of 59345 LinkedIn

Ton Bestebreur

Ton Bestebreur werkt ruim 25 jaar in de publieke sector op het terrein van beleid, begroting, besturing, strategie, informatiemanagement. Dat heeft hij gedaan bij twee ministeries en uitvoeringsorganisaties en als bestuurder in het hoger onderwijs. Hij gebruikt deze ervaring als adviseur bij de Galan Groep en als docent aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Erasmus Universiteit.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De basishouding is wegkijken

  Reageer

  Als een hartstochtelijk appél. Zo laat het laatste boek van Sociaal Cultureel Planbureau- directeur Kim Putters zich vooral lezen. Tégen de te zeer op pragmatische voet gestoelde politiek maar juist een krachtig pleidooi voor méér visie, alle uitspraken van Mark Rutte hierover ten spijt. Tégen de acceptatie van de macht der gewoonte, maar een betoog vóór de verbeeldingskracht. 

 • ’Waarden komen uit samenleving’

  Reageer

  ‘Als iedereen iets meer moreel leiderschap zou vertonen zou de maatschappij iets beter zijn’, aldus Alex Brenninkmeijer, (voormalig rechter, ombudsman en nu lid van de Europese Rekenkamer en hoogleraar te Utrecht) over zijn boek Moreel leiderschap dat sinds begin februari in de winkel ligt. 

 • Hoe gouden bergen verdwijnen

  Reageer

  Er is best veel en ook een aanhoudend vertrouwen in onze politici, meldde het SCP recent weer eens. Maar 15 maart gaat het onderwijs massaal in staking. Is dat te rijmen? Het proefschrift en de sterk verkorte handelsuitgave van het onderzoek van Wimar Bolhuis werpt hier een aardig licht op. 

 • Het gaat goed met de overheidsfinanciën. Drie auteurs schetsen in een nieuw boek een actueel en mooi palet aan ontwikkelingen rond begrotingen en de veranderende rol van public controllers. 

  De rekenmeester kan ook meer

  Reageer

  Het gaat goed met de overheidsfinanciën. Drie auteurs schetsen in een nieuw boek een actueel en mooi palet aan ontwikkelingen rond begrotingen en de veranderende rol van public controllers. 

 • Altijd wat in Den Helder

  Reageer

  Het gaat volgens Chris Aalberts al lange tijd niet goed in het bestuur van Den Helder. Al in 2004 riep onderzoeker professor Tops de politici op ‘normaal te doen’. Vorig jaar zei de boos vertrokken formateur dat Den Helder ‘ziek is’. De gemeenteraad zou er een afrekenagenda op na houden en er heerst negativisme. De laatste 25 jaar kende de stad zeven verschillende burgemeesters en ook wethouders houden het er niet lang uit. 

 • Belevingen aan de nationale top

  Reageer

  Als tijdens het avondeten thuis de telefoon ging, nam de vader van de nog jonge Alexander Rinnooy Kan (1949) vaak geïrriteerd de hoorn op, tenzij bleek dat het de minister van Financiën was. Dan stond zijn vader, een dienstwillige departementsambtenaar direct op om de minister staande te woord te staan. Het is een mooie herinnering van de omnivoor Rinnooy Kan die een afwisselende en succesvolle loopbaan kende, al blijft zijn vader vinden dat werken in de publieke dienst het hoogste goed is en al het andere een tweederangs ambitie. 

 • Ook nu, bijna twee jaar na zijn zeer verrassende verkiezingszege blijft president Donald Trump het hoofdonderwerp van gesprek in alle media en op straat in de Verenigde Staten. De nieuwshows zijn er dagelijks vol van en ook in de late night shows hebben de conferenciers een dankbaar onderwerp aan hem. 

  Politieke les voor beginners

  Reageer

  Ook nu, bijna twee jaar na zijn zeer verrassende verkiezingszege blijft president Donald Trump het hoofdonderwerp van gesprek in alle media en op straat in de Verenigde Staten. De nieuwshows zijn er dagelijks vol van en ook in de late night shows hebben de conferenciers een dankbaar onderwerp aan hem. 

 • ‘Het verleden is de proloog’, zei Shakespeare. Kennis van recente Europese geschiedenis is daarom onontbeerlijk voor een goed begrip van eigentijdse opgaven aan het openbaar bestuur. De MH17 tragedie en de opstelling van Rusland is niet te begrijpen zonder kennis van het uiteenvallen van de Sovjetunie. De discussie over een Polenhotel is gebaat bij inzicht in de ontwikkeling van migratie en Europese eenwording. 

  Samenhang in wat los zand lijkt

  Reageer

  ‘Het verleden is de proloog’, zei Shakespeare. Kennis van recente Europese geschiedenis is daarom onontbeerlijk voor een goed begrip van eigentijdse opgaven aan het openbaar bestuur. De MH17 tragedie en de opstelling van Rusland is niet te begrijpen zonder kennis van het uiteenvallen van de Sovjetunie. De discussie over een Polenhotel is gebaat bij inzicht in de ontwikkeling van migratie en Europese eenwording. 

 • Oplichten van particulieren. Integriteitskwesties in de politiek. Inkoopschandalen. Kartels. Vastgoed. Frauderende advocaten en accountants. Boekhoudfraude. Hoofdstukken lang beschrijft Bart de Koning in zijn ‘ Vriendjespolitiek ’ met schijnbaar plezier de wijze waarop sinds 1945 fraude en corruptie gestalte heeft gekregen. Het gaat De Koning echter niet alleen om de beschrijving van de steeds terugkerende vormen van fraude in de publieke en private sector, hij wil er juist ook lessen uit trekken en pogingen vinden tot verklaring van de hardnekkigheid ervan. Zijn we in Nederland echt minder rooms of gereformeerd dan gedacht als het gaat om onze integriteit? Frauderen vrouwen minder? 

  Vooral oog voor de kleintjes

  Reageer

  Oplichten van particulieren. Integriteitskwesties in de politiek. Inkoopschandalen. Kartels. Vastgoed. Frauderende advocaten en accountants. Boekhoudfraude. Hoofdstukken lang beschrijft Bart de Koning in zijn ‘Vriendjespolitiek’ met schijnbaar plezier de wijze waarop sinds 1945 fraude en corruptie gestalte heeft gekregen. Het gaat De Koning echter niet alleen om de beschrijving van de steeds terugkerende vormen van fraude in de publieke en private sector, hij wil er juist ook lessen uit trekken en pogingen vinden tot verklaring van de hardnekkigheid ervan. Zijn we in Nederland echt minder rooms of gereformeerd dan gedacht als het gaat om onze integriteit? Frauderen vrouwen minder? 

 • Hoop voor de kantoorhork

  Reageer

  Op één gezagsdrager na worden de meeste medewerkers van ons bestuur gekozen op basis van merites, volgens de socioloog Max Weber een van de belangrijkste kenmerken van een professionele bureaucratie. Niet afkomst of relaties, maar kennis en vaardigheden bepalen de benoembaarheid voor openbare functies.

 • Wie kan daar nu tegen zijn?

  Reageer

  Een goed idee, een boek over innovaties van publieke organisaties. Immers, de publieke sector dijt vrij autonoom uit, doordat de productiviteitsontwikkeling achter blijft bij andere sectoren. Ten opzichte van de marktsector worden al decennialang minder innovaties gepleegd, deels door de aard van het werk (veel dienstverlening, onderwijs etc.), deels door gebrek aan concurrentieprikkels en nog wat andere redenen.

 • Dramatiek in 19 bedrijven

  Reageer

  Een doos vol bonbons, zo is het proefschrift van Anne Boom te waarderen met daarin kloeke beschrijvingen van het aftreden van bewindspersonen. Het bevat negentien goed geschreven, rijk gedocumenteerde recente politieke geschiedenissen over de ongelukkigen die voortijds hun ontslag aan de koningin moesten aanbieden. 

 • Loskomen van de oude democratie

  Reageer

  Gelukkig schrijven niet alleen Jan Terlouw (Oorlogswinter), Ed van Thijn (Dagboek van een onderhandelaar), Theo Joekes (Een meisje loos) en Ybeltje Berckmoes boeken. Van fictie tot thrillers en van essays tot egodocumenten, in veel genres nemen politici de pen op, zij het met wisselend succes en met boeken van sterk wisselende kwaliteit. Zeker in verkiezingstijd verschijnen er nogal wat ideeënboeken van de hand van kopstukken. Maar romans zijn zeldzamer. 

 • ‘Je bent onder het volk de enige die het zó ziet.’ ‘De rest ziet het net zo. Men houdt alleen zijn mond vanwege u.’ De klassiek dialoog tussen de wrede alleenheerser Kreon en zijn rebelse maar moedige aanstaande schoondochter Antigone, vormt de kern van het vraagstuk van tegenspraak tussen vorst en volgelingen, bestuurder en bestuurden.

  Tegenspreken van baas is een deugd

  Reageer

  ‘Je bent onder het volk de enige die het zó ziet.’ ‘De rest ziet het net zo. Men houdt alleen zijn mond vanwege u.’ De klassiek dialoog tussen de wrede alleenheerser Kreon en zijn rebelse maar moedige aanstaande schoondochter Antigone, vormt de kern van het vraagstuk van tegenspraak tussen vorst en volgelingen, bestuurder en bestuurden.

 • Het rapport  Sluipend gif  van drie auteurs van de Politieacademie over ondermijning laat de breedte en diepte zien van de effecten van voortwoekerende criminaliteit. Het maakt duidelijk dat schijnbaar losstaande criminele overtredingen vaak onderdeel zijn van een breder patroon waarbij doorgaans een uitdijende groep personen betrokken raakt. De gevolgen ervan zijn bekend. 

  Voer voor zowel kat als muis

  Reageer

  Het rapport Sluipend gif van drie auteurs van de Politieacademie over ondermijning laat de breedte en diepte zien van de effecten van voortwoekerende criminaliteit. Het maakt duidelijk dat schijnbaar losstaande criminele overtredingen vaak onderdeel zijn van een breder patroon waarbij doorgaans een uitdijende groep personen betrokken raakt. De gevolgen ervan zijn bekend. 

 • Oei die groei

  Reageer

  Dunkin Donuts komt naar Nederland. Na het eerste filiaal in Amsterdam hoopt men komende jaren meer dan honderd verkooppunten te realiseren, tot in ziekenhuizen toe. Moeten we daar blij mee zijn? Helpt ons dit uit de obesitasdreiging? Verdringt de donut gezondere etenswaar? Toch is dit niet het onderwerp van het maatschappijkritische boek De donuteconomie van Kate Raworth. De schrijfster en het boek hebben sinds het verschijnen, vorig jaar, veel aandacht gegenereerd. 

 • Nachtmerrie in rood paradijs

  Reageer

  Het huis van de burgemeester staat te koop. Voor bijna twee miljoen is de ambtswoning in Wassenaar te verkrijgen. Ook in een van onze rijkste gemeenten is ontdekt dat vastgoedexploitatie geen gemeentelijke kerntaak is. Ambtswoningen verdwijnen in hoog tempo. Dat is wel anders geweest. 

 • De ontzuiling ten spijt, ook nu wordt Nederland weer of beter nog steeds mede geregeerd door christelijke partijen. Ook christelijke scholen, ziekenhuizen, zorgverleners en meer vormen nog steeds een onmisbaar onderdeel van onze samenleving, al gaapt er tussen de teksten op de gevel en de vrome woorden in de statuten wel een kloof met de dagelijkse praktijk. 

  Een ‘heilige strijd’ – en hoe dat moet

  Reageer

  De ontzuiling ten spijt, ook nu wordt Nederland weer of beter nog steeds mede geregeerd door christelijke partijen. Ook christelijke scholen, ziekenhuizen, zorgverleners en meer vormen nog steeds een onmisbaar onderdeel van onze samenleving, al gaapt er tussen de teksten op de gevel en de vrome woorden in de statuten wel een kloof met de dagelijkse praktijk. 

 • Veertig jaar Openbaar Bestuur, het boek dan. Recent verscheen de negende druk van het handboek dat nog steeds een onmisbare inspiratiebron vormt voor iedere bestuurswetenschapper, ambtenaar of politiek geïnteresseerde – en dat al sinds 1977. In drie logische geordende delen, Beleid en sturing, Organisatie en Management en Politiek en Bestuur wordt de grootste huishouding van ons land ontsloten. Sterk is dat steeds maatschappelijke vraagstukken de opmaat vormen voor ieder van de tien hoofdstukken. Bijvoorbeeld actuele opgaven als de migrantencrisis, beloningen in het hoger onderwijs, kustbescherming en meer. 

  Openbaar bestuur: springlevend!

  Reageer

  Veertig jaar Openbaar Bestuur, het boek dan. Recent verscheen de negende druk van het handboek dat nog steeds een onmisbare inspiratiebron vormt voor iedere bestuurswetenschapper, ambtenaar of politiek geïnteresseerde – en dat al sinds 1977. In drie logische geordende delen, Beleid en sturing, Organisatie en Management en Politiek en Bestuur wordt de grootste huishouding van ons land ontsloten. Sterk is dat steeds maatschappelijke vraagstukken de opmaat vormen voor ieder van de tien hoofdstukken. Bijvoorbeeld actuele opgaven als de migrantencrisis, beloningen in het hoger onderwijs, kustbescherming en meer. 

 • Lang niet altijd belonen kiezers hun leiders met een herverkiezing, ook niet na het leveren van historisch bezien   grootse daden. Churchill won de oorlog maar verloor de verkiezingen, ook Kohl verloor ondanks de geslaagde Duitse eenwording en na 16 jaren aan de top van Schröder. Zo bezien is het maar de vraag of Angela Merkel binnenkort wordt herkozen, ondanks haar indrukwekkende leiderschap in Duitsland en Europa, afgelopen 12 jaar. De beste leider van gisteren is voor kiezers niet lang niet altijd de beste voor morgen, al wijzen peilingen wel op een nieuwe regeerperiode. 

  Het fenomeen Angela Merkel

  Reageer

  Lang niet altijd belonen kiezers hun leiders met een herverkiezing, ook niet na het leveren van historisch bezien grootse daden. Churchill won de oorlog maar verloor de verkiezingen, ook Kohl verloor ondanks de geslaagde Duitse eenwording en na 16 jaren aan de top van Schröder. Zo bezien is het maar de vraag of Angela Merkel binnenkort wordt herkozen, ondanks haar indrukwekkende leiderschap in Duitsland en Europa, afgelopen 12 jaar. De beste leider van gisteren is voor kiezers niet lang niet altijd de beste voor morgen, al wijzen peilingen wel op een nieuwe regeerperiode. 

 • Het lijkt nog even weg, maar over een half jaar worden de leden van de gemeenteraad gekozen en start het proces van collegevorming in bijna vierhonderd gemeenten. En dat is een vak op zich. Kijk maar naar de moeite met formeren bij de rijksoverheid, grondig beschreven door Carla van Baalen e.a. 

  Is formeren te leren?

  Reageer

  Het lijkt nog even weg, maar over een half jaar worden de leden van de gemeenteraad gekozen en start het proces van collegevorming in bijna vierhonderd gemeenten. En dat is een vak op zich. Kijk maar naar de moeite met formeren bij de rijksoverheid, grondig beschreven door Carla van Baalen e.a. 

 • Het is nog lang geen uitgemaakte zaak hoe we toezicht in het semi-publieke domein het best kunnen vormgeven. Dat moet althans de conclusie zijn na het uitkomen van  Strategisch partnerschap. Wat is wijsheid?  van VU-hoogleraar Rienk Goodijk. 

  Een beetje meebesturen?

  Reageer

  Het is nog lang geen uitgemaakte zaak hoe we toezicht in het semi-publieke domein het best kunnen vormgeven. Dat moet althans de conclusie zijn na het uitkomen van Strategisch partnerschap. Wat is wijsheid? van VU-hoogleraar Rienk Goodijk.