samengaan. Waarom durven ze deze stap te zetten?

  Fuseren moet je leren

  Reageer

  De afgelopen maanden zijn twee ambtelijke fusies geklapt. Hardenberg trok de stekker uit de samenwerking met Ommen, en IJsselstein maakte een einde aan de ambtelijke fusie met Montfoort. Langedijk en Heerhugowaard besloten juist tot een onderzoek naar ambtelijk samengaan. Waarom durven ze deze stap te zetten?

 • Vooraf formeren gaat veel beter: de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft er ervaring mee.

  Vooraf formeren gaat veel beter

  Reageer

  De campagnes moeten nog beginnen. Toch moeten gemeenteraden nu al nadenken over het formatieproces. Althans, als zij dat op basis van ‘consent’ willen doen, met een raadsbreed gedragen programma als resultaat. Utrechtse Heuvelrug heeft er goede ervaringen mee.

 • Burgemeesters moeten meer instrumenten krijgen om als hoeder van de bestuurlijke integriteit te kunnen optreden. Of toch niet, want dan komt de autonomie van de gemeenteraad in het gedrang. Na het opstappen van Luc Winants spreken voor- en tegenstanders van aanvullende bevoegdheden zich uit. ‘Er zit een zekere willekeur in integriteitsonderzoek.’

  De lessen van Brunssum

  Reageer

  Burgemeesters moeten meer instrumenten krijgen om als hoeder van de bestuurlijke integriteit te kunnen optreden. Of toch niet, want dan komt de autonomie van de gemeenteraad in het gedrang. Na het opstappen van Luc Winants spreken voor- en tegenstanders van aanvullende bevoegdheden zich uit. ‘Er zit een zekere willekeur in integriteitsonderzoek.’

 • Zowel Eindhoven als Utrecht waren op zoek naar een instrument om te meten in hoeverre de inspanningen van de sociale wijkteams effect hebben op de hulpvraag van de inwoners. Het instrument moest daarnaast een goede leidraad zijn voor het gesprek met de inwoner. Na de pilotfase wordt het instrument 'Wat telt' ingezet.

  Hulpvraag beter in beeld

  Reageer

  Als gemeente wil je de effectiviteit van sociale wijkteams in kaart brengen. Maar hoe meet en monitor je dat? Het instrument ‘Wat telt’ kan helpen. De eerste ervaringen in Eindhoven en Utrecht zijn positief. Na een pilotfase hebben beide gemeenten samen met de wijkteamorganisaties besloten het vanaf 2018 bij al hun wijkteams te gaan inzetten.

 • Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een onderzoek naar de cliënttevredenheid over Wmo 2015 en Jeugd uit te voeren. Een ‘moetje’; al doet niet iedereen mee. Veel gemeenten kiezen voor verdieping en verbreding, waarmee onderzoeksresultaten waardevoller worden voor beleidssturing.

  Inzicht via ‘after sales’

  Reageer

  Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een onderzoek naar de cliënttevredenheid over Wmo 2015 en Jeugd uit te voeren. Een ‘moetje’; al doet niet iedereen mee. Veel gemeenten kiezen voor verdieping en verbreding, waarmee onderzoeksresultaten waardevoller worden voor beleidssturing.

 • De provincie Noord-Holland heeft zich een spiegel voorgehouden. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van het ambtelijk apparaat? En vooral ook: wat kan beter? Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

  Externen geven Noord-Holland feedback

  Reageer

  De provincie Noord-Holland heeft zich een spiegel voorgehouden. Aan 55 externe partijen is gevraagd wat zij van de provincie vinden. Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten van het ambtelijk apparaat? En vooral ook: wat kan beter? Een van de veelgehoorde adviezen vanuit de zogeheten Omgevingsscan is dat de provincie meer lef moet tonen.

 • Voor gemeenten die een ambtelijke fusie zijn aangegaan, valt de afschaffing van de verruimde koepelvrijstelling rauw op het dak. Vanaf 1 januari moet er weer btw worden betaald over de aan hen geleverde diensten. De gemeenten laten het er niet bij zitten en ook de Kamer gaat zich roeren.  

  Fuserende gemeenten strijden voor btw-aftrek

  1 reactie

  Voor gemeenten die een ambtelijke fusie zijn aangegaan, valt de afschaffing van de verruimde koepelvrijstelling rauw op het dak. Vanaf 1 januari moet er weer btw worden betaald over de aan hen geleverde diensten. De gemeenten laten het er niet bij zitten en ook de Kamer gaat zich roeren. 

 • Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. 

  Vertrouwen in decentralisaties stijgt ietsjes

  Reageer

  Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. 

 • Veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek-Waterland gaan de specialistische jeugdhulp anders opzetten. In plaats van een reeks behandelingen wordt het te behalen resultaat ingekocht. ‘We stellen de vraag: wat gaat niet goed in je leven?’

  Gezin aan zet bij jeugdhulp

  Reageer

  Veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek-Waterland gaan de specialistische jeugdhulp anders opzetten. In plaats van een reeks behandelingen wordt het te behalen resultaat ingekocht. ‘We stellen de vraag: wat gaat niet goed in je leven?’

 • Utrecht telt sinds 2015 achttien buurtteams die met een vooraf vastgesteld budget de basiszorg sociaal en jeugd moeten leveren. Medewerkers zijn enthousiast en willen niet terug naar ‘vroeger’. Het prikkelt de innovatiekracht om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor individuele cliënten.

  Leren denken als een generalist

  Reageer

  Utrecht telt sinds 2015 achttien buurtteams die met een vooraf vastgesteld budget de basiszorg sociaal en jeugd moeten leveren. Medewerkers zijn enthousiast en willen niet terug naar ‘vroeger’. Het prikkelt de innovatiekracht om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor individuele cliënten.

 • De hoogste bestuursrechter heeft inmiddels twee ‘losse eindjes’ in de Wmo 2015 afgedicht. Het zal niet de laatste keer zijn, voorzien advocaten. Ook in de Jeugdwet zitten enkele hiaten die om richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep schreeuwen.

  Hiaten met een grote H

  Reageer

  De hoogste bestuursrechter heeft inmiddels twee ‘losse eindjes’ in de Wmo 2015 afgedicht. Het zal niet de laatste keer zijn, voorzien advocaten. Ook in de Jeugdwet zitten enkele hiaten die om richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep schreeuwen.

 • Rust in de tent. Dat is de boodschap van de Raad van State inzake interbestuurlijke verhoudingen. Vice-president Piet Hein Donner en Staatsraad Jan Franssen kijken dan ook met zorg naar de rol van het rijk in het sociale domein. ‘Wij vinden het te vroeg om gemeenten te verplichten beschut werk in te richten.’ 

  ‘Vertrouw gemeenten nu eens’

  1 reactie

  Rust in de tent. Dat is de boodschap van de Raad van State inzake interbestuurlijke verhoudingen. Vice-president Piet Hein Donner en Staatsraad Jan Franssen kijken dan ook met zorg naar de rol van het rijk in het sociale domein. ‘Wij vinden het te vroeg om gemeenten te verplichten beschut werk in te richten.’ 

 • Gemeenten moeten ruimte geven aan innovatie in de jeugdhulp en een nieuw kabinet moet de Jeugdwet met rust laten. Dat stelt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. ‘Als we niet oppassen, zijn we de jeugdzorg van gisteren aan het organiseren.’

  ‘We missen een jeugdpartij’

  Reageer

  Gemeenten moeten ruimte geven aan innovatie in de jeugdhulp en een nieuw kabinet moet de Jeugdwet met rust laten. Dat stelt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. ‘Als we niet oppassen, zijn we de jeugdzorg van gisteren aan het organiseren.’

 • Gemeenten worstelen met het ‘rechterproof’ maken van hun huishoudelijke hulpbeleid. De hoogste bestuursrechter besliste medio mei dat sturen op resultaat mag, maar wel onder voorwaarden. De zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn sindsdien bezig met de zoektocht om het beleid in lijn met de Wmo 2015 te krijgen.

  Speuren naar ‘rechterproof’ zorgbeleid

  Reageer

  Gemeenten worstelen met het ‘rechterproof’ maken van hun huishoudelijke hulpbeleid. De hoogste bestuursrechter besliste medio mei dat sturen op resultaat mag, maar wel onder voorwaarden. De zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn sindsdien bezig met de zoektocht om het beleid in lijn met de Wmo 2015 te krijgen.

 • De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is dit jaar in tientallen gemeenten verlaagd of afgeschaft. En vanaf januari gaan nog meer gemeenten dat doen. Dat blijkt uit een update van het eerder dit jaar gehouden, spraakmakende Binnenlands Bestuur -onderzoek naar zorgmijding.

  Gemeenten onder dwang minder sober

  Reageer

  De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is dit jaar in tientallen gemeenten verlaagd of afgeschaft. En vanaf januari gaan nog meer gemeenten dat doen. Dat blijkt uit een update van het eerder dit jaar gehouden, spraakmakende Binnenlands Bestuur-onderzoek naar zorgmijding.

 • Code Oranje wil de democratie vernieuwen via experimenten in voorhoedegemeenten. Nadat initiatief nemer Bert Blase bij minister Plasterk op de koffie kwam, is deze ‘nog enthousiaster’. Een dubbel interview. ‘Er staat nergens in de Grondwet hoeveel stoelen in een raadszaal staan.’

  ‘Wees blij met code oranje’

  Reageer

  Code Oranje wil de democratie vernieuwen via experimenten in voorhoedegemeenten. Nadat initiatief nemer Bert Blase bij minister Plasterk op de koffie kwam, is deze ‘nog enthousiaster’. Een dubbel interview. ‘Er staat nergens in de Grondwet hoeveel stoelen in een raadszaal staan.’

 • Ruim de helft van de gemeenten komt dit jaar niet uit met het rijksbudget voor de jeugdhulp en vreest structureel rode cijfers te moeten schrijven. Het verdeelmodel en de toegenomen zorgvraag zijn twee oorzaken, maar er zijn er meer.  Binnenlands Bestuur  zet de belangrijkste oorzaken van de (dreigende) tekorten op een rijtje.

  Tekort Jeugdzorg kent meerdere oorzaken

  Reageer

  Ruim de helft van de gemeenten komt dit jaar niet uit met het rijksbudget voor de jeugdhulp en vreest structureel rode cijfers te moeten schrijven. Het verdeelmodel en de toegenomen zorgvraag zijn twee oorzaken, maar er zijn er meer. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste oorzaken van de (dreigende) tekorten op een rijtje.

 • De gemeentebegroting gaat voor een groot deel op aan zorg. Maar hoe meet je de afgesproken ‘vergroting van zelfredzaamheid’ of de ‘versterking van de eigen kracht’? Een rondgang langs gemeenten. ‘Kijken naar outcome is nieuw voor ons.’

  Het gevecht om grip

  1 reactie

  De gemeentebegroting gaat voor een groot deel op aan zorg. Maar hoe meet je de afgesproken ‘vergroting van zelfredzaamheid’ of de ‘versterking van de eigen kracht’? Een rondgang langs gemeenten. ‘Kijken naar outcome is nieuw voor ons.’

 • De jeugdzorg levert gemeenten blijkens een enquête van I&O Research de meeste hoofdbrekens op. Er is, in vergelijking met de Wmo en de Participatiewet, te weinig budget, te weinig personeel en te weinig sturingsinformatie. Bij de Wmo worden de minste knelpunten verwacht.

  Jeugd zorgenkindje nr. 1

  Reageer

  De jeugdzorg levert gemeenten blijkens een enquête van I&O Research de meeste hoofdbrekens op. Er is, in vergelijking met de Wmo en de Participatiewet, te weinig budget, te weinig personeel en te weinig sturingsinformatie. Bij de Wmo worden de minste knelpunten verwacht.

 • Gemeenteraden zijn vrij om niet-raadsleden in te schakelen bij het politieke handwerk. Daar wordt volop gebruik van gemaakt, al zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Een aantal gemeenten heeft er geen enkele, zoals Olst-Wijhe, Haarlemmermeer en Leerdam. In andere gemeenten ontstijgt het aantal burgerraadsleden ruimschoots het aantal gekozen raadsleden, zoals in Nuth, Cuijk, Echt-Susteren en Schagen. Maar niet iedereen is daar even enthousiast over. De meningen over nut, noodzaak en meerwaarde van burgerraadsleden zijn verdeeld.

  Omstreden hulptroepen

  Reageer

  Ruim 5.300 burgerraadsleden zijn naast zo’n 8.900 raadsleden in gemeentehuizen actief. ‘Het mag een onsje min der’, vindt de een. Juist niet, stelt de ander. ‘Het is een prima manier om mensen te laten kennismaken met de politiek.’ Over plussen en minnen van de inzet van niet-raadsleden lopen de meningen uiteen.

 • Na de overheveling per 2015 van alle jeugdzorgtaken naar gemeenten, was de wettelijke rol van de provincie binnen het sociaal domein over en uit. In Limburg denken ze daar anders over. ‘Niet alleen omdat wij als provincie altijd al een brede opvatting hebben gehad over onze rol in het sociaal domein, maar ook omdat verkenners ons dat advies gaven’, vertelt gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (SP), verantwoordelijk voor de Sociale Agenda Limburg 2025.

  Actieplan voor vitaler Limburg

  Reageer


  Wettelijk heeft de provincie geen bemoeienis met het sociale domein. Toch heeft de provincie Limburg het voortouw genomen, in overleg met gemeenten en andere betrokkenen. Resultaat: de Sociale Agenda Limburg 2025.

 • De ondermijnende criminaliteit in de provincies Noord-Brabant en Zeeland liep dusdanig de spuigaten uit, dat zes jaar geleden een Taskforce werd ingesteld in de vijf grootste steden in beide provincies. Die Taskforce moest, naast en bovenop de inzet van diverse organisaties, als één overheid ‘doorpakken naar het effectief verstoren van crimineel ondernemerschap’, zo staat te lezen in de doelstelling van de Taskforce.

  Actie in plaats van bureaucratie

  Reageer

  De Taskforce Brabant Zeeland heeft bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit gewerkt als broodnodige knuppel in het hoenderhok. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bij de aanpak van andere complexe problemen kunnen netwerkorganisaties leren van de aanpak van de Taskforce, die altijd plussen en minnen heeft.

 • Naar eigen zeggen zijn de negen gemeenten van de jeugdzorgregio West- Brabant-West als eerste in Nederland helemaal overgegaan op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. Na een jaar schaduwdraaien met budgetfinanciering ging her roer per 2016 echt om. Daarmee kwam ook een einde aan de ontelbare dbc’s (diagnose-behandelcombinaties) omdat de jeugdhulp, in samenspraak met de aanbieders, in 36 arrangementen is ondergebracht.

  Zoover voor de jeugdhulp

  Reageer

  De regio West-Brabant-West stapte over op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. En de vervolgstap is al in de maak: kwaliteitsmeting door cliënten. ‘We zijn met elkaar een soort black box in gegaan; op zowel inhoud als op financiën.’

 • De economische opgave centraal stellen en dan kijken welke bestuurlijke vorm daar het beste bij past. Daar komt kort gezegd het advies Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven van de Studiegroep Openbaar Bestuur op neer. Medio maart zag dat rapport, verschenen onder voorzitterschap van Richard van Zwol, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het levenslicht. Onlangs zijn zes proeftuinen geselecteerd, waarin verschillende regio’s verspreid door het land gaan oefenen met het centraal stellen en werken vanuit de regionale opgave.

  Kracht regio beter benut

  Reageer

  Maak als regio het verschil, adviseerde de Studiegroep Openbaar Bestuur dit voorjaar. Gelderland pioniert al een paar jaar met deze werkwijze. Zes regio’s in de provincie hebben elk hun eigen economische agenda. ‘Bij de Veluwe en de Achterhoek heb je de kern zo te pakken, in andere gebieden is eerst meer dialoog nodig.’

 • Vrijwel overal in het land worden momenteel discussies gevoerd over de aansturing van regionale samenwerking. Daarbij is niet alleen de democratische legitimiteit een belangrijk thema, maar ook de vraag of de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) nog voldoet.

  Regionaal roeien met bestaande riemen

  Reageer

  De Noordoost-Brabantse gemeenten werken zo licht waar het kan en zo zwaar als het moet regionaal samen. Adoptieteams en het zogeheten Vijftallenoverleg zijn enkele van de instrumenten die de regio inzet om effectief verlengd lokaal te sturen.

 • © Dick Hofstra

  Gezocht: invoelende partner

  Reageer

  De oudste gemeente van Noord-Holland gaat per 2019 fuseren. Met wie, dat wordt de 5.500 inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude eind deze maand duidelijk. Potentiële huwelijkskandidaten zijn zorgvuldig gescreend. Nu moeten de elf raadsleden beslissen.

 • De uitspraak is klip en klaar, stellen Wmo-juristen Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf advocaten) en Bernard de Leest (Zumpolle advocaten). ‘De huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, normtijden moeten worden vastgesteld na deugdelijk en gevalideerd onderzoek, het resultaat ‘schoon en leefbaar’ moet nader en concreet worden omschreven en ‘oude rechten’ blijven gelden tot na er een deugdelijk onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van een inwoner is gedaan’, vat Vermaat de belangrijkste onderdelen van de uitspraak van de hoogste rechter samen.

  Poetsdoeken moeten uit de kast

  Reageer

  Gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geschrapt, generiek hebben versoberd of op een andere leest hebben geschoeid, moeten aan de bak. En de geldbuidel trekken. Want huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015, zo heeft de hoogste rechter bepaald.

 • En dus werden 52 lokale zorgaanbieders uitgenodigd om samen met de gemeente na te denken hoe de zorg en ondersteuning kon worden vormgegeven. En dan op een manier waarbij echt sprake is van maatwerk, van vraaggericht werken en van innovatie. De inhoud stond daarbij centraal, niet de prijs.

  Lef loont bij inkoop zorg

  Reageer

  Zaltbommel nam de inkoop Wmo en jeugdzorg flink op de schop. De gemeente heeft nu met 52 lokale aanbieders vijfjarige contracten gesloten. Er is landelijke interesse voor de bijzondere aanpak.

 • Aanbieders in Hardenberg en Ommen worden sinds sinds september niet afgerekend op basis van het aantal geleverde uren zorg maal de tariefprijs, maar op basis van resultaat. ‘We wilden transitie en transformatie in een keer doen’, verduidelijkt Douwe Prinsse (Wmo-wethouder in Hardenberg, CDA). De eerste acht maanden na ‘3D-day’ werd de zorg en ondersteuning nog op gebruikelijke p x qwijze ingekocht en geleverd.

  Dáág uurtje factuurtje

  Reageer

  Hardenberg en Ommen voerden over de hele linie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) resultaatbekostiging in. En het werkt. Het bespaart de gemeenten geld en van klanten, die de zorg meer naar hun eigen voorkeur kunnen indelen, is nog geen klacht binnen.

 • Het ‘midterm-raadsledenonderzoek’ is in opdracht van Binnenlands Bestuur uitgevoerd door Necker van Naem. Daarbij is gekeken naar sec het werk als raadslid, maar ook naar onder meer de onderlinge verhoudingen en de voortgang van de uitvoering van de collegeprogramma’s. Over de hele linie zijn raadsleden vrij positief, zo blijkt.

  Raadslid heeft dikke huid

  Reageer

  Ondanks intimidaties, bedreigingen, stapels papierwerk en vele vergaderuren vinden raadsleden hun werk zo leuk, dat ruim zes op de tien zich over twee jaar opnieuw kandidaat willen stellen.

 • Uit onderzoek door Binnenlands Bestuur onder 66 gemeenten blijkt dat het nog wranger kan zijn. Eén op de tien gemeenten baseert de eigen bijdrage voor Wmogebruikers op zowel het tarief per zorgsoort, als op het tarief per aanbieder. Voorbeelden daarvan zijn Roerdalen, Assen, Uithoorn, Roermond en Eindhoven. Pechvogels betalen een hogere eigen bijdrage dan hun buurman (met eenzelfde inkomen, gezinssamenstelling etc.), voor precies dezelfde zorg, maar geleverd door een andere aanbieder.

  Wmo-tarief soms vier keer zo hoog

  Reageer

  Niet alleen tussen gemeenten, maar ook bínnen gemeenten worden verschillende tarieven voor Wmo-voorzieningen gehanteerd. In bijna één op de drie gemeenten zijn de tarieven dit jaar opnieuw fors gestegen, soms met ruim 200 procent.

 • Niet alleen vorig jaar, maar ook dit jaar zijn in veel gemeenten de tarieven voor Wmo-voorzieningen zoals begeleiding en dagbesteding fors gestegen. Die tarieven zijn de basis waarop het CAK voor gemeenten de eigen bijdrage berekent aan ‘zorggebruikers’. Voor veel zorgbehoevenden is het nog niet duidelijk wat zij dit jaar per vier weken aan eigen bijdrage voor hun Wmo-voorziening moeten betalen. Vanaf deze week valt bij hen de CAK-factuur over de eerste maand van 2016 in de bus.

  Boven bijstand? Betalen maar!

  Reageer

  Raadsvragen, een Kamerdebat, boze telefoontjes, tweets en mails. Zorgmijding door (te) hoge eigen bijdragen leidt tot commotie. Cliënten op bijstandsniveau krijgen hun gestegen zorgkosten doorgaans vergoed, maar mensen met een modaal inkomen zien de rekening soms vertienvoudigd.

 • Een kwart van de Nederlanders ziet af van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen.

  Kwart mijdt dure zorg

  1 reactie

  Een kwart van de Nederlanders ziet af van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als dit omhoog gaat.

 • In het gemeentehuis van Ridderkerk hebben de drie gemeentesecretarissen er al een ochtend vergaderen opzitten. Voordat Hans Cats (Albrandswaard), Henk Klaucke (Ridderkerk) en Gert-Jan Bravenboer (Barendrecht) weer ­uitwaaien over hun onder de rook van Rotterdam gelegen eigen gemeenten gaan ze er nog eens even goed voor zitten. Maar al te graag vertellen ze over de keuze van en aanloop naar de ambtelijke fusie, het gekozen model en de ervaringen tot nu toe.

  De schepping van een drieëenheid

  Reageer

  De gemeentesecretarissen van het ambtelijk gefuseerde Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk krijgen geregeld bezoek van gemeenten die zich ook oriënte­ren op een ambtelijke fusie. Ze delen graag hun ervaringen. ‘We waadden tot onze knieën door de modder.’