of 63966 LinkedIn

Wilma van Hoeflaken

Recente Artikelen

 • Gemeenten kijken aan tegen structurele financiële tekorten. Toch meldt de ene na de andere gemeente een positief saldo over 2020. Hoe kan dat? ‘Onze jaarrekening geeft een vertekend beeld.’

  Gemeenten hebben plots geld teveel

  4 reacties

  Gemeenten kampen met structurele financiële tekorten. Toch meldt de ene na de andere gemeente een positief saldo over 2020. Hoe kan dat? ‘Onze jaarrekening geeft een vertekend beeld.’ En: ‘Een positief saldo kan nooit een dekking zijn voor een structureel tekort.’

 • De verantwoording over 2020 in de jaarstukken is lastig, dat merkt elke gemeente. Bij de Tozo-regeling moest zonder dralen worden betaald. De meeste gemeenten liggen toch op koers. ‘We hebben een puik stukje werk geleverd.’

  Cijfers van 'pittig coronajaar' toch op tijd

  Reageer

  De verantwoording over 2020 in de jaarstukken is lastig, dat merkt elke gemeente. Bij de Tozo-regeling moest zonder dralen worden betaald. De meeste gemeenten liggen toch op koers. ‘We hebben een puik stukje werk geleverd.’

 • De risico’s en financiële gevolgen van de coronacrisis in beeld krijgen, voor de meeste gemeenten is het een worsteling. Maar de gemeenteraad heeft straks wel informatie nodig om de beleidskaders vast te stellen. Hoeveel financiële ruimte is er nog? De gemeenten in Brabant lopen twee of drie weken voor. Breda is al een eind op weg met de berekeningen.

  Breda: Begrotingsproces richting 2021 in fasen

  1 reactie

  Hoe zorg je er in deze onzekere tijd voor dat de gemeenteraad vóór de zomer voldoende informatie heeft om de financiële kaders vast te stellen? ‘Misschien moet je het begrotingsproces dit jaar wat meer in fasen inrichten’, zegt Dirk de Groot, concerncontroller in Breda.

 • Elke gemeente maakt een inschatting van mogelijke financiële risico’s. Maar de risico’s van een pandemie heeft bijna niemand opgenomen in de risico-inventarisatie.

  ‘Focus op de 10 grootste risico’s’

  1 reactie

  Elke gemeente maakt een inschatting van mogelijke financiële risico’s. Maar de risico’s van een pandemie heeft bijna niemand opgenomen in de risico-inventarisatie. Focus op de grootste risico’s, zo tippen deskundigen.

 • Gemeenten hebben tal van mogelijkheden om individuen of teams die een bijzondere prestatie leveren extra te belonen. Een gratificatie, een etentje, twee periodieken omhoog in plaats van één. Midden-Groningen gaat een stap verder.

  Prestatieloon voor ambtenaar Midden-Groningen

  1 reactie

  Midden-Groningen werkt als eerste gemeente met een prestatiebeloning voor ambtenaren. Gaat het straks in heel Nederland die kant op? ‘Het merendeel van de gemeenten zit hier niet op te wachten’, aldus vakbond FNV.

 • Slechts 13 procent van de gemeenten noemt de risico’s van zowel PAS als PFAS in de begroting. Dit blijkt uit onderzoek van Exilo, een expertisebureau voor financiën, control en bedrijfsvoering van lokale overheden.

  Gevolgen PAS/PFAS onzichtbaar in begrotingen

  2 reacties

  Het stopzetten van de PAS-regeling en de verscherpte PFAS-norm kost vrijwel elke gemeente geld. Maar in de begrotingen voor 2020 is dit nauwelijks terug te vinden. ‘De kans is groot dat de meeste gemeentebegrotingen voor 2020 over een paar maanden worden gewijzigd.’

 • Als er een gemeente is waar de economische recessie diepe wonden sloeg, is het Lansingerland wel. ‘Ze kwamen er bovenop. ‘Nu gaat het erom dat we alert blijven en niet terugvallen.’

  Lansingerland weer boven Jan

  Reageer

  Als er een gemeente is waar de economische recessie diepe wonden sloeg, is het Lansingerland wel. ‘Ze kwamen er bovenop. ‘Nu gaat het erom dat we alert blijven en niet terugvallen.’

 • Colleges van burgemeester en wethouders moeten straks zelf een rechtmatigheidsverantwoording gaan afgeven over de jaarrekening. De nieuwe werkwijze geldt vanaf het boekjaar 2021. Nu is het nog zo dat externe accountants bij de jaarrekening van een gemeente een controleverklaring verstrekken met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid.

  Rechtmatigheid wordt zaak van B&W

  Reageer

  Colleges van burgemeester en wethouders moeten straks zelf een rechtmatigheidsverantwoording gaan afgeven over de jaarrekening. Achter ‘het moet van de accountant’ kan de wethouder zich dan niet langer meer verschuilen.

 • Wordt de Beste Lokale Bestuurder van 2018 weer een man, net als in alle voorgaande jaren? Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer en ooit zelf lokale bestuurder, kijkt er niet van op. ‘De selectie gaat langs mannelijke lijnen.’ Dat selectieproces moet anders, vindt Jorritsma.

  Jorritsma: het selectieproces moet veranderen

  1 reactie

  Wie wordt gekozen tot Beste Lokale Bestuurder van 2018? Alweer een man, net als in alle voorgaande jaren? Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer en ooit zelf lokale bestuurder, kijkt er niet van op. ‘De selectie gaat langs mannelijke lijnen.’ Dat selectieproces moet veranderen, vindt Jorritsma.

 • Sinds een paar jaar mogen werknemers die geen lid zijn van een vakbond ook deelnemen aan medezeggenschaps- en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen. Sinds 1 juli 2014 gebeurt dit ook bij ABP.

  ‘Wij vertegenwoordigen 80% van de ABP-deelnemers’

  3 reacties

  Niet-vakbondsleden hebben hun eerste termijn in het Verantwoordingsorgaan van ABP erop zitten. Als onafhankelijke leden worden ze niet gehinderd door een achterban of een partijgedachte. ‘Wij kunnen kritischer oordelen.’

 • Aan het einde van het jaar checken welke zorgverzekering het voordeligst is en switchen? Gemeenteambtenaren doen daar nauwelijks aan mee. Zij zijn al meer dan een halve eeuw verzekerd bij IZA. Slechts 3 procent wisselde dit jaar van verzekeraar. 

  Ambtenaar mega-loyaal aan IZA

  Reageer

  Aan het einde van het jaar checken welke zorgverzekering het voordeligst is en switchen? Gemeenteambtenaren doen daar nauwelijks aan mee. Zij zijn al meer dan een halve eeuw verzekerd bij IZA. Slechts 3 procent wisselde dit jaar van verzekeraar. 

 • Ieder jaar stapt 6 tot 7 procent van de verzekerden over naar een andere zorgverzekering. Dat is een aspect van de marktwerking in de zorg: kritische consumenten die keuzes maken en een verzekering afsluiten bij de beste aanbieder. Iedereen heeft die mogelijkheid sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006, ook gemeenteambtenaren, maar zij maken er vrijwel geen gebruik van.

  Ambtenaar stapt amper over naar andere zorgverzekeraar

  14 reacties

  Aan het einde van het jaar checken welke zorgverzekering het voordeligst is en switchen? Gemeenteambtenaren doen daar nauwelijks aan mee. Zij zijn al meer dan een halve eeuw verzekerd bij IZA. Slechts 3 procent wisselde dit jaar van verzekeraar.

 • Op 1 mei loopt de cao voor gemeenteambtenaren af. De werknemers bepleiten een loonstijging van 2,5 procent. De VNG stelt dat gemeenteambtenaren op basis van de huidige cao met ingang van afgelopen januari al een loonsverhoging van 0,4 procent hebben gekregen. Bovendien zijn de pensioenpremies gestegen. In de voorstellenbrief voor de onderhandelingen schrijft de VNG: ‘Als er ruimte is voor een nieuwe salarisafspraak in 2017, dan is die zeer bescheiden.’

  Liever meer salaris dan pensioen

  13 reacties

  Voor loonstijging voor gemeenteambtenaren is weinig tot geen ruimte, want de pensioenpremies stijgen fors, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. De werknemers daarentegen willen 2,5 procent meer salaris en over pensioen hebben ze het niet. Hoe zit dat?

 • In een interview met Binnenlands Bestuur windt ze er geen doekjes om. ‘Het ABP moet ‘realistisch communiceren’, vindt ze. ‘Daar kiezen we bewust voor. We hebben te lang gezegd: u krijgt een geïndexeerd pensioen. Sinds begin dit jaar bereiden we onze deelnemers erop voor dat we misschien moeten korten.’

  ABP bereidt ambtenaren voor op korten pensioen

  33 reacties

  De komende vijf jaar verwacht het ABP niet de pensioenen te kunnen verhogen. ‘En er is een kans dat we de pensioenen in 2017 moeten verlagen,’ zegt bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van het ambtenarenpensioenfonds.

 • Oudere ambtenaren leveren uren en een beetje geld in ten gunste van jongeren. In Zwolle werkt het. Van de ambtenaren die in aanmerking komen voor het generatiepact, maakt 40 procent er gebruik van.

  30-minners voor 60-plussers

  3 reacties

  Oudere ambtenaren leveren uren en een beetje geld in ten gunste van jongeren. In Zwolle werkt het. Van de ambtenaren die in aanmerking komen voor het generatiepact, maakt 40 procent er gebruik van.

 • In de maanden januari tot en met juni van dit jaar deed de gemeente Den Haag een proef met anoniem solliciteren in de functieschalen 10 tot 14. De naam van de sollicitant, de talen die hij beheerst, zijn e-mailadres, zijn nationaliteit, zijn geboorteplaats – alles wat maar enigszins kan duiden op iemands culturele achtergrond – wordt weggelakt. De aanleiding voor deze proef was een onderzoek in 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar discriminatie op de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden.

  Anoniem solliciteren werkt wel

  8 reacties

  In september wordt de balans opgemaakt, maar de tussenrapportage toont dat anoniem solliciteren in Den Haag een succes is. ‘Als de eindresultaten net zo positief zijn, moet je dit landelijk invoeren’, vindt wethouder Rabin Baldewsingh.

 • Uit onderzoeken blijkt steeds opnieuw dat vooroordelen een grote rol spelen bij sollicitatieprocedures. Zo verscheen afgelopen zomer het rapport Op afkomst afgewezen van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In opdracht van de gemeente Den Haag deed het SCP onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden.

  Liever geen Fatima

  10 reacties

  Werkgevers verkiezen een autochtone werknemer boven eentje met een kleur. Niet omdat ze willen discrimineren. Maar omdat ze nu eenmaal liever iemand aannemen die op hen lijkt. Iedereen roept: ik discrimineer niet. Dat menen mensen ook echt. Maar we discrimineren allemaal’, zegt Rik Ringers, HR-adviseur bij een veiligheidsregio en lid van de Codecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP).

 • Werknemers niet rechtstreeks in dienst nemen, maar via een payrollbureau. Veel gemeenten verkiezen in onzekere tijden deze flexibele constructie. De indruk is echter dat er steeds meer payrollers op structureel werk ingezet worden.

  Gemeente zet payroller op structurele klussen

  16 reacties

  Werknemers niet rechtstreeks in dienst nemen, maar via een payrollbureau. Veel gemeenten verkiezen in onzekere tijden deze flexibele constructie. Tweedeling is volgens de vakbonden het gevolg.

Recente Achtergrond Artikelen

 • In 2018 hadden 208 van de 355 gemeenten een exploitatietekort. Sindsdien ging de situatie verder achteruit. De rente is extreem laag. Wat is er makkelijker dan, zoals tientallen gemeenten doen, geld lenen om de tekorten aan te vullen? Inmiddels loopt de leensom op tot 50 miljard euro.

  Bijna gratis geld voor het grijpen

  Reageer

  In 2018 hadden 208 van de 355 gemeenten een exploitatietekort. Sindsdien ging de situatie verder achteruit. De rente is extreem laag. Wat is er makkelijker dan, zoals tientallen gemeenten doen, geld lenen om de tekorten aan te vullen? Inmiddels loopt de leensom op tot 50 miljard euro.

 • De risico’s en financiële gevolgen van de coronacrisis in beeld krijgen, voor de meeste gemeenten is het een worsteling. Maar de gemeenteraad heeft straks wel informatie nodig om de beleidskaders vast te stellen. Hoeveel financiële ruimte is er nog? De gemeenten in Brabant lopen twee of drie weken voor.

  Breda: begrotingsproces 2021 in fasen

  Reageer

  Hoe zorg je er in deze onzekere tijd voor dat de gemeenteraad vóór de zomer voldoende informatie heeft om de financiële kaders vast te stellen? ‘Misschien moet je het begrotingsproces dit jaar wat meer in fasen inrichten’, zegt Dirk de Groot, concerncontroller in Breda.

 • De coronacrisis brengt voor elke gemeenten kosten met zich mee. Sommige kosten zijn direct zichtbaar, zoals de ictvoorzien ingen die nodig zijn om het gros van de ambtenaren vanaf hun thuiswerkplek en masse te laten inloggen op het netwerk van de gemeente. Andere kosten komen pas later, zoals een mogelijke toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering als de coronacrisis tot een economische recessie leidt. En terwijl de kosten stijgen, lopen de inkomsten voor gemeenten terug.

  ‘Focus je op de 10 grootste risico’s’

  Reageer

  Elke gemeente maakt een inschatting van mogelijke financiële risico’s. Maar de risico’s van een pandemie? Vier specialisten laten er hun licht over schijnen. ‘Dit hadden we niet voorzien en we hebben nog lang niet alles in beeld.’

 • Midden-Groningen werkt als eerste gemeente met een prestatiebeloning voor ambtenaren. Gaat het straks in heel Nederland die kant op? ‘Het merendeel van de gemeenten zit hier niet op te wachten.’

  Prestatiebeloning in Midden-Groningen

  Reageer

  Midden-Groningen werkt als eerste gemeente met een prestatiebeloning voor ambtenaren. Gaat het straks in heel Nederland die kant op? ‘Het merendeel van de gemeenten zit hier niet op te wachten.’

 • Het stopzetten van de PAS-regeling en de verscherpte PFAS-norm kost vrijwel elke gemeente geld. Maar in de begrotingen voor 2020 is dit nauwelijks terug te vinden. ‘De kans is groot dat de meeste gemeentebegrotingen voor 2020 over een paar maanden worden gewijzigd.’

  Gevolgen PAS en PFAS onzichtbaar in begrotingen

  Reageer

  Het stopzetten van de PAS-regeling en de verscherpte PFAS-norm kost vrijwel elke gemeente geld. Maar in de begrotingen voor 2020 is dit nauwelijks terug te vinden. ‘De kans is groot dat de meeste gemeentebegrotingen voor 2020 over een paar maanden worden gewijzigd.’

 • © Shutterstock

  Lansingerland weer boven Jan

  Reageer

  Als er een gemeente is waar de economische recessie diepe wonden sloeg, is het Lansingerland wel. Ze kwamen er bovenop. ‘Nu gaat het erom dat we alert blijven en niet terugvallen.’

 • ‘We krijgen het niet altijd rond’

  Reageer

  Gemeenten merken goed dat werkloosheid extreem laag is. Functies blijven langer vacant, maar uiteindelijk duikt er meestal toch een geschikte kandidaat op. ‘We moeten beter uitleggen waarom werken bij een gemeente aantrekkelijk is.’

 • ‘Het moet van de accountant.’ Daar kan de wethouder zich straks niet langer meer achter verschuilen. Colleges van burgemeester en wethouders moeten zelf een rechtmatigheidsverantwoording gaan afgeven over de jaarrekening.

  Rechtmatigheid wordt zaak van B&W

  Reageer

  ‘Het moet van de accountant.’ Daar kan de wethouder zich straks niet langer meer achter verschuilen. Colleges van burgemeester en wethouders moeten zelf een rechtmatigheidsverantwoording gaan afgeven over de jaarrekening.

 • Wie wordt gekozen tot Beste Lokale Bestuurder van 2018? Alweer een man, net als in alle voorgaande jaren? Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer en ooit zelf lokale bestuurder, kijkt er niet van op. ‘De selectie gaat langs mannelijke lijnen.’

  ‘We pikken het niet meer’

  Reageer

  Wie wordt gekozen tot Beste Lokale Bestuurder van 2018? Alweer een man, net als in alle voorgaande jaren? Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer en ooit zelf lokale bestuurder, kijkt er niet van op. ‘De selectie gaat langs mannelijke lijnen.’

 • Tegenwoordig mogen ook onafhankelijke deelnemers meepraten over het beleid van ABP. Inmiddels hebben de niet-vakbondsleden hun eerste termijn in het Verantwoordingsorgaan erop zitten. Hoe kijken ze terug? En wat zijn de plannen voor de komende periode?

  ‘Wij vertegenwoordigen 80 procent’

  Reageer

  Tegenwoordig mogen ook onafhankelijke deelnemers meepraten over het beleid van ABP. Inmiddels hebben de niet-vakbondsleden hun eerste termijn in het Verantwoordingsorgaan erop zitten. Hoe kijken ze terug? En wat zijn de plannen voor de komende periode?