of 59162 LinkedIn

Wilma van Hoeflaken

Recente Artikelen

 • Wordt de Beste Lokale Bestuurder van 2018 weer een man, net als in alle voorgaande jaren? Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer en ooit zelf lokale bestuurder, kijkt er niet van op. ‘De selectie gaat langs mannelijke lijnen.’ Dat selectieproces moet anders, vindt Jorritsma.

  Jorritsma: het selectieproces moet veranderen

  1 reactie

  Wie wordt gekozen tot Beste Lokale Bestuurder van 2018? Alweer een man, net als in alle voorgaande jaren? Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer en ooit zelf lokale bestuurder, kijkt er niet van op. ‘De selectie gaat langs mannelijke lijnen.’ Dat selectieproces moet veranderen, vindt Jorritsma.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Tegenwoordig mogen ook onafhankelijke deelnemers meepraten over het beleid van ABP. Inmiddels hebben de niet-vakbondsleden hun eerste termijn in het Verantwoordingsorgaan erop zitten. Hoe kijken ze terug? En wat zijn de plannen voor de komende periode?

  ‘Wij vertegenwoordigen 80 procent’

  Reageer

  Tegenwoordig mogen ook onafhankelijke deelnemers meepraten over het beleid van ABP. Inmiddels hebben de niet-vakbondsleden hun eerste termijn in het Verantwoordingsorgaan erop zitten. Hoe kijken ze terug? En wat zijn de plannen voor de komende periode?

 • Voor loonstijging is weinig tot geen ruimte, want de pensioenpremies stijgen fors, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. De werknemers daarentegen willen 2,5 procent meer salaris en over pensioen hebben ze het niet. Hoe zit dat?

  Liever poen dan pensioen

  Reageer

  Voor loonstijging is weinig tot geen ruimte, want de pensioenpremies stijgen fors, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. De werknemers daarentegen willen 2,5 procent meer salaris en over pensioen hebben ze het niet. Hoe zit dat?

 • In 2017 krijgt elke gemeente met ENSIA te maken, een afkorting die staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Doel van ENSIA is om het toezicht door de gemeenteraad op informatieveiligheid, en de verantwoording hierover aan het Rijk, te versterken. Zeven gemeenten, waaronder Arnhem, Edam-Volendam en Tiel, hebben de afgelopen maanden een pilot met ENSIA doorlopen. In dit artikel delen zij hun eerste ervaringen en geven tips.

  De eerste ervaringen met ENSIA

  Reageer

  In 2017 krijgt elke gemeente met ENSIA te maken, een afkorting die staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Doel van ENSIA is om het toezicht door de gemeenteraad op informatieveiligheid, en de verantwoording hierover aan het Rijk, te versterken. Zeven gemeenten, waaronder Arnhem, Edam-Volendam en Tiel, hebben de afgelopen maanden een pilot met ENSIA doorlopen. In dit artikel delen zij hun eerste ervaringen en geven tips.

 • Van de Zwolse ambtenaren die ervoor in aanmerking komen, maakt 40 procent gebruik van het generatiepact. Ruim 80 procent van de uren die hierdoor zijn vrijgekomen, is inmiddels herbezet door jongeren. En dat wordt 100 procent, zeggen Ron Adriaans en Marcel van Winsen.

  30-minners voor 60-plussers

  Reageer

  Oudere ambtenaren leveren uren en een beetje geld in ten gunste van jongeren. In theorie klinkt dat geweldig, maar niet overal is het middel even succesvol. In Zwolle blijkt dat het generatiepact wel degelijk kan werken. ‘We wilden jonge instroom.’

 • In de maanden januari tot en met juni van dit jaar deed de gemeente Den Haag een proef met anoniem solliciteren in de functieschalen 10 tot 14. De naam van de sollicitant, de talen die hij beheerst, zijn e-mailadres, zijn nationaliteit, zijn geboorteplaats – alles wat maar enigszins kan duiden op iemands culturele achtergrond – wordt weggelakt. De aanleiding voor deze proef was een onderzoek in 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar discriminatie op de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden.

  Anoniem solliciteren werkt wel

  Reageer

  In september wordt de balans opgemaakt, maar de tussenrapportage toont dat anoniem solliciteren in Den Haag een succes is. ‘Als de eindresultaten net zo positief zijn, moet je dit landelijk invoeren’, vindt wethouder Rabin Baldewsingh.

 • ‘Iedereen roept: ik discrimineer niet. Dat menen mensen ook echt. Maar we discrimineren allemaal’, zegt Rik Ringers, HR-adviseur bij een veiligheidsregio en lid van de Codecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP).

  Iedereen is nodig

  Reageer

  Werkgevers verkiezen een autochtone werknemer boven eentje met een kleur. Niet omdat ze willen discrimineren. Maar omdat ze nu eenmaal liever iemand aannemen die op hen lijkt. Op den duur is echte elke kracht onmisbaar.

 • ‘Onze indruk is dat payrolling bij gemeenten heel snel toeneemt’, zegt Bert de Haas, bestuurder FNV Overheid (voorheen AbvaKabo). ‘Steeds vaker maken we mee dat de helft van een afdeling ambtenaar is en de andere helft in dienst van een payroll-organisatie.'

  Flexwerker zonder zekerheid

  Reageer

  Werknemers niet rechtstreeks in dienst nemen, maar via een payrollbureau. Veel gemeenten verkiezen in onzekere tijden deze flexibele constructie. Wanneer mag het, wanneer niet? ‘Payrolling is een manier om werkgeversverantwoordelijkheid af te wentelen.’

 • Wethouders zijn voor hun pensioen aangewezen op de gemeentelijke begroting. Recent onderzoek toont aan dat daar onvoldoende geld voor is gereserveerd. De beloofde centrale regeling is er nog steeds niet. ‘Het doet te veel pijn om dit ineens op te lossen.’

  Wethouder wacht nog op pensioen

  Reageer

  Wethouders zijn voor hun pensioen aangewezen op de gemeentelijke begroting. Recent onderzoek toont aan dat daar onvoldoende geld voor is gereserveerd. De beloofde centrale regeling is er nog steeds niet. ‘Het doet te veel pijn om dit ineens op te lossen.’

 • Gemeenten kampen immers met taakstellingen, met boventalligheid, met onevenredig veel oudere ambtenaren en onevenredig weinig jongeren. Veel gemeenten denken daarom na over manieren om oudere ambtenaren te stimuleren om te stoppen, maar weten niet precies hoe ze dat in het vat moeten gieten. De ambtenaar die vrijwillig opstapt, gaat er doorgaans financieel fors op achteruit.

  Slim met pensioen

  1 reactie

  Gemeenten kampen met vergrijzend personeel. Maar geen oudere ambtenaar staat te trappelen om op te stappen. Dat kost je veel te veel geld. Ede, Nijmegen en Zwolle boeken succes met vertrekregelingen op maat. ‘Er kan meer dan de meeste mensen denken.’

 • Gemeenten maken vooraf afspraken met de Belastingdienst over horizontaal toezicht. Afstemming vooraf in plaats van controle achteraf.

  Belastingdienst buiten de deur

  Reageer

  Geen onverwachte financiële tegenvallers meer. Beter inzicht in de bedrijfsvoering. Reputatieschade voorkomen. Dat zijn voor gemeenten redenen om met de Belastingdienst afspraken te maken over horizontaal toezicht. Afstemming vooraf in plaats van controle achteraf.

 • In de Wet versterking bestuur pensioenfondsen is bepaald dat werk­nemers die niet zijn aangesloten bij een vakbond ook zeggenschap kunnen krijgen. Per 1 juli verandert de bestuursstructuur en de mede­zeggenschap van ABP.

  Voorbij is het ‘jojo-beleid’

  Reageer

  Voor het eerst mogen niet-vakbondsleden meepraten over het beleid van ABP. Het pensioen- fonds zal de invloed van deze ‘onafhankelijke denkers’ snel merken. ‘ABP maakt per jaar 2 miljard euro vermogensbeheerkosten. Wat zit daarachter?’ 

 • Kriens, sinds 1 mei directievoorziter van de VNG, geniet bekendheid als lokale PvdA-politica. Dat is pas een jaar of tien het geval. Kriens was een kwart eeuw ambtenaar en ambieerde geen politieke loopbaan. Ze stelde zich alleen kandidaat omdat ze op een bijzondere manier werd gevraagd.

  Charmant en gedecideerd

  Reageer

  Ze komt uit het lokaal bestuur, is thuis in de belangrijke dossiers, heeft verstand van gemeentefinanciën én ze kan binden. Vraag oud-collega’s naar hun ervaringen met de kersverse VNG-directeur Jantine Kriens en je krijgt een lofzang. Maar heeft ze ook geduld genoeg?

 • ‘Ik ben wel depri geweest’

  Reageer

  Bij Abvakabo FNV staan de polderaars en de activisten lijnrecht tegenover elkaar. ‘Het is een stammenstrijd.’ Negen maanden na haar vertrek, blikt oud-voorzitter Edith Snoey terug. 

 • Burgemeester van Nederland

  Reageer

  Als minister van Veiligheid en Justitie zet Ivo Opstelten zijn daadkrachtige bestuursstijl voort. Effectiviteit is voor hem belangrijker dan rechtmatigheid. Een keihard werkende burgervader die mensen onder alle omstandigheden geruststelt.

 • Een visionair met hartzeer

  Reageer

  Met zijn talent om mensen te verbinden loste CDA-burgemeester Herman Kaiser (Doetinchem) menig bestuurscrisis op. Komende week is hij gastheer van het VNG Jaarcongres. Portret van een orthodoxe katholiek die zijn worstelingen geheim houdt.

 • Donner versus Dieten

  Reageer

  In de gesprekken over de nieuwe Rijks-cao staan ze lijnrecht tegenover elkaar: minister Piet Hein Donner en AbvaKabo-man Jan Willem Dieten. Portret van twee onderhandelaars die slechts één ding delen: ze schuwen compromissen.

 • Doener achter de schermen

  1 reactie
  Zelfs bij verkiezingen voor Provinciale Staten werken de commissarissen van de koningin vooral achter de schermen. Wie zijn zij? Een profiel van Roel Robbertsen (Utrecht), de onbekendste commissaris van het land, plus korte portretten van z’n collega’s.
 • Lijdzaam afwachten

  Reageer
  Pensioenen worden nauwelijks geïndexeerd, de premie gaat omhoog en wie weet wat er verder nog staat te gebeuren. Hebben (gepensioneerde) ambtenaren eigenlijk zelf ook nog iets te vertellen? ‘Alleen als je lid van de vakbond bent.’